Kafka aan de Leie

PERSBERICHT

Schadedossiers Leiewerken Kortrijk

19/07/2018

Besten, bewoners van het K. Albertpark en de Ijzerkaai hebben een aangetekende brief gestuurd naar De Vlaamse Waterweg en de stad Kortrijk. De inhoud spreekt voor zich in dit al ruim een decennium lang aanslepend dossier.

gegroet
Geert

Bewoners Koning Albertpark en Ijzerkaai
8500 KORTRIJK

Aan DE VLAAMSE WATERWEG

T.a.v. Gedelegeerd bestuurder ir. Chris DANCKAERTS
en afdelingshoofd ABS ir. Agnès PEIL
Havenstraat 44
3500 HASSELT

Aan college van burgemeester en schepenen
Aan ir. Dries BAEKELANDT
Grote Markt 54
8500 KORTRIJK

AANGETEKEND

KORTRIJK, woensdag 18 juli 2018

Betreft: schadedossiers Leiewerken – structurele oplossing wateroverlast – minnelijke schikkingen

Geachte heer DANCKAERTS,
Geachte mevrouw PEIL,
Geachte burgemeester en schepenen van de stad KORTRIJK,
Geachte heer BAEKELANDT,

De problemen ten gevolge van de Leiewerken in KORTRIJK zijn door U gekend. Sommige slepen al decennialang aan. Maar in plaats dat oplossingen dichterbij komen, zijn die verder af dan ooit. Het is de omgekeerde processie van Echternach: telkens de schadelijders een stap vooruit zetten, moeten ze vervolgens twee stappen achteruit.

1) De problemen door de wateroverlast in het Albertpark worden steeds maar erger, en dan nog in exponentiële mate. De pers heeft daarover regelmatig en uitgebreid bericht, en de schadelijders hebben U hierover meermaals aangeschreven. Op kritieke momenten moeten buurtbewoners wekenlang 50 tot 80.000 l/dag toestromend water van derden in tuin en kelder wegpompen. Wij kunnen niet begrijpen dat zowel DVW als de stad enkel maar toekijkt hoe de toestand hier verder ontaardt.

De communicatie van DVW en de stad over het lopende ambtshalve bodemonderzoek door Ovam kunnen we niet begrijpen. Uit de notulen van het overleg tussen Ovam, DVW en de stad begin 2017 blijkt dat Ovam heeft geadviseerd om gewoon de geplande drainagewerken verder uit te voeren aangezien o.b.v. de proefboringen een saneringsplicht zeer onwaar- schijnlijk is. Tot onze verbazing beweert de stad tot op de dag van vandaag bij hoog en bij laag het tegendeel: dat er zeker zal moeten worden gesaneerd. Dit strookt al geen kanten met de waarheid. De tussentijdse resultaten van het bodem- en grondwateronderzoek bevestigen integendeel de eerdere bevindingen van Ovam: er zijn geen noemenswaardige problemen inzake vervuiling. De houding van de lokale overheid is niet ernstig: de stad zou in eerste instantie slachtoffers van ernstige wateroverlast moeten ondersteunen in plaats van hen verder het moeras in te duwen.

De toestand is klaar en duidelijk: zelfs de geplande mastodontdrainage van Technum zal ruimschoots onvoldoende zijn om de problemen, die intussen ook tot de K-Tower en de gerenoveerde feestzaal reiken, op te lossen. Na het plaatsbezoek op 04-01-2018 heeft de stad beslist om nog een aantal bijkomende drainages op het college aan te leggen. Onze technische raadgevers: ‘Dit is zinloos en jammer van het weggesmeten geld.’ Bronnen van hogerhand bevestigen dit: de gerechtelijke procedures en het bodemonderzoek van Ovam worden door DVW en de stad gebruikt om alles op de lange baan te schuiven. De ingenieurs kunnen enkel maar vaststellen dat drainages de bestaande wateroverlast niet zullen oplossen. Er is inderdaad meer aan de hand dan louter een probleem met het grondwaterpeil, zoals men ons al tien jaar probeert te doen geloven.

De houding van DVW en de stad is ook uitermate cynisch. De schadelijders hebben intussen 100.000-en euro besteed aan schadebeperkende maatregelen, procedurekosten en de aankoop van het perceel De Geest (het vroegere zwembad) voor de aanleg van de collectieve drainage. De verantwoordelijken voor de schade blinken echter al die jaren uit in dolce far niente.

Wij hebben er geen problemen mee dat er tijdens openbare werken fouten gebeuren. Maar we kunnen niet aanvaarden dat de schadegevallen niet op een correcte manier en binnen een redelijke termijn worden geregeld. Beide grenzen zijn hier door de Vlaamse overheid en de stad ruimschoots overschreden: eerst waren er de Leiewerken (vanaf 1997!), pas nadien stonden tuinen en kelders blank.

De bewoners van het Albertpark willen dringend een antwoord op volgende vragen:

In september 2018 zal uit het eindrapport van Ovam blijken dat er geen saneringsplicht is en er geen ernstige problemen met het grondwater zijn. Ovam heeft DVW hiervan al eind juni 2018 per mail op de hoogte gebracht. Binnen welke termijn zal DVW de drainage van het Albertpark aanleggen?

Aangezien deze drainage niet zal volstaan: hoe zullen DVW en de stad de problematiek verder structureel – en niet met louter wat bijkomende drainages – aanpakken? Hierover mag stilaan enige duidelijkheid komen.

Hoe en binnen welke redelijke termijn zullen DVW en de stad hierover communiceren met de eigenaars van het Koning Albertpark?

2) DVW weigert elke minnelijke schikking in de lopende rechtszaken. In de meeste zaken is het definitieve deskundigenverslag al een hele poos bij de rechtbank neergelegd. De kans dat de rechter van deze expertise zal afwijken, is nihil. Toch gaat DVW op geen enkel minnelijk voorstel van de schadelijders in. De reden is dat de verzekeraar van de Leiewerken deze schadegevallen niet wil dekken, en daarom laat DVW de procedures op kosten van de belastingbetaler rustig verder kabbelen tot de rechter ooit een uitspraak doet. Dit is een absurde en onverantwoorde houding. De schadelijders zijn geen partij in het dispuut tussen DVW en haar verzekeraar. En er is evenmin een reden waarom de schadelijders, die alle expertisekosten e.d. moesten voorschieten, nu ook moeten fungeren als bankier van de Vlaamse overheid en de verzekeringsmaatschappij.

Met de meeste hoogachting,

Tom en Nathalie SUPPLY, Koning Albertpark 8
Johan DEMEYERE, Koning Albertpark 9
Geert VANDEPITTE, Koning Albertpark 14
Pieter en Emmely VANDEVELDE, Koning Albertpark 15
Lea ZWAENEPOEL, Koning Albertpark 17
Georges LOKENDE
Sebastian en Janete DEMEYERE DOS SANTOS, Ijzerkaai 22
Thomas DEMEYERE, Ijzerkaai 23

Wij bezorgen een kopie aan aannemer K-Tower en directie Guldensporencollege.

Auteur: Geert Vandepitte
Email: geertvdp9@gmail.com
Organisatie: Adres: Koning Albertpark
Plaats: Kortrijk
Telefoon: 0475757448

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Ruth (2)

Ruth Vandenberghe van Team Burgemeester stuurt een aanvulling op haar commentaar van gisteren.

Ruth : “Ja ik wil het niet versteken, ik heb Tiene Castelein van de tweede plaats van Team Burgemeester geduwd. Het heeft wat armworstelen en gekuip gevergd, maar het is gelukt. Tiene wou per se die tweede plaats omdat zij schepen van cultuur, sport en onderwijs wil worden en omdat ze denkt dat ze de tweede slimste van het team is. Wat niet moeilijk is met al die coiffeuses, koffie-en theehuizen uitbaatsters, opdiensters, barmannen en cafébazen, ruwe kerels die niet fanatiek doen met mietoe en de witte kasse. By the way, staat er nog één serieuze Kortrijkzaan op die lijst hinase hic anda thu, Tiene ? Vincent is hors categorie. Tiene rekent op stemmen bij de advocaten, ze vergist zich. Ze heeft de zelfkant van het leven ingeruild voor de glamour en glitter van de advocatuur. Maar de Kortrijkse advocatuur is een krabbenmand, een bordeel waarin ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Haat, nijd, ontrouw, wantrouwen, bedrog, jaloezie, geldzucht en gierigheid zijn er de meest voorkomende hartstochten. Met mekaar de lakens delen als het goed uitkomt is de meest beoefende tijdsbesteding, ook tijdens de kantooruren. Toch vind ik het een grote eer naast Tiene op de lijst van de burgemeester te mogen prijken. We delen de passie voor kunst en cultuur. Op het terras van bar des amis babbelen we wekelijks bij over het impressionisme, rococo, leven en werken van Vincent van Gogh, Gauguin, Fernand Huts, de voetbal, Sigmund Freud, Michel Houellebecq, Monica Lewinsky, het liefdesleven van Casanova, de commune van Parijs, enzovoorts. Bij elke zin van Tiene die ik niet versta gebaar ik van krommenaas, en op die manier heb ik al veel bijgeleerd over het open huwelijk en over de nieuwste hype, namelijk de heropleving van de vrije liefde uit de early seventies, waarin Tiene een enthousiaste voortrekster blijkt te zijn. De mondaine Tiene ziet er ook altijd zo levenslustig, opgewekt en een tikkeltje losbandig uit, met haar wereldse en luchthartige verschijning, haar goed figuur, met afgeronde vormen en altijd casual gekleed, of soms met een japonnetje van turquoise fluweel, laag uitgesneden zodat haar twee heerlijkheden er proberen uit te springen. Haar uitdagend gekir, wuft knipogend op hooggehakte pumps, brengt menig man van stand in verwarring. De betovering is compleet. Zo praten en lachen we wekelijks bij tot de zon ondergaat. We gaan er samen voor en worden allebei schepen. 14 oktober wenkt!“

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Ruth

Ruth Vandenberghe veroverde de tweede plaats bij Team Burgemeester.

Ruth : “De vraag wordt mij gesteld wat er zal gebeuren als ik méér voorkeurstemmen binnenhaal dan schepen Wout Maddens. En die kans zit er dik in. Ik ben een mooie jonge toffe vrouw, superbekwaam, radde tong, van geen kleintje vervaard en razend populair in het stadhuis en daarbuiten, ter stede gekend als slecht geld. Dè vraag luidt : word IK dan schepen en wordt Wout naar de dop gestuurd ? Tja, daar heb ik nog niet diep over nagedacht. Ik weet wel, Wout is de middelleeftijd voorbij en hij heeft er ook de nodige skills, het IQ en het moreel niet voor om aan een beter postje te geraken dan schepentje van Kortrijk met 3.500 euroots per maand netto. Maar moet ik daarom mijn ambities intomen en mij in de stofzuigerhoek laten drummen ? Moet ik vrezen voor een noodlottig Koen Byttebier-Eline Brugman scenario ? Dat zit er dik in, fluisteren intimi in mijn oren. Dedju, misschien heb ik slecht onderhandeld met Vincent toen hij mij maanden geleden uitnodigde voor een gezellige tête-à-tête bij een etentje in Table d’ Amis, om mij beter te leren kennen en mij als numero twee op zijn lijst te krijgen. Misschien had ik mijn entourage op het stadhuis en mijn oude lieven moeten raadplegen vooraleer ik mijn jawoord voor TB gaf. In de Kortrijkse politiek is namelijk àlles mogelijk, zeggen ze, surtout bij de liberalen…maar ze zeggen zoveel. ’Ik zal dat varkentje wel wassen als het zover is’, belooft mijn politieke coach Tiene Castelein. Méént zij dat ? Ze heeft zélf torenhoge ambities, zelfs om Vincent van zijn burgemeesterstroon te stoten. Een uitgeslapen madame, die Tiene. Het wordt in elk geval spannend op 14 oktober.”

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

TB

PERSBERICHT

Van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen maken, dat is de ambitie van Team Burgemeester, de lijst met 41 kandidaten en Vincent Van Quickenborne op kop.

Van de 41 kandidaten op de lijst Team Burgemeester, komt de helft uit de deelgemeenten. Zij gaan samen met Vincent Van Quickenborne naar de gemeenteraadsverkiezingen. Op de tweede plaats staat meteen al een nieuwkomer, Ruth Vandenberghe, die ‘Kortrijk Spreekt’ verder wil uitbouwen.

Het Team Burgemeester legt 3000 huisbezoeken af om te peilen naar wat er bij de mensen leeft. “Als mensen duidelijke uitspraken doen in die bevraging, dan verbinden wij ons ertoe om dat in ons verkiezingsprogramma te zetten”, zegt de lijsttrekker.

Dit is de volledige lijst:

 1. Vincent Van Quickenborne
 2. Ruth Vandenberghe
 3. Wout Maddens
 4. Arne Vandendriessche
 5. Stephanie Demeyer
 6. Veronique Decaluwé
 7. Wouter Allijns
 8. Tiene Castelein
 9. Mohammed Ahouna
 10. Niels Lybeer
 11. Lien Claassen
 12. Dieter D’Alwein
 13. Nicolas Beugnies
 14. Natacha Jaumain
 15. Helga Kints
 16. Madlen Aslanyan
 17. Pieter-Jan Mollie
 18. Bart Blondeel
 19. Sophie Cokele
 20. Arne Demyttenaere
 21. ….
 22. Babette Defoort
 23. Chantal Duck
 24. Lucas Deneckere
 25. Henri De Roo
 26. Michelle Vandeplassche
 27. Sheila Naghdipour
 28. Fanny Leenknecht
 29. Bert Vanhalle
 30. Shaun Vanderplancke
 31. Kurt Dekyvere
 32. Cindy Frey
 33. Anjo Wychuyse
 34. Xavier Werniers
 35. Rik Cannaert
 36. Erwin Vandendriessche
 37. Miguelle Lust
 38. Dominique Vandecasteele
 39. Hilde Vanderstraten
 40. Philippe Lagae
 41. Koen Byttebier
Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Het kwade geweten van Qlown Town

Kortrijk : CD&V in verval

Het is weer aangenaam wonen en leven in de Guldensporenstad. En ook politiek is de stad eindelijk interessant geworden..

Kortrijk wordt vandaag door zijn jongere inwoners Qlown Town genoemd. De afkorting kan dan wel wat ludiek klinken, ze ademt ook een herwonnen zelfspot uit. Die zelfspot is helemaal nieuw. Zo worden de Kortrijkzanen door buitenstaanders steevast ‘dikkenekken’ genoemd of ‘dikdoeners’, ‘spelmakers’.

Over de strijd tegen illusies en domheid. Is dat een joke ?

Een stad waar iedereen er als een yuppie snob bijloopt, met de roze Tommy Hilfiger-met de mouwen op de borst geknoopt en over de schouders gedrapeerd. Hilarisch. De Kortrijkzanen voelen zich veel beter dan de rest van de wereld. Die van Roeselare bijvoorbeeld noemen ze Boerelarenaren. En ze praten graag een mondje Frans doorspekt met Kortrijks. Ze zijn lid van de Wikings, de Francophone topklasse van Parc St Georges, waar nu Engels de voertaal is en Frans de tweede taal. Nederlands is verboden. Geen overtrokken beeld, en tegen de achtergrond van een wat ingeslapen textielstad is de hoogmoed zeer misplaatst. De stad loopt vol crimineel crapuul van bleekbruin over gespikkeld tot kolenzwart. Aan de Koeiemarkt krioelt het van de allochtone leeglopers en rondhangende zwarte medemensen met hun dure nike’s en apple’s. Schorremorrie dat aan de uier van het ocmw ligt. Met dank aan de dubbelhartige schepen De Coene. Kortrijk is er de laatste 15 jaar sterk op vooruit gegaan, vooral wat betreft de multiculturisatie en de islamisering. Zo komt er een megamoskee van zesduizend vierkante meters, (vijf miljoen euro’s), de grootste van de Vlaanders en een Halalrestaurant van drie miljoen. De opwaardering van de Leie is een pluspunt en ook andere stadsvernieuwingsprojecten, een bruisend cultureel leven en de pogingen om voor Kortrijk een nieuwe economische identiteit te ontwikkelen, geven de stad weer meer aanzien. Maar er zit een donkere keerzijde aan de medaille. Burgemeester Van Quickenborne wordt gegijzeld door machiavellist De Coene, die een alternatieve meerderheid dreigt te vormen met de op wraak beluste Stefaan De Clerck en zijn trawanten. Ingeval van meerderheid met de CD&V krijgt De Coene de burgemeesterssjerp toegeworpen. Alleen een idioot zou die kans niet grijpen. In dat geval schijnt de zon opnieuw wat harder in het hart van de Kortrijkse CD&V en nog meer in dat van De Coene die niet achteruitgaat voor machtsmisbruik en achterbaks gekonkel. Zelfs buitenstaanders lijken zich neer te leggen bij die fataliteit, namelijk dat De Coene burgemeester van Kortrijk wordt. Het wordt op 15 oktober pijnlijk wakker worden in Qlown Town !

Misschien nog belangrijker, althans voor een politieke wijsgeer, is dat de ingeslapen stad Kortrijk eindelijk weer politiek interessant is geworden. De ontzuiling en het toegenomen volatiele kiesgedrag dat daarmee gepaard gaat, is doorgedrongen tot aan de oevers van de Leie. De stembusslag van 14 oktober lijkt daardoor een echte kiesstrijd te worden. Tot 2012 kon de CD&V aan de macht blijven, eerst met een dociele De Coene, daarna met Wout Maddens, de grootste voetveeg die De Clerck ooit onder zijn voeten kreeg. De oersaaie schepen Maddens zat drie jaar lang als pispaal moederziel alleen tussen de tsjeven. Maddens is die slavenstatus nooit meer kwijtgeraakt, vandaar zijn gortdroge en oeverloze palavers die kant noch wal raken tijdens elke gemeenteraad. Geen kat luistert naar de man. En na Van Quickenborne wil Maddens in 2025 burgemeester worden ! Als dàt gebeurt is het gedaan met Kortrijk. Waarom verhuist hij niet naar Lichtervelde ? Ze hebben daar zo iemand nodig.

De praktiserende katholieke zuil is in Kortrijk vandaag nog slechts een schim van weleer. Behalve de familie De Clerck en burgemeester Van Quickenborne zitten alleen nog 90 plussers op zondag in de St. Maartenskerk. Zelfs Cis Rodenbach, afstammend uit een oerkatholiek nest, is van zijn geloof getuimeld. Cis heeft één ambitie : schepen worden. De goddeloze Wouter Allijns ook, maar dan moet hij weerstand leren bieden tegen de willige vrouwen, zoals Vanhoenacker, Depuydt en Castelein. De Middenstand is een schoenwinkel geworden en in de Gilde zou nu ook een Thaïs massagesalon voor senioren komen. Als dat maar goed afloopt met die halfnaakte Thaïse massagemeiden die altijd openstaan voor ‘iets meer’ in de roze kamer op de tweede étage. De katholieke zuil is niet alleen uit het straatbeeld verdwenen, maar stilaan ook uit de politieke geesten. Wie noemt zich in Kortrijk nog een praktiserende christenmens, behalve Van Quickenborne, de Bethune en Leopold Dekeyser ? Zo is bij de vorming van de lijsten bij CD&V al de helft van de aangekondigde nieuwe kandidaten, allemaal vrouwen, weer weggelopen. Annemieke Lambrecht kon niet overweg met baron de Bethune die ze een onverbeterlijke dronkelap noemde. Ben ‘Turbo’ Vandorpe is een windmaker wiens ideeën in de jaren vijftig thuishoren. Het ACW roert zich nog een beetje, maar heeft grote moeite om de zelfingenomen beroepsvakbonder Dieter Devos te lanceren. Weer vijfduizend stemmen minder, redeneren ze. Het is een beetje kort door de bocht, maar eigenlijk is het politieke luik van de katholieke zuil en vakbond morsdood in Kortrijk.

De laatste twee verkiezingen zijn de andere partijen dan ook gulzig aan de kalotenburcht beginnen vreten. Zo sterk zelfs dat iedereen ervan overtuigd is dat CD&V, uitgebreid met de ‘christendemocratische burgerbeweging’ Turbo, de grootste pandoering uit haar Kortrijkse geschiedenis tegemoet gaat. Baron de Bethune vertelde in zijn eigen kringen dat ze nauwelijks 15 % gaan halen, dat is maximum acht zetels, een verlies van zeven ! Maar de baron drinkt !

Toch lijkt het grootste gevaar uit liberale hoek te komen. Burgemeester Van Quickenborne heeft de voorbije jaren bewezen dat hij sterk uit de hoek kan komen. En hij is een politieke vrijbuiter eerste klasse. Zo heeft hij tien populaire cafébazen op zijn lijst gezet. Tien ! In totaal dertig onafhankelijken en slechts elf stamboomliberalen. Wellicht niet allemaal Q-gezind en veel platte opportunisten, maar wel genoeg volk om minstens de indruk te geven dat VLD de nieuwe partij van ’t stad is. In een poging om een nog breder publiek te kunnen aanspreken trekt Quickie in oktober niet onder een blauwe vlag naar de stembus, maar met Team Burgemeester. Daarnaast wil de burgemeester zich vooral profileren als de politieke incarnatie van de volledige stadscoalitie. ‘Wie content is met het beleid van de stadscoalitie: stem Team Burgemeester!’, lijkt de boodschap te zijn die Van Quikenborne wil meegeven. Tussen twee haakjes, Quickie wordt mateloze geldzucht aangewreven en dat weten de Kortrijkzanen niet. Zijn zucht naar geld en rijkdom en andere onnutte dingen verzwakt zijn politieke slagkracht. Dat horen ze bij zijn coalitiegenoten N-VA en sossen graag, maar “dat is een probleem voor later”, zegt Vincent. Zijn bedrieglijke retoriek lokt naïeve Kortrijkzanen in de val. Hofintellectuelen en kleingeestige wouldbe’s die onnadenkend op zijn lijst gaan staan. Quickie wordt dan ook door opposanten een valsaard en politieke hyena genoemd.

Sossen zijn er ook nog in Kortrijk. En die leverden 3 schepenen af die de voorbije legislatuur aardig veel in beeld kwamen. Schepen Weydts is mediageil als boter. Hij is het boezemvriendje van persjongens Peter Lanssens en Axel Vandenheede en komt alle dagen met de grootste onbenulligheden in de gazetten. Naast een automatische vuilbak bijvoorbeeld, of op een velotelpaal. De paal van Weydts ! Gezien de negatieve trend van de sossen met hun deelname aan plofkraken en zo, is het evenwel de vraag of ze die zichtbaarheid zullen kunnen verzilveren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Weydts zal sterk scoren bij de aanhangers van de herenliefde (maar niet bij allemaal) en van die obediëntie zijn er in Kortrijk genoeg om van hem een stemmenkanon te maken. Elk zijn meug. Meer hoeft dat niet te zijn.

De groenen met David Wemel, een ware vrouwenmagneet, zullen sterk uit de hoek komen met de nieuwe groene prikkelpop Annemieke Lambrecht. Iets minder met Philippe Azijn, de meest chagrijnige man van Kortrijk na Frans Lavaert. Azijn, van dezelfde obediëntie als Weydts, heeft zijn naam niet gestolen. Wemel en zijn politieke amante Cathy Matthieu zijn de sterkmakers van de groene stormram. Er doen vertellingen de ronde over het groene liefdeskoppel over dat ze regelmatig te spotten zijn in de bossen rond de libelle.

Stilletjes droomt men aan de linkerzijde van een olijfboomcoalitie die sossenlijsttrekker Philippe De Coene de burgemeesterssjerp zou kunnen opleveren. Om aan de burgemeesterssjerp te geraken zou politieke veelvraat De Coene bereid zijn om zijn moeder en zijn lief voor verkopen. Ook de kaloten liggen op vinkenslag. Om Van Quickenborne een loer te draaien willen ze zichzelf in de absolute vernedering rijden, tot het verzaken aan de burgemeesterssjerp toe. Een voortzetting van de huidige meerderheid van Open VLD, sossen en N-VA ligt niet meer voor de hand.

De N-VA is in Kortrijk een vraagteken. Vooral met lijsttrekker Axel Ronse wordt niets anders gedaan dan gelachen. Axel weet zelf niet hoe dat komt en dat is nog het ergste. Zij die het wèl weten durven het hem niet zeggen, een groot probleem voor de partij. Hun drie schepenen zijn een halve tot hele ramp. Wie Scherpereel, Detavernier en Vandersteene eens goed onder de loupe houdt, bemerkt dat er onder de dunne laag vernis weinig inhoud zit en volgens kwatongen geen. Is het goedgelovigheid, gebrek aan intelligentie of pure show ? Partij-ideoloog Lecluyse, wèl een intellectueel, ligt er wakker van. Kabinetard Christian Verdin is ook een slimmerd, maar heeft hij daar iets te zeggen ? Volgens politieke analisten steunt de coalitie op de intelligentie en doortraptheid van de politieke ruwaards Van Quickenborne en De Coene. Veel minder op Weydts, Herrewyn en Vandendriessche, onbetekenende en willoze aanhangsels van het topduo. En Maddens hoort thuis in de hoek waar de stofzuiger staat. Kortom, dit is een cabaretcoalitie met schepenen die zich hoogst belangrijk achten, de strijd tegen de domheid dreigen te verliezen en eigenlijk pedante parvenu’s zijn. Grotesk politiek theater van de illusies. Het potentieel van de N-VA is groot en breed, met zogenaamd ‘nieuw aanstormend’ talent zoals Ronse, Lombaerts, Sustronck, Dejaegere, Deman, Steenhoudt. Ze geloven met de onbekende Bruggeling Ronse, een verwaande softie die zich al burgemeester waant, de hoofdvogel afgeschoten te hebben. Veganist en kattenliefhebber Ronse is verre van een politiek zwaargewicht, helaas dat beseft hij zelf niet. In ernstige Kortrijkse politieke kringen en bij de pers wordt er besmuikt gereageerd als zijn naam valt. Was Axel, diep van binnen, niet liever kattenasielhouder of hondendresseur geworden ? Bovendien, er was ook veel interne ruzie in het N-VA huishouden en het buitengooien van ex-voorzitter Geo Verstichel, een gepatenteerde cynicus, en Marniek De Bruyne, een ex-boefer, heeft diepe wonden geslagen.

De nieuwe politieke partij Kortrijk Voorwaarts leek aanvankelijk een welgekomen verfrissing in het Kortrijks politiek bestiarium. Gaandeweg bleek het blijspel te worden, een rariteitenkabinet met personages van divers pluimage, weggelopen uit een vooroorlogse Laurel & Hardy movie. Vreemde snuiters zonder de minste politieke achtergrond, uit alle hoeken en kanten van de Kortrijkse politieke basse classe. Elke hond met een hoed op is welkom. De kieslijst is een allegaartje, een ratatouille van politieke marginalen, kortom een deerniswekkend gesticht. Ze drijven op malcontenten uit de onderbuik van Kortrijk want bij de Kortrijkzaanse onderklasse zijn er veel die de stadscoalitie het bloed van onder de nagels willen pesten. Dè farce van politiek Kortrijk is ongetwijfeld lijstaanvoerder Dirk Dupont, alias Dirk Pot, een gag op zijn eigen. Staande, op 11 juli, onder een reusachtig leeuwenvaandel aan de verlaagde Leiekades, noemde Pot zich zonder een spier te vertrekken geen Vlaming, maar een ‘Belg pur et dur’ ! “Ge moet maar durven”, riep Jorgen Deman uit, in een Vlaamse kolère ontstoken. Deman is een topintellectueel, een rariteit binnen het N-VA huishouden, dat erkent vriend en vijand en hij dwingt respect af, een zeldzaamheid in de Kortrijkse politiek. Lolbroek Pot wordt bij Kortrijk Voorwaarts opgevoerd als de man die de zelfspot tot kunst heeft verheven. Verstichel, alias Statler en De Bruyne, alias Waldorf, rekenen op twee zetels. Afgesnoept van de N-VA.

Ook het Vlaams Belang met de moslimjagers Wouter Vermeersch en Jacques Demeersseman, die beloofd heeft de megamoskee met de blote hand tegen te houden, zal een zak stemmen op de N-VA kunnen terugpikken. “We hebben de nazi’s buiten gekregen, dus waarom de muzelmannen niet en dat is geen plaisanterie”, schreeuwde Jacques na vijf duvels uit in afspanning Happyness, tijdens de aprèsfuif na de antimoskee betoging met tien analfabeten van Overleie en tweehonderdvijftig neonazi’s uit Oost-Duitsland. En Jacques haalde ongegeneerd de quenellegroet boven. Wie de anti-moskee petitie nog wil tekenen kan Jacques contacteren via het darknet. Het moskee dossier en de strijd tegen de multiculturele misdaad, Kortrijk Palermo aan de Leie, zal Vermeersch en zijn groupuscule geen windeieren leggen. Ze mikken op minstens vier zetels en deelname aan het bestuur. Demeersseman ambieert het schepenpostje van veiligheid en moslimdeportatie. Het wordt daar nooit meer zo gezellig als vroeger. Wil de N-VA niet afgaan als een gieter, zal ze zich als een ruggengraatloze paling met lange tanden achter de moskee moeten scharen. De Kortrijkse christendemocratische burcht wordt quasi tot op de grond afgebroken. Nog 8 zetels.

14 oktober wordt interessant in Qlown Town.

Niccolé Boutheca
politieke wijsgeer,
het kwade geweten van QT

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Annemieke, deel 2

.

Annemieke Lambrecht zet schouders onder Groen Kortrijk.

Op de lijstvoorstelling van Groen Kortrijk afgelopen zondag 8 juli, werd bekend gemaakt dat Annemieke Lambrecht kandidaat zal zijn voor Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Annemieke is een ex-tsjevin, een fenomenaal politiek talent dat aan de lokroep van womanizer David Wemel niet heeft kunnen weerstaan. David is geen man zonder eigenschappen. Voor mensen die de man nooit diep in de ogen keken heeft David de aantrekkingskracht van een strijkijzer, maar kenners schrijven hem bovenaardse krachten toe als het gaat om vrouwen in zijn groene fuik te vangen. David weet dat zelf nog niet, maar het werkt. Annemieke zei de tsjeven kort en goed adieu en maakte zondag kennis met een warme en gedreven groene ploeg mensen waarmee ze samen de campagne wil ingaan en haar politiek genot tot ongekende hoogten opvoeren. Alleen Philippe Azijn valt een beetje uit de toon. De man is verwaand en heeft te veel stationsromans gelezen, waardoor hij is gaan lijden aan een gebrek aan humor en zelfspot. En zijn dat niet de ware heerlijkheden van het politiek leven ? We hebben ook nog de donkergroene Matti Vandemaele. Matti is niet gek op intelligente vrouwen en met zijn oeverloos gebabbel hangt hij graag in de gemeenteraad de plezante paljas uit. De jongen is fervente beoefenaar van het groen-esthetisch voluntarisme en dat maakt hem wel te pruimen. Belachelijk gemaakt worden drijft hem tot wanhoop of tot puberale woedeaanvallen, uitlachen moet altijd binnen de perken van het kleinmenselijk goed fatsoen en de politieke correctheid blijven vindt Matti. Ook hij is een van de betere groene half-intellectuelen. Over de groene knar Bart Caron kan veel gezegd en geroddeld worden, maar niet dat hij geen partij-ervaringen heeft opgedaan tijdens zijn decennia lange zwerftochten doorheen een half dozijn partijen en partijtjes. Bart zoekt nu de rust van het gezapig politiek vegeteren, uitbollen tot aan zijn gecumuleerd pensioen. Wij gunnen Bart dat van ganser harte. De keuze van Annemieke toont aan dat gedreven en geëngageerde mensen in Groen een antwoord vinden op alle levensvragen, ook de meeste idiote. Haar drive sluit aan bij de goesting om paal en perk te stellen aan het sociale nihilisme, de zucht naar postjes en om de grensoverschrijdende domheid bij de partij die zij de rug heeft toegekeerd aan te klagen. De drang om Kortrijk menselijker, eerlijker, vreugdevoller en gezonder te maken.

Op 11 juli trof Jarretelle Annemieke aan, oog in oog met een fles gekoelde cava op het zomerterras van afspanning ’t Eiland.

Jarretelle : Vertel eens Annemieke, hoe is dat allemaal verlopen met die ophefmakende overloop naar de groenen ? Je hebt weer stof doen opwaaien in politiek Kortrijk.

Annemieke : Veel stof, inderdaad zo is dat. Kijk, ik wil hier mijn hart uitstorten en niet rond de pot draaien, hetgeen ik voortdurend wel moest doen bij de kaloten van de CD&V. Ik beken, au fond ben ik geen kalote meer, sinds 5 jaar zet ik geen voet meer in een kerk en ik geloof in god noch gebod. Ik ben van mijn geloof gevallen toen ik hoorde hoe vooraanstaande katholieken zoals Stefaan en Mine De Clerck-De Jaegere elke zondag op de eerste rij in St Maarten gaan zitten en heel de tijd spellekes op hun telefoon zitten te spelen. Ze zitten er voor de schijn en daar kan ik niet goed tegen. Deken Morlion is geskandaliseerd door het katholiek wangedrag van het echtpaar De Clerck-De Jaegere en verbood hen de toegang tot zijn kerk. Bij de Kortrijkse tsjeven zitten geen praktiserende katholieken meer, tenzij misschien Cissen Rodenbach, Roel Deseyn en Yann Mertens en een handvol totentrekkers. Tsjeven die denken nog iets te betekenen, zitten nu liever in de moskee om de moslamieten siroop aan de baard te smeren in ruil voor hun stemmen. Bah, ik walg. Die schaamteloze schijnheiligheid deed voor mij de deur toe. Bovendien is er een zekere Ben Vandorpe op de lijst gekomen, een mooiprater, hovaardig, afkomstig uit een genootschap van Kortrijkse goedmensen. Vandorpe is een man met twee minderwaardige eigenschappen, opportunisme en ijdelheid. De man voelt zich de redder van de Kortrijkse tsjeven en denkt al aan een schepenpostje. Ik moet die vent niet. Zelfs de hondstrouwe, geboren en gespogen kalote Roel Deseyn fluisterde me, off the record, dingen over die Vandorpe in mijn oren, waarbij ik haast tureluurs van de opwinding werd en waarover ik hier niet kan uitweiden. Hannelore Vanhoenacker is dan wel nog een trouwe kerkgangster zeggen ze in Marke, maar de burgemeesterssjerp is geen spek voor haar bek. Dat beweert ook Christine Depuydt die verteerd wordt door woede, frustratie, chagrijn en afgunst omdat zij het lijsttrekkerschap aan Vanhoenacker moest afstaan. Het is bekend dat Vanhoenacker de poulaine van voorzitter Jean brasseur de Bethune is. De baron zwaait de plak en drinkt. Depuydt, uit de rivaliserende clan De Clerck, delfde roemloos het onderspit. Met verachting kijkt ze naar Hannelore die ze een opgepoetste huisvrouw met een goedkoop parfum vindt. Depuydt moet het hebben van haar extravagante looks, haar te grote braderiebroeken en het netwerk van haar strafpleiter Jan, een bekende Kortrijkse kunstconnaisseur. Vanhoenacker zal Depuydt in aantal voorkeurstemmen ver overklassen en dan gaan de tsjevenpoppen aan het dansen. Dat wordt lachen. Vanuit mijn maatschappelijk engagement en mijn ideologie geloof ik in de goedheid van de mens, inzonderheid de politieke mens. Mijn pépé Ivo-Jozef zaliger heeft mij geleerd geen ruzie te stoken en het maatschappelijk belang voor ogen trachten te houden, maar zeker nooit het eigenbelang uit het oog te verkiezen. Zonder eigenbelang geen maatschappelijk belang. ‘Eigen Belang Eerst’, grapte mijn pépé zaliger altijd op familiefeesten na een bottel Elixir d’Anvers, zijn lievelingsdrank. Aan politiek doen betekent moed, inzet, volharding en een snuifje welbegrepen eigenbelang. Maar ook authenticiteit. Dat blijft mijn drijfveer. Wie mij kent, weet dat. Alles gekruid met een vleugje genietbaar cynisme, een uitweg voor de platgetreden paden. Ik ben tot het inzicht gekomen dat de tijd rijp is voor een nieuwe start om het verval van Kortrijk te stoppen. Mensen als De Clerck, de Bethune en consorten, met hun gekuip in achterkamers en op canapé’s van daghotels, brachten onze stad tot aan de rand van de afgrond. Het is tijd om het keurslijf van de wollige politieke esthetiek, dit carnaval van de kleinburgerlijke weldenkendheid, door te prikken. Ik wil samen met mijn groene vrienden en vriendinnen over deze wonde van de politieke tsjevenzonde gras laten groeien en een respectvolle houding aannemen tegenover mijn multiculturele Kortrijkse medemensen, al zijn ze bruin, donkerbruin, gespikkeld, berber, moslamist, salafist, walabist, chassidist, veganist, socialist, terrorist of communist, halfzwart of neger tout court. Ik vergelijk mijn politieke roeping met de kruistocht van Malcolm X tegen een politieke onderwereld van witmensen die zich niet wou voegen naar de eisen van zijn zieke geest. Ik zie het niet als een boom verplanten, maar wel verder groeien. Groen, ge moet dat doen !

14 oktober wenkt !

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

14 oktober

PERSBERICHT

Topkandidaten Vlaams Belang Kortrijk: Wouter, Carmen, Steve, Jacques, Chris en Jan

WOUTER, CARMEN, STEVE, JACQUES, CHRIS EN JAN

Op maandag 9 juli 2018 stelde lijsttrekker Wouter Vermeersch (33, Pottelberg) de topkandidaten en de lijstduwer voor van Vlaams Belang Kortrijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk hier ook de facebook-live-video:

www.facebook.com/vlaamsbelangkortrijk/videos/1961615180796908/

2de plaats: Carmen Ryheul (48, Centrum Kortrijk) is personeelsverantwoordelijke in een middelgrote West-Vlaamse onderneming en bestuurslid van de stedelijke vzw Feest in Kortrijk (FIK).

“Ik wil mij vooral inzetten om onze stad veiliger te maken”, zegt Carmen. “Als moeder vind ik het belangrijk dat onze jongeren opnieuw veilig kunnen uitgaan en de trein nemen. Het stadscentrum, waar ik woon, is in de ban van steekpartijen, gewapende overvallen en afpersing van jongeren. Vlaams Belang staat voor een kordate aanpak.” Carmen wil ook een belangrijke trendbreuk realiseren: “Samen met Wouter en de andere kandidaten wil ik het Vlaams Belang ‘nieuwe stijl’ vorm geven: wij verzetten ons tegen de gang van zaken in Kortrijk, tegen bepaalde ideeën, maar niet tegen de mensen. Wij zijn respectvol, maar daarom niet minder vastberaden: Kortrijk kan en moet beter!”

Concreet beleidsvoorstel Carmen: nultolerantie voor geweld invoeren en afdwingen.

3de plaats:

Steve Vanneste (29, Marke) is cafébaas en gemeente- en politieraadslid voor Vlaams Belang.

Steve: “Ik wil met een versterkte fractie de politieke stal in Kortrijk uitmesten. Er moet een einde komen de onregelmatigheden en vriendjespolitiek. Wij zullen inzetten op volledige transparantie over de mandaten en vergoedingen die Kortrijkse politici opstrijken. Ook de banden van politici met het bedrijfsleven moeten duidelijk worden, zeker in het kader van het nieuwe stadion voor KV Kortrijk en andere grote projecten.”

Concreet beleidsvoorstel Steve: begrenzing ontspoorde restaurantvergoedingen burgemeester en schepenen.

4de plaats:

Jacques Demeersseman (74, buurtbewoner megamoskee) is gewezen kaderlid van GROUP 4 SECURITAS, veiligheidsadviseur, oud-voorzitter van de ingenieursvereniging VITHOK en oud-bestuurslid van de overkoepelende organisatie NUTI en voormalig coördinator van VIVANT (partij Roland Duchâtelet) voor Kortrijk-Roeselare-Tielt. “Met de buurtbewoners van de geplande moskee hebben wij alle politieke partijen gepolst, maar geen steun gekregen. Erger nog, het stadsbestuur levert hand- en spandiensten aan de moskeegemeenschap en er is zelfs een speciale moskee-ambtenaar actief op het stadhuis. Buurtbewoners die kritiek hebben, worden door het stadsbestuur uit vergaderingen gezet. Als onafhankelijke kandidaat op de lijst van Vlaams Belang wil ik mee een stem geven aan het herstel van de democratie in Kortrijk. Voorakkoorden, politieke afspraken en verraad zorgen ervoor dat na iedere verkiezingen de mening van de burger minder en minder doordringt. Ik wil een stem geven aan de vele burger- en protestbewegingen in Kortrijk, niet alleen inzake de megamoskee maar ook bijvoorbeeld rond de groothandelsmarkt, de knip van de Munkendoornstraat en de Leiebrug, de massatransporten via de Schreiboomstraat en het zigeunerpark in Heule.”

Concreet beleidsvoorstel Jacques: invoeren referendum over grote projecten zoals de megamoskee (en als dierenvriend en hondenliefhebber ook een diervriendelijker beleid).

5de plaats:

Chris Vannieuwenhuyse (68, Bissegem) is op rust, bestuurder van het Guldensporencomité en Seniorenforum Leie-Schelde en ook een creatieve duizendpoot.

Een gemotiveerde Chris: “Mijn lijfspreuk is altijd: met logica komt men van A naar B, maar met creativiteit komt men overal in Groot-Kortrijk”. Chris wil inzetten op het seniorenbeleid: “In een stad waar meer dan één op vijf inwoners ouder is dan 65 jaar, moet er meer aandacht gaan naar senioren in het beleid. In onze seniorenwerking stellen wij al te vaak vast dat de feestelijkheden, megalomane projecten en het uiterlijk vertoon in de binnenstad in schril contrast staan met wat er zich achter vele voorgevels afspeelt. Met het Vlaams Belang willen we vooral aandacht besteden aan gewone Kortrijkzanen die jammer genoeg nog te vaak worden vergeten door het bestuur.”

Concreet beleidsvoorstel Chris: georganiseerde telefoonrondes en postbodes die eenzame bejaarden helpen opsporen.

Lijstduwer

Jan Deweer (71, Kortrijk) is leraar op rust, wereldberoemd in Kortrijk en actief in heel wat verenigingen.

“Kortrijk moet zich opnieuw resoluut te profileren als Guldensporenstad”, vindt Jan. “Het Vlaams karakter van onze stad moet terug ten volle tot zijn recht komen. Er is immers geen toekomst zonder wortels. We willen een eigentijdse invulling van onze Vlaamse cultuur, met respect voor traditie. Wij kiezen ook resoluut voor Nederlandstaligheid, zowel in de communicatie als in het straatbeeld.”

Concreet beleidsvoorstel Jan: de extra bevoegdheid ‘Vlaamse identiteit’ toewijzen aan een bestaande schepen.

Wil tot besturen

Vlaams Belang is de énige volwaardige oppositiepartij in Kortrijk, maar is ook bereid om mee te besturen.

Wouter Vermeersch: “Carmen is al actief in een stedelijke vzw, Steve maakte al deel uit van de stadscoalitie en ikzelf heb een financieel-economisch profiel, wat momenteel een leemte is onder Kortrijkse politici. Wij voeren vandaag al gesprekken met enkele partijen en hebben ook een goede verstandhouding met veel Kortrijkse politici. Zelfs de socialisten doorbraken in Kortrijk al het cordon sanitaire. Een bestuursakkoord is voor ons voldoende, wij hoeven geen schepenen. Coalitiepartners die bijvoorbeeld bereid zijn de vergunningen te weigeren voor de megamoskee kunnen op onze steun rekenen. Voor ons telt de inhoud, niet de postjes.”

Wouter Vermeersch
Lijsttrekker Vlaams Belang
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

14 oktober

PERSBERICHT

Beste medewerker van de pers,

Beste genodigde,

Beste kandidaten voor de verkiezingen van 14 oktober,

Beste leden en sympathisanten van Groen Kortrijk,

Kortrijk is een stad in verandering. Een centrumstad die heel wat mensen weet te charmeren. Een stad die voor het eerst sinds lang weer stilaan lijkt te groeien. Maar nieuwe tijden brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

Denk maar aan de luchtkwaliteit die in onze bosarme en door autosnelwegen omringde regio bij de slechtste van Vlaanderen hoort. Daar willen we met Groen iets aan doen. Door meer bomen te planten en door de snelheid op de Kortrijkse snelwegen te verlagen.

Denk aan de toenemende diversiteit in onze stad. Er zijn een hoop nieuwkomers die zich maar wat graag willen inzetten voor hun buurt, hun wijk, hun stad. Groen geeft die diversiteit een gezicht en gaat voluit voor 2 verkozenen met een migratie-achtergrond in de gemeenteraad.

Denk aan de mobiliteit en aan de verkeersveiligheid in onze stad. Hoewel de fiets aan populariteit wint, blijft de auto het meest gebruikte vervoermiddel in de stad. Met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. Voor Groen is verkeersveiligheid een top-prioriteit. Daarom zorgen wij voor conflictvrije kruispunten en verkeersveilig schoolomgevingen.

Denk aan de armoede in onze stad. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het risico om in armoede te belanden is historisch hoog. Groen gaat resoluut voor een structurele aanvullende steun bovenop het leefloon. Voor ons is dat dé manier om armoede aan te pakken.

Maar denk vooral aan de tonnen engagement waarop onze stad is gebouwd. Dagelijks zetten duizenden Kortrijkzanen zich in om het leven in hun straat, hun buurt of hun stad aangenamer te maken. Dat engagement koestert en versterkt Groen. Want een stad, die maak je samen.

We zijn dan ook ongelooflijk trots op de lijst die we vandaag mogen voorstellen. Een lijst met heel wat ervaring, maar ook met een gezonde dosis jeugdig enthousiasme. Een diverse lijst en dus een erg Kortrijkse lijst, waar alle Kortrijkzanen zich vertegenwoordigd voelen. Van het Noorden tot het Zuiden van de stad, van advocaat tot arbeider, jong of oud.

Het doet deugd dat steeds meer mensen de weg vinden naar Groen. Voor onze lijst hebben we meer kandidaten dan dat we beschikbare plaatse hebben. Het is moeilijk daarin een keuze te maken, maar het toont aan dat Groen een open en toegankelijke groep is met een politiek project en een programma dat aansluit op de bezorgdheden en de wensen van de Kortrijkzanen. Maar liefst 22 van de 39 kandidaten die we vandaag aan jullie voorstellen, stonden in 2012 niet op onze lijst.

Vandaag stellen we dus 39 kandidaten aan jullie voor. Geen 41, want twee plaatsen houden we bewust nog open. Voor 2 vrouwen, of voor een man en een vrouw. Want Groen rijkt de hand naar al wie samen met ons de stad wil maken. En wie dat graag doet vanuit een politiek engagement, die is nog steeds zeer welkom

David Wemel
Lijsttrekker Groen

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

11-juli akkoord 2012

Beste Jarretelle,

Naar aanleiding van het artikel van Kortrijkwatcher Frans Lavaert kan ik u bevestigen dat op 11 juli 2012 ten huize van advocaat Filip Daem te Wevelgem een 6-tal louche heren een overeenkomst hebben ondertekend, net zoals door de heer F.Lavaert beschreven. Het door roodgekleurde Axel Weydts, Philippe De Coene, de gele Rudolphe Scherpereel, Marniek De Bruyne en blauwselblauwe Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens in bijzijn van meester Filip Daem uit Wevelgem getekende document zou zich ten huize van voorzitter Geo Verstichel van Kortrijk Voorwaarts bevinden.

Geo Verstichel wil dit, met zijn typisch gekende cynisch lachje, niet bevestigen of ontkennen. Dus is het waar.

Maar F D en T L (de niet lokale pers dus) zouden maar wat graag een gesprekje met Geo voeren over juli 2012 in Wevelgem.

Met Vlaamse groet uit La Douce France en tot hoors,

Edgard Bonavonture

“Ik heb het aanbod van de Kortrijkse CD&V om een voorakkoord te tekenen geweigerd. Als je respect hebt voor de Kortrijkse kiezer, dan doe je zoiets niet. Het is aan de kiezer om zondag te beslissen wie Kortrijk moet besturen.”
(Vincent Van Quickenborne, 10 oktober 2012)

Geplaatst in Lezersbrieven | Een reactie plaatsen

Moskee

PERSBERICHT

4 juli 2017

VLAAMS BELANG VECHT BOUWMISDRIJF MOSKEE AAN

Het stadsbestuur van Kortrijk probeerde een bouwovertreding door de moskee aan de Stasegemsestraat weg te moffelen. Vlaams Belang gaat hiertegen in beroep en vindt dat deze moskee zo snel mogelijk moet sluiten omwille van dit gesjoemel en de brandveiligheid.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 mei 2018 een aanvraag tot functiewijziging goed van een woning naar gebedsruimte in de Stasegemsestraat. Het betreft een rijhuisje dat grenst aan de huidige moskee. Het gaat om een vraag tot regularisatie van een situatie die ‘al geruime tijd bestaat’. Door een gat in de muur te kappen werd het huisje geïntegreerd bij de moskee, een flagrant bouwmisdrijf.

Gesjoemel

Opmerkelijk is dat Mohamed Ahouna (Open VLD / Team Burgemeester) de aanvrager is van de functiewijziging. Achter de schermen is Ahouna de gangmaker van islamiseringsprojecten zoals de moslimbegraafplaats in Heule en uiteraard de megamoskee aan de Brugsesteenweg. Hij fungeert in deze dossiers als rechterhand van Van Quickenborne (Open VLD / Team Burgemeester). Op de gemeenteraad van 14 mei 2018 verklaarde Ahouna nog [1]: “Het enige wat ik wil vragen is dat het dossier behandeld wordt zoals elk ander dossier. Niet meer, niet minder. De vereniging kan en mag geen speelbal zijn van de politiek.” Niets blijkt minder waar te zijn. Burgemeester Van Quickenborne tekende de vergunning namens het schepencollege. Team Burgemeester is dus rechter en partij tegelijk.

Steve Vanneste: “Wij willen Ahouna aan zijn woord houden. Bouwmisdrijven worden strafrechtelijk zowel als burgerrechtelijk vervolgd, niet zomaar snel even geregulariseerd. Daarom gaan wij in beroep.”

Daarnaast is Ahouna volgens het staatsblad (bijlage) helemaal geen bestuurder van de moskee. Voor zover kon worden nagegaan is Ahouna ook geen eigenaar van het pand van de moskee (Stasegemsestraat 136) of het rijhuisje ernaast (Stasegemsestraat 134). Dat zou betekenen dat de politici Ahouna en Van Quickenborne wetens en willens wederrechtelijk een ernstig bouwmisdrijf van een geloofsgemeenschap hebben proberen onder de mat te vegen. Het fundamenteel democratisch principe van scheiding tussen kerk en staat (of in dit geval beter: de scheiding tussen moskee en stad) lijkt daarmee met de voeten getreden. Als effectief blijkt dat het team van de burgemeester de democratische principes en wettelijke voorschriften aan zijn laars heeft gelapt om hand- en spandiensten te leveren voor de moskee, zal Vlaams Belang het ontslag van Van Quickenborne eisen. Vlaams Belang wenst er nogmaals op te wijzen dat deze moskee een negatief advies kreeg van de staatsveiligheid, in deze moskeegebouwen verschillende Syriëstrijders werden gevormd en extremisten zoals Bilal Salam en Mohamed Toujgani er vrij spel kregen.

Brandveiligheid

Wouter Vermeersch: “Wij stellen ons ook ernstige vragen bij de brandveiligheid van deze veredelde garageboxmoskee, zeker voor de kinderen in de koranklassen en tijdens de vele schoolbezoeken.” Ook voor Vermeersch moet het sjoemel en gesjacher rond de moskee nu eindelijk stoppen: “Op de betoging tegen de nieuwe moskee heb ik duidelijk gesteld dat Vlaams Belang álle politieke en juridische middelen in de strijd zal gooien. Wij gaan woord houden: na ons politiek verzet, start hiermee nu ook een lange en harde juridische strijd. Wij zijn vastberaden: de megamoskee aan de Brugsesteenweg komt er niet en de moskee aan de Stasegemsestraat moet zo snel mogelijk dicht. Als Kortrijk uiteindelijk zonder moskee valt, dan heeft het moskeebestuur dat in eerste plaats aan zichzelf te danken. Wetten en regels moeten worden gerespecteerd! Wij rekenen in oktober op ruime steun van de Kortrijkzaan om onze strijd verder te zetten.”

Er werd een uitvoerig beroepsschrift (14 pagina’s) ingediend bij de provincie waarin onder andere wordt gesteld dat:

 • de wettelijke voorschriften inzake aanplakking niet werden gerespecteerd;
 • de aanvrager Ahouna geen bestuurder en kennelijk geen eigenaar is;
 • de aanvraag aangetast is door partijdigheid en/of door machtsoverschrijding of machtsafwending;
 • de woonfunctie van de volkswijk rond de Stasegemsestraat verder teloorgaat;
 • de aanvraag strijdig is met de openbare orde, veiligheid en democratie na het negatief advies van de staatsveiligheid, de verschillende Syriëstrijders die er werden gevormd en de bezoeken van gekende salafisten Bilal Salam en Mohamed Toujgani;
 • de aanvraag ervan uitgaat dat er ‘voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn’ in weerwil van de realiteit ter plaatse en de verklaring van Van Quickenborne op de gemeenteraad dat er wel degelijk een parkeerprobleem is [2].

Bijlage:

 1. Uittreksel Staatsblad Moskee Kortrijk
 2. Foto moskee en rijhuis Stasegemsestraat

Meer info:

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk, 0485/66.07.80

Steve Vanneste, gemeente- en politieraadslid Vlaams Belang Kortrijk, 0494/87.73.78

Voetnoten:

[1] Videofragment gemeenteraad 14 mei 2018 vanaf minuut 2:17:00

https://livestream.com/accounts/3553987/events/8205049/videos/174825379 [2] Videofragment gemeenteraad 14 mei 2018 vanaf minuut 2:24:00

https://livestream.com/accounts/3553987/events/8205049/videos/174825379

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Uittreksel_Staatsblad_Moskee_Kortrijk.pdf

 

http://www.drk.be/files/regio/Foto_moskee_rijhuis_Stasegemsestraat.png

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Cathy

Oh David, mijn lieve David,

Zo machtig, zo tof, je prachtig, aardig en leerzaam liefdesbriefke. Je noemt mij een prachtvrouw. Het uitstorten van je hart. Dè verrassing van mijn oude dag.

Wat ben ik toch blij, dat je van jongs af aan, je was pas zeventien, ik zesenveertig,  je interesse in mij hebt getoond en je liefde hebt laten openbloeien, die nooit meer is voorbijgegaan. We hebben onze liefde, door moraalridders als zondig, obsceen, pedofiel en strafbaar betiteld, gedurende vele jaren geconsumeerd zoals ze dat zeggen, en tot op vandaag hou ik me ter uwer beschikking, mocht de drang naar de ondeugd bij jou weer toeslaan. By the way, ben je verloofd, getrouwd ? Heb je een lief, een minnares ? Een lat-relatie ? Hoe dan ook, jij weet veel over sociale netwerken en wettelijke achtergrond van problemen en initiatieven. Een verrijking in mijn leven, en toch iets realistischer en duidelijker dan mijn, soms naïef, idealisme. Ik heb al een gezegende leeftijd, in jouw ogen die van een krasse mémé, niettemin heb ik je lief, niet alleen platonisch, als grootmoeder, maar ook zeer tastbaar en lichamelijk. Je bent mijn Adonis, je beminnelijke kletskop straalt een onweerstaanbare sensualiteit uit, een erotische kracht die mij van mijn zinnen berooft als ik nog maar aan je denk. Het vuur laait weer op. Je kent toch de parabel van de oude schuur die door de vlammen wordt verteerd ? Ik hoorde dat ze loodzware roddels over mij rondvertellen. Geloof daar niets van. We zullen samen nog veel leuke dingen doen, single of geen single, dat beloof ik je, ik ben een single, loop over van de goesting.

Tot gauw en veel liefs,

Cathy,
geheel van jou

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Cathy Cathy …

Dag lieve Cathy,

Weet je nog die tijd, Cathy, zo’n 20 jaar geleden, dat we samen in de zon, dat we lachten en niet huilden op de vergaderingen zonder geroep, dat we nakaartten oog in oog met de gekoelde jonge bokma die we proefden bij de Jeugdraad in het JOC ?

Ik zou je hier iets willen schrijven over die gelukzalige tijd van toen ik nog maar zeventien en jij zesenveertig was. We konden mekaar goed uitstaan in die zwoele zomers na de vergaderingen bij de witte wijn in het nauwelijks doordringbaar struikgewas op de heuveltop van St. Anna. Waar je mij jouw oprechte betrokkenheid en je lichamelijkheid in volle bloei en glorie openbaarde, opgehitst door de zomerse hitte en te veel alcohol die onze zinnen deed oplaaien, ach, wat waren we jong, mooi, dartel, genotziek en vermetel toen. Je was al je charmante en authentieke zelf, je bloem te mogen plukken, je borsten als druiventrossen te strelen en van je honing te mogen proeven, ik kan het niet vergeten. Ik was nog een knaap, onschuldig, onbezoedeld, maar geëngageerd, vol goesting, en ik wist toen al je oprechte manier van verleiden te appreciëren. In al mijn dromen zie ik je terug, Cathy, zo vol overgave op St. Anna, en weet je wat me zo charmeerde ? Je geur van eucalyptus vermengd met okselzweet.

Zelden of nooit hoorde ik een onvertogen woord van je over de opdringerige kwajongens van de straat, of de lichtzinnige meiden uit de steegjes, uitdagend flanerend langs de romantische boulevards. Als je al eens kwaad werd, dan was het omwille van zoveel onbegrip van de schavuiten, flierefluiters en rokkenjagers om je heen. Of omwille van zoveel onbegrip voor mijn losbandiger gedrag, alles wat enigszins afweek van de fatsoensnorm van de goede mensen. In al die jaren die volgden had ik het geluk je beter te leren kennen. Van alles wat ik je hierboven toedicht is nog niks veranderd. Alleen mijn verlangen naar jou in het diepste van mijn geest is er steeds maar groter op geworden.

Oh Cathy, Cathy,

Ik zou je mijn verloren liefde kunnen noemen, en in mijn ongebreidelde fantasie zie ik je dag en nacht terug. Weet je nog die avond, Cathy, in de duinen aan de Mer du Nord, toen je mij halsoverkop begon te beminnen, tenslotte ontmaagde. Oh wat was ik hulpeloos, pas zeventien, jij zesenveertig en ervaren. Je bezat mij, ik was van jou. Aaach! Niemand was toen, als wij, zo gek van liefde en van passie. Je smachten en je liefdeszuchten bleven diep in mij bewaard, ik kan ze niet vergeten, mijn liefste Cathy. Had ik je vergeten, zou jouw jonge geest en jong hart het hebben begeven. Ik houd het nu liever op mijn overjaarse geliefde, bevrijd van zinnelijke koorts en de kwelling van de onmogelijk te bevredigen begeerte. Ik hoop je nog heel lang in mijn hartje te kunnen sluiten en jou aan mijn zijde te weten. Want weet je wat ik van jou leerde ? Jij bent een goedmeisje dat erin slaagde het slechtste uit mij te halen en als er nu iets fout loopt en mijn gedrag je tegen je twee borsten stoot, dat het dan geen zin heeft om op zoek te gaan naar de schuldige aan de overkant. Maar dat het zoveel meer energie geeft om samen te zoeken naar zonniger horizonten en te werken naar een oplossing die bestand is tegen de pijn van onze scheiding.

Dus, dank je wel lieve Cathy, voor je onvoorwaardelijke liefde en begrip, ondanks je ver gevorderde leeftijd. En om, wie weet, ooit opnieuw de zinnenprikkelende Noordzeelucht te mogen opsnuiven en zij aan zij tegen de slechteriken in onze stad te strijden, een stad waar het goed is om te wonen en iedereen hartstochtelijk te beminnen.

En ik doe het niet veel -ik vind het ook niet wijs in de liefde- maar ik wil je één ding beloven. Ooit, ooit hoop ik je, wanneer je stokoud en door rimpels en puisten afschuwelijk toegetakeld zult zijn, terug te zien. Het mekaar liefhebben zal nooit overgaan, hoe pijnlijk het voorlopig afscheid ook is. Omdat ik weet dat we elkaar ooit zullen wederzien !

Mijn achterdeur staat altijd wagenwijd open en mijn hart ook.

Oh Cathy, Cathy, ik hou alweer meer van je, na al die woorden van liefde.

Liefs,
ik omhels je,
Je David

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Niels

Niels Lybeer kiest voor Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne.

Niels Lybeer (32) stapt in de politiek. De zoon van gewezen CD&V-burgemeester Lieven Lybeer krijgt een prominente plaats bij Team Burgemeester, de lijst van Vincent Van Quickenborne.

Niels wil politiek kleur bekennen !

Team Burgemeester is blauw, zegt Quickie. Maar is dat wel zo ? Volgens een intimus uit het Kortrijks VLD bestuur is TB een geslachtsloos allegaartje, een ratatouille van personages van divers pluimage die alles behalve liberaal zijn, maar wel opportunist tot in de kist. Cafébazen en -bazinnen, belastingontduikers, holle vaten, pluimstrijkers, druktemakers, aanstellers, jabroeren, blaaskaken en zwendelaars in loze beloften. Quickie wil via een truuk zogenaamde ‘onafhankelijken’ binnenhalen. Dertig ‘onafhankelijken’ en elf stamboom liberalen. Bij de liberale achterban, zij die naast de prijzen vallen, is gemor en tandgeknars. De nieuwkomers rekenen erop verkozen te worden, wat hen door de overmoedige Quickie werd beloofd. Ze zullen van een kale reis terugkeren. Sommigen werd een schepenzeteltje beloofd, anderen benoemingen, postjes en profijtjes her en der. De macht lokt de grootste loebassen en politieke lanterfanters. Het is ondenkbaar dat de vaste waarden Maddens, Vandendriessche, Tiene Castelein, Byttebier, Allijns, Maenhoudt, Demeyer, excuus moslim Ahouna, Vander Stichele, Olszewski en consorten zich zullen laten wegduwen door stoetelige nieuwkomers en politieke onbenullen. Bij de Kortrijkse liberalen is het aantal voorkeurstemmen totaal van geen belang, wel de vriendschap door de jaren heen, cfr de affaire Byttebier-Brugman uit 2012. Eline Brugman, met meer voorkeurstemmen, viel in ongenade, werd door Quickie naar de achterbank verwezen en vriendje Byttebier werd na dagenlang gekonkel op het schild gehesen, het schepenzeteltje viel in zijn schoot. Die koehandel kon Eline niet meer aanzien, ze verliet ontgoocheld en verbitterd het Kortrijks blauw ons-kent-ons bordeel. Byttebier kocht een nieuwe mercedes en beleefde vijf jaar lang de tijd van zijn leven, de onbeschrijfelijke gelukzaligheid van een lucratief, maar inhoudsloos schepenzeteltje. De nieuwe stad Qlown Town was geboren.

Niels Lybeer, ten prooi gevallen aan grenzeloze ijdelheid, tuimelde met de ogen open in de fuik van Quickiie. Dummie Niels denkt dat hij iets in de liberale pap te brokken zal hebben. Hij zal van een kale reis terugkeren. Na de verkiezingen wordt Niels geparkeerd in de hoek waar de ratten huizen en de afvalcontainers staan.

Het optimisme van Lybeer raakt kant noch wal.

Jarretel ontmoette Niels aan de toog van afspanning ’t Fonteintje, als barman van Laurence, de meest beruchte cafébazinne van de stad.

Niels : “ Ik ben er mij van bewust welke eer mij te beurt valt, trots dat ik opgenomen werd in het Team Quickie. Het zit daar vol cafébazen, nachtclubuitbaters, damescoiffeurs en stadhuisratten, straffe en ondernemende karakters dus. En Ahouna, ‘zeg maar Mohamed, want bij Atakwa heten we allemaal naar de profeet, vrede zij met Hem.’ Ik ben bij de Kortrijkse tsjeven weggelopen op aanstoken van Lieven, mijn papa, die als een schurftige hond de straat werd opgejaagd. Van een cynische dwaasheid gesproken. Papa wordt nu toch lijsttrekker bij Kortrijk Voorwaarts, nadat Dirk Pot weer van gedacht veranderd is en met een eenmanslijst opkomt. De KNSP. Waar dàt voor staat weet voorlopig niemand. Sinds de komst van het politiek wonderkind Ben Turbo Vandorpe, een pseudo-intellectueel en Hannelore Vanhoenacker adept, en aanhanger van de minnelijke gangster en professionele ritselaar Stefaan De Clerck, wiens onbetrouwbaarheid Vandorpe klakkeloos overgenomen heeft, is het nooit meer goed gekomen in de overjaarse tsjevenclub van politieke eunuchen, pilarenbijters en opgepepte huisvrouwen die naar knoflook en ajuin ruiken en Hannelore naar namaakparfum van Dior, waarvan zij destijds een vrachtje insloeg bij de Witrussen op het Antwerps Falconplein. Vandorpe is geobsedeerd door Vanhoenacker met haar tentoongestelde heerlijkheden, voluptueus gekir, ontzettend veel klasse, maar erotisch, libertijns en écht los van zeden vindt hij haar niet en van haar houden doet hij niet. Vandorpe, een sociale nihilist, vindt zich un homme du monde omdat hij Waregem Koerse en Francorchamps frekwenteert en zijn euroots op de roulette van de casino van Blankenberge vergooit. Wel beseft Ben dat, als hij straks met Hannelore tussen de politieke lakens wil, hij veel zal kunnen opsteken van zijn intieme vriendschap met het extravagante liefdeskoppel De Clerck-De Jaegere, ervaringen opgedaan tijdens de vrijeliefdesessies in de pergola van de zomertuin aan Damkaai numero zeven. Ben beseft dat hij onmogelijk dezelfde frivoliteiten zal kunnen uithalen die hij voorheen met andere politieke lellebellen uit het Kortrijks tsjevenbestiarium uitprobeerde, behalve hoogdravende gesprekken voeren over Georges Sand, het modernisme, An Vandersteene, repetitieve muziek, de F-35 en de kunst om zich ongelukkig te voelen. Vincent Van Quickenborne is een doener en altijd recht voor de raap en hij zit muurvast in een goed katholiek huwelijk. Bovendien is hij praktiserend rooms-katholiek, van goeden huize, lichtgelovig, een goede minnaar en dat ben ik ook allemaal. Het klikt. Vincent ziet de euroots graag, ach wie niet, en vindt dat hij er te weinig van kan bijeenscharrelen voor zijn boerderette aan de linker Leieoever, maar een geldwolf is hij niet. Mensen die Vincent niet graag zien noemen hem l’avare van Molière. Ik geloof dat niet. Ik voel mij warm en geborgen in zijn gezelschap. Ik ben geen voorstander van een partij die van bovenaf een ideologie oplegt, ik ben meer een vrijbuiter die zijn eigen gedacht wil doen. Op mijn papa Lieven ben ik heel trots. Dat hij door kuiper De Clerck en de Brasseur De Bethune, een hilarische persoonlijkheid, op straat werd gezet, zal mijn papa nooit vergeten. Vandaar mijn wraak, mijn verraad. Ik zal proberen om het menselijke engagement dat papa de voorbije jaren toonde, verder te zetten. Mijn papa is de beste adviseur die ik me kan toewensen. En nu moet ik Laurence bedienen. See you 14 oktober.”

Papa Lieven Lybeer beaamt : “Ik voej mee campagne vooj mijn zoon. Dat hij vooj Team Bujgemeestej kiest, daaj sta ik volledig achtej. Niels zet zich vooj thema’s in waajin ik mij ook kan vinden. Team Bujgemeestej heeft vejtjouwen in Niels. Ik ga ook vooj Niels stemmen, hopelijk Laujence van ’t Fonteintje ook. Al heb ik mijn twijfels, ej komen daaj veel te veel Kojtjijk Voojuitejs ovej de vjoer.”

“Niels krijgt een prominente plaats op onze lijst, maar hij zal nooit de kans krijgen op een schepenzeteltje, hoeveel voorkeurstemmen hij ook binnenhaalt, dat weet de ex-tsjeef nog niet. We zijn niet zot hé. Stamboek VLD-ers gaan natuurlijk voor en Tiene is geen kattin om zonder handschoenen tussen de billen te grijpen. Niels wel. Bij ons wordt alles vooraf in der minne tussen liberalen pur sang gekonkeld op de canapé ten huize van voorzitter Maarten Vander Stichele onder het wakend oog van Vincent. De goedgelovigheid van een wouldbe liberaal zoals dat tsjeefgebroed Niels komt goed van pas, elke stem telt om Vincent in het zadel te houden. Trouwens, ik moet die Niels eigenlijk niet, eens tsjeef, altijd tsjeef. Lybeer gaat veel stemmen trekken uit de tsjevenhoek, dat wel,  want de CD&V nul punt vier is uit de gratie van de Kortrijkse middenklassers gevallen, en van die tsjevensoort zijn er veel. De mensen van Kortrijk hebben de buik vol van de pastoorsgezichten van de valsemuntersbende van De Clerck, drinkebroer de Bethune en waterdraagster Vanhoenacker. Om nog te zwijgen van Depuydt, een tsjevin die eruit ziet als een daghotelhoudster die haar honger naar de zonde verdrongen heeft door te trouwen met de Jan Hoet van Kortrijk. Tot 14 oktober”, glimlacht de ‘Schepen van de Vrije Mensenliefde’ Arne Vandendriessche.

14 oktober wenkt !

Geplaatst in politieke humor | Een reactie plaatsen

Annemieke

Oppositiepartij CD&V 0.4 incasseert een nieuwe tik. Kandidate Annemieke Lambrecht (38), kleindochter van wijlen burgemeester Ivo-Jozef Lambrecht, is stampvoetend van de lijst weggelopen.

Annemieke : “Er is geen ‘drive’ bij CD&V nul punt vier om terug aan het bewind te komen in Kortrijk. Ze denken daar alleen maar aan een schepenpostje met de bijhorende faveurkes en de wedde van vierduizend euroots per maand. Daarbij nog de talrijke bijpostjes, wat neerkomt op een maandelijks inkomen van rond de zesduizend euroots. Zeg nu zelf : wie van de kandidaten kan in het burgerleven méér verdienen, tenzij Depuydt, die met haar straffe strafpleiter het geld als water naar binnen ziet stromen. Bovendien klutst straffe Jan bij als de wouldbe Jan Hoet van Qlown Town en iedereen weet hoe de kunstpaus aan zijn fortuin is geraakt. Het gaat bij de Kortrijkse tsjeven nu zover dat ze het burgemeesterschap niet langer ambiëren. De Clerck en Vanhoenacker dweilen alle rally’s, evenementen, kandidaten- voorstellingen, barbecues, kaas-en wijnavonden, mosseletentjes enz van de tegenpartijen af, waarbij de burgemeesterssjerp van Kortrijk inzet van het pokerspel is. Zaterdag laatst nog bij de N-VA, waar Axel Ronse gepolst werd wat zijn prijs is om Quickie uit het zadel te helpen lichten. Ook met aartsvijand De Coene zijn de lijnen weer open. En wie De Coene kent, de grootste valsaard uit de Kortrijkse politieke geschiedenis, weet wat een woord in de Kortrijkse politiek waard is. Kijk, aan die mensonterende koehandel doe ik niet meer mee. Pépé Ivo-Jozef zaliger draaide zich al drie keer in zijn graf om bij het aanschouwen wat zijn CD&V nazaten uitsteken en hoe ze met zijn glorievolle politieke erfenis de vloer aanvegen. Een skandaal zo hoog als de toren van Kortrijk. Stefaan en Hannelore lokten mij met de belofte dat ik 2de schepen zou worden als de deal met Ronse of De Coene zou lukken. Nu vernam ik uit betrouwbare bron bij N-VA en SP.A kopstukken dat CD&V nul punt vier met één schepenpostje kontent zou zijn, dat ze alle verdere eisen zouden laten vallen om de deal te doen slagen en Quickie een nooit geziene loer te draaien. Turboman Vandorpe, een grote lantaarn met een klein lichtje, zou met het schepenpostje gaan lopen, als dank voor de vermeende aanbreng van nieuwe stemmen. Vandaar mijn beslissing, ik ga weg bij de CD&V nul punt vier en ik ga naar Kortrijk Voorwaarts. Geo is een man uit één stuk, een man met een plan, zonder woorden, maar van de daad, een mooie mens, een politieke cynicus waar men een kathedraal kan op bouwen, zo vindt ook Pit, de man met de pompen. Jean de Bethune heeft mij nog trachten tegen te houden door met broodroof te dreigen, mijn vaders pensioen af te pakken, of zogenaamde louche zaken van mijn pépé Ivo-Jozef zaliger boven water te halen. Ach, hij doet maar. Ik heb compassie met de man die nooit van de bokma is afgeraakt en hele dagen beneveld door de gangen van de provincieraad zwalkt. Ik waarschuw mijn ex-CD&V genoten : geloof niet langer in de fabels van de middeleeuwse baron, mijdt hem, stap er liever uit dan te leven onder de dwingelandij van een landjonker met een pervers karakter zonder intellectueel fatsoen, die maar één liefde kent, de luiheid. Een politieke sterrenwichelaar die alleen nog goed verpakte nonsens uitkraamt. Ik kots van die vent. Bij de charmante Geo kom ik weer thuis. En bij Dirk Pot, waar ik al mijn potten, pannen en teljoren koop.”

Geplaatst in politieke humor | Een reactie plaatsen

Hannelore & Stefaan

Op de voorstelling van de N-VA kandidaten zaterdagmiddag op het Sint Amandsplein viel de aanwezigheid op van Stefaan De Clerck en Hannelore Vanhoenacker, lijstduwer en lijsttrekker bij de CD&V nul punt vier.

Stefaan en Hannelore applaudisseerden enthousiast met de N-VA-ers mee en staken hun bewondering niet onder stoelen of banken.

Stefaan : “Welja, het is een leuke bende die N-VA-ers hier al te gader. Ik ruik nu al hun succes op 14 oktober. Ik val ten prooi aan een soort landerigheid als ik dat hier allemaal zie, wat heb ik spijt mij niet tot hun obediëntie bekeerd te hebben toen de tijd rijp was. Ik sta nu op de drempel van mijn levensavond en vandaag kom ik mijn sympathie betuigen, met de stille hoop op de avond van 14 oktober met Axel Ronse tot zaken te kunnen komen. Naar verluidt zou Axel alle kanalen willen openhouden en er alles voor over hebben om zijn intrek te kunnen nemen in het meest prestigieuze bureau van het stadhuis. Wij van de CD&V nul punt vier ruiken onze kans om Quickie uit het stadhuis te kegelen en Ronse burgemeester te laten worden. Daarom ben ik hier. Contacten leggen en stroop aan de baard van de N-VA-ers die er toe doen te smeren. Steven Lecluyse, de ideoloog van de partij, schijnt veel invloed te hebben, samen met voorzitter Jorgen Deman, een mysterieuze en bescheiden man, begiftigd met een intelligentie die aan het ziekelijke grenst. Liever samenzweren met de Vlaamse Nazionalisten dan met het veredeld lompenvolk van De Coene met zijn anti-kapitalistisch gezeik. Met Axel en de N-VA samen naar de toekomst van een nieuw Kortrijk.”

Hannelore : “Ik ben hier voor dezelfde reden als Stefaan. Ik voel de warmte van de N-VA kandidaten, en wat zijn ze toch zo vriendelijk voor mij. Ik werd uitbundig gekust, omhelsd en afgelikt door lijsttrekker Axel Ronse, de meest charmante manspersoon die ik ooit ontmoet heb. Een veganistische casanova, een kattenliefhebber buiten categorie, beseft zijn vriendin haar uitzonderlijk geluk ? Zijn aantrekkingskracht is bovenaards. Dolgaarne zou ik Axel willen dienen als mijn burgemeester en zijn eerste schepen willen zijn. Ik sta op een tweesprong in mijn carrière, ga ik links of ga ik rechts ? Met De Coene is het gevaarlijk kersen eten, de man is volkomen trouweloos. En daarbij, sossen moet ik niet. Ze leven van onjuistheden, gesjoemel, insinuaties, poenpakkerij, plofkraken en pure leugens. En het is weer bewezen met die nutteloze VORK van 15 miljoen : geld en sossen zijn een onmogelijke combinatie. Het luxe speeltje van De Coene dat de stadskas voor nog drie generaties lang in het rood zet. De Coene heeft geen al te goede reputatie en dat is zacht uitgedrukt. Ze zeggen dat hij een appartement met zicht op zee in Blankenberge heeft. Een sos met een appartement op de zeedijk aan de Noordzee, met welk of wiens geld heeft hij dat betaald ? Maar ze zeggen zoveel. Achter alles wat ik in de Kortrijkse politiek al zag en hoorde, moet ik zeggen dat ik er een beetje filosofisch van ben geworden. Ik deel de levenshouding van Stefaan, namelijk dat enige mildheid in de levenshouding, gekruid met een vleugje genietbaar cynisme een denkbare uitweg is voor de platgetreden paden van het carrièrisme en opportunisme.”

14 oktober wenkt.

Geplaatst in politieke humor | Een reactie plaatsen

De pomp en de man

‘Man met de pomp’ op lijst Kortrijk Vooruit

Kortrijk Vooruit heeft zijn huiswerk voor de gemeenteraadsverkiezingen voor een groot deel af, zeggen ze.

Het gaat om het koppel Jan Bossuyt-Anita Vandekerckhove uit Heule, Dimitri Clicque (Kortrijk), Lawrence De Tollenaere (Marke), Fleur Debrabandere (Kortrijk), Dominique Delobelle (Kortrijk), Amina Deven (Kortrijk), Gulish Bes (Kortrijk), Luc Hoste, Lauren Leung, Virginie Lorez, Anita Maes, Johanna Pauwels, Carl Vandekerckhove en Geert Vandepitte. “We zijn blij dat Fleur Debrabandere zich bij ons engageert“, stelt voorzitter Geo Verstichel. “Zij is een straffe madam en de broer van Stephan, zaakvoerder van Duma Forklifts.”

Geert Vandepitte kwam al geregeld in het nieuws. “Vaak met een pomp in mijn handen”, stelt de inwoner aan het Albertpark. “Wateroverlast is er altijd al geweest door de Leiewerken, maar de laatste drie jaar is die met de bouw van de K-tower nog verergerd. Stad Kortrijk, Aquafin, De Vlaamse Waterweg: voor de wateroverlast verwijzen ze me door naar de andere…”

Geert Vandepitte doet graag het verhaal over zijn intrede bij Kortrijk Voorwaarts, na het afleggen van zijn geloften van zuiverheid, armoede en geheelonthouding  : “Kijk, het is nu al sinds 1997 dat ik tot aan mijn knieën in het stinkende Leiewater sta, in mijn achterkeuken, mijn veranda, mijn eetplaats, mijn beste salon, mijn waskot en mijn hondenkot. In mijn kelder staat het tot aan mijn lippen en sinds de bouw van die K-toren spuit het rioolwater van de Diksmuidekaai uit de kranen van mijn badkamer. Voor het eerst walmde er onlangs een beerputgeur door mijn garage en wat bleek ? De drek van heel ’t Albertpark stroomde langs achteren de garage binnen en van voren weer naar buiten. Dat is niet meer gestopt. Onmenselijke toestanden. Hele dagen de stront van de geburen opscheppen, het hangt ferm mijn kloten uit. Ik heb me een onoverzichtelijke vracht pompen aangeschaft, handpompen, amateur pompen, trekpompen, stoompompen, duwpompen, dompelpompen, beerputpompen, diepzeepompen, een afgedankte pompierspomp op mazout en twee professionele pompen die nauwelijks binnen kunnen, gehuurd bij Boels die bijna alles verhuurt. Gelukkig heb ik overdag niet veel omhanden, zodat ik van bij het ochtendkrieken tot diep in de nacht met al die pompen aan de slag kan, tot een bijna-hartstilstand. Samengevat, ik ben ik nu al meer dan 20 jaar dag en nacht met die pompen in de weer en, geloof het of niet, ik word het stilaan beu. Oh zó beu ! Allemaal de schuld van die godverdomse Leiewerken en die afschuwelijke K toren voor middleclassers, en voor schepentjes, kabinetards en gepensioneerde stadsratten, die tegen een prijsje aan een appartementje zijn geraakt, wat zij tegen de vraagprijs niet konden betalen. Ik dus maar blijven pompen en bijna in de beer verzuipen. Dag en nacht. Geen mens die naar mij omkijkt of wakker ligt van mijn gruwelijk lot. Er is geen meldpunt en geen zelfhulpgroep voor het drama dat mij treft. Ja, burgemeester Quickie kwam eens af op een zondag na de hoogmis in St Maarten, gelaarsd, maar toen de drek hem toestroomde is hij vloekend en tierend de straat opgelopen. Nooit meer van hem gehoord. Die hautaine Agnes Peil van de Waterwegen, ik noem ze nu de directrice van de Urinewegen, stond ook eens aan mij voordeur. Ze trok mij tegen haar twee borsten, gaf mij drie piepers en beloofde een ploeg expertologen op mij af te sturen, die ik nooit gezien heb. Verder kwamen allerlei journalistjes mijn gepomp fotograferen, tot ze bemerkten dat ik een nukkige en zwijgende eenzaat ben, en ze mij als een onhandelbare en onbehandelbare excentriek en ziekelijke fantast aanzagen die uit een of ander gesticht ontsnapt was. Maar ik heb eindelijk het geluk ontmoet. Vijf dagen geleden deed een heel bijzondere man belleketrek. ‘Verstichel is de naam, zeg maar Geo. Ik hoorde van uw beerputhistorie, kan ik u van dienst zijn ?’ Een half uur later dronken we een veuve clicquot leeg op de succesrijke afloop van onze tête-à-tête. Ik sta nu op de lijst Kortrijk Voorwaarts, lijstaanvoerder Dirk Pot is mijn politieke peter. Geo is een man van het woord en van de daad. Een vent uit één stuk waarop een mens als ik een kathedraal kan en ga bouwen. ‘Ga ervoor’, prentte Geo mij in het hoofd, ‘maar blijf intussen pompen en niet verzuipen, tot 14 oktober. Ik verzeker u, daarna komt de verlossing uit uw beerputlijden. Na uw glansrijke verkiezing gaat de nieuwe stadscoalitie wat beleven.’ Ik ben een gelukkig mens ! Een zondagskind door die wonderlijke ontmoeting met Geo. mijn redder in nood. By the way, gedurende vijf jaar was ik de officiële nachtburgemeester van Kortrijk, destijds benoemd door Stefaan De Clerck. Tot op een dag de titel mij brutaal ontstolen werd door ene Adelbert, een aan lager wal geraakte kroegbaas en wouldbe artiest uit de beemden van Avelgem. De schavuit woont niet eens in onze stad en dat eigent zich schaamteloos de titel van nachtburgemeester van Kortrijk toe. Al meer dan tien jaar, alstublieft zeg ! Ge moet maar durven ! Van een skandaal gesproken. Maar dit terzijde. En nu ga ik weer aan de slag met de pomp van Boels, die bijna alles verhuurt.”

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Moskee

PERSBERICHT

Persbericht woensdag 20 juni 2018

MOSKEE HEEFT NOOIT ERKENNING INGEDIEND

Vlaams Belang kon achterhalen dat de Kortrijkse moskeegemeenschap ‘Atakwa’ geen erkenningsdossier heeft ingediend. Opnieuw werden politiek en pers op het verkeerde been gezet. Van Quickenborne en de N-VA verliezen elke geloofwaardigheid. De essentie van de discussie moet nu voor Vlaams Belang gaan over de ligging, de financiering, de parking, het verkeer en het gebrek aan inspraak.

Op 19 april 2018 stelde Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) een vraag over het erkenningsdossier van de Kortrijkse moskeegemeenschap ‘Atakwa’. Dit naar aanleiding van berichtgeving door WTV dat het erkenningsdossier werd ingediend bij de Vlaamse overheid. De indiening werd nog eens bevestigd door moskeewoordvoerder Yassin El Attar en gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open VLD / Team Burgemeester) in HLN. In haar antwoord van 24 mei 2018 doet bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) deze verklaringen echter af als vals: “Ik ontving van het Executief geen aanvraag tot erkenning van de betrokken lokale geloofsgemeenschap.”

Homans laat de erkenningsprocedure hervormen. Verwacht wordt dat er pas na de Vlaamse en federale verkiezingen van eind mei 2019 meer duidelijkheid zal zijn. Meer dan vermoedelijk pas nadat de nieuwe Vlaamse regering administratief op gang komt, wat al gauw 2020 kan zijn. ‘Atakwa’ kan dus onmogelijk over een erkenning beschikken begin 2019, als ze al van plan zijn deze ooit aan te vragen. De officiële opening van de nieuwe Bio-Planet staat gepland op 21 november 2018, vanaf dan staat het pand leeg.

Hierdoor verliest Vincent Van Quickenborne (Open VLD) elk gezag en geloofwaardigheid in dit heikele dossier. Op de gemeenteraad van 14 mei 2018 stelde Van Quickenborne nog : “Daarnaast verwachten wij dat de moskeegemeenschap zo snel mogelijk een erkenningsdossier bekomt. Zij moeten alles in staat stellen om dat te bekomen.” Reeds op 7 mei 2018 liet hij nog optekenen in De Zondag: “Ze hebben een prima erkenningsdossier klaar, maar krijgen nu te horen dat ze geen kans maken.” Vlaams Belang stelt vast dat dit loze uitspraken zijn: sinds het negatief advies van staatsveiligheid in 2009 werd nooit ofte nimmer een erkenningsdossier ingediend, ondanks herhaalde beloftes door de moskeegemeenschap en herhaalde vragen door de politiek in het bijzonder door Van Quickenborne zelf.

Ook N-VA raakt hopeloos verstrikt in het eigen bochtenwerk. Waar bevoegd schepen Kelly Detavernier (N-VA) in 2016 nog ‘fier, ferm en fris’ stelde dat er geen moskee kon komen zonder erkenning, werd dit standpunt op de gemeenteraad van 14 mei 2018 opnieuw verlaten door de partij om na het opstappen van Maarten Seynaeve (N-VA) in de nachtelijke uren opnieuw te worden herbevestigd. Vlaams Belang wijst er nogmaals op dat erkenning een voorwaarde is die niet feitelijk en wettelijk afdwingbaar is, getuige daarvan de moskee aan de Stasegemsestraat die sinds 2009 perfect kan functioneren zonder erkenning én zelfs na een negatief advies door staatsveiligheid.

Seynaeve, die de materie nochtans zou moeten kennen, durft in de pers te stellen dat de erkenning “de garantie aan alle burgers [geeft] dat de financiering en de werking transparant zijn”. Vlaams Belang wenst Seynaeve eraan te herinneren dat een erkenning geen mogelijkheid geeft om retroactief de financiering na te gaan van de 5 miljoen euro die de moskee kost. Financiering door extremisten (cfr. salafist Bilal Salam en omstreden Molenbeekse imam Mohamed Toujgani) en financiering uit het extremistische Saoedi-Arabië̈ en Marokko kunnen bijgevolg niet worden uitgesloten. De partij vraagt zich openlijk af hoe lang Seynaeve en N-VA-collega Verschaete nog gaan blijven helpen om het bedje van de radicale islam in Kortrijk te spreiden.

Steve Vanneste: “Seynaeve organiseerde in 2009 nog een betoging tegen de erkenning van ‘Atakwa’ en heeft zich in de afgelopen gemeenteraad ontpopt als de grootste voorstander van de erkenning van ‘Atakwa’. Wie kan Seynaeve en de N-VA nog volgen? Wij alvast niet.”

Wouter Vermeersch: “De discussie rond de erkenning is toogpraat van politici die hun dossiers niet kennen (n.v.d.r. want wettelijk en feitelijk niet afdwingbaar) of de burger een rad voor de ogen willen draaien. De discussie moet opnieuw gaan over de essentie van het dossier. Wie haalt het in zijn hoofd om de grootste moskee van Vlaanderen midden in een woonwijk te planten? Waarom werd er voorafgaand aan de aankondiging geen overleg en inspraak georganiseerd? Wat met het verkeer en waar gaat men parkeren? En tot slot, maar zeker niet in het minst: waar komt al dat geld nu eigenlijk vandaan? Cruciale vragen die tot op vandaag onbeantwoord blijven.”

Bijlagen:

– Foto Van Quickenborne en De Coene met het moskeebestuur

– Foto Bourgeois en Scherpereel met het moskeebestuur

– Schriftelijke vraag Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

– Schriftelijk antwoord minister Liesbeth Homans (N-VA)

Meer info:

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk, 0485/66.07.80

Steve Vanneste, gemeente- en politieraadslid Vlaams Belang Kortrijk, 0494/87.73.78

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Van_Quickenborne_De_Coene_moskeebestuur.jpg

http://www.drk.be/files/regio/Bourgeois_Scherpereel_moskeebestuur.jpg

http://www.drk.be/files/regio/Schriftelijke_vraag_Vlaams_Parlementslid_Stefaan_Sintobin_Vlaams_Belang.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Schriftelijk_antwoord_minister_Liesbeth_Homans_N-VA.pdf

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Overleie

(foto LOO)

PERSBERICHT

Bekende Overleienaars op N-VA-lijst

Datum: 13/06/2018

Gisteren stelden Trui Steenhoudt (plaats 6 op de N-VA-lijst) en kandidaat-burgemeester Axel Ronse twee ferme, bekende dames voor die bepalende gezichten worden op 14 oktober voor N-VA Kortrijk.

Kathleen Dhaenens (44) is zaakvoerder van bakkerij Delaere op Overleie.

“Ik steek als handelaar mijn nek uit en zet me in voor onze stad, vooral voor alles wat met handelaars te maken heeft. Het parkeerbeleid is en blijft een ‘hete aardappel’ voor ons. We moeten er zoveel als mogelijk voor zorgen dat wie wil winkelen in Kortrijk snel een plaats dichtbij de winkels vindt. Dat betekent dat we meer moeten gebruik maken van randparkings en ‘shuttles’ naar het centrum voor langparkeerders. Ook extra fietsparkings zijn broodnodig.”

Shary Vancauwenberghe (28) werkt voor jobfixers en is een bekend gezicht in het Kortrijkse verenigings- en uitgaansleven. Shary is onder meer een trouwe vrijwilliger bij Feest in Kortrijk. “Onze stad bruist veel meer dan vroeger. Daar zijn we fier op want nu zijn we echt in staat om jongeren aan te trekken om te wonen, werken, uitgaan en winkelen. We moeten op dat elan doorgaan. De Grote Markt is ‘het gezicht’ van onze stad. Die moet bruisender. Het zou leuk zijn mocht je er ’s ochtends om 7 uur al een koffie kunnen drinken, bijvoorbeeld. Of ’s avonds na 23 uur nog een pint te gaan pakken. Ik ben er zeker van dat we met onze frisse voorstellen daartoe commerciële opportuniteiten kunnen creëren waar ondernemers zullen opspringen.”

Samen met Trui vormen Kathleen en Shary een sterk trio uit Overleie op de Kortrijkse #fierfermfris-lijst.

Ze pleiten er alle drie voor om de komende legislatuur van het Astridpark opnieuw een plek vol beleving te maken. “Er is zoveel mogelijk in dat prachtige park. Denk maar aan een looppiste, petanqueveld en een concessie met horecamogelijkheden zoals recent op het Plein werd uitgewerkt.” besluiten de kandidates unisono.

Steven Lecluyse
steven.lecluyse@n-va.be
N-VA Kortrijk
Telefoon: 0479545478

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met:
Jorgen Deman, voorzitter – jorgen.deman@n-va.be – 0477 28 93 92
Steven Lecluyse, communicatieverantwoordelijke – steven.lecluyse@n-va.be
0479 54 54 78

Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Bekende_Overleienaars_op_N-VA_lijst.jpg

http://www.drk.be/files/regio/20180612_Bekende_Overleienaars_op_N-VA_lijst.pdf

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Vincent Q.

Te verwachten :

Diepte-interview met burgemeester Van Quickenborne, met de voeten in het Leiewater.

“In 2024 word ik 51. Tijd om door te stoten naar de grote politiek en het grote geld. Het mag eindelijk iets meer zijn.”

Vincent legt zijn politieke ziel bloot met leuke anekdotes uit zijn burgemeestersbestaan.

Geplaatst in Diepte-interviews | Een reactie plaatsen

Patisseriegevel

Tijdens een receptie op Overleie.

Schepen van Stedenbouw Wout Maddens : “Wat bouwvergunningen en zo betreft heb ik het laatste woord. Over de bouw van appartementen, huizen, winkels, enzovoort en afbraak van gevels en gebouwen beslis ik en ik alleen wat er kan en niet kan in onze stad. Ik zit dan wel bij de liberalen, maar ik ben een grote aanhanger van het autoritair dirigisme, ’t is te zeggen, de overheid, in mijn geval ik als schepen, stuurt en beslist zonder inspraak van wie dan ook. Advieskomiteitenn, raden, deskundologen, commissie’s en tutti quanti, daar kijk ik niet naar om, daar luister ik niet naar, ze zijn er voor de show. Ik doe mij goesting, smaak of geen smaak. Ten tijde van de CVP en burgemeester Stefaan Declerck zat ik ooit zes jaar moederziel alleen als niet tsjeef in het schepencollege. Wat een lijdensweg, ik had niets te zeggen, behalve in één zaak. Er werd toen door het stadsbestuur een blinkend boekske met veel tekeningen en fotootjes uitgegeven over de plannen voor een nieuw Kortrijk. Sommigen beweren nog altijd dat ik daar niets mee te maken had, maar ik zeg u, het was ik en ik alleen die heel dat boekske volgeschreven en alle plannen uitgetekend heb. Ze komen allemaal uit mijn creatieve koker. Ik heb er maanden dag en nacht op gezwoegd, mijn vrouw en gezin door verwaarloosd, en het resultaat druppelt nu nog door in het Plan Nieuw Kortrijk waarmee mijn burgemeester de pluimen op zijn hoed steekt. Alles aan mij te danken. Daar heeft de hautaine De Clerck dan zijn naam onder gezet. Maar allemaal mijn persoonlijke verdienste. Zeg nu zelf, verdien ik dan in 2024 het burgemeesterschap van Kortrijk niet ? Wie anders ? En van de chagrijnigaards die mij belachelijk willen maken door mij zelfoverschatting en gewichtigdoenerij aan te wrijven lig ik niet wakker, en mijn vrouw ook niet. Die azijnpissers zijn asociaal, antipolitiek en anti-intellectualistisch. En die gevel van ’t Belfort is een patisseriemadammengevel, een bron van hilariteit en ergernis. Aan het Kortrijks culturele establishment en de smaakpolitie veeg ik mijn twee ballen. Sorry, mijn Galaxy S9 gaat over, vrouwtje aan de lijn.”

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen