Knallen

 

 

 

 

 

 

Beste Kortrijkzaan,

13 oktober word ik uw burgemeester. Vincent maakt geen kans. Ruthie ook niet. 

De stad moet terugplooien op haar kerntaken: zorgen voor netheid, deftig verkeer en veiligheid. Kortrijk moet de properste en veiligste stad van Vlaanderen worden.

Kies voor mij als burgemeester en ik garandeer u meer waar voor uw centen. We gaan voor een Kortrijk in vorm. Een minimale overheid die focust op wat essentieel is. Een stad die beroep doet op de verantwoordelijkheid van haar inwoners en die rechtvaardig en sociaal is.

Ik ben in de politiek gestapt omdat ik een betere samenleving wil doorgeven aan de volgende generatie. Daarom moet wie werkt beter beloond worden. Wie geen moeite doet om werk te vinden, moet uitgesloten worden van uitkeringen.

Onze kinderen moeten deftig onderwijs genieten. De lat mag niet naar beneden omdat veel klasgenootjes het Nederlands onmachtig zijn. Er moet meer respect komen voor leerkrachten. We mogen van hen niet verwachten dat ze alle verantwoordelijkheden van ouders overnemen. De rol van onze leerkrachten is kennis overdragen.

Wat heeft dat met Kortrijk te maken? Het lijken zaken uit de nationale politiek, maar mispak u niet. Als stad kunnen we hier heel wat aan doen. Met het OCMW en ons aandeel in de sociale woonmaatschappijen zullen we fors wegen op het sociaal beleid. Wie wil werken en Nederlands leren, belonen we. Wie de kantjes eraf loopt zal het voelen aan zijn uitkeringen.

Zorg voor onze kinderen en ouderen is essentieel. Met mij als burgemeester investeren we in betaalbare en voldoende kinderopvang. Dat doen we ten koste van andere zaken die we als stad niet meer zullen doen. Hetzelfde geldt voor onze ouderen. Die hebben recht op de beste verzorging en infrastructuur. Kortrijk moet over de beste kinderopvang en woonzorgcentra beschikken.

Concreet: met mij als burgemeester kiest u voor propere buurten, deftige voet -en fietspaden, meer respect voor leerkrachten, politie, een strenge en kordate aanpak van uitkeringen, focus op het Nederlands en forse investeringen in kinderopvang en infrastructuur voor ouderen.

Sinds 2019 ben ik uw schepentje van Cultuur. Dat is de grootste eer die mij ooit te beurt viel. Ik geloof heel sterk in de kracht van onze culturele verenigingen. Zij geven onze stad een ziel. Veel mensen komen er samen rond hun passie en verbeelding. Zo bouw je een stad. 

Vanaf volgend jaar hoop ik uw burgemeester te zijn. Ik ga ‘al- in’. Wie de meeste voorkeurstemmen haalt van de grootste partij binnen de coalitie wordt burgemeester. Ik heb uw steun dus meer dan ooit nodig.

Laat ons de komende maanden samenkomen en keihard knallen.

Uw kandidaat-burgemeester,

Vrij naar Axel Ronse
Schepentje van Cultuur

1

Lezing (2)

 

 

 

 

Nieuws !

Onze groep ‘Slechte Qortrijkzanen’ is er al van op de hoogte. Vrijdagavond 31 mei om 20 uur zal de aloude senior-writer van de stadsweblog genaamd ‘Kortrijkwatcher’ een lezing geven over de Kortrijkse politiek zoals die vanaf januari 2013 tot op heden is verlopen onder het bewind van de tripartite (VLD-SP.a-N-VA).

Een breed overzicht dus geheel over de twee (nu bijna verlopen) legislaturen.
Het gaat wel te verstaan om een LEZING, geen debat, absoluut geen verkiezingsmeeting. (Het gebeuren gaat in mei door, gewoon omdat er – om wat actueel te blijven – moet gewacht op de publicatie van de stadsrekening 2023.)
Spreker is partijpolitiek dakloos maar wel goed ingevoerd in de Kortrijkse politiek. Hij heeft zelfs politieke wetenschappen gestudeerd, – maar dat telt niet. Trok op niets. Belangrijk is dat hij het Kortrijkse politieke leven reeds volgt van kleinsaf en sinds 1991 de gemeenteraden zeer intensief bijwoont. Daarbij alle mogelijke dossiers leest die hij kan in handen krijgen. Dat is méér dan wat de gemiddelde raadsleden gewoon zijn te raadplegen, jawel.
Sinds 5 januari 2005 onderhoudt hij een alternatieve “stadskrant”, een weblog op Tinternet te vinden: www.kortrijkwatcher.be. De oudste en momenteel de enige in Vlaanderen nog overblijvende blog in zijn genre.
Kortrijkwatcher is niet aan zijn proefstuk, heeft in vroeger tijden zelfs al twee lezingen gehouden over het bewind van burgemeester Stefaan De Clerck. Toen ook al met lichtbeelden, maar nu zal het er wat gesofisticeerder aan toegaan.
De meeting room is gepland op ’t Hoge.
Nadere toelichting hieromtrent volgt nog.
Wie nu alreeds meent van die lezing absoluut te moeten bijwonen kan dit al melden op het e-mailadres ‘frans.lavaert@gmail.com, of een berichtje sturen naar GSM 0498 54 74 75. Is nuttig om praktische reden.
Van een toegangsprijs is uiteraard geen sprake.
Het wordt een saaie boel hoor !

Cafébazin

 

 

 

 

“De Cafébazin”

Tot u spreekt een cafébazin

Door feestvierders geprezen en door pilaarbijters vermeden
Door kwezels veracht en door uitgaanders aanbeden
Voor de ene een heks, voor de andere een platonische minnares
Voor de ene een gemene hoer, voor de andere een hogepriesteres

U bent steeds welkom in mijn tempel
Soms een offerblok, maar ook een warm nest
En ja, ik geef u wel eens een stempel
Doch dat is niet gemeend, dat weet u best

Ik ben uw biechtvader en beste vriend, uw dokter en apotheker, uw steun en toeverlaat
Ik ben uw raadsheer als men u gaat belagen, ik sta u bij met raad en daad
Ik ben uw drinkebroer op leuke dagen, uw vriend, ik laaf u bij grote dorst
Ik ben uw troosteres in droevige dagen, uw grote zus, ik druk u aan de borst

Ik ben uw steunpilaar wanneer u gaat versagen, een bollewreef, ik voed u bij grote honger
Ik ben uw luisterend oor in bange dagen, uw meneer pastoor, ik geef u licht in het donker
Ik breng troost en geluk, hoop en liefde
Sterker nog, ik bén uw grote liefde
Desnoods uw minnares, en ja ik zie graag uw geldbeugel

Doch ik omarm u met warme vleugel

Adelbert, nachtburgemeester van Kortrijk

Gemberthee

 

 

 

 

Grote onvrede rond Keizerlijke Tekortkomingen van Vincent Van Quickenborne in Kortrijk

20 oktober 2023: “Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne neemt ontslag”

Van Quickenborne en de door hem en vrienden gestuurde Regimepers framen het ontslag als een ‘mea culpa’ voor fouten binnen de organisatie van justitie waardoor moordenaar Abdesalem Lassoued ongestoord twee Zweedse voetbalsupporters in Brussel kon doodschieten. De fout is glashelder. Abdesalem Lassoued had al lang moeten uitgeleverd geweest zijn voor ernstige zaken in Tunesië. Moest hij uitgeleverd geweest zijn had hij in de gevangenis in Tunesië gezeten en hadden twee onschuldige Zweden nog geleefd.

Van Quickenborne speelt een perfide spel. Ofschoon de fout zich binnen zijn organisatie afspeelde laat hij zich opvolgen door zijn kabinetschef als minister van Justitie, Paul Van Tigchelt. Strikt genomen was Van Tigchelt even schuldig als Van Quickenborne, zoniet schuldiger, want Van Tigchelt stuurde de justitiële troepen onder Van Quickenborne aan. Plus, hij was een ex-magistraat die het systeem van binnenuit zodanig mee heeft uitgehold dat moordenaars vrij spel hebben in Brussel.

Iedereen was dan ook verbaasd over het snelle vertrek van Van Quickenborne. Wat niet te verwonderen is, gezien op dat moment de eerste geruchten opdoken rond een vreemde seksvideo waarin Van Quickenborne zou te zien zijn met 3 Roemeense prostituees. Bronnen binnen justitie leggen vandaag al knipogend geheel andere verklaringen af over het ontslag van Van Quickenborne vergeleken met eind oktober 2023.

Van Quickenborne reed na zijn ontslag spoorslags naar Kortrijk, waar hij nog ‘titelvoerend’ burgemeester was, een politieke techniek bestaande uit kiezersbedrog en egotripperij. Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe werd uit de burgemeestersstoel gewipt en Van Quickenborne werd weer aan boord gehesen. De Kortrijkenaren zagen het met lede ogen aan want zij hadden flapdrol Van Quickenborne hoegenaamd niet gemist.

Van Quickenborne begon onmiddellijk ‘orde op zaken’ te stellen waar geen orde moest gesteld worden. Als een overjarige puber begon hij in alle hoeken en kanten te pissen om zijn nieuwe territorium af te bakenen. Zo kwam hij terecht bij de chauffeurs van de stad. Van Quicenborne stoof hun lokaal binnen, trok zijn rits naar beneden en begon in de 4 hoeken te pissen. Terwijl hij in de laatste hoek stond te dampen keek hij over zijn schouder naar de chauffeurs. “Wie staat er morgen op den boek om mij te chauffeuren in de ochtend?” Een man die al zeer lang in dienst was stak beduusd zijn hand omhoog. Terwijl Van Quickenborne zijn broek optrok en zijn handen afveegde aan zijn pull zei hij: “Ik eis van mijn chauffeurs dat ze steeds 30 minuten eerder op hun shift zijn om alles klaar te maken.”

De beduusde man vroeg wat hij dan tijdens deze 30 minuten zou moeten klaar maken.

“Goed dat je het vraagt”, repliceerde Van Quickenborne, “ik hou wel van zo’n rechttoe rechtaan vragen. Ik wil de dag beginnen met gemberthee. Die moet lang genoeg getrokken zijn anders smaakt dat naar niets. Je moet dus een halfuur op voorhand op je post zijn om gemberthee te zetten.”

Er viel een ijzige stilte in de catacomben van het chauffeurslokaal.

De beduusde man zei bedachtzaam. “Kan Uw vrouw geen gemberthee zetten?”

De volgende dag ontving de beduusde man zijn C4.

Het bovenstaande artikel is zoals The Crown literaire fictie gebaseerd op de realiteit.

‘TSCHELDT, 17 december ’23

Lezing (1)

 

 

 

 

De slechte Qortrijkzanen mogen dit nu al weten !
De senior-writer van de alom bekende alternatieve “stadskrant” “KORTRIJKWATCHER” is van plan om op vrijdagavond 31 mei om 20 uur een publieke lezing te houden over het bestuur van de tripartite onder leiding van burgemeester Vincent Van Quickenborne in de voorbije twee legislaturen, dus te beginnen met het jaar 2013. Dat wordt wat.
De plaats houden we nog wat geheim, maar het gebeuren is voorzien op ’t Hoge.
Kortrijkwatcher doet dit niet voor de eerste keer hoor. In lang vervlogen tijden heeft hij tot tweemaal toe een goed bijgewoonde lezing gebracht over het stadsbestuur tijdens het bewind van burgemeester Stefaan De Clerck.
Zo u wil, kunt u nu alreeds melden dat u graag zou komen.
Via FB, of misschien beter per e-mail : frans.lavaert@gmail.com.
P.S.

Misschien hebt u nuttige – voor ons behulpzame – informatie te melden over het verloop van die (bijna) voorbije bestuursperiodes?
Nog even uitdrukkelijk vermelden dat de lezing niets, maar dan ook niets te maken heeft met de nakende federale verkiezingen. We houden die lezing eind mei, gewoon omdat we hopen dat tegen die tijd de jaarrekening 2023 van stad beschikbaar is. Willen actueel blijven.

Kiss me Quick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..klik op de foto

Kiss me quick’, zong Elvis al en dat inspireerde duidelijk de gevallen minister Quicky.

Vluggertje Vincent had er extra zin in tijdens de vermaledijde lockdownperiode. Het koeioneren van de bevolking wond hem dermate op dat hij in een kasteel zijn testosteronminachting voor de gewone mens botvierde op een Miss België-kandidate.

Zijn belgicistische inborst naderde de borsten van deze deerne nog sneller dan de Roemeense cupcakes die hij later zou besprenkelen met zijn links-liberale zaad.

Terwijl hij graag in ‘de boekskes’ uitpakt met zijn gezinsgeluk – dat intussen volgens een goede bron tot een pulpfictie is verveld – zet hij gestaag zijn zwellingsoperatie gezwind verder.

Gezwollen ego, gezwollen pikkie, gezwollen lever, gezwollen blaas… Nu hij zich tegenwoordig onledig houdt met het afpakken van schepenen hun receptiebezoekjes in Kortrijk om zijn desastreuze peilingsresultaten te kenteren is hij die gemiste Miss wellicht al lang vergeten. Maar de foto bewijst zijn erogene zelfbedieningsdrift op een verboden coronafeest, terwijl de bevolking die dag lippenbijtend opgesloten zat in huizen met dampkappen aan.

De goorste egocentricus uit de Belgische politiek kon enkel buiten zijn eigen oevers treden binnen een rioolpartij als de Open VLD. Ziekelijk hoe hij het leed van vereenzaamde corona-ouderen, vorming ontberende scholieren en failliet gegane middenstanders tijdens de lockdowndictatuur weglacht op een elitefeestje met volgevreten medestanders.

De West-Vlaamse Miss Charity Janah moet wel veel compassie in haar hart en lust in de lendenen hebben gevoeld om een creatuur als vuige Vincent lippendienst te bewijzen. Macht erotiseert zegt het spreekwoord. De doodskus van een blauw geschelpte nepneuker, druipend van verkruimeld idealisme.

‘TSCHELDT, 20 januari ’24 (Breaking News)

Station

………klik op de foto

Persontmoeting: ideeënwedstrijd wat kon/kan met het station van Kortrijk

Persuitnodiging

Ideeënwedstrijd voor herbestemming station Kortrijk.
Persontmoeting op donderdag 25 januari

In 1787 wilde de “magistraet” de Kortrijkse Broeltorens slopen, wegens niet langer nuttig en vervallen.
Stadsbewoners konden hen van het tegendeel overtuigen.
In 1899 bestond het plan het Kortrijkse Belfort met de grond gelijk te maken.
Een groep fervente erfgoedliefhebbers hield dit tegen.
In 2024 dreigt de sloophamer voor het Kortrijkse modernistische stationsgebouw.
Zullen wij er nog eens in slagen de verminking van onze stad te voorkomen?

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw VVIA en de werkgroep Red Ons Station , in samenwerking met Europa Nostra België en Docomomo België lanceren een ideeënwedstrijd.
Ze wachten niet passief op de uitspraak van minister van Omgeving Zuhal Demir in de zaak rond de mogelijke sloop van het modernistische stationsgebouw van Kortrijk.
De  ideeënwedstrijd richt zich tot creatieve jonge ontwerpers met de bedoeling op zoek te gaan naar alternatieven voor de ingediende bouwplannen. Vertrekkend van het behoud en herbestemming van het huidige stationsgebouw. Wat kon en kan gebeuren met het station, indien van de erfgoedwaarde uitgegaan was en wordt. Er werd immers nooit een onderzoek gedaan naar alternatieven die behoud van het belangrijke historisch station mogelijk zouden maken.
We laten nu de creativiteit er op los om aan te tonen wat kon – en misschien nog kan.

Deze wedstrijd wordt ingericht in het kader van de erkenning in 2023 van het Kortrijkse station als één van de zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa,  The 7 Most Endangered, en wordt cofinancierd door het European Investment Bank Institute.

Alle info rond dit initiatief vindt u op
www.railwayheritage.eu

De organisatoren zullen u graag te woord staan op donderdag 25 januari om 10 uur in de boekenkeuken (1e verdieping) van het Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk.
Rond koffie en croissants zullen zij proberen hun enthousiasme met u te delen en uw vele vragen te beantwoorden.

Welkom!

Meer info?
Werkgroep Red ons Station
kortrijk@railwayheritage.eu

Nicole Pannier
nicolepannier@hotmail.com
0479 10 31 91

Naam: Nicole Pannier
Organisatie: Werkgroep Red ons Station

3

Ontsnapping

 

 

 

 

PERSBERICHT

Zondag 21 januari 2024

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Het is compleet onaanvaardbaar dat deze tweede ontsnapping, net als de eerste, werd verzwegen voor de ruime bevolking, zeker met de vele woningen en scholen in de buurt. De buurtbewoners en ouders werden niet gewaarschuwd zoals het hoort, te meer de ontsnapte crimineel nog steeds niet werd gevat!”

VLAAMS BELANG VERONTWAARDIGD OVER TWEEDE VERZWEGEN ONTSNAPPING UIT DETENTIEHUIS

Afgelopen vrijdag is er opnieuw een crimineel ontsnapt uit het detentiehuis van Kortrijk. Dat lekte via de pers en niet via officiële communicatie van het detentiehuis, de politiezone of het stadsbestuur. Vlaams Belang reageert verontwaardigd, maar niet verrast, op de tweede ontsnapping uit detentiehuis in Kortrijk. “De buurtbewoners en ouders werden opnieuw niet gewaarschuwd zoals het hoort”, reageert fractieleider en federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Dat is onaanvaardbaar. Dit tweede ernstige incident en deze doofpotoperatie bevestigen spijtig genoeg dat de Kortrijkzanen door Van Quickenborne worden gebruikt voor allerlei experimenten inzake Justitie”.

Een gevangene uit het detentiehuis in Kortrijk is spoorloos. Hij is ontsnapte via het dak. De politie is nog steeds naar hem op zoek. In november 2022 ontsnapte al eens een gedetineerde uit het detentiehuis van Kortrijk. Die ‘kortgestrafte gedetineerde’, die overigens geseind stond als ‘wapengevaarlijk’ werd later, na een lange zoektocht, gevat in Roeselare (1). De buurtbewoners reageerden toen al erg verbolgen omdat de ontsnapping werd verzwegen (2). Het open gevangenis-project dat plaats biedt aan 57 criminelen werd uitgebouwd midden een woonwijk en naast een kleuterschool, een lagere school en tussen een hogeschool en een universiteit.

Vlaams Belang reageert verontwaardigd, maar niet verrast, op de tweede ontsnapping uit detentiehuis in Kortrijk. “Burgemeester Van Quickenborne (Open VLD) ging als toenmalig verantwoordelijke minister in het ganse land verkondigen het detentiehuis in Kortrijk een probleemloos verloop kent (3). Maar niets is minder waar”, reageert Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) scherp. “Het is compleet onaanvaardbaar dat er na deze ontsnapping geen onmiddellijke officiële communicatie volgde vanuit het detentiehuis, de politiezone en het stadsbestuur aan de ruime bevolking, zeker met de vele woningen en scholen in de buurt. De buurtbewoners en ouders werden opnieuw niet gewaarschuwd zoals het hoort, te meer de ontsnapte crimineel nog steeds niet werd gevat. Het detentiehuis is nu iets meer dan een jaar open en het tweede ernstige incident is al een feit. Dit incident en deze doofpotoperatie bevestigen spijtig genoeg dat de Kortrijkzanen door Van Quickenborne worden gebruikt voor allerlei experimenten inzake Justitie. We kunnen niet begrijpen dat er niet onmiddellijk een waarschuwing werd uitgestuurd aan de ruime bevolking. We zullen, als Vlaams Belang, Van Quickenborne daarover grondig ondervragen in de politieraad en gemeenteraad.”

(1) https://www.hln.be/roeselare/dronebeelden-tonen-arrestatie-van-ontsnapte-gedetineerde-bewoner-houdt-man-in-bedwang-tot-politie-er-is~afab873f/

(2) https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221122_95157135

(3) https://www.hln.be/genk/van-quickenborne-beantwoordt-vragen-rond-nieuw-detentiehuis-in-genk-in-kortrijk-het-voorbije-jaar-geen-enkele-klacht-gehad~af330726/

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

2

15.000

 

 

 

 

 

 

Wouldbe burgemeester Ruthie bust 15.000 nieuwjaarskaartjes.

Daarover aan de tand gevoeld sprak Ruthie : “Samen met een hele ploeg sympathisanten, mijn huidig lief Wout en mijn moeder hebben wij 15.000 nieuwjaarskaartjes in de Kortrijkse bussen gestoken. Een titanenwerk, maar het is gelukt. De operatie werd gefinancierd door een paar gulle geldschieters die anoniem wensen te blijven. Ook ikzelf heb een deel gefinancierd, vanuit mijn riante wedde als burgemeester kon er wel iets af. De reacties zijn uiterst positief tot enthousiast. Tijdens mijn driejarig burgemeesterschap heb ik stenen verlegd in de golden river. Ik ben dolgelukkig en hoopvol.”

Enkele Kortrijkzanen willen hun commentaar en bewondering met heel Kortrijk delen.

Heleen spreekt van een ludiek, tof en waardig initiatief, terug naar de basis en humoristisch. Zo mogen politiekers wat meer zijn, aldus Heleen, die trajectbegeleider is. Het hoeft niet allemaal waar te zijn wat erop geschreven staat of beloofd wordt, als het maar gemeend is.
Niels, ex-kroegbaas, vindt dat Ruthie het uitstekend gedaan heeft en dat ze gerust een persoonlijke ambitie mag hebben. “Ruthie verdient het dubbel en dik om weer burgemeester te worden. Het is aan de vrije democratie om dat kaartje te interpreteren”, aldus Niels. Hij verlangt naar de verkiezingen en is benieuwd hoe dat zal aflopen met Ruthie. “Ze heeft alvast mijn zegen”, besluit hij.
Ook student Joren vindt het een geestig kaartje. Het is eens iets anders dan de saaie dorre verkiezingscampagnes waarbij politiekers de hemel op aarde beloven. Het doet deugd om binst de examens een kaartje te ontvangen, het doet er eigenlijk niet toe van wie het is, of wat erop geschreven staat, zelfs eentje van Quickie zou Joren tof vinden. Zo’n kaartje is pure nostalgie en extra fijn, ook al staat het vol leugens. Een kaartje ontvangen is altijd leute.

Politicoloog Nicolas Bouteca laat er eveneens zijn licht over schijnen : “Het valt op dat het kaartje zeer persoonlijk is en nergens verwijst naar lijst Team Burgemeester van Quickie. De boodschap van het nieuwjaarskaartje is duidelijk, namelijk dat Ruthie, net als Quickie, de razende ambitie heeft om weer burgemeester te worden en desnoods met een eigen lijst wil opkomen, een scheurlijst dus. Daarbij zouden al een halfdozijn overlopers Ruthie steunen, zodat Quickie met een fel verzwakte lijst zou moeten optornen tegen de populaire lijst Ruthie. Quickie, die wat relaties heeft in de Kortrijkse politieke onderwereld, zou alles op alles zetten en desnoods met leugens, waarin hij zeer bedreven is, trachten het succes van Ruthie in de aanloop naar de verkiezingen te dwarsbomen.”

Ruthie reageert ingehouden op al die commentaren : “de kaartjes spreken voor zich, ik heb Quickie niet nodig om mijn wensen en ideetjes aan de mensen van Kortrijk kenbaar te maken.
Quickie en ik, wij mijden mekaar, we doen op ons eigen en trachten zo min mogelijk in mekaars wielen te rijden. Dat ik weer burgemeester wil worden en Quickie een opdoffer wil bezorgen is geen geheim. Onze ruzies blijven binnenskamers. Ik heb er goede hoop in dat ik het haal op 13 oktober. Verdere interpretaties laat ik aan de Kortrijkzanen over.”

Ruthie’s gebronzeerd gezicht vertoont een behaaglijk glimlachje en haar ogen krijgen iets dromerigs als zij verder spreekt : “Ik ga natuurlijk niet zot doen, geen rondjes geven aan jan en alleman, of dure campagnes voeren. Mensen zouden zich afvragen waar ik al die euroots vandaan haal. Nee, nee zó stom doe ik niet. 13 oktober wenkt.”

4

Waar is Ruthie ?

 

 

 

 

 

 

Liefste Kortrijkzaan,

Ik wens u een gezond en gelukkig 2024
Grote dank dat ik de voorbije 3 jaar uw burgemeester mocht zijn.

Jammer genoeg werd ik brutaal van het burgemeesterschap beroofd door de nietsontziende machiavellist Quickie. Een politieke misdaad buiten categorie, een putsch pur et dur. Ik heb mij daarover zeer boos gemaakt, het ging er hysterisch aan toe toen Quickie mij met deze gang van zaken confronteerde, waar ik niets kon tegen beginnen. Ik verkeerde een hele week in een huilstemming. Bij de machtskliek van Quickie wordt er druk gefezeld en gekonkelfoesd, maar boontje komt om zijn loontje, in oktober neem ik weerwraak.
Ik wil niet de ravissante en perverse courtisane van Quickie blijven spelen.
Indien ik het lijsttrekkerschap van Team Burgmeester niet krijg, zal ik met een eigen lijst opkomen, een ophefmakende scheurlijst. Tiene, Helga, Stephanie, Nicolas, Lien, Wouter, Véronique en mijn verloofde Wout hebben toegezegd om mij te steunen en op de lijst te staan.
Mag ik op uw stem rekenen op 13 oktober 2024 ? Dan breekt mijn gelukkigste dag aan.

In afwachting van 13 oktober zet ik met passie en enthousiasme mijn engagement als superschepentje verder. Voor elk van u en voor onze fantastische stad.

2024 wordt een vurig jaar, ik word weer burgemeester, laten we samen voor de vonken zorgen.

Tot 13 oktober en tot ergens waar u me kan vinden,

Genegen,

Ruthie 
Superschepentje
Burgemeester in spe

5

Gelukkig Nieuwjaar !

 

 

 

 

Dierbare Kortrijkzanen,

Genoot je ook van de prachtige kerst-en eindejaarstijd in onze dierbare stad ? Dat was magisch. Wel, die magie trekken we dit jaar door. Want 2024 wordt het jaar van de 12 magische grote openingen.

De voorbij vijf jaar werkten onze stadsmedewerkers keihard aan tal van stadsvernieuwingen die nu te zien zullen zijn. Van A tot Z van de magische kunsthal en tentoonstellingssite Abby tot de magische nieuwe Zorgcampus Condédreef. Verderop in dit stadsmagazine lees je er alles over. We kunnen niet wachten om ze samen met jullie te openen. Dit wordt magisch.

Wat ook magisch is, is dat 2023 een recordjaar voor onze dierbare stad was. Voor het eerst in onze geschiedenis zijn we met meer dan 80.000 zielen, al moet ik er wel bij vertellen dat we ook de tijdelijke asielzoekers en de Oekraïners hebben meegeteld. Entre parenthèses, die 80.000 tellen mee voor  de verhoging van mijn burgemeesterswedde van 10.368 naar 12.498 euroots per maand. Als dàt niet magisch is ! En na de verkiezingen begin ik fusiebesprekingen met burgemeester Benoit van Kuurne en de deze van Lendelede om tot meer dan 100.000 Kortrijkzanen te komen. Dan verhoogt opnieuw mijn pree. Hoe betoverend is dat wel niet ! En ook voor niet- inwoners is Kortrijk een aantrekkelijke stad geworden. Meer dan 7 miljoen bezoekers kwamen naar ons centrum. Brugge heeft er nauwelijks 8,1 miljoen. Ongezien ! Magisch !

In 2024 durven we dromen van meer. We dienen dit jaar onze kandidatuur in om Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 te worden. Met als thema mentale weerbaarheid. Een magisch idee. Omdat in een stad waar we osan deuredoen, we soms wel eens deuresloan. Ervoor zorgen dat elke Kortrijkzaan zich goed in zijn vel voelt : dat wordt de inzet. Magisch ! Ik heb schepentje Axel Ronse opdracht gegeven om dit uit te werken. Het wordt trouwens tijd dat de ingedutte Axel wakker wordt en een tandje bijsteekt.

Verder wil ik mij verexcuseren voor mijn grove leugen omtrent het voorakkoord  van 11 juli 2012 dat doorloopt tot 2024. Dat voorakkoord was inderdaad niet alleen mondeling maar ook schriftelijk. Ik weet nog altijd niet waarom ik daarover gelogen heb. Ben ik daarom een psychiatrisch geval of een caractériel ? Ik denk het niet. Hiervoor vraag ik vergiffenis aan mijn dierbare Kortrijkzanen, ik beloof, ik zal nooit meer liegen. Mij herpakken, mijn politieke toekomst is geen doodlopende straat.

Wat de verkiezingen in 2024 betreft zie ik het wel zitten om met de tsjeven van de CD&V scheep te gaan en de N-VA te bedanken voor bewezen diensten. Er zijn gesprekken aan de gang met Hannelore Vanhoenacker, Jean de Bethune en Ben Vandorpe. En ik wil bewijzen dat de Kortrijkse politiek niet één pot nat is. Als dàt niet magisch is !

Dromen jullie mee ? De weg naar succes is een lange steile weg. Anouk, Bo, Scott, Lou en ikzelf hebben jullie hartstochtelijk lief. Samen met de stad en de Kortrijkzanen dromen we van een magische toekomst voor onszelf en voor onze magische stad.

Gelukkig Nieuwjaar !

Genegen,

Vincent Van Quickenborne
Burgemeester van Kortrijk

5

De geruchten…

 

 

 

 

Weetjes en geruchten opgevangen op de nieuwjaarsreceptie.

Quickie zou geheime gesprekken aan het voeren zijn met de CD&V om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de N-VA in te wisselen voor de CD&V. Dit zou de fusiegesprekken met burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne na de verkiezingen moeten vergemakkelijken. De as Van Quickenborne-De Coene blijft onaangetast. N-VA-ers die daarvan op de hoogte zijn lopen rond met een ei in de broek. Dat is vooral het geval met schepentje Axel Ronse, ook al omdat hij slechts de derde plaats krijgt op de Kamerlijst. Axel moet tegen zijn zin het Vlaams parlement verlaten. De kans is groot dat hij buiten de prijzen valt en een nieuwe job moet zoeken. Voor het frivole schepentje Detavernier ziet de toekomst er rooskleuriger uit. Kelly heeft een terugvalpositie in de zaak van haar echtgenoot. Naar het schijnt is Quickie de N-VA ook zo beu als koude pap en wil hij nog liever de groenen aan boord nemen om aan een meerderheid te geraken. De pientere David Wemel ligt op vinkenslag.
Aan de tand gevoeld over zijn grove leugen met betrekking tot het schriftelijk voorakkoord van 2012 valt Quickie compleet uit de lucht…en verder heeft hij kritiek op Axel Ronse in verband met de vooruitgang in het dossier van Kortrijk Culturele Hoofdstad van Europa.
De kale kop van Q. luidt een nieuwe start in naar aanloop van de verkiezingen. In zijn ogen is de politiek een spel waarin volwassen mensen zichzelf serieus nemen en dat van zijn leugens en pretenties moet worden ontdaan.

Halal

 

 

 

 

PERSBERICHT

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Het stadsbestuur van Kortrijk bedient zich van niet zo koosjere voorwendsels om ‘halal’ te kunnen serveren op de nieuwjaarsreceptie. Dat een stadsbestuur van liberalen en N-VA voor een nieuwjaarsreceptie meestapt in religieuze en dieronvriendelijke voorschriften blijft voor ons onaanvaardbaar. Dit jaar presenteren we hen eindelijk de rekening!

VLAAMS BELANG SCHOPT BELANGRIJK POLITIEK JAAR AF MET LUDIEKE ACTIE OP NIEUWJAARSRECEPTIE KORTRIJK

BIJLAGE: Schriftelijke vraag Wouter Vermeersch – Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2023

Vlaams Belang laat opnieuw duizenden nieuwjaarskalendertjes met een ludieke boodschap verdelen op de traditionele nieuwjaarsreceptie en op andere gelegenheden in de stad. “Hét politieke feit van 2023 in Kortrijk was ongetwijfeld de terugkeer van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) die duidelijk niet gedragen wordt door de bevolking. Zijn lokale partij Team Burgemeester zal bij de gemeenteraadsverkiezingen een electorale prijs betalen voor dit zoveelste opportunisme. Want als twee honden (n.v.d.r. Vandenberghe en Van Quickenborne) vechten om een been loopt de derde ermee heen”, waarschuwt Wouter Vermeersch, kopman van Vlaams Belang voor het federaal parlement en tevens fractieleider. “De politieke schaduw van Van Quickenborne is overigens altijd boven Kortrijk blijven hangen, getuige daarvan de dieronvriendelijke halalburgers op de nieuwjaarsbijeenkomst.

Het stadsbestuur van Team Burgemeester (Open VLD), N-VA en Vooruit in Kortrijk ‘trakteert’ de Kortrijkse belastingbetalers opnieuw met hun eigen belastinggeld op onder andere hamburgers. En zoals begin 2020 en 2023 wordt er ook nu weer ‘halal’ geserveerd ‘om mensen over nationaliteiten heen te verenigen’. Dat kan niet door de beugel voor het Vlaams Belang. “Een stadsbestuur hoort zich niet in de laten met religie”, reageert Vermeersch.

NIET ZO KOOSJERE VOORWENDSELS
Uit bijgevoegd schriftelijk antwoord van 2023 op een vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) wordt echter de ware bedoeling van het stadsbestuur duidelijk: “Het stadsbestuur trok vorig jaar 50.672,50 euro aan belastinggeld uit om de nieuwjaarsreceptie te organiseren. Er werden onder andere ruim 600 ‘halal’ kippenhamburgers besteld tegenover 1.200 rundshamburgers. Daarentegen werden slechts 50 ‘koosjer’ kabeljauwburgers besteld. Maar er werd echter geen enkele, maar dan ook geen één, ‘koosjerburger’ genuttigd! Wat duidelijk aantoont dat ‘koosjer’ erbij werd gesleurd als voorwendsel om ‘halal’ te kunnen serveren. Een schaamlapje dus, om plat op de buik te kunnen gaan voor de islamitische voorschriften”, stelt Vermeersch vast.

OMGEKEERDE INTEGRATIE
Dat een stadsbestuur van liberalen en N-VA voor een nieuwjaarsreceptie meestapt in religieuze en dieronvriendelijke voorschriften is voor ons onaanvaardbaar. Een stadsbestuur hoort zich niet in de laten met religie. Bovendien hebben heel wat Kortrijkzanen een kippenburger genuttigd onwetend dat het om ‘halal’ ging. ‘Halalvlees’ is door import al te vaak dieronvriendelijk. En dat was ook in op de Kortrijkse nieuwjaarsreceptie het geval. Het ‘halalcertificaat’ toonde aan dat het kippenvlees werd geïmporteerd uit Ierland, waar miljoenen dieren nog steeds op barbaarse wijze onverdoofd worden geslacht(1)”, zegt Vermeersch op basis van de ontvangen documenten. “Maar het is vooral de wereld op zijn kop. Niet de Kortrijkzanen en de stadswerking moeten zich aanpassen, maar wel de nieuwkomers aan onze gewoontes en gebruiken. Waarom kunnen de Kortrijkse moslims niet smullen van een ‘veggie’- of ‘veganburger’? Die zijn gegarandeerd diervriendelijk en vrij van religie of levensbeschouwelijke keuze! We konden vorig jaar vaststellen dat meer dan dan de helft, 400 ‘veggieburgers’ en ruim 150 ‘veganburgers’ niet werden genuttigd en dus rijp waren voor de vuilbak. Een onverantwoorde verspilling”, besluit Vermeersch.

(1) https://www.thetimes.co.uk/article/more-than-1m-irish-animals-killed-last-year-without-being-stunned-fsxrw63m7

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

Annus horribilis

 

 

 

 

Quickie en zijn annus horribilis

Quickie : “Kijk, uiteraard begrijp ik de verontwaardiging van de gewone mensen over pipigate. Op de camerabeelden is te zien hoe ik mijn gulp open doe en begin te wateren tegen de benen van Peter Lanssens, alias lange Peter, mijn goede vriend. Wat het wateren tegen die politiecombi betreft, daar was ik niet bij, al stond ik er wel geamuseerd op te kijken. De waterende schobbejakken waren Wouter A., Nicolas B., Wout M. en lange Peter. Ik vond dat grappig en moest erom schuddebuiken van het lachen. Wie haalt het in zijn kop om zulke grappen uit te halen ? Maar er zijn ook veel leugens verteld en geschreven. Dat ik bij de combiwateraars was, maar neen, ik stond alleen maar toe te kijken toen het gebeurde. Al kan ik niet verduiken dat mijn intiemste vrienden zeer zwaar het beest uithingen tijdens die feestnacht. Maar het verhaal is uitgemolken om mij politiek te beschadigen. En dat is gelukt, want mensen denken nu dat ik zelf tegen die combi heb gewaterd. Hetgeen niet het geval was. Overal waar ik kom, hoor ik dezelfde misplaatste grap: ‘De combi staat buiten klaar.’ En wat die witte kledij betreft, dat was alleen om de zuiverheid van mijn vriendschappen te illustreren. Haute couture dus. Maagdelijk wit. Wat is daar mis mee ? Dat er alleen mannen op mijn feestje waren was voor de veiligheid, opdat het feest zonder ongelukken zou verlopen. Het vermijden van het aan mekaars vrouwen zitten dus, parenclub toestanden waar vrouwtje Anouk en ik absoluut niet tegen kunnen. En ja, Anouk had ik voor drie dagen naar Cadzand verbannen. Wat mijn ontslag als minister betreft, ik deed het net op tijd om mij terug als toekomstige burgemeester van Kortrijk in de markt te zetten. Bovendien circuleerden er bij de N-VA schepentjes geruchten dat Ruthie te veel een showmadam was, graag op de foto in de gazetten stond te blinken, maar verder niet bekwaam om burgemeester te spelen. Enscenering en attributen speelden hierbij een grote rol. Het moest er allemaal zeer echt als burgemeester uitzien. Haar outfit was van levensbelang. Vlijmscherpe naaldhakken, kettingen, metalen corsages, zwart en glimmend nepleder, spannende bluejeans, uitdagende maquillage en een wellustige glimlach. Een losse scharrels liefdesleven. Haar minnaar zwaar onder de sloef. Het leven als van een frivole parisienne die onder het vrijen met sensuele stem haar verborgen fantasmen verklapte. Dat was Ruthie, miss Kortrijk, geen burgemeester zoals het hoort. Zelf speel ik nu weer de numero uno van Kortrijk. Ik ga in 2024 voluit voor het burgemeesterschap, tenzij ik weer tot minister geroepen word en showgirl Ruthie opnieuw burgemeester wordt. Maar Kortrijk verdient beter. Zeg nooit nooit. Ik heb wat relaties in de Kortrijkse politieke onderwereld. Het politiek voorakkoord van 2012 wordt verlengd in 2024. Ik voel mij prettig als nooit tevoren.”

1