Kiss me Quick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..klik op de foto

Kiss me quick’, zong Elvis al en dat inspireerde duidelijk de gevallen minister Quicky.

Vluggertje Vincent had er extra zin in tijdens de vermaledijde lockdownperiode. Het koeioneren van de bevolking wond hem dermate op dat hij in een kasteel zijn testosteronminachting voor de gewone mens botvierde op een Miss België-kandidate.

Zijn belgicistische inborst naderde de borsten van deze deerne nog sneller dan de Roemeense cupcakes die hij later zou besprenkelen met zijn links-liberale zaad.

Terwijl hij graag in ‘de boekskes’ uitpakt met zijn gezinsgeluk – dat intussen volgens een goede bron tot een pulpfictie is verveld – zet hij gestaag zijn zwellingsoperatie gezwind verder.

Gezwollen ego, gezwollen pikkie, gezwollen lever, gezwollen blaas… Nu hij zich tegenwoordig onledig houdt met het afpakken van schepenen hun receptiebezoekjes in Kortrijk om zijn desastreuze peilingsresultaten te kenteren is hij die gemiste Miss wellicht al lang vergeten. Maar de foto bewijst zijn erogene zelfbedieningsdrift op een verboden coronafeest, terwijl de bevolking die dag lippenbijtend opgesloten zat in huizen met dampkappen aan.

De goorste egocentricus uit de Belgische politiek kon enkel buiten zijn eigen oevers treden binnen een rioolpartij als de Open VLD. Ziekelijk hoe hij het leed van vereenzaamde corona-ouderen, vorming ontberende scholieren en failliet gegane middenstanders tijdens de lockdowndictatuur weglacht op een elitefeestje met volgevreten medestanders.

De West-Vlaamse Miss Charity Janah moet wel veel compassie in haar hart en lust in de lendenen hebben gevoeld om een creatuur als vuige Vincent lippendienst te bewijzen. Macht erotiseert zegt het spreekwoord. De doodskus van een blauw geschelpte nepneuker, druipend van verkruimeld idealisme.

‘TSCHELDT, 20 januari ’24 (Breaking News)

Station

………klik op de foto

Persontmoeting: ideeënwedstrijd wat kon/kan met het station van Kortrijk

Persuitnodiging

Ideeënwedstrijd voor herbestemming station Kortrijk.
Persontmoeting op donderdag 25 januari

In 1787 wilde de “magistraet” de Kortrijkse Broeltorens slopen, wegens niet langer nuttig en vervallen.
Stadsbewoners konden hen van het tegendeel overtuigen.
In 1899 bestond het plan het Kortrijkse Belfort met de grond gelijk te maken.
Een groep fervente erfgoedliefhebbers hield dit tegen.
In 2024 dreigt de sloophamer voor het Kortrijkse modernistische stationsgebouw.
Zullen wij er nog eens in slagen de verminking van onze stad te voorkomen?

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw VVIA en de werkgroep Red Ons Station , in samenwerking met Europa Nostra België en Docomomo België lanceren een ideeënwedstrijd.
Ze wachten niet passief op de uitspraak van minister van Omgeving Zuhal Demir in de zaak rond de mogelijke sloop van het modernistische stationsgebouw van Kortrijk.
De  ideeënwedstrijd richt zich tot creatieve jonge ontwerpers met de bedoeling op zoek te gaan naar alternatieven voor de ingediende bouwplannen. Vertrekkend van het behoud en herbestemming van het huidige stationsgebouw. Wat kon en kan gebeuren met het station, indien van de erfgoedwaarde uitgegaan was en wordt. Er werd immers nooit een onderzoek gedaan naar alternatieven die behoud van het belangrijke historisch station mogelijk zouden maken.
We laten nu de creativiteit er op los om aan te tonen wat kon – en misschien nog kan.

Deze wedstrijd wordt ingericht in het kader van de erkenning in 2023 van het Kortrijkse station als één van de zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa,  The 7 Most Endangered, en wordt cofinancierd door het European Investment Bank Institute.

Alle info rond dit initiatief vindt u op
www.railwayheritage.eu

De organisatoren zullen u graag te woord staan op donderdag 25 januari om 10 uur in de boekenkeuken (1e verdieping) van het Boekenhuis Theoria, Casinoplein 10, Kortrijk.
Rond koffie en croissants zullen zij proberen hun enthousiasme met u te delen en uw vele vragen te beantwoorden.

Welkom!

Meer info?
Werkgroep Red ons Station
kortrijk@railwayheritage.eu

Nicole Pannier
nicolepannier@hotmail.com
0479 10 31 91

Naam: Nicole Pannier
Organisatie: Werkgroep Red ons Station

3

Ontsnapping

 

 

 

 

PERSBERICHT

Zondag 21 januari 2024

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Het is compleet onaanvaardbaar dat deze tweede ontsnapping, net als de eerste, werd verzwegen voor de ruime bevolking, zeker met de vele woningen en scholen in de buurt. De buurtbewoners en ouders werden niet gewaarschuwd zoals het hoort, te meer de ontsnapte crimineel nog steeds niet werd gevat!”

VLAAMS BELANG VERONTWAARDIGD OVER TWEEDE VERZWEGEN ONTSNAPPING UIT DETENTIEHUIS

Afgelopen vrijdag is er opnieuw een crimineel ontsnapt uit het detentiehuis van Kortrijk. Dat lekte via de pers en niet via officiële communicatie van het detentiehuis, de politiezone of het stadsbestuur. Vlaams Belang reageert verontwaardigd, maar niet verrast, op de tweede ontsnapping uit detentiehuis in Kortrijk. “De buurtbewoners en ouders werden opnieuw niet gewaarschuwd zoals het hoort”, reageert fractieleider en federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Dat is onaanvaardbaar. Dit tweede ernstige incident en deze doofpotoperatie bevestigen spijtig genoeg dat de Kortrijkzanen door Van Quickenborne worden gebruikt voor allerlei experimenten inzake Justitie”.

Een gevangene uit het detentiehuis in Kortrijk is spoorloos. Hij is ontsnapte via het dak. De politie is nog steeds naar hem op zoek. In november 2022 ontsnapte al eens een gedetineerde uit het detentiehuis van Kortrijk. Die ‘kortgestrafte gedetineerde’, die overigens geseind stond als ‘wapengevaarlijk’ werd later, na een lange zoektocht, gevat in Roeselare (1). De buurtbewoners reageerden toen al erg verbolgen omdat de ontsnapping werd verzwegen (2). Het open gevangenis-project dat plaats biedt aan 57 criminelen werd uitgebouwd midden een woonwijk en naast een kleuterschool, een lagere school en tussen een hogeschool en een universiteit.

Vlaams Belang reageert verontwaardigd, maar niet verrast, op de tweede ontsnapping uit detentiehuis in Kortrijk. “Burgemeester Van Quickenborne (Open VLD) ging als toenmalig verantwoordelijke minister in het ganse land verkondigen het detentiehuis in Kortrijk een probleemloos verloop kent (3). Maar niets is minder waar”, reageert Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) scherp. “Het is compleet onaanvaardbaar dat er na deze ontsnapping geen onmiddellijke officiële communicatie volgde vanuit het detentiehuis, de politiezone en het stadsbestuur aan de ruime bevolking, zeker met de vele woningen en scholen in de buurt. De buurtbewoners en ouders werden opnieuw niet gewaarschuwd zoals het hoort, te meer de ontsnapte crimineel nog steeds niet werd gevat. Het detentiehuis is nu iets meer dan een jaar open en het tweede ernstige incident is al een feit. Dit incident en deze doofpotoperatie bevestigen spijtig genoeg dat de Kortrijkzanen door Van Quickenborne worden gebruikt voor allerlei experimenten inzake Justitie. We kunnen niet begrijpen dat er niet onmiddellijk een waarschuwing werd uitgestuurd aan de ruime bevolking. We zullen, als Vlaams Belang, Van Quickenborne daarover grondig ondervragen in de politieraad en gemeenteraad.”

(1) https://www.hln.be/roeselare/dronebeelden-tonen-arrestatie-van-ontsnapte-gedetineerde-bewoner-houdt-man-in-bedwang-tot-politie-er-is~afab873f/

(2) https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221122_95157135

(3) https://www.hln.be/genk/van-quickenborne-beantwoordt-vragen-rond-nieuw-detentiehuis-in-genk-in-kortrijk-het-voorbije-jaar-geen-enkele-klacht-gehad~af330726/

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

2

15.000

 

 

 

 

 

 

Wouldbe burgemeester Ruthie bust 15.000 nieuwjaarskaartjes.

Daarover aan de tand gevoeld sprak Ruthie : “Samen met een hele ploeg sympathisanten, mijn huidig lief Wout en mijn moeder hebben wij 15.000 nieuwjaarskaartjes in de Kortrijkse bussen gestoken. Een titanenwerk, maar het is gelukt. De operatie werd gefinancierd door een paar gulle geldschieters die anoniem wensen te blijven. Ook ikzelf heb een deel gefinancierd, vanuit mijn riante wedde als burgemeester kon er wel iets af. De reacties zijn uiterst positief tot enthousiast. Tijdens mijn driejarig burgemeesterschap heb ik stenen verlegd in de golden river. Ik ben dolgelukkig en hoopvol.”

Enkele Kortrijkzanen willen hun commentaar en bewondering met heel Kortrijk delen.

Heleen spreekt van een ludiek, tof en waardig initiatief, terug naar de basis en humoristisch. Zo mogen politiekers wat meer zijn, aldus Heleen, die trajectbegeleider is. Het hoeft niet allemaal waar te zijn wat erop geschreven staat of beloofd wordt, als het maar gemeend is.
Niels, ex-kroegbaas, vindt dat Ruthie het uitstekend gedaan heeft en dat ze gerust een persoonlijke ambitie mag hebben. “Ruthie verdient het dubbel en dik om weer burgemeester te worden. Het is aan de vrije democratie om dat kaartje te interpreteren”, aldus Niels. Hij verlangt naar de verkiezingen en is benieuwd hoe dat zal aflopen met Ruthie. “Ze heeft alvast mijn zegen”, besluit hij.
Ook student Joren vindt het een geestig kaartje. Het is eens iets anders dan de saaie dorre verkiezingscampagnes waarbij politiekers de hemel op aarde beloven. Het doet deugd om binst de examens een kaartje te ontvangen, het doet er eigenlijk niet toe van wie het is, of wat erop geschreven staat, zelfs eentje van Quickie zou Joren tof vinden. Zo’n kaartje is pure nostalgie en extra fijn, ook al staat het vol leugens. Een kaartje ontvangen is altijd leute.

Politicoloog Nicolas Bouteca laat er eveneens zijn licht over schijnen : “Het valt op dat het kaartje zeer persoonlijk is en nergens verwijst naar lijst Team Burgemeester van Quickie. De boodschap van het nieuwjaarskaartje is duidelijk, namelijk dat Ruthie, net als Quickie, de razende ambitie heeft om weer burgemeester te worden en desnoods met een eigen lijst wil opkomen, een scheurlijst dus. Daarbij zouden al een halfdozijn overlopers Ruthie steunen, zodat Quickie met een fel verzwakte lijst zou moeten optornen tegen de populaire lijst Ruthie. Quickie, die wat relaties heeft in de Kortrijkse politieke onderwereld, zou alles op alles zetten en desnoods met leugens, waarin hij zeer bedreven is, trachten het succes van Ruthie in de aanloop naar de verkiezingen te dwarsbomen.”

Ruthie reageert ingehouden op al die commentaren : “de kaartjes spreken voor zich, ik heb Quickie niet nodig om mijn wensen en ideetjes aan de mensen van Kortrijk kenbaar te maken.
Quickie en ik, wij mijden mekaar, we doen op ons eigen en trachten zo min mogelijk in mekaars wielen te rijden. Dat ik weer burgemeester wil worden en Quickie een opdoffer wil bezorgen is geen geheim. Onze ruzies blijven binnenskamers. Ik heb er goede hoop in dat ik het haal op 13 oktober. Verdere interpretaties laat ik aan de Kortrijkzanen over.”

Ruthie’s gebronzeerd gezicht vertoont een behaaglijk glimlachje en haar ogen krijgen iets dromerigs als zij verder spreekt : “Ik ga natuurlijk niet zot doen, geen rondjes geven aan jan en alleman, of dure campagnes voeren. Mensen zouden zich afvragen waar ik al die euroots vandaan haal. Nee, nee zó stom doe ik niet. 13 oktober wenkt.”

4

Waar is Ruthie ?

 

 

 

 

 

 

Liefste Kortrijkzaan,

Ik wens u een gezond en gelukkig 2024
Grote dank dat ik de voorbije 3 jaar uw burgemeester mocht zijn.

Jammer genoeg werd ik brutaal van het burgemeesterschap beroofd door de nietsontziende machiavellist Quickie. Een politieke misdaad buiten categorie, een putsch pur et dur. Ik heb mij daarover zeer boos gemaakt, het ging er hysterisch aan toe toen Quickie mij met deze gang van zaken confronteerde, waar ik niets kon tegen beginnen. Ik verkeerde een hele week in een huilstemming. Bij de machtskliek van Quickie wordt er druk gefezeld en gekonkelfoesd, maar boontje komt om zijn loontje, in oktober neem ik weerwraak.
Ik wil niet de ravissante en perverse courtisane van Quickie blijven spelen.
Indien ik het lijsttrekkerschap van Team Burgmeester niet krijg, zal ik met een eigen lijst opkomen, een ophefmakende scheurlijst. Tiene, Helga, Stephanie, Nicolas, Lien, Wouter, Véronique en mijn verloofde Wout hebben toegezegd om mij te steunen en op de lijst te staan.
Mag ik op uw stem rekenen op 13 oktober 2024 ? Dan breekt mijn gelukkigste dag aan.

In afwachting van 13 oktober zet ik met passie en enthousiasme mijn engagement als superschepentje verder. Voor elk van u en voor onze fantastische stad.

2024 wordt een vurig jaar, ik word weer burgemeester, laten we samen voor de vonken zorgen.

Tot 13 oktober en tot ergens waar u me kan vinden,

Genegen,

Ruthie 
Superschepentje
Burgemeester in spe

5

Gelukkig Nieuwjaar !

 

 

 

 

Dierbare Kortrijkzanen,

Genoot je ook van de prachtige kerst-en eindejaarstijd in onze dierbare stad ? Dat was magisch. Wel, die magie trekken we dit jaar door. Want 2024 wordt het jaar van de 12 magische grote openingen.

De voorbij vijf jaar werkten onze stadsmedewerkers keihard aan tal van stadsvernieuwingen die nu te zien zullen zijn. Van A tot Z van de magische kunsthal en tentoonstellingssite Abby tot de magische nieuwe Zorgcampus Condédreef. Verderop in dit stadsmagazine lees je er alles over. We kunnen niet wachten om ze samen met jullie te openen. Dit wordt magisch.

Wat ook magisch is, is dat 2023 een recordjaar voor onze dierbare stad was. Voor het eerst in onze geschiedenis zijn we met meer dan 80.000 zielen, al moet ik er wel bij vertellen dat we ook de tijdelijke asielzoekers en de Oekraïners hebben meegeteld. Entre parenthèses, die 80.000 tellen mee voor  de verhoging van mijn burgemeesterswedde van 10.368 naar 12.498 euroots per maand. Als dàt niet magisch is ! En na de verkiezingen begin ik fusiebesprekingen met burgemeester Benoit van Kuurne en de deze van Lendelede om tot meer dan 100.000 Kortrijkzanen te komen. Dan verhoogt opnieuw mijn pree. Hoe betoverend is dat wel niet ! En ook voor niet- inwoners is Kortrijk een aantrekkelijke stad geworden. Meer dan 7 miljoen bezoekers kwamen naar ons centrum. Brugge heeft er nauwelijks 8,1 miljoen. Ongezien ! Magisch !

In 2024 durven we dromen van meer. We dienen dit jaar onze kandidatuur in om Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 te worden. Met als thema mentale weerbaarheid. Een magisch idee. Omdat in een stad waar we osan deuredoen, we soms wel eens deuresloan. Ervoor zorgen dat elke Kortrijkzaan zich goed in zijn vel voelt : dat wordt de inzet. Magisch ! Ik heb schepentje Axel Ronse opdracht gegeven om dit uit te werken. Het wordt trouwens tijd dat de ingedutte Axel wakker wordt en een tandje bijsteekt.

Verder wil ik mij verexcuseren voor mijn grove leugen omtrent het voorakkoord  van 11 juli 2012 dat doorloopt tot 2024. Dat voorakkoord was inderdaad niet alleen mondeling maar ook schriftelijk. Ik weet nog altijd niet waarom ik daarover gelogen heb. Ben ik daarom een psychiatrisch geval of een caractériel ? Ik denk het niet. Hiervoor vraag ik vergiffenis aan mijn dierbare Kortrijkzanen, ik beloof, ik zal nooit meer liegen. Mij herpakken, mijn politieke toekomst is geen doodlopende straat.

Wat de verkiezingen in 2024 betreft zie ik het wel zitten om met de tsjeven van de CD&V scheep te gaan en de N-VA te bedanken voor bewezen diensten. Er zijn gesprekken aan de gang met Hannelore Vanhoenacker, Jean de Bethune en Ben Vandorpe. En ik wil bewijzen dat de Kortrijkse politiek niet één pot nat is. Als dàt niet magisch is !

Dromen jullie mee ? De weg naar succes is een lange steile weg. Anouk, Bo, Scott, Lou en ikzelf hebben jullie hartstochtelijk lief. Samen met de stad en de Kortrijkzanen dromen we van een magische toekomst voor onszelf en voor onze magische stad.

Gelukkig Nieuwjaar !

Genegen,

Vincent Van Quickenborne
Burgemeester van Kortrijk

5

De geruchten…

 

 

 

 

Weetjes en geruchten opgevangen op de nieuwjaarsreceptie.

Quickie zou geheime gesprekken aan het voeren zijn met de CD&V om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de N-VA in te wisselen voor de CD&V. Dit zou de fusiegesprekken met burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne na de verkiezingen moeten vergemakkelijken. De as Van Quickenborne-De Coene blijft onaangetast. N-VA-ers die daarvan op de hoogte zijn lopen rond met een ei in de broek. Dat is vooral het geval met schepentje Axel Ronse, ook al omdat hij slechts de derde plaats krijgt op de Kamerlijst. Axel moet tegen zijn zin het Vlaams parlement verlaten. De kans is groot dat hij buiten de prijzen valt en een nieuwe job moet zoeken. Voor het frivole schepentje Detavernier ziet de toekomst er rooskleuriger uit. Kelly heeft een terugvalpositie in de zaak van haar echtgenoot. Naar het schijnt is Quickie de N-VA ook zo beu als koude pap en wil hij nog liever de groenen aan boord nemen om aan een meerderheid te geraken. De pientere David Wemel ligt op vinkenslag.
Aan de tand gevoeld over zijn grove leugen met betrekking tot het schriftelijk voorakkoord van 2012 valt Quickie compleet uit de lucht…en verder heeft hij kritiek op Axel Ronse in verband met de vooruitgang in het dossier van Kortrijk Culturele Hoofdstad van Europa.
De kale kop van Q. luidt een nieuwe start in naar aanloop van de verkiezingen. In zijn ogen is de politiek een spel waarin volwassen mensen zichzelf serieus nemen en dat van zijn leugens en pretenties moet worden ontdaan.

Halal

 

 

 

 

PERSBERICHT

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Het stadsbestuur van Kortrijk bedient zich van niet zo koosjere voorwendsels om ‘halal’ te kunnen serveren op de nieuwjaarsreceptie. Dat een stadsbestuur van liberalen en N-VA voor een nieuwjaarsreceptie meestapt in religieuze en dieronvriendelijke voorschriften blijft voor ons onaanvaardbaar. Dit jaar presenteren we hen eindelijk de rekening!

VLAAMS BELANG SCHOPT BELANGRIJK POLITIEK JAAR AF MET LUDIEKE ACTIE OP NIEUWJAARSRECEPTIE KORTRIJK

BIJLAGE: Schriftelijke vraag Wouter Vermeersch – Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari 2023

Vlaams Belang laat opnieuw duizenden nieuwjaarskalendertjes met een ludieke boodschap verdelen op de traditionele nieuwjaarsreceptie en op andere gelegenheden in de stad. “Hét politieke feit van 2023 in Kortrijk was ongetwijfeld de terugkeer van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) die duidelijk niet gedragen wordt door de bevolking. Zijn lokale partij Team Burgemeester zal bij de gemeenteraadsverkiezingen een electorale prijs betalen voor dit zoveelste opportunisme. Want als twee honden (n.v.d.r. Vandenberghe en Van Quickenborne) vechten om een been loopt de derde ermee heen”, waarschuwt Wouter Vermeersch, kopman van Vlaams Belang voor het federaal parlement en tevens fractieleider. “De politieke schaduw van Van Quickenborne is overigens altijd boven Kortrijk blijven hangen, getuige daarvan de dieronvriendelijke halalburgers op de nieuwjaarsbijeenkomst.

Het stadsbestuur van Team Burgemeester (Open VLD), N-VA en Vooruit in Kortrijk ‘trakteert’ de Kortrijkse belastingbetalers opnieuw met hun eigen belastinggeld op onder andere hamburgers. En zoals begin 2020 en 2023 wordt er ook nu weer ‘halal’ geserveerd ‘om mensen over nationaliteiten heen te verenigen’. Dat kan niet door de beugel voor het Vlaams Belang. “Een stadsbestuur hoort zich niet in de laten met religie”, reageert Vermeersch.

NIET ZO KOOSJERE VOORWENDSELS
Uit bijgevoegd schriftelijk antwoord van 2023 op een vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) wordt echter de ware bedoeling van het stadsbestuur duidelijk: “Het stadsbestuur trok vorig jaar 50.672,50 euro aan belastinggeld uit om de nieuwjaarsreceptie te organiseren. Er werden onder andere ruim 600 ‘halal’ kippenhamburgers besteld tegenover 1.200 rundshamburgers. Daarentegen werden slechts 50 ‘koosjer’ kabeljauwburgers besteld. Maar er werd echter geen enkele, maar dan ook geen één, ‘koosjerburger’ genuttigd! Wat duidelijk aantoont dat ‘koosjer’ erbij werd gesleurd als voorwendsel om ‘halal’ te kunnen serveren. Een schaamlapje dus, om plat op de buik te kunnen gaan voor de islamitische voorschriften”, stelt Vermeersch vast.

OMGEKEERDE INTEGRATIE
Dat een stadsbestuur van liberalen en N-VA voor een nieuwjaarsreceptie meestapt in religieuze en dieronvriendelijke voorschriften is voor ons onaanvaardbaar. Een stadsbestuur hoort zich niet in de laten met religie. Bovendien hebben heel wat Kortrijkzanen een kippenburger genuttigd onwetend dat het om ‘halal’ ging. ‘Halalvlees’ is door import al te vaak dieronvriendelijk. En dat was ook in op de Kortrijkse nieuwjaarsreceptie het geval. Het ‘halalcertificaat’ toonde aan dat het kippenvlees werd geïmporteerd uit Ierland, waar miljoenen dieren nog steeds op barbaarse wijze onverdoofd worden geslacht(1)”, zegt Vermeersch op basis van de ontvangen documenten. “Maar het is vooral de wereld op zijn kop. Niet de Kortrijkzanen en de stadswerking moeten zich aanpassen, maar wel de nieuwkomers aan onze gewoontes en gebruiken. Waarom kunnen de Kortrijkse moslims niet smullen van een ‘veggie’- of ‘veganburger’? Die zijn gegarandeerd diervriendelijk en vrij van religie of levensbeschouwelijke keuze! We konden vorig jaar vaststellen dat meer dan dan de helft, 400 ‘veggieburgers’ en ruim 150 ‘veganburgers’ niet werden genuttigd en dus rijp waren voor de vuilbak. Een onverantwoorde verspilling”, besluit Vermeersch.

(1) https://www.thetimes.co.uk/article/more-than-1m-irish-animals-killed-last-year-without-being-stunned-fsxrw63m7

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

Annus horribilis

 

 

 

 

Quickie en zijn annus horribilis

Quickie : “Kijk, uiteraard begrijp ik de verontwaardiging van de gewone mensen over pipigate. Op de camerabeelden is te zien hoe ik mijn gulp open doe en begin te wateren tegen de benen van Peter Lanssens, alias lange Peter, mijn goede vriend. Wat het wateren tegen die politiecombi betreft, daar was ik niet bij, al stond ik er wel geamuseerd op te kijken. De waterende schobbejakken waren Wouter A., Nicolas B., Wout M. en lange Peter. Ik vond dat grappig en moest erom schuddebuiken van het lachen. Wie haalt het in zijn kop om zulke grappen uit te halen ? Maar er zijn ook veel leugens verteld en geschreven. Dat ik bij de combiwateraars was, maar neen, ik stond alleen maar toe te kijken toen het gebeurde. Al kan ik niet verduiken dat mijn intiemste vrienden zeer zwaar het beest uithingen tijdens die feestnacht. Maar het verhaal is uitgemolken om mij politiek te beschadigen. En dat is gelukt, want mensen denken nu dat ik zelf tegen die combi heb gewaterd. Hetgeen niet het geval was. Overal waar ik kom, hoor ik dezelfde misplaatste grap: ‘De combi staat buiten klaar.’ En wat die witte kledij betreft, dat was alleen om de zuiverheid van mijn vriendschappen te illustreren. Haute couture dus. Maagdelijk wit. Wat is daar mis mee ? Dat er alleen mannen op mijn feestje waren was voor de veiligheid, opdat het feest zonder ongelukken zou verlopen. Het vermijden van het aan mekaars vrouwen zitten dus, parenclub toestanden waar vrouwtje Anouk en ik absoluut niet tegen kunnen. En ja, Anouk had ik voor drie dagen naar Cadzand verbannen. Wat mijn ontslag als minister betreft, ik deed het net op tijd om mij terug als toekomstige burgemeester van Kortrijk in de markt te zetten. Bovendien circuleerden er bij de N-VA schepentjes geruchten dat Ruthie te veel een showmadam was, graag op de foto in de gazetten stond te blinken, maar verder niet bekwaam om burgemeester te spelen. Enscenering en attributen speelden hierbij een grote rol. Het moest er allemaal zeer echt als burgemeester uitzien. Haar outfit was van levensbelang. Vlijmscherpe naaldhakken, kettingen, metalen corsages, zwart en glimmend nepleder, spannende bluejeans, uitdagende maquillage en een wellustige glimlach. Een losse scharrels liefdesleven. Haar minnaar zwaar onder de sloef. Het leven als van een frivole parisienne die onder het vrijen met sensuele stem haar verborgen fantasmen verklapte. Dat was Ruthie, miss Kortrijk, geen burgemeester zoals het hoort. Zelf speel ik nu weer de numero uno van Kortrijk. Ik ga in 2024 voluit voor het burgemeesterschap, tenzij ik weer tot minister geroepen word en showgirl Ruthie opnieuw burgemeester wordt. Maar Kortrijk verdient beter. Zeg nooit nooit. Ik heb wat relaties in de Kortrijkse politieke onderwereld. Het politiek voorakkoord van 2012 wordt verlengd in 2024. Ik voel mij prettig als nooit tevoren.”

1

Gemberthee

 

 

 

 

Grote onvrede rond Keizerlijke Tekortkomingen van Vincent Van Quickenborne in Kortrijk.

20 oktober 2023: “Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne neemt ontslag”

Van Quickenborne en de door hem en vrienden gestuurde Regimepers framen het ontslag als een ‘mea culpa’ voor fouten binnen de organisatie van justitie waardoor moordenaar Abdesalem Lassoued ongestoord twee Zweedse voetbalsupporters in Brussel kon doodschieten. De fout is glashelder. Abdesalem Lassoued had al lang moeten uitgeleverd geweest zijn voor ernstige zaken in Tunesië. Moest hij uitgeleverd geweest zijn had hij in de gevangenis in Tunesië gezeten en hadden twee onschuldige Zweden nog geleefd.

Van Quickenborne speelt een perfide spel. Ofschoon de fout zich binnen zijn organisatie afspeelde laat hij zich opvolgen door zijn kabinetschef als minister van Justitie, Paul Van Tigchelt. Strikt genomen was Van Tigchelt even schuldig als Van Quickenborne, zoniet schuldiger, want Van Tigchelt stuurde de justitiële troepen onder Van Quickenborne aan. Plus, hij was een ex-magistraat die het systeem van binnenuit zodanig mee heeft uitgehold dat moordenaars vrij spel hebben in Brussel.

Iedereen was dan ook verbaasd over het snelle vertrek van Van Quickenborne. Wat niet te verwonderen is, gezien op dat moment de eerste geruchten opdoken rond een vreemde seksvideo waarin Van Quickenborne zou te zien zijn met 3 Roemeense prostituees. Bronnen binnen justitie leggen vandaag al knipogend geheel andere verklaringen af over het ontslag van Van Quickenborne vergeleken met eind oktober 2023.

Van Quickenborne reed na zijn ontslag spoorslags naar Kortrijk, waar hij nog ‘titelvoerend’ burgemeester was, een politieke techniek bestaande uit kiezersbedrog en egotripperij. Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe werd uit de burgemeestersstoel gewipt en Van Quickenborne werd weer aan boord gehesen. De Kortrijkenaren zagen het met lede ogen aan want zij hadden flapdrol Van Quickenborne hoegenaamd niet gemist.

Van Quickenborne begon onmiddellijk ‘orde op zaken’ te stellen waar geen orde moest gesteld worden. Als een overjarige puber begon hij in alle hoeken en kanten te pissen om zijn nieuwe territorium af te bakenen. Zo kwam hij terecht bij de chauffeurs van de stad. Van Quicenborne stoof hun lokaal binnen, trok zijn rits naar beneden en begon in de 4 hoeken te pissen. Terwijl hij in de laatste hoek stond te dampen keek hij over zijn schouder naar de chauffeurs. “Wie staat er morgen op den boek om mij te chauffeuren in de ochtend?” Een man die al zeer lang in dienst was stak beduusd zijn hand omhoog. Terwijl Van Quickenborne zijn broek optrok en zijn handen afveegde aan zijn pull zei hij: “Ik eis van mijn chauffeurs dat ze steeds 30 minuten eerder op hun shift zijn om alles klaar te maken.”

De beduusde man vroeg wat hij dan tijdens deze 30 minuten zou moeten klaar maken.

“Goed dat je het vraagt”, repliceerde Van Quickenborne, “ik hou wel van zo’n rechttoe rechtaan vragen. Ik wil de dag beginnen met gemberthee. Die moet lang genoeg getrokken zijn anders smaakt dat naar niets. Je moet dus een halfuur op voorhand op je post zijn om gemberthee te zetten.”

Er viel een ijzige stilte in de catacomben van het chauffeurslokaal.

De beduusde man zei bedachtzaam. “Kan Uw vrouw geen gemberthee zetten?”

De volgende dag ontving de beduusde man zijn C4.

(‘tScheldt)

2

burgemeester-ruth.be

 

 

 

 

Hoe denkt u GEWEZEN waarnemend Kortrijks burgemeester Ruth Vandenbergehe te bereiken? Wel, stuur gewoon een bericht naar: info@burgemeester-ruth.be. En hoe vindt u haar website? Gewoon intikken: www.burgemeester-ruth.be (Frans Lavaert).

Hierover op de kerstmarkt aan de tand gevoeld, antwoordt Ruthie met een aanstekelijke glimlach op haar lippen :

“Kijk, ik ambieer het burgemeesterschap nog geen klein beetje. Ik kreeg de smaak te pakken in de drie jaren dat ik de sjerp mocht omgorden. Niemand kan mij afbrengen van mijn wens om Quickie te verslaan, met een straatlengte voorsprong dan nog. Ik ben immens populair, ik voel het elke keer dat ik tussen mijn Kortrijkzaantjes mag vertoeven. Ze omhelzen mij massaal en dragen mij op handen. Verkiezingsdag wordt té dol. Mijn onverwoestbare reputatie zal mij naar de overwinning loodsen. En ik word niet verteerd door de ambitie om het schip te verlaten voor een ministerpostje.”

2

Ruthie

 

 

 

 

www.burgemeester-ruth.be

Info@burgemeester-ruth.be

Haar gezicht vertoonde een behaaglijk glimlachje en haar ogen kregen iets dromerigs toen zij sprak: “natuurlijk word ik in 2024 weer burgemeester. Vandaar dat ik de benaming ‘burgemeester’ gebruik in mijn website en e-mail. Quicky vindt dat niet sportief, maar daar veeg ik mijn derrière aan. Sindsdien staan zijn ogen zeer kwaadaardig. Hij is een slecht gespeeld typetje in een nazi-film. Bij de verkiezingen zal ik hem compleet in de vernieling rijden.”

3

Luchtgitaar

 

 

 

 

Naar zijn mening gevraagd over het ontslag van Vincent Van Quickenborne antwoordt Stefaan De Clerck :

“Het kwam de schobbejak uiteraard zeer goed uit. In Kortrijk staat hij pas op de vierde plek in de populariteitspolls. Hij had beloofd om nooit weg te gaan uit Kortrijk, NOOIT, deed dat dan toch…Van verraad gesproken. Als hij zich nog wat wilde manifesteren in Kortrijk en iets wilde betekenen voor de verkiezingen van 2024 moest hij wel terugkomen. Het zit er dik in dat de super populaire Ruthie, in de volksmond miss Kortrijk, hem in stemmenaantal ver zal overtroeven en hem uit zijn burgemeesterszetel zal stampen. In de pipigate affaire toonde hij zijn meest onbetrouwbare kant door te liegen over zijn betrokkenheid in het bezeiken van een politiecombi. Quickie is een gepatenteerde leugenaar die blijft liegen over het bestaan van het schriftelijk voorakkoord van 11 juli 2012. U zult begrijpen dat met het verraad dat ik heb meegemaakt, ik die man niet moet, erger nog, ik haat de paljas uit de grond van mijn hart. Vulgair cynisme, opportunisme, verraad, leugens, bedrog en bedrieglijke retoriek zijn de drijvende krachten van de man voor wie het doel de middelen heiligt. Persoonlijk heb ik dus niet de minste waardering, alleen gevoelens van grondig misprijzen voor de persoon Vincent Van Quickenborne. Een luchtgitaar ?”

5

Tiene

 

 

 

 

Na voortdurend geroddel over haar eigenaardige activiteiten tijdens de gemeenteraadszittingen wil raadslid Tiene Castelein van Team Burgemeester klare wijn schenken :

Tiene : “Op Slechte Qortrijkzanen (FB) valt politieke lyncher Frans Lavaert mij met zijn verbale terreur maandelijks frontaal aan in verband met mijn bezigheden tijdens de gemeenteraadszittingen. Het zit zo. De Kortrijkse gemeenteraadszittingen zijn een oersaaie bedoening. Een maandelijkse neverending story. Het toppunt van politieke kinderachtigheid. Dat sleept elke maand zo’n vier uren aan. De tussenkomsten van de raadsleden van de oppositie zijn langdradig, saai en nooit terzake. Bovendien zijn alle beslissingen al op voorhand genomen door het almachtig college van burgemeester en schepentjes. Luisteren doen ze niet, ze dutten in, een verplicht maandelijks nummertje, er is niets meer aan te doen en wij van de meerderheid mogen onze mond niet open doen. Wat zit ik daar dan te doen behalve mijn tijd te vergooien ? Was ik maar nooit op die lijst gaan staan en verkozen geraakt. Ik wil niet afwezig blijven, dan mis ik mijn zitpenningen, zo’n 300 euroots per maand, waarmee ik elke maand met mijn geliefde eens goed kan gaan eten. Derhalve vul ik de tijd nuttig in met mijn beroepsbezigheden, mijn advocatenwerk. Vandaar mijn voortdurend getik op mijn tablet en smartphone. Is daar, in mijn geval, iets mis mee ? Ben ik daarom een cynische nihilist ? Nee toch ! Niemand lijdt daaronder en ik val niemand lastig. Mocht ik volgend jaar, wegens niet aflatende druk van Quickie, toch weer op de kieslijst belanden, vraag ik nu al aan de Kortrijkzanen zeker niet voor mij te stemmen. Het politiek leven wemelt van gruwelen, de gemeenteraadszittingen zijn er een van. En die zuinige zitpenningen zijn nu ook weer niet zo verschrikkelijk belangrijk dat mijn liefde voor mijn geliefde Tijl onder het gemis ervan veel zou lijden. Meer heb ik daar niet over te vertellen.”

3

Mike Love

 

 

 

 

 

De wilde avonturen van Mike Love Tattoo in Kortrijk : “Ik heb de liefde nog bedreven in een eivolle kinepolis-zaal.”

Mike Love Tattoo (55) vertelt :

Ik ben al ruim 30 jaar de bekendste tattoo-artiest van Noord West Europa, maar sommigen zullen mij wellicht ook nog herkennen als de topverleider tijdens Temptation Island in 2002. Ik had al die tijd een uitgesproken foute mening, wat met het ouder worden niet veranderd is. Ik ben al veel jaren samen met mijn Russische lellebel Genya van 37 jaar, een bloedmooie, sensuele, goed verzorgde klassevrouw die mij alle dagen gelukkig maakt. Een topwijf bij wie de wellust van haar aangezicht stroomt.

De groezelige Vlasmarkt is mijn thuis, het meest kleurrijke plein van Kortrijk. Je hebt er drie beruchte nachtkroegen en de mooiste mix bevolkingsgroepen van de stad. Werkers, doppers, tjoolders, hooligans, verkrachters, straatvechters, drugverslaafden, dronkaards, criminelen, negers, halfnegers, smeerlappen, kontebonkers, psychopaten, dieven, brandstichters, illegalen, avonturiers, oude sletten, muzikanten, creatievelingen, dreadlockers met kauwgom in hun haar, enzoverder. De Vlasmarkt is al jaren gekend als dé neuk-en drugsbiotoop van Kortrijk. Er wordt op bankjes gepoept en gerookt tot ze er van vallen. In plaats van de drugs en poepers aan te pakken, liet de stad de bankjes wegnemen. Maar bon, de cocaïne overspoelt nu de Vlasmarkt die omgedoopt werd tot Glasmarkt omdat er elke nacht met bierglazen wordt gesmeten. Ook Quickie was er destijds om het zo te zeggen kind aan huis toen hij zijn eerste stappen zette in de wereld van de coke en de vrije liefde.

De Wijngaardstraat, palend aan de Glasmarkt, is mijn straat. Ik zag deze goed draaiende commerciële straat doodbloeden, door de komst van het winkelcentrum K. Er is nu gelukkig een heropflakkering. Er zijn tal van leuke zaakjes in de Wijngaardstraat, zoals loungebar Moodis. Verder heb je ook de kaasboer, de messenslijper, afspanning oud cortrycke, pietje de brillenboer en het leegstaande pand van dujardin dat ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen.

Ik ben opgegroeid voor galg en rad op ’t Eiland in Harelbeke. Een achterbuurt waar serieuze mensen best wegblijven. Mijn opvoeding werd totaal verwaarloosd waardoor ik als jonge belhamel opgroeide in ondeugd, kwaadaardigheid, perversiteit, boosheid en criminaliteit. Mijn moeder dreef er een goed renderende nachtkroeg, waar de vrouwen lichtekooien waren en de mannen de vrouwen aanrandden en met het geld smeten. Mijn moeder was de allerknapste vrouw van Harelbeke en omstreken. Ze was een onvolprezen versierdame achter de bar. De kroeg werd platgelopen door geile mannen en door wijven van laag allooi, die haar met zilte ogen aanstaarden en haar het hof maakten, wat ook vaak lukte. Mama was een mannenverslindster en had een vrije geest in een verleidelijk lichaam. Ze was vrijgezel, een feministe avant la lettre. Kortom, mijn mama was maatschappelijk geslaagd. Ik ben haar evenbeeld.

Mijn waterbed delen met een vrijgevochten vrouw is mijn favoriete plekje. Ik ben er op mijn gemak, ik ontvang er dagelijks gewillige dames (lacht). Ik ben een libertijn buiten categorie. Genya weet dat en kan ermee leven, ze kan niet anders, wat zou ze anders, zonder mij is ze illegaal, mijn onvervangbare geile Russinne. Af en toe een plezierke met een meiske van mijn allooi, waarom niet ? Genya heeft haar jaloezie afgeleerd. Even serieus: Geniya en ik denken aan trouwen. Volgens de Russisch-orthodoxe ritus. Genya is zeer godsdienstig en onnoemelijk godvruchtig. Ooit dacht ze eraan om in te treden in een slotklooster, maar na een woeste vrijpartij heb ik haar op andere gedachten kunnen brengen. Ik zie haar wreed gaarne.

Wat de werken op de Glasmarkt betreft, het is hallucinant hoe deze blijven aanslepen. Het ligt al drie jaar stil. Het onkruid staat metershoog, op de hoek van de Glasmarkt en de Tuinstraat. Er staan zelfs hennepplanten tussen, wachtend om geoogst te worden (lacht). Waarom moet dat toch altijd zo lang aanslepen allemaal? Volgens de talk of the town is er corruptie in het spel. Schepentje Maddens ? Waar hangt hij uit ? Bij zijn scharrel de roste muize ? Het koppel verlamt de goede werking van het college van burgemeester en schepentjes. Een koppel in het stadsbestuur, dat is illegaal. Maar de anderen en Quickie doen er het zwijgen toe. En Quickie, al is hij mijn dikste vriend, hij is een geboren leugenaar.

Buda Kitchen, in de Budastraat is mijn favoriete restaurant. Ik trek er dagelijks heen, veel goedkoper dan de klassieke restaurants. Men verwijt mij dat ik de Kortrijkse middenstand, de horeca, niets gun en ’t heilig herte rijk maak. Omdat ik een gepatenteerde gierigaard ben, een krententeller, zo beweren kwatongen. Ach, laat ze roddelen. Je eet er superlekker en betaalbaar, het is een fantastische ontmoetingsplaats, je hebt er tof personeel en directeur Wino Baeckelandt is een kameraad en een brave mens, zeggen ze. Maar ze zeggen zoveel. Mijn favoriet is er zonder twijfel de préparé, extreem lekker. Of een stutte met gekap, heerlijk gewoon. Met de euroots die ik uitspaar koop ik juwelen voor mijn Russische del. Fake jewelry. Maar ze merkt het niet eens.

In de Kinepolis kom ik tot rust. Ik betaal nooit, af en toe word ik betrapt, maar daar trek ik mij niks van aan. Want Joost Bert is een van mijn beste vrienden, dus dat passeert.  Pittig detail: ik heb nog geneukt in de Kinepolis, met een geile truut van net achttien uit ’t Amsterdams poortje, gewoon voor het scherm op de eerste rij. De zaal zat eivol, dat wond ons danig op. Ik schoot mijn zaad tot op het scherm. De hele zaal lag in een deuk. Dàt waren tijden, man ! Het was tijdens een oersaaie film van Ingmar Bergman, herinner ik me nog, Fanny en Alexander (schaterlach).

De stadsgenoot die ik het meest bewonder, daar ga ik niet flauw over doen, het is burgemeester Vincent Van Quickenborne. Alleen Vincent kan zaken echt in beweging zetten in Kortrijk. Ik ben een groupie van hem, niet van zijn partij. Waar ik het wel moeilijk mee heb is dat hij zo mateloos kan liegen. Neem nu dat schriftelijk politiek voorakkoord van 2012. Waarom liegt hij daarover en zegt hij dat het niet bestaat, terwijl het volgens Frans Lavaert wél bestaat. De onvolprezen Kortrijkwatcher heeft het akkoord boven water gebracht. Ik praat daar niet graag over en zal er echt niet verder over lullen. Maar Vincent is en blijft mijn grootste vriend. Op die manier wordt er mij veel vergeven als ik eens buiten de lijntjes kleur. Hij heeft nu Ruthie, de roste muize, buiten gebonjourd, een goede zaak voor onze stad.

Dit zou ik veranderen in Kortrijk. Smijt schepentje Axel Weydts buiten en maak alle parkings gratis en schaf Parko af, we worden als auto-eigenaars al genoeg gekloot en uitgeperst. Schaf de fietszones af. Totaal nutteloos, om met 2 kilometer per uur achter een knar van 97 te rijden. Waar ik het ook moeilijk mee heb, zijn die belachelijke regenboogzebrapaden van homo Weydts. Natuurlijk mag iedereen een eigen seksuele geaardheid hebben en het met zijn Duitsche schaper, zijn schoonmoeder of zijn buurvrouw doen, maar zie het niet als een godsdienst. Je moet er niet voortdurend opzichtig in iemand aangezicht mee staan zwaaien. Homo’s en consorten zijn ook maar mensen.

Mijn motto is : alles moet kunnen, als het maar lekker is en geestig blijft.

Mike Love Tattoo

6

Team Buskruth

 

 

 

 

Een openhartig gesprek met wouldbe burgemeester Ruthie Vandenberghe, een rasechte Kortrijkzane, die de stad en haar inwoners oprecht graag ziet.

Jarretel : U werd van het burgemeesterschap verjaagd. Hoe verliep het gesprek tussen u en Van Quickenborne ?

Ruthie : Quickie hield geen blad voor de mond en blafte mij toe dat hij weer burgemeester wou worden. Bij die abrupte mededeling raakte ik compleet van mijn melk. Natuurlijk was ik kwaad, schoot in een razende colère, voelde mij tot op het bot vernederd. Ik brieste Quickie toe dat ik zijn wens om weer burgemeester te worden een heel slecht idee vond, maar Quickie volhardde, er was niets aan te doen. Het was heel emotioneel, maar de boel op stelten zetten was zinloos. Ook Quickie werd kwaad, zijn ogen keken mij zeer kwaadaardig aan. Hij zette door en ik werd tot ordinair schepentje gedegradeerd, zogezegd eerste schepentje, wat juridisch een lege schelp is. Mijn wedde zal zakken van 10.368 naar 7.776 euroots per maand. Een gat in mijn budget en in mijn kleerkast. Maar daar lig ik niet van wakker, ik ben geen materialist.

Jarretel : Kunt u nog door één deur met Quickie ?

Ruthie : Natuurlijk niet. Met dat verraad kan ik niet leven. Daarom zin ik op weerwraak in 2024. Ik overweeg mij, met enkele gelijkgezinden, af te scheuren van Team Burgemeester en met een nieuwe lijst van wal te steken bij de volgende verkiezingen. Schepentje Maddens, mijn lief, zal meedoen, samen met Wouter Allijns, Stefanie Demeyer, Koentje Byttebier en Nicolas Beugnies. Lien Claassen, Helga Kints en Tiene Castelein twijfelen nog, maar ze hellen sterk over in mijn richting. De ambitieuze Wouter Allijns droomt ervan om in 2036 burgemeester te worden. Dat is nog lang. We zullen zien.

Jarretel : Welk gevoel overheerst er momenteel bij u ?

Ruthie : Walging, afkeer, ontgoocheling, frustratie. Ik kan dat niet wegsteken. Mijn vertrouwen in Quickie en in de politiek is compleet om zeep.

Jarretel : Waar bent u het meest trots op ?

Ruthie : Rond de positieve mentaliteit van mensen werk ik graag. Mijn realisaties voor de stad Kortrijk zijn niet in enkele zinnen te vatten. Ik ben visionair, ben geen ééndagsvlieg en ik zie mijn Kortrijkzaantjes dolgraag en zij zien mij even graag. Gisterenavond hoorde ik, in afspanning Balthazar, enkele Kortrijkzanen over mij bezig. Het was een en al gestoef en ook  ontgoocheling over het feit dat ik als burgemeester brutaal door Quickie aan de deur werd gezet. Hoe Quickie zich ook uitput om de sympathieke burgemeester uit te hangen, en zijn populariteit de hoogte in te blazen, hij zal niet slagen. Daar sta ik garant voor.

Jarretel : Ze noemen u miss Kortrijk of de koningin van de Broeltorens omdat u graag in de gazetten staat te pronken als een modepop.

Ruthie : Ik kan niet verduiken dat ik een uitgebreide dressing heb op maat van mijn uitbundige garderobe. Maar is dat belangrijk ? Ik vind het wel heel tof om in de kranten te staan en mijn vele realisaties breed uit te smeren en om mijn populariteit aan te scherpen. Is daar iets mis mee ?

Jarretel : Wat denkt u van de leugen van Quickie over het schriftelijk voorakkoord van 2012 dat zijn vervolg kent in de legislatuur 2018 – 2024 ?

Ruthie : Ja, dat is inderdaad een schandelijke en schaamteloze leugen. Dat vergeef ik hem nooit. Een reden temeer dat ik mij afscheur en een nieuwe lijst trek in 2024. Ik zet nu alles op alles om Quickie te verslaan en om weer burgemeester te worden. Meer kan ik daar voorlopig niet over vertellen.

Jarretel : Hebt u een motto ?

Ruthie : Het enige wat men met liegen bereikt, is niet geloofd te worden als men de waarheid spreekt. Van Aristoteles. Van toepassing op Quickie.

4

Wit Zand


……… klik op de foto

Als er mist is in mijn hoofd, dan ga ik naar Wissant. Wit Zand. Ruige zee, kliffen, beetje cafardeux.

Ik ben een warhoofd. Spring niet van de kliffen.

Ik moet er voldoende tijd voor uittrekken want als ik er kom begin ik spontaan aan m’n eigen avonturenkamp. Heerlijk MTB-ritje, magische kitesurf sessie. Geëxciteerd om geen kans te missen om op te gaan in de natuur, extreme vorm van fomo. Misschien ook een beetje bang om meteen geconfronteerd te worden met mijn gedachten, met de mist in mijn hoofd.

Als ik in Wissant ben vertoont mijn naïef gezicht een behaaglijk glimlachje en krijgen mijn ogen iets dromerigs.  Ik ga dan natuurlijk niet gek doen en van de kliffen springen.
Dan voel ik de nood om te schrijven en om die schrijfsels met gelijkgezinden te delen. Wellicht louter therapeutisch. Of misschien omdat als je je gedachten deelt ze ook officieel uitgeklaard zijn en de mist daardoor een beetje optrekt?

Ik ben een ijdeltuit.

Soit. Vandaag is dag 2 in Wit Zand. Modus avonturenkamp werd abrupt doorbroken door Carian, de storm. Wat rondgewandeld, de wind zijn gang laten gaan. Carian zat precies ook in mijn hoofd. Mist trok niet op. Verwoede pogingen ondernomen om mijn gedachten op een rij te zetten.

Ik ben een volgeling van Dirk De Wachter.

Ben ik gelukkig? Ben ik goed bezig? Wat is goed bezig zijn? Wat ga ik de komende jaren doen? Ben ik een eeuwige twijfelaar die blijft trappelen in twijfels? Wat is mijn hoger doel?

Ik ben een zelfingenomen interseksueel. Ik bemin mezelf.

Wow! Pittige spinsels en vragen. Zou ik die wel durven opschrijven en delen? Eigenlijk wel want als cultuurschepen heb ik mee gesupporterd om van ‘broosheid’ ons thema voor Kortrijk culturele hoofdstad te maken. What you practice what you preach!.
Dus, here we go!

Ik ben een druktemaker.

Al +9 jaar geniet ik het enorme voorrecht om voltijds aan politiek te doen. Vlaams Parlementslid en cultuurschepen. Omgeven door machtige collega’s en medewerkers. Van ’t beste. Ongelooflijk boeiende contacten kunnen leggen. Elke dag de kans om met je passie bezig te zijn.
Unieke band opgebouwd met Kortrijk. Ik ben hier een nieuwkomer maar het allerleukste wat ik tot nu toe in mijn leven mocht doen is cultuurschepen in Kortrijk mogen zijn. Ik ben zo dankbaar dat ik Kortrijkzaan mag zijn. Elke dag ontmoet ik boeiende mensen met wilde plannen.
Zoveel ziel in onze stad. Ik besef heel goed dat ‘cultuur’ niet het eerste thema is waar de bevolking wakker van ligt. Veiligheid, netheid, mobiliteit, zich thuis voelen. Dat zijn de dingen die er in het dagelijkse leven toe doen. Maar wat zou ons leven zijn zonder verbeelding? Cultuur is de ziel van onze stad.

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.

God is voor velen dood. De natiestaat is vergane glorie. Wat overschiet is decadentie, geld, en het materiële. Cultuur is wat mij betreft de antithese op de postmoderne leegte. Het is eigen aan ons ‘mens zijn’ om te connecteren met zaken die het materiële overstijgen. Een blik in de ziel van een kunstenaar is in zekere zin religie. Dankzij hen zien we dingen waar we normaal blind voor zijn. Ik ben een grote fan van Albert Camus en Dirk De Wachter. Mijn huisfilosofen. Dat er een absolute grond is om dat te doen. De dokter in ‘la Peste’ gaat mensen helpen omdat hij zich verzet tegen de idee dat zieken gestraft werden door God. Bij DDW verlies ik mijzelf en barst in tranen los.

Ik ben agnotiscus maar zie mezelf wel als Christenmens omdat het deel uitmaakt van mijn identiteit. De Bijbel is niet de grond van mijn moraal maar wel de manier waarop ik mijn moraal heb aangeleerd, intstrumenteel. Ik volg Camus. Zonder Bijbel, Zonder Koran, zonder religie moeten we het goede doen, gewoon omdat we ons verzetten.

Ik weet niet waarom ik nu plots de bocht maakte richting Camus en Dirk De Wachter. Misschien omdat ik in hen ook een soort kunstenaars zie.

Ik ben een praalhans.

To the point nu. Hoe dichter de verkiezingen naderen hoe rustelozer ik word. Niet omwille van mijn eigen positie. Zowel binnen als buiten de politiek kom ik op mijn pootjes terecht. Het onbekende spreekt mij zelfs aan. We zien wel waar de wind ons blaast. Ik ben vooral rusteloos van de manier waarop men vandaag over politiek spreekt en denkt. Ik ben echt bang dat getalenteerde mensen niet meer zullen springen.

Ik doe niet aan zelfverheerlijking.

Ik haat pseudo-intellectueel gedaas.

Politiek en ondernemerschap staan wat mij betreft op dezelfde lijn: impact, de wereld veranderen. Ik maak het concreet. Ik kijk heel erg op naar Lorin Paryss en Hermes Sanctorum. Beide zaten in het Vlaams Parlement. Lorin hertekende er de wetgeving rond pleegzorg en gaf daarmee heel wat kindjes perspectief. Hermes streed voor dierenwelzijn, verzette bakens maar botste ook op de limieten van de politiek. Hij startte Paleo op en zorgt daarmee voor een kwantumsprong inzake diervriendelijke voedselvoorziening.

Mijn broer Stéphane Ronse geloofde heel erg in een duurzame supply chain op vlak van voeding. Hij startte Foodbag op en gaf honderden lokale voedingsproducenten een machtig economisch perspectief. Mijn verheerlijking van personages als Lorin, Hermes, mijn broer en Dirk De Wachter grenst aan de oneindigheid.

Politiek en ondernemerschap zijn een continuüm. Het gaat om de wereld veranderen. Je moet in beide durven springen. En je moet jezelf voortdurend in vraag durven stellen.

Ik kan niet leven zonder zonde. Ik ben een libertijn, ik hou van seksuele excessen.

Ben ik nog de juiste man op de juiste plaats? Ben ik nog voldoende scherp? Maak ik nog het verschil? Impact, impact, impact is het antwoord. Als ik me opnieuw verkiesbaar stel dan is mijn lat minstens wat Lorin, Hermes, mijn broer en Dirk De Wachter op maatschappelijk en emotioneel vlak bereikten. Als ik niet geloof dat ik dat kan dan moet ik iets anders gaan doen.
Onze samenleving gaat gebukt onder enorme uitdagingen: Hoe zorgen we ervoor dat onze sociale zekerheid overeind blijft? Hoe vrijwaren de komende generaties van zware schulden? Hoe zorgen we ervoor dat onze gedeelde waarden, normen blijven bestaan? Hoe gaan we om met onze beperkte ruimte? Hoe vrijwaren we de kwaliteit van ons onderwijs?

Ik ben een Sturm und Dranger.
Ik ben een verfijnd mens, een romanticus met een ernstige kans op slagen bij klassevrouwen en lgbtq+ers.
Uitdagingen waarvoor we zowel in ‘het ondernemerschap’ als in ‘de politiek’ de knapste koppen nodig hebben.
Ik zie de knapste koppen de laatste tijd vooral ‘weglopen’ uit de politiek en dat maakt me bezorgd. Een parlement, gemeenteraad, schepencollege. Daar kan je echt impact hebben. Er komt soms ‘shit’ bij kijken maar volgens mij krijg je die ook in de ‘private sector’.

Wat mij in Wissant brengt is mijn zoektocht naar impact. Want impact hebben staat voor mij op dezelfde lijn als geluk.

Ik ben een narcist. Ik koester een idiote bewondering voor Dirk De Wachter.

Ik weet wat ik wil. Ik beleef mijn gelukkig uur. Ik ben geboren in een machtige samenleving, oneindig veel kansen. Goeie zuurstof, zalige gezondheidszorg, schitterend onderwijs, prachtige natuur, een goeie pastoor, dokter, meester, juffrouw, ‘boeken aan mijn voeten’ die mij de wereld leerden begrijpen een geestig dorp, Ik voelde me vrij en thuis.
Ik wil dat de generaties die ons opvolgen in een nog betere samenleving opgroeien. Dat betekent herverdeling. Mensen die een stuk van de baten van hun inspanningen in ‘de pot’ leggen, daar een draagvlak voor vinden. Het gevoel hebben dat iedereen die bijdraagt ook blij is met ‘het systeem’.

Ik ben een wonderbaarlijke mens. Een politieke klassebak.

Dat is ook de reden waarom ik in het Vlaams Parlement het thema ‘Werk’ opvolg. Ik geloof echt dat het systeem op vandaag is doorgeslagen. Werken en bijdragen wordt niet meer aangemoedigd. Ondernemerschap wordt teveel afgestraft. Nochtans liggen daar de sleutels van onze toekomst. Misschien is mijn rol de voorbije jaren iets teveel die van ‘zweep functie’. Maar ergens heb ik wel het gevoel dat ook die functie nodig is in een democratie.

Morgen is er kennelijk goeie wind en een zonnetje in Wissant Wit Zand. Dat betekent dat ik ga kitesurfen. Mogelijk trekt de mist in mijn hoofd dan volledig op. Ik ben een avonturier.

Ik ben een christenmens, geen ouder wordende hypocriet. Ik haat onsamenhangend gezwets.

Ik weet niet of iemand zichzelf zo hard zal afpeigeren om dit schrijfsel tot het laatste woord door te lezen maar ik vond het in ieder geval therapeutisch om alle gedachten op papier te zetten met een goed glas wijn en Dirk De Wachter aan mijn zijde. Mijn toekomst is geen doodlopende straat. Ik ben geen boerenlul, maar un homme du monde. Ik ben smoorverliefd op Zuhal Demir. ’s Nachts kan ik niet slapen, dan denk ik aan Zuhal, aan Hilde Crevits en andere politieke topmodellen.

Ach, laat de ijverzuchtigen de pleurus krijgen.

Vrij naar Axel Ronse
Schepentje van cultuur

4

De putsch van Quickie


….klik op de foto

Diepte-interview met burgemeester Vincent Van Quickenborne, alias Quickie.

Jarretel : Waarom hebt u beslist om weer burgemeester van Kortrijk te worden ?

Quickie : Kijk, ik voelde mij plotsklaps verantwoordelijk voor de misstap van justitie en nadat ik een goed gesprek had gehad met waarnemend burgemeester Ruthie nam ik het besluit om mijn ministerschap, met tranen in de ogen, aan de haak te hangen. Ik voelde dat een belangrijke opportuniteit zich aandiende, namelijk dat het nu of nooit was om Ruthie aan de kant te schuiven en de sprong naar het burgemeesterschap te wagen. De enorme populariteit van Ruthie hield een gevaar in voor mijn positie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar moest hoe dan ook spoedig een einde aan gesteld worden.

Jarretel : Hebt u ooit overwogen om het rustiger aan te doen ?

Quickie : Ach neen, het postje van gewoon Kamerlid ligt me niet. Dat is goed voor luilakken die maandelijks hun loontje opstrijken en voor de rest niets uitrichten. Ik ben een bezige bij, kan niet stilzitten. Er is nog veel te doen in onze stad, veel projecten staan op stapel en met een slapjanus als Ruthie zou dat niet meer lukken. Zij speelt op een grandioze wijze miss Kortrijk, dat wel, maar méér moeten we van haar niet verlangen, voor het serieuze werk is ze vele maatjes te klein. Bovendien is Ruthie dag en nacht druk bezig schepentje Wout te beminnen, veel tijd om Kortrijk te besturen blijft er niet over. Ruthie is een wonderbaarlijk wezen, maar voor het burgemeesterschap is zij totaal ongeschikt.

Jarretel : Hoe reageerde vrouwtje Anouk op uw terugkeer naar het provinciestadje Kortrijk ?

Quickie : Heel enthousiast. Als minister was ik nooit thuis, dag en nacht zat ik in Brussel, het begon zwaar te wegen voor mijn vrouwtje. Anouk werd nooit meer bediend, als u begrijpt wat ik bedoel en in Brussel leefde ik als een monnik. Burgemeester zijn is een razend drukke job, maar nu kom ik elke avond weer thuis, zij het na middernacht. Anouk wordt weer op tijd en stond bediend en ik schep er vreugde in elke dag gewone Kortrijkzanen te ontmoeten. Zo wil ik op stap gaan, deur aan deur, vergezeld van mijn twee oudste kindjes. Ik wil alle Kortrijkzanen op die manier weer voor mij winnen door de goedmoedige en sympathieke huisvader en burgervader te spelen.

Jarretel : Veel Kortrijkzanen voelden zich in de steek gelaten en hadden het wel voor Ruthie.

Quickie : Ik was inderdaad afwezig in Kortrijk. Ruthie speelde handig in op die afwezigheid door de toegankelijke en goedgemutste miss Kortrijk te spelen. Door alle dagen met haar smoel in de gazetten te staan, de pretmadam te spelen, groots te doen en veel noten op haar zang te hebben. Zij is een talent om met haar verbluffende uitstraling en onsamenhangend gezwets de naïeve Kortrijkzanen om haar vingers te draaien. Meer en meer werd ik mij bewust van het gevaar dat zij mij zou overvleugelen, want Ruthie bruist van ambitie. Het werd tijd om het burgemeesterschap terug op te nemen, en de dociele Ruthie tot schepentje van een aantal onnutte dingen te degraderen en haar af te remmen in haar populariteit. De uitstalling van mijn politieke goddeloosheid zal mij in pole positie brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Jarretel : Hebt u het Kortrijkse beleid van Ruthie kunnen opvolgen ?

Quickie : Elke maandag had ik een ontmoeting met Ruthie en gaf haar instructies voor de komende week. Als perfecte marionet deed zij niets tegen mijn bevelen in. Slaafs uitvoeren wat ik beval.

Jarretel : Wat zijn uw ambities voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ? En voor de nationale verkiezingen ?

Quickie : Ik ga keihard werken voor de Kortrijkzanen en Ruthie weet dat ik burgemeester wil blijven. Ik wil haar overtreffen. Als ik moet kiezen nationaal of lokaal ga ik weer voor het ministerschap. Het burgemeesterschap is een uitweg voor als ik naast een ministerpostje grijp en daar is veel kans toe. Daarom wed ik op twee paarden. Mogelijks moet ik weer het burgemeesterschap opgeven als ik de kans krijg minister te worden. Kortrijk een tweede keer in de steek laten, misschien als ik weer eens word geroepen voor een hoger doel. Eerste minister worden of een internationale topjob. Het wordt in elk geval spannend en misschien sta ik dan voor een dilemma. Maar nu ga ik verkwikt en enthousiast weer voor Kortrijk aan de slag. We zien wel wat er zich later aandient.

Jarretel : Hebt u een motto ?

Quickie : Misschien is niets geheel waar, en zelfs dàt niet. Multatuli.

4

Pater Poepe


….klik  op de foto

Vincent Van Quickenborne deed zijn middelbaar onderwijs bij de jezuïeten aan het Sint-Barbaracollege in Gent. Hij werd er zes jaar lang misbruikt door een pedofiele pater die inmiddels overleden is. Ze noemden hem Pater Poepe.

Vincent vertelt : “Telkens als ik iets mispeuterd had, kattenkwaad had uitgehaald, werd ik door Pater Poepe aangezocht met de woorden ‘kom eens naar mijn kamer’. Dat gebeurde omzeggens wekelijks. Als ik een valling, koppijn of buikloop had werd ik zelf in mijn kamertje door de pater bezocht. Er speelde zich dan een intiem tafereeltje af waarbij Pater Poepe beval  : laat je broek maar zakken. Wist ik veel wat dat betekende, naïef als ik was. Ik kon geen neen zeggen en liet met angstige blik mijn onderbroekje tot op de enkels zakken. Waarna Pater Poepe van dichtbij mijn geslachtsdelen besnuffelde, betastte en speurde naar sporen van sperma, want zoals al mijn klasgenootjes beoefende ik dagelijks de kunst van de onanie. Onder het motto mijn begeerte te gehoorzamen met de bedoeling om haar beter te kunnen vergeten. Maar dat lukte nooit. Pater Poepe zoende mij niet op het voorhoofd, maar op mijn geslacht, ik kreeg een stijve, waarbij Pater Poepe, krijsend van genot, klaarkwam en zijn geil in zijn habijt spoot. Hij besloot zijn spuitpartij met een kus op mijn mond en een kruiske op mijn voorhoofd, god zegene en beware je prevelend. Ik heb dat nooit aan iemand verteld, laat staan aan mijn ouders of aan mijn toenmalig vriendinnetje Ceska, een blondje met gladde borsten, maar ik sprak er wel over met mijn vriendjes die allemaal hetzelfde beleefden. Ik ga nu niet de katholieke kutlul uithangen en geen applaus verwachten of verlangen dat de Kortrijkzanen leve Quickie roepen. Dat ik dat nu openbaar maak is niet om medelijden op te wekken maar om mijn populariteit een duw opwaarts te geven om roste muize Ruthie te verslaan. Om te beletten dat mijn politieke toekomst een doodlopende straat wordt. Ik wil een non-conformistische en graaggeziene mister Kortrijk worden.”

4
Page 3 of 5
1 2 3 4 5