Vlaams Belang

PERSBERICHT

Zondag 16 september 2018

VOLLEDIGE LIJST VLAAMS BELANG : VERNIEUWING, VERVROUWELIJKING ÉN VERSTERKING

Vlaams Belang zal in Kortrijk op 14 oktober met een volledige lijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Kernwoorden van de lijstvorming zijn vernieuwing, vervrouwelijking en versterking. Campagne slogan: KORTRIJK blijft van ONS – eerst ONZE mensen.

Vernieuwing

De helft van de kandidaten zijn nieuwe mensen (20 van 41) die voorheen niet op de lijst van Vlaams Belang stonden. Er werd een harmonie gevonden tussen continuïteit en vernieuwing. De jongste kandidaat (Arno Manderick, Rollegem, 7de plaats) is 21 jaar en student. De oudste kandidaat is Roel De Brock (89, 35ste plaats) die zeer actief is als vrijwilliger bij vzw Den Achtkanter. Maar liefst 14 kandidaten, waarvan 8 vrouwen, stonden nog op de ‘reservelijst’ en moesten dus ontgoocheld worden omdat ze niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Vervrouwelijking

De lijst van Vlaams Belang telt meer vrouwen dan mannen. Om de vervrouwelijking ook in de gemeenteraad door te zetten werd bovendien een rits man-vrouw toegepast. Het signaal is duidelijk: vrouwen worden steeds vaker slachtoffer van verbaal en fysiek geweld in onze stad, bovendien staat de gelijkheid van man en vrouw onder druk in Kortrijk door de invoering van het gescheiden sporten en de hoofddoekdracht in de stadsdiensten en bij het onderhoudspersoneel.

Versterking

Sterke kandidaten die in een vorig politiek leven lid waren van partijen als LDD, Open VLD, Vivant en N-VA vonden hun weg naar het Kortrijkse Vlaams Belang. Samen komen ze tot de conclusie dat de stadscoalitie van Van Quickenborne, N-VA en sp.a de hoge verwachtingen niet heeft ingelost. Integendeel, op belangrijke thema’s als bereikbaarheid, straatgeweld en vervreemding ging Kortrijk er zelfs sterk op achteruit!

Ook zelfstandigen vonden hun weg naar Vlaams Belang (Kessy Kesteloot, 6de plaats en voorheen Wouter Vermeersch), net als horeca-uitbaters (Linda Verstraete, 12de plaats en Julien De Block, 13de plaats), verenigingen zoals het comité tegen de megamoskee (Vercaemst Liesbet, 8ste plaats), supportersfederatie van de KVK (Kris Lignel, 9de plaats) en seniorenforum Leie-Schelde (Voorzitter Mark Vandenberghe, 17de plaats).

Programma- en kandidatenfolder

In de bijgevoegde programma- en kandidatenfolder worden vijf speerpunten naar voor geschoven: de megamoskee, een propere stad én deelgemeenten, mobiliteit, veiligheid en vervreemding.

Campagnefolder – KORTRIJK blijft van ONS – eerst ONZE mensen.

Onze mensen op de eerste plaats zetten. Dat is de ambitie van het Vlaams Belang voor 14 oktober. In bijgevoegde folder worden, naast drie nationale thema’s (vestigingsstop, armoede en identiteit) ook drie lokale aandachtspunten naar voor geschoven: inspraak, dierenwelzijn en sociale huisvesting.

Voor de volledigheid werd ook nog het integrale verkiezingsprogramma voor de lokale en provincieraadsverkiezingen toegevoegd aan dit bericht. Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch nemen immers ook deel aan de provincieraadsverkiezingen als respectievelijk 2de kandidate en lijstduwer.

Bijlagen:

– Programma- en kandidatenfolder
– Campagnefolder
– Verkiezingsprogramma

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Programma-_en_kandidatenfolder.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Campagnefolder.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Verkiezingsprogramma.pdf

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

1917

Kortrijkwatcher Frans Lavaert grasduint graag in de mandaten van de Kortrijkse politiekers, een verdienste, want niemand anders doet het. Kortrijkzanen moeten weten welke politieke cumulards er zoal in Kortrijk rondlopen. Op de website cumuleo vindt men alle details. Over Vincent, Axel, Kelly, Philippe, Rudolf en de anderen. Het gaat er ruig aan toe bij de onvolprezen Kortrijkwatcher. Jammer dat KW nooit de exacte bedragen van de bezoldigde mandaten vermeldt en die staan netjes op cumuleo. Voor slechts één euro per maand (12 op jaarbasis) kan men die bedragen vinden, maar Kortrijkwatcher vertikt het om dat luttel bedrag neer te tellen. Daarenboven is hij te lui om van alles te citeren en te gierig om de plaatselijke persmensen een pint te trakteren. Waarom ? Wat scheelt er aan onze senior writer ? Viel hij ten prooi aan een neurotische stoornis als gevolg van een overdosis aan chagrijn, azijnpissigheid, verlatingsangst en een gebrek aan menselijke warmte, begrip, genegenheid en diepzinnige liefde ?

Jarretel vroeg het hem op het terras van afspanning In de Wolken, bij Stef en Vetje, het bijna sympathiekste cafébazinnenkoppel van Qlown Town.

Kortrijkwatcher : “Ja zeg, euh, hmm, hik, kijk vriend, ik ben geen intellectualistische praatvaar zoals onze burgemeester, en ik ga ‘t u vlakaf zeggen wat op mijn droge lever ligt. Ik heb ik al kosten genoeg hé, mijn pacht, mijn gsm rekening, mijn rode bordeaux, mijn was, mijn plas, mijn exotische reizen naar de meiskes van Kuta, mijn nafte, mijn blog, mijn uitgaandersleven, mijn rekening van In De Wolken en mijn lief dat mij niet sponsort, dat kost allemaal stukken van mensen hé. Buiten mijn leraarspensioentje van 1.960 euroots per maand heb ik geen andere inkomsten, laat staan zwarte. Ik moet ik sleuren en trekken om de eindjes elke maand aan mekaar te krijgen. Hik. Eén geluk, dankzij schepen De Coene, ere wie ere toekomt, kan ik één keer per dag in de Vork voor 7 euroots mijn maag volsteken. Ik ben namelijk een twijfelgeval wat armoede betreft. Te rijk om bij de gilde van de 2 euroots-eters aan te schuiven, te arm om 14 euroots op te hoesten. Ik zou ik eigenlijk voor De Coene moeten stemmen, toch ga ik voor het origineel, de communisten. Ik ben een onverbeterlijke caractériel, doe de rijken de crisis betalen ! Verder moet ik het allemaal gratis en voor niks doen. Godganse dagen naar ’t stadhuis sloffen, de stadsdiensten afdweilen om de openbaarheid van bestuur uit te dagen. Daar kijken de domme stadhuisratten mij met de nek aan. Dan moet ik nog elke ochtend naar de Bib om de gazetten te gaan lezen en de geschrijfsels van Kris Vanhee, Peter Lanssens, Axel Vandenheede en die charlatan van de Tijd, allemaal zielige broodschrijvers, ik noem ze de embedded press, uit te knippen. Mijn plakboeken, knipselmappen, portretten, brieven en volgeschreven bierkaartjes puilen mijn begijnhofhuizeke uit. By the way, na 79 jaren in dit leven heb ik het testament van mijn loopbaan opgemaakt. Na mijn dood verhuist mijn archief naar kelder van de communisten. Wie anders ? De enige partij die mij nog lief is en die mij steunt wanneer het erom spant. In de 1917 kan ik me laten vollopen tegen 1,80 euroots voor een glas rood. Ik krijg geen subsidies, geen drankbonnetjes, geen adellijke titels en geen eredoctoraten of standbeeld voor mijn jarenlang opzoekingswerk, het naar boven spitten van de onderste stenen, mijn geploeter, het onthullen van complotten, corruptie, machiavellisme, domheid en onbekwaamheid in de Kortrijkse politieke diergaarde. Kortom, niet de minste waardering is mij gegund voor mijn diepgravende onderzoeksjournalistiek, nu al bijna dertig jaar. Ik noem dat mensonterend en het grootste skandaal van Kortrijk. Ze noemen mij misprijzend een politieke clochard met een moddermoustache, een lederen grijns, bloeddoorlopen ogen en de blik van een dood peird. Ach, laat ze kwaken. Hik. Vijftig jaar lang had ik succes bij de vrouwtjes achter dezelfde tapkasten, ik was een gezellige prater, een sensuele en onweerstaanbare don juan, een ambiancemaker, een gewaardeerde betweter, een gevierde doordrinker en een levenskunstenaar met onblusbare levenslust, zin voor fijne humor en met een vleugje genietbaar cynisme. En er werd altijd doorgedronken tot het ochtendgloren, zoals mannen omgaan met een hartstocht voor het leven. Ik blijf nu alléén achter aan die tapkast van weleer, als een verstilde, versteend, vereenzaamd en door iedereen verlaten. Mijn maten van destijds, partners in crime, zitten allemaal onder de grond. Het voelt onwennig aan, mijn levenslust glijdt uit mijn handen. Mijn enig levensdoel ligt nog in het informeren en waarschuwen van domme en onwetende Kortrijkzanen voor de gewetenloze machinaties van het politiek schorremorrie dat thans het schoon weer maakt in deze stad van de schande. Ik schep er een duivels genoegen in om de burgemeester en zijn kliek dag in dag uit de mantel uit te vegen, uit te kafferen, aan de schandpaal te nagelen. Ik zal dat blijven doen tot mijn allerlaatste asemstoot. Kwatongen noemen mijn ophitsende geschriften het gevolg van een gekwetste eigenliefde. Maar het is geen wraak. Het gaat mij uiteindelijk alleen om de overwinning. Mijn devies luidt : ‘Adelaars vliegen alleen, eenden vliegen in troepen’. Op naar 14 oktober ! Hik.”

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Steve Vanneste

PERSBERICHT

11/09/2018

STEVE VANNESTE OP 15de PLAATS BIJ VLAAMS BELANG

Wouter Vermeersch: “Steve ziet zijn fout in en wil toch de partij blijven steunen. Daarom hebben wij hem alsnog een plaats op de lijst aangeboden.”

Steve Vanneste zal dan toch deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en dit vanop de 15de plaats op de lijst van Vlaams Belang Kortrijk. Vlaams Belang lanceert in samenspraak met Vanneste tegelijkertijd een plan om de overlast van nachtwinkels in Kortrijk aan te pakken.

Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “Steve Vanneste is persoonlijk en publiek zwaar door het stof gegaan. Hij heeft ook meermaals uitdrukkelijk afstand genomen van de uitspraken die bewuste avond en verontschuldigde zich bij de winkeluitbaters. Hij wil de partij blijven steunen en wij geven hem dan ook die kans.”

De Kortrijkzanen mogen oordelen.

Steve Vanneste zelf verduidelijkt ook graag het één en ander: “Ik heb uiteraard spijt van de woorden die nacht. Maar om het een en ander te kaderen, wil ik ook vermelden dat mijn wagen voordien in de straat al meermaals beschadigd werd, dat mijn brievenbus gevuld werd met vuilnis en dat mijn vriendin uitgescholden werd voor ‘hoer’. Dat allemaal sinds ik lid geworden ben van Vlaams Belang. Dat praat mijn gedrag uiteraard niet goed, maar het verklaart wel mijn woede-uitbarsting. Ik heb intussen al meermaals aangedrongen op een verzoeningsgesprek met de nachtwinkeluitbater, tot op vandaag zonder succes.”

Lijsttrekker Wouter Vermeersch vult aan: “Samen met Steve willen we de Kortrijkzanen de kans geven om hem te beoordelen op zijn werk de afgelopen zes jaar in de gemeenteraad en niet op deze nachtelijke uitspatting. Daarom boden we hem alsnog een plaats op onze lijst aan.”

Overlast en oneerlijke concurrentie nachtwinkels aanpakken

Nachtwinkels zorgen maar al te vaak voor overlast in het Kortrijkse straatbeeld. Bovendien zijn ze vaak oneerlijke concurrentie voor reguliere horecazaken. Vlaams Belang wil dan ook dat het beleid hier rekening mee houdt en schuift een aantal actiepunten naar voor die moeten helpen de overlast in te dijken.

1.Vlaams Belang wil in Kortrijk het aantal nachtwinkels sterk beperken door het opleggen van de maximale openingstaks en jaarlijkse belasting, de openingsuren streng te controleren en een ruime perimeter vast te leggen waarbinnen geen andere nachtwinkel kan uitgebaat worden. De maatregel moet, waar nodig, ook uitgebreid worden naar shishabars, belwinkels, internetcafés en andere ‘imagoverlagende winkels’.

2.Systematische controles op het naleven van de wettelijke voorschriften moeten erop toezien dat ook zij alles netjes volgens de regels laten verlopen.

3.Vlaams Belang wil dat Stad Kortrijk ondubbelzinnige convenanten afsluit met de uitbaters van nachtwinkels.

4.Nachtwinkels mogen niet open zijn tijdens braderieën, foren, kermissen of andere publieke evenementen in hun buurt.

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Makkelijk

Op het terras van afspanning ’t Eiland liep Jarretel Steven Lecluyse tegen het lijf.
Steven is een sterke kandidaat op de lijst van de N-VA. Hij draagt het rugnummer tien.
Op zijn FierFermFris shirt prijkt zijn lijfspreuk : ”Ik wil met jou in gesprek !”

Jarretel liet de kans niet voorbijgaan. : “Steven, ga je gang over de verkiezingen.”

Steven : “Ja, ik doe weer mee op plaats numero tien zoals in 2012. Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan op het kabinet van schepen Rudolf Scherpereel, iets minder bij schepen An Vandersteene, wiens bevoegdheden na zes maanden bijna allemaal door de burgemeester werden afgepakt, maar dit terzijde. An was trouwens altijd moe, ze kwam uit het onderwijs. Ik denk niet dat ze ooit nog schepen wordt. Ze gedijt beter in Don Bosco. Jan, haar gemaal, doet een gooi naar een provinciezetel en wil daarna de hele winkel afschaffen. Dat siert de man, die beweert deeltijds kunstfotograaf te zijn. Over de andere kandidaten ga ik niet uitweiden, behalve dat onze Schild & Vriender op de lijst een separatist van het zuiverste water is. We hebben die karakterkop nodig omwille van zijn onweerstaanbare aantrekking op de kiezers van vrouwelijke kunne. Er staan ook karakterkoppen op onze lijst die het aanwassend kiespotentieel van intellectuelen zullen aanboren. Door mijn fysieke uitstraling lig ik zelf goed in de markt bij de jonge meiden en bij de vrouwen van de fitnessclubs. Zes jaar geleden ben ik net niet verkozen geraakt, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door een voltijds postje bij onze drie schepenen. Ongeluksschepen Catherine Waelkens gaf er na vier jaar de brui aan, geen dag te vroeg als ge ’t mij vraagt. De diepgelovige christenvrouw Catherine werd vanaf de eerste dag door de stadscoalitie gekoeioneerd dat horen en zien verging. Zij werd door de burgemeester in een donker kantoortje zonder kabinetspersoneel geduwd en mocht twee uur per week op mijn intellectuele diensten een beroep doen, een regelrechte schande. Catherine worstelt nog altijd met de vraag wie de vader van Jezus van Nazareth was. De moeder kent ze. De onmogelijke beantwoording van deze netelige kwestie bezorgde Catherine een filosofische depressie waardoor zij totaal ongeschikt werd voor het schepenambt. Catherine ging, Kelly kwam. Over de hedonistische Kelly valt veel te vertellen, vooral in Bissegem gaat ze fier, fris en ferm over de tongen. Haar niet te evenaren zinnelijke uitstraling zal Kelly geen windeieren leggen. ‘Waarom ik opnieuw meedoe?’, vragen serieuze mensen zich af. Da’s makkelijk. Het werk is niet af, en ik ben een doener die de bakens verzet. Ik heb nu eenmaal gekozen voor een professionele carrière in de Kortrijkse politiek. Ik moet en zal weer in de schepenkabinetten geraken, als ik al zelf geen schepen word, het zit er dik in. We halen twaalf zetels met de vingers in de neusgaten. Mijn hogere scholingsgraad en mijn platonische vriendschap met een vrouw van negenenzestig brengen mij in hogere sferen, op een spirituele wolk waar gewone burgers niet komen. Samen filosoferen en mediteren wij over het leven en over de dorpspolitiek, en zij wijst me op de gevaren dat het ouder worden voor de gemoedsgesteltenis meebrengt, het gevaar namelijk van een soort landerigheid, ’t is te zeggen een onredelijk versagen tegenover de politieke plicht en tegenover het leven an sich. Ik hou voortaan rekening met de diepzinnige filosofische vingerwijzingen van mijn negenenzestigjarige hartsvriendin. See you 14 oktober!”

Geplaatst in politieke humor | Een reactie plaatsen

Horeca

PERSBERICHT

10/09/2018

VLAAMS BELANG VERSTERKT ZICH MET HORECA-UITBATERS

Vlaams Belang heeft vandaag twee café-uitbaters toegevoegd aan zijn lijst. De partij wil daarmee extra aandacht vragen voor de broze horecasector in onze stad.
Het zijn Linda Verstraete van café De Kaai nabij de moskee aan de Stasegemsestraat en Julien De Block van café De Eikel aan Bissegemplaats.

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang: “De voorbije maanden ben ik gaan spreken in volkcafés in álle uithoeken en deelgemeenten van Kortrijk en telkens is mij duidelijk geworden welke belangrijke sociale functie deze cafés hebben. Ze zijn de facebook van de gewone Kortrijkzanen.”

Begin dit jaar doken in de media plots hoeraberichten op die deden uitschijnen dat de horeca het buitengewoon schitterend doet. Een rapport van onder meer Unizo gaf echter een ander beeld. (1) Ook Horeca Vlaanderen nuanceerde die berichtgeving onmiddellijk. De horeca was nog altijd de meest verlieslatende sector met de grootste schuldenlast, benadrukte de sectororganisatie. Een hoerasfeer was helemaal niet op z’n plaats. De faillissementscijfers bevestigen dat. In tegenstelling tot andere sectoren blijft de horeca enorm gevoelig voor faling. Horeca Vlaanderen geeft aan dat al na vijf jaar de helft van de starters in de sector niet meer bestaat.

Maken Kortrijk of de deelgemeenten een levendige indruk, dan heeft de horeca daar onmiskenbaar een belangrijk aandeel in. Het Vlaams Belang stelt vast dat de horecasector echter enorm broos is. Van volkscafés tot betere eetgelegenheden, vele ervan hebben het moeilijk om te overleven. De horecasector verdient dan ook extra aandacht.

✓ Terrasbelastingen zijn pestbelastingen en moeten geschrapt.

✓ De terrasreglementen in Kortrijk moeten duidelijker en eenvoudiger. Er moet ook meer overleg gebeuren met de horeca-uitbaters.

✓ De toeristische troeven van Kortrijk scheppen opportuniteiten voor de horeca. Toeristische promotie wordt dan ook best in overleg met de horeca gevoerd. ✓ Ook de horeca zelf kan een toeristische troef zijn. Zeker wanneer die streekproducten en lokale specialiteiten aanbiedt, unieke activiteiten organiseert of op een creatieve manier mee de uitstraling van de stad of gemeente verzorgt. Het Vlaams Belang wil dat Kortrijk deze inzet beter waardeert en de vaste lokale horecazaken vrijwaart van valse concurrentie door commerciële ‘pop-ups’. Deze tijdelijke zaken moeten aan dezelfde reglementen en voorwaarden voldoen als de vaste horecazaken en dezelfde taksen betalen. ‘Pop-ups’ moeten ook een meerwaarde hebben voor heel het lokale horecagebeuren. Anders dreigen zij alleen maar de vruchten te plukken van wat de vaste lokale horeca heeft opgebouwd.

✓ Wanneer de stad op het openbaar terrein een evenement organiseert, moet de horeca daar zo veel als mogelijk bij betrokken worden. Denken we maar aan de nieuwjaarsreceptie op Kortrijk Weide (in volksmond: Kortrijk Woestijn) waarbij de horeca in het stadscentrum compleet werd genegeerd.

✓ De lokale Kortrijkse regels die specifiek op de horeca betrekking hebben, moeten worden samengevat in een brochure en aan de uitbaters overhandigd. Deze regels moeten ook bekend worden gemaakt via de gemeentelijke webstek. ✓ Het lokale middenstandsplan, waar Vlaams Belang voor pleit, dient een specifiek luik horeca te hebben.

Bijlagen: foto’s van Linda en Julien

(1) Het kmo-rapport van Unizo, UCM en Graydon, voorgesteld op 23 januari 2018, bevestigt de hoge schuldenlast van de horeca. Unizo beklemtoont dat 40% van alle horecazaken verlieslatend zijn (ATV-nieuws, 24 januari 2018).

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Linda_Verstraete_Cafe_De_Kaai.png

http://www.drk.be/files/regio/Julien_De_Block_Cafe_De_Eikel.png

http://www.drk.be/files/regio/Linda_Verstraete_en_Julien_De_Block.png

Geplaatst in Satire | Een reactie plaatsen

moskee

Beste Jarretel

Poelkapelle verdient beter.

Dat een politieker uit Poelkapelle het niet kan laten te bewijzen, dat hij niet veel om het lijf heeft, hebben de inwoners het intussen wel gehad met de huidige koosnaam van hun gemeente.                                                                                                    

Gelukkig kan Langemark-Poelkapelle fier zijn op burgers als Fred Deburhgraeve, André Noyelle, Johan Vermeersch en niet in het minst Rosalie Demeersseman.

Ik citeer uit de wandelbrochure: “Langemark-Poelkapelle herdenkt Boerenkrijg ( 1789 ): ”De herinnering aan de Boerenkrijg in Langemark-Poelkapelle blijft verbonden met het tragisch lot van Rosalie Demeersseman. Bij het luiden van de stormklok laat deze moedige vrouw het leven in de door de Fransen in brand gestoken kerktoren.”

De geschiedenis herhaalt zich, maar onder een andere vorm, daarom luid ik op mijn beurt symbolisch de alarmklokken tegen de komst van de megamoskee in Kortrijk.

Jacques Demeersseman,
3de op de lijst Vlaams Belang Kortrijk,
als onafhankelijke

Geplaatst in Lezersbrieven | Een reactie plaatsen

SP.A

PERSARTIKEL

SP.A voor 100 procent voor Kortrijk

07 september 2018

Met Nonkel Obama en op een lekker stukje taart. Zo stelde SP.A Kortrijk haar 41 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Zeventien onder hen komen uit de deelgemeenten, 24 kandidaten komen uit Kortrijk zelf. “Wij gaan voor de volle 100 procent voor Kortrijk”, stelde lijsttrekker Philippe De Coene.

Voor de bekendmaking van de lijst had SP.A Kortrijk namelijk een speciale taart laten maken waarop de afbeelding van alle kandidaten staat. “We combineren zowel mensen met ervaring als jong talent”, stelde lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Philippe De Coene. “Maar ook mensen met diploma’s die een hecht team vormen met werkmensen. Verzorgers en zelfstandigen. Vrijzinnigen en gelovigen.”

“Met SP.A willen we ook de komende zes jaar mee de stad besturen en van Kortrijk een progressieve stad in Vlaanderen maken. Ons engagement is dan ook ‘100% Kortrijk’”, aldus de lijsttrekker die daar meteen de nodige uitleg aan toevoegt. “Het gaat om de volledige beschikbaarheid voor de stad, maar ook om daadkracht en grondige aanpak.” Daarmee wil de partij benadrukken dat uitvoerende mandatarissen zich in eerste instantie 100 procent concentreren op hun beleidstaak en niet cumuleren, dit is er nog een andere politieke bezigheid op na houden. Daarnaast belooft de partij slechts punten op te stellen voor projecten waar men zich honderd procent voor kan inzetten. “Armoedebestrijding, Kortrijk speelstad en Kortrijk Fietst”, aldus nog Philippe De Coene.

De lijst: 1. Philippe De Coene; 2. Nawal Maghroud; 3. Bert Herrewyn; 4. Axel Weydts; 5. Tine Soens; 6. Maxim Veys; 7. Billy Buyse; 8. Hayat Achrifi; 9. Sigrid Depraetere; 10. Joost Bonte; 11. Lieselot Devroe; 12. Broos Claerhout; 13. Johan Verniest; 14. Sarah Ben Chikha; 15. Jan Desmet; 16. Heidi Tiebergyn; 17. Tomas Bulcaen; 18. Martine Vandeghinste; 19. Frank Holvoet; 20. Frank Derycke; 21. Emile Declercq; 22. Sarah Verbrugghe; 23. Renzo Clevers; 24. Debby Nuttin; 25. Nancy Desmet; 26. Christine Deprez; 27. Kenzy Dekimpe; 28. Nonkel Obama; 29. Younes El Haddaji; 30. Chifa Omari; 31. Jason Lebon; 32. Pieter D’Haene; 33. Inge Platteeuw; 34. Deborah Vandenbussche; 35. Machteld Cambier; 36. Hilde Van Maele; 37. Luc Lebon; 38. Sliman You-Ala; 39. Hilde Overbergh; 40. Mario Craeynest; 41. Marc Lemaitre.

(TVK/AXV)

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

KORTRIJK VOORUIT

PERSARTIKEL

Kortrijk Vooruit met volledige lijst naar verkiezingen

24/08/18

Kortrijk Vooruit trekt in oktober met een volledige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Enkel de achtste plaats moet nog worden toegekend.

In oktober 2016 startten Geo Verstichel en Marniek De Bruyne, beiden gewezen N-VA, de burgerbeweging Kortrijk Vooruit op. Twee jaar later is deze beweging een politieke partij die met 41 kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. “Had je me dat twee jaar geleden gezegd, ik had serieus mijn twijfels gehad”, vertelt Geo Verstichel. “Maar we zijn in onze opzet geslaagd, al was het niet gemakkelijk.”

Ritssysteem

“We hebben intussen 40 kandidaten, die ook allemaal hun plaats kennen. De achtste stek op de lijst staat nog open, maar zeker is wel dat ze ingevuld raakt. Een van de komende dagen hopen we een overeenkomst met een vrouw te bereiken. Daarbij wil ik graag opmerken dat we geslaagd zijn in onze opzet om het ritssysteem man-vrouw volledig toe te passen. Enkel op plaats 40 staat een man, ikzelf, maar dat komt omdat Catherine Waelkens het lijstduwerschap wilde. We wisselden daarom van plaats.”

Fiets en auto samen

Kortrijk Vooruit trekt met drie speerpunten naar de kiezer: mobiliteit, economie en beleving. “Wat dat eerste betreft wil ik er nog eens op hameren dat de fiets en de auto beide hun plaats in het centrum hebben”, stelt lijsttrekker Dirk Dupont. “De auto wordt almaar milieuvriendelijker, dus waarom zou je die weren? Zeker als je weet dat commerce en auto’s hand in hand gaan. Met als belangrijke opmerking dat de wagens stapvoets moeten rijden. Trouwens: als de auto verbannen zou worden uit de binnenstad, kan de rally hier nog starten?”

17-jarige op zeven

De top tien zijn er alvast zo uit: Dirk Dupont (64, Bellegem), Dominique Vanbossele (57, Kortrijk), Steven Caulier (44, Kortrijk), Nancy Stoepker-Courtens (56, Bellegem), Gaetan Vanmeenen (24, Kortrijk), Jill Owen (36, Marke), Jean-Philippe Vrijghem (17, Kortrijk), achtste plaats open, Gaston Laverge (77, Kortrijk) en Fleur Debrabandere (47, Kortrijk).

Daarna volgen Nick Soubry (49, Kortrijk), Virginie Lorez (32, Rollegem), David Marinelli (26, Kortrijk), Bes Gulish (50, Kortrijk), Marniek De Bruyne (56, Kortrijk), Dominique Delobelle (54, Kortrijk), Carl Vandekerckhove (56, Kortrijk), Anita Vandekerckhove (55, Heule), Lawrence De Tollenaere (21, Marke), Amina Deven (26, Kortrijk), Geert Vandepitte (52, Kortrijk), Ryma Ramou (32, Kortrijk), Johnny Vandoorne (48, Bissegem), Elena Gizyatova (38, Kortrijk), Jan Bossuyt (52, Heule), Johanna Pauwels (70, Kortrijk), Geert Vancraeynest (67, Kortrijk), Lauren Leung (Kortrijk), Frederik Merchie (47, Bissegem), Anita Maes (58, Heule), Pieter Vanherpe (66, Kortrijk), Stephanie Fernandes (24, Kortrijk), Andy Colman (36, Heule), Cindy Dhondt (35, Marke), Andy Demonie (35, Marke), Fabienne Huysse (51, Rollegem), Stijn Parmentier (31, Kortrijk), Elleen Vanherpe (Kortrijk), Dimitri Clicque (40, Kortrijk), Geo Verstichel (65, Kortrijk) en Catherine Waelkens (65, Kortrijk).

(Axel Vandenheede)
Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

CD&V 4.0

PERSARTIKEL

Kandidaten CD&V 4.0 lid van 200 verenigingen

31 augustus 2018

CD&V 4.0, de samenwerking tussen CD&V Kortrijk en burgerinitiatief Turbo Kortrijk, heeft anderhalve maand voor de verkiezingen de lijst van 41 kandidaten compleet. “Het is een diverse lijst”, aldus lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker. “Zowel qua leeftijd de jongste is bijna 23, de oudste 78 als qua spreiding in Groot-Kortrijk. We hebben uit elke deelgemeente minstens een vertegenwoordiger en samen zijn we lid van meer dan 200 verenigingen in deze stad.”

Dat Hannelore Vanhoenacker lijsttrekker is van CD&V 4.0 was al een tijdje bekend. Ook het lijstduwerschap voor Stefaan De Clerck is geen verrassing.

Onderwijs aan huis

De helft van de kandidaten is nieuw in vergelijking met 2012. De meest opvallende nieuwkomers zijn Jan Deleu, gewezen directeur van AZ Groeninge en Mia Cattebeke, directeur van MPI De Hoge Kouter). “We hebben ook veel jong geweld binnen onze rangen”, aldus nog Hannelore. “Zij worden geruggensteund door twaalf uittredende gemeenteraadsleden.” De drie raadsleden die niet meer opkomen (CD&V heeft 15 zetels in de gemeenteraad), zijn Lieven Lybeer, Franceska Verhenne en Stefaan Bral.

Stefaan De Clerck, Carol Leleu en Nic Cattebeke zijn de lijstduwers. Net voor hen staat nieuwkomer Siska Buysschaert uit Rollegem, die al twaalf jaar met tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) bezig is. “Ik merk dat mensen nog te weinig de weg naar de zorg vinden. Ik ijver dan ook voor meer aanspreekpunten. Wat betreft tijdelijk onderwijs aan huis kan Kortrijk als centrumstad een voortrekkersrol op zich nemen: er kan hier bijvoorbeeld een regionaal centrum komen. TOAH moet ook bekender worden. In elk schoolreglement staat dat een leerling die vaak afwezig is recht daarop heeft, maar het is niet altijd duidelijk hoe tijdelijk onderwijs aan huis moet worden aangevraagd.”

koptrio

De lijst van CD&V 4.0 zit er als volgt uit: Hannelore Vanhoenacker (Marke), Roel Deseyn (Bellegem) en Christine Depuydt (Kortrijk) zijn het koptrio. Verder: 4. Benjamin Vandorpe (Kortrijk), 5. Jean de Bethune (Marke), 6. Pieter Soens (Heule), 7. Astrid Destoop (Kortrijk), 8. Mia Cattebeke (Heule), 9. Filip Santy (Aalbeke) en 10. Alain Cnudde (Heule).

Plaatsen 11 tot en met 20 gaan naar achtereenvolgens 11. Dieter Devos (Kortrijk), 12. Daisy Vervenne (Bellegem), 13. Sien Vandevelde (Kortrijk), 14. Johannes Coulembier (Bellegem), 15. Liselotte Vandevelde (Kortrijk), 16. Lieve Moerman (Bissegem), 17. Katrien Sobry (Kooigem), 18. Jelle Dejonckheere (Heule), 19. Véronique Warlop (Marke) en 20. Dimitri Vromant (Rollegem).

Plaatsen 21 tot en met 30: 21. Maka De Lameilleure (Kortrijk), 22. Carine Vanhoucke (Kortrijk), 23. Dieudonné Habarugira (Kortrijk), 24. Mieke Blancke (Bellegem), 25. Tasleem Mohammad (Kortrijk), 26. Nadine Vervaeke (Kortrijk), 27. Martine Vandenbussche (Kortrijk), 28. Frans Christiaens (Kortrijk), 29. Patrick Jolie (Heule) en 30. Francis Rodenbach (Kortrijk).

Plaatsen 31 tot en met 41: 31. Steven Cottegnie (Bissegem), 32. Leen Decruynaere (Marke), 33. Ruben Samain (Aalbeke), 34. Yann Mertens (Kortrijk), 35. Jan Deleu (Kortrijk), 36. Nele Staessens (Kortrijk), 37. Dave Vanhoutte (Marke), 38. Siska Buysschaert (Marke), 39. Nic Cattebeke (Heule), 40. Carol Leleu (Kortrijk) en 41. Stefaan De Clerck (Kortrijk).

(Axel Vandenheede, Krant van West-Vlaanderen)
Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Attakwa moskee (4)

PERSBERICHT

Dinsdag 28 augustus 2018

POPPENKAST MOSKEEVERGUNNING BLIJFT DUREN

Dinsdagochtend speelde er zich een ongezien schouwspel af in het dossier rond het bouwmisdrijf door de moskee in de Stasegemsestraat te Kortrijk. De hoorzitting voor de West-Vlaamse Deputatie werd geschorst zonder uitkomst. Vlaams Belang schakelt een versnelling hoger en stapt naar het Parket.

De poppen gingen aan het dansen op de hoorzitting van dinsdag 28 augustus 2018 voor de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Wouter Vermeersch, lijsttrekker van Vlaams Belang Kortrijk, werd er geconfronteerd met aanvrager Mohamed Ahouna (Open VLD – Team Burgemeester), Gedeputeerde Franky De Block (sp.a) en Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). Onmiddellijk werd Wouter Vermeersch verzocht de hoorzitting te verlaten. Er werd een document opgeduikeld waaruit zou moeten blijken dat de buurtbewoners hun beroep terug intrekken. Vermeersch wees erop dat het beroep ondertussen volledig en ontvankelijk werd verklaard, wees er ook op dat hij per aangetekend schrijven werd uitgenodigd tot de hoorzitting en bleef dus zitten. De Gedeputeerden schorsten daarop de zitting en riepen Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) ter hulp. Na lang beraad werd uiteindelijk besloten de argumenten van Vermeersch te noteren om later met de volledige Deputatie over de verdere gang van de procedure te beslissen. Alle partijen verlieten onverrichter zake opnieuw de provinciegebouwen. Het was voor de aanwezige advocaten een ongezien schouwspel.

Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat de buurtbewoners onder druk worden gezet. Gemeenteraadsleden gebruiken de persoonsgegevens van de indienaars van het beroep om hen thuis te gaan opzoeken. Leden van de stadscoalitie proberen actief de normale stedenbouwkundige procedures te belemmeren om een volledig en ontvankelijk verklaard beroep te laten intrekken.

Ook de Deputatie speelt het spel mee: zo gaven de gedeputeerden toe dat zij reeds sinds woensdag 22 augustus 2018 in bezit waren van de vermeende intrekking door de buren, maar nalieten de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen.

Beroep of geen beroep, het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar spreekt voor zich: deze heeft het over een “zuivere omzeiling van de wetgeving” en nog “de beslissing van het schepencollege is aangetast door een onwettigheid en moet om deze reden ambtshalve worden vernietigd”. Vlaams Belang maakte het advies van de provinciale omgevingsambtenaar dan ook dinsdag over aan het Parket van Kortrijk met de vraag gevolg te geven aan het voorstel tot vernietiging. Bovendien werd ook de Gouverneur dinsdag verzocht gevolg te geven aan het advies van zijn administratie om de vergunning ambtshalve te vernietigen.

Verdere acties:

– Gezien de stad en de politie niet optreden tegen het bouwmisdrijf door moskee heeft Vlaams Belang de gewestelijke inspectie verzocht op te treden.

– Gezien de stad en de brandweer vragen omtrent de brandveiligheid van de panden niet beantwoorden heeft Vlaams Belang de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Directie Veiligheid en Preventie aangeschreven om na te gaan of de regelgeving gerespecteerd wordt.

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

2 x Stefaan

De fratsen van ex-schepen Stefaan Bral (CD&V)

Humor : Het Nieuwsblad (Kris Vanhee) publiceerde 2 versies.

Kortrijk Koerse versie

Gemeenteraadslid ramt brievenbus en auto en pleegt daarna vluchtmisdrijf: “Ik had daar niet mogen wegrijden, dat is een grove fout geweest van mij”

20/08/2018 om 05:57 door Kris Vanhee

Stefaan Bral, voormalig Kortrijks schepen en huidig gemeenteraadslid voor CD&V 4.0, had na Kortrijk Koerse een verkeersongeval in de Moerstraat in Wevelgem. De Bissegemnaar ramde er met zijn auto een brievenbus. Die ving de klap grotendeels op, anders was de geparkeerde auto van de bewoners hun woning in gevlogen. Daarna reed Bral gewoon voort richting huis. “Ik had daar niet mogen wegrijden”, reageerde hij zondag.

Ex-Schepen Bral was de hele avond en nacht aanwezig geweest op het succesvolle Kortrijk Koerse. Omstreeks 1 uur vertrok hij naar eigen zeggen doodmoe vanuit Kortrijk. Hij wilde huiswaarts maar moest nog afspraken maken met zijn zoon. Die was maar niet te bereiken. Bral reed daarop naar een café in Wevelgem maar vond er zijn zoon niet. Omstreeks halftwee trok hij huiswaarts via de Moerstraat, een binnenweg. Zo bereikt hij makkelijk zijn woning in Bissegem.

“Ik had de hele week hard gewerkt en was doodmoe. Het liefst van al was ik niet naar Wevelgem gereden, maar ik wilde er zeker van zijn dat mijn zoon zaterdagmorgen vroeg zijn vlucht kon hebben in Zaventem en dus wilde ik hem nog zien. Wat er in de Moerstraat is gebeurd, kan ik niet goed inschatten. Ik ken die weg. Ik moet in slaap gevallen zijn.”

Bral raakte de gemetselde brievenbus van de familie Forrez én hun wagen. Die vloog tot tegen de gevel van hun woning.

Brokstukken op de weg

Zonder de brievenbus was de ravage enorm geweest. Eigenaar Luc Forrez: “Ik was 100 kilometer gaan wandelen en mijn vrouw heeft de klap niet gehoord. Ze zag wel het spoor dat de auto achterliet bij het wegrijden.

Dat spoor liep richting Gullegem. Er lagen ook brokstukken van de wagen op de openbare weg. Onze zoon stuurde ‘s morgens een sms naar zijn moeder en zo wist ze van het ongeval.”

Vijf jaar geleden was de familie Forrez al slachtoffer van een gelijkaardig voorval.

In een paniekreactie reed raadslid Stefaan Bral achteruit met zijn Audi en vertrok hij. “Ik had niet mogen wegrijden, dat is een grove fout. De schade was echter op privédomein en ik zou later terugkeren. Ik weet nog dat ik vertraagde. Ik moet er naar links maar ging rechtdoor. Mijn airbag is ook niet uitgeklapt.”

‘s Morgens keerde Bral terug naar de woning van het echtpaar Forrez. Toen hij hen niet thuis vond, belde hij de politie. Op sociale media werd intussen ‘de man die vluchtmisdrijf pleegde’ gezocht.

Bral stelt zich in oktober niet meer verkiesbaar. Hij baalt van de politiek in zijn partij, CD&V 4.0. Een partijgenoot reageert: “Hij heeft het lastig gehad toen hij niet meer aan zet was. Ik begrijp dat. Maar dit mocht niet gebeuren.”

Opgekuiste versie

Kortrijkse schepen pleegt vluchtmisdrijf nadat hij gevel van koppel ramt.

20/08/2018 om 03:00 door kkv (Kris Vanhee ?)

Een Kortrijks gemeenteraadslid voor CD&V 4.0 heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning aangereden in de Moerstraat in Wevelgem. Stefaan Bral reed na het ­ongeval achteruit en vertrok. Hij heeft naar eigen zeggen spijt van dit vluchtmisdrijf, wat volgens hem een zware vergissing was. Bral ging zaterdag terug naar de familie Forrez, maar toen die er niet was, belde hij de politie.

Het ongeval gebeurde toen Bral links moest afslaan maar rechtdoor reed. Een gemetselde brievenbus moest eraan geloven en een bestelwagen van de familie Forrez. Dat voertuig werd vooruit gekatapulteerd tot tegen hun huis. Het raadslid reed nog met een kapotte radiator naar huis. Volgens bewoner Luc Forrez kon je zijn spoor vrij goed volgen. Bral denkt dat hij in slaap viel. In principe kent hij die weg goed.

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Burgemeester

De bezoldigingen van burgemeester Vincent Van Quickenborne :

Jaar 2017, brutobedragen per jaar

-Burgemeester van Kortrijk : 104.103,45 euro (niet inbegrepen eindejaarstoelage en vakantiegeld)
-Volksvertegenwoordiger : 112.548,15 euro (niet inbegrepen reiskostenvergoeding 120 ritten per jaar, heen en terug woonplaats-parlement Brussel)

Verder werden door Van Quickenborne volgende bezoldigde mandaten aangegeven, waarvan het bedrag van de bezoldiging niet vermeld is.

-Voorzitter Kamercommissie
-Expert (met raadgevende stem) Internationale luchthaven Kortrijlk-Wevelgem NV -Advocaat (privé)

Het verloningsplafond voor het geheel van uitgeoefende openbare mandaten, openbare functies en ambten van politieke aard bedraagt 183.519,45 euro (2017).

Bron : Cumuleo (kadaster publieke mandaten en bezoldigingen).

Besluit : Vincent Van Quickenborne heeft een bruto jaarinkomen van 183.519,45 euro plus een inkomen uit drie andere functies, waarbij bedrag niet vermeld is.  

Terloops : het bruto jaarinkomen (2017) van een schepen van Kortrijk bedraagt 78.077,07 euro (zonder eindejaarstoelage en vakantiegeld).

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Attakwa moskee (3)

PERSBERICHT

Vlaams Belang wint slag om moskee

Vrijdag 24 augustus 2018

Voorafgaand aan de hoorzitting van 28 augustus 2018 maakt de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar een advies op. Dit advies wordt de vrijdag voor de hoorzitting aan de partijen bezorgd. Het advies werd toegevoegd in bijlage.

VLAAMS BELANG WINT SLAG OM MOSKEE

Vlaams Belang boekt een belangrijke overwinning in haar verzet tegen de onwettige regularisatie van het bouwmisdrijf door de moskee aan de Stasegemsestraat. De provincie West-Vlaanderen adviseert dat de beslissing van het Kortrijks schepencollege onwettig is en bijgevolg moet worden vernietigd. De deputatie beslist uiterlijk 20 september 2018 over de zaak.

ZUIVERE OMZEILING WET

In tegenstelling tot wat Van Quickenborne (Open VLD – Team Burgemeester), N-VA en sp.a beweerden in hun collegebesluit van 7 mei 2018 diende er voor de omvorming van een huis in de Stasegemsestraat tot moskee wél een toetsing te gebeuren van de impact op de omgeving (een zogenaamde project-milieueffentenrapport-screening). Het oordeel van de provinciale omgevingsambtenaar is ongemeen hard voor de stadscoalitie: “Het stemt niet overeen met de bedoeling van de wetgeving om geen screening door te voeren. Elke andere zienswijze is een zuivere omzeiling van de wetgeving.”

De aanvraag ingediend door Mohamed Ahouna (Open VLD – Team Burgemeester) werd ten onrechte goedgekeurd door het schepencollege. De omgevingsambtenaar besluit: “Dit impliceert dat de beslissing van het college is aangetast door een onwettigheid en om die reden ambtshalve moet worden vernietigd.”

Lijsttrekker Wouter Vermeersch is duidelijk: “Dit advies toont zwart op wit aan dat de stadscoalitie van Kortrijk, mét N-VA erbij, bereid is de wet te omzeilen om de moskee ten dienste te zijn. Het brengt duidelijk aan het licht dat er rond de moskeedossiers een achterkamerpolitiek wordt gevoerd. Wij gaan blijven doorgaan met ons verzet tot het gesjoemel rond de Kortrijkse moskeeën stopt.”

Jacques Demeersseman, kandidaat voor de gemeenteraad en buurtbewoner van de moskee aan de Brugsesteenweg, waarschuwt: “Dit is slechts één gewonnen veldslag in een veel langere strijd. Het is slechts een opwarmertje voor wat er komen gaat aan de Brugsesteenweg, waar de grootste moskee van Vlaanderen komt. Het moet voor ons buurtbewoners duidelijk zijn dat wij niet moeten rekenen op steun uit het stadhuis, wel integendeel: gemeenteraadsleden van de stadscoalitie (n.v.d.r. Ahouna) proberen actief de stedenbouwkundige procedures te belemmeren. De politici in het stadhuis zijn niet meer dan de slippendragers van de moskeegemeenschap. Ze gaan plat op de buik voor de moslimstemmen. Een gewaarschuwd Kortrijkzaan is er twee waard!”

BESTRAFFEN EN SLUITEN

Door het advies tot vernietiging van de beslissing van het schepencollege wordt het beroepschrift, dat eerst werd ingediend door Vlaams Belang en vervolgens door de buurt, opnieuw niet inhoudelijk behandeld. Vlaams Belang wil dat de gouverneur de zaak nader gaat bekijken. Open VLD / Team Burgemeester is in deze rechter en partij tegelijk en lapt de wettelijke voorschriften aan zijn laars om hand- en spandiensten te leveren voor de moskee. Dat is ontoelaatbaar!

Bovendien moet het bouwmisdrijf nu eindelijk worden bestraft. Toezicht op bouwmisdrijven is immers een lokale bevoegdheid. Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur kordaat optreedt.

Wouter Vermeersch bekommert zich ook om de brandveiligheid: “Wij maken ons zorgen over de brandveiligheid van deze veredelde garageboxmoskee, zeker voor de kinderen in de koranklassen en tijdens de vele schoolbezoeken. Wie neemt hier verantwoordelijkheid? Het kan toch niet dat wij op onze vragen hierover geen antwoord krijgen? ”.

Als lokalen van de moskee geheel of gedeeltelijk moeten worden gesloten dan heeft het moskeebestuur dat, volgens Vlaams Belang, in eerste plaats aan zichzelf te danken. Wetten en ook (brand)veiligheidsregels moeten worden gerespecteerd in het belang van álle Kortrijkzanen.

Bijlagen:

  1. Verslag stedenbouwkundig ambtenaar
  2. Foto Wouter Vermeersch en Jacques Demeersseman aan de moskee en rijhuis in de Stasegemsestraat

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Verslag_stedenbouwkundig_ambtenaar.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Foto_Wouter_Vermeersch_Jacques_Demeersseman.jpg

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Stemtest Kortrijk

Beste,

Graag opname van mijn lezersbrief op uw blog Jarretel van Kortrijk.

Ik lees en hoor allerlei geruchten en onzin, ook op uw blog, over het feit dat N-VA Kortrijk niet vermeld staat op de online Stemtest van 14 oktober op De Standaard en Het Nieuwsblad.

Ik wil hierbij een en ander verduidelijken en klare wijn schenken.

Ja, ik kreeg de vragenlijst toegestuurd, die ik niet onmiddellijk beantwoordde, en daarna kreeg ik drie herinneringen.

Het zit zo. Eerst dacht ik aan een grap of een valstrik, dus wou ik niet antwoorden. In deze verkiezingstijd mag men zich aan àlles verwachten.

Toen ik in de gaten kreeg dat het serieus was, heb ik de omvangrijke vragenlijst doorgenomen en de partijleiding gecontacteerd. Daar wees men mij op de vele valkuilen in de vragen en dat ik uiterst voorzichtig moest zijn in mijn antwoorden. Ook waarschuwde men mij voor de mogelijkheid van manipulatie en dat bepaalde vragen duidelijk ‘gestuurd’ waren. Kortom, het werd afgeraden om deel te nemen.

Met het bestuur van N-VA Kortrijk en de kandidaten van onze lijst zijn we dan samengekomen om de vragen te overlopen. Er zaten lastige kleppers tussen waarop we niet onmiddellijk met een ja of neen konden antwoorden.

We zijn geen wit-zwart partij, maar een partij met genuanceerde standpunten op alle maatschappelijke kwesties en vragen betreffende stedelijke beleidsdomeinen. Om niet het risico te lopen in een ongunstige hoek geduwd te worden, hebben we met het afdelingsbestuur uiteindelijk beslist om de kelk aan ons voorbij te laten gaan.
N-VA Kortrijk staat bijgevolg niet op de lijst van de online DS-HN stemtest. Of dat een groot nadeel is, betwijfel ik tenzeerste.
We beschikken over andere en betere kanalen om onze fier-ferm-fris standpunten aan de Kortrijkse bevolking bekend te maken.

Met vriendelijke groeten,

Axel Ronse
Lijsttrekker N-VA Kortrijk
Vlaams parlementslid

Geplaatst in Lezersbrieven | Een reactie plaatsen

Stemtest Qlown Town

N-VA en Kortrijk Vooruit staan niet op de online Stemtest van De Standaard.
Ze durven niet of hebben geen standpunt in lastige kwesties.

N-VA lijsttrekker Axel Ronse reageert geprikkeld en overmoedig.

Axel : “Neen, wij staan er niet op. So what ? We zijn niet zot hé. Vragen over drugs, mobiliteit, politie, meer blauw op straat, woonbeleid, parkings, auto’s in de stad, lage emissiezone, milieu, belastingen, schulden, investeringen, enzovoorts, zijn dat nu wel Stedelijke beleidsdomeinen ? Natuurlijk niet. Wij komen eerstdaags met een totaalvisie over onze stad : geluk en gelukzaligheid in een fiere, ferme en frisse stad Kortrijk. Dirk De Wachter en Wouter Torfs schreven ons verkiezingsprogramma. Twee volle a-viertjes en daarin staan de woorden geluk, samenhorigheid, verbinding, inclusie en gelukzaligheid elk wel tien keer, naast onze slagwoorden fier, ferme en fris, en in vette letters. Méér staat er daar niet in en dat hoeft ook niet. Kortrijkzanen zouden het niet verstaan. Waarom worden over onze slagwoorden geen vragen gesteld in de stemtest ? Allemaal gemanipuleerd en uitgekocht. Met ons programma van Dirk en Wouter halen we veertien zetels met de vingers in de neusgaten. See you 14 oktober, tien uur ’s avond in bovenzaaltje van café Leffe, zoals in 2012. Daar sluiten we dan ons vooraf bedisseld bestuursakkoord met de CD&V die op tien zetels mikt. You ain’t seen nothing yet.”

Voorzitter van Kortrijk Vooruit Geo Verstichel reageert op zijn gekende cynische manier.

Geo : “Ik ga er niet veel zinnen aan vuil maken. We hebben wij geen standpunten en geen programma, dus wat zouden we in die test gaan doen ? Wij mikken gewoon op de minder geletterde Kortrijkzanen die zich kritiekloos op ons werpen, in de hoop hiermee de klassieke partijen, die ten onder gaan aan voorakkoorden en achterkamercomplotten, een loer te draaien. We hebben maar één doel : Kortrijk onbestuurbaar maken. In die zin zijn we de enige volbloed anarchistische stadspartij in de Vlaanders. En nu moet ik opnemen, Wouter Vermeersch aan de lijn. Op 14 oktober gooien we onze zetels samen. Vanaf 2019 destabiliseren wij de gemeenteraad. See you 14 oktober, tien uur in de avond in het bovenzaaltje bij Dirkske in afspanning ’t Eilandje. We halen moeiteloos zeven zetels, dat zegt ook politicoloog Lavaert.”

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Attakwa moskee (2)

PERSBERICHT

Donderdag 23 augustus 2018

WÉL BEROEP TEGEN BOUWMISDRIJF MOSKEE

Vlaams Belang is bijzonder ontzet door de lasterlijke verklaring die door Mohamed Ahouna (Open VLD / Team Burgemeester) werd verspreid inzake het bouwmisdrijf van de moskee aan de Stasegemsestraat. Er is wel degelijk een tweede beroep dat ontvankelijk en volledig werd verklaard door de Dienst Vergunningen van de Provincie. De stadscoalitie en de moskeegemeenschap stellen nu alles in het werk opdat de gronden van het beroep niet zouden worden behandeld. Vlaams Belang maakt alle documenten uit het dossier openbaar.

WAAR GAAT HET OVER?

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 mei 2018 een omgevingsvergunning tot functiewijziging goed van een woning naar gebedsruimte in de Stasegemsestraat voor het rijhuisje dat grenst aan de huidige moskee. Het gaat om een regularisatie van een situatie die ‘al geruime tijd bestaat’. Door een gat in de muur te kappen werd het huisje geïntegreerd bij de moskee, een flagrant bouwmisdrijf.

De wet voorziet dat het ‘betrokken publiek’ hiertegen beroep kan indienen bij de Deputatie. De stadscoalitie en de moskeegemeenschap stellen nu alles in het werk om deze wettelijke beroepsprocedure te dwarsbomen zodat de gronden van het beroep niet door de Deputatie zouden worden behandeld. Wouter Vermeersch: “Het is duidelijk dat er een achterkamerpolitiek wordt gevoerd in de twee moskeedossiers. Wij gaan alle middelen uitputten tot de onderste steen in dit dossier boven komt. Het gesjoemel en gesjacher rond de moskeeën aan de Stasegemsestraat en de Brugsesteenweg moet stoppen!”

WAAROM WIL MEN GEEN BEROEP?

Zoals Vlaams Belang al eerder stelde zijn er ernstige aanwijzingen dat er werd gesjoemeld met deze omgevingsvergunning:

https://www.drk.be/persberichten/persbericht-vlaams-belang-vecht-bouwmisdrijf-moskee-aan

Voor Vlaams Belang is er sprake van een ernstig bouwmisdrijf dat tot op heden onbestraft bleef en mogelijk via een onwettige omgevingsvergunning werd geregulariseerd. Vlaams Belang vindt dat de Deputatie en/of de Gouverneur dit dossier ten gronde moet onderzoeken.

HOORZITTING 10 JULI 2018:

Op dinsdag 10 juli 2018 vond een hoorzitting plaats bij de deputatie inzake het beroep van Vlaams Belang in aanwezigheid van de advocaat van aanvrager

Mohamed Ahouna (Open VLD – Team Burgemeester), het stadbestuur in hoofde van schepen Wout Maddens (Open VLD – Team Burgemeester) en Gedeputeerde Carl Vereecke (Open Vld). Vereecke uitte het voornemen het beroep ongegrond te verklaren op basis van het feit dat de indieners voor Vlaams Belang op 4 en 6 km van de moskee wonen. Wouter Vermeersch stelde er klaar en duidelijk: “De énige reden waarom wij als Vlaams Belangers een beroep indienen is omdat de buurtbewoners schrik hebben. Hun angst is niet ongegrond gezien in de moskee in de Stasegemsestraat drie Syriëstrijders werden gevormd die meermaals vanuit Syrië ons land en onze bevolking hebben bedreigd. Morgen ontvangt u een tweede beroep ondertekend door de buurtbewoners. Ik reken erop dat hun privacy gewaarborgd blijft.” Dat laatste is dus duidelijk niet gebeurd.

DE FEITEN EN BEWIJSSTUKKEN:

BIJLAGE 1 – Beroepschrift Buurt

Het gehandtekende beroepsschrift door de buurtbewoners werd op 11 juli 2018 aangetekend verstuurd aan aanvrager Ahouna, het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk en de deputatie. Alleen deze partijen kennen de persoonsgegevens van de buurtbewoners.

BIJLAGE 2 – Ontvankelijkheid en volledigheid beroep – hoorzitting

Per aangetekend schrijven stelde de Dienst Vergunningen van de Deputatie dat het beroep van de buurt “ontvankelijk en volledig is” en dat “de Deputatie bereid is u te horen op 28/08/2018 om 10:30”.

De buurtbewoners geven effectief aan dat Ahouna hun persoonsgegevens gebruikt heeft om hen thuis te gaan opzoeken. De buurtbewoners leven met schrik. Als het ontvankelijk en volledig beroep in extremis wordt ingetrokken dan is dat naar aanleiding van het bezoek van Ahouna.

Vlaams Belang wordt overigens op alle fronten tegengewerkt in dit dossier. Verdere stukken:

BIJLAGE 3 – Klacht Gouverneur

Gedeputeerde Carl Vereecke gaf op de hoorzitting van 10 juli 2018 aan dat het beroep van Vlaams Belang thuishoorde bij het bestuurlijk toezicht uitgeoefend door de Gouverneur. Vereecke wees dus naar de Gouverneur. Vlaams Belang diende daarom een klacht in bij de Gouverneur, maar de Gouverneur verwijst nu terug naar Vereecke. De hete aardappel wordt gewoon doorgeschoven. Vlaams Belang heeft (gezien het beroep bij Vereecke onontvankelijk werd verklaard) de Gouverneur opnieuw verzocht zich toch uit te spreken over de gronden van de klacht.

PERSBERICHT Deputatie

De Deputatie communiceert normaal niet over omgevingsvergunningen. Hoogst uitzonderlijk en hoogst opmerkelijk haastte de Deputatie zich om op 20 juli 2018 toch een persbericht uit te sturen over de zaak:

https://www.west-vlaanderen.be/artikel/deputatie-bevestigt-omgevingsvergunning-gebedsgebouw-kortrijk

Er werd niet alleen een opmerkelijke uitzondering gemaakt voor de moskee, bovendien belicht het persbericht slechts een deel van de zaak: het eerste beroep van Vlaams Belang. Over het tweede beroep dat op 11 juli 2018 werd ingediend, wordt met geen woord gerept.

BIJLAGE 4 – Brandweer beantwoordt vragen brandveiligheid niet

Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij de brandveiligheid van deze veredelde garageboxmoskee, zeker voor de kinderen in de koranklassen en tijdens de vele schoolbezoeken. Nochtans verklaart het advies van de brandweer het krakkemikkige rijhuis ‘gunstig met voorwaarden’. Sinds 12 juni 2018 blijven de vragen van Vlaams Belang onbeantwoord. De brandweer werd hiertoe aangetekend aangemaand.

BIJLAGE 5 – Politie weigert klacht bouwmisdrijf

Op 10 juli 2018 begaf Wouter Vermeersch zich naar het politiekantoor in de Oude Vestingsstraat om klacht in te dienen tegen het bouwmisdrijf. De klacht werd geweigerd en doorverwezen naar een interne verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke verschuilt zich achter de stad: “Ik verneem dat het dossier bij de stad Kortrijk zelf zit. Mocht u terzake nog vragen hebben, kan u zich wenden tot de stad.” Het bouwmisdrijf blijft tot op heden onbestraft. Ook de politie werd aangetekend aangemaand zodat het bouwmisdrijf effectief zou worden bestraft.

Hier leest u voor de volledigheid nog het persbericht van 12 juli 2018 over de zaak:

https://www.drk.be/persberichten/persbericht-bouwmisdrijf-moskee-stasegemsestraat

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_1_-_Beroepsschrift_Buurt.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_2_-_ontvankelijkheid_en_volledigheid_beroep_-_hoorzitting.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_3_-_Klacht_Gouverneur.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_4_-_Brandweer_beantwoordt_vragen_brandveiligheid_niet.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_5_-_Politie_weigert_klacht_bouwmisdrijf.pdf

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Attakwa moskee

PERSBERICHT

Geen beroep tegen uitbreiding moskee

Datum: 22/08/2018

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Het tragische is dat de waarheid dan meestal de kranten niet meer haalt.

Surfend op de golf van polarisering en populisme verspreidde het Vlaams Belang bij monde van Wouter Vermeersch meerdere malen grove leugens en halve waarheden.

Hun afkeer voor Kortrijkse moslims kwam op verschillende manieren tot uiting en werd telkens anders ingepakt. Deze afkeer kreeg in het recentste schijndossier een stedenbouwkundig strikje.

Eerst dienden onze vriend Steve Vanneste, intussen alom bekend door zijn racistische video’s op facebook, samen met Wouter Vemeersch een beroep in dat door de provincie onontvankelijk werd verklaard.

Nu werd, zogezegd, een nieuw beroep ingediend door drie buurtbewoners. Groot was mijn verbazing toen ik daarvan op de hoogte werd gesteld met een aangetekend schrijven. Na een gesprek met de buren bleek dat Wouter Vermeersch hen doelbewust verkeerd geïnformeerd had en onder druk een handtekening heeft afgedwongen. Vandaar dat de buren dan ook hun beroep onmiddellijk hebben ingetrokken.

De op 28/08 geplande hoorzitting van de provincie zal mijns inziens dan ook overbodig zijn.

Bij gebrek aan een degelijk programma voor de Kortrijkzanen heeft het Vlaams Belang van dit dossier hun enigste verkiezingsthema gemaakt. Het is hun volste recht, alleen de wijze waarop is een schande voor de Kortrijkse politiek en vooral schadelijk voor het harmonieus samenleven in onze stad!

Mohamed Ahouna

Auteur: Mohamed Ahouna
mohouna@gmail.com
gemeenteraadslid Kortrijk (VLD)
Telefoon: 0486 71 78 35

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Pita

Geen Pitabar in Korte Steenstraat !

Schepen Scherpereel reageert.
“Genoeg is genoeg, het stinkt hier al genoeg, we zitten hier niet in Turkije of in de Zwevegemsestraat.”

Brooklyn en de weldenkende kleine commerçanten jagen de opstand aan.

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

’t Vrolijk Verzet !

VZW ’t Vrolijk Verzet ruimt “seksbos” op !

’T VROLIJK VERZET RUIMT SEKSBOS OP: “GENOEG GELULT”.

Glenn Moyaert

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Poepkapelle

Kortrijks gemeenteraadslid en ex-schepentje Stefaan Bral van CD&V heeft in het holst van de nacht van vrijdag op zaterdag een huis aan gruzelementen gereden in Wevelgem. Bral reed na het ­ongeval achteruit, keek links en rechts en scheurde met gierende banden weg. Stefaan heeft naar eigen zeggen weinig tot geen spijt van dit vluchtmisdrijf, wat volgens hem een verwaarloosbaar foutje was, hetgeen iedereen, na een nachtje ’t zwien door de bjèten jagen, kan overkomen. Stefaan belde een dag later, toen hij weer bij zijn positieven was, naar de klabakken, zijn vrienden. Zand erover ? Dat moet nog blijken, maar hoogstwaarschijnlijk wel, verkondigen CD&V-ers die het kunnen weten en een voet tussen de deur hebben bij bevriende rechtenmannen en juges van laag tot hoog.

Het accidentje gebeurde toen Bral links moest afslaan maar rechtdoor reed. Een betonnen designer brievenbus moest eraan geloven evenals een bestelwagen perte totale. Dat voertuig werd over het huis weg gekatapulteerd en kwam drie straten verder neer in het voortuintje van de Wevelgemse burgemeester, ook een CD&V-er met een stamboom. Raadslid Bral reed zonder radiator en op drie wielen naar huis. Volgens de getroffen bewoner Luc kon je zijn alcoholisch geurspoor vrij goed volgen, zelfs tot aan de grens met Menen. Bral denkt dat hij in slaap viel, maar volgens deskundigen denkt hij verkeerd. Hij kent die weg als zijn broekzak. Waarschijnlijk hallucineerde hij of verzeilde hij in een lichte coma veroorzaakt door een burn-out. Mensen die de levenslustige handel en wandel van ex-tsjevenschepen Bral beter kennen denken er het hunne van, maar zeker niet aan coma of burn-out ten gevolge van aangeboren hallucinaties. Bral staat bekend als een uitbundige levensgenieter, vooral sinds hij af is van zijn schepenpostje, waarin hij zich dag in dag uit door onbekwaamheid en luiheid onsterfelijk maakte.

Bral : “Euh, ja, ik beken, het was 4.37 u in de ochtend. Hanen kraaiden en de eerste zonnestralen doorpriemden mijn wagen. Met mijn oldtimer opel vectra kwam ik poepeloere aangetuft van La Brasa in Poepkapelle. Er was daar een verjaardagsfeestje early seventies stijl aan de gang en ik was van de partij. Ach, ge weet hoe dat gaat. Zwoele avond, champagne en jonge bokma à volonté, bloedmooie vrouwen, kleren aan, kleren uit, naakt zwemmen, geflikflooi en gefrunnik aan de bar en aan mekaars blote vrouwen zitten, decadent sfeertje, geen mietoe gezeik, kortom blijheid en vrijheid alom en alle remmen los. Een geweldige nacht. Ik zit nog wel bij de tsjeven, maar voor de schijn en voor niet lang meer. Ik kan het daar niet meer harden bij de schijnheilige kaloten genre Vanhoenacker, Depuydt, pilarenbijtster Ceska Verhenne, de geniepige Stefaan De Clerck, de jolige Ben Vandorpe, over die jongen wordt vanalles in het rond geroddeld, en vakbondsactivist tot in de kist Dieter Devos. Diep van binnen ben ik een libertijn en pas ik bij de liberalen. Bij kerels zoals Arne Vandendriessche, Tiene Castelein, Sander Maenhoudt, Polle Hiergens en Wouter Allijns, fervente aanhangers van de vrije liefde, voel ik me als een vis in de Leie. Wout Maddens zou wel willen, maar zijn huisgendarme houdt hem aan de ketting. Enfin, met dat futiel accidentje waarbij ik van krommenaas gebaarde en lazarus wegreed, leun ik aan bij de vrijgevochten levensstijl van enkele notoire Kortrijkse liberalen wiens strafzaak eveneens in de doofpot geraakte, als ik de roddeltanten mag geloven en dat mag ik. De liberalen zijn een interessante en dappere partij. Met een overstap heb ik zicht op een minder vervelend en vermoeiend leventje, gaan er nieuwe horizonten open, wordt mijn leven weer één groot feest. De rest is allemaal flauwekul. Meer kan ik over mijn uitspattingen niet vertellen. Mijn devies luidt : vooral blijven doorgaan! Leve Poepkapelle, waar libertijnen thuis zijn !”

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen