Verschillende vliegen

“Eerste keer dat overkapping van E17 écht op agenda komt”

Een Futorotheek, de overkapping van de E17 en zeven zomerspeelpleinen: dat zijn drie toekomstprojecten van SP.A Kortrijk. “We bundelen die onder de noemer ‘Kortrijk is de toekomst’”, stelt Philippe De Coene. Opmerkelijk is dat de overkapping zo opnieuw op de agenda komt.

SP.A Kortrijk is de eerste partij die in zijn kaarten laat kijken als het om het verkiezingsprogramma gaat. Met ‘Kortrijk is de toekomst’ lanceert het drie projecten. Vooral de overkapping van de E17 tussen Kortrijk Xpo en Cowboy Henk is verrassend te noemen, ook al kwam dit onderwerp al in het verleden ter sprake. In 2012 opperde toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck al dit idee, midden 2013 lanceerde Matti Vandemaele een gelijkaardig voorstel.

“Het klopt dat er in Kortrijk niet voor het eerst wordt gesproken over een overkapping van de E17”, stelt Philippe De Coene, lijsttrekker van SP.A voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Maar concreet werd het nooit. Voor de verkiezingen in 2012 heeft geen enkele partij trouwens die overkapping in zijn programma opgenomen.”

Verschillende vliegen

“SP.A steekt nu zijn nek uit. Waarom? Omdat wij geloven in dit project. We hebben de situatie al goed bestudeerd, een technisch tekenaar heeft zelfs al een ontwerp gemaakt van hoe de overkapping eruit zou kunnen zien. Gezien de grootte, het gaat om een gebied van 1 kilometer op 100 meter, zijn er veel mogelijkheden. We zouden daar een groene omgeving willen creëren, met de nadruk op recreatie. Geen groot bos, maar een mix van groen, sportaccommodatie en fietspaden.”

Plannen maken is mooi, maar bij de realisatie ervan dient er rekening te worden gehouden met budgetten. Een dergelijke overkapping zou volgens SP.A 150 miljoen euro kosten. “Een pak geld, maar door zo’n investering zouden we verschillende vliegen in een klap slaan”, aldus de OCMW-voorzitter.

“Ten eerste is er de geluidsoverlast. Honderden gezinnen wonen vlak bij de snelweg en zouden mits een overkapping veel minder hinder ervaren. Ten tweede bevat de lucht in Kortrijk te veel fijn stof en stikstof door die snelweg. Die schadelijke stoffen kunnen we op deze manier reduceren.”

“Een derde voordeel zou de creatie van groen zijn. In de Stadsmonitor valt te lezen dat Kortrijk op dat vlak nog werk voor de boeg heeft. Met 10 hectare extra zouden we een stap voorwaarts zetten. Tot slot, maar niet minder belangrijk, is dat de E17 onze stad letterlijk doorklieft. Een groene overkapping zou ervoor zorgen dat beide stadsdelen écht verbonden zouden zijn.”

Niettemin blijft de vraag waar die 150 miljoen euro vandaan moet komen. “De Vlaamse overheid kan met subsidies over de brug komen”, aldus nog Philippe De Coene. “Als ze een oplossing vinden voor Antwerpen (waar grote delen van de ring overkapt worden, red.), waarom dan ook niet voor Kortrijk? Dit is de poort naar Noord-Frankrijk, een poort waar de laatste decennia beduidend meer verkeer passeert.”

Trambus

“We zullen ook de Kortrijkse bevolking moeten mobiliseren. In die zin is het belangrijk dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Als CD&V en Groen achter dit voorstel staan, kan ik alleen maar vragen dat ze ons steunen.” Een nadeel kan zijn dat de Vlaamse overheid in de nabije toekomst al heel wat Kortrijkse projecten subsidieert. Er is de heraanleg van de verkeerswisselaar A19-R8, de doortrekking van de R8, het project Kanaal Bossuit-Kortrijk en de trambus van Hoog Kortrijk naar het station. “Die sneltram zou zo’n 100 miljoen euro kosten”, aldus Philippe De Coene nog. “Er moet openbaar vervoer komen, maar dat kan misschien op een andere manier. Die mogelijkheden zijn we aan het onderzoeken. Een deel van dat budget kan dan naar de overkapping worden doorgeschoven.” (Axel Vandenheede)

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Tempelier Gaston

Kortrijk Voorwaarts maakt 12 nieuwe namen bekend. Twaalf !

KV heeft een aantal nieuwe kandidaten voorgesteld. Onder meer Tempelier Gaston Laverge en excuus-allochtoon Jamal Qnioun zijn erbij.

Lijsttrekker Dirk Pot, alias Dirk Dupont, is fier als een gieter.

Dirk Pot : “De voorbije weken pronkten enkele Kortrijkse politieke partijen met de vrouwen die op hun lijst staan, wij doen het anders. Excuus-vrouwen worden bij ons zoveel mogelijk geweerd. Want zeg mij ne keer, al die opgeschoonde huis-tuin-en keukenwijven met hun knoflookasem, hun maandstonden, hun menopauzes, hun vapeurs, hun vermeende politieke kwaliteiten en ambities en hun bachelor in huishoudkunde, in godesnaam wat hebben wij aan hen ? Om nog te zwijgen van de ongetrouwden die aan geen vent geraken en gedeprimeerd zijn, in therapie zitten en hun tijd met van die goedkope flutromans verdrijven. Jezus, wat moeten we daarmee ? Ik kan niet uitleggen waarom een man met hen van bil zou willen gaan. Ik geneer me niet om dat te zeggen. Ik zou me wel schamen mocht ik ze op mijn lijst zetten. Ik moet ze niet, ze lopen in mijn weg. ‘Wijven moeten niet te veel complimenten maken’, riep Louis Major zaliger ooit in de Kamer van volksvertegenwoordigers uit. I fully agree with Louis. Daarom vind ik dat vrouwenquotum zo absurd. Ik ben voor een no-nonsense mannenpartij. Vandaar mijn lijfspreuk : ‘vrouwen op mijn lijst omdat het moet’. Bah.”

In totaal kon de 65-jarige Bellegemnaar Dirk Pot 12 namen meedelen. Zo zal Statler Verstichel, voorzitter van Kortrijk Voorwaarts, samen met de streng gelovige Catherine Waelkens, een katholiek unicum in de stad, de lijst duwen. Statler wil meer hoge cultuur met opera’s en riddertoernooien en de godvrezende Waelkens wil Kortrijkzanen die de zondagsmis uitzitten met een stadspremie belonen, en een afdeling van Opus Dei in het gewezen Broelmuseum installeren. Catherine wil een halt toeroepen aan de als een virus om zich heen grijpende zedenverwildering in het zo goed als goddeloze Qlown Town. Net als Jozef Rulof, het grootste medium aller tijden, weet zij het antwoord op àlle levensvragen. Catherine wil voorhuwelijkse betrekkingen strafrechtelijk beteugelen en de tien geboden aanplakken op alle openbare gebouwen. Zij maakt geen onderscheid tussen de leer en het leven, tussen de regels en de praktijk. Of ze daarmee veel stemmen zal halen betwijfelen Statler en Waldorf, de grootste godloochenaars van Qlown Town. “Ach, maakt niet uit”, zegt Cahterine, “ik ga in elk geval toch niet zetelen, ik doe mee voor de lol, ik heb niks anders te doen, mijn vroom leven is quasi voltooid, het hiernamaals wenkt.”

Ook Waldorf De Bruyne, mede-oprichter van Voorwaarts, staat op de lijst, maar of hij verkozen zal geraken is zeer de vraag. De geboren en gespogen Boerelarenaar heeft een uitgesponnen gedacht over zijn eigen, maar is niet bekend met de aparte zeden en gebruiken in dikkenekkerig Qlown Town, volgens Hugo Claus zaliger, ‘intellectuele woestijn en triomf van pretentie’. Waldorf wil zich toespitsen op de cultuur voor de basse classe. Zo wil hij middeleeuwse spelen zoals veld-plein-en muurkaatsen herinvoeren en  tabakpruimen en spuwen op straat moeten ook weer kunnen. Wat er ook van zij en wat er ook over hem geroddeld wordt, Waldorf De Bruyne verkeert in de mening dat hij populair is. Weinigen bij Kortrijk Voorwaarts lopen met die gedachte rond, of het zou het goedgelovig buitenbeentje Stijn Parmentier moeten zijn. De lijst moet hoe dan ook opgevuld geraken.

Dirk Pot : “Op plaats zeven kiezen we voor Dirk Coopman (55), kastelein van de vintage afspanning ’t Eiland aan de verlaagde Leieboorden.”

Dirk Coopman : “Ik zet me in voor de Leieboorden en voor veel meer auto’s in onze stad. Ik heb een begoede klandizie van oudere jongeren en die gaan allemaal voor mij stemmen, surtout de vrouwen, behalve een half dozijn toogtijgers die zeggen dat ze voor de KNSP gaan stemmen, een mysterieuze nieuwe éénmanspartij met een mij onbekende titelvoerder en waarvan ik de betekenis niet snap. Zeer jammer is dat er hier geen auto’s meer mogen passeren en dat de parking aan mijn voordeur weg is. Mijn klantjes uit de omliggende service-en andere luxeflats moeten nu op hun krukken, met het looprek of in hun rolstoel afkomen, wat ze gelukkig ook doen. En de gefortuneerden met Uber, met de belbus, met de riksja of met hun privéchauffeur. Alhoewel ik als een malcontente kwajongen bij de N-VA weggelopen ben, blijf ik een loepzuivere Vlaamsche Nationalist en positivo. Heel positief is ook dat Voorwaarts geen zuil heeft en we in Qlown Town autonoom kunnen werken, zonder van bovenaf door een Ben Weyts of Louis Ide bemoederd en gecommandeerd te worden. Ik word zeker verkozen, mijn programmapunten zijn : gratis looprekken en rolstoelen voor mijn klantjes, voor de cafébazen alle taksen afschaffen, vrijheid van vaandeldracht en terrasmeubilair, herinvoering van de zwarte kassa, afschaffen van de velostraten en weer auto’s in al de straten en pleinen van de stad. Last but not least autohater Axel Weydts naar Ibiza verbannen.”

Dirk Pot : “We hebben ook onze excuus allochtoon gevonden : Jamal Qnioun, 38 jaar, op nummerke negen. De jongen is ongelooflijk populair bij zijn soort-en kleurgenoten en heeft een warm hart voor onze stad en zijn mede-allochtonen. Jamal verkeert in de waan dat hij bij Voorwaarts veel te piepen zal hebben, hij dwaalt. In de gouden sixties noemde men zo iemand een muurbloem, nu een Vlaming met een migratieachtergrond. Hij krijgt ons vertrouwen, dat wel, maar hij moet braaf zijn en zijn mond toehouden. Ik ben geen cynicus, maar we hebben er al zoveel zien passeren met een warm hart voor Qlown Town.”

Ambiance met Gaston op zijnen basson !

Waarlijk dè verrassing en top of the bill op de lijst van Kortrijk Voorwaarts, na Dirk Pot, is Gaston Laverge (70), ex-brouwer, ex-kroegenbaas, ex-cafébazinnentemmer, ex-drinkebroer, ex-kapitalist, ex-vrouwenliefhebber en ex-soixantehuitard. Ambiancemaker hors catégorie !

Dirk Pot : “Met Gaston, Grootmeester in de Orde van de Tempeliers, hebben we waarlijk de hoofdvogel afgeschoten. Wie in godsnaam in Qlown Town kent Tempelier Gaston niet ? Ex-uitbater van de kroeg der kroegen Tempeliers, een laagdrempelige uitzuipkroeg, die om de drie maanden van bazinne wisselde en waar Gaston voor en achter de toog zijn beste Molière-Frans bovenhaalde, oog in oog met de kruim van de Kortrijkse slampampersgilde. Gaston was jarenlang één met zijn dranklustige klandizie en zocht geen goedkoop succes bij aan lager wal geraakte meeneemvrouwen met hun onsamenhangend gezwets en gebral. Zijn populariteit was en blijft legendarisch en ome Gaston, zoals hij liefkozend werd genoemd, was altijd de ster en de raadgever der lanterfanters, playboys, schuinsmarcheerders, drankzuchtigen, echtbrekers, zwaarmoedigen en clochards. Telkens Gaston in een liederlijke bui verkeerde, wat bijna elke dag gebeurde, declameerde hij met grote gebaren, rechtstaande op de toog, onder luid applaus, de Boere-charleston van Paul van Ostaijen. ‘Gaston op zijnen basson’. Weliswaar in de taal van Molière, zodat niemand het begreep. Glorieuze momenten waren dat uit het onnavolgbare zwervers-en kroegenbestaan van onze nieuwe Voorwaarts kandidaat. Onder de leiding van Gaston werd de Tempeliers gedreven door vrouwen van een jaar of vijftig, zestig die eruitzagen alsof ze meer dood dan levend waren, liever nooit geboren waren. Over het nut van brassen sleepte Gaston bijna een mastertitel in de wacht, ware het niet dat, als hij al de euroots die hij in zijn leven heeft verbrast, nu nog had, enfin, dan woonde hij nu op een petit manoir in de Ardèche, in plaats van met een wispelturige amante op een zolderkamerke in hotel Damier. Tja, maar Gaston wordt onze horecaman in de gemeenteraad en dat is geen oneer. Wees welkom op ons overwinningsbal in de Tempeliers op 14 oktober !”

Dirk Pot rondt af : “Over onze meest bescheiden kandidaat Pieter Vanherpe, echtgenoot van Catherine Waelkens, kan ik verklappen dat Pieter bezig is met al de stadsrekeningen uit te pluizen, dat hij alles in de openbaarheid gaat gooien, met name de stadsschulden tot zeven generaties ver en dat hij het faillissement van Qlown Town gaat uitroepen. Pieter heeft daarbij de volle medewerking van partner in crime Kortrijkwatcher Lavaert en van de buiten gegooide stadsontvanger en klokkenluider Vanhoutte. Ook Pieter heeft uitzicht op een zitje in de gemeenteraad. Vanaf 2019 zal het daar gedaan zijn met leute te maken en de Quickie clown uit te hangen.”

14 oktober wenkt !

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Kortrijk Anders

Politieke trapezisten Statler en Waldorf leggen geen windeieren.

12 nieuwe kleppers op de lijst van Kortrijk Voorwaarts !
Tempelier Gaston hik Laverge wil kroegenschepen worden.
Voor het eerst in de Kortrijkse politieke geschiedenis een bejaard echtpaar op de lijst.

Team Burgemeester in crisisvergadering.

Dirk Pot, alias Dupont : “wij doen het anders, vrouwen omdat het moet”
Eerstdaags op de Jarretelle.

Geplaatst in Satire | Een reactie plaatsen

Benjamin

Van Benjamin Vandorpe van ex-TURBO ontvingen we een verzoek om eens goed met hem te lachen.
Zijn kompaan Dieter Devos, die in de 1-mei plebejersstoet een groene vaan zal dragen, wil dat het lachen met vakbondsratten strafbaar wordt gesteld.

Geplaatst in Satire | Een reactie plaatsen

Team Q.

Te verwachten :

Team  Quickie… en de anderen…

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Moskee

Persbericht  vrijdag 27 april 2018

DERDE RECHTZETTING: berichtgeving megamoskee Kortrijk

Vlaams Belang ziet zich genoodzaakt om een derde maal een rechtzetting te publiceren na opnieuw foutieve éénzijdige berichtgeving vanuit de Kortrijkse moskeegemeenschap over de geplande megamoskee aan de Brugsesteenweg.

In de krant Het Laatste Nieuws werd gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Open Vld) namens de moskeegemeenschap aan het woord gelaten inzake de optocht tegen de megamoskee in Kortrijk:

https://www.hln.be/regio/kortrijk/betoging-tegen-nieuwe-moskee~a20e9456/

Stuk voor stuk weerleggen wij de manifest onjuist uitspraken van Mohamed Ahouna hieronder. Vlaams Belang zal Het Laatste Nieuws schriftelijk verzoeken een rechtzetting te publiceren, gezien de uitlatingen door de moskeegemeenschap een belangrijke impact hebben op het juridische verloop van het project.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Van alle handtekeningen op die petitie, is 80 procent van niet-Kortrijkzanen”

Vele ondertekenaars kiezen ervoor om hun naam niet kenbaar te maken op het internet. Hierna de echte cijfers:

Kiesomschrijving Kortrijk: 52,58% (inclusief deelgemeenten!)

Overige Zuid-West-Vlaanderen: 28,08%

Overige West-Vlaanderen: 5,03%

Overige Vlaanderen: 11,79%

Overige: 2,52%

Meer dan de helft van de ondertekenaars komen uit de kiesomschrijving Kortrijk en meer dan 80% uit de directe omgeving van de moskee.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“En Vlaams Belang zal voor die betoging bussen uit andere steden inleggen om meer volk te hebben. Het wordt dus opgeklopt.”

Vlaams Belang zelf zal géén bussen inleggen. Als er bussen naar de optocht komen, zal dit van verenigingen zijn die onafhankelijk staan van Vlaams Belang. Iedereen die zich verzet tegen deze moskee is welkom.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Het gaat over een domein van 5.210 vierkante meter. De helft is voor ons gebouw en de helft voor 58 parkeerplaatsen en een stalling voor 200 fietsen.”

De notariële akte maakt melding van 52a 1 ca, dat is 5201 vierkante meter. De notariële akte meldt ook een parking van “circa 2.525 m2”. Het saldo is dus 2.676 m2. Echter het pand bestaat uit twee verdiepingen, waardoor de bruikbare oppervlakte verdubbelt tot meer dan 5.250 m2.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Het is niet de grootste moskee van Vlaanderen.”

Eind 2017 was er veel te doen rond de nieuwe moskee van 2.500 m2 in Gent. De moskee wordt omgeven door een park. Het Laatste Nieuws (HLN) schreef over dit project dat Gent de grootste moskee krijgt van Vlaanderen:

www.hln.be/nieuws/binnenland/gent-krijgt-grootste-moskee-van-vlaanderen-2-500-m-en-twee-minaretten~a93e6594/

De Kortrijkse moskee zal (als het project doorgaat tenminste) nog groter worden, zoals hiervoor werd aangegeven én dat in het hart van onze stad.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Er is wel buurtoverleg geweest.”

De moskee werd in de zomer van 2015 door de stadscoalitie van N-VA, Open VLD en SP.A plots aangekondigd zonder enig “overleg” met de buurt (N-VA levert de bevoegde schepen). Omwonenden, ondernemers en Kortrijkzanen werden voor een voldongen feit gesteld. Pas nadien werd “Kortrijk Spreekt” georganiseerd met de buurt. Buurtbewoners die kritiek uitten op de nieuwe moskee werden actief geweerd door het stadsbestuur en niet meer uitgenodigd. Van “overleg” was dus nooit sprake.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“En het kabinet van minister-president Geert Bourgeois liet eerder al weten dat moskee Atakwa niet staatsgevaarlijk is.”

Het kabinet van Bourgeois is niet bevoegd voor staatsveiligheid. De toetsing van staatsveiligheid gebeurt in het kader van de erkenningsprocedure. De laatste en enige erkenningsprocedure van de Kortrijkse moskeegemeenschap dateert van 2009 en toen kreeg de moskeegemeenschap een negatief advies van staatsveiligheid. Tot op vandaag is er geen nieuwe erkenningsprocedure lopende en blijft het negatief advies van staatsveiligheid dus overeind.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“De werken kosten 3,3 miljoen euro”

De notariële akte meldt een aankooprijs van 3.300.000 €. Zoals elke burger en vzw in dit land, is de moskeegemeenschap uiteraard gehouden aan aktekosten (10% registratierechten en ereloon notaris). Het totaal van de aktekosten voor deze aankoopprijs kan geraamd worden tussen € 336.255,06 en € 336.618,06. In de eigen (!) financiële nota van de moskeegemeenschap komt men tot een bedrag voor “Andere kosten + aankoopkost gebouw”:

356.048,37 €

Het gebouw van Bioplanet is vandaag geen moskee en dient aldus aangepast en verbouwd te worden. Het is duidelijk dat een supermarktgebouw van 3,3 miljoen euro niet kan verbouwd worden tot moskee voor enkele duizenden euro’s. De door de moskeebestuur zelf (!) opgestelde financiële nota komt tot volgend totaalbedrag voor “Studies en erelonen” en “Verbouwingen”:

1.130.000,00 €

TOTAAL: 4.786.048,37 €

De gedetailleerde berekening met bewijsstukken vindt u hier:

https://www.drk.be/files/regio/20170502_Kortrijkse_moskee_moet_prijsgeven_wie_hen_geld_geeft.pdf

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“Het wordt niet enkel een gebedshuis, maar ook een intercultureel centrum waar we per jaar tot 60 bezoeken krijgen, zoals van scholen. We voorzien verder een bib met aandacht voor de islamitische cultuur, klaslokalen voor Arabische lessen (…)”

De normen voor brandveiligheid voor lokalen waarin scholen regelmatig worden ontvangen en naschoolse activiteiten worden georganiseerd zijn bijzonder strikt. Het gebouw, als supermarkt, voldoet niet aan de striktere normen voor dergelijk activiteiten met kinderen. Vlaams Belang gaat ervan uit dat de brandweer het gebouw, in het belang van de kinderen, ongeschikt zal verklaren voor deze activiteiten.

Mohamed Ahouna (Open Vld):

“De aanvraag tot erkenning is ingediend, maar minister Liesbeth Homans laat mogelijk de erkenningsprocedure vernieuwen.”

Sinds het negatief advies van staatsveiligheid in 2009 werd, ondanks herhaalde beloftes door de moskeegemeenschap en herhaalde vragen door de politiek, nooit ofte nimmer een erkenningsdossier ingediend. De Kortrijkse moskeegemeenschap heeft inderdaad een erkenningsdossier uitgedeeld aan het stadsbestuur en buurtbewoners op een editie van “Kortrijk Spreekt” begin 2017. Uit een parlementaire vraag door Vlaams Belang dd. mei 2017 aan Minister Homans bleek echter dat dit erkenningsdossier niet werd ingediend. Vlaams Belang heeft in april 2018 een nieuwe parlementaire vraag ingediend bij Minister Homans. Het antwoord wordt binnenkort verwacht.

Gezien de vermelde vernieuwing van de erkenningsprocedure kan de moskeegemeenschap onmogelijk over een erkenning beschikken begin 2019. Dat een moskee perfect zijn zin kan doen zonder erkenning bewijst de moskee in de Stasegemsestraat. Deze moskee functioneert dag in dag uit zonder erkenning. Waarom zou een moskee die bijna 5 miljoen euro kan samen ronselen overigens zitten te wachten op een erkenning?

Vlaams Belang Kortrijk kant zich tegen deze moskee:

 • Financiering (5 miljoen euro):

– Geldronseling radicale moslims (o.a. salafist Bilal Salam, omstreden imam Mohamed Toujgani)

– Buitenlands geld (Saoedi-Arabië/Marokko) of met zwart geld moet worden uitgesloten

 • Mobiliteit en leefbaarheid: parkeerprobleem, verkeersdruk en geluidshinder
 • Geen inspraak:

– Omwonenden, ondernemers en Kortrijkzanen werden voor een voldongen feit gesteld

– Burgers die kritiek hadden werden nadien door het stadsbestuur geweerd uit “Kortrijk Spreekt” en niet langer uitgenodigd

– Waardevermindering woningen eigenaars, verlies inkomsten handelaars

– Ondertussen sloot al een slager, een kapper en een café in de buurt en heel wat huizen staan te koop

 • (Staats)veiligheid: niet erkend Vlaamse overheid en negatief advies staatsveiligheid
 • Identiteit: Dit wordt de grootste moskee van Vlaanderen! Kortrijk is een Vlaamse stad met een belfort en kerken, niet met minaretten en moskeeën.

Dit megalomane project overschrijdt op al deze vlakken de aanvaardbare grenzen van onze stad Kortrijk.

Vorige rechtzettingen:

Rechtzetting 1 dd. 3 mei 2017:

https://www.drk.be/persberichten/rechtzetting-persbericht-kortrijkse-moskee-moet-prijsgeven-wie-hen-geld-geeft

Rechtzetting 2 dd. 24 januari 2018:

https://www.drk.be/persberichten/rechtzetting-mediamanipulatie-megamoskee-kortrijk

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Johan, de slechterik

(foto JVGK)

Sossen gaan met Philippe De Coene vol voor de sjerp !

Philippe De Coene doet op 14 oktober een gooi naar het Kortrijks burgemeesterschap. Hij gaat ook resoluut voor ‘Een Kortrijk voor de mensen en door de mensen’. “We gaan voor een grensverleggend, maar ook betaalbaar en haalbaar programma, weg van het keiharde neoliberalisme en de geldwegsmijterij van burgemeester Quickie. We moeten ook stoppen met de Kortrijkzanen tot vier generaties ver met schulden te overladen.” stelt hij.

Net als in 2006 en 2012 is Philippe De Coene (57) de kopman voor de sossen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

De Coene : “Ik word lijsttrekker op eigen voorstel, wie anders is daarvoor bij ons bekwaam ? Lemaitre mag nog meedoen voor een ereplaats, niet meer voor een schepenpostje, als hij zijn verkrampt extreemlinks sektarisme aflegt. De man heeft zijn verdiensten, maar in Kortrijk moeten we pragmatischer opereren willen we aan de macht blijven. Met de onverdraagzame, betweterige en bokkige Lemaitre is geen zee te bezeilen, kunnen we geen sukses meer halen. Ik ga als lijsttrekker resoluut voor het burgemeesterschap, ik ruik mijn kans. Wat mijn hondstrouwe discipelen betreft, schepen Axel Weydts is van goudwaarde, extreem populair bij de vrouwen, in de Crisco en op de Kortrijkse gay scène en hij komt alle dagen in de plaatselijke gazetten. Hoe hij het doet weet ik niet, waarschijnlijk heeft zijn anders geaarde beminnelijkheid de plaatselijke persjongens in die mate gecharmeerd dat ze beseffen zonder Axel veel lezers en kijkers te verliezen. Faut le faire. Azijnpissers noemen Axel een spelmaker, grotesker dan Leopold Dekeyser, maar je zal zien, binnenkort is het lachen gedaan met het zogenaamd boeferke Weydts. Hij wordt een steunpilaar voor onze partij in Kortrijk,. een zak stemmen zal hij binnenrijven. In Heule hebben we de dociele middenmoter Bert Herrewyn, een groenrode volksjongen, heel het dorp ligt aan zijn voeten. Bert is de man zonder vijanden, de tsjeven en liberalen hebben niemand om tegen hem te zetten. Bert is een doenbare sos, een goudhaantje, al mag hij niet overdrijven met zijn groene collectivistische ideetjes. Het was de bedoeling om mijn coming-out voor het burgemeesterschap nog binnenskamers te houden, maar we vonden het uiteindelijk opportuun om het nieuws toch bekend te maken want ik wil de lepe Quickie voor zijn. Om burgervader van Kortrijk te kunnen worden, ben ik me ervan bewust dat de sossen sterk vooruit zullen moeten gaan, minstens twaalf zetels halen, een verdubbeling. Dat zit erin, ik voel het elke ochtend aan mijn water. Alhoewel ik besef, in de dorpspolitiek kan het bij onderhandelingen alle kanten uit. Ik weet dat de tsjeven mij de sjerp willen aanbieden mocht de wiskunde kloppen. Ze hebben er àlles voor over om Quickie dezelfde loer te draaien als hij zelf in 2012 met De Clerck draaide. Poets wederom poets. Daar kan ik van profiteren om de sjerp te pakken. Opdat Quickie niet zou verschieten van mijn op til zijnde politiek huwelijksbedrog heb ik hem een paar weken geleden tijdens een discreet onderhoud bij mij op de koffie van mijn plannen op de hoogte gebracht. Quickie is grootmoedig en doortrapt genoeg om in te zien dat dorpspolitiek alle kanten uit kan. De schavuit speelde zelf poker en zette De Clerck voor aap in 2012.”

De OCMW-voorzitter stelt dat sossen de Kortrijkse kiezer met een sterk programma moeten overtuigen. ‘Een Kortrijk voor de mensen en door de mensen’ is de slogan.

De Coene : “We gaan voor een toekomstgerichte en vernieuwende stad waarin iedereen tot ontplooiing kan komen en waarin we zorgdragen voor kansarmen, clochards, daklozen, illegalen, muzelmannen, asielzoekers en andere armoedzaaiers uit alle uithoeken van de planeet. Laat ze maar toestromen. Mijn grootste realisatie is mijn volksrestaurant Vork. Voor burgemeester Quickie pijnlijk om te slikken, het zal hem veel stemmen kosten. Voor ons is het tegendeel waar. Dankzij de Vork word ik stemmenkampioen en burgemeester. Wat de lijstvorming betreft, kan ik vier onafhankelijke nieuwkomers voorstellen, Hayaat Achrifi, Machteld Cambier, Johan Verniest en Jan Desmet. Hayaat Achrifi is de meest onbekende: ze is een 24-jarige studente sociaal werk en een gekopvodde moslima pur et dur. Ik zet haar in om de nieuwe klederdracht voor de moderne Kortrijkse vrouw te promoten. Met de wens dat alle vrouwen in onze stad zich emanciperen en haar voorbeeld volgen en niet meer halfnaakt door onze straten dweilen. Kortrijk is geen bordeel, hé.”

Kroegbaas Johan Verniest (51) baat de beruchte uitzuipkroeg Saint-Georges in de Voorstraat uit.
Johan : “Ik sta bekend als de allerslechtste mens van Qlown Town, na Frans Lavaert en Mike Tattoo. In mijn zuipkroeg komen alleen liefhebbers die door kunnen drinken en af en toe afrekenen met de zeven camera’s van Quickie, die dag en nacht op mij en mijn etablissement gericht staan. Een vorte skande. Als kleine kroegbaas kreeg ik de vorige jaren alleen steun bij de sossen, alhoewel noch Philippe, noch Axel, noch Herrewyn, noch een andere sos van niveau bij mij ooit over de vloer kwam, laat staan aan de toog hingen en mij een 1900 offreerden. Ik denk, het was niet niet uit principe, maar uit vrekkigheid. In elk geval, ik voel mij een interessante Kortrijkzaan, dus wou ik per se een keer op een kieslijst gaan staan, gelijk dewelke. Ik begon met Quickie op te bellen, maar die snauwde mij af met de kreet dat hij geen cafébazen meer nodig had sinds de pijnlijke afgang met Hans Masselis die alle cafégangers naar de tsjeven joeg. Bij de fascisten van die Vermeersch wou ik niet, ik wil het proper houden, en bij de Vooruiters Statler en Waldorf moest ik eerst de Vlaamsche Leeuw van buiten leren. Axel Ronse wou mij aan de onwillige Birgit Dewulf koppelen. Bij De Coene moest ik niet lang aandringen. Philippe vond mij een meerwaarde voor op zijn proletariërslijst, waar tot dan toe alleen maar voetbalhooligans, drugverslaafden, dronkaards, duivenmelkers, leefloners, doppers, abvv-ers en ander schorremorrie op stonden. Ik sta op nummer zevenendertig. Al mijn klanten stemmen voor mij. Misschien word ik schepen van cultuur, beloofde De Coene, als het een beetje meevalt. Kortrijk buist !”

14 oktober wenkt !

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

VORK

Op 13 april opende volksrestaurant VORK

Kostprijs : 7.65 miljoen.

Het restaurant is in de eerste plaats bedoeld voor de 2 euro eters (de kansarmen), maar in de praktijk zijn er van die soort geen te bespeuren. Het restaurant blijkt na één week een trekpleister te worden voor de betere 14 euro eters die op die manier de Kortrijkse horeca een pad in de korf zetten. Kansarmen die naam waardig voelen zich niet op hun gemak tussen de begoede Kortrijkzanen met hun maniertjes en de rijke toeristen die zich uitgebreid tegoed doen aan de eet-en drinkgeneugten van de chique en duur ogende Vork. De 250 echte kansarmen, de clochards, de daklozen en de illegalen zitten tussen hun lotgenoten in Poverello voor 1 euro.

Schepen Philippe De Coene blaast hoog van de toren : “Ik ben fier als een pauw met mijn nieuwste realisatie. Na Cowboy Henk van 500.000, de design duiventil van 100.000, de Libel van 300.000, de Scala voor mijn sociaal bewogen vriend Geert Six van 2,5 miljoen, is de Vork van in totaal 14 miljoen euroots de allergrootste verwezenlijking uit mijn politieke carrière. Wie kan daar tegen zijn, behalve de loosers van Kortrijk Voorwaarts en Vlaamsch Belang en de tsjeven van De Clerck ? En die Wouter Vermeersch met zijn leugens en gezeik over wat hij zou doen met acht miljoen. Ja wat ? Een AVV-VVK kruis op het stadhuis zetten ? Ben ik een weldoener of ben ik het niet ? En let wel, in tegenstelling tot Stefaan De Clerck, die zich in 2005 als weldoener op de kaart wou zetten en op de Mipim beurs in Cannes een samenzwerende deal sloot met de commerciële woestelingen van Foruminvest met de hulp van gulphostessen en enveloppen onder tafel, ben ik maagdelijk rein als het over veredelde of niet veredelde corruptie gaat. Vandaar het hysterisch gehuil van De Clerck en de Kortrijkse tsjeven over de weldaden van mijn bewind. Ik kan mij mateloos ergeren aan hun gekwijl terwijl ze zelf de corruptie tot kunst hebben verheven. Ik word kotsmisselijk als ik denk aan de vossenstreken van de katholieke kutlul De Clerck toen ik langs de kant werd geschoven voor de liberalen. Ze komen nu af met de kalotentent van Poverello, een derdewereldrefter zonder verwarming en hele dagen varkenskoteletten met appelmoes en kranewater. Mijn muzelmaanse broeders en zusters kunnen niet binnen in dat onverdraagzaam kalotenkot. Mijn armoedzaaiers willen iets meer en dat geef ik hen, zonder zwijnenvlees, mijn moslimvrienden hebben recht om hun middeleeuwse zeden en gebruiken in ere te houden. Op vrijdag is het middageten pas vanaf 2 uur en er is een gebedsruimte op de eerste étage met oude tapijten van Gheysens. Ik denk niet dat er in Kortrijk nog één muzelman rondloopt die niet op mij gaat stemmen. Met het burgemeesterschap in het verschiet ben ik een gelukkig mens.”

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Lieven

Lieven Lybeer keert CD&V rug toe

MISNOEGDE EX-BURGEMEESTER STOPT MET POLITIEK

Oud-burgemeester Lieven Lybeer spuwt zijn gal over zijn partij.

Gewezen burgemeester Lieven Lybeer (59) keert CD&V de rug toe en stopt eind 2018 met politiek. Het stemmenkanon neemt niet deel aan de verkiezingen. “CD&V erkent mij niet en toont geen respect. De pikketrekkers van de Kortrijkse tsjeven spuwen op mij”, schreeuwt Lybeer.

Bijna een kwarteeuw in de politiek, drie jaar waarnemend burgemeester (2009-2011) toen Stefaan De Clerck Kortrijk in de steek liet voor een lucratiever ministerpostje én 4.620 stemmen vanop de derde plaats met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012.

Kan tellen in de politiek, maar de Kortrijkse kaloten waarderen het volgens Lybeer niet meer.

ACW opneuker Lybeer vuilbekt er schaamteloos op los : “De kaloten verjagen mij als een rioolrat, ik werd door Hannelore Vanhoenacker van de lijsttrekkersplaats geduwd. Vanhoenacker is een onbenullige kwezel uit Marke, een poulaine van Brasseur de Bethune, ge weet wel die onverbeterlijke dronkaard, edelman met een stamboom tot aan Karel Martel. Jarreteldel Hannelore aanbidt de baron, de intimiteit is wederzijds. Turbo rattenvanger Benny Vandorpe doet de geruchten over een geheime amourette af als roddel van de rivaliserende tsjevenclan van Stefaan De Clerck. Maar ik zeg u : het is geen geheim dat grensoverschrijdende minnarij bij de Kortrijkse kaloten schering en inslag is, weliswaar discreter dan bij de liberalen, waar de amoureuze liaisons open en bloot op straat liggen en waar Arne, Tiene en casanova Wouter de avantgardistische beginselen van Nena & George O’Neill over een nieuwe stijl van samenleven en de vrije liefde ongegeneerd in de praktijk brengen. Ik mocht plaats vierendertig bezetten, die vernedering pik ik niet. Al heel mijn leven sloof ik me af ten koste van mijn gezinsleven. Ik stelde altijd het menselijke, het bovenmenselijke en het algemeen belang voorop, zelden mijn eigen portemonnee. Bijna nam ik van miserie een maïtresse, had deken Morlion mij niet op het rechte pad gehouden. Al kan ik niet versteken dat ik na het debacle van 2012 door De Clerck in een lucratief postje werd geparachuteerd als directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij. Geen lastig werk met het dubbele van een schepenloontje. Maar ik ben een mensenvriend, wil weer de mensen van Kortrijk belangloos dienen, dus in de politiek. De wijze waarop hier momenteel aan politiek gedaan wordt is een echte skande. Politiek is er om de mensen vooruit te helpen, niet achteruit, om samen naar oplossingen te zoeken, met warmte, eerlijkheid, waarachtigheid, onkreukbaarheid, nederigheid, menselijkheid en engagement. Niet mekaar koeioneren en het geld door deuren en vensters smijten of in zijn eigen zakken steken. De normen en waarden zijn compleet weg bij de Kortrijkse kaloten. Pure postjespakkerij, achterbaksheid, leugenachtigheid, bedrog en ons-kent-ons onder tafel gewriemel. Eigen zakken eerst. En aan mekaars vrouwen zitten, brutaler dan bij de liberalen. Wie het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt zijn kop eraf gehakt. Met de achterbankzitters Vanhoenacker, Deseyn en Depuydt gaan ze het niet redden. Vanhoenacker, een opgeschoonde kuisvrouw, roeptoetert wild en luid, maar wàt ze roept is inhoudsloos en beroert geen kat, laat staan een Kortrijkzaan. Deseyn gedijt goed in de kindergemeenteraad en Depuydt teert op de naam van haar vermeende kunstconnaisseur Jan. Haar inbreng beperkt zich tot raaskallen over artistieke avant-garde en opvrijen van de kunstkapiteins, genre Gery Van Tendeloo en consorten, maar een visie over mens en samenleving is ver te zoeken. De kaloten hebben boter op het hoofd en zijn blind voor het nakend onheil in de eigen partij. Ze gaan nu ‘wir haben es nicht gewusst’ zeggen, maar ik weet wel beter. Met acht nieuwe huisvrouwen en twee zogenaamde Turbo’s denken ze Kortrijk te heroveren. Ik ben geen seksist of misogyn, maar met die huis-tuin-en keukenvrouwen is goed bestuur uitgesloten. En met politieke slaphanger Benny Vandorpe, de man zonder eigenschappen met zijn idiote bewondering voor een klad opgepepte huisvrouwen en in zijn kielzog de ACW putjesschepper Dieter Devos van Turbo gaat het ook niet lukken. Waterdragers met gefakete opstandige woordenkramerij, politieke scharrelaars die mekaar op het voorhoofd zoenen,  windmakers zonder profiel, ingehuurde spionnen, finaal mislukt, nu uitverkoren om de politieke hoerenkeet van de Kortrijkse tsjeven te vullen. Vandorpe denkt dat hij stemmen gaat halen, we gaan nog lachen. Ik voeg eraan toe dat ik voorstellen van andere partijen heb ontvangen. Geo Verstichel wou mij Kortrijk Voorwaartsduwer maken en De Coene staat te zwaaien met een ocmw postje. Bij David Wemel moest ik een burgerschapstest afleggen en mijn katholiek geloof afzweren, wat ik niet ga doen, ik ben niet zot hé. Ik blijf bij mijn gedacht, weg met de politiek Ik kom niet op mijn beslissing terug en neem stedelijk en provinciaal niet deel aan de verkiezingen. Ik focus mij nu verder op mijn job als directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij. Dat brengt goed op en ik ben verlost van het pseudo-intellectueel gedaas, het ons-kent-ons gehoereer en de libertijnse frivoliteiten van de Kortrijkse machtsklieke die doorgaat de Kortrijkzanen te verneuken.”

Het is duidelijk dat voorzitter Jean Brasseur de Bethune momenteel moeite heeft om al zijn troepen in het gareel te houden. Renegaat Lybeer wordt in Qlown Town gemeden als de pest. Kortrijk Voorwaarts zag nog even brood in de malloot, tot Dirk Dupont, alias Dirk Pot, na zes maanden getrek, gewrijf en geduw op het Voorwaarts theater verscheen.

Dat is politiek in Qlown Town !

14 oktober wenkt !

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Taqiyya


Optocht tegen de moskee in Kortrijk met Filip Dewinter en Maarten Seynaeve, toen Maarten nog tegen de moskee was…nu niet meer. Grappig.

INGEZONDEN STUK

Achter de muren van de grootste moskee………taqiyya (*)

Bij de eerste vergadering op uitnodiging van het stadsbestuur i.v.m. de komst van de grootste moskee van Vlaanderen in de Brugsesteenweg, heeft een groot aantal buurtbewoners geen of zeer laat een uitnodiging ontvangen.

Een vraag gesteld door architect P.S. over de bouwvergunningen, werd brutaal afgewimpeld. Nadien werd deze persoon benaderd door ….. met de boodschap zich niet meer in te laten met de moskee, anders zou ’t Stad haar opdrachten aan hem terugschroeven. Hij heeft zich daarbij neergelegd en werd beloond met onder andere “Het Armoedeparadijs” in de gebouwen van Gheysens Decoratie in de Doornikstraat, maar ook in de Rijselsestraat heeft betrokken architect nog opdrachten gekregen. Ondertussen is hij wel verhuisd uit de Watermolenstraat, weg van een mogelijke reuze moskee. Een vraag van J.D. op dezelfde vergadering naar de financiering van de moskee werd genegeerd, als waren het de Duivelsverzen.
Blijkbaar is dit HET heikele punt.

M.V., werkzaam bij de logopedie, was ook kritisch t.o.v. de komst van de megamoskee, krijgt te horen van de ouders van patiënten, voor 80 % allochtoon, dat het daar haar plaats niet is en wordt ontslagen. Na enkele vergaderingen van de buurt met ’t Stad en vertegenwoordigers van de moskee   zou financiële transparantie worden verschaft. Buiten wat juwelen, geldstukken en reçuutjes krijgt men niets te zien, zeker geen bedragen die wijzen op een gezamenlijke waarde van vijf miljoen Euro. Uiteindelijk schermt de burgemeester met privacy, als advocaat specialist inburgering, alhoewel iedere partij in België meer openheid vraagt bij de sponsering van moskeeën, ook Open VLD.

Maar via Schepen Scherpereel vernemen wij toch dat de fondsen van Marokko komen. M.A., een vertegenwoordiger van de moskee, rijdt de wagen van dokter Q.V. aan en vervolgt zijn weg. Dit belooft al voor een goede buurtschap. Is dat geen probleem voor Gwendolyn Rutten, ook Open VLD? Mozaïek, ”les libres penseurs” van Kortrijk zijn partner van de Atakwa moskee. Dit zijn toch mensen die tegen iedere godsdienst zijn? Of zijn het hand en spandiensten aan Philippe De Coene? Uit Kortrijk vertrokken Olivier Calebout (Abu Sayfiedeen) en Abdelmalek Boutalliss (Abu Nusaybah) als IS strijders naar Syrië. Eén woonde zelf in de straat van Ph. De Coene, maar niemand wist van iets? Ook aangekaart werd de waardevermindering van de panden in de omgeving van de toekomstige moskee. Volgens V. Van Quickenborne is daar geen sprake van. Alhoewel men in Leiden een schadeclaim kan indienen bij het gemeentebestuur n.a.v. de komst van een moskee in een oude kazerne. Bovendien wijst een studie van onafhankelijke instellingen aan dat gelimiteerde ontwaarding het dubbele bedraagt van de aankoopsom van de moskee, (10 miljoen € ). Woningen uit een hogere prijsklasse worden zelfs onverkoopbaar. Huizen die soms als laatste financiële onderpand dienen bij tegenslag. Betaalt de burger nog niet genoeg via zijn belastingen.

Om te bewijzen dat de Kortrijkzaan niets, maar dan ook niets in de pap te brokken heeft , alhoewel het gemeentebestuur de mond vol heeft over “Kortrijk spreekt”, maar niet luistert, wordt het buurtcomité vervangen door mensen gekozen door de burgervader, door toedoen van de buurtwerker T.H., uiteraard op kosten van de burger.

Een éénmalige uiteenzetting in Het Hemelhof, waar bepaalde buren zelfs de toegang werden geweigerd, heeft ’t stadsbestuur wat geluld over terreinen waarover ze niet beschikt en de bestemming van die gronden zeker en vast zal bepaald worden na deze legislatuur.

V. Van Quickenborne, politiek is meer dan een jointje blowen in de senaat. Uw vriendje Abu Jahjah leerde u terrorisme goedpraten, daardoor probeerde u zelfs te getuigen tegen generaal Sharon, voor de inval in Sabra en Shatila. Maar dit kon niet omdat in 1982 u pas 9 jaar was. Sjeik Almed Yassin, leider van Hamas, met zijn preken ”de Joden uit te moorden” wenste u zelfs veel succes.
Bij de volgende verkiezingen zal deelnemen belangrijker zijn dan winnen.

(*) halve waarheden en hele leugens

(identiteit van de auteur aan Jarretelle bekend)

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Gemeenteraad niet opdoeken !

Het opiniestuk van Arne Vandendriessche op de webstek van de Krant van West-Vlaanderen is zonder meer lezenswaardig. Dat hij vanop de schepenbank vaststelt dat het niet goed gaat met de Kortrijkse gemeenteraad en daarover begint na te denken is lofwaardig. Dat hij dit inzicht maar uitspreekt na ruim vijf jaar bestuur door de stadscoalitie weze hem vergeven. Beter laat dan nooit. Het wringt bij hem blijkbaar dat er zo weinig wederzijds begrip merkbaar is tijdens de debatten. Er is geen “politieke kruisbestuiving”.

Hoe zou dat komen?

Als vrij trouwe bezoeker van de gemeenteraadszittingen kan ik met hem alleen maar vaststellen dat “de instroom van ideeën of nieuwe politieke keuzes eigenlijk stilvalt na het schrijven van het bestuursakkoord”. Inderdaad. De constructieve en positief bedoelde voorstellen van de oppositie worden door de meerderheid genadeloos weggestemd. Opmerkingen van de oppositie over flagrante fouten in de voorstellen van de stadscoalitie worden door de burgemeester schimpend en scheldend weggehoond. Redelijke vragen om een punt uit te stellen tot nadere bestudering en het zoeken naar een consensus worden nooit gehonoreerd. Beslissingen die nog in de gemeenteraad moeten genomen worden zijn soms al uitgevoerd. Dossiers die een ruim debat verdienen onder alle gemeenteraadsleden zijn vaak al door de stadscoalitie een paar dagen vóór de zitting afgehandeld in een persbericht. Hoe wil je dan tot een dialoog komen, voor “politieke kruisbestuiving” zorgen?

Een burgerraad?

Ik vrees dat de mirakeloplossing die Arne Vandendriessche voorstelt, een “burgerraad” en jaarlijks een “fundamenteel debat met onze burgers” , wel eens een slag in het water zou kunnen zijn. De spreekrechtronde voor burgers vóór het begin van de gemeenteraad is in de voorbije vijf jaar nauwelijks gebruikt. De zittingen van de gemeenteraad ‘on the move’ in de deelgemeenten lokte nu niet direct denderend veel publiek en het initiatief is intussen een stille dood gestorven. Hoe denkt hij dan een “burgerakkoord” tot stand te brengen. Een akkoord van wie met wie? Is dit niet de liberale illusie dat alle burgers op gelijkwaardige basis en op gelijke voet vol interessante visies en ideeën zitten die alleen maar door de politici gecapteerd moeten worden? Alsof gemeenteraadsleden in het niemandsland opereren, buiten de samenleving, alsof ze geen achterban hebben. Bestaat er trouwens geen enorm gamma van verenigingen die burgers vertegenwoordigen?

Toch een belangrijke noodkreet?

Ja, toch is het opiniestuk van de jonge schepen in mijn ogen een belangrijke noodkreet. (Ik laat in het midden of het niet ook het tijdig innemen is van een bepaalde positie in functie van zijn politieke carrière.) Hij ervaart lijfelijk dat het in de gemeenteraad allemaal veel beter en democratischer zou kunnen en hij zoekt naar een uitweg. Ik hoor hem als het ware denken: die oppositie heeft af en toe gelijk, maar ja… Gééf ze dan ook eens gelijk in plaats van elk amendement weg te stemmen, zou ik zo zeggen. In plaats van moedeloos de gemeenteraad dan maar af te schaffen zou men hem beter nieuw leven inblazen. Men zou bijvoorbeeld de gewone raadsleden van de meerderheid ook aan het woord kunnen laten. Nu zijn er bij de meerderheid raadsleden die ik gedurende vijf jaar nog niets heb horen zeggen. Niet erg verrijkend voor het debat. Men zou bij bepaalde belangrijke dossiers vooraf een consensus kunnen zoeken tussen meerderheid en minderheid en op de gemeenteraad dan toelichten waarom het wel of niet gelukt is. Van mening verschillen moet in een democratie immers kúnnen, is zelfs essentieel, maar elkaar vinden in een goede oplossing is óók democratie. Men zou een comfortabeler zitruimte voor de bezoekers van de gemeenteraad moeten maken. Hoe wil je dat burgers komen meeluisteren en achteraf de raadsleden kunnen aanspreken? Men zou zo correct moeten zijn dat gemeenteraadsleden als eerste de informatie krijgen en niet de zaak al vooraf aan de media verkopen. En als men dan toch een persbriefing houdt vóór de gemeenteraad, zou men dan niet ook de fractieleiders van de oppositie kunnen uitnodigen om mee de media te informeren.

Frans Destoop
ex-schepen Kortrijk CD&V

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Weg met de gemeenteraad !

Meerderheid versus oppositie: what’s the point?

Schaf de gemeenteraad dan maar af.

Eén burgerraad per jaar kan soelaas brengen.

Ons eigen bestuursakkoord (Plan Nieuw Kortrijk), is het resultaat van een bevraging van 4000 Kortrijkse gezinnen, we bereikten 20% van de 13.000 studenten en vergaten de senioren (zilveren spreekt), commerçanten en handelaars niet, stelden een voltijdse programmaregisseur ‘participatie’ aan, installeerden een spreekgestoelte in de gemeenteraardzaal, streamen de discussiesreal time via het net, organiseren stadsdebatten en talloze informatievergaderingen, lieten stadsgenoten via budgetgames over centen beslissen, verdubbelden het aantal buurtcomités naar 223 stuks én gingen de zondagmorgen deur-aan-deur met het stadsbestuur. We bereikten hierdoor 31% van alle Kortrijkzanen,…. Kortom: In onze stad hebben we de voorbije 5 jaar enorm ingezet op burgerparticipatie en inspraak.

Maar nu moeten we een stap verdergaan. Want er zit nog een structurele lacune in onze lokale volksvertegenwoordiging. Namelijk, in onze gemeenteraden waar steeds harder meerderheid tegen oppositie wordt gestemd. What’s the point? Dit zorgt ervoor dat de gemeenteraadsleden van beide kanten geen echte meerwaarde hebben, schepenen en burgemeester onvoldoende politieke controle ervaren, er geen politieke kruisbestuiving plaatsvindt en de instroom van ideeën of nieuwe politieke keuzes eigenlijk stilvalt na het schrijven van het bestuursakkoord. De gemeenteraden ondergraven op die manier hun eigen relevantie.

Toegegeven, de hogere overheid zette al dankbare stappen om de gemeenteraad te versterken; het scheiden van de functie van voorzitter gemeenteraad en de burgemeester, nieuwe begrotingsregels (de zogenaamde BBC), de aanstaande integratie van OCMW- en gemeenteraad en andere waardevolle zaken die in het kersverse decreet Lokaal Bestuur te vinden zijn. Er is dus al veel geïnvesteerd in de professionalisering van steden en haar bestuurders maar nog niet in het vertegenwoordigende orgaan bij uitstek, de gemeenteraad. We moeten daar de structuur veranderen, waardoor de politieke cultuur zal volgen.

Note: Idealiter maken we schoon schip met de huidige constellatie. We verminderen maar upgraden de gemeenteraadsleden, werken met meer doorgedreven commissies, verdubbelen het aantal zittingen – want nu worden vaak tientallen punten per zitting afgehaspeld – kortom: professionaliseren we sterk. Echter, de sleutel ligt hiervoor niet bij de steden en gemeenten maar bij de federale overheid. Daarom een voorstel van hervorming die binnen het huidige kader kan ingevoerd worden:

Laat ons een burgerakkoord maken, gebaseerd op de kracht, de beweging en de ideeën van de samenleving, dwars door de bevolkingslagen heen. De nieuwe bestuursploeg neemt daar trouwens best de tijd voor door de eerste maanden een doorgedreven sollicitatieronde te houden. Evengoed digitaal als persoonlijk, off- en online. Met individuele burgers, stakeholders, adviesraden, middenveld, kennisinstellingen, …. Én dit alles ondersteund door experten en professoren. Nadat dit akkoord is vormgegeven en gefinaliseerd, kan men ermee aan slag.

Maar nu komt het. Bovenop deze ‘eenmalige’ oefening, moeten we jaarlijks een inspraakmoment inlassen. Één burgerraad per jaar. Een fundamenteel debat met onze burgers die het gezag heeft om het beleid bij te sturen. Diepgaande inspraak ondersteund door de nodige tools en budgetten. In navolging van de ‘echte’ verkiezingen, is de gemeenteraad van oktober daarvoor het ideale moment. De gemeenteraadsleden van beide kanten kunnen zich profileren én toewerken naar deze jaarlijkse mijlpaal, kunnen hun ideeën of visies ingang doen vinden, mensen overtuigen of zelf overtuigd worden. Elk jaar één specifiek thema, vastgelegd aan het begin van de legislatuur.

Zo worden de betaalde politici verschillende keren per legislatuur achter de veren gezeten. Én worden de burgers verschillende malen in een legislatuur betrokken. Ik moet het eerste college nog tegenkomen die een breedgedragen consensusvoorstel (gelijk uit welke hoek) zal tegenwerken. De wortels van een stad zijn immers niet de architecten, de stadsplanners of politici, maar gewoon de inwoners. Wel, betrek hen dan volop in het georganiseerde meningsverschil, dé essentie van politiek. Het niveau en de relevantie van de gemeenteraad zal er wel bij varen.

Of anders kunnen we dit vastgeroeste orgaan beter gewoon afschaffen.

Arne Vandendriessche
schepen Kortrijk VLD

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Shary

Lijsttrekker en kandidaat burgemeester Axel Ronse, Vlaams-Nazionalist, heeft geholpen bij bakkerij Santy in Marke. Hij vroeg daarmee aandacht voor het tekort aan personeel in de sector, maar vooral aandacht voor de start van zijn kiescampagne. Axel wil burgemeester van Qlown Town worden. Zaterdag laatstleden liep Axel zelfs rond, in de gepaste outfit, op het mini-hardrock festival van tattoo Louis op de Grote Kring. Hij deelde folders met een berkenkruis uit, “om te lachen en om mee te zijn met de hardrock fanaten”, zei Axel.

”Versoepel de regeling voor jobstudenten”, suggereerde Leen Decruynaere (38) van Santy. “Laat jobstudenten 400 uur per jaar vrij werken in plaats van het huidige systeem met 50 volle dagen toe te passen. Vaak hebben we iemand maar enkele uren nodig tijdens piekmomenten. Een ander probleem is dat stagiairs van de bakkersopleiding pas als ze 18 jaar zijn vroeger mogen werken dan 6 uur ’s morgens.” Leen staat als nieuwkomer op de kieslijst van de tsjeven.

Aan extreemlinkse inktkoelie Peter Janssens gunde Ronse over het bakkerijgebeuren en over zijn kiescampagne een paar zinnen : “Ik nodig alle Bakkers van Vlaanderen binnenkort uit naar de Vlaamse commissie Werk en Economie, die ik leid. De nieuwe regeling voor jobstudenten zit er aan te komen. Dat de stagiairs ’s nachts niet mogen werken, is godgeklaagd. Een skandaal! Het moet mogelijk zijn om werklozen tijdelijk in te zetten op piekmomenten. Over mijn kiescampagne kan ik nog onthullen dat we een grote vis hebben binnengedaan voor op onze lijst. Een vrouw dan nog, en welk ene !”

Als een obus sloeg het nieuws in !

Op vraag van Lanssens onthulde Ronse de naam van de nieuwe topkandidaat voor zijn kieslijst. Het is niemand minder dan Shary Vancauwenberghe, na Nathalie van LUNA, de beroemdste madame van Qlown Town. Shary is mateloos populair, gekend als slecht geld zeggen haar vrienden, en ze ligt goed in de markt bij de mannen, ten prooi aan de démon de midi, die weerloos aan haar voeten liggen. Geen kattin om zonder handschoenen aan te pakken, eiste en verkreeg Shary een verkiesbare plaats met uitzicht op een schepenpostje ter vervanging van schepen An Vandersteene, die altijd moe is.

Shary : “ik stort me inderdaad halsoverkop in de Kortrijkse politiek. De eerste ontmoeting aan de linker tooghoek van Bar des Amis met de springlevende knaap en politieke gigolo Axel Ronse was een blikseminslag. Tu m’offres un verre, chéri, fluisterde ik achteloos in zijn oor. Ik was al goed in de wind en waagde mijn kans. Lullen, frunniken, slowen, blowen, grabbelen, tasten en hijsen kwam er niet bij te pas. Met zijn onweerstaanbare blik, zijn jongensachtige allure, zijn Colgate smile en zijn ontwapenende openingszin lokte de charmante woesteling mij als een hulpeloos veulen in zijn stal. Ik ben voor Axel en alleen voor Axel gevallen en gaf de beteuterde Steven Lecluyse het nakijken. Pas dagen later vernam ik dat het voor de Vlaamse Nazionalisten was dat ik viel. Soit, ik ga ervoor. Ik ga doorbijten. Schepen van cultuur worden, daar droom ik al van sinds mijn eerste maandstonden van.”

Dat is Qlown Town !
14 oktober wenkt.

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Wat te doen met 8 miljoen ?

Persbericht maandag 9 april 2018

Actie volksrestaurant:

HAD JE 8 MILJOEN …

… WAT ZOU JIJ DAN DOEN?

Terwijl de armoede in Kortrijk zeer sterk stijgt, staat er geen maat op de uitgaven door de stad. Vlaams Belang zou het geld van het miljoenenproject volksrestaurant anders besteden.

Als reactie op het Volksrestaurant, dat opent op vrijdag 13 april 2018, organiseerde Vlaams Belang maandag een gratis soepbedeling op het plein nabij winkelcentrum K en de maandagmarkt in Kortrijk. De actie werd een succes: veel gewone Kortrijkzanen genoten van een hartverwarmende kop verse tomatensoep.

Het armoedebeleid in Kortrijk heeft compleet gefaald onder de stadscoalitie van VLD, SP.A en N-VA. Zo steeg de kinderarmoede onder socialistisch OCMW-leiderschap tot een alarmerende 17,4%. Bijna één op vijf kinderen groeit dus op in armoede. Bijna 1 op 7 Kortrijkzanen moet het ondertussen met minder doen: 11.000 van de 76.000 inwoners. Dat zijn zo wat duizend voetbalploegen.

N-VA, VLD en SP.A investeren te veel in bakstenen en te weinig in mensen. Het totale project aan de Doorniksetunnel kost bijna 8 miljoen euro (320 miljoen oude franken) en heeft een jaarlijkse uitbatingskost van honderdduizenden euro’s. Dan worden nog niet eens de kosten van de financiering en de reglementair verplichte parkeerplaatsen mee in rekening gebracht. Het oorspronkelijk vooropgestelde budget werd met maar liefst 20 procent overschreden.

Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “Dit gesubsidieerd prestigeproject van de Kortrijkse socialisten doet onze lokale horeca concurrentie aan. Onze Kortrijkse armen zitten bovendien niet te wachten op dit ‘Grand Café’ zoals De Coene het graag” in de pers bestempelt. Een doeltreffend armoedebeleid bedient geen armen in een luxe restaurant maar ondersteunt hen in het zelf koken van gezonde en betaalbare maaltijden. Wij kiezen voor zelfredzaamheid in plaats van pamperen.

Betaalbare alternatieven voor dit geldverslindende project werden bovendien onvoldoende overwogen, zoals het na verhuis vrijgekomen restaurant in het ziekenhuis aan de Reepkaai dat toch ook eigendom is van het OCMW. De hoge kosten vallen dus niet te verantwoorden, te meer armenorganisatie Poverello zich vlakbij bevindt en warme maaltijden aanbiedt voor 1 euro.”

Voor Vlaams Belang moet het armoedebeleid in Kortrijk anders. De partij wil een armoedebeleid dat focust op armoede opsporen en effectief aanpakken, mensen intensief begeleiden naar volwaardig werk en zelfredzaamheid, misbruiken aanpakken en natuurlijk stoppen met het importeren van armoede.

Een uitgebreide kostprijsberekening vindt u hier: https://kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/volksrestaurant-8-miljoen/

Bijlage: (1) Pamflet volksrestaurant – (2) Foto volksrestaurant – (3) Foto soepbedeling

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Foto_soepbedeling_0.JPG

http://www.drk.be/files/regio/Pamflet_volksrestaurant_voorzijde_0.png

http://www.drk.be/files/regio/Pamflet_volksrestaurant_achterzijde_0.png

http://www.drk.be/files/regio/Foto_Volksrestaurant_0.jpg

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

VORK

Nieuws uit de Kortrijkse spektakelmaatschappij.

Gisterenavond opende VORK voor de Kortrijkse plebejers.

De Kortrijkse stoet van plebejers overrompelde de zaal en het terras van het volksrestaurant, het dure luxe speeltje (2,2 miljoen) van schepen De Coene.
Burgemeester Van Quickenborne begroette, dik tegen zijn zin, aan de ingang de proletarische ‘feeststoet’ en verdween na een kwartier met de noorderzon.

De zedenpreek van groenlinkse Gutmensch Wim Opbrouck werd overstemt door het lawaai van de beschonken volksmassa. Daarna werd gratis gehesen tot middernacht.

Behalve alle sossen was het N-VA heir goed vertegenwoordigd. Shary is de nieuwe ster aan het Kortrijks Vlaams-Nationalistisch firmament. Verder Stefaan De Clerck en een handvol andere tsjeven. Niemand van Groen, niemand van Vlaams Belang en niemand van Kortrijk Voorwaarts. Het meest opvallende : geen liberalen te bespeuren, behalve de onvermijdelijke Wout Maddens, maar dat is geen liberaal en Wout moet per se elke avond het huis uit van zijn vrouw. Thuis is de schepen ongenietbaar, zeggen ingewijden. De schepen werd een zwerfkater omdat het moet.

Maar natuurlijk. De opening voor de Kortrijkse notabelen, hoogwaardigheidsbekleders, gestelde lichamen, intimi en tutti quanti vond naar aloude Kortrijkse gewoonte op uitnodiging plaats op donderdagavond. Daar moesten de armoedzaaiers en plebejers en ‘het volk’ niet in de weg komen lopen. Daar waren de betere liberalen wèl van de partij. Arne Vandendriessche, toekomstig schepenen Wouter Allijns en Tiene Castelein, Maarten Vander Stichele, Koen Byttebier, Hilde Verduyn, Sander Maenhoudt e.a. Burgemeester Van Quickenborne bleef er langer dan één kwartier en bezong de weldaden van het Volksrestaurant, alwaar hij als eerste beloofd heeft met vrouwtje Anouk op maandag kèrremelkstampers te gaan proeven, gezeten te midden van een half dozijn uitgekozen 2-euro eters. Met de persjongens in zijn zog. En daarna nooit meer.

De Vork is een schot in de roos voor De Coene en zijn acolieten. Misschien levert het hem het burgemeesterschap van Kortrijk op. Marc Lemaitre deelde in de euforie en ook het schoonste koppel van de stad mijnheer en mevrouw Axel Weydts.

“Wij gaan met Kortrijk samen naar de toekomst”, probeerde Quickie nog, maar zijn aanhang is aan het twijfelen geslagen.

Het begint de burgemeester nu al dun door de broek te lopen.

Geplaatst in Satire | Een reactie plaatsen

Quickie en Kalle

Laatste oproep !

Op de koffie met burgemeester Donald Van Quickenborne.

Zondag 22 april van 15 tot 18 uur. Kortrijk Xpo Hal 5

Gratis koffie met boterkoeken (met en zonder rozijnen) en Kalletaart, gratis geschonken door 20 Kortrijkse bakkers, behalve de Kalletaart dewelke de pasteibakkers tegen de scherpste prijzen hebben aangeleverd.

Opgelet ! Opgelet ! Slechts 600 deelnemers worden toegelaten, er is een grens aan de vrijgevigheid van de burgemeester want de Kalletaarten moet hij uit eigen portemonnee betalen. Weliswaar tegen de allerscherpste prijzen.

Het wordt een boeiende namiddag vol leute en zwans en samenzang en met interessante weetjes en nieuwsjes over het verplicht designterrasmeubilair aan de verlaagde Leieboorden, over de kostprijs van het Vork restaurant van schepen De Coene, over Dirk Pot, Lieven Lybeer en Kortrijk Voorwaarts en andere Kortrijkse roddels. Om af te sluiten geeft de burgemeester een korte verkiezingsspeech en heft hij een tip van de sluier op over zijn nakende aankondiging betreffende zijn gooi naar een tweede mandaat als burgemeester van Kortrijk. Het lachen bij zijn tegenstrevers zal hen vlug vergaan.

De gezins- en ouden van dagen namiddag ziet er verder uit als volgt :

-Vlaamse schlagers, smartlappen en meezingers van Eddy Wally, Bob Benny, Salim Seghers, Cathy Van d’Huynslager, de Zangeres zonder Naam, Anneke Soetaert, Johny Jordaan, Laura Omloop, Sjarel Jansen, La Esterella, de Heikrekels, Vader Abraham en vele anderen.
-Jodelen met schepen Rudolf Scherpereel in Lederhose, op muziek van Bobbejaan Schoepen.
-Verrassingsoptreden van politieke vagebond Lieven Lybeer. Lieven krijgt de voorlaatste plaats op de lijst van de burgemeester.
-Skamateur Marcelino doet een verdwijntruuk.
-Politieke conceptualist en warhoofd Kortrijkwatcher Frans Lavaert geeft een humoristische conférence over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek ten tijde van Jules Coussens en Jozef Lambrecht. Frans, die tegen de middelmaat is en van het kroegslempen een politiek-esthetische stroming maakte, eindigt met de historische oproep ‘pleeg de revolutie of pleeg zelfmoord’.
– Schepen Arne Vandendriessche schaft de gemeenteraad af en duwt schepen Wout Maddens naar de rol van achterbankzitter.
-De namiddag wordt feestelijk afgesloten met de meezinger : ‘Dans met mij tot morgenvroeg’ van Arne Jansen.

Asap inschrijven bij de meid voor alle werk Angélique Dekeyrel, betaald door de stad.

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Qlown Town bankroet

van begin 2014 tot einde 2018

De bronnen van alle onderstaande cijfers zijn:

 • voor de stad Kortrijk: “Strategisch meerjarenplan / aanpassing 10 / 2014-2020”
 • voor het OCMW Kortrijk: “Meerjarenplan 2014-2020 / opgemaakt in oktober 2017”

DE STAD KORTRIJK

 1. Begin 2014 bedroeg de schuld waarvan de stad de hoofdschuldenaar is: € 158.167.270,55. Eind 2018 zal de schuld waarvan de stad schuldenaar is, bedragen: € 125.506.870,73. Dit is een vermindering van de schuld voor € 32.660.399,82 (= € 158.167.270,55 – € 125.506.870,73) Echter: Begin 2014 bedroegen de reserves van de stad: € 45.830.984,21, zodat de eigenlijke schuld begin 2014 bedroeg: € 112.336.286,34 (= € 158.167.270,55 – € 45.830.984,21). Eind 2018 zullen de reserves bedragen: € 11.681.900,20. De “matras” van de stad zal in de periode 2014-2018 verminderd zijn met € 34.149.084,01 (= € 45.830.984,21 – € 11.681.900,20). Na compensatie van plus en min komt dit neer op de vermeerdering van de schuld van de stad met € 1.488.684,19 (= € 34.149.084,01 – € 32.660.399,82) over de periode van 2014-2018.
 2. Begin 2014 bedroeg de schuld waarvan de stad de hoofdelijke mede-verbonden schuldenaar is: € 16.790.154,46.Eind 2018 zal de schuld waarvan de stad de hoofdelijke mede-verbonden schuldenaar is, bedragen: € 63.738.144,28.Dit is een vermeerdering van de schuld met € 48.436.674,01 waarvoor de stad eveneens instaat (= € 63.738.144,28 – € 16.790.154,46). Die schulden waarvoor de stad mede-verbonden schuldenaar is, betreffen de zogenaamde satellieten, nl. de Autonome Gemeentelijke Bedrijven (“AGB’s”) PARKO en SOK respectievelijk de Politie (waarvoor rond de 20 % door Kuurne en Lendelede uiteindelijk moeten worden gedragen) en de Kerkfabrieken (die weinig voorstellen). Het OCMW dat eigenlijk ook een “satelliet” is, wordt hieronder besproken (punt II).
 3. De PPS-constructie rond het nieuwe zwembad wordt in de voormelde cijfers niet in rekening gebracht. Voor het nieuwe zwembad heeft de stad zich echter voor een lening van € 30.000.000 borg gesteld. De stad zal deze lening moeten aflossen in de toekomst. Deze aflossing moet worden opgenomen in de exploitatierekening. De stad hoopt het grootste deel van de aflossing van deze lening te kunnen recupereren door de vergoedingen die zullen worden gevraagd voor het gebruik ervan.
 4. Globaal (“geconsolideerd”: schulden van de stad zelf én de voormelde “satellieten”) verslechtert de schuldtoestand van de stad met € 49.925.358,20 (= € 1.488.684,19 + € 48.436.674,01) over de periode van 2014 tot einde 2018. Dit betekent een verhoging van de schulden over die vijf jaar met: 49.925.358,20/1.123.362,8634 = 44,4472 %
 5. Wat opvalt zijn de geëxplodeerde balansen van de AGB’s PARKO en SOK. PARKO en SOK hebben veel bevoegdheden van de Stad (College van Burgemeester en Schepenen respectievelijk de Gemeenteraad) overgenomen. Dit is op zich een democratisch deficit m.b.t. de desbetreffende beleidsdomeinen: de democratische controle in PARKO en SOK is slechts getrapt: de controle geschiedt niet rechtstreeks door de Gemeenteraad, doch slechts door personen die door de Gemeenteraad zijn aangesteld. Deze AGB’s hebben zeer veel nieuwe schulden aangegaan: over vijf jaar is hun schuld van € 16.790.154,46 naar € 63.738.144,28 gegaan. Zelfs als men rekening houdt met een (kleine) gehoudenheid van Lendelede en Kuurne (Politie), is deze schuldvermeerdering gigantisch.

OCMW KORTRIJK

 1. Begin 2014 bedroeg de schuld waarvan het OCMW de hoofdschuldenaar is: € 22.291.885. Eind 2018 zal de schuld waarvan het OCMW de hoofdschuldenaar is, bedragen: € 33.719.709. Dit is een verhoging van de schulden over de vijf jaar met een bedrag van € 11.427.824 (= € 33.719.709 – € 22.291.885) ofwel een verhoging van 51,2645 % (11.427.824/222.918,85 = 51,2645 %). In deze bedragen zit niet de meerkost die het gevolg zal zijn van de tegenslagen bij de bouw van het RVT te Bellegem (faillissement van de hoofdaannemer). Schrijver dezes wil er ook op wijzen dat het OCMW trouwens geen buffer heeft aangelegd om mogelijke tegenslagen op te vangen… Er wordt ook alhier geen melding gemaakt van de vermindering van het actief van het OCMW dat onroerende goederen heeft verkocht… De schulden zijn verhoogd en het actief is verminderd.
 2. Wanneer het meerjarenplan 2014-2020 ook wordt gelezen voor wat betreft het kalenderjaar 2019, krijgt men koude rillingen als men moet vaststellen dat er, op basis van wat thans bekend is, als nieuwe lening voor 2019 wordt vermeld : € 11.000.000. Dit terwijl de bedragen voor nieuwe leningen zijn voor 2014 tot 2018: € 4.500.000 (2014), € 3.500.000 (2015), € 1.000.000 (2016), € 6.000.000 (2017) en € 5.000.000 (2018). De lezer zal nog eens naar www.kortrijk-vooruit.be gaan en de bijdrage van Catherine Waelkens lezen onder: “HOERA, DE AUTOFINANCIERINGSMARGE IS POSITIEF !”. Dan zal de lezer begrijpen op welke slinkse wijze de stadscoalitie in het algemeen en Philippe De Coene in het bijzonder, de aan het OCMW opgelegde financieringsmargeregels ontwijken en hierbij de toekomst van de Stad en het OCMW verregaand hypothekeren. De globale schuld van het OCMW verhoogt einde 2019 hiermee tot € 42.579.350; dit wil zeggen van begin 2014 tot einde 2019 een verhoging met een percentage van 91 % (eenennegentig procent !) (42.579.350 – 22.291.885)/222.918,85. Wie dit normaal vindt, is niet (meer) wijs. Onnodig hierbij te noteren dat de stadscoalitie hiermee een fameuze begrotingspeer aan het stoven is voor de volgende coalitie. Gedreven door ondemocratische gevoelens ontneemt de huidige (stads)coalitie haast elke beleidsruimte aan de volgende coalitie.

STAD KORTRIJK en OCMW KORTRIJK

Onder de volgende coalitie zal het OCMW “ingekanteld” worden in de stad. Het beleid en de rekeningen zullen bijgevolg geconcentreerd worden in het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad. De volgende coalitie zal (bitter) moeten vaststellen dat er -over 2014-2018 (€ 49.925.358,20 + € 11.427.824 = € 61.353.182,20) zal bijgekomen als schuld zijn ofwel 45,57 % 61.353.182,20/(1.123.362,8634+222.918,85) -over 2014-2019 zelfs € 70.212.823,20 (= € 49.925.358,20 + € 20.287.465), ofwel 52,15 % 70.212.823,20/(1.123.632,8634+222.918,85)

CONCLUSIE

De Kortrijkzanen hebben nog nooit dergelijk hoge schuld gezien en hun kinderen zullen zich blauw, geel en rood betalen.

Pieter Vanherpe
Kortrijk Vooruit

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Donald Q

Beste concullega,

Op uw fel gesmaakte uitlachblog las ik onlangs het diepte-interview met burgemeester Donald Van Quickenborne.

Wat heb ik gelachen !

Ik wil bij deze zelf nog iets toevoegen aan de gein over de burgemeester, vandaar mijn artikeltje over deze amusante kwestie. Mag ik u vragen dit op te nemen op uw Jarretelle ?

Dank en met genegen groeten,

KW

Is Donald Van Quickenborne opnieuw kandidaat-burgemeester ?

Het ziet er wel zo naar uit. Waarom zou Q anders uitpakken met een nieuw evenement: “op de koffie met de burgemeester”.  Hierbij nodigt hij senioren met hun kleinkinderen uit om op zondag 22 april om 15 uur in Kortrijk Xpo te komen genieten van koffie met allerlei soorten van taarten. Burgemeester Q heeft daartoe alle bakkers uit Kortrijk aangeschreven om gebakjes te leveren “tegen scherpe prijzen”.  De taartjes zullen tentoongesteld worden op een buffet met de namen van de leverancier-bakker erbij. Benieuwd om te weten hoeveel en welke bakkers zullen ingaan op de uitnodiging.  De leverancier bekent zich daarbij toch als een sympathisant van de burgemeester en/of zijn partij (VLD)?  Kortrijkse handelaars (de middenstanders althans) zijn daar normaler beducht voor!

Het evenement kadert de facto in een verkiezingscampagne, en wordt niettemin georganiseerd door een nauwe kabinetsmedewerkster.  Dat is gewaagd. Maar Q weet wat goed wat hij doet.  De sperperiode waarbij allerhande beperkingen  worden opgelegd aan verkiezingscampagnes gaat pas in op 1 juli. Vanaf die dag mogen er geen geschenken of gadgets meer worden verspreid.  En een individuele kandidaat mag vanaf die dag slechts 0,030 cent (in Kortrijk) per ingeschreven kiezer besteden aan zijn campagne.

Van Quickenborne heeft altijd al gezegd dat hij pas in het voorjaar zal beslissen of hij zich kandidaat stelt als burgemeester. In een dubbelinterview met VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten (“Krant van West-Vlaanderen”, 19 januari van dit jaar) zegt hij hierbij nog wat volgt:  Ik vind dat een politicus zich alleen kandidaat mag stellen voor een belangrijke functie als hij het engagement ook ten volle aangaat.  In dit geval dus voor zes jaar. Mat andere woorden: als ik me engageer als burgemeester, ben ik voor mijn partij niet beschikbaar in een uitvoerend nationaal mandaat”.

Momenteel is onze burgemeester ook nog federaal kamerlid en voorzitter van de commissie Sociale Zaken. We kunnen ons evenwel echt niet voorstellen dat Q geen enkele rol meer zal willen spelen op nationaal vlak. IN ZIJN LEVEN.

Kortrijkwatcher

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

469.053,64

PERSBERICHT

Woensdag 4 april 2018

Medische zorg illegalen Kortrijk kost half miljoen euro

In 2016 werd door OCMW Kortrijk 469.053,64 euro uitgegeven aan dringende medische hulp voor illegalen. Geld dat volgens Vlaams Belang veel beter zou kunnen besteed worden.

Voor de verzorging in ziekenhuizen betaalde OCMW Kortrijk 379.305,32 euro. Daarnaast werd nog eens 89.748,32 euro betaald voor verzorging buiten de ziekenhuizen. Dat alles blijkt uit de cijfers die integratieminister Ducarme aan Vlaams Belang heeft bezorgd (zie bijlage). De bedragen worden vanuit de Belgische schatkist terugbetaald aan de OCMW’s. In 2016 werd door de federale overheid op deze manier 51 miljoen euro uitgegeven voor dringende medische hulp aan personen die illegaal in dit land verblijven. Voor de verzorging van 15.759 illegalen in ziekenhuizen (werkblad 1) betaalde de federale overheid een bedrag van bijna 41 miljoen euro terug aan de OCMW’s. Daarnaast werd nog eens ruim 10 miljoen euro betaald voor de verzorging van 13.290 illegalen buiten de ziekenhuizen (werkblad 2). Daarmee wordt het record van 2015 verbroken.

Over hoeveel illegalen het in totaal gaat, valt niet op te maken vermits het zo maar optellen van de twee cijferreeksen over het aantal personen tot dubbeltellingen zou kunnen leiden. Toch is duidelijk dat het aantal illegalen dat op dringende medische hulp een beroep doet al jaren in stijgende lijn zit.

Illegalen die zich in dit land ophouden, kunnen rekenen op ‘dringende medische hulp’, een begrip dat ruim wordt geïnterpreteerd. Het gaat niet alleen om spoedeisende behandelingen, maar ook om luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. Ook abortus, prenatale consultatie of borstvoedingsbegeleiding, kortom alle medische verrichtingen waarvoor RIZIV-nomenclatuur bestaat, behoren tot het gamma van de ‘dringende medische hulpverlening’.

Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “Kortrijk telt 11.000 armen. Bijna één op vijf kinderen groeit op in armoede. Dit is niet langer houdbaar. Uiteraard moeten mensen die dringende medische zorgen nodig hebben die ook krijgen, maar hier kan fors worden bespaard door ervoor te zorgen dat misbruiken worden aangepakt en personen die illegaal in ons land verblijven worden geweerd.”

Het probleem van illegaliteit is volgens politieraadslid Steve Vanneste bovendien niet alleen de enorme kostprijs van de medische hulp: “De politie in West-Vlaanderen gaf deze week nog aan overbelast te zijn door de toestroom van illegale ‘transmigranten’. Exacte cijfers over de criminaliteit door illegalen wordt in Kortrijk spijtig genoeg niet bijgehouden, maar inherent aan hun onwettige status laten illegalen vaak een pad van ellende achter, gaande van zwartwerk tot zware criminaliteit.”

Meer info:
Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk, 0485/66.07.80
Steve Vanneste, gemeente- en politieraadslid Vlaams Belang Kortrijk, 0494/87.73.78

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Vincent bakt ze bruin

Vincent Q prijst de bakkers !

Vincent Van Quickenborne, de Kortrijkse burgemeester, organiseert op 22 april een bijzonder evenement: hij nodigt de Kortrijkse senioren en hun kleinkinderen uit op een gezellige namiddag in Kortrijk Xpo. Alle aanwezigen krijgen koffie en gebak. Daartoe nodigt hij de Kortrijkse bakkers uit verschillende soorten gebak te bezorgen aan een zeer scherpe prijs. Confituurtaartjes, cake, tompoes, éclairs… alles is welkom.

Tot daar een beknopt overzicht van een sympathiek initiatief.

Al zouden we ons vragen kunnen stellen, mochten we een slecht karakter hebben. Maar dat hebben we niet. Als onze burgemeester dat doet, moet hij daar een nobele en zeer belangrijke reden voor hebben. Wellicht meent hij dat onze seniorenverenigingen niet actief genoeg zijn en wil hij een diepe nood lenigen. Sociale cohesie is immers zeer belangrijk, net als intergenerationeel contact. Dat sommige onverlaten verwijzen naar de aankomende verkiezingen, moet een fabel zijn. Die zijn nog ver weg, nog zo’n kleine zes maanden. Kortom, we zouden hem niet durven verdenken van een electorale stunt. De verklaring waarom hij dit evenement de voorbije jaren niet organiseerde, moet te vinden zijn in zijn drukke werkzaamheden in de Kamer. Daar is hij voorzitter van de commissie Economische Zaken en heeft hij geleerd hoe onze economie het best kan draaien.

Misschien is dat wel de verklaring waarom hij zich rechtstreeks wendt tot de Kortrijkse bakkers. Zij worden vriendelijk uitgenodigd om 20, 30, 40 stuks gebak aan te bieden. Uiteraard, er zal veel volk zijn. Aan een scherpe prijs. Lees de vorige zin nog eens aub. Zijn inkomen laat hem immers niet toe dit evenement zelf te betalen. Zijn twee loontjes zijn daarvoor ontoereikend, heb ik van de kamervoorzitter vernomen. Het siert hem dan ook dat hij niet vraagt de gebakjes gratis te bezorgen, zoals voor de missieweek, zo’n tsjeef is hij tenslotte ook niet. Nee, hij zal ze betalen. Aan een scherpe prijs, dat wel, maar er is dan ook een stevige return voorzien: op het grote buffet zal de naam van de bakker staan. Bij de geleverde gebakjes, welteverstaan. Voor wat hoort wat, bij de liberalen toch.

Dat sommige bakkers het gevoel van zachte dwang ervaren, mag als een misverstand weggezet worden. Het is een geste, en het is niet verplicht. De liberalen verplichten mensen nooit. Daarom zijn ze ook tegen GAS-boetes. Naar het schijnt toch. Er zijn al genoeg verboden en verplichtingen, en er komen er nog aan zoals niet meer stoken met hout, met een diesel rijden, of reclame doorspoelen op tv. Meer zelfs, elke bakker die meedoet, zal eeuwig in de liberale litanieën van onze burgervader genoemd worden. Wie bijvoorbeeld een bouwvergunning aanvraagt, zal mogen rekenen op gepaste goodwill.

Dat hij de brief aan de bakkers ondertekent als burgemeester, is meer dan normaal. Hij is het toch, of niet soms. Is het niet sympathiek dat hij voor dat feestje de stadskas niet aanspreekt. Dat had hij perfect gekund, sommige van zijn collega’s zouden daar geen probleem mee hebben. En dat de contactpersoon zijn secretaresse is, is evenmin reden tot kritiek. Stel je voor dat hij dat gevraagd had aan de schepen bevoegd voor senioren, dan was hij niet ver gekomen, er is nl. geen schepen met die bevoegdheid in Kortrijk. Ik dacht dat het typische bevoegdheid zou zijn voor een N-VA-schepen zoals de immer geliefde Rudolf, gelet op zijn leeftijd althans, en zijn bijzondere belangstelling voor markten en kaartershuisjes, maar nee.

Kortom, al die jaloerse zagepieten uit de Kortrijkse politiek. Wees even creatief als Vincent Q. Organiseer een oliebollenfestijn op de foor, of een barbecue op de verlaagde Leieboorden, een gratis voetbalmatch op de KVK. Het bestuur zal zeker bereid zal zijn scherpe toegangsprijzen te geven, net als de oliebollenbakkers en beenhouwers van onze stad die een bijzondere inspanning zullen doen om onze stad van voldoende brood en spelen te voorzien. Daarvoor heb je zelfs geen sociaal restaurant meer nodig, denkt Vincent Q in zijn binnenste.

Bart Caron

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen