Berbers (2)

N-VA Kortrijk : “Lessen Berbers stimulans voor leren Nederlandse taal” 

De lessen Berbers die woensdag georganiseerd werden door de stad Kortrijk, zijn voor jonge kinderen net een stimulans voor het leren van de Nederlandse taal. Dat benadrukt N-VA Kortrijk in een reactie aan SCEPTR nadat Vlaams Belang de lessen Berbers had aangeklaagd. “Uit wetenschappelijke hoek is aangetoond dat hun talenrijkdom geen struikelblok is, maar juist een bron voor het leren”, klinkt het.

Afgelopen woensdag organiseerde de stad Kortrijk een sessie ‘taaldraad’ voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. “Taaldraad is een voorleesuurtje en komt telkens in 2 talen: het Nederlands en een wereldtaal”, klinkt het op de website van de stad Kortrijk. Woensdag was die wereldtaal het Berbers. Een brug te ver volgens Vlaams Belang Kortrijk.

“Na halalvoeding in de kinderopvang en gratis lessen Arabisch is dit een zoveelste stap achteruit. Kortrijk moet zowat de eerste stad wereldwijd zijn die het Berbers erkent als ‘wereldtaal’”, aldus een verontwaardigde Wouter Vermeersch, lijsttrekker van Vlaams Belang in Kortrijk. Het feit dat bevoegd schepen An Vandersteene (N-VA) is, legt voor Vlaams Belang opnieuw het verschil bloot tussen de woorden en de daden van N-VA, klonk het.

“Omgekeerde doel en effect”

Maar volgens de lokale N-VA-afdeling slaat Vlaams Belang de bal volledig mis. “Het project waaraan Vlaams Belang Kortrijk refereert heeft net het omgekeerde doel en effect, en stimuleert Nederlands bij anderstalige nieuwkomers, in een origineel en zeer effectief concept waarbij ouders samen met hun kinderen spelenderwijs in het Nederlands worden ondergedompeld”, aldus woordvoerder Steven Lecluyse.

Volgens N-VA kan de thuistaal van kinderen immers net een grote hulp zijn bij het leren van de Nederlandse taal. “Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Uit wetenschappelijke hoek is aangetoond dat hun talenrijkdom geen struikelblok is, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als school en bij uitbreiding vrijetijdstaal.”

Bovendien zouden de kinderen zich erkend voelen in hun identiteit, waardoor hun betrokkenheid bij de lessen hoger is en ze bijgevolg ook gemotiveerder zijn. “Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken: naast hun motivatie om (Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog.”

Een greep uit lezersbrieven :

“Lessen Nederlands, dat zou de enige oplossing kunnen zijn voor de moeders, als ze mogen gaan van de vaders !”

Erkend in hun identiteit“, wat een links gezeik telkens.”

“Volgens N-VA is Berbers een stimulans voor Nederlands? Zeker, zoals pedofilie een stimulans is voor kindergeluk. Dhimmitude gaat vaak in hand in hand met stupiditeit.”

“Ik stel vast dat N-VA Kortrijk gekant is tegen de integratie van Berbers in onze samenleving. Zij stellen dus een meertalige samenleving voor, beter bekend als de Toren van Babel.”

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Berbers

PERSBERICHT

19 september 2018

N-VA-SCHEPEN ORGANISEERT KINDER-VOORLEZEN IN NOORD-AFRIKAANS

Wouter Vermeersch: “Na halalvoeding in de kinderopvang en gratis lessen Arabisch is dit een zoveelste stap achteruit. Kortrijk moet zowat de eerste stad wereldwijd zijn die het Berbers erkent als ‘wereldtaal’.”

In een bibliotheek van Stad Kortrijk werd woensdag een voorleessessie gehouden voor kinderen in het Berbers. N-VA-schepen An Vandersteene is hiervoor bevoegd. Vlaams Belang is verontwaardigd en doet een aantal concrete beleidsvoorstellen om het Vlaams karakter van Kortrijk opnieuw te benadrukken.

Bijlage: Uittreksel ‘Kleuter- en kinderaanbod Stad Kortrijk najaar 2018’

In de Kortrijkse buurtbibliotheken worden regelmatig ‘workshops’ en activiteiten georganiseerd. Zo vond op woensdag 19 september een sessie ‘Taaldraad: meertalige voorlezen Tamazight (Berbers) – Nederlands’ plaats voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. Taaldraad is een voorleesuurtje en komt telkens in 2 talen: het Nederlands en een ‘wereldtaal’ (sic). Het Berbers of Tamazight is een taal die voornamelijk wordt gesproken in Marokko, Algerije, Libië en Niger. In Marokko werd het Berbers in 2011 als officiële taal erkend. In Algerije kreeg het pas vanaf 2016 een officiële status. Kortrijk moet dus één van de eerste steden zijn die het Berbers de status van ‘wereldtaal’ toedicht.

An Vandersteene van N-VA is als schepen bevoegd voor de bibliotheken. Lijsttrekker Wouter Vermeersch kan het dan ook niet begrijpen: “Bart De Wever nam het afgelopen weekend op de gezinsdag van N-VA duidelijk op voor Nederlands met de woorden ‘blijf af van Nederlands’. In de praktijk zien we echter dat de Kortrijkse N-VA-ers het niet zo nauw nemen. Opnieuw wordt duidelijk: ‘luister naar onze woorden, maar kijk niet naar onze daden!’” Eerder voerde An Vandersteene met het project ‘Women’s Sport Kortrijk’ ook al het gescheiden sporten door in Kortrijk.

Dinsdag publiceerde Vlaams Belang nog de cijfers waaruit blijkt dat 1 op 3 jonge moeders anderstalig is en 1 op 5 leerlingen thuis geen Nederlands spreekt in Kortrijk:
http://www.drk.be/persberichten/persbericht-kortrijkse-bevolking-wordt-v…

Een consequent gebruik van het Nederlands en het benadrukken van onze Vlaamse eigenheid, zal Kortrijk en onze deelgemeenten opnieuw herkenbaar maken en jonge Vlaamse gezinnen aantrekken, wat broodnodig is. Wouter Vermeersch: “Het Nederlands moet in onze Guldensporenstad niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar moet ook de omgangstaal blijven. De Kortrijkzanen moeten zich thuis blijven voelen in hun eigen buurt. Wie hier komt wonen, moet zich aanpassen aan onze normen en waarden en zich vlot leren uitdrukken in het Nederlands. Het is dus absoluut niet de taak van de Stad om voorleessessies in het Noord-Afrikaans te organiseren.”

Concrete beleidsvoorstellen:
✓ Via bevlagging, symbolen, uithangborden, enz. kan Kortrijk zijn Vlaams karakter beter uitdragen. Dit mag zeker op een eigentijdse manier gebeuren, maar steeds met respect voor traditie.
✓ Nieuwe inwoners ontvangen een gratis pakket ‘Welkom in onze Vlaamse stad’ dat het Vlaams karakter van Kortrijk in de verf zet.
✓ Handelaars die een Nederlandstalige benaming kiezen, krijgen een belastingvermindering. Premies voor handelaars worden afhankelijk gemaakt van het exclusieve gebruik van de Nederlandse taal.
✓ Ook marktkramers moeten hun waren in het Nederlands aanprijzen. Zij krijgen slechts een vergunning mits het consequent gebruik van het Nederlands.
✓ In het straatbeeld worden verplicht Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt.
✓ Het Kortrijks bestuur ziet in het belang van alle consumenten toe op niet-Nederlandstalige productinformatie.
✓ Het Kortrijks bestuur moet er ook op toezien dat openbare werken uitgevoerd worden door werknemers die het Nederlands machtig zijn. Tijdens de uitvoering van zo’n werken (onder meer door nutsbedrijven) kunnen zich situaties voordoen waarbij een directe en snelle communicatie met de inwoners noodzakelijk (en zelfs levensreddend) kan zijn.
✓ Immigranten die hun ‘rechten’ willen laten gelden, moeten er zelf voor zorgen dat ze de nodige documenten begrijpen.
✓ Ambtenaren die in contact komen met het publiek, moeten zich strikt aan de taalwetgeving houden.
✓ Door het uitreiken van mooie prijzen kan Kortrijk de inwoners aansporen om op 11 juli thuis de Vlaamse Leeuw uit te hangen.

Wouter Vermeersch
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Bijlagen: _Kleuter-_en_kinderaanbod_Stad_Kortrijk_najaar_2018.pdf
Taaldraad_Tamazight_Berbers_-_Nederlands.png

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Gescheiden sporten

PERSBERICHT

24/09/2018

GESCHEIDEN SPORTEN: GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

Wouter Vermeersch: “N-VA spreekt nu Vlaams Belang-taal voor de verkiezingen, maar voerde de afgelopen zes jaar een sp.a-De Coene-beleid.”

Vlaams Belang kaartte in mei 2018 al aan dat N-VA-schepen An Vandersteene het gescheiden sporten invoerde. De partij stelt nu vast dat N-VA Kortrijk ‘enkel wil besturen als er verbod op gescheiden sporten geldt’. Vlaams Belang roept N-VA op om nu reeds voor de verkiezingen de moslima-uurtjes in onder andere de Lange Munte en de Zonnewijzer te stoppen.

NIEUWE KLACHT OMBUDSDIENST KORTRIJK

Een klacht bij de Kortrijkse ombudsvrouw van 22 augustus 2018 door een Kortrijkse burger bevestigt de stelling van Vlaams Belang:

“Geachte mevrouw Despaillier,

Op vraag van de heer Vermeersch een reactie op uw verzoek om bevestiging.
Vooreerst wil ik beklemtonen dat ik geen relatie of binding heb met de heer Vermeersch noch met zijn partij.
Ik wil alleen bevestigen dat wat de heer Vermeersch schrijft in zijn klacht ook echt klopt.
Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik op generlei wijze iets tegen de aanwezigheid van mensen van vreemde origine heb in de fitnessruimte of in de turnles, ook niet als het vrouwen zijn en ook niet als die getooid zijn in hun bedekkende kledij en hoofddoek.
Ik vind het alleen zeer spijtig dat we die mensen in de fitness niet meer zien nu ze apart bij de vrouwen kunnen gaan trainen.
Die maatregel van de Sportdienst werkt dus allesbehalve de integratie in de hand, wel integendeel.
Ik vind het persoonlijk spijtig dat namiddagen voorbehouden worden voor vrouwen omdat ik het liefst in de namiddag sport.
Het meest ergerlijke / vernederende is dat mannen (en dat zijn er al weinig) in de aerobic vooraan moeten staan als er gesluierde vrouwen aanwezig zijn. Ik ga niet meer naar aerobic omwille daarvan alhoewel de oefeningen daar zeer geschikt zijn voor mijn doen.
Voorts wens ik te benadrukken dat ik en mijn echtgenote zeer tevreden zijn over het personeel, de lesgevers en de werking van de sportdienst.
Ik heb wel enkele bedenkingen bij kleedkamergedrag van mensen van vreemde origine, maar dat hou ik voor een andere keer.”

WOMEN’S SPORT KORTRIJK

Met het initiatief ‘Women’s Sport’ heeft Stad Kortrijk het gescheiden sporten ingevoerd. Dat brachten verschillende boze Kortrijkzanen aan het licht.
De bal ging aan het rollen toen verschillende mannen sinds september 2017 de toegang werden ontzegd tot hun favoriete sportzaal. Hun gewoonlijke sporturen werden afgeschaft en moesten plaats ruimen voor gescheiden sport voor vrouwen. Ook vrouwelijke werknemers van de sportdienst klagen de situatie aan. Op bepaalde sporturen mogen namelijk alleen vrouwelijke medewerkers aanwezig zijn, wat de werkdruk voor hen verhoogt.
Verder onderzoek van Vlaams Belang en nieuwe meldingen door burgers tonen aan dat in maart 2016 het project ‘Women’s Sport Kortrijk’ werd opgestart. Het volstaat letterlijk te citeren van de website van het project (1):

CITAAT: “Women’s Sport Kortrijk
Praktijk
“Met het participatieproject ‘Sporttrajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen’ wil de vzw Sportplus zich enten op bredere maatschappelijke ontwikkelingen, in samenwerking met de sportdienst van Kortrijk.” EINDE CITAAT

Deze ontwikkelingen verwijzen natuurlijk niet naar de heel recente #MeToo-beweging, maar wel naar de positie van de vrouw binnen de islam, zoals verder zal blijken.

CITAAT “Dit project ontstond toen de buurtsportcoördinator een stijgende nood aan trajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen uit kansengroepen detecteerde.” EINDE CITAAT

Door de Vlaamse overheid worden traditioneel volgende kansengroepen geïdentificeerd: laaggeschoolden, vijftigplussers, gehandicapten en allochtonen. Laat duidelijk zijn dat bij de Kortrijkse laaggeschoolden, vijftigplussers en gehandicapten geen nood bestaat voor gescheiden sport. Wel integendeel, de klachten die Vlaams Belang ontving, situeren zich net in die groepen van de bevolking. Zij klagen net aan dat hun bestaande sporturen moeten wijken voor gescheiden sporten door allochtone vrouwen.

CITAAT “Verder ging de beroepskracht langs bij zelforganisaties zoals culturele verenigingen om vraag en aanbod af te toetsen.” EINDE CITAAT

Moslimverenigingen worden, ook in Kortrijk, georganiseerd in culturele verenigingen.

CITAAT “Tijdens dit project werd duidelijk dat ladies only-sport een beladen onderwerp is. Het is een thema dat veel vragen oproept en waarop mensen zeer persoonlijk reageren als heftige voor- of tegenstanders.”
Het opnemen van de ladies only-activiteiten in de jaarbrochures zorgt voor een bredere communicatie en een duurzaam aanbod. De titel van de nieuwe brochure refereert naar de gelijknamige besloten Facebookgroep ‘Women’s sport Kortrijk’. In deze groep zitten al een 300-tal vrouwen. Via deze weg worden ze geïnformeerd over sport voor vrouwen in Kortrijk en thema’s over gezondheid.” EINDE CITAAT

Naast alledaagse onderwerpen worden er in de besloten groep ook evenementen georganiseerd als “Gezonde Ramadan” en gepraat over halalvoeding. Er worden door stadsmedewerkers instructies gegeven over toegestane zwemkledij, hoe een lichaambedekkend zwempak kan worden aangekocht, de aanwezigheid van mannelijke redders en inkijk via de cafetaria of camera’s. Daaruit lijkt een burkini in één stuk toegelaten, maar een zwemshort onder de knie niet. Bijzonder aanstootgevend is ook dat er een tekening wordt gedeeld door de groepsbeheerders van de stad van een vrouw in boerka/nikab onder de titel “Happy Girls Day”. In België zijn de boerka en nikab wettelijk verboden sinds 2011.

De kwestie wordt mooi verpakt als ‘vrouwenuurtjes’, maar over de olifant in de kamer wordt uiteraard niet gesproken. De vrouwen die vragen om in publieke sportcentra van de stad te kunnen sporten zonder de aanwezigheid van mannen, zijn overwegend islamitisch. Dit wordt zelfs beaamd door moslimvertegenwoordigers die voor de Vlaamse regering de zogenaamde ‘Europese’ islam moeten belichamen (2).

Nochtans is, mede dankzij de jarenlange strijd van diverse vrouwenorganisaties, de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen een vanzelfsprekendheid geworden in onze moderne Westerse samenleving. Het handig gecommuniceerde ‘Women’s Sport Kortrijk’ is in de praktijk dus een zoveelste toegeving aan de islamitische voorschriften.

“Het gescheiden sporten bevordert de integratie niet, wel integendeel, het lijkt een nieuwe vorm van apartheid”, zegt lijsttrekker Wouter Vermeersch. “De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is één van de fundamenten van onze Westerse samenleving. Gezien mannen niet meer binnen mogen en enkel vrouwelijke stadsmedewerkers aanwezig mogen zijn, is er voor ons sprake van discriminatie.”

Een uitgebreid artikel met videomateriaal en schermafbeeldingen leest u hier:
kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/kortrijk-organiseert-moslima-sporten/

(1) demos.be/kenniscentrum/praktijk/womens-sport-kortrijk
(2) www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1076156

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Man met de Pomp

Een nieuwe blog is verschenen aan het Kortrijks firmament : ‘Man met de Pomp’
Auteur : Geert Vandepitte, Albertpark, Kortrijk, groothandelaar in pompen.

‘De Leiewerken anders bekeken’. Feiten en droge cijferkes.
Maar ook pittige anekdotes. Een vleugje ironie en genietbaar cynisme.
Vol humor en groteske avonturen.

Zie facebook Geert Vandepitte

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Ahouna

Na het lijsttrekkersdebat in Aalbeke wist Mohamed Ahouna Jarretel te verrassen met een interessante mening. Ruig en ongewis.

Ahouna : “Zeg maar Mohamed, ze heten allemaal zo bij ons. Naar verluidt heerst er een beetje consternatie over mijn uitspraken in verband met segregatie en apart zwemmen voor onze moslima’s. Kijk, mijn mening over moslima’s in zwembaden is de volgende : de overheid moet moslimvrouwen beschermen tegen het steeds driester wordende voyeurisme van witte mannen. Het is nochtans bij wet verboden. Muzelmannen doen dat uiteraard niet. Dus, geef moslima’s die gescheiden willen zwemmen de vrijheid om dat te doen. Daarom pleit ik ervoor dat de stad Kortrijk in alle zwembaden aparte zwemuren voor moslima’s zou inrichten. Tijdens die uren mogen geen mannen, ook geen redders, zich binnen een straal van drie kilometers van de zwemkom bevinden. Alleen vrouwelijke redders zijn toegelaten. Voor transgenders en voor zij die het nog niet weten tot welk geslacht ze willen behoren, geldt een veiligheidscordon van vijfhonderd meters. Het hele gebouw moet afgesloten van de buitenwereld zijn. De cafetaria moet toe zijn en de ramen geblindeerd. Ook alle camera’s moeten uitgeschakeld zijn. Eventuele gaten in de kleedcabines moeten met gewapend beton toegemetseld worden. Daarenboven moeten onze moslima’s zich in een boerkini naar keuze in het zwemwater kunnen begeven. Het zwembad moet boerkini’s in alle maten en kleuren gratis ter beschikking stellen voor het steuntrekkend moslim lompenvolk dat minder dan duizend euroots per maand toucheert. Na de onthullingen over geboorde gaten in de kleedcabines van het Magdalenazwembad is de maat vol. Deze schandelijke onzedelijkheden tonen staalhard aan welke perverten er bij de witte goddeloze mannen in Kortrijk rondlopen. We kunnen niet streng genoeg optreden tegen de Westerse decadentie en uitwassen van de zogenaamde liberale democratie. Eenmaal we als moslims aan de macht zullen zijn, ik schat over twintig jaar, zullen we paal en perk stellen aan het geleuter over gelijkheid van man en vrouw, scheiding kerk en staat, homo- en tutti quantirechten, vrijheid van gedachten, vrije meningsuiting, vrijheid van godsdienst, liberale democratie, mensenrechten en de noodlottige santenboetiek van zogenaamde Westerse waarden en normen. Kortom, we zullen die hele Verlichting terugsteken waaruit ze gekomen is, de middeleeuwen. Ik wil nog meegeven dat ik moslim ben, maar niet elke vrijdagmiddag het gebed en de preken in de moskee bijwoon. Atheïsten vinden dat vreemd, maar in de islam is het gebruikelijk dat gutmenschen zoals ik, die zich inzetten voor de samenleving, in de politiek zitten en werken van barmhartigheid doen, vrijgesteld zijn van erediensten en gebeden. Vijf keer per dag mijn matten naar het Oosten uitrollen en plat op de buik gaan liggen met mijn kont in de lucht, mijn lenzen zoeken zoals godsloochenaars kwaken, dat hoef ik dus niet te doen. Oef. En verder kan ik u zeggen dat de megamoskee van vijf miljoen aan de steenweg naar Brugge er komt. We hebben lange armen tot bij politiekers, rechtenmannen, Filip en Mathilde en juges op alle niveau’s. De welwillende medewerking van onze burgemeester, bijgestaan door het dociele schepentje Kelly Detavernier van de Vlaamsche Nazionalisten en Woutje Maddens, de meid voor alle werk. Gewichtigdoener Maddens wil na Quickie burgemeester worden, maar dit terzijde. Vincent kent veel juges en als verstokte Belgicist zit hij regelmatig op de schoot van het Koningspaar. We verwachten elke vrijdagmiddag duizend achthonderd gelovigen tot uit Noord-Vrankrijk. Van Quickenborne schonk ons het terrein van Mewaf voor autoparking, waarvoor dank. Hij rekent dan ook op onze stem. Hij krijgt ze. Waar we de miljoenen vandaan halen is een privézaak, van Saudi-Arabië, kan zijn, so what ? De katholieken krijgen toch ook miljarden van de pedofielenklieke van Rome ?  De verbouwing zal pas beginnen na de verkiezingen van volgend jaar natuurlijk. By the way, dezulken die mij willen beschuldigen van het wegvluchten van een autoaccidentje wil ik de mond snoeren. Roddel. Laster. Leugens ! Scherts ! Laat de neonazi’s Vermeersch en Demeersseman en hun lagere middenklassers nu maar opkomen met hun gezeik en hun quenelle. Wij staan paraat met 5.780 Kortrijkse muzelmannen plus al hun vrouwen en kinderen. Kortrijk is groot, maar Allah de grootste! Ik voel me wel prettig. Dankzij mijn postje in de politiek, in de nabijheid van de burgemeester, geniet ik allerlei voorrechten en profijtjes. Maar tussen de baardapen en kunstluizen van het Kortrijks subintellectueel en artistiek milieu van Buda kunstencentrum voel ik mij niet thuis. De moskee is mijn enig toevluchtsoord in tijden van maatschappelijke en politieke vervolging. Uitsmijter, wij muzelmannen mogen wel toekijken hoe de witte vrouwen half naakt zwemmen, haha. Op naar 14 oktober !”

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Kortrijkse bevolking

PERSBERICHT

18/09/2018

KORTRIJKSE BEVOLKING WORDT VERVANGEN

Wouter Vermeersch: “Onze stad kreunt onder de massale immigratie, daarom moet er een vestigingsstop komen.”

Carmen Ryheul: “Het Nederlands moet voor ons de omgangstaal blijven. De Kortrijkzanen moeten zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen buurt.”

1 op 3 jonge moeders is anderstalig. 1 op 5 leerlingen spreekt thuis geen Nederlands. Deze onvoorstelbare cijfers zijn bovendien, in de afgelopen bestuursperiode, ontzettend sterk gestegen. Vlaams Belang wil een vestigingsstop en taalklassen.

1 op 3 jonge moeders – Bron: Kind en Gezin (1)

31% van de borelingen in Kortrijk hadden op 31 december 2017 een moeder die geen Nederlands tegen hen spreekt. ‘Turks – Arabisch – Berbers’ is daarbij de grootste anderstalige groep (9,5%). Het cijfer voor West-Vlaanderen ligt op 17%. In 2012 was het cijfer voor Kortrijk nog 23%, een toename dus met een derde onder de huidige stadcoalitie van Van Quickenborne, N-VA en sp.a. 32% had in 2017 bovendien een moeder van niet-Belgische origine. Het leeuwendeel is afkomstig uit de Magreb en andere Afrikaanse landen (15,9%). 16,5% van de kinderen zelf is niet-Belg, waaronder 5,9% uit Afrika.

1 op 5 leerlingen – Bron: Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten (2)

21% van de leerlingen in het basis onderwijs in Kortrijk sprak tijdens het schooljaar 2017 – 2018 geen Nederlands in het gezin. Het West-Vlaamse cijfers ligt op 11%. In het schooljaar 2010 – 2011 was dat cijfers nog 16,5%, een stijging dus met een kwart.

In basisschool Sint-Jozef is de situatie ronduit schrijnend met 81% anderstaligen in het lager onderwijs.

Als de thuistaal niet het Nederlands is, betekent dat niet noodzakelijk dat niemand anders in het gezin Nederlands spreekt. Voor een belangrijk deel is dat echter wel het geval. Carmen Ryheul: “We raken steeds verder van het thuisgevoel dat we willen teruggeven aan de Kortrijkzanen. Het is belangrijk dat we het Nederlands als omgangstaal blijven omarmen.”

Kelly Detavernier van N-VA is als schepen bevoegd voor onderwijs. Het Vlaams Belang drukt erop dat in onze scholen het Nederlands de voertaal moet zijn en de enige omgangstaal tussen de leerlingen onderling, zowel in de klas als op de speelplaats. Het toelaten van anderstalige leerlingen die geen of gebrekkig Nederlands praten in een klas is problematisch voor de onderwijskwaliteit. Leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken, horen minstens thuis in een taalbadklas.

Wouter Vermeersch: “De massale immigratie ondergraaft onze Kortrijkse samenleving. Dat zorgt voor enorme uitdagingen op het vlak van onderwijs, huisvesting, zorg en criminaliteit. Om nog maar te zwijgen over de vele samenlevingsconflicten. Vlaams Belang pleit voor een vestigingsstop voor niet-Europese vreemdelingen voor Kortrijk en de deelgemeenten.”

(1) www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/taal-en-nationaliteit/gemeenten/

(2) www.agodi.be/cijfermateriaal-leerlingenkenmerken

Bijlagen:

– Foto Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch

– Foto ‘stadscoalitie’ op schoolbezoek’

v.l.n.r.: Zuhal Demir (N-VA), Philippe De Coene (sp.a), Vincent Van Quickenborne (TB, Open VLD), Rudolf Scherpereel (N-VA)

Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Wouter_Vermeersch_Carmen_Ryheul.jpg

http://www.drk.be/files/regio/Stadscoalitie_op_schoolbezoek.jpg

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Debat lijsttrekkers

 

13 september, OC Aalbeke

DE LIJSTTREKKERS BRENGEN VERSLAG UIT.

Hannelore Vanhoenhacker (CD&V) : “Ik ga het niet versteken als christenvrouw, tijdens het debat ben ik drie keer klaargekomen. Twee keer toen Vincent het woord nam en diep in mijn ogen keek, en één keer toen Wouter Vermeersch opriep om de kwestie van het gegrilde Sprotje tot hoofdthema van de Kortrijkse kiezingen uit te roepen. Er moet een stedelijke hulplijn komen, aldus de Vlaamsche Belanger, om alle mishandelingen van kleine huisdieren te melden en er de klabakken op af te sturen. Het gaat, nog volgens Vermeersch, over een breed gamma van huisdiertjes, gaande van schildpadjes, onze lieve heer beestjes, goudvissen, kanariepietjes, dwergkonijnen tot minderjarige straatkatten en dwergpinschers. Ik ging onmiddellijk mee in de bekommernissen van de Belanger en dat deed ook Axel Ronse, een veganist tot in de kist. Zelf ging ik akkoord met àlles wat Vincent zei, de burgemeester vertelt verstandige dingen. In januari las ik in de gemeenteraad mijn nieuwjaarsbriefke voor, één en al lofbetuigingen aan mijn burgemeester. Ik kijk verlangend uit naar de avond van veertien oktober, wanneer Vincent mij zal opbellen om de nieuwe coalitie te smeden. Ik mik op het schepenpostje van sociale zaken. We halen niet meer dan acht zetels. Ik ga mijn onderbroek niet laten zakken en mijn jarretels opspannen, met één schepentje zijn we al lang content.”

Dirk Dupont (Kortrijk Voouit) : “Kijk beste mensen, bij mij ging het om er een avond vol leut van te maken. Het was mijn bedoeling de grapjas uit te hangen, en naar de reacties te horen, ben ik daar volop in geslaagd. Telkens ik aan het woord kwam, schoten de ingedommelde toehoorders wakker en zetten ze zich op het puntje van hun stoeltje, spitsten ze de oren om geen enkele gag te missen. Ik werd dan ook door iedereen als dé kluchtigaard van de avond gepromoveerd, al had ik op een bepaald moment concurrentie op rechts van Axel Ronse. Toen Axel een exposé afstak over het ondernemersbloed en het commercieel succes van zijn oude unizo-maten en van zijn bloedeigen broere, stond het angstzweet in mijn handen. Maar Ronse bleek een mislukte standupper en deed verder maar alsof. Bij een poging van Ronse om een intellectualistische klucht te vertellen begonnen de twee eerste rijen, ingepalmd door Kortrijk Vooruiters, te joelen en te fluiten en met de middelvinger te zwaaien. De N-VA-er ging af als een gieter, trok zijn staart in en verliet het podium. Verder kan ik vertellen dat ik mij voor mijn eerste politiek debat heb laten coachen, ’t is te zeggen, ik heb een vijfdaagse cursus bij het cvo gevolgd. Eerst had ik bij schepen De Coene geïnformeerd over coachingmogelijkheden in de Vork, maar dat blijkt daar alleen voor afwassers en lager keukenpersoneel bedoeld te zijn. Ik moet zeggen, nooit in mijn lang leven heb ik mij zo geamuseerd als in dit debat, graag meer van dat. Wat ik op zo’n debat niet meer ga meezeulen is een carnassière met zeven kilo nutteloze papieren, om gewichtig te doen. Men kan ook zonder carnassière gewichtig doen, dat bewees Ronse.”

Axel Weydts (SP.A) : “Ik geef toe, mijn inbreng was bescheiden, ik had niets bijzonders te zeggen. Ik heb alleen de papiertjes die Parko mij in de handen had gestopt afgelezen. Een a-viertje met droge cijfertjes en getallen, meer had het niet om het lijf. Verliet iemand de zaal ? Daar minutenlang liggen over zaniken en filosoferen is lachwekkend. Elke Kortrijkzaan kan de cijfertjes op mijn fietstelpale in de Budastraat gaan aflezen, een weergaloos succes. Ik wil er nog zeventig bij zetten, overal rond, maar veel heb ik er niet over te beslissen, dat is mijn baas Philippe. By the way, waar is zijn design duiventil gebleven ? Verder sta ik vierkant achter Vincent en de stadscoalitie en op de avond van 14 oktober, zo rond een uur of vijf, zullen we wel eens zien wat de tsjeven Philippe te bieden hebben. Ik hoor in het roddelcircuit dat de onderhandelingen met Hannelore en David in een gevorderd stadium zitten. Mijn schepenpostje is een certitude. De Kortrijkzanen willen mij niet als boefer naar Doornik verbannen.”

Axel Ronse (N-VA) : “Dat Hannelore ook diep in mijn ogen keek was voor mij geen verrassing. Ik lig goed bij de vrouwtjes en Hannelore weet van waar de politieke wind waait. Dat debatje was voor mij een fluitje van een cent. Ik kreeg volop de gelegenheid om luid en krachtig mijn stem te verheffen en met brede en lange zinnen en literaire zinswendingen mijn kernpunten uiteen te zetten. Ook op Vlaamsch gebied wil ik Kortrijk een duw geven. Te veel zaken doen het in vreemde talen. En het is niet omdat wij een franskiljonse kandidate op onze lijst hebben, dat we verraad plegen tegenover de Vlaamsche zaak. Bij ons behoort een lidmaatschap van Parc St Georges tot de mogelijkheden. Waarom niet ? We zijn geen racisten of neonazi’s en behalve Jorgen en onze Catalaan, ken ik niemand binnen onze rangen die ik ooit een klein beetje met de Skild en Vrienders zou durven associëren, weliswaar onschuldig en goedgelovig. Ik heb ook wel bemerkt dat de achterste helft van de zaal na mijn vertoog compleet ingedut lag, of de zaal verlaten had, maar dat is geen punt. Mijn discipelen hadden strategisch postgevat vanaf de vierde rij, na de roversbende van de Kortrijk Vooruiters, die veel lawaai maakten en verwensingen naar mijn kop gooiden, maar ach, allemaal lege hulzen en holle vaten. Er zouden ook twee ex-gedetineerden tussen zitten. Mij boezemen ze geen schrik in, behalve Dirkske Dupont die goed in de markt ligt bij cafébazinnen en tearoomuitbaatsters. Toen ik mijn betoog over het succes van mijn maten en mijn bloedeigen broere begon, verlieten twee rijen toehoorders met enig gedruis de zaal. Ik lig daar niet wakker van. Ik heb een bijzondere uitstraling, maar niet op lieden die niet begrijpen wat een kleine middenstander lijden kan. Een burgemeesterschap zit er volgens Steven Lecluyse wel in. Onze partij-ideoloog Steven is mijn tekstschrijver en mental coach. Ik voel me goed, ik voel me goed en niemand weet hoe ik dat doet.”

David Wemel (Groen) : “Ik heb het gevoel een goede beurt gemaakt te hebben, vooral bij het vrouwelijk gedeelte van het publiek, ze waren maar met tien. Ik heb mijn stokpaardje kunnen berijden, namelijk we willen heel de grote markt, het schouwburgplein, de koeiemarkt en het conservatoriumplein vol bomen zetten. Meer groen in de stad is bij ons geen holle kreet. Op de markt bijvoorbeeld is er plaats voor 746 platanen, beuken, eiken en olijfbomen. Auto’s mogen niet meer dichter dan drie kilometer buiten de stadsgrenzen geraken. Allemaal parkeren op grote parkings met gratis vervoer naar de stad in elektrische riksja’s, we zijn geen slavendrijvers, met Pakistaanse, Indische of Chinese bestuurders of andere gele medemensen als het maar spleetogen zijn, experten in de stiel. Ik had hiermee veel bijval bij de aanhankelijke Hannelore en bij Vincent die openstaat voor de vooruitgang.”

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) : “Ik ben ferm gefrustreerd omdat ik van Unizo en van Xavier Taveirne op instigatie van de onverdraagzame en totalitaire moslimfanaat Mohamed Ahouna totaalverbod had gekregen om het woord moskee of Attakwa, wat niet hetzelfde is, ook maar één keer op tafel te gooien. Toch heb ik het één keer geriskeerd, maar zachtjes en niemand heeft het gehoord. Ik had ook maar één punt, namelijk de moskee, en daar zat ik dan met de mond vol tanden te raaskallen en dooddoeners de zaal in te slingeren over leegstand, onveiligheid, luie zwartmensen, multiculturelen en over de onbereikbare stad Kortrijk. Ik heb dan maar wat slogans gedebiteerd over de onbereikbare stad en de leegstand, en een opsomming gegeven van het aantal pita’s, kebabs, nacht- en telefoonwinkels, waterpijpcafé’s, Turkse theehuizen, sushibars, Thaïse massagesalons met minderjarige masseuses, halalslagerijen, boerkiniwinkels, Marokkaanse bazars, gewone- en afhaalchinezen en Roemeense nagelstudio’s, zo’n vijfenzestig in totaal. In elke straat vijf. Ik heb wel wat voorstellen over de kopvod, de boerkini en over het urenlang gehuil dat ons te wachten staat, elke vrijdagmiddag bij de oproep voor het gebed aan de nieuwe megamoskee aan de steenweg naar Brugge. Voorts zou ik aan moslima’s een verbod willen opleggen om nog één voet in de zwemkom of de lange munte te zetten. In het winkelcentrum zou ik een plakkaat willen ophangen dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, een totaalverbod op kopvod, keppel, djellaba, boerkini, tulband en gescheurde jeansbroek. En waarom de concentratiewijken van moslamieten niet vol camera’s hangen ? Dat zou ik zeker doen. Niet-witte mensen moeten dag en nacht opgespoord, gecontroleerd en gefouilleerd worden. Aan de ingang van de Koeiemarkt moeten de zwarte en anders gekleurde luiaards die daar hele namiddagen rondhangen en in de zon zitten, weggejaagd of opgepakt worden. Tiens, moeten die gekleurden niet werken misschien ? Tenslotte ga ik er prat op dat geen enkele multicultureel of gekleurde medemens op onze kieslijst staat. Wij mikken op zeven zetels.”

Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) : “Nog nooit had ik het zo gemakkelijk in een politiek debat. De tegenstrevers muntten allemaal uit in loos gebabbel, negativisme, stoplappen en oeverloos gezwets. Axel Ronse bijvoorbeeld is een wollige praatvaar, Stefaan De Clerck achterna, en op het einde van zijn betoog weet niemand nog wat hij gezegd heeft. Na dertig seconden luistert geen mens meer, als ze al niet weglopen. De simpele Axel doet graag gewichtig, hij heeft de ambitie om burgemeester te worden, wat een grap. De jongen, ik noem hem een halfintellectueel, beseft echt niet hoe belachelijk hij zich maakt. Lager kan men niet zakken. Axel Weydts geraakte niet verder dan een papierke van Parko voor te lezen met veel cijfertjes. Axel had niets te vertellen over een mobiliteitsbeleid voor de toekomst, wat hij dan ook niet onder stoelen of banken stak. Dat siert hem. Moet Axel zo verder, ik zie het niet zitten. En dan Hannelore, die mij al een jaar lang zit op te vrijen. Ze wil koste wat het kost met mij het politiek bed in. Haar slijmerig gedrag is zo buitensporig gênant dat mijn vrouw zich terecht vragen begint te stellen. David Wemel is een bescheiden jongen en vertelt mooie dingen, bijvoorbeeld om alle auto’s de stad uit te gooien. Daar ben ik ook voor, helaas, de anderen houden mij voorlopig tegen. Dirk Dupont was de grapjas van de avond. Wat heb ik gelachen ! Naar verluidt liet hij zich coachen door Luc Lebon, een Kortrijkzaan die van alle markten thuis is. Dirk is waarlijk een aanwinst voor politiek Kortrijk. Ik wil met hem in zee als schepen van plezier. Wouter Vermeersch hield zich aan zijn woord en brak alle records inzake slogans en cliché’s. Waar blijven ze het toch halen bij de Vlaamsche Behangers ? Toppunt was zijn belangrijkste programmapunt : een hulplijn voor in de oven gestoken katten, bemand door Axel Ronse, een dierenvriend zonder grenzen. De gemeenteraden worden nooit meer proper en fatsoenlijk met Vermeersch en Demeersseman vlak voor mijn neus. O ja, er zat ook nog een communist in het panel, wiens naam ik vergeten ben. Met één programmapunt, een standbeeld van Lenin op de Grote Markt en een jaarlijkse herdenking van de oktoberrevolutie, met bloemenhulde. Ach, ik heb ze allemaal weggeblazen, de beunhazen van de andere lijsten, ze komen nog niet tot aan mijn enkels, de sukkels. Ik haal vijftien zetels met de vingers in de neusgaten, en ik word weer burgemeester en samen met Hannelore maken wij Kortrijk great again !”

14 oktober wenkt !

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Vlaams Belang

PERSBERICHT

Zondag 16 september 2018

VOLLEDIGE LIJST VLAAMS BELANG : VERNIEUWING, VERVROUWELIJKING ÉN VERSTERKING

Vlaams Belang zal in Kortrijk op 14 oktober met een volledige lijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Kernwoorden van de lijstvorming zijn vernieuwing, vervrouwelijking en versterking. Campagne slogan: KORTRIJK blijft van ONS – eerst ONZE mensen.

Vernieuwing

De helft van de kandidaten zijn nieuwe mensen (20 van 41) die voorheen niet op de lijst van Vlaams Belang stonden. Er werd een harmonie gevonden tussen continuïteit en vernieuwing. De jongste kandidaat (Arno Manderick, Rollegem, 7de plaats) is 21 jaar en student. De oudste kandidaat is Roel De Brock (89, 35ste plaats) die zeer actief is als vrijwilliger bij vzw Den Achtkanter. Maar liefst 14 kandidaten, waarvan 8 vrouwen, stonden nog op de ‘reservelijst’ en moesten dus ontgoocheld worden omdat ze niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Vervrouwelijking

De lijst van Vlaams Belang telt meer vrouwen dan mannen. Om de vervrouwelijking ook in de gemeenteraad door te zetten werd bovendien een rits man-vrouw toegepast. Het signaal is duidelijk: vrouwen worden steeds vaker slachtoffer van verbaal en fysiek geweld in onze stad, bovendien staat de gelijkheid van man en vrouw onder druk in Kortrijk door de invoering van het gescheiden sporten en de hoofddoekdracht in de stadsdiensten en bij het onderhoudspersoneel.

Versterking

Sterke kandidaten die in een vorig politiek leven lid waren van partijen als LDD, Open VLD, Vivant en N-VA vonden hun weg naar het Kortrijkse Vlaams Belang. Samen komen ze tot de conclusie dat de stadscoalitie van Van Quickenborne, N-VA en sp.a de hoge verwachtingen niet heeft ingelost. Integendeel, op belangrijke thema’s als bereikbaarheid, straatgeweld en vervreemding ging Kortrijk er zelfs sterk op achteruit!

Ook zelfstandigen vonden hun weg naar Vlaams Belang (Kessy Kesteloot, 6de plaats en voorheen Wouter Vermeersch), net als horeca-uitbaters (Linda Verstraete, 12de plaats en Julien De Block, 13de plaats), verenigingen zoals het comité tegen de megamoskee (Vercaemst Liesbet, 8ste plaats), supportersfederatie van de KVK (Kris Lignel, 9de plaats) en seniorenforum Leie-Schelde (Voorzitter Mark Vandenberghe, 17de plaats).

Programma- en kandidatenfolder

In de bijgevoegde programma- en kandidatenfolder worden vijf speerpunten naar voor geschoven: de megamoskee, een propere stad én deelgemeenten, mobiliteit, veiligheid en vervreemding.

Campagnefolder – KORTRIJK blijft van ONS – eerst ONZE mensen.

Onze mensen op de eerste plaats zetten. Dat is de ambitie van het Vlaams Belang voor 14 oktober. In bijgevoegde folder worden, naast drie nationale thema’s (vestigingsstop, armoede en identiteit) ook drie lokale aandachtspunten naar voor geschoven: inspraak, dierenwelzijn en sociale huisvesting.

Voor de volledigheid werd ook nog het integrale verkiezingsprogramma voor de lokale en provincieraadsverkiezingen toegevoegd aan dit bericht. Carmen Ryheul en Wouter Vermeersch nemen immers ook deel aan de provincieraadsverkiezingen als respectievelijk 2de kandidate en lijstduwer.

Bijlagen:

– Programma- en kandidatenfolder
– Campagnefolder
– Verkiezingsprogramma

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Programma-_en_kandidatenfolder.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Campagnefolder.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Verkiezingsprogramma.pdf

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

1917

Kortrijkwatcher Frans Lavaert grasduint graag in de mandaten van de Kortrijkse politiekers, een verdienste, want niemand anders doet het. Kortrijkzanen moeten weten welke politieke cumulards er zoal in Kortrijk rondlopen. Op de website cumuleo vindt men alle details. Over Vincent, Axel, Kelly, Philippe, Rudolf en de anderen. Het gaat er ruig aan toe bij de onvolprezen Kortrijkwatcher. Jammer dat KW nooit de exacte bedragen van de bezoldigde mandaten vermeldt en die staan netjes op cumuleo. Voor slechts één euro per maand (12 op jaarbasis) kan men die bedragen vinden, maar Kortrijkwatcher vertikt het om dat luttel bedrag neer te tellen. Daarenboven is hij te lui om van alles te citeren en te gierig om de plaatselijke persmensen een pint te trakteren. Waarom ? Wat scheelt er aan onze senior writer ? Viel hij ten prooi aan een neurotische stoornis als gevolg van een overdosis aan chagrijn, azijnpissigheid, verlatingsangst en een gebrek aan menselijke warmte, begrip, genegenheid en diepzinnige liefde ?

Jarretel vroeg het hem op het terras van afspanning In de Wolken, bij Stef en Vetje, het bijna sympathiekste cafébazinnenkoppel van Qlown Town.

Kortrijkwatcher : “Ja zeg, euh, hmm, hik, kijk vriend, ik ben geen intellectualistische praatvaar zoals onze burgemeester, en ik ga ‘t u vlakaf zeggen wat op mijn droge lever ligt. Ik heb ik al kosten genoeg hé, mijn pacht, mijn gsm rekening, mijn rode bordeaux, mijn was, mijn plas, mijn exotische reizen naar de meiskes van Kuta, mijn nafte, mijn blog, mijn uitgaandersleven, mijn rekening van In De Wolken en mijn lief dat mij niet sponsort, dat kost allemaal stukken van mensen hé. Buiten mijn leraarspensioentje van 1.960 euroots per maand heb ik geen andere inkomsten, laat staan zwarte. Ik moet ik sleuren en trekken om de eindjes elke maand aan mekaar te krijgen. Hik. Eén geluk, dankzij schepen De Coene, ere wie ere toekomt, kan ik één keer per dag in de Vork voor 7 euroots mijn maag volsteken. Ik ben namelijk een twijfelgeval wat armoede betreft. Te rijk om bij de gilde van de 2 euroots-eters aan te schuiven, te arm om 14 euroots op te hoesten. Ik zou ik eigenlijk voor De Coene moeten stemmen, toch ga ik voor het origineel, de communisten. Ik ben een onverbeterlijke caractériel, doe de rijken de crisis betalen ! Verder moet ik het allemaal gratis en voor niks doen. Godganse dagen naar ’t stadhuis sloffen, de stadsdiensten afdweilen om de openbaarheid van bestuur uit te dagen. Daar kijken de domme stadhuisratten mij met de nek aan. Dan moet ik nog elke ochtend naar de Bib om de gazetten te gaan lezen en de geschrijfsels van Kris Vanhee, Peter Lanssens, Axel Vandenheede en die charlatan van de Tijd, allemaal zielige broodschrijvers, ik noem ze de embedded press, uit te knippen. Mijn plakboeken, knipselmappen, portretten, brieven en volgeschreven bierkaartjes puilen mijn begijnhofhuizeke uit. By the way, na 79 jaren in dit leven heb ik het testament van mijn loopbaan opgemaakt. Na mijn dood verhuist mijn archief naar kelder van de communisten. Wie anders ? De enige partij die mij nog lief is en die mij steunt wanneer het erom spant. In de 1917 kan ik me laten vollopen tegen 1,80 euroots voor een glas rood. Ik krijg geen subsidies, geen drankbonnetjes, geen adellijke titels en geen eredoctoraten of standbeeld voor mijn jarenlang opzoekingswerk, het naar boven spitten van de onderste stenen, mijn geploeter, het onthullen van complotten, corruptie, machiavellisme, domheid en onbekwaamheid in de Kortrijkse politieke diergaarde. Kortom, niet de minste waardering is mij gegund voor mijn diepgravende onderzoeksjournalistiek, nu al bijna dertig jaar. Ik noem dat mensonterend en het grootste skandaal van Kortrijk. Ze noemen mij misprijzend een politieke clochard met een moddermoustache, een lederen grijns, bloeddoorlopen ogen en de blik van een dood peird. Ach, laat ze kwaken. Hik. Vijftig jaar lang had ik succes bij de vrouwtjes achter dezelfde tapkasten, ik was een gezellige prater, een sensuele en onweerstaanbare don juan, een ambiancemaker, een gewaardeerde betweter, een gevierde doordrinker en een levenskunstenaar met onblusbare levenslust, zin voor fijne humor en met een vleugje genietbaar cynisme. En er werd altijd doorgedronken tot het ochtendgloren, zoals mannen omgaan met een hartstocht voor het leven. Ik blijf nu alléén achter aan die tapkast van weleer, als een verstilde, versteend, vereenzaamd en door iedereen verlaten. Mijn maten van destijds, partners in crime, zitten allemaal onder de grond. Het voelt onwennig aan, mijn levenslust glijdt uit mijn handen. Mijn enig levensdoel ligt nog in het informeren en waarschuwen van domme en onwetende Kortrijkzanen voor de gewetenloze machinaties van het politiek schorremorrie dat thans het schoon weer maakt in deze stad van de schande. Ik schep er een duivels genoegen in om de burgemeester en zijn kliek dag in dag uit de mantel uit te vegen, uit te kafferen, aan de schandpaal te nagelen. Ik zal dat blijven doen tot mijn allerlaatste asemstoot. Kwatongen noemen mijn ophitsende geschriften het gevolg van een gekwetste eigenliefde. Maar het is geen wraak. Het gaat mij uiteindelijk alleen om de overwinning. Mijn devies luidt : ‘Adelaars vliegen alleen, eenden vliegen in troepen’. Op naar 14 oktober ! Hik.”

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Steve Vanneste

PERSBERICHT

11/09/2018

STEVE VANNESTE OP 15de PLAATS BIJ VLAAMS BELANG

Wouter Vermeersch: “Steve ziet zijn fout in en wil toch de partij blijven steunen. Daarom hebben wij hem alsnog een plaats op de lijst aangeboden.”

Steve Vanneste zal dan toch deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en dit vanop de 15de plaats op de lijst van Vlaams Belang Kortrijk. Vlaams Belang lanceert in samenspraak met Vanneste tegelijkertijd een plan om de overlast van nachtwinkels in Kortrijk aan te pakken.

Lijsttrekker Wouter Vermeersch: “Steve Vanneste is persoonlijk en publiek zwaar door het stof gegaan. Hij heeft ook meermaals uitdrukkelijk afstand genomen van de uitspraken die bewuste avond en verontschuldigde zich bij de winkeluitbaters. Hij wil de partij blijven steunen en wij geven hem dan ook die kans.”

De Kortrijkzanen mogen oordelen.

Steve Vanneste zelf verduidelijkt ook graag het één en ander: “Ik heb uiteraard spijt van de woorden die nacht. Maar om het een en ander te kaderen, wil ik ook vermelden dat mijn wagen voordien in de straat al meermaals beschadigd werd, dat mijn brievenbus gevuld werd met vuilnis en dat mijn vriendin uitgescholden werd voor ‘hoer’. Dat allemaal sinds ik lid geworden ben van Vlaams Belang. Dat praat mijn gedrag uiteraard niet goed, maar het verklaart wel mijn woede-uitbarsting. Ik heb intussen al meermaals aangedrongen op een verzoeningsgesprek met de nachtwinkeluitbater, tot op vandaag zonder succes.”

Lijsttrekker Wouter Vermeersch vult aan: “Samen met Steve willen we de Kortrijkzanen de kans geven om hem te beoordelen op zijn werk de afgelopen zes jaar in de gemeenteraad en niet op deze nachtelijke uitspatting. Daarom boden we hem alsnog een plaats op onze lijst aan.”

Overlast en oneerlijke concurrentie nachtwinkels aanpakken

Nachtwinkels zorgen maar al te vaak voor overlast in het Kortrijkse straatbeeld. Bovendien zijn ze vaak oneerlijke concurrentie voor reguliere horecazaken. Vlaams Belang wil dan ook dat het beleid hier rekening mee houdt en schuift een aantal actiepunten naar voor die moeten helpen de overlast in te dijken.

1.Vlaams Belang wil in Kortrijk het aantal nachtwinkels sterk beperken door het opleggen van de maximale openingstaks en jaarlijkse belasting, de openingsuren streng te controleren en een ruime perimeter vast te leggen waarbinnen geen andere nachtwinkel kan uitgebaat worden. De maatregel moet, waar nodig, ook uitgebreid worden naar shishabars, belwinkels, internetcafés en andere ‘imagoverlagende winkels’.

2.Systematische controles op het naleven van de wettelijke voorschriften moeten erop toezien dat ook zij alles netjes volgens de regels laten verlopen.

3.Vlaams Belang wil dat Stad Kortrijk ondubbelzinnige convenanten afsluit met de uitbaters van nachtwinkels.

4.Nachtwinkels mogen niet open zijn tijdens braderieën, foren, kermissen of andere publieke evenementen in hun buurt.

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Makkelijk

Op het terras van afspanning ’t Eiland liep Jarretel Steven Lecluyse tegen het lijf.
Steven is een sterke kandidaat op de lijst van de N-VA. Hij draagt het rugnummer tien.
Op zijn FierFermFris shirt prijkt zijn lijfspreuk : ”Ik wil met jou in gesprek !”

Jarretel liet de kans niet voorbijgaan. : “Steven, ga je gang over de verkiezingen.”

Steven : “Ja, ik doe weer mee op plaats numero tien zoals in 2012. Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan op het kabinet van schepen Rudolf Scherpereel, iets minder bij schepen An Vandersteene, wiens bevoegdheden na zes maanden bijna allemaal door de burgemeester werden afgepakt, maar dit terzijde. An was trouwens altijd moe, ze kwam uit het onderwijs. Ik denk niet dat ze ooit nog schepen wordt. Ze gedijt beter in Don Bosco. Jan, haar gemaal, doet een gooi naar een provinciezetel en wil daarna de hele winkel afschaffen. Dat siert de man, die beweert deeltijds kunstfotograaf te zijn. Over de andere kandidaten ga ik niet uitweiden, behalve dat onze Schild & Vriender op de lijst een separatist van het zuiverste water is. We hebben die karakterkop nodig omwille van zijn onweerstaanbare aantrekking op de kiezers van vrouwelijke kunne. Er staan ook karakterkoppen op onze lijst die het aanwassend kiespotentieel van intellectuelen zullen aanboren. Door mijn fysieke uitstraling lig ik zelf goed in de markt bij de jonge meiden en bij de vrouwen van de fitnessclubs. Zes jaar geleden ben ik net niet verkozen geraakt, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door een voltijds postje bij onze drie schepenen. Ongeluksschepen Catherine Waelkens gaf er na vier jaar de brui aan, geen dag te vroeg als ge ’t mij vraagt. De diepgelovige christenvrouw Catherine werd vanaf de eerste dag door de stadscoalitie gekoeioneerd dat horen en zien verging. Zij werd door de burgemeester in een donker kantoortje zonder kabinetspersoneel geduwd en mocht twee uur per week op mijn intellectuele diensten een beroep doen, een regelrechte schande. Catherine worstelt nog altijd met de vraag wie de vader van Jezus van Nazareth was. De moeder kent ze. De onmogelijke beantwoording van deze netelige kwestie bezorgde Catherine een filosofische depressie waardoor zij totaal ongeschikt werd voor het schepenambt. Catherine ging, Kelly kwam. Over de hedonistische Kelly valt veel te vertellen, vooral in Bissegem gaat ze fier, fris en ferm over de tongen. Haar niet te evenaren zinnelijke uitstraling zal Kelly geen windeieren leggen. ‘Waarom ik opnieuw meedoe?’, vragen serieuze mensen zich af. Da’s makkelijk. Het werk is niet af, en ik ben een doener die de bakens verzet. Ik heb nu eenmaal gekozen voor een professionele carrière in de Kortrijkse politiek. Ik moet en zal weer in de schepenkabinetten geraken, als ik al zelf geen schepen word, het zit er dik in. We halen twaalf zetels met de vingers in de neusgaten. Mijn hogere scholingsgraad en mijn platonische vriendschap met een vrouw van negenenzestig brengen mij in hogere sferen, op een spirituele wolk waar gewone burgers niet komen. Samen filosoferen en mediteren wij over het leven en over de dorpspolitiek, en zij wijst me op de gevaren dat het ouder worden voor de gemoedsgesteltenis meebrengt, het gevaar namelijk van een soort landerigheid, ’t is te zeggen een onredelijk versagen tegenover de politieke plicht en tegenover het leven an sich. Ik hou voortaan rekening met de diepzinnige filosofische vingerwijzingen van mijn negenenzestigjarige hartsvriendin. See you 14 oktober!”

Geplaatst in politieke humor | Een reactie plaatsen

Horeca

PERSBERICHT

10/09/2018

VLAAMS BELANG VERSTERKT ZICH MET HORECA-UITBATERS

Vlaams Belang heeft vandaag twee café-uitbaters toegevoegd aan zijn lijst. De partij wil daarmee extra aandacht vragen voor de broze horecasector in onze stad.
Het zijn Linda Verstraete van café De Kaai nabij de moskee aan de Stasegemsestraat en Julien De Block van café De Eikel aan Bissegemplaats.

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang: “De voorbije maanden ben ik gaan spreken in volkcafés in álle uithoeken en deelgemeenten van Kortrijk en telkens is mij duidelijk geworden welke belangrijke sociale functie deze cafés hebben. Ze zijn de facebook van de gewone Kortrijkzanen.”

Begin dit jaar doken in de media plots hoeraberichten op die deden uitschijnen dat de horeca het buitengewoon schitterend doet. Een rapport van onder meer Unizo gaf echter een ander beeld. (1) Ook Horeca Vlaanderen nuanceerde die berichtgeving onmiddellijk. De horeca was nog altijd de meest verlieslatende sector met de grootste schuldenlast, benadrukte de sectororganisatie. Een hoerasfeer was helemaal niet op z’n plaats. De faillissementscijfers bevestigen dat. In tegenstelling tot andere sectoren blijft de horeca enorm gevoelig voor faling. Horeca Vlaanderen geeft aan dat al na vijf jaar de helft van de starters in de sector niet meer bestaat.

Maken Kortrijk of de deelgemeenten een levendige indruk, dan heeft de horeca daar onmiskenbaar een belangrijk aandeel in. Het Vlaams Belang stelt vast dat de horecasector echter enorm broos is. Van volkscafés tot betere eetgelegenheden, vele ervan hebben het moeilijk om te overleven. De horecasector verdient dan ook extra aandacht.

✓ Terrasbelastingen zijn pestbelastingen en moeten geschrapt.

✓ De terrasreglementen in Kortrijk moeten duidelijker en eenvoudiger. Er moet ook meer overleg gebeuren met de horeca-uitbaters.

✓ De toeristische troeven van Kortrijk scheppen opportuniteiten voor de horeca. Toeristische promotie wordt dan ook best in overleg met de horeca gevoerd. ✓ Ook de horeca zelf kan een toeristische troef zijn. Zeker wanneer die streekproducten en lokale specialiteiten aanbiedt, unieke activiteiten organiseert of op een creatieve manier mee de uitstraling van de stad of gemeente verzorgt. Het Vlaams Belang wil dat Kortrijk deze inzet beter waardeert en de vaste lokale horecazaken vrijwaart van valse concurrentie door commerciële ‘pop-ups’. Deze tijdelijke zaken moeten aan dezelfde reglementen en voorwaarden voldoen als de vaste horecazaken en dezelfde taksen betalen. ‘Pop-ups’ moeten ook een meerwaarde hebben voor heel het lokale horecagebeuren. Anders dreigen zij alleen maar de vruchten te plukken van wat de vaste lokale horeca heeft opgebouwd.

✓ Wanneer de stad op het openbaar terrein een evenement organiseert, moet de horeca daar zo veel als mogelijk bij betrokken worden. Denken we maar aan de nieuwjaarsreceptie op Kortrijk Weide (in volksmond: Kortrijk Woestijn) waarbij de horeca in het stadscentrum compleet werd genegeerd.

✓ De lokale Kortrijkse regels die specifiek op de horeca betrekking hebben, moeten worden samengevat in een brochure en aan de uitbaters overhandigd. Deze regels moeten ook bekend worden gemaakt via de gemeentelijke webstek. ✓ Het lokale middenstandsplan, waar Vlaams Belang voor pleit, dient een specifiek luik horeca te hebben.

Bijlagen: foto’s van Linda en Julien

(1) Het kmo-rapport van Unizo, UCM en Graydon, voorgesteld op 23 januari 2018, bevestigt de hoge schuldenlast van de horeca. Unizo beklemtoont dat 40% van alle horecazaken verlieslatend zijn (ATV-nieuws, 24 januari 2018).

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Linda_Verstraete_Cafe_De_Kaai.png

http://www.drk.be/files/regio/Julien_De_Block_Cafe_De_Eikel.png

http://www.drk.be/files/regio/Linda_Verstraete_en_Julien_De_Block.png

Geplaatst in Satire | Een reactie plaatsen

moskee

Beste Jarretel

Poelkapelle verdient beter.

Dat een politieker uit Poelkapelle het niet kan laten te bewijzen, dat hij niet veel om het lijf heeft, hebben de inwoners het intussen wel gehad met de huidige koosnaam van hun gemeente.                                                                                                    

Gelukkig kan Langemark-Poelkapelle fier zijn op burgers als Fred Deburhgraeve, André Noyelle, Johan Vermeersch en niet in het minst Rosalie Demeersseman.

Ik citeer uit de wandelbrochure: “Langemark-Poelkapelle herdenkt Boerenkrijg ( 1789 ): ”De herinnering aan de Boerenkrijg in Langemark-Poelkapelle blijft verbonden met het tragisch lot van Rosalie Demeersseman. Bij het luiden van de stormklok laat deze moedige vrouw het leven in de door de Fransen in brand gestoken kerktoren.”

De geschiedenis herhaalt zich, maar onder een andere vorm, daarom luid ik op mijn beurt symbolisch de alarmklokken tegen de komst van de megamoskee in Kortrijk.

Jacques Demeersseman,
3de op de lijst Vlaams Belang Kortrijk,
als onafhankelijke

Geplaatst in Lezersbrieven | Een reactie plaatsen

SP.A

PERSARTIKEL

SP.A voor 100 procent voor Kortrijk

07 september 2018

Met Nonkel Obama en op een lekker stukje taart. Zo stelde SP.A Kortrijk haar 41 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Zeventien onder hen komen uit de deelgemeenten, 24 kandidaten komen uit Kortrijk zelf. “Wij gaan voor de volle 100 procent voor Kortrijk”, stelde lijsttrekker Philippe De Coene.

Voor de bekendmaking van de lijst had SP.A Kortrijk namelijk een speciale taart laten maken waarop de afbeelding van alle kandidaten staat. “We combineren zowel mensen met ervaring als jong talent”, stelde lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Philippe De Coene. “Maar ook mensen met diploma’s die een hecht team vormen met werkmensen. Verzorgers en zelfstandigen. Vrijzinnigen en gelovigen.”

“Met SP.A willen we ook de komende zes jaar mee de stad besturen en van Kortrijk een progressieve stad in Vlaanderen maken. Ons engagement is dan ook ‘100% Kortrijk’”, aldus de lijsttrekker die daar meteen de nodige uitleg aan toevoegt. “Het gaat om de volledige beschikbaarheid voor de stad, maar ook om daadkracht en grondige aanpak.” Daarmee wil de partij benadrukken dat uitvoerende mandatarissen zich in eerste instantie 100 procent concentreren op hun beleidstaak en niet cumuleren, dit is er nog een andere politieke bezigheid op na houden. Daarnaast belooft de partij slechts punten op te stellen voor projecten waar men zich honderd procent voor kan inzetten. “Armoedebestrijding, Kortrijk speelstad en Kortrijk Fietst”, aldus nog Philippe De Coene.

De lijst: 1. Philippe De Coene; 2. Nawal Maghroud; 3. Bert Herrewyn; 4. Axel Weydts; 5. Tine Soens; 6. Maxim Veys; 7. Billy Buyse; 8. Hayat Achrifi; 9. Sigrid Depraetere; 10. Joost Bonte; 11. Lieselot Devroe; 12. Broos Claerhout; 13. Johan Verniest; 14. Sarah Ben Chikha; 15. Jan Desmet; 16. Heidi Tiebergyn; 17. Tomas Bulcaen; 18. Martine Vandeghinste; 19. Frank Holvoet; 20. Frank Derycke; 21. Emile Declercq; 22. Sarah Verbrugghe; 23. Renzo Clevers; 24. Debby Nuttin; 25. Nancy Desmet; 26. Christine Deprez; 27. Kenzy Dekimpe; 28. Nonkel Obama; 29. Younes El Haddaji; 30. Chifa Omari; 31. Jason Lebon; 32. Pieter D’Haene; 33. Inge Platteeuw; 34. Deborah Vandenbussche; 35. Machteld Cambier; 36. Hilde Van Maele; 37. Luc Lebon; 38. Sliman You-Ala; 39. Hilde Overbergh; 40. Mario Craeynest; 41. Marc Lemaitre.

(TVK/AXV)

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

KORTRIJK VOORUIT

PERSARTIKEL

Kortrijk Vooruit met volledige lijst naar verkiezingen

24/08/18

Kortrijk Vooruit trekt in oktober met een volledige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Enkel de achtste plaats moet nog worden toegekend.

In oktober 2016 startten Geo Verstichel en Marniek De Bruyne, beiden gewezen N-VA, de burgerbeweging Kortrijk Vooruit op. Twee jaar later is deze beweging een politieke partij die met 41 kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. “Had je me dat twee jaar geleden gezegd, ik had serieus mijn twijfels gehad”, vertelt Geo Verstichel. “Maar we zijn in onze opzet geslaagd, al was het niet gemakkelijk.”

Ritssysteem

“We hebben intussen 40 kandidaten, die ook allemaal hun plaats kennen. De achtste stek op de lijst staat nog open, maar zeker is wel dat ze ingevuld raakt. Een van de komende dagen hopen we een overeenkomst met een vrouw te bereiken. Daarbij wil ik graag opmerken dat we geslaagd zijn in onze opzet om het ritssysteem man-vrouw volledig toe te passen. Enkel op plaats 40 staat een man, ikzelf, maar dat komt omdat Catherine Waelkens het lijstduwerschap wilde. We wisselden daarom van plaats.”

Fiets en auto samen

Kortrijk Vooruit trekt met drie speerpunten naar de kiezer: mobiliteit, economie en beleving. “Wat dat eerste betreft wil ik er nog eens op hameren dat de fiets en de auto beide hun plaats in het centrum hebben”, stelt lijsttrekker Dirk Dupont. “De auto wordt almaar milieuvriendelijker, dus waarom zou je die weren? Zeker als je weet dat commerce en auto’s hand in hand gaan. Met als belangrijke opmerking dat de wagens stapvoets moeten rijden. Trouwens: als de auto verbannen zou worden uit de binnenstad, kan de rally hier nog starten?”

17-jarige op zeven

De top tien zijn er alvast zo uit: Dirk Dupont (64, Bellegem), Dominique Vanbossele (57, Kortrijk), Steven Caulier (44, Kortrijk), Nancy Stoepker-Courtens (56, Bellegem), Gaetan Vanmeenen (24, Kortrijk), Jill Owen (36, Marke), Jean-Philippe Vrijghem (17, Kortrijk), achtste plaats open, Gaston Laverge (77, Kortrijk) en Fleur Debrabandere (47, Kortrijk).

Daarna volgen Nick Soubry (49, Kortrijk), Virginie Lorez (32, Rollegem), David Marinelli (26, Kortrijk), Bes Gulish (50, Kortrijk), Marniek De Bruyne (56, Kortrijk), Dominique Delobelle (54, Kortrijk), Carl Vandekerckhove (56, Kortrijk), Anita Vandekerckhove (55, Heule), Lawrence De Tollenaere (21, Marke), Amina Deven (26, Kortrijk), Geert Vandepitte (52, Kortrijk), Ryma Ramou (32, Kortrijk), Johnny Vandoorne (48, Bissegem), Elena Gizyatova (38, Kortrijk), Jan Bossuyt (52, Heule), Johanna Pauwels (70, Kortrijk), Geert Vancraeynest (67, Kortrijk), Lauren Leung (Kortrijk), Frederik Merchie (47, Bissegem), Anita Maes (58, Heule), Pieter Vanherpe (66, Kortrijk), Stephanie Fernandes (24, Kortrijk), Andy Colman (36, Heule), Cindy Dhondt (35, Marke), Andy Demonie (35, Marke), Fabienne Huysse (51, Rollegem), Stijn Parmentier (31, Kortrijk), Elleen Vanherpe (Kortrijk), Dimitri Clicque (40, Kortrijk), Geo Verstichel (65, Kortrijk) en Catherine Waelkens (65, Kortrijk).

(Axel Vandenheede)
Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

CD&V 4.0

PERSARTIKEL

Kandidaten CD&V 4.0 lid van 200 verenigingen

31 augustus 2018

CD&V 4.0, de samenwerking tussen CD&V Kortrijk en burgerinitiatief Turbo Kortrijk, heeft anderhalve maand voor de verkiezingen de lijst van 41 kandidaten compleet. “Het is een diverse lijst”, aldus lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker. “Zowel qua leeftijd de jongste is bijna 23, de oudste 78 als qua spreiding in Groot-Kortrijk. We hebben uit elke deelgemeente minstens een vertegenwoordiger en samen zijn we lid van meer dan 200 verenigingen in deze stad.”

Dat Hannelore Vanhoenacker lijsttrekker is van CD&V 4.0 was al een tijdje bekend. Ook het lijstduwerschap voor Stefaan De Clerck is geen verrassing.

Onderwijs aan huis

De helft van de kandidaten is nieuw in vergelijking met 2012. De meest opvallende nieuwkomers zijn Jan Deleu, gewezen directeur van AZ Groeninge en Mia Cattebeke, directeur van MPI De Hoge Kouter). “We hebben ook veel jong geweld binnen onze rangen”, aldus nog Hannelore. “Zij worden geruggensteund door twaalf uittredende gemeenteraadsleden.” De drie raadsleden die niet meer opkomen (CD&V heeft 15 zetels in de gemeenteraad), zijn Lieven Lybeer, Franceska Verhenne en Stefaan Bral.

Stefaan De Clerck, Carol Leleu en Nic Cattebeke zijn de lijstduwers. Net voor hen staat nieuwkomer Siska Buysschaert uit Rollegem, die al twaalf jaar met tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) bezig is. “Ik merk dat mensen nog te weinig de weg naar de zorg vinden. Ik ijver dan ook voor meer aanspreekpunten. Wat betreft tijdelijk onderwijs aan huis kan Kortrijk als centrumstad een voortrekkersrol op zich nemen: er kan hier bijvoorbeeld een regionaal centrum komen. TOAH moet ook bekender worden. In elk schoolreglement staat dat een leerling die vaak afwezig is recht daarop heeft, maar het is niet altijd duidelijk hoe tijdelijk onderwijs aan huis moet worden aangevraagd.”

koptrio

De lijst van CD&V 4.0 zit er als volgt uit: Hannelore Vanhoenacker (Marke), Roel Deseyn (Bellegem) en Christine Depuydt (Kortrijk) zijn het koptrio. Verder: 4. Benjamin Vandorpe (Kortrijk), 5. Jean de Bethune (Marke), 6. Pieter Soens (Heule), 7. Astrid Destoop (Kortrijk), 8. Mia Cattebeke (Heule), 9. Filip Santy (Aalbeke) en 10. Alain Cnudde (Heule).

Plaatsen 11 tot en met 20 gaan naar achtereenvolgens 11. Dieter Devos (Kortrijk), 12. Daisy Vervenne (Bellegem), 13. Sien Vandevelde (Kortrijk), 14. Johannes Coulembier (Bellegem), 15. Liselotte Vandevelde (Kortrijk), 16. Lieve Moerman (Bissegem), 17. Katrien Sobry (Kooigem), 18. Jelle Dejonckheere (Heule), 19. Véronique Warlop (Marke) en 20. Dimitri Vromant (Rollegem).

Plaatsen 21 tot en met 30: 21. Maka De Lameilleure (Kortrijk), 22. Carine Vanhoucke (Kortrijk), 23. Dieudonné Habarugira (Kortrijk), 24. Mieke Blancke (Bellegem), 25. Tasleem Mohammad (Kortrijk), 26. Nadine Vervaeke (Kortrijk), 27. Martine Vandenbussche (Kortrijk), 28. Frans Christiaens (Kortrijk), 29. Patrick Jolie (Heule) en 30. Francis Rodenbach (Kortrijk).

Plaatsen 31 tot en met 41: 31. Steven Cottegnie (Bissegem), 32. Leen Decruynaere (Marke), 33. Ruben Samain (Aalbeke), 34. Yann Mertens (Kortrijk), 35. Jan Deleu (Kortrijk), 36. Nele Staessens (Kortrijk), 37. Dave Vanhoutte (Marke), 38. Siska Buysschaert (Marke), 39. Nic Cattebeke (Heule), 40. Carol Leleu (Kortrijk) en 41. Stefaan De Clerck (Kortrijk).

(Axel Vandenheede, Krant van West-Vlaanderen)
Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Attakwa moskee (4)

PERSBERICHT

Dinsdag 28 augustus 2018

POPPENKAST MOSKEEVERGUNNING BLIJFT DUREN

Dinsdagochtend speelde er zich een ongezien schouwspel af in het dossier rond het bouwmisdrijf door de moskee in de Stasegemsestraat te Kortrijk. De hoorzitting voor de West-Vlaamse Deputatie werd geschorst zonder uitkomst. Vlaams Belang schakelt een versnelling hoger en stapt naar het Parket.

De poppen gingen aan het dansen op de hoorzitting van dinsdag 28 augustus 2018 voor de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Wouter Vermeersch, lijsttrekker van Vlaams Belang Kortrijk, werd er geconfronteerd met aanvrager Mohamed Ahouna (Open VLD – Team Burgemeester), Gedeputeerde Franky De Block (sp.a) en Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). Onmiddellijk werd Wouter Vermeersch verzocht de hoorzitting te verlaten. Er werd een document opgeduikeld waaruit zou moeten blijken dat de buurtbewoners hun beroep terug intrekken. Vermeersch wees erop dat het beroep ondertussen volledig en ontvankelijk werd verklaard, wees er ook op dat hij per aangetekend schrijven werd uitgenodigd tot de hoorzitting en bleef dus zitten. De Gedeputeerden schorsten daarop de zitting en riepen Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) ter hulp. Na lang beraad werd uiteindelijk besloten de argumenten van Vermeersch te noteren om later met de volledige Deputatie over de verdere gang van de procedure te beslissen. Alle partijen verlieten onverrichter zake opnieuw de provinciegebouwen. Het was voor de aanwezige advocaten een ongezien schouwspel.

Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat de buurtbewoners onder druk worden gezet. Gemeenteraadsleden gebruiken de persoonsgegevens van de indienaars van het beroep om hen thuis te gaan opzoeken. Leden van de stadscoalitie proberen actief de normale stedenbouwkundige procedures te belemmeren om een volledig en ontvankelijk verklaard beroep te laten intrekken.

Ook de Deputatie speelt het spel mee: zo gaven de gedeputeerden toe dat zij reeds sinds woensdag 22 augustus 2018 in bezit waren van de vermeende intrekking door de buren, maar nalieten de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen.

Beroep of geen beroep, het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar spreekt voor zich: deze heeft het over een “zuivere omzeiling van de wetgeving” en nog “de beslissing van het schepencollege is aangetast door een onwettigheid en moet om deze reden ambtshalve worden vernietigd”. Vlaams Belang maakte het advies van de provinciale omgevingsambtenaar dan ook dinsdag over aan het Parket van Kortrijk met de vraag gevolg te geven aan het voorstel tot vernietiging. Bovendien werd ook de Gouverneur dinsdag verzocht gevolg te geven aan het advies van zijn administratie om de vergunning ambtshalve te vernietigen.

Verdere acties:

– Gezien de stad en de politie niet optreden tegen het bouwmisdrijf door moskee heeft Vlaams Belang de gewestelijke inspectie verzocht op te treden.

– Gezien de stad en de brandweer vragen omtrent de brandveiligheid van de panden niet beantwoorden heeft Vlaams Belang de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Directie Veiligheid en Preventie aangeschreven om na te gaan of de regelgeving gerespecteerd wordt.

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

2 x Stefaan

De fratsen van ex-schepen Stefaan Bral (CD&V)

Humor : Het Nieuwsblad (Kris Vanhee) publiceerde 2 versies.

Kortrijk Koerse versie

Gemeenteraadslid ramt brievenbus en auto en pleegt daarna vluchtmisdrijf: “Ik had daar niet mogen wegrijden, dat is een grove fout geweest van mij”

20/08/2018 om 05:57 door Kris Vanhee

Stefaan Bral, voormalig Kortrijks schepen en huidig gemeenteraadslid voor CD&V 4.0, had na Kortrijk Koerse een verkeersongeval in de Moerstraat in Wevelgem. De Bissegemnaar ramde er met zijn auto een brievenbus. Die ving de klap grotendeels op, anders was de geparkeerde auto van de bewoners hun woning in gevlogen. Daarna reed Bral gewoon voort richting huis. “Ik had daar niet mogen wegrijden”, reageerde hij zondag.

Ex-Schepen Bral was de hele avond en nacht aanwezig geweest op het succesvolle Kortrijk Koerse. Omstreeks 1 uur vertrok hij naar eigen zeggen doodmoe vanuit Kortrijk. Hij wilde huiswaarts maar moest nog afspraken maken met zijn zoon. Die was maar niet te bereiken. Bral reed daarop naar een café in Wevelgem maar vond er zijn zoon niet. Omstreeks halftwee trok hij huiswaarts via de Moerstraat, een binnenweg. Zo bereikt hij makkelijk zijn woning in Bissegem.

“Ik had de hele week hard gewerkt en was doodmoe. Het liefst van al was ik niet naar Wevelgem gereden, maar ik wilde er zeker van zijn dat mijn zoon zaterdagmorgen vroeg zijn vlucht kon hebben in Zaventem en dus wilde ik hem nog zien. Wat er in de Moerstraat is gebeurd, kan ik niet goed inschatten. Ik ken die weg. Ik moet in slaap gevallen zijn.”

Bral raakte de gemetselde brievenbus van de familie Forrez én hun wagen. Die vloog tot tegen de gevel van hun woning.

Brokstukken op de weg

Zonder de brievenbus was de ravage enorm geweest. Eigenaar Luc Forrez: “Ik was 100 kilometer gaan wandelen en mijn vrouw heeft de klap niet gehoord. Ze zag wel het spoor dat de auto achterliet bij het wegrijden.

Dat spoor liep richting Gullegem. Er lagen ook brokstukken van de wagen op de openbare weg. Onze zoon stuurde ‘s morgens een sms naar zijn moeder en zo wist ze van het ongeval.”

Vijf jaar geleden was de familie Forrez al slachtoffer van een gelijkaardig voorval.

In een paniekreactie reed raadslid Stefaan Bral achteruit met zijn Audi en vertrok hij. “Ik had niet mogen wegrijden, dat is een grove fout. De schade was echter op privédomein en ik zou later terugkeren. Ik weet nog dat ik vertraagde. Ik moet er naar links maar ging rechtdoor. Mijn airbag is ook niet uitgeklapt.”

‘s Morgens keerde Bral terug naar de woning van het echtpaar Forrez. Toen hij hen niet thuis vond, belde hij de politie. Op sociale media werd intussen ‘de man die vluchtmisdrijf pleegde’ gezocht.

Bral stelt zich in oktober niet meer verkiesbaar. Hij baalt van de politiek in zijn partij, CD&V 4.0. Een partijgenoot reageert: “Hij heeft het lastig gehad toen hij niet meer aan zet was. Ik begrijp dat. Maar dit mocht niet gebeuren.”

Opgekuiste versie

Kortrijkse schepen pleegt vluchtmisdrijf nadat hij gevel van koppel ramt.

20/08/2018 om 03:00 door kkv (Kris Vanhee ?)

Een Kortrijks gemeenteraadslid voor CD&V 4.0 heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning aangereden in de Moerstraat in Wevelgem. Stefaan Bral reed na het ­ongeval achteruit en vertrok. Hij heeft naar eigen zeggen spijt van dit vluchtmisdrijf, wat volgens hem een zware vergissing was. Bral ging zaterdag terug naar de familie Forrez, maar toen die er niet was, belde hij de politie.

Het ongeval gebeurde toen Bral links moest afslaan maar rechtdoor reed. Een gemetselde brievenbus moest eraan geloven en een bestelwagen van de familie Forrez. Dat voertuig werd vooruit gekatapulteerd tot tegen hun huis. Het raadslid reed nog met een kapotte radiator naar huis. Volgens bewoner Luc Forrez kon je zijn spoor vrij goed volgen. Bral denkt dat hij in slaap viel. In principe kent hij die weg goed.

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Burgemeester

De bezoldigingen van burgemeester Vincent Van Quickenborne :

Jaar 2017, brutobedragen per jaar

-Burgemeester van Kortrijk : 104.103,45 euro (niet inbegrepen eindejaarstoelage en vakantiegeld)
-Volksvertegenwoordiger : 112.548,15 euro (niet inbegrepen reiskostenvergoeding 120 ritten per jaar, heen en terug woonplaats-parlement Brussel)

Verder werden door Van Quickenborne volgende bezoldigde mandaten aangegeven, waarvan het bedrag van de bezoldiging niet vermeld is.

-Voorzitter Kamercommissie
-Expert (met raadgevende stem) Internationale luchthaven Kortrijlk-Wevelgem NV -Advocaat (privé)

Het verloningsplafond voor het geheel van uitgeoefende openbare mandaten, openbare functies en ambten van politieke aard bedraagt 183.519,45 euro (2017).

Bron : Cumuleo (kadaster publieke mandaten en bezoldigingen).

Besluit : Vincent Van Quickenborne heeft een bruto jaarinkomen van 183.519,45 euro plus een inkomen uit drie andere functies, waarbij bedrag niet vermeld is.  

Terloops : het bruto jaarinkomen (2017) van een schepen van Kortrijk bedraagt 78.077,07 euro (zonder eindejaarstoelage en vakantiegeld).

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Attakwa moskee (3)

PERSBERICHT

Vlaams Belang wint slag om moskee

Vrijdag 24 augustus 2018

Voorafgaand aan de hoorzitting van 28 augustus 2018 maakt de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar een advies op. Dit advies wordt de vrijdag voor de hoorzitting aan de partijen bezorgd. Het advies werd toegevoegd in bijlage.

VLAAMS BELANG WINT SLAG OM MOSKEE

Vlaams Belang boekt een belangrijke overwinning in haar verzet tegen de onwettige regularisatie van het bouwmisdrijf door de moskee aan de Stasegemsestraat. De provincie West-Vlaanderen adviseert dat de beslissing van het Kortrijks schepencollege onwettig is en bijgevolg moet worden vernietigd. De deputatie beslist uiterlijk 20 september 2018 over de zaak.

ZUIVERE OMZEILING WET

In tegenstelling tot wat Van Quickenborne (Open VLD – Team Burgemeester), N-VA en sp.a beweerden in hun collegebesluit van 7 mei 2018 diende er voor de omvorming van een huis in de Stasegemsestraat tot moskee wél een toetsing te gebeuren van de impact op de omgeving (een zogenaamde project-milieueffentenrapport-screening). Het oordeel van de provinciale omgevingsambtenaar is ongemeen hard voor de stadscoalitie: “Het stemt niet overeen met de bedoeling van de wetgeving om geen screening door te voeren. Elke andere zienswijze is een zuivere omzeiling van de wetgeving.”

De aanvraag ingediend door Mohamed Ahouna (Open VLD – Team Burgemeester) werd ten onrechte goedgekeurd door het schepencollege. De omgevingsambtenaar besluit: “Dit impliceert dat de beslissing van het college is aangetast door een onwettigheid en om die reden ambtshalve moet worden vernietigd.”

Lijsttrekker Wouter Vermeersch is duidelijk: “Dit advies toont zwart op wit aan dat de stadscoalitie van Kortrijk, mét N-VA erbij, bereid is de wet te omzeilen om de moskee ten dienste te zijn. Het brengt duidelijk aan het licht dat er rond de moskeedossiers een achterkamerpolitiek wordt gevoerd. Wij gaan blijven doorgaan met ons verzet tot het gesjoemel rond de Kortrijkse moskeeën stopt.”

Jacques Demeersseman, kandidaat voor de gemeenteraad en buurtbewoner van de moskee aan de Brugsesteenweg, waarschuwt: “Dit is slechts één gewonnen veldslag in een veel langere strijd. Het is slechts een opwarmertje voor wat er komen gaat aan de Brugsesteenweg, waar de grootste moskee van Vlaanderen komt. Het moet voor ons buurtbewoners duidelijk zijn dat wij niet moeten rekenen op steun uit het stadhuis, wel integendeel: gemeenteraadsleden van de stadscoalitie (n.v.d.r. Ahouna) proberen actief de stedenbouwkundige procedures te belemmeren. De politici in het stadhuis zijn niet meer dan de slippendragers van de moskeegemeenschap. Ze gaan plat op de buik voor de moslimstemmen. Een gewaarschuwd Kortrijkzaan is er twee waard!”

BESTRAFFEN EN SLUITEN

Door het advies tot vernietiging van de beslissing van het schepencollege wordt het beroepschrift, dat eerst werd ingediend door Vlaams Belang en vervolgens door de buurt, opnieuw niet inhoudelijk behandeld. Vlaams Belang wil dat de gouverneur de zaak nader gaat bekijken. Open VLD / Team Burgemeester is in deze rechter en partij tegelijk en lapt de wettelijke voorschriften aan zijn laars om hand- en spandiensten te leveren voor de moskee. Dat is ontoelaatbaar!

Bovendien moet het bouwmisdrijf nu eindelijk worden bestraft. Toezicht op bouwmisdrijven is immers een lokale bevoegdheid. Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur kordaat optreedt.

Wouter Vermeersch bekommert zich ook om de brandveiligheid: “Wij maken ons zorgen over de brandveiligheid van deze veredelde garageboxmoskee, zeker voor de kinderen in de koranklassen en tijdens de vele schoolbezoeken. Wie neemt hier verantwoordelijkheid? Het kan toch niet dat wij op onze vragen hierover geen antwoord krijgen? ”.

Als lokalen van de moskee geheel of gedeeltelijk moeten worden gesloten dan heeft het moskeebestuur dat, volgens Vlaams Belang, in eerste plaats aan zichzelf te danken. Wetten en ook (brand)veiligheidsregels moeten worden gerespecteerd in het belang van álle Kortrijkzanen.

Bijlagen:

  1. Verslag stedenbouwkundig ambtenaar
  2. Foto Wouter Vermeersch en Jacques Demeersseman aan de moskee en rijhuis in de Stasegemsestraat

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Verslag_stedenbouwkundig_ambtenaar.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Foto_Wouter_Vermeersch_Jacques_Demeersseman.jpg

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen