VVIA

PERSBERICHT

Minister werd door eigen administratie geadviseerd om het station van Kortrijk te beschermen

30/06/2023

Via de regelgeving op de openbaarheid van bestuur verkreeg de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw een kopie van het advies dat de Vlaamse erfgoeddienst, het Agentschap Onroerend Erfgoed, op 23 maart j.l. aan minister Diependaele bezorgde.

De aanhef van dit uitgebreid gemotiveerde advies is duidelijk :

“Naar aanleiding van verschillende aanvragen tot bescherming, stellen wij voor om het station van Kortrijk (1951-1956) te beschermen als monument. Als één van de meest waardevolle naoorlogse stationsgebouwen in Vlaanderen, vult deze bescherming een aantoonbaar en gewichtig hiaat in het beschermde bestand in.”

De achtergrond:

Op 15 februari diende onze vereniging bij minister Diependaele, met kopie aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, een gemotiveerde aanvraag in tot bescherming van het wederopbouwstation van Kortrijk, nadat bekend gemaakt werd dat dit opgenomen werd in de shortlist van The 7 Most Endangered, de lijst van de belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa.
Op 13 april werd het station officieel opgenomen in de lijst van The 7 Most Edangered 2023.
Op 25 april verklaarde de minister het station niet te zullen beschermen, een dag later presenteerde NMBS een project dat de volledige sloop van het historisch station inhoudt.

Daartegen kwam al heel wat reactie.

Intussen werd ook een ‘Manifest voor het Behoud van een Station’ opgesteld en spontaan ondertekend door meer dan 50 personen en organisaties uit de wereld van architectuur, erfgoed, kunst en cultuur en academici.

De volledige tekst van het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed vindt U in de map in bijlage, evenals de tekst van het manifest en de lijst van de ondertekenaars.

Met hoogachting

Hendrik Nelde, woordvoerder
Adriaan Linters, voorzitter

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw

info@industrieelerfgoed.be

Auteur: vzw Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Organisatie: Adres: p/a Vredelaan 72
Plaats: 8500 Kortrijk
Telefoon: 0496 377791