Burgemeester Vermeersch

 

 

 

 

PERSBERICHT

WOUTER VERMEERSCH STELT ZICH KANDIDAAT-BURGEMEESTER

Het Vlaams Belang in Kortrijk draagt Wouter Vermeersch voor als kandidaat-burgemeester bij de komende lokale verkiezingen. Vermeersch haalde met 35.200 voorkeurstemmen een recordscore, niet alleen in West-Vlaanderen maar ook in Kortrijk. “Ik heb gewacht op een duidelijk mandaat van de Kortrijkzaan om mijn kandidatuur te stellen en dat is er gisteren gekomen. Daarom stel ik mij formeel kandidaat als burgemeester van onze Guldensporenstad”, stelt een gemotiveerde kandidaat-burgemeester Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Wouter Vermeersch is met 3.139 voorkeurstemmen onbetwist de stemmenkampioen in Kortrijk op ruime afstand gevolgd door Axel Ronse (N-VA) (2.480 voorkeurstemmen), Philippe De Coene (Vooruit) (1.929 voorkeurstemmen) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD – Team Burgemeester – Stadslijst voor Kortrijk) (1.802 voorkeurstemmen). “Vanop dezelfde lijsttrekkerspositie bijna dubbel zoveel steun krijgen als de uittredend burgemeester is een onmiskenbaar signaal van de Kortrijkzanen”, zegt Vermeersch. “Lokale verkiezingen draaien steeds meer rond personen. Op 13 oktober 2024 ga ik dan ook niet alleen de lijst trekken, maar ik stel mij ook, voor het eerst, formeel kandidaat-burgemeester”, besluit Vermeersch op basis van de kiesuitslag van 9 juni.

Vermeersch is 39 jaar en sinds 2018 fractieleider in de Kortrijkse gemeenteraad voor het Vlaams Belang. De handelsingenieur was jarenlang ondernemer en is vandaag, als volksvertegenwoordiger, de specialist voor Vlaams Belang op Financiën en Begroting. Voor zijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers kreeg hij zeer goede rapporten. In het Nieuwsblad werd hij gerekend tot de ‘toppers’ en uitgeroepen tot ‘het beste Kamerlid voor Vlaams Belang’. In het Laatste Nieuws werd hij ingedeeld bij ‘zij die stenen verlegden’, bestempeld als ‘constructieve dossiervreter’ die ‘respect geniet bij meerderheid én oppositie’ en erin slaagde om ‘wetgeving te beïnvloeden’.

Ondertussen is duidelijk geworden dat, na de verkiezingsnederlaag van Van Quickenborne, Ruth Vandenberghe lijsttrekker zal worden bij de nieuwe Stadslijst voor Kortrijk (gemeenschappelijke lijst van Team Burgemeester/Open Vld en CD&V). “Ik zal nog gemotiveerder de handschoen opnemen tegen Vandenberghe”, reageert Vermeersch, die wijst op het gebrek aan politieke ervaring en dossierkennis bij Vandenberghe. “Fotogeniek zijn en een hoog knuffelgehalte hebben, volstaat niet om burgemeester te zijn van een centrumstad. In de drie jaar dat Vandenberghe waarnemend burgemeester was, raakte ze in de gemeenteraad niet verder dan het aflezen van de nota’s van haar kabinet. Onze bijvragen kon ze ook nooit ter plaatse beantwoorden. Voor ons is en blijft Ruth Vandenberghe een marionet van Van Quickenborne. Een stem voor Vandenberghe is uiteindelijk een stem voor Van Quickenborne. Wie meer van hetzelfde beleid wil, kan dus gerust stemmen voor de Stadslijst voor Kortrijk, N-VA of Vooruit, maar wie échte verandering wil, roepen wij op om opnieuw massaal te stemmen voor het Vlaams Belang!

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

3

2 miljoen

 

 

 

 

……………Persbericht

“AAN DIT TEMPO ZAL HET KORTRIJKS STADSBESTUUR 2 MILJOEN EURO BIJEEN FLITSEN”

Op basis van de meest recente cijfers, opgevraagd door Carmen Ryheul (Vlaams Belang), blijkt dat het Kortrijks stadsbestuur op weg is om jaarlijks 2 miljoen euro bijeen te flitsen bij automobilisten. “Hoewel de flitspalen en trajectcontrole helemaal nog niet werken, weerhoudt dat het stadsbestuur niet om aan de lopende band te flitsen. Met verkeersveiligheid heeft dat niets te maken, met het vullen van de stadskas des te meer”, stelt Ryheul vast.

Sinds 1 oktober 2023 worden in Kortrijk GAS5-boetes uitgeschreven, dat zijn boetes voor snelheidsovertredingen in zone 30 of 50 die niet langer in het federaal verkeersveiligheidsfonds terechtkomen, maar rechtstreeks in de stadskas. De Stad rekende aanvankelijk, over 2024, op een netto jaaropbrengst van één miljoen euro en zou hiervoor een bestaande trajectcontrole (Rekkemsestraat, Marke) en twee snelheidscamera’s inzetten. Het stadsbestuur besliste echter in september 2023 om in functie van die GAS5-boetes, voor 250.000 euro, drie vaste flitspalen te kopen die zullen worden opgesteld in de Erasmuslaan (Kortrijk), de Hoge Dreef (Heule) en de Rollegemseweg (Rollegem).

Uit vragen van Carmen Ryheul, gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang, aan de Politiezone VLAS blijkt nu echter dat die flitspalen nog steeds niet operationeel zijn. Deze vaste, onbemande camera’s werden ondertussen geplaatst en geijkt maar zijn nog niet operationeel, dat gebeurt vermoedelijk pas in mei 2024. Ook de trajectcontrole in de Rekkemsestraat (Marke) wordt nog steeds niet ingezet voor GAS5. De overdracht van de data en de vernieuwing en ijking van de camera’s moet nog geregeld worden. Daardoor gebeuren alle controles momenteel nog met mobiele en dus bemande camera’s.

Dat weerhield het stadsbestuur er echter niet van om aan de lopende band te flitsen. Ryheul vroeg het aantal vaststellingen op bij het Kortrijks stadsbestuur: “Tussen 1 oktober 2023 en 29 februari 2024 schreef het stadsbestuur maar liefst 10.616 boetes uit, waarvan 6.796 overtredingen in het laatste kwartaal van 2023 en dat aan gemiddeld 76,45 euro per boete. Ondanks het feit dat de flitspalen en trajectcontrole nog niet actief ingezet worden, werd niet geaarzeld om mobiele camera’s in te zetten. Deze zijn bemand en dat zet dus bijkomende druk op ons politiekorps. Het zoveelste bewijs dat er tot elke prijs moet geflitst worden om de stadskas te spijzen. Als verkeersveiligheid het einddoel zou zijn, dan zou er ingezet worden op extra investeringen in pakweg verkeersremmende weginfrastructuur. Maar dat is niet het geval.”

Vlaams Belang Kortrijk waarschuwde eerder al dat het om een platte financiële operatie gaat. Uit het antwoord van het stadbestuur blijkt bovendien dat het flitstempo serieus vóór zit op schema. Tijdens het laatste kwartaal van 2023 bedroegen de bruto-ontvangsten voor Kortrijk 519.557 euro (348.676 eur netto) wat neerkomt op een geraamde jaarlijkse bruto-ontvangst van 2.078.228 euro (1.394.704 euro netto). Sinds begin dit jaar wordt dat hoge flitstempo bestendigd met 1.587 boetes in januari en 2.233 inbreuken in februari 2024. “Aan dit tempo zullen inwoners en bezoekers van onze stad meer dan 2 miljoen euro bijdragen aan de Kortrijkse stadskas. De tactiek van het stadsbestuur is ondertussen bekend: eerst overal zones 30 invoeren en daarna maximaal gaan flitsen. Wij zijn met het Vlaams Belang een groot voorstander van meer verkeersveiligheid, maar daarmee heeft het jammer genoeg niets te maken. Met het dichtrijden van het gat in de lekgeslagen stadskas des te meer. We blijven er voor pleiten om dat boetegeld in een apart verkeersveiligheidsfonds te stoppen om zo versneld te investeren in de Kortrijkse verkeersveiligheid, vooral dan in schoolomgevingen, verkeersremmende infrastructuur en betere fiets- en voetpaden in het centrum en de deelgemeenten”, besluit Ryheul.

Contact:

Carmen Ryheul, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeente- en politieraadslid Kortrijk
0491/91.62.74

3

Spoedzitting

 

 

 

 

Persbericht

VLAAMS BELANG VRAAGT SPOEDZITTING KORTRIJKSE POLITIERAAD NA AANSLAG OP POLITIE

Het politiecommissariaat in de Minister de Taeyelaan in Kortrijk is dinsdagochtend getroffen door een aanslag, waarbij een molotovcocktail naar de inkomhal is geworpen. Vlaams Belang Kortrijk vraagt drastisch ingrijpen en wil de Kortrijkse politieraad in spoedzitting bijeenroepen.

De feiten van geweld in Kortrijk stapelen zich op en worden steeds driester”, reageert fractieleider en kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), “De fysieke aanvallen op onze agenten zijn haast niet meer te tellen en dit is bovendien de tweede aanslag op de Kortrijkse politie in drie jaar tijd. Zonder drastisch ingrijpen dreigt de situatie nog verder te escaleren. Het is tijd dat er krachtiger wordt opgetreden tegen dat geweld. We moeten ons focussen op de toegenomen onveiligheid in Kortrijk en haar deelgemeenten en op de bestrijding van het toenemend geweld tegen onze agenten. Maar wij voelen steeds weer aan dat de stadscoalitie van Team Burgemeester (Open VLD), N-VA en Vooruit in Kortrijk bang is om daarbij man en paard te noemen”.

De dader, het zou om een 17-jarige jongeman gaan, zou opgepakt zijn toen hij probeerde te vluchten. Het parket communiceert in de loop van de dag over de omstandigheden.

Voor Vermeersch is het wel al duidelijk dat de politici in het stadhuis de voorbije jaren het probleem niet durfden aan te pakken. “Criminelen allerhande, ook minderjarige, hebben zich door deze laksheid gesteund geweten in hun visie dat onze politiemensen niets anders zijn dan bewegende schietschijven en hun politiekantoren schietkramen.” Het Vlaams Belang pleit daarom voor een nultolerantie en doorgedreven snelrecht bij geweld tegen politiemensen, brandweerlui en hulpverleners. “En die aanpak kan zich echt niet beperken tot de feiten waarbij geraakt wordt aan de fysieke integriteit van deze mensen”, besluit Vermeersch. “Ook hun infrastructuur en materiaal moet absoluut gevrijwaard blijven.

Wouter Vermeersch
Vlaams Belang Kortrijk

1

Stadslijst (2)

 

 

 

 

PERSBERICHT:

Reactie Vlaams Belang op stadslijst Open VLD en CD&V Kortrijk

Maandag 5 februari 2024

Vlaams Belang wijst erop dat er reeds in De Tijd van 29 juli 2022 te lezen stond dat Vincent Van Quickenborne (Open VLD – Team Burgemeester) aanstuurde op een alliantie met cd&v, ook al draaide hij toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) een loer.

Wij zijn alvast niet verrast over dit schijnhuwelijk in de Kortrijk. Wie zich ooit afvroeg waarom CD&V in Kortrijk nooit echte oppositie heeft gevoerd, kent vandaag het antwoord: ze staan al jaren te bedelen bij de poort in de hoop opnieuw deel te kunnen uitmaken van het stadsbestuur. CD&V heeft na de loer die het gedraaid werd door Van Quickenborne in 2012 en na de afstraffing door de kiezer in 2018 duidelijk haar les niet geleerd. Ook de recente terugkeer van Van Quickenborne als burgemeester wordt vandaag nog steeds niet gedragen door de Kortrijkzanen. Er zal een electorale prijs betaald worden voor dit zoveelste opportunisme”, reageert Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “De partijen, Open VLD en CD&V, die verliezen in de nationale en lokale peilingen klitten nu samen in hoop zich te kunnen vastklampen aan de macht. De Kortrijkse politiek is één pot nat en wil vooral meer van hetzelfde beleid. Het wordt voor de kiezer in onze Guldensporenstad steeds duidelijker dat er pas echte verandering kan komen met het Vlaams Belang. Het is, ook in Kortrijk, tijd voor ander en beter!

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

 

 

3

Stadslijst (1)

 

 

 

Beste vrienden,

Wij hebben belangrijk nieuws dat we straks aan de pers voorstellen.

Zoals jullie weten, hebben we 6 jaar geleden Team Burgemeester in het leven geroepen omdat we hier in Kortrijk de partijpolitiek wilden loslaten en een project wilden starten dat groter was dan enkel onszelf. We wilden het hebben over ideeën. En we wilden iedereen met een hart voor Kortrijk en een goed idee voor de stad een forum geven.

We zijn toen voor die aanpak ook beloond met een geweldig resultaat.  En vandaag zien we dat ook in andere gemeenten men ons voorbeeld volgt met Team Harelbeke, Team Waregem, Team Burgemeester Zwevegem, Voor Brugge,…

Kortrijk zette de eerste stap.

Vandaag zetten we een volgende, belangrijke stap.

In de turbulente tijden waarin we leven, is het cruciaal dat politici samenwerken, over de partijgrenzen heen. Zo kunnen we nog een versnelling hoger schakelen en de stad blijven vernieuwen want het werk is niet af.

CD&V Kortrijk komt Team Burgemeester versterken om er een echte Stadslijst voor Kortrijk van te maken. We trekken naar de verkiezingen onder de naam Team Burgemeester Stadslijst voor Kortrijk.

Onze boodschap is duidelijk: Kortrijk nog mooier, nog creatiever en nog veiliger maken.

Waarom CD&V? Omdat zij de voorbije jaren met een nieuwe generatie onder leiding van fractieleider Hannelore Vanhoenacker constructief oppositie gevoerd hebben en ons zelf gevraagd hebben of ze ons Team mogen versterken. En voor zij die denken aan het verleden: 2012 is prehistorie in de politiek.

Waarom niet met de andere coalitiepartners? Omdat we hen het aanbod gedaan hebben maar ze er niet wilden op ingaan.

Met de Stadslijst geven we een krachtig signaal dat Team Burgemeester geen klassieke partij maar een project voor Kortrijk is.

Op de Stadslijst zullen sterke mensen staan met frisse ideeën en veel daadkracht.

Denk aan ons boekje uit 2018. Meer dan 80% werd gerealiseerd. We moeten en kunnen nog beter doen. Vandaar deze versterking.

We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Onze gemeenteraadsleden, de schepenen Ruth, Wout, Wouter en ikzelf zijn hier al verschillende maanden mee bezig.

Ongetwijfeld zullen er bij jullie veel vragen leven, zoals die ook bij ons geleefd hebben.

Geen zorgen: we organiseren binnenkort een vergadering om toelichting te geven bij deze plannen. En wie komt naar de Nacht van Team Burgemeester nu vrijdag 9 februari, die zal er veel meer over horen.

Als jullie de persconferentie op maandag 5 februari om 9u30 live willen volgen dan kan dat via de website van WTV .

Tot binnenkort!

Vincent, Ruth, Wout, Wouter, Stephanie, Helga, Koen, Mohamed, Niels, Nicolas, Veronique, Lien, Dieter (de huidige raadsleden die op de Stadslijst zullen staan)

Meer info op: www.teamburgemeesterstadslijstkortrijk.be

 

Station

………klik op de foto

Persontmoeting: ideeënwedstrijd wat kon/kan met het station van Kortrijk

Persuitnodiging

Ideeënwedstrijd voor herbestemming station Kortrijk.
Persontmoeting op donderdag 25 januari

In 1787 wilde de “magistraet” de Kortrijkse Broeltorens slopen, wegens niet langer nuttig en vervallen.
Stadsbewoners konden hen van het tegendeel overtuigen.
In 1899 bestond het plan het Kortrijkse Belfort met de grond gelijk te maken.
Een groep fervente erfgoedliefhebbers hield dit tegen.
In 2024 dreigt de sloophamer voor het Kortrijkse modernistische stationsgebouw.
Zullen wij er nog eens in slagen de verminking van onze stad te voorkomen?

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw VVIA en de werkgroep Red Ons Station , in samenwerking met Europa Nostra België en Docomomo België lanceren een ideeënwedstrijd.
Ze wachten niet passief op de uitspraak van minister van Omgeving Zuhal Demir in de zaak rond de mogelijke sloop van het modernistische stationsgebouw van Kortrijk.
De  ideeënwedstrijd richt zich tot creatieve jonge ontwerpers met de bedoeling op zoek te gaan naar alternatieven voor de ingediende bouwplannen. Vertrekkend van het behoud en herbestemming van het huidige stationsgebouw. Wat kon en kan gebeuren met het station, indien van de erfgoedwaarde uitgegaan was en wordt. Er werd immers nooit een onderzoek gedaan naar alternatieven die behoud van het belangrijke historisch station mogelijk zouden maken.
We laten nu de creativiteit er op los om aan te tonen wat kon – en misschien nog kan.

Deze wedstrijd wordt ingericht in het kader van de erkenning in 2023 van het Kortrijkse station als één van de zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa,  The 7 Most Endangered, en wordt cofinancierd door het European Investment Bank Institute.

Alle info rond dit initiatief vindt u op
www.railwayheritage.eu

De organisatoren zullen u graag te woord staan op donderdag 25 januari om 10 uur in de boekenkeuken (1e verdieping) van het Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk.
Rond koffie en croissants zullen zij proberen hun enthousiasme met u te delen en uw vele vragen te beantwoorden.

Welkom!

Meer info?
Werkgroep Red ons Station
kortrijk@railwayheritage.eu

Nicole Pannier
nicolepannier@hotmail.com
0479 10 31 91

Naam: Nicole Pannier
Organisatie: Werkgroep Red ons Station

3

Ontsnapping

 

 

 

 

PERSBERICHT

Zondag 21 januari 2024

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Het is compleet onaanvaardbaar dat deze tweede ontsnapping, net als de eerste, werd verzwegen voor de ruime bevolking, zeker met de vele woningen en scholen in de buurt. De buurtbewoners en ouders werden niet gewaarschuwd zoals het hoort, te meer de ontsnapte crimineel nog steeds niet werd gevat!”

VLAAMS BELANG VERONTWAARDIGD OVER TWEEDE VERZWEGEN ONTSNAPPING UIT DETENTIEHUIS

Afgelopen vrijdag is er opnieuw een crimineel ontsnapt uit het detentiehuis van Kortrijk. Dat lekte via de pers en niet via officiële communicatie van het detentiehuis, de politiezone of het stadsbestuur. Vlaams Belang reageert verontwaardigd, maar niet verrast, op de tweede ontsnapping uit detentiehuis in Kortrijk. “De buurtbewoners en ouders werden opnieuw niet gewaarschuwd zoals het hoort”, reageert fractieleider en federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Dat is onaanvaardbaar. Dit tweede ernstige incident en deze doofpotoperatie bevestigen spijtig genoeg dat de Kortrijkzanen door Van Quickenborne worden gebruikt voor allerlei experimenten inzake Justitie”.

Een gevangene uit het detentiehuis in Kortrijk is spoorloos. Hij is ontsnapte via het dak. De politie is nog steeds naar hem op zoek. In november 2022 ontsnapte al eens een gedetineerde uit het detentiehuis van Kortrijk. Die ‘kortgestrafte gedetineerde’, die overigens geseind stond als ‘wapengevaarlijk’ werd later, na een lange zoektocht, gevat in Roeselare (1). De buurtbewoners reageerden toen al erg verbolgen omdat de ontsnapping werd verzwegen (2). Het open gevangenis-project dat plaats biedt aan 57 criminelen werd uitgebouwd midden een woonwijk en naast een kleuterschool, een lagere school en tussen een hogeschool en een universiteit.

Vlaams Belang reageert verontwaardigd, maar niet verrast, op de tweede ontsnapping uit detentiehuis in Kortrijk. “Burgemeester Van Quickenborne (Open VLD) ging als toenmalig verantwoordelijke minister in het ganse land verkondigen het detentiehuis in Kortrijk een probleemloos verloop kent (3). Maar niets is minder waar”, reageert Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) scherp. “Het is compleet onaanvaardbaar dat er na deze ontsnapping geen onmiddellijke officiële communicatie volgde vanuit het detentiehuis, de politiezone en het stadsbestuur aan de ruime bevolking, zeker met de vele woningen en scholen in de buurt. De buurtbewoners en ouders werden opnieuw niet gewaarschuwd zoals het hoort, te meer de ontsnapte crimineel nog steeds niet werd gevat. Het detentiehuis is nu iets meer dan een jaar open en het tweede ernstige incident is al een feit. Dit incident en deze doofpotoperatie bevestigen spijtig genoeg dat de Kortrijkzanen door Van Quickenborne worden gebruikt voor allerlei experimenten inzake Justitie. We kunnen niet begrijpen dat er niet onmiddellijk een waarschuwing werd uitgestuurd aan de ruime bevolking. We zullen, als Vlaams Belang, Van Quickenborne daarover grondig ondervragen in de politieraad en gemeenteraad.”

(1) https://www.hln.be/roeselare/dronebeelden-tonen-arrestatie-van-ontsnapte-gedetineerde-bewoner-houdt-man-in-bedwang-tot-politie-er-is~afab873f/

(2) https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221122_95157135

(3) https://www.hln.be/genk/van-quickenborne-beantwoordt-vragen-rond-nieuw-detentiehuis-in-genk-in-kortrijk-het-voorbije-jaar-geen-enkele-klacht-gehad~af330726/

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

2

Halal

 

 

 

 

PERSBERICHT

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Het stadsbestuur van Kortrijk bedient zich van niet zo koosjere voorwendsels om ‘halal’ te kunnen serveren op de nieuwjaarsreceptie. Dat een stadsbestuur van liberalen en N-VA voor een nieuwjaarsreceptie meestapt in religieuze en dieronvriendelijke voorschriften blijft voor ons onaanvaardbaar. Dit jaar presenteren we hen eindelijk de rekening!

VLAAMS BELANG SCHOPT BELANGRIJK POLITIEK JAAR AF MET LUDIEKE ACTIE OP NIEUWJAARSRECEPTIE KORTRIJK

BIJLAGE: Schriftelijke vraag Wouter Vermeersch – Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2023

Vlaams Belang laat opnieuw duizenden nieuwjaarskalendertjes met een ludieke boodschap verdelen op de traditionele nieuwjaarsreceptie en op andere gelegenheden in de stad. “Hét politieke feit van 2023 in Kortrijk was ongetwijfeld de terugkeer van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) die duidelijk niet gedragen wordt door de bevolking. Zijn lokale partij Team Burgemeester zal bij de gemeenteraadsverkiezingen een electorale prijs betalen voor dit zoveelste opportunisme. Want als twee honden (n.v.d.r. Vandenberghe en Van Quickenborne) vechten om een been loopt de derde ermee heen”, waarschuwt Wouter Vermeersch, kopman van Vlaams Belang voor het federaal parlement en tevens fractieleider. “De politieke schaduw van Van Quickenborne is overigens altijd boven Kortrijk blijven hangen, getuige daarvan de dieronvriendelijke halalburgers op de nieuwjaarsbijeenkomst.

Het stadsbestuur van Team Burgemeester (Open VLD), N-VA en Vooruit in Kortrijk ‘trakteert’ de Kortrijkse belastingbetalers opnieuw met hun eigen belastinggeld op onder andere hamburgers. En zoals begin 2020 en 2023 wordt er ook nu weer ‘halal’ geserveerd ‘om mensen over nationaliteiten heen te verenigen’. Dat kan niet door de beugel voor het Vlaams Belang. “Een stadsbestuur hoort zich niet in de laten met religie”, reageert Vermeersch.

NIET ZO KOOSJERE VOORWENDSELS
Uit bijgevoegd schriftelijk antwoord van 2023 op een vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) wordt echter de ware bedoeling van het stadsbestuur duidelijk: “Het stadsbestuur trok vorig jaar 50.672,50 euro aan belastinggeld uit om de nieuwjaarsreceptie te organiseren. Er werden onder andere ruim 600 ‘halal’ kippenhamburgers besteld tegenover 1.200 rundshamburgers. Daarentegen werden slechts 50 ‘koosjer’ kabeljauwburgers besteld. Maar er werd echter geen enkele, maar dan ook geen één, ‘koosjerburger’ genuttigd! Wat duidelijk aantoont dat ‘koosjer’ erbij werd gesleurd als voorwendsel om ‘halal’ te kunnen serveren. Een schaamlapje dus, om plat op de buik te kunnen gaan voor de islamitische voorschriften”, stelt Vermeersch vast.

OMGEKEERDE INTEGRATIE
Dat een stadsbestuur van liberalen en N-VA voor een nieuwjaarsreceptie meestapt in religieuze en dieronvriendelijke voorschriften is voor ons onaanvaardbaar. Een stadsbestuur hoort zich niet in de laten met religie. Bovendien hebben heel wat Kortrijkzanen een kippenburger genuttigd onwetend dat het om ‘halal’ ging. ‘Halalvlees’ is door import al te vaak dieronvriendelijk. En dat was ook in op de Kortrijkse nieuwjaarsreceptie het geval. Het ‘halalcertificaat’ toonde aan dat het kippenvlees werd geïmporteerd uit Ierland, waar miljoenen dieren nog steeds op barbaarse wijze onverdoofd worden geslacht(1)”, zegt Vermeersch op basis van de ontvangen documenten. “Maar het is vooral de wereld op zijn kop. Niet de Kortrijkzanen en de stadswerking moeten zich aanpassen, maar wel de nieuwkomers aan onze gewoontes en gebruiken. Waarom kunnen de Kortrijkse moslims niet smullen van een ‘veggie’- of ‘veganburger’? Die zijn gegarandeerd diervriendelijk en vrij van religie of levensbeschouwelijke keuze! We konden vorig jaar vaststellen dat meer dan dan de helft, 400 ‘veggieburgers’ en ruim 150 ‘veganburgers’ niet werden genuttigd en dus rijp waren voor de vuilbak. Een onverantwoorde verspilling”, besluit Vermeersch.

(1) https://www.thetimes.co.uk/article/more-than-1m-irish-animals-killed-last-year-without-being-stunned-fsxrw63m7

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

VVIA

PERSBERICHT

Minister werd door eigen administratie geadviseerd om het station van Kortrijk te beschermen

30/06/2023

Via de regelgeving op de openbaarheid van bestuur verkreeg de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw een kopie van het advies dat de Vlaamse erfgoeddienst, het Agentschap Onroerend Erfgoed, op 23 maart j.l. aan minister Diependaele bezorgde.

De aanhef van dit uitgebreid gemotiveerde advies is duidelijk :

“Naar aanleiding van verschillende aanvragen tot bescherming, stellen wij voor om het station van Kortrijk (1951-1956) te beschermen als monument. Als één van de meest waardevolle naoorlogse stationsgebouwen in Vlaanderen, vult deze bescherming een aantoonbaar en gewichtig hiaat in het beschermde bestand in.”

De achtergrond:

Op 15 februari diende onze vereniging bij minister Diependaele, met kopie aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, een gemotiveerde aanvraag in tot bescherming van het wederopbouwstation van Kortrijk, nadat bekend gemaakt werd dat dit opgenomen werd in de shortlist van The 7 Most Endangered, de lijst van de belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa.
Op 13 april werd het station officieel opgenomen in de lijst van The 7 Most Edangered 2023.
Op 25 april verklaarde de minister het station niet te zullen beschermen, een dag later presenteerde NMBS een project dat de volledige sloop van het historisch station inhoudt.

Daartegen kwam al heel wat reactie.

Intussen werd ook een ‘Manifest voor het Behoud van een Station’ opgesteld en spontaan ondertekend door meer dan 50 personen en organisaties uit de wereld van architectuur, erfgoed, kunst en cultuur en academici.

De volledige tekst van het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed vindt U in de map in bijlage, evenals de tekst van het manifest en de lijst van de ondertekenaars.

Met hoogachting

Hendrik Nelde, woordvoerder
Adriaan Linters, voorzitter

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw

info@industrieelerfgoed.be

Auteur: vzw Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Organisatie: Adres: p/a Vredelaan 72
Plaats: 8500 Kortrijk
Telefoon: 0496 377791

Criminaliteit

PERSBERICHT

Datum: 26/06/2023

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester – Open VLD) zei ooit ‘130 nationaliteiten in onze stad… wat een rijkdom’. Op basis van deze cijfers staan heel wat van die nationaliteiten spijtig genoeg garant voor meer criminaliteit!”

DERDE VAN DE VERDACHTEN VAN CRIMINELE FEITEN IN KORTRIJK IS VREEMDELING

BIJLAGEN:

1. Schriftelijke vraag nr. 1872 van Wouter Vermeersch aan Annelies Verlinden
2. Schriftelijk antwoord nr. 1872 van Annelies Verlinden aan Wouter Vermeersch

3. Schriftelijk antwoord nr. 1872 – Cijfermateriaal

Op basis van het aantal geregistreerde criminele feiten in Kortrijk en deelgemeenten blijkt ruim 30 procent van de verdachten over een vreemde nationaliteit te beschikken. (Noord-)Fransen, Marokkanen en Algerijnen vormen de top drie van de buitenlandse verdachten. Maar ook verdachten van Afghaanse, Somalische en Roemeense nationaliteit blijken oververtegenwoordigd in de Kortrijkse criminaliteitsstatistieken.

Jaarlijks worden de criminaliteitscijfers van Kortrijk in het voorjaar gerapporteerd aan de politieraad van zone VLAS (Kortrijk – Kuurne – Lendelede). Fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) vraagt dan steevast om deze cijfers opgesplitst naar nationaliteit: “Maar burgemeester Ruth Vandenberghe (Open VLD – Team Burgemeester) heeft ons deze cijfers expliciet geweigerd. Dit in tegenstelling tot andere steden, zoals bijvoorbeeld Antwerpen, waar onze collega-politieraadsleden de criminaliteitscijfers wél krijgen op basis van nationaliteit. Ik ben dan maar, in mijn hoedanigheid van federaal volksvertegenwoordiger, naar de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) getrokken. Zij is verplicht ons deze cijfers te geven. En ze zijn dan ook ontluisterend. Een derde van de verdachten van criminele feiten in onze stad is van vreemde nationaliteit, Noord-Fransen, Marokkanen en Algerijnen spannen de kroon.”

STIJGENDE LIJN
Ook zit het aantal verdachten van vreemde nationaliteit in stijgende lijn. Opvallend is dat vooral de criminaliteit door Fransen en Marokkanen over de periode 2017-2021 onophoudelijk en systematisch stijgt. Andere nationaliteiten vertonen opgaande en neerwaartse tendensen doorheen diezelfde periode. Zo waren Afghanen sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteit van 2020 om dan een terugval te kennen in 2021.

ONDERSCHATTING
“Uit de cijfers blijkt dat vreemde nationaliteiten oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Het gaat hier echter niet over allochtonen met de Belgische nationaliteit of met een dubbele nationaliteit. Marokkanen bijvoorbeeld die over de dubbele nationaliteit beschikken, worden in deze statistieken als ‘Belg’ beschouwd”, verduidelijkt Vermeersch. “De cijfers vormen dus nog een onderschatting van de realiteit op het terrein. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester – Open VLD) zei ooit ‘130 nationaliteiten in onze stad… wat een rijkdom’. Op basis van deze cijfers staan heel wat van die nationaliteiten spijtig genoeg garant voor meer criminaliteit!”

Auteur: Wouter Vermeersch

Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen

Den Openen is open !


…..foto @ Johan Ankaert

PERSBERICHT

Zet de zomer in in het openluchtzwembad Abdijkaai

Hoezee – Het openluchtzwembad is weer open!

Na 10 maanden wachten (waarvan 2 in tropische warmte) is het openluchtzwembad aan de Abdijkaai weer open tot en met 3 september.

Alle praktische zaken staan mooi opgesomd op abdijkaai.be (https://facebook.us6.list-manage.com/track/click?u=15889fcb9e72d968af2527da0&id=7b82ce46f6&e=fdc9e0470f).

Hierbij nog even de belangrijkste:

* Dagelijks van 12 tot 19:15
* Reserveren via Lago recreatex systeem
* Identiteitskaart verplicht
* Weer iets duurder dan vorig jaar (€6.20 voor inwoners, €12,40 voor exoten)
* Voordeliger opties beschikbaar (sportzwemmen, beurtenkaarten, abo)

* Enkel strakke zwemkledij (geen onderbroeken, T-shirts, lange shorts of boerka’s)

Hopelijk zien we elkaar binnenkort in het mooiste bad van West-Europa.

Jeroen Thibaut

Den Openen

 

PERSBERICHT

Vlaams Belang vraagt aanpak wachtrijen aan Lago-zwembaden.

VLAAMS BELANG VRAAGT AANPAK WACHTRIJEN AAN LAGO-ZWEMBADEN.

Vlaams Belang Kortrijk vraagt een structurele aanpak van de lange wachtrijen aan de Kortrijkse Lago-zwembaden, zeker met de opening van het openluchtzwembad in het verschiet. De rechts-nationale partij pleit voor extra kassa’s en gescheiden toegangen voor Kortrijkzanen en West-Vlamingen.

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “De afgelopen warme dagen werd Vlaams Belang herhaaldelijk gecontacteerd over de lange wachtrijen en overlast aan de ingang van het zwembad Lago Kortrijk Weide. Zeker voor gezinnen met jonge kinderen is het lange wachten en het duwen en drummen aan de ingangsdeuren niet te doen. Er moet een structurele aanpak komen, zeker nu zwembad Kortrijk Abdijkaai opent vanaf 24 juni. Extra kassa’s op beide locaties kunnen zorgen voor minder lange wachtrijen.”

“Er werden ons ook verschillende incidenten gemeld met Franstalige bezoekers op Kortrijk Weide. Van oversteken in de wachtrijen, trek- en duwwerk tot ronduit onbeschoft gedrag. Vaak hebben zij ook niet gereserveerd en zijn zij ook niet op de hoogte van het reservatiesysteem. Dat leidt tot extra discussie en wachttijd. Op zaterdag 10 juni was er zelfs een interventie nodig van de lokale politie met twee combi’s. Voor de ogen van heel wat jonge kinderen moest een heetgebakerd Franstalig gezin uit de wachtrij verwijderd en buitengezet worden”, vervolgt Vermeersch.

“We kunnen niet toestaan dat Franstaligen en Noord-Fransen de boel in Kortrijk komen verzieken. Vlaams Belang Kortrijk pleit voor een systeem van gescheiden toegangen voor Kortrijkzanen en West-Vlamingen. Een gelijkaardige regeling in Oost-Vlaanderen doorstond daar de toets van de gouverneur. Er is geen sprake van discriminatie, als de identiteit van alle bezoekers gecontroleerd wordt. Bovendien mag het lokaal bestuur andere tarieven hanteren voor haar eigen inwoners, wat nu al het geval is voor Kortrijkzanen. Dat schendt het gelijkheidsbeginsel niet”, besluit Vermeersch.

Auteur: Wouter Vermeersch

Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80