Lezing (2)

 

 

 

 

Nieuws !

Onze groep ‘Slechte Qortrijkzanen’ is er al van op de hoogte. Vrijdagavond 31 mei om 20 uur zal de aloude senior-writer van de stadsweblog genaamd ‘Kortrijkwatcher’ een lezing geven over de Kortrijkse politiek zoals die vanaf januari 2013 tot op heden is verlopen onder het bewind van de tripartite (VLD-SP.a-N-VA).

Een breed overzicht dus geheel over de twee (nu bijna verlopen) legislaturen.
Het gaat wel te verstaan om een LEZING, geen debat, absoluut geen verkiezingsmeeting. (Het gebeuren gaat in mei door, gewoon omdat er – om wat actueel te blijven – moet gewacht op de publicatie van de stadsrekening 2023.)
Spreker is partijpolitiek dakloos maar wel goed ingevoerd in de Kortrijkse politiek. Hij heeft zelfs politieke wetenschappen gestudeerd, – maar dat telt niet. Trok op niets. Belangrijk is dat hij het Kortrijkse politieke leven reeds volgt van kleinsaf en sinds 1991 de gemeenteraden zeer intensief bijwoont. Daarbij alle mogelijke dossiers leest die hij kan in handen krijgen. Dat is méér dan wat de gemiddelde raadsleden gewoon zijn te raadplegen, jawel.
Sinds 5 januari 2005 onderhoudt hij een alternatieve “stadskrant”, een weblog op Tinternet te vinden: www.kortrijkwatcher.be. De oudste en momenteel de enige in Vlaanderen nog overblijvende blog in zijn genre.
Kortrijkwatcher is niet aan zijn proefstuk, heeft in vroeger tijden zelfs al twee lezingen gehouden over het bewind van burgemeester Stefaan De Clerck. Toen ook al met lichtbeelden, maar nu zal het er wat gesofisticeerder aan toegaan.
De meeting room is gepland op ’t Hoge.
Nadere toelichting hieromtrent volgt nog.
Wie nu alreeds meent van die lezing absoluut te moeten bijwonen kan dit al melden op het e-mailadres ‘frans.lavaert@gmail.com, of een berichtje sturen naar GSM 0498 54 74 75. Is nuttig om praktische reden.
Van een toegangsprijs is uiteraard geen sprake.
Het wordt een saaie boel hoor !