Station

………klik op de foto

Persontmoeting: ideeënwedstrijd wat kon/kan met het station van Kortrijk

Persuitnodiging

Ideeënwedstrijd voor herbestemming station Kortrijk.
Persontmoeting op donderdag 25 januari

In 1787 wilde de “magistraet” de Kortrijkse Broeltorens slopen, wegens niet langer nuttig en vervallen.
Stadsbewoners konden hen van het tegendeel overtuigen.
In 1899 bestond het plan het Kortrijkse Belfort met de grond gelijk te maken.
Een groep fervente erfgoedliefhebbers hield dit tegen.
In 2024 dreigt de sloophamer voor het Kortrijkse modernistische stationsgebouw.
Zullen wij er nog eens in slagen de verminking van onze stad te voorkomen?

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw VVIA en de werkgroep Red Ons Station , in samenwerking met Europa Nostra België en Docomomo België lanceren een ideeënwedstrijd.
Ze wachten niet passief op de uitspraak van minister van Omgeving Zuhal Demir in de zaak rond de mogelijke sloop van het modernistische stationsgebouw van Kortrijk.
De  ideeënwedstrijd richt zich tot creatieve jonge ontwerpers met de bedoeling op zoek te gaan naar alternatieven voor de ingediende bouwplannen. Vertrekkend van het behoud en herbestemming van het huidige stationsgebouw. Wat kon en kan gebeuren met het station, indien van de erfgoedwaarde uitgegaan was en wordt. Er werd immers nooit een onderzoek gedaan naar alternatieven die behoud van het belangrijke historisch station mogelijk zouden maken.
We laten nu de creativiteit er op los om aan te tonen wat kon – en misschien nog kan.

Deze wedstrijd wordt ingericht in het kader van de erkenning in 2023 van het Kortrijkse station als één van de zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa,  The 7 Most Endangered, en wordt cofinancierd door het European Investment Bank Institute.

Alle info rond dit initiatief vindt u op
www.railwayheritage.eu

De organisatoren zullen u graag te woord staan op donderdag 25 januari om 10 uur in de boekenkeuken (1e verdieping) van het Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk.
Rond koffie en croissants zullen zij proberen hun enthousiasme met u te delen en uw vele vragen te beantwoorden.

Welkom!

Meer info?
Werkgroep Red ons Station
kortrijk@railwayheritage.eu

Nicole Pannier
nicolepannier@hotmail.com
0479 10 31 91

Naam: Nicole Pannier
Organisatie: Werkgroep Red ons Station

3