Minister Quickie liegt


       klik op de foto’s

In een interview met Peter Lanssens in Het Laatste Nieuws van 1 augustus ’23 ter gelegenheid van zijn verjaardag ontkent minister Vincent Van Quickenborne het bestaan van het schriftelijk voorakkoord van 2012. Het voorakkoord slaat eveneens op de huidige Kortrijkse bestuursperiode 2019-2024. Moeten we dan zijn verhaal over pipigate geloven ?
Van Quickenborne : “We beslisten om het samen te durven doen, als we met Open Vld, sp.a en N-VA een meerderheid haalden. We tekenden vooraf geen voorakkoord, het ging om een mondelinge deal. Het was nipt, met 22 van de 41 zetels in de gemeenteraad.”

2

De leugen van Q.

Dit wordt wellicht een wat lange mededeling, en zullen we die misschien moeten opsplitsen in twee delen. We gaan zien. Ik probeer het kort te houden. De ‘content’ is wel van belang. We vinden namelijk dat een minister niet mag liegen, noch in het parlement noch daarbuiten. (Tenzij om een oorlog te vermijden, natuurlijk.)
Voor de niet-Kortrijkzanen eerst enige voorafgaande toelichting.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Vincent Van Quickenborne in 2013 dan burgemeester door een soort machtsgreep. Hij had immers bedacht dat het aan de lijsttrekker meest de meeste naamstemmen toekwam om burgemeester te worden. Stefaan De Clerck won het duel en zijn partij (CD&V) behaalde ook een prachtige score (32,9%) in vergelijking met de VLD van de genaamde Quickie (21,3%).
Om aan een meerderheid te komen moest Quickie een coalitie aangaan met de N-VA en met de SP.a. Pas op die wijze geraakte hij nipt aan 22 zetels op 41.
Er deden in de aanloop van de verkiezingen en zeker erna al wel geruchten de ronde dat er tussen de partijen van die tripartite een voorakkoord bestond. Maar een bewijs daarvan ontbrak. Kwam daarbij dat de Philippe De Coene lijsttrekker van de SP.A het bestond om nog tot op de dag van de verkiezingen gesprekken te voeren met De Clerck.
Dat was dus één grote komedie.
Pas nu zijn we dat helemaal zeker want de tekst van dat voorakkoord is eindelijk boven water gekomen. In de website www.kortrijkwatcher.be wordt daar intussen al een ander over toegelicht.
Wantrouwig als we zijn hebben we aan een aantal ondertekenaars van het voorakkoord en mensen die het kunnen weten gevraagd of het document dat we in bezit kregen wel authentiek is. Geen antwoord. Op zich is dat al een reden om er niet aan te twijfelen dat het document betrouwbaar is. We kennen ook de bron in persoon, zodat geen twijfel meer mogelijk is.
De tekst beslaat drie bladzijden en omvat 20 artikels. De inhoud is zeer gedetailleerd (bijv. over de verdeling van de mandaten) en in juridisch opzicht volkomen perfect opgesteld.
En nu komen we tot wat we nog willen meegeven als een bericht met enige nieuwswaarde. Minister Van Justitie en titelvoerend Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne beweert nog altijd dat er in het verkiezingsjaar 2012 geen voorakkoord was. In de lokale editie van ‘Het Laatste Nieuws’ (01.08.23) zegt hij: “We tekenden vooraf geen voorakkoord, het ging louter om een mondelinge deal.” De minister liegt dus. Dat is nieuws.
Merkwaardig is dat de gazetten en betrokkenen compleet zwijgen over deze zaak Waarschijnlijk motiveren zij dit door – voor zichzelf -voor te wenden dat de zaak als het ware verjaard is. Ten eerste is een leugen van een minister in functie en burgemeester van een centrumstad nooit verjaard. Komt daarbij dat het voorakkoord een merkwaardig art.19 bevat. Daar staat dat na evaluatie van de samenwerking binnen de coalitie die gerust kan voortgezet worden “bij de volgende legislatuur 2019-2020”. Wel, dat is dus het geval in Kortrijk. De tripartite is nog altijd aan het bewind.

Er was dus ook voor de verkiezingen van 2018 een impliciet driepartijen-akkoord. Ook dat heeft Quickie al bij andere gelegenheden altijd geloochend.

P.S. Een journalist die naam waardig vraagt nu de tekst op.

Frans Lavaert
www.kortrijkwatcher.be

2