AVV-VVQ

 

 

 

 

Waarde Jarretelle,

Gelieve bijgaand briefje op te nemen op uw fel gesmaakte weblog.

Vincent Van Quickenborne

Brief aan alle Kortrijkzanen.

Na mijn ontslag als minister heb ik erg diep gezeten. Vrouwke Anouk raadde mij aan haar elke dag meermaals vurig te beminnen en elke dag een goed werk te doen en dat hielp. Er zijn veel dingen misgelopen en veel mensen zijn daar boos over. Ik heb de goorste leugens verteld en jullie Kortrijkzanen belazerd en dat is een schande. Zo vertelde ik schaamteloos dat er geen schriftelijk voorakkoord was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
Niets is minder waar. Mijn handtekening staat onder het voorakkoord van 11 juli 2012, afgesloten ten huize van N-VA voorman advocaat Filip Daem in Wevelgem. Verder heb ik ook gelogen over de zogenaamde pipi-affaire waarbij vier van mijn beste vrienden, in dronken toestand, tijdens mijn verjaardagsfeestje tot driemaal toe gewaterd hebben tegen een politiecombi die voor mijn deur stond. Ik heb dat grappig tafereeltje met mijn eigen ogen gadegeslagen en vond het opwindend. Mijn verhaaltje over die luchtgitaar was een leugen. Ook mijn boezemvriend Peter Lanssens, alias Lange Peter, die eveneens op mijn feestje aanwezig was, was getuige van de wildplasserij en vond het bijzonder leuk. Ik heb het willen uitleggen, maar dat liep slecht af. Mijn leugens haalden de bovenhand.
Verder heb ik de Kortrijkzanen wijsgemaakt dat ik burgemeester zou blijven, wat er ook te gebeuren stond. Ook dat was leugen en bedrog, ik wist maar al te goed dat ik een ministerpostje boven het burgemeesterschap zou verkiezen. Vooral om financiële reden. Ik heb een duur villaatje af te betalen en mijn vrouwke brengt geen manna in het bakje. Wat was dat een leugen !
Ik vertoefde in een onbeschrijfelijke staat van gelukzaligheid toen het ministerpostje mij in de schoot geworpen werd. Ik was verliefd op het genot dat het ministerpostje mij bezorgde. Maar ik wil vermijden dat ik veracht en gehaat word omwille van de vele leugens die ik rondstrooide. Ik zal doen wat ik moet doen, als de plicht roept een goed parlementair worden en als de kans zich voordoet weer minister worden. Ik wil niet lafhartig, leugenachtig, lichtzinnig, wispelturig, besluiteloos en machiavelliaans overkomen. Ik vraag vergiffenis voor al mijn gore leugens. Excuus daarvoor. Ik wil weer een hoog gewaardeerde politieke homme du monde worden, een vrijdenker hors catégorie. Ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven.

Genegen,

Vincent Van Quickenborne
Burgemeester van Kortrijk

2