Burgemeester Quickie


…………………..klik op de foto

Quickie weer burgemeester van Kortrijk

Quickie : Dik tegen mijn goesting daal ik af naar het nederig postje van burgemeester van Kortrijk. Maar kan ik anders ? Door het verlies van mijn minsterwedde dreigde mijn inkomen gehalveerd te worden. Nu ik weer het burgemeesterschap kan cumuleren met een parlementair mandaat blijf ik evenveel toucheren als vroeger. Dat vinden Anouk en ik het allerbelangrijkste, al kan ik niet verduiken dat ik moet leren afzien van mijn mateloze zucht naar geld. Dat ik Ruthie moet teleurstellen beschouw ik als collateral damage. Ruthie moet niet te veel misbaar maken om het verlies van haar burgemeestersjerp. Tenslotte had ze de chance drie jaar lang burgemeester te mogen spelen en wist ze dat ik op elk moment terug kon komen. Ik moet nu het vertrouwen van de Kortrijkzanen herwinnen, geen simpele opdracht nadat ik het burgemeesterschap inruilde voor het postje van minister. Ik besef dat ik veel goed te maken heb en ik zal er alles aan doen om weer de populairste politieker van Kortrijk te worden. Ik besef ook dat de volkse Ruthie momenteel veel beter in de markt ligt, maar ik reken op het gezond verstand van de Kortrijkzanen om mij weer naar ongekende hoogten van populariteit te katapulteren. Ik wil ook het politiek voorakkoord van 11 juli 2012 nieuw leven inblazen al weet ik maar al te goed dat mijn grove leugen dienaangaande zwaar op de maag van de Kortrijkzanen ligt. Ik beken, er was inderdaad een schriftelijk voorakkoord met de sossen en de vlaamse nationalisten dat nog doorloopt in de huidige legislatuur tot 2024. Dat akkoord wil ik verlengen bij de volgende verkiezingen. Maar zullen mijn coalitiegenoten mij nog vertrouwen na mijn vaandelvlucht en mijn leugen ? Ik hoop van wel. Ben ik dan het kwade geweten van Kortrijk ? Ik hoop dat de spotternijen, hatelijkheden, verwensingen en sarcasmen over de rare kronkels en het zogenaamd opportunisme in mijn politieke loopbaan snel uitdoven, dat de Kortrijkzanen mijn zwakheden, mijn berekeningen, mijn eigenbelang en mijn  leugenachtigheid snel vergeten, maar het is een delicate zaak. Voor Ruthie is er een onverwacht voordeel, ze kan nu weer volop en onbezorgd minnekozen. Schepentje Wout is in de wolken.

Ruthie : Ja, ik ben zwaar ontgoocheld over het feit en de manier waarop politieke lyncher Quickie mij van de burgemeesterstoel stampte. Drie jaar geleden, na zijn vaandelvlucht voor het postje van minister, smeekte hij mij het burgemeesterschap te aanvaarden. Nu ik de knepen van het vak in de vingers heb, word ik als burgemeester op straat gezet. Zogezegd als super schepentje. Wat een teleurstelling. Wat een ontluistering. Wat een schande. Dankzij zijn verbale terreur en zijn geveinsde oprechtheid probeert politieke woesteling Quickie de Kortrijkzanen weer aan zijn kant te krijgen. Het zal niet lukken, ik ben geen courtisane of willige vrouw in de Kortrijkse politieke hoerenkeet, die naar de pijpen danst van een cynische opportunist. Bovendien een grote leugenaar over het voorakkoord van 2012. Zijn pluchen vriendjes zullen hem niet redden van zijn Kortrijkse ondergang. Ik geef niet op. Natuurlijk zal ik in 2024 terug kandidaat-burgemeester zijn en de eerste plaats opeisen op de lijst Team Burgemeester. Ik ben zeer populair, ik ben er zeker van het meeste stemmen te krijgen, dan word ik automatisch burgemeester. ’t Zal fijn zijn om weer burgemeester te zijn. Een zoete weerwraak.

4