Stadslijst (7)

 

 

 

 

 

……klik op de foto

“De Stadslijst, wat een vertoon!” 

Badinerende ontboezemingen van schepentje Philippe De Coene : “Bij deze machtsgreep van machiavellist pur sang Quicke blijven wij koelbloedig, wij van de sossen krijgen er een boost van. Quickie wil gewoon de grootste zijn, met wie zal hem worst wezen. Met dat doel heeft hij nu zijn aartsvijanden de tsjeven opgeslokt. Hannelore en consorten. Maar Benjamin Vandorpe spartelt tegen en heeft Quickie voor verrader, aartsleugenaar en corrupte machtspolitieker uitgemaakt. Vandorpe werd door Vanhoenacker geroyeerd. Spannend. Dat wordt lachen geblazen! We hadden op 7 mei 2023 een eerste ontmoeting met de drie partijen van de huidige coalitie. Quickie stelde voor om het schriftelijke voorakkoord van 11 juli 2012 mondeling te verlengen. Tot hij plots van gedacht veranderde en een stadslijst met de drie coalitiegenoten wilde. Met de bedoeling om de grootste blijven. Quickie wordt verlamd door schrik voor Wouter Vermeersch en het Vlaamsche Belang. Maar wij doen niet mee aan dat spelletje, de Vlaamsche Nazionalisten ook niet. Nadien loog Quickie dat hij zwart zag over zijn contacten met de tsjeven terwijl we uit goede bron vernomen hadden dat Ruthie als sinds de zomer van 2023 aan het konkelfoezen was met Hannelore Vanhoenacker, Alain Cnudde, Jean de Bethune  Benjamin Vandorpe en Sien Vandevelde. Ruthie zou de stadslijst aanvoeren. Toen kwam het bericht van Quickie dat de Stadslijst een feit was en de volgorde van de plaatsen pas in de zomer zou bepaald worden. Dat nieuws kwam bij ons wel binnen. De Kortrijkzanen kijken verbaasd naar dit aandoenlijk schouwspel en trekken hun conclusies. Hannelore kirt van genot telkens als Quickie haar naam laat vallen. Maar wij blijven werken voor de mensen van Kortrijk. Dat het niet botert tussen Quickie en Ruth is algemeen bekend en wordt ook bevestigd door hun naaste omgeving. Water en vuur is het tussen die twee kemphanen, al zeggen wij dat zonder leedvermaak. We behouden met onze partij onze cool, maar kunnen niet verduiken dat we diep teleurgesteld zijn door de achterbakse handelswijze van de burgemeester. In het geval de Stadslijst geen absolute meerderheid haalt, en dat hopen we, ligt alles weer open. Daarom hebben we een mondeling akkoord met Quickie dat wij de geprefereerde partij zijn om de Stadslijst aan een meerderheid te helpen en samen met hen de stad te besturen vanaf 2025. Quickie wil in elk geval de Vlaamsche Nazionalisten dumpen omdat hij twijfelt aan de bekwaamheid van schepentjes Ronse, die een leuk vriendinnetje heeft, een lekker stuk, en de lichtzinnige Detavernier met een lustige echtgenoot. Om in de gunst van Quickie te blijven zijn ze te veel ja-knikkers geworden en daar heeft Quickie een gloeiende hekel aan. Quickie maakt zich ook zenuwachtig in het dossier Kortrijk Culturele Hoofdstad waarin hij schepentje Ronse gebrek aan initiatief, visie en daadkracht verwijt. Over schepentje Detavernier, verteerd door wellust, vraagt Quickie zich af of zij een balans kan lezen en analyseren. Waarschijnlijk wel, maar het is niet absoluut zeker. Om deze redenen rekent de burgemeester op ons om aan de macht te blijven en nog liever zou hij met de Groenen in zee steken dan met de Vlaamsche Nazionalisten. Dat is ook de mening en de hoop van David Wemel die zich al warm loopt voor een schepenpostje. Au fond spreek ik mij niet graag onprettig uit over mijn coalitiepartners, maar deze keer kan ik het niet laten afwijzend en misprijzend te reageren omtrent de misleidende fratsen van burgemeester Quickie en zijn trawanten. Over de aanstormende Ruthie kan ik alleen maar met veel enthousiasme praten. Een toptalent, ware het niet dat ze geplaagd wordt door oplaaiend liefdesvuur dat haar tot vreemdsoortige daden inspireert. Afsluitend moet ik zeggen dat wij, sossen, het werk grondig willen doen. We komen sterk en sportief op het veld.  Wij van de sossen zijn betrouwbaar en oprecht. Dat is meer dan de schone schijn, veel uiterlijk vertoon van de Stadslijst.”

2

Het verdriet van Quickie

 

 

 

 

 

 

…..klik op de foto

Jarretel : U gaat een samenwerking aan met de tsjeven op een gezamenlijke Stadslijst voor Kortrijk. Tsjefaan De Clerck was not amused.

Quickie : Ach ja, Tsjefaan is een rancuneuze zeurbal. Zelf heeft hij tot tweemaal toe vaandelvlucht gepleegd voor een ministerpostje. Hij moet nu niet afkomen met oude koeien, trouwens zijn zoon Felix doet wel mee. Met Hannelore, Pieter, Jean, Mia, Sien en Alain heb ik een mooi akkoord gesloten en zij zijn in staat om heel ver en heel diep te gaan teneinde onze lijst aan een absolute meerderheid te helpen. Het zijn tsjeven met het politiek hart op de juiste plaats.

Jarretel : Jullie willen de grootste zijn ?

Quickie : Zo is dat, we willen zelfs de absolute meerderheid. Het is de essentie van mijn politiek bestaan, ik wil altijd en overal de grootste zijn. Dat is geen stratego.

Jarretel : De Clerck verweet u gebrek aan integriteit en dat u een leugenaar bent.

Quickie : Over integriteit moet De Clerck vooral zwijgen of ik ga eens de omkopingszaak van 4 oktober 2005 oprakelen. En dat ik een leugenaar zou zijn en gelogen zou hebben over dat schriftelijk voorakkoord, pfft, ik had het over een akkoord en geen voorakkoord, ik ben namelijk advocaat, ziet u. Ik wil daar niets meer over horen, bovendien, het is een oude koe.

Jarretel : Voor uw nieuwe Stadslijst is er nog geen lijsttrekker aangeduid.

Quickie : In de zomer gaan we hierover beslissen. Maar het is duidelijk dat ik het lijsttrekkerschap ambieer. Wie anders heeft recht op die plaats ? Ik geef toe dat Ruthie populair is, maar dat heeft niets met intelligentie, bekwaamheid, doorzettingsvermogen en slagkracht te maken. Ze is een wonderbaarlijk wezen, maar van politiek heeft ze geen kaas gegeten. Om mijn populariteit op te krikken ga ik voortaan op alle foto’s van jubilarissen, naast Stephanie poseren, en verder ga ik mij met feesten en schouwspelen bezighouden en tegenover de Kortrijkzanen blijk geven van menselijkheid en vrijgevigheid, zonder mijn gezag en waardigheid te verliezen. Dat alles moet mijn populariteit naar ongekende hoogten stuwen. Het zou bespottelijk zijn om de lijst Team Burgemeester niet door de burgemeester te laten aanvoeren.

Jarretel : Ruthie is heel populair bij de Kortrijkzanen. Volgens een peiling wordt ze op plaats één gezet. Wat is hierop uw antwoord ?

Quickie : Kijk, vriend, ik ga er geen doekskes om winden. Ik voel daar geen rancune over. Maar één ding is zeker, Ruthie is talentvol en rendeert het best als superschepentje. Als burgemeester is ze meer dan één maatje te klein. Tweede klasse. Ze is niet opgewassen tegen de eisen van de stiel. Ze moet haar plaats kennen in de pikorde van Team Burgemeester. Ik kom uit mezelf tot inzicht dat ik het best rendeer als burgemeester, ik ben en blijf dus burgemeester. Ik wil talentvolle mensen schepentje maken, maar het burgemeesterschap is en blijft bij mij. Zo werk ik al 25 jaar.

Jarretel : Kwatongen beweren dat uw ontslag als minister puur theater was om het burgemeesterschap weer op te nemen en de populaire Ruthie een pad in de korf te zetten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

Quickie : Kwatongen beweren zoveel, maar inderdaad kan ik niet verduiken dat ik wakker lig van het succes van Ruthie, die miss Kortrijk wordt genoemd omdat ze bovenmatig op de foto in de gazetten staat te pronken. Stadhuisbronnen vertellen dat Ruthie dossierkennis ontbeert, een zwak figuur slaat bij haar collega-burgemeesters, nooit in haar bureau zit en dag in dag uit als een zwerfkat ronddoolt op zoek naar roem en oppervlakkig succes. Daarom mijn terugkeer naar Kortrijk om de zaken recht te zetten en mijn populariteit op te krikken. Ik wil geen strateeg van het zevende knoopsgat zijn.

Jarretel : Wat als Ruthie meer voorkeurstemmen behaalt ? Zou u gelukkig kunnen zijn zonder de politiek ?

Quickie : Als burgemeester voel ik me wel prettig. Het wordt stilaan een soort machtsspelletje van me. En ik heb ook allerlei voorrechten.  Maar als Ruthie de stemmenstrijd wint verlaat ik de politiek. Ik heb de politiek niet nodig om te overleven en om gelukkig te zijn. Ik heb meerdere mogelijkheden, reisleider bijvoorbeeld, of misschien wel croupier, kunstschilder of hondenafrichter. Pure rok en rol. En zonder de politiek zou ik mijn vrouwtje nog veel liever zien dan nu het geval is. Als politieker vind ik het jammer dat ik altijd weer thuis weg moet, dat zou niet meer zo zijn moest ik zelfs een uitdagend beroep zoals kunstschilder of croupier aannemen.

Jarretel :  In 2020 stopte u als burgemeester om minister te worden. Bent u een opportunist of postjespakker ?

Quickie : Bah neen gij. Al had ik op het hoofd van mijn vrouw en kinderen gezworen dat ik het burgemeesterschap nooit zou inwisselen voor een ministerpost. Nooit. Toch deed ik het omdat ik niet kon weerstaan aan de financiële en andere faveurkes, de sociale status en de glamour die een ministerpostje biedt. Maar het was de laatste keer. Toch blijf ik trots op mezelf. Want mijn vlucht was toch mooi gelukt. Gaandeweg vroeg ik me af of de Kortrijkzanen mijn vaandelvlucht wel zouden waarderen. Wat ze wel niet zouden denken. Eigenlijk was en bleef ik een verrader, wat me zwaar zou aangerekend kunnen worden bij de volgende verkiezingen. Ik waag een gok door met Ruthie en de tsjeven naar de verkiezingen te trekken en mijn kop op de kapblok te leggen. Ik kan niet wegsteken dat optimisme op sommige dagen uit mij wegvloeit en ik ten prooi val aan angstaanvallen. Zal ik lukken ? Bij momenten vraag ik me af of ik maatschappelijk geslaagd zal zijn als ik mijn burgemeesterschap kwijtspeel en mij moet verlagen tot het beroep van kunstschilder of croupier. Ik ben een gokker, dus liefst croupier. Meer kan ik daar niet over vertellen.

Jarretel : Hebt u een lijfspreuk, een motto ?

Quickie : ‘Ook de beste mens moet wel eens liegen. En soms liegt hij met genoegen.’

7

Ben weg

 

 

 

 

 

 

…..klik op de foto

Beste,

Zoals u weet ben ik bij mijn partij buitengegooid omdat ik té scherpe kritiek heb op Vincent Van Quickenborne, die ik steevast Quickie noem.
Ja, het moest mij van het hart, Quickie is een leugenaar en hij mist de nodige integriteit om burgemeester te spelen. Zijn leugen omtrent het schriftelijk voorakkoord van 11 juli 2012 was bij mij de druppel te veel.
Ik verlaat met opgegeven hoofd de Kortrijkse politiek en ik ben er zeker van dat mijn partijgenoten van de CD&V het uitstekend zullen doen bij de verkiezingen op de lijst van Quickie.

Op naar oktober.

Benjamin Vandorpe.

4

Nepobaby

Felix De Clerck: van nepobaby tot koekoeksjong

Johan Sanctorum

10 februari

Van uw correspondent uit Kortrijk

Wie de meest rauwe, machiavellistische machtspolitiek wil bestuderen, een mengsel van sluwheid, meedogenloosheid en overlevingsdrang, moet bij Benjamin Netanyahu zijn, ofwel bij Vincent Van Quickenborne, Quickie voor de vrienden. Daarom volg ik hem met veel interesse: een raspoliticus met het brein van een crimineel.

We hebben zijn adembenemend traject gevolgd, toen hij als justitieminister in oktober van vorig jaar ontslag nam uit de federale regering. In een persconferentie deelde hij ‘met ingehouden tranen’ mee dat ethische waardigheid hem nauwer aan het hart ligt dan een ministerpost. Een stukje commedia dell’ arte waar heel de Wetstraatjournalistiek, inclusief Ivan De Vadder, zich op verkeek.

‘Aardverschuiving’

De waarheid is dat Quickie, zijn bijnaam getrouw, een elegante exit zocht en vond uit de wegkwijnende Vivaldi-regering. Behorend tot een partij die op sterven na dood is, snelde hij uit Brussel naar de thuisstad Kortrijk, om in 2024 voor de burgemeesterssjerp te gaan.

Ooit een tsjevenbastion, maar in 2012 veranderde dat. De mini-staatsgreep die daarmee gepaard ging, is sindsdien een standaard case in de handboeken Dorpspolitiek voor Gevorderden. Van Quickenborne, ontslagnemend minister (toen al!) uit een zieltogende regering Di Rupo, blies de dag na de gemeenteraadsverkiezingen de lokale coalitie met burgervader Stefaan De Clerck (CD&V) op, en gooide het achter diens rug met de socialisten en de N-VA op een akkoordje.

Stefaan heeft dat nooit kunnen verwerken en jammerde nog jaren nadien over ‘woordbreuk’, ‘verraad’ en ‘een dolk in de rug’. Woorden die ridicuul klinken in het politieke slangennest. Twaalf jaar later en twee ministerposten verder staat Quickie er terug met een kartel, genaamd Team Burgemeester, waarin hijzelf uiteraard de hoofdrol opeist. Ditmaal mét aartsvijand CD&V die, voor alle duidelijkheid, haar naam compleet prijs geeft en opgaat in het Team.

Hoe verkopen de Kortrijkse tsjeven die ‘aardverschuiving’ aan hun achterban? De bedoeling was immers dat Ruth Vandenberghe, die zich als plaatsvervangend burgemeester behoorlijk populair heeft gemaakt in de Guldensporenstad, als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester zou naar voor geschoven worden. Ze is dé consensuskandidaat, afkomstig uit een CD&V-stal maar lokaal bij de liberalen actief. Uit een peiling van Het Nieuwsblad in oktober van vorig jaar kwam zij naar voor als favoriet. Liefst 41,6 procent van de Kortrijkzanen gunde Van Quickenborne de sjerp uitdrukkelijk niét.

Wederzijds bedrog

Nog een bizar feit: niemand minder dan de zoon van Stefaan, Felix De Clerck, was aanwezig op de persconferentie waar Van Quickenborne zijn Team voorstelde. Voer voor bijkomende speculaties: ruzie in de familie? Een nieuwe mokerslag voor de toch al zo gekwelde vader Stefaan? In De Afspraak van 9/2 uit Wouter Verschelden zijn verbazing over de vadermoord. Dat is toch wel naïef voor zo’n politiek analist.

Felix De Clerck is het prototype van een nepobaby zoals België er zoveel telt: de zoon of dochter van, waarvoor in de politiek de rode loper wordt uitgerold. Hij is directeur communicatie bij de CD&V, en staat op de vierde plaats op de Kamerlijst. Wanneer journalisten naar papa Stefaan bellen, om te vragen wat hij denkt van Team Burgemeester waar zijn zoon rond hangt, antwoordt hij onveranderlijk dat Q. voor hem nog steeds de duivel in persoon is. En dat hij ‘niet achter dit initiatief staat’.

Wie wat verder kijkt dan zijn neus lang is, begrijpt dat heel deze move ten huize De Clerck is doorgepraat, misschien wel met behulp van een paar communicatieadviseurs. Het snode plannetje is, dat Felix als een undercover wraakengel bij het Team aansluit en de verzoening voorwendt. Om voluit de kandidatuur van Ruth Vandenberghe te steunen en op het juiste moment Quickie uit het nest te duwen.

Het boeiende aan deze intrige is, dat het om een wederzijds bedrog gaat, waarbij de sluwste altijd wint. Want helaas voor de vader-zoon-combine heeft Van Quickenborne dat al lang door. Als een goed schaker denkt hij altijd tien zetten vooruit, en heeft hij al een scenario in zijn binnenzak om de tsjeven opnieuw een peer te stoven. Mag Felix terug op het partijhoofdkwartier gaan filosoferen.

Je zou bijna sympathie krijgen voor Q., gewoon omdat hij de slimste is. Mijn prognose: Van Quickenborne zal net het nepobaby-gehalte van Felix gebruiken om hem weg te zetten als een bedorven koekoeksjong, en zal bij uitbreiding heel de Kortrijkse CD&V-afdeling beschuldigen van smerige politieke spelletjes. Waarna de onderhandelingen met N-VA en Vooruit kunnen hervat worden. Einde van het mysteriespel.

Simpele rekenkunde

In de huidige constellatie kan Q namelijk nooit burgemeester worden, gezien die eer volgens de nieuwe kiesregels is weggelegd voor het grootste stemmenkanon (dus niet noodzakelijk de lijsttrekker) van de lijst met de meeste stemmen. Dat kanon heet momenteel Ruth Vandenberghe, en moet deskundig onklaar worden gemaakt.

Het is eigenlijk simpele rekenkunde. Het Team Burgemeester is voor Quickie een vehikel om alle obstakels, die op zijn weg liggen naar de tricolore sjerp, te elimineren. En dat doe je het best door ze eerst aan de borst te drukken. Al wie één stap verkeerd zet, krijgt een schop onder de kont. Dat mocht zopas CD&V-gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe al ondervinden, die wat mopperde over het Poetingehalte van Van Quickenborne.‘Bij ons is er geen plaats voor ruziemakers’, luidde het verdict. De rest is gewaarschuwd.

De partij die deze vertoning met het grootste plezier aanschouwt, is het Vlaams Belang. Niet dat de Kortrijkzanen een VB-er als burgemeester willen -ook dat blijkt duidelijk uit die peiling-. Het Quickisme, om maar weer eens een kandidaat voor het woord-van-het-jaar te introduceren, veroorzaakt zoveel toxische fall-out dat mensen gedegouteerd dekking zoeken bij een partij die aan de zijlijn moest blijven. Proteststemmen dus, het enige wat de Vlaming nog rest als gezonder alternatief voor het thuisblijven.

De politiek creëert zelf de antipolitiek, en daar kunnen we de man die zijn gasten voor zijn huis tegen een bewakingscombi liet plassen, alleen maar dankbaar voor zijn.

 

Stadslijst (6)

 

 

 

 

…………… klik op de foto

Stefaan De Clerck : “Het is Zum Qotsen. De fratsen, het bedrog en de grensoverschrijdende leugens van Quickie moeten afgestraft worden. Ik verafschuw zijn zucht naar macht en geld. Ik raad de CD&V kiezers aan om voor Ruthie Vandenberghe te stemmen. Ruthie komt uit de CD&V-stal en was jarenlang mijn medewerker. Dankzij mijn stemadvies zal zij Quickie verslaan en wordt zij burgemeester. Dat mijn zoon Felix meedoet is een grote teleurstelling. Felix is te goedgelovig en zal pas later inzien dat het een illusie was en hoe dom hij was.”

Ben Vandorpe : “Ik ben helemaal geen fan van de Stadslijst voor Kortrijk omdat ik weinig vertrouwen heb in Quickie en zijn drijverijen. Ik heb bedenktijd gevraagd. Wellicht doe ik het onder voorwaarden. Een schepenpostje zie ik wel zitten.”

Roel Deseyn : “Ik doe niet mee met het laag-bij-de-grondse personage Quickie. Door zijn innerlijke leegheid ontstaat bij hem de behoefte aan banaal amusement en leugenachtige exploten. Hij is een onbetrouwbare machiavellist en platte opportunist die alleen eigenbelang en de eigen carrière voor ogen heeft. Uiteindelijk is hij tot mislukken gedoemd.”

Felix De Clerck : “Ik heb het volste vertrouwen in Vincent. Hij beloofde mij een schepenpostje als ik genoeg stemmen haal. Ik geloof dat ik het kan en zie het volledig zitten. Mijn vader is een rancuneuze ouwe zak, een ouwe zeur en vierkant tegen deze Stadslijst. Hij dwaalt. Ik ben net 40 geworden in de fleur van mijn leven en ik wil mijn eigen boontjes doppen. De Stadslijst wordt een daverend succes.”

Hannelore Vanhoenacker : “Ik sta met heel mijn hebben en houden achter de samenwerking met Vincent en achter de Stadslijst voor Kortrijk. Waarom zou ik niet meewerken met Vincent, een enthousiaste kerel die het beste met mij voor heeft. Verlangend kijk ik steeds uit naar onze dagelijkse geheime ontmoetingen in de raadskelder. Mijn geluk kan dan haast niet op. De Stadslijst wordt de grootste partij van ’t stad en ik word schepentje. 12 jaar oppositie is genoeg geweest en Vincent is een aimabel en eerbaar man en een rots waarop we kunnen bouwen. We halen de absolute meerderheid.”

David Wemel : “De Stadslijst haalt geen absolute meerderheid en dan staan wij met Groen klaar om aan te vullen. Uit discrete contacten met Quickie weet ik dat wij de Stadslijst uit de nood zullen helpen om aan een meerderheid te geraken. Ik ruik mijn kans om schepentje te worden.”

Wouter Vermeersch : “Laat de politieke schavuit Quickie maar konkelfoezen en geheime akkoorden afsluiten. Hij is een te wantrouwen personage en denkt dat  heel Kortrijk aan zijn voeten ligt en hij de Kortrijkzanen kan blijven belazeren. Wij worden de grootste. En dan gaan we eens zien wat we gaan zien en wie victorie zal kraaien. Komen wij aan de macht, dan deporteren wij alle Kortrijkse moslamieten terug naar hun thuisland en de bruin-en zwartmannen tot over de grens met Noord-Vrankrijk.”

Tiene Castelein : “Ik doe niet meer mee met het circus. Ik ben het beu tijdens de gemeenteraadszittingen bespioneerd te worden door ene Frans Lavaert die mij beschuldigt van met mijn werkzaamheden als advocaat bezig te zijn in plaats van met de gemeenteraad. Dat is inderdaad het geval, maar ik kan niet meer tegen het aanvallen van mijn besognes als advocaat. Daarom stop ik ermee. Maar ik blijf Vincent bewonderen. Als we zijn daden nagaan, ontdekken we dat ze allemaal groot zijn, en sommige zelfs buitengewoon groot. Love Vincent.”

Moniek Gheysens : “Ik wil niet meer opdraven als oud besje om de lijst te vullen. Een jaar geleden al heb ik mijn VLD lidkaart teruggestuurd. Ik heb er genoeg van. Ik ben nu politiek dakloos en ik ga een verrassende stem uitbrengen. Op cultureel gebied is Quickie een simpele pias die met zijn fratsen en grollen vermaak schenkt aan zijn dwaze meelopers die hem aanbidden. Over de Kortrijkse VLD zou ik nu kunnen vuilbekken, maar ik ga zwijgen.”

Philippe De Coene : “Ik zou kunnen roddelen, vloeken en tieren maar ik ga sereen blijven. Vorig jaar nog wou Quickie één gezamenlijke lijst met de huidige coalitie. Wij gingen niet direct mee in zijn verhaal. Eén grote leugen. Intussen was hij ook bezig met Hannelore en de CD&V op te vrijen. Proper is anders. Quickie was de hele tijd op twee schaakborden aan het spelen. Hij is een volslagen onbetrouwbaar sujet. Het stinkt in zijn politieke kasbah. De stank van verschroeid politiek vlees. Quickie is afgedaald in de diepste hellekrochten van de politieke perversiteit. Wij, sossen, doen niet meer mee en gaan vanaf nu onze eigen weg. Meer woorden wil ik daar niet aan vuilmaken.”

Axel Ronse : “Aanvankelijk geloofden wij nog in de eerlijkheid van Quickie en zijn voorstellen tot verdere samenwerking vanaf 2024. Maar hoe bedrogen kwamen wij uit. Wat een enscenering, wat een ommekeer. Quickie gaat nu in zee met de tsjeven. Angst om het burgemeesterschap te verliezen. Als het middenklassevolk van de CD&V voor Ruthie kiest ligt zijn droom aan diggelen. Ik heb nu al leedvermaak.”

Wout Maddens : “Mijn verloofde wordt weer burgemeester. Dankzij de stemmen van de tsjeven. Quickie bijt in het zand. En ik blijf op mijn schepenpostje. Dat is een certitude. Meer kan ik daar niet over vertellen.”

3

Stadslijst (4)

 

 

 

 

Het is niet mijn gewoonte om over andere partijen te roddelen maar nu moet mij iets van het hart.
V
eel mensen vragen me of het verdwijnen van de tsjeven in de lijst van Quickie een impact heeft op de werking van de huidige coalitie. Ik wil hen geruststellen.
Net zoals ik niet geloofde dat Quick ooit Kortrijk zou inwisselen voor een Vivaldi minister post geloofde ik niet dat de kaloten in Kortrijk ooit zouden verdwijnen en opgaan in de lijst van Quick.
Met Quick heb ik altijd zeer goed samengewerkt en ik ben ook van plan om dat te blijven doen. Hij is een machiavellist pur sang, maar Ik hou van zijn vastberadenheid. De laatste weken voelde ik wel meer en meer vertwijfeling bij hem. Ik begrijp dat want veel Kortrijkzanen associëren hem met Vivaldi. 
Angst is zelden een goede raadgever. Noch de angst van de tsjeven voor een implosie, noch de angst van Quickie om de rekening van Vivaldi en van zijn verraad te krijgen.
De voorbije jaren stonden Quickie en tjseven mekaar naar het leven. Nu pretenderen ze mekaar lief te hebben en mekaar te vinden in een positief project. Ik vraag me af of de Kortrijkzaan dit gelooft. Na de oproep van Stefaan De Clerck om voor Ruthie te stemmen slaat de twijfel bij Quickie toe. 
Ik vind het jammer voor de vele kalotenkiezers dat hun partij verdwijnt. Geen plaats voor leedvermaak vandaag. Ook voor hen ben ik kandidaat-burgemeester.
Onze coalitie krijgt veel vertrouwen. Het komende jaar blijven we loyaal aan het bestuursakkoord knallen.
Achter de schermen blijf ik trouwens ook mijn contacten in Brussel aanwenden om grote dossiers zoals recent het Kanaal Bossuit-Kortrijk te deblokkeren.

Schouder aan schouder met de coalitiepartners. Voor alle Kortrijkzanen.

Uw kandidaat-burgemeester,

Vrij naar Axel Ronse
Schepentje van Cultuur

Stadslijst (3)

 

 

 

Stefaan De Clerck over de nieuwste strategische zet van Van Quickenborne :

“Ik distantieer mij tenzeerste van de nieuwe stadspartij en van de roekeloosheid van mijn partij, die zich onnadenkend in de armen van politieke woesteling Van Quickenborne stort. Quickie is geen fatsoenlijk mens, geen integer politieker. Daarenboven is hij onbetrouwbaar, omkoopbaar, een verrader, een vuige opportunist en een gepatenteerde leugenaar. Ook over zijn privéleven vallen veel smeuïge verhalen te vertellen, maar ik zal het proper houden. Verder vind ik het vreselijk dat mijn zoontje Felix meedoet aan dit wansmakelijk machtsspel van machiavellist Van Quickenborne. Het is nu mijn beurt om Quickie een loer te draaien. Ik koester veel sympathie voor Ruth Vandenberghe. Daarom steun ik Ruth voor 100% en ik roep dan ook alle Kortrijkse CD&V-ers en alle Kortrijkzanen op om voor haar te stemmen.” 

2

Stadslijst (2)

 

 

 

 

PERSBERICHT:

Reactie Vlaams Belang op stadslijst Open VLD en CD&V Kortrijk

Maandag 5 februari 2024

Vlaams Belang wijst erop dat er reeds in De Tijd van 29 juli 2022 te lezen stond dat Vincent Van Quickenborne (Open VLD – Team Burgemeester) aanstuurde op een alliantie met cd&v, ook al draaide hij toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) een loer.

Wij zijn alvast niet verrast over dit schijnhuwelijk in de Kortrijk. Wie zich ooit afvroeg waarom CD&V in Kortrijk nooit echte oppositie heeft gevoerd, kent vandaag het antwoord: ze staan al jaren te bedelen bij de poort in de hoop opnieuw deel te kunnen uitmaken van het stadsbestuur. CD&V heeft na de loer die het gedraaid werd door Van Quickenborne in 2012 en na de afstraffing door de kiezer in 2018 duidelijk haar les niet geleerd. Ook de recente terugkeer van Van Quickenborne als burgemeester wordt vandaag nog steeds niet gedragen door de Kortrijkzanen. Er zal een electorale prijs betaald worden voor dit zoveelste opportunisme”, reageert Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “De partijen, Open VLD en CD&V, die verliezen in de nationale en lokale peilingen klitten nu samen in hoop zich te kunnen vastklampen aan de macht. De Kortrijkse politiek is één pot nat en wil vooral meer van hetzelfde beleid. Het wordt voor de kiezer in onze Guldensporenstad steeds duidelijker dat er pas echte verandering kan komen met het Vlaams Belang. Het is, ook in Kortrijk, tijd voor ander en beter!

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

 

 

3

Stadslijst (1)

 

 

 

Beste vrienden,

Wij hebben belangrijk nieuws dat we straks aan de pers voorstellen.

Zoals jullie weten, hebben we 6 jaar geleden Team Burgemeester in het leven geroepen omdat we hier in Kortrijk de partijpolitiek wilden loslaten en een project wilden starten dat groter was dan enkel onszelf. We wilden het hebben over ideeën. En we wilden iedereen met een hart voor Kortrijk en een goed idee voor de stad een forum geven.

We zijn toen voor die aanpak ook beloond met een geweldig resultaat.  En vandaag zien we dat ook in andere gemeenten men ons voorbeeld volgt met Team Harelbeke, Team Waregem, Team Burgemeester Zwevegem, Voor Brugge,…

Kortrijk zette de eerste stap.

Vandaag zetten we een volgende, belangrijke stap.

In de turbulente tijden waarin we leven, is het cruciaal dat politici samenwerken, over de partijgrenzen heen. Zo kunnen we nog een versnelling hoger schakelen en de stad blijven vernieuwen want het werk is niet af.

CD&V Kortrijk komt Team Burgemeester versterken om er een echte Stadslijst voor Kortrijk van te maken. We trekken naar de verkiezingen onder de naam Team Burgemeester Stadslijst voor Kortrijk.

Onze boodschap is duidelijk: Kortrijk nog mooier, nog creatiever en nog veiliger maken.

Waarom CD&V? Omdat zij de voorbije jaren met een nieuwe generatie onder leiding van fractieleider Hannelore Vanhoenacker constructief oppositie gevoerd hebben en ons zelf gevraagd hebben of ze ons Team mogen versterken. En voor zij die denken aan het verleden: 2012 is prehistorie in de politiek.

Waarom niet met de andere coalitiepartners? Omdat we hen het aanbod gedaan hebben maar ze er niet wilden op ingaan.

Met de Stadslijst geven we een krachtig signaal dat Team Burgemeester geen klassieke partij maar een project voor Kortrijk is.

Op de Stadslijst zullen sterke mensen staan met frisse ideeën en veel daadkracht.

Denk aan ons boekje uit 2018. Meer dan 80% werd gerealiseerd. We moeten en kunnen nog beter doen. Vandaar deze versterking.

We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Onze gemeenteraadsleden, de schepenen Ruth, Wout, Wouter en ikzelf zijn hier al verschillende maanden mee bezig.

Ongetwijfeld zullen er bij jullie veel vragen leven, zoals die ook bij ons geleefd hebben.

Geen zorgen: we organiseren binnenkort een vergadering om toelichting te geven bij deze plannen. En wie komt naar de Nacht van Team Burgemeester nu vrijdag 9 februari, die zal er veel meer over horen.

Als jullie de persconferentie op maandag 5 februari om 9u30 live willen volgen dan kan dat via de website van WTV .

Tot binnenkort!

Vincent, Ruth, Wout, Wouter, Stephanie, Helga, Koen, Mohamed, Niels, Nicolas, Veronique, Lien, Dieter (de huidige raadsleden die op de Stadslijst zullen staan)

Meer info op: www.teamburgemeesterstadslijstkortrijk.be

 

Minister Quickie liegt


       klik op de foto’s

In een interview met Peter Lanssens in Het Laatste Nieuws van 1 augustus ’23 ter gelegenheid van zijn verjaardag ontkent minister Vincent Van Quickenborne het bestaan van het schriftelijk voorakkoord van 2012. Het voorakkoord slaat eveneens op de huidige Kortrijkse bestuursperiode 2019-2024. Moeten we dan zijn verhaal over pipigate geloven ?
Van Quickenborne : “We beslisten om het samen te durven doen, als we met Open Vld, sp.a en N-VA een meerderheid haalden. We tekenden vooraf geen voorakkoord, het ging om een mondelinge deal. Het was nipt, met 22 van de 41 zetels in de gemeenteraad.”

2

De grote leugen van Vincent Van Quickenborne

Wordt er in 2024 weer een voorakkoord getekend tussen N-VA, Open VLD en Vooruit, zoals dat in 2012 het geval was met het beruchte schriftelijk voorakkoord van 11 juli 2012 ?

Uit het interview van Peter lanssens met Vincent Van Quickenborne, Het laatste Nieuws 1/08/23 :

Vincent Van Quickenborne : “Ik zag in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 hoe Philippe De Coene van de socialisten niet gelukkig was, in zijn rol in de oppositie. 
De Coene vroeg me of we met Open VLD verder wilden in onze coalitie met de CD&V. Omdat we er met Open VLD geïsoleerd zaten en weinig te zeggen hadden. ‘Laat ons het bord eens veranderen’, zei De Coene. N-VA kwam toen ook net op, na de federale doorbraak van Bart De Wever. Toen Rudolf Scherpereel gekozen werd als lijsttrekeer voor N-VA Kortrijk, knoopten we met ons drie gesprekken aan. We beslisten om het samen te durven doen, als we met Open Vld, Sp.a en N-VA een meerderheid haalden. We tekenden vooraf geen voorakkoord, het ging om een mondelinge deal. het was nipt, met 22 van de 41 zetels in de gemeenteraad. We maakten die nacht na de verkiezingen meteen een eerste tienpuntenplan op, in het kantoor van Rudolf Scherpereel in het bedrijf Eres, aan de Brugsesteenweg. Om de ochtend erna een persconferentie te geven in toenmalig koffiehuis Viva Sara Kaffee op de Grote Markt, tijdens de maandagmarkt.”

(klik op de thumbnails)

3