Corona

PERSBERICHT

EXTRA CORONAPREMIE STAD KORTRIJK MOET WORDEN UITGEBREID

Wouter Vermeersch: “Alle getroffen ondernemers in onze stad moeten gelijk worden behandeld. Uitbreiden die handel!”

Vlaams Belang Kortrijk vindt dat extra premie van 1.000 euro per gesloten horecazaak moet worden uitgebreid naar alle ondernemingen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale coronamaatregelen.

Wouter Vermeersch, fractieleider Vlaams Belang Kortrijk: “Als voormalig zelfstandige word ik vaak gecontacteerd door lokale ondernemers over de extra premie door de stad. Stad Kortrijk werkte een premiereglement uit waardoor restaurants en cafés die recht hebben op 4.000 euro van de Vlaamse Overheid bijkomend 1.000 euro kunnen ontvangen. Dat is een goede zaak. Maar ondertussen moeten heel wat meer handelszaken de deuren sluiten. Een uitbreiding dringt zich op.”

Vlaams Belang Kortrijk vindt dat de premie van Stad Kortrijk moet worden uitgebreid. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen nu een premie van 4.000 euro door de Vlaamse Overheid. Op vandaag nam het Kortrijkse stadsbestuur enkel een beslissing met betrekking tot de horeca. Daar moet voor Vlaams Belang dus verandering in komen.

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Nachtwinkels

PERSBERICHT

Datum: 19/03/2020

SLUIT DE NACHTWINKELS!

Vlaams Belang Kortrijk vraagt zich af waarop het stadsbestuur van Kortrijk wacht om de nachtwinkels te sluiten, zoals in Aalst. Alle nachtwinkels in Aalst gaan dicht, dat heeft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) beslist.

Fractieleider Wouter Vermeersch en gemeenteraadslid Carmen Ryheul: “Er is geen tijd om het getalm op federaal niveau af te wachten. Er moet nu onmiddellijk een burgemeestersbesluit komen waarbij de vergunningen van alle nachtwinkels op Kortrijks grondgebied worden opgeschort, minstens tot 5 april. Na de sluiting van de cafés en de restaurants valt een toeloop op nachtwinkels immers niet uit te sluiten. Nachtwinkels liggen ook mee aan de basis van de schaarste in onze supermarkten. Levensmiddelen worden massaal opgekocht door nachtwinkels en aan woekerprijzen doorverkocht. Sluiten nu!”

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in stadhuisroddels | Een reactie plaatsen

Corona

PERSBERICHT W-VL.

Datum: 17/03/2020

VLAAMS BELANG WEST-VLAANDEREN PLEIT VOOR DRASTISCHE PROVINCIALE EN LOKALE MAATREGELEN IN AFWACHTING VAN NATIONALE LOCKDOWN.

Vlaams Belang West-Vlaanderen vraagt zich af wat de West-Vlaamse gouverneur en burgemeesters tegenhoudt om nog drastischere maatregelen te nemen in onze provincie.
Vlaams Belang vindt dat het gedaan moet zijn met de halfslachtige maatregelen en slechte communicatie op het federale niveau. De partij eist nationaal een volledige lockdown om het coronavirus te bestrijden. Concreet wil het Vlaams Belang dat alle burgers zoveel mogelijk thuis blijven en dat de grenzen sluiten. Enkel wie boodschappen doet, vrachtverkeer voorziet, of echt moet gaan werken, zou nog de straten op mogen. In afwachting daarvan moeten de West-Vlaamse burgemeesters en gouverneurs onmiddellijk hun verantwoordelijkheid nemen.

Wouter Vermeersch, federaal parlementslid Vlaams Belang: “We zijn in crisis. Er is geen tijd om de trage en lakse besluitvorming van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en Premier Sophie Wilmès (MR) af te wachten. Waarop wachten onze burgemeesters en onze gouverneur eigenlijk om zélf drastischere maatregelen af te kondigen? Ik denk daarbij aan een samenscholingsverbod en avondklok, maar ook aan het stilleggen van alle niet-essentiële dienstverlening. Enkel zo kunnen we het virus tegenhouden. Het is tijd om onze mensen te beschermen!”

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang West-Vlaanderen
Adres: Plaats: Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

“Nous sommes en guerre”

CORONA-INFO
KORTRIJK – HARELBEKE – KUURNE

⚠️⚠️⚠️ Belangrijke boodschap aan de bewoners van KORTRIJK, HARELBEKE en KUURNE!
Om het #coronavirus beter te bestrijden: DEEL dit bericht en/of GEEF het DOOR aan mensen die geen sociale media hebben. ⚠️⚠️⚠️

(opgelet: de volgende richtlijnen gelden niet voor zorgverstrekkers en hulpverleners, maar wel voor de algemene bevolking)

🤧 Wie MILDE symptomen heeft die mogelijk op het coronavirus kunnen wijzen (lichte koorts, hoesten, loopneus, grieperig gevoel, keelpijn)…
…gaat NIET naar de spoeddienst of het ziekenhuis
…gaat NIET naar de huisarts of wachtzaal
…gaat NIET ZELF naar de apotheek
Zolang het om MILDE symptomen gaat, blijft u minstens 7 dagen thuis en vermijdt u ALLE CONTACT met andere mensen.

☎️ Als de symptomen verergeren, neemt u TELEFONISCH contact op via de gekende wachtdienstnummers of via het verkorte nummer 1733.
De wachtdiensten van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne werken samen in een pop-up wachtpost in het dienstencentrum ‘De Zonnewijzer’ (Langemeersstraat 6, Kortrijk).
De wachtpost wordt momenteel overspoeld met telefonische vragen waardoor de eigenlijke zorgvragen onbeantwoord dreigen te blijven. Het is belangrijk dat mensen met puur informatieve vragen rond het coronavirus contact opnemen met het nummer van het Agentschap Zorg en Gezondheid: 0800 14 689 of via de webpagina www.info-coronavirus.be.

⚕️Heeft u na het telefonisch contact nood aan dringende MEDICATIE ga dan NIET ZELF naar de apotheker. Vraag iemand die niet ziek is om voor u te gaan. Indien u zelf niemand kent die dit voor u kan doen, kan u onder andere terecht op de facebookgroep ‘Boodschappen laten bezorgen in Groot Kortrijk’.

🚑 Al deze maatregelen zijn essentieel om de zorgverleners te beschermen en hen zo goed mogelijk hun werk te laten doen in de strijd tegen het virus.

😷 Op dit moment is er een ernstig tekort aan medische mondmaskers voor medisch en verzorgend personeel. Particulieren en ondernemingen die een overschot hebben, worden gevraagd om die binnen te brengen bij ziekenhuizen en huisartsen.

BEDANKT OM DIT TE DELEN EN ZO DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS TE HELPEN.

Wouter Vermeersch
Gemeenteraadslid Kortrijk

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Geen Paasfoor

Loslippige medewerkers uit de kring van de burgemeester melden ons dat de Paasfoor (9 tot 26 april) afgelast wordt.

Burgemeester Van Quickenborne zal dat eerstdaags communiceren, hij wacht nog even af tot hij zeker is dat de eerste coronadode in Kortrijk gevallen is.

De burgemeester is geen grafdelver, maar een voorzichtig man en wil niet zoals de voortvarende burgemeester Lippens tot voorwerp van spot door zijn verder burgemeestersleven trekken.

LPS van boulevardgazette HLN en intimus van de burgemeester is op de hoogte van het nakend verbod, maar Pter moet nog even zijn mond toehouden. Dat is geen probleem voor de man, de faveurkes blijven gewaarborgd.
Maar er komt geen Paasfoor.

Dat is Qlown Town !

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

Kop in het zand

KORTRIJK LAKS VOOR CORONA

De Kortrijkse stadscoalitie reageert bijzonder warrig, traag en laks:

🦠 Scholen en kinderopvang blijven open (Knokke: scholen gesloten)
🦠 Evenementen in private gebouwen kunnen doorgaan (Knokke: afgelast)
🦠 Maatregelen slechts tot 31 maart (Knokke: 30 april)
🦠 De warrige communicatie en halfzachte maatregelen van het stadsbestuur zorgen ook voor onzekerheid bij de foorkramers over de Paasfoor. Zal deze doorgaan?
Er moet duidelijkheid komen en krachtdadig worden opgetreden!

Wanneer durven Van Quickenborne, N-VA en co de Kortrijkse bevolking zeggen dat de Paasfoor niet zal doorgaan? Het stadsbestuur ontbreekt aan daadkracht in een crisissituatie. De bezoekers en standhouders hebben recht op duidelijkheid!

Wouter Vermeersch
Volksvertegenwoordiger
Ondervoorzitter Kamerfractie
Fractieleider Kortrijk
Vlaams Belang
0485/66.07.80
wouter.vermeersch@vlaamsbelang.org

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Corona

PERSBERICHT

Datum: 12/03/2020

CORONA: KORTRIJK MOET DUIDELIJKE EN DAADKRACHTIGE MAATREGELEN NEMEN

Wouter Vermeersch, fractieleider Vlaams Belang: “De burgemeester moet uit zijn kot komen in het belang van de ouderen en zwakkeren in onze stad.”

Vlaams Belang Kortrijk vindt dat ook Stad Kortrijk drastische maatregelen moet nemen in de strijd tegen het coronavirus, zoals in Knokke-Heist. Om verdere besmetting tegen te gaan, heeft burgemeester Lippens daar alle activiteiten, in- en outdoorevenementen en erediensten op het grondgebied van Knokke-Heist verboden tot 30 april.

Op de gemeenteraad van maandag 9 maart 2020 vroeg fractieleider Wouter Vermeersch of Stad Kortrijk zich aan het voorbereiden is of gewoon de situatie afwacht. Of er ook plannen klaarliggen om scholen of andere plaatsen tijdelijk te sluiten of in quarantaine te plaatsen. Burgemeester Van Quickenborne antwoordde: “Wij zijn daar als stad mee bezig, niet alleen in het belang van ons eigen personeel, waar instructies werden gegeven. We hebben ook nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen over de instructies die van hogerhand worden opgegeven. Voor alle duidelijkheid, geen paniek, we geven de mensen de juiste informatie en doen dat in samenspraak met de betrokken diensten.”

Wouter Vermeersch: “De burgemeester moet niet slaafs de instructies uit Brussel afwachten maar zelf initiatieven nemen. We hebben nood aan duidelijke en daadkrachtige maatregelen en deze zullen niet van hogerhand komen, maar moeten lokaal worden doorgevoerd. Om verdere besmetting tegen te gaan, moeten bij burgemeesterbesluit nu onmiddellijk alle activiteiten, in- en outdoorevenementen en erediensten op het grondgebied van Kortrijk voor bepaalde tijd verboden worden.”

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485660780

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Elyzeese Velden de Courtrai

INGEZONDEN STUK

Les Champs-Elysées de Courtrai

De ontwikkeling van de Doorniksewijk komt veel in de media. Vandaag onder de titel “Kortrijk wil Champs Elysées creëren op noord-zuidas” (De Standaard 3 maart 2020).
De aankondigingen verbergen evenwel veel moeilijke onderliggende ontwikkelingen.
Vooral is zo’n ambitie niet te verzoenen met een snelle trambus op hetzelfde tracé.

Vooreerst moet bevestigd worden dat een aantal projecten zeer positief zijn. Een nieuwe Delhaize, een opgefrist kasteel T’Hoge en de nieuwe Vives-gebouwen zijn al zichtbaar. Bij de woonprojecten (Maria’s voorzienigheid en Boerderijstraat) kunnen we ons nog niet veel voorstellen maar dat komt wel, veronderstel ik.

Van een aantal projecten had ik gehoopt dat ze al preciezer zouden zijn: wat gebeurt nu met het Radio 2 gebouw (voor Xpo toch?) en wanneer komt eindelijk een goed overlegd programma voor de site Walle.
De aankondiging van een nieuwe brandweerkazerne op Evolis is vreemd. Is er budget en is er een goede ontsluiting verzekerd (gezien de mobiliteitsstudie voor Kortrijk-Oost toch niet vooruitgaat…)?
Als het even duur en excentrisch is als het nieuwe politiekantoor maak ik mij zorgen.
(Overigens is er al langer de vraag wat met de vroegere brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat ooit zal gebeuren.)

Maar los van de verschillende projecten waarmee wordt gegrossierd en waar ad hoc oplossingen voor gezocht worden stellen zich een aantal bijkomende vragen.
Het stationsgebouw en de heraanleg van de sporen blijft onduidelijk. De werken (aan de parking en de kluifrotonde) zijn al jaren vertraagd en alles laat vermoeden dat er nooit meer een echt nieuw stationsgebouw zal komen. Vooral een aanpassing van de sporen moet herbekeken worden in functie van de heraanleg van de Doorniksewijk en van de snelle openbaar vervoer-verbinding met Hoog-Kortrijk (cfr verder). Een visuele verbinding tussen de Pieter Tacklaan en het Stationsplein zou een grote meerwaarde zijn.

Ook het kerkenplan blijft een traag en onzeker verloop kennen. Als we zien hoe elders fantastische projecten worden opgezet rond de kerken en het religieus erfgoed (zie nu wat in Leuven is afgewerkt samen met het stadsmuseum), stel ik me de vraag wanneer een echt langetermijn plan op tafel zal komen om duurzame herbestemming op topniveau te realiseren. Wat is de culturele bestemming van de st Rochuskerk? Nog een pop-up?
Maar de grootste zorg is het openbare vervoer dat het bestuur ook via de Doornikse as wil realiseren.

Ofwel maak je een aangename winkel- en wandelstraat met nadruk op bewoning en kwalitatieve handel ofwel maak je een zware mobiliteitsbedding met snelle verbinding tussen centrum en Hoog-Kortrijk, maar de beide combineren houdt geen steek.
Ik begrijp de handelaars zeer goed als ze zich verzetten tegen de huidige plannen. Ook de Lijn blijkt nog altijd niet akkoord te zijn.
Tijd dus om betere keuzes te maken!

De enige duurzame oplossing om het centrum en het station met Hoog-Kortrijk te verbinden is via de Condédreef. Het plan om een snelle verbinding te realiseren (tram, monorail of ander hedendaags publiek vervoermiddel ) ten behoeve van Kulak, Vives, Xpo, Kinepolis, AZ Groeninge en Beneluxpark is alleen haalbaar op een eigen bedding die via de Condédreef en de site Van Marcke op de treinsporen doorloopt naar het station en zo naar het centrum van de stad.

Natuurlijk is dat duurder dan de trambus die men tussen al het andere verkeer wil duwen op de Doorniksewijk. Maar bij de Vlaamse overheid en de Lijn moet aangedrongen worden op uitvoering van dit ambitieuze en duurzame project. De meerwaarde voor de stad en alle bovenvermelde partners zou immens zijn. Zo bouw je de stad van de toekomst. Op dezelfde wijze wilde men vroeger de simpele verbreding van de leie op onverantwoorde wijze door het strot van de Kortijkzanen duwen, tot we samen met de Vlaamse overheid stedenbouwkundige kwaliteit hebben kunnen ontwikkelen. Nu moet die kwaliteit en die duurzaamheid komen voor de snelle verbinding met Hoog-Kortrijk!

Als Wout Maddens zijn Champs-Elysée wil waar maken (wat wel een beetje belachelijk klinkt …) moet hij beseffen dat hij die as zuurstof moet geven, open ruimte, kunst, toparchitectuur, fietsvrijheid, groen… en niet een snelle trambus op eigen bedding met éénrichtingsverkeer voor de wagens tot gevolg.

Kiezen dus!!! Kiezen voor de handelaars en de bewoners.
Kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid en niet voor een cumul van “ad hoc”.

Stefaan De Clerck
Ex-burgemeester van Kortrijk

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

9 maart D-day

Op de agenda van de gemeenteraad van 9 maart staat een grappig puntje over ‘intrafamiliaal geweld’.

Het moet weer lukken.

Dat wordt uitkijken naar Vlaemsch Belanger Wouter Vermeersch (volgens schepentje Weydts een fascist pur sang), die met een brede grijns, veel misbaar en beschuldigende gebaren schaamteloos zal wijzen naar het gemeenteraadslid van Team Burgemeester die de usance van partnergeweld beoefent. Een beetje als een religieus-filosofische hobby.

Inmiddels loopt de naam van de man over de lippen van de Kortrijkse kommeerewijven, in de gazettenwinkels, bij de dameskappers, aan de tapkast van de betere afspanningen, in de wachtkamers van de huisdoktoors en last but not least gecamoufleerd in de plaatselijke boulevardgazetten, waarin de roddelsectie van Het Laatste Nieuws met Peter Lanssens en Lieve Samyn het voortouw neemt. Lieve neemt de hoorn niet meer op. Peter wel, maar niet voor Jarretel en Frans Lavaert.

Jarretel, vanaf het begin tot in de details op de hoogte van naam en toenaam van de vrouwenmishandelaar, moet zijn mond toehouden, op straffe van verbanning uit alle stadsrecepties met veel drank die ertoe doen.

Volgens de laatste berichten zou schepentje Axel Ronse zijn dreiging om het desbetreffend gemeenteraadslid buiten te laten gooien, ingetrokken hebben. Axel zou, na kennisname van de identiteit van de onverlaat en na een deugddoende bolwassing van burgemeester Van Quickenborne, tot inkeer zijn gekomen.
Axel zegt nu : “Ach, in elk gezinnetje waait het wel eens en vliegen er potten, pannen en teljoren door het salon of wordt er al eens met een broodmes of een draaiende kettingzaag gezwaaid. Et alors ? In mijn gezinnetje is het ook wel eens 10 beaufort en moet Stoops fabriek ei zo na ontruimd worden. Och, laten we daar niet zwaarder aan tillen dan noodzakelijk is voor de goede verdere gang van de gemeenteraad en vooral om geen ruchtbaarheid te geven aan onwelriekende en gewelddadige gebeurtenissen in het huishouden van sommige gemeenteraadsleden in onze beste stad van de Vlaanders. Want ik weet zekers, er zijn wel meer collegaatjes die een keer te veel uit de bol gaan wanneer ze na een nachtje uit en met een stuk in hun kloten hun vrouw, maîtresse of schoonmoeder  afranselen en hun Duitsche schaper in de regenput duwen. So what ? Dus, ik zou zeggen,  zand erover.”

De kraaien zullen het uitbrengen !
Spannend !

Dat is Qlown Town !

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

Peter Caesens


(foto PHK)

Joost Devriesere is auteur en journalist. In de Krant van West-Vlaanderen (KW) brengt hij een eigenzinnige ode aan de betreurde Peter Caesens. De cultuurfanaat liet het leven bij een zware woningbrand.

Godverdomme toch

Welja, excuus, het lijkt misschien wat onbehouwen om in mijn eerste bijdrage aan deze deugdelijke en door devote christenmensen samengestelde KW courant meteen mijn toevlucht te nemen tot blasfemie, maar het moest eruit en ik neem aan dat dat bij u soms niet anders is.

Ik voel namelijk een gemis, en zo ook u, zo meen ik te mogen afleiden uit de vele getuigenissen die me via de zogeheten sociale media komen aangewaaid. Een unieke mens zoals er maar weinig uniek zijn, een warmhartige man onder een hard vel.

De belleman die, peentjes zwetend onder een loden zon en een veel te dik kostuum maar met een gezicht dat lijden noch ergernis verried, de toehoorders attent maakte op al dan niet verwaarloosbare feiten uit ons uit de hand gelopen dorp.

Peter Caesens, grote mijnheer PAC, je zal voor altijd in ons collectieve geheugen verblijven
De kastaar die je in de bibliotheek met een geniepig lachje een boete en daarbovenop een reprimande van heb ik jou daar gaf.

De punker in klassiek tenue die jonge mensen prikkelde om vooral hun eigen route doorheen dit leven uit te stippelen en zich van de goegemeente geen hol aan te trekken.
De lettervreter. De allesweter. De schenenschopper. De onvermoeibare danser. De schrijver van een eeuwigdurend gedicht.

De man van papier die geen blad verwerkte pulp kon zien liggen zonder het naar huis mee te nemen en het daar volgens een systeem dat alleen hij kende tussen alle andere te rangschikken. Laat het nu net die stapels vondsten zijn die zijn levenseinde hebben bespoedigd. Verdorie toch. Ja, godverdomme.

Het is maar om te zeggen, zeer node gemiste Peter Caesens, grote mijnheer PAC, dat je voor altijd en zonder het betalen van ook maar één eurocent huur in het collectieve geheugen van de Kortrijkzanen mag en zult verblijven. Dat geef ik je op een papiertje.

Geplaatst in berichten uit de pers | Een reactie plaatsen

Smeerlappen en makaken

Er is heibel ontstaan over uitspraken en scheldpartijen in de Kortrijkse gemeenteraadszitting van 10 februari.

Schepentje Axel Weydts, een notoire sos, zou de woorden ‘fascist’ en ‘makaken’ in het aangezicht van raadslid Vlaamsch Belanger Wouter Vermeersch geslingerd hebben.

Ook burgemeester Van Quickenborne zou zich bezondigd hebben aan vulgaire scheldpartijen tegenover een verontwaardigde Vermeersch, die hij meerdere keren voor ‘smeerlap’, ‘kemel’, ‘fascist’ en ‘neo-nazi’ zou uitgekreten hebben.

Jarretel is op onderzoek gegaan en kon schepentje Axel en burgemeester Vincent betrappen aan de tapkast van afspanning Balthazar. Dat was op 14 februari. De mannen, enigszins boven hun theewater, waren Valentijn aan het vieren zonder hun echtgenoten.

De tongen kwamen los.

Schepentje Axel Weydts, paars van woede en van de drank : “Jaah zeg, ik kan niet verduiken dat ik herhaalde keren de scheldwoorden fascist en makaken naar Vermeersch zijn kop geslingerd heb. Daar ben ik zelfs fier op. Ik ga meer zeggen, ik heb ook neo-nazi, nijlpaard, pornolul, mummie, rexist, netepiet, ploert, eunuch, ritselaar en poeper geroepen, maar dat heeft niet iedereen gehoord, de burgemeester en voorzitter Allijns wel. Ik neem daar geen halve letter van terug. Mijn verwensingen aan het adres van Vermeersch zijn nog maar een begin, wacht maar tot 9 maart. De leugens van fascist Vermeersch moeten stoppen. Ik dien klacht in bij mijn vriendinne Els Keytsman van de Unia bloedraad en bij het Europees Hof van de Mensenrechtenindustrie. De fascistische excessen van Vermeersch een halt toeroepen is mijn missie. De dagen van die fascist zijn geteld.”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne, grinnikend en dicht aanleunend tegen de billen van een vrouwelijke fan : “Godverdomme, hik, veel woorden ga ik niet meer vuilmaken aan die ploert Vermeersch, de grootste smeerlap uit de Kortrijkse geschiedenis. Stefaan De Clerck was, in vergelijking, een zacht gekookt eitje, alhoewel ik hem destijds diep in mijn binnenste een corrupte gluiperd en een gewiekste zakkenvuller vond. Ik heb nu veel achting voor Stefaan, omdat ik besef hoe moeilijk het is om als burgemeester van deze stad buiten kuiperijen, leugens en het vullen van de eigen zakken te blijven. Ik doe mijn best, hik, maar het lukt niet altijd. En natuurlijk blijf ik die Vermeersch een smeerlap, kemel, fascist, neo-nazi, klootzak, kortom een weerzinwekkend sujet noemen, en dat is nog braaf uitgedrukt. Dat heb ik de smeerlap dan ook al meermaals, onderbroken door luid applaus, toegeroepen tijdens de gemeenteraad. Ook ik ga meer zeggen. Tijdens mijn nachtelijke dwaaltochten langsheen Kortrijkse bars en rendez-voushuizen hoor en zie ik veel. Als het over Vermeersch gaat, doen de afschuwelijkste verhalen de ronde. Hik. Zo zou hij lid zijn van een ondergrondse organisatie die het Kortrijks stadsbestuur met geweld uit het stadhuis wil kloppen. Deze zogezegd ‘voorbeeldige’ familieman en huisvader zou in de streek van Gyverinckhove betrapt zijn op deelname aan ondergrondse zwarte missen en duiveluitdrijvingen, waar ook de praktijken van Marquis de Sade en Leopold von Sacher-Masoch fel in zwang zouden zijn. Seksuele uitspattingen en wellustige folteringen met slaafse onderwerping, afranseling en vernedering van negerinnetjes uit Oost-Congo, zouden schering en inslag zijn. Ik durf zelfs de woorden zwarte slavinnenhandel in de bek nemen. Mijn bronnen zijn ondubbelzinnig, het is allemaal waar, dat zweer ik op de kop van heel het schepencollege. Zo’n vrouwenmishandelaar als die Vermeersch zou ik dus geen smeerlap mogen noemen ? Komaan zeg, een beetje serieus hé! Op de volgende gemeenteraad laat ik die vuile klootzak door heel de raad bespuwen en daarna door mijn pandoeren buitenzetten. Opgeruimd staat netjes. Als ik daaraan denk, kan mijn geluk al haast niet meer op. Hik.”

Laatste berichten.

Aan Peter Lanssens, Kortrijks onvolprezen onderzoeksjournalist verklaarde Wouter Vermeersch : “Quickie moet niet al te hoog van zijn toren blazen. In de gemeenteraad van 9 maart ga ik man en paard noemen over de vrouwenmishandelaar uit zijn blauwe club. Er wordt gepoogd de naam van de man in de doofpot te draaien, het zal niet lukken. Lanssens en zijn collegaatje Lieve Samyn die de zaak aan het rollen brachten in een artikel in hun boulevardgazette, bevestigden mij de ware identiteit. Het zal nogal stof doen opwaaien bij een bepaalde religieus-filosofische obediëntie, die nu al onder vuur ligt voor vrouwenonderdrukking en dies meer. We gaan dan eens zien wie het eerst met zijn klikken en zijn klakken uit de gemeenteraad zal vliegen. Wie laatst lacht, best lacht. Wees er dus bij op 9 maart.”

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allyns blaast warm en koud : “Ja, ik ben op de hoogte van de verwensingen en scheldpartijen aan het adres van Vermeersch, uitgaande van schepentje Weydts en van de burgemeester. Ik heb alles gehoord, maar eerlijk gezegd, wat moet ik doen ? Als ik een sanctie opleg aan Weydts, bijvoorbeeld op zijn knieën vallen en vergiffenis aan Vermeersch vragen, tot daar aan toe, dat zou ik kunnen doen natuurlijk want ik moet hem niet die sectaire sos, maar mijn burgemeester de mantel uitvegen en op zijn knieën doen vallen ? Dat ga ik dus niet doen. Dat is uitgesloten, dan mag ik het burgemeesterschap in 2036 op mijn buik schrijven. Zo gaat dat nu eenmaal, dat is politiek in Kortrijk hé. Tiene zou het ook niet doen, advocaten zijn nu eenmaal schijnheiligaards en gepatenteerde leugenaars, anders hebben ze geen werk en geen sociaal aanzien. Ik kan daar niets meer aan toevoegen. Tot 9 maart.”

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

Macaca

PERSBERICHT

VLAAMS BELANG VRAAGT ONTSLAG SCHEPEN WEYDTS NA ‘MAKAKKEN’-UITSPRAAK

Wouter Vermeersch: “Beeldt u zich slechts een seconde in dat een Vlaams Belanger dit m-woord zou gebruikt hebben in de gemeenteraad. Het kot zou terecht te klein zijn. Maar als een socialistisch schepen dit doet, zwijgt het stadsbestuur als vermoord. Netjes ingedekt.”
‘Gooi maar alles op een hoop: IKEA en de makakken’. Dit zijn de weerzinwekkende woorden van Kortrijks schepen Axel Weydts (sp.a). Vlaams Belang vraagt het ontslag van de schepen.

Naar aanleiding van de gunning van een raamovereenkomst voor het leveren van vleeswaren aan OCMW Kortrijk had fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) het over dierenwelzijn: enerzijds over het dierenleed bij onverdoofd geslacht halal-vlees dat vandaag nog steeds kan worden geïmporteerd en anderzijds bijvoorbeeld paardenvlees dat wordt aangetroffen in industriële vleesbereidingen. Getuige daarvan het paardenvlees dat recent werd aangetroffen in de gehaktballen van meubelgigant Ikea. Schepen Weydts kon zich niet langer bedwingen en riep: “Gooi maar alles op een hoop: IKEA en de makakken.” Deze onaanvaardbare uitspraak is ook duidelijk te horen op de geluidsopname op de webpagina van de Stad Kortrijk. In de gemeenteraad werden ook scheldwoorden als ‘fascist’, ‘kemel’ en ‘smeerlap’ in de mond genomen door de Kortrijkse burgemeester en schepenen.

Vlaams Belang gaf gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns (Open VLD – Team Burgemeester) een week de tijd om op te treden tegen de scheldpartijen. Dat is jammer genoeg niet gebeurd. Wouter Vermeersch, fractieleider: “Hoe kan dit stadsbestuur nog geloofwaardig praten over ‘diversiteit’ en ‘verdraagzaamheid’ als schepenen het hebben over ‘makakken’? De cultuur van zwijgen en toedekken in Kortrijk moet worden doorbroken. De scheldpartijen in de gemeenteraad moeten vooral het grote amateurisme in het stadhuis verbergen.”

Vlaams Belang zal zich nu richten tot het Agentschap Binnenlands Bestuur aangezien de gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns weigert op te treden tegen de scheldende burgemeester en schepenen.

RECHTZETTING: Bepaalde media berichtten dat schepen Axel Weydts eerder klacht indiende tegen Vlaams Belang Kortrijk naar aanleiding van reacties op sociale media. Deze informatie is fout. Weydts diende klacht in tegen individuele facebookgebruikers, niet tegen Vlaams Belang of haar mandatarissen. De reacties werden onmiddellijk verwijderd.

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Lago

Hangend aan de tapkast van afspanning ‘Dans les Nuages’, bij het bijna sympathiekste cafébazinnenkoppel van de stad, troffen we KW aan. De Nuages is sinds jaar en dag zijn stamkroeg, waar hij met oude maten bij liters goedkope rode wijn urenlang ligt te kniezen over ‘de tijd van vroeger’, die veel genadiger voor hem was. Frans heeft er zijn vaste barkruk aan de rechter tooghoek. De Nuages staat bekend als pleisterplaats voor oude knarren en drinkebroers, op de dool geraakte rok en rollers en uit het huis gezette vrouwenhaters. Frans voelde wrok noch spijt toen we de barkruk vlak naast hem innamen. We bestelden een fles rood, keken in de ogen van de zwijgende kastelein, namen een slok, schraapten onze keel en begonnen over de brand van de nieuwe zwemkom.
Waarom de reguliere gazetten er nog niet in geslaagd zijn te achterhalen wat de oorzaak van de brand geweest kon zijn. Waarom persslaaf Peter Lanssens niet één keer bij de Lago directie polste naar de stand van zaken in het onderzoek. Of kruipt Lanssens liever nog dieper in het hol van burgemeester Quickie ? En wat met Kris Vanhee, Lieve Samyn en Axel Vandenheede ? Waarom zwijgen ook zij als vermoord ? Of vrezen ze hel en verdoemenis en broodroof ? Is er een samenzwering, een omerta  ?

Franske goot zijn glas in één keer achterover en zuchtte diep : “Ja, ik zeg u, er is een complot, dat ben ik zeker. Ik heb mijn bronnen bij de klabakken. Die brand werd namelijk aangestoken door een psychisch gestoorde tegenstander van de zwemkom, zijn naam en toenaam is bij Lago, bij de burgemeester en bij schepentje Vandendriessche bekend. Het gaat om een Oekraïner van 31 jaar die al een jaar of vijf in Kortrijk woont, in de nabijheid van de nieuwe zwemkom. De man wordt beschreven als een eenzaat, een zonderling zonder speciale eigenschappen en zonder misdadige geschiedenis. Hij zou in psychiatrische behandeling bij Dirk De Wachter zijn, wegens ver gevorderd stadium van asperger. De man werd ondervraagd, heeft min of meer bekend, maar wordt verder met rust gelaten om de onwetende Kortrijkzanen niet nodeloos op stang te jagen. Er is geen samenzwering, de man handelde alleen, maar de zaak wordt toegedekt met het smoesje dat de werkelijke oorzaak niet kon achterhaald worden of dat er waarschijnlijk ergens een elektrische vonk door kortsluiting de oorzaak is. Case closed dus. Méér weet ik er ook niet over, ik maak me wel grote zorgen over de gang van zaken bij het gerecht, de directie van Lago en het Kortrijks stadsbestuur. Noemen ze dàt goed bestuur in de beste stad van de Vlaanders ? Jezus zeg. Zucht..”

Franske commandeerde een nieuwe fles, nam een slok, vermande zich en lonkte meesmuilend naar de kasteleines, die hem een vette knipoog toewierp. Het scheen alsof de rode wijn en de vette knipogen van de kasteleines Franske langzaam naar zijn einde dreven.
Vaak placht hij vroeger, toen hij nog heel lucide was, met ons een diepzinnig gesprek aan te gaan over het reilen en zeilen in het Kortrijks politiek bestiarium, dat hij meende te kennen als zijn broekzak. Dat lukt nu niet meer. Zijn walging voor wat heden ten dage in de Kortrijkse politieke cenakels gebeurt, inzonderheid de volgens de goed ingelichte Frans ‘daglicht schuwende exploten, nachtelijke slemppartijen en in de doofpot gestoken malversaties’ van de burgemeester, heeft Franske tot bijna aan de grens van de waanzin gebracht. Het is niet meer mogelijk om nog te genieten van de legendarische uitspraken, de meesterlijke grappen en grollen van deze destijds habituele babbelaar met zijn vrolijk twinkelende oogjes en zijn sarcastische smile omheen zijn paarse lippen. Zijn moddersnor en dieprode neus geven Franske nog altijd het uitzicht van een interessante, welopgevoede en doorgestudeerde mens, de zelfbewuste intellectueel van weleer met een fijnzinnige humor die de meest frigide vrouwen liet wegsmelten en in zijn armen vallen. Die unieke eigenschappen zijn uit de man verdwenen. En dat is jammer.

Geplaatst in stadhuisroddels | Een reactie plaatsen

LPS in de wolken !

Caféklap

Aan de tapkast van de beruchte afspanning ‘Dans les Nuages’, een kroeg voor aan lager wal geraakte krasse knarren, pseudo artiesten en half-intellectuelen, gedreven door het bijna sympathiekste cafébazinnenkoppel van de stad, ontmoetten we enkele dagen geleden LPS, de befaamde Kortrijkse onderzoeksjournalist van HLN. Baas en bazinne van de Nuages keken ons aan alsof ze overal elders liever hadden gezeten, het gevang, de Kalahari woestijn, Patagonië, Wuhan, dan oog in oog met een koppel lapzwanzers te staan. Het was al heel laat op de avond, de nacht viel in. LPS verkeerde in een uitzonderlijke uitgelaten en babbelzieke bui. De man is een causeur met een groot hart, een rasverteller, wat een feest om met die kerel aan de tapkast van de Nuages te hangen ! Bovendien kan LPS vuilbekken als geen ander, vooral als het erom spant, en het over de tsjeven en de roddels over Hannelore Vanhoenacker, Jean de Bethune en Yann Mertens gaat. Daar kunnen Kortrijkwatcher Lavaert en terpentijnpisser Filip D’huyvetter, een man van eer, een punt aan zuigen. Eén ding heeft LPS moeten afleren, toogplassen na te veel Omers. Maar dit terzijde. Deze Kortrijkse Sherlock ontmaskert alle mogelijke en onmogelijke complotten en geruchten, spit werkelijk àlles boven ! De onverbiddelijke delver delft tot op het bot. Sherlock Holmes was nog maar een beginneling. In 2019 kreeg LPS de prijs voor de meest niet-poco journalist van ’t stad. Zeer verdiend. Dat hij opereert onder de schuilnaam LPS, daar is een reden voor. We kunnen hier zijn naam niet onthullen.
Aan de linker tooghoek van de Nuages hangend, gingen we danig aan het hijsen. Omer !
Onze tongen kwamen los.
Het begon, enigszins ironisch, over de ‘verrukkelijke’ cafébazinne, een moegetergde bazinne op haar retour, vergane glorie, te kort gerokt voor haar leeftijd vonden we, en verder over haar zielloze grafdelversblik, haar uitdijende hangborsten, haar X-benen en haar knorrende driedekker naast haar achter de toog.
De toogklap vloeide spoedig naadloos over in bedwelmende politieke roddel en de kwalijke geruchten die in Kortrijk vandaag de ronde doen en eigenlijk nooit helemaal uit de lucht zijn. Kortom, de neverending sappige talk of the town in Qlown Town !
Bij de vijfde Omer kwamen we uit bij de kern van lopende roddel, de affaire van een gemeenteraadslid die zijn vrouw zo afgeranseld had dat ze in de kliniek belandde. De geruchten gingen over in rauwe feiten. De pandoeren waren tussengekomen om erger, ja zelfs tot echte doodslag toe te voorkomen. Maar het bleef wazig omtrent de identiteit van de geweldenaar. Een tip van de sluier werd opgelicht : een lid van Team Burgemeester was de onverlaat. Dat was niet naar de goesting van de burgemeester die ijlings zijn pappenheimers bijeenriep en hen bezwoer te zwijgen, minstens over de identiteit van de dader te liegen tot ze blauwzwart zagen. Dat lukte maar gedeeltelijk. Loslippigheid en roddelen is nu eenmaal hun lust en hun leven bij de leden van Team Burgemeester en er zitten ook een klad vrouwen bij die van het gezegde ‘als het gebabbel lelijker is dan de stilte, doe er dan het zwijgen toe’ nog nooit gehoord hebben. Algauw liep dus de naam van de dader over de lippen van beschonken tooghangers, leden van TB, in de Wolken, Bar des Amis, de nachtbars en rendez-vous huizen van de stad. ‘Kamers voor reizigers’ is trouwens een drukke plaatselijke business waarmee horecazaken hun kop boven water trachten te houden.

Bij het hijsen van de zevende Omer stak LPS van wal, liet zich tomeloos gaan : “Jaja, ik alleen en mijn collegaatje Lieve Samyn kennen de waarheid en niets dan de volle waarheid over het skandaal van het gemeenteraadslid die zijn vrouw in de kliniek sloeg. En neen, het zijn geen geruchten, en jawel, het is allemaal biechtewaar. Maar je moet begrijpen dat ik voorlopig geen naam aan de openbaarheid kan prijsgeven, anders vlieg ik met mijn klieken en mijn klakken uit de cenakels van de Kortrijkse ons-kent-ons politieke machthebbers, samenzweerders en hun waterdragers van hun kabinetten en tutti quanti. Het zit namelijk zo. De burgemeester is mijn beste mateke, mijn kameraad in goede en in slechte tijden, en zijn toorn wil ik niet over mij heen krijgen. Slijmbal noemen Franske Lavaert en andere chagrijnigaards mij, pffft..daar veeg ik mijn twee ballen aan. De vele faveurkes die de intieme cameraderie met Vincent met zich meebrengen, beletten mij man en paard te noemen in deze onverkwikkelijke zaak voor zij die nog hun blind vertrouwen in Team Burgemeester behouden, na alles wat er gebeurd is, hetgeen ik niet aan de grote Kortrijkse klokke kan hangen natuurlijk ! Dus, het is nutteloos, al die Omers ten spijt, mij nog verder te ondervragen, de pieren uit mijn neus te halen over de zaak van vrouwenmishandelaar, of misschien kun je dat ook aan Maxim Veys vragen. Maxim is de enige sos, een rechtgeaarde man, die àlles weet over de talrijke daglichtschuwende affaires in de Kortrijkse politieke diergaarde. Zodus, vraag het hem ! Schepentje Axel Ronse is op de hoogte van de feiten, maar kent de naam van de dader niet. Niemand wil het hem vertellen. Raar is dat. Dat maakt hem nerveus, hij geraakte fel over zijn toeren. Axel vraagt onverkort het ontslag van de geweldenaar. ‘Walgelijk’, ‘skandalig’, schreeuwt hij en hij vreest zelf het slachtoffer van de roddel te worden als de burgemeester niet vlug de naam onthult. In een vlaag van paniek belde Axel mij op, beval mij man en paard te noemen, onder bedreiging van poging tot broodroof. Ik heb hem het nummer van mijn collegaatjes Lieve Samyn en Kris Vanhee doorgespeeld, ze weten het ook, maar zwijgen als vermoord. En dan de telefoon toegesmeten. Ik moet er ook nog bij vertellen dat Vlaamsch Belanger Wouter Vermeersch, by the way, volgens schepentje Weydts een fascist pur et dur, de dader op het spoor is en een privé-dedective ingeschakeld heeft om de woonst van de vrouwenmishandelaar dag en nacht in de gaten te houden. Bij fascisten van de nieuwe generatie, maar ook van de oude, is dat zo de gewoonte. Ze zijn tot àlles in staat, alles. Er is al een beetje onrust bij de burgemeester en zijn Team Burgemeester in het vooruitzicht van de volgende gemeenteraad van 9 maart. Ook voorzitter Allijns is zich aan het voorbereiden op het ergste en de oproerpolitie zal gelaarsd en gespoord aan de ingang van de raadszaal aanwezig zijn. Men vreest opstootjes en gewelddadige bezetting van de raadszaal door de fascistenbende van Vermeersch. In een geheime ontmoeting met de fascistenleider heb ik vernomen dat hij de identiteit van de vrouwenslachter met naam en toenaam en religieus-filosofische obediëntie in de raadszaal zal slingeren. De burgemeester is op alles voorbereid. Axel Ronse werd aangemaand verder te zwijgen over zijn walging en zijn vraag naar ontslag uit de gemeenteraad van de vrouwenmishandelaar. Axel staat bekend als een goedhartige man die zijn hart op de juiste plaats draagt en in alle naïviteit en eerlijkheid tot het ontslag van de dader opriep. Heel het schepencollege is op de hoogte over wie de misdaadzaak gaat, behalve blijkbaar schepentje Axel Ronse. Dat zegt veel over de communicatie binnen het college, maar verder heb ik daar geen commentaar op. Allez, laten we nog ene hijsen op de goede afloop en de ontmaskering en het ontslag van de vrouwenslachter van Kortrijk. Skàl !”

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

Maskerade

Bizarre evolutie van de berichtgeving in de pers.

Aangezien de identiteit van de dader redelijk gevoelig ligt, werd de berichtgeving in de pers blijkbaar vanuit het stadhuis gaandeweg ‘bijgestuurd’.
Er is daar een woord voor : maskerade.

Kortrijks gemeenteraadslid verdacht van partnergeweld, slachtoffer ontkent

Krant van West-Vlaanderen – 23 Feb. 2020

Een Kortrijks gemeenteraadslid wordt verdacht van partnergeweld tegen zijn echtgenote. Dat is door verschillende bronnen bevestigd. Opvallend: het slachtoffer ontkent dat er geweld is gebruikt en dient geen klacht in.
Vrijdagavond moest de politie rond 23.00 uur na een hoogoplopende ruzie tussen het koppel tussenkomen nadat verontruste buren hadden gebeld. ” En dat was niet voor het eerst “, klinkt het bij de buren. “De discussie ontstond toen hij laat thuiskwam”,
bevestigt een verontwaardigde kennis. ” Hij greep zijn echtgenote bij de nek en gooide haar tegen een raam . De vrouw is één week arbeidsongeschikt en moest in het ziekenhuis worden verzorgd. Dit is al de derde keer. Dit kan niet langer door de beugel. Er is al
langer sprake van mondelinge en fysieke agressie. Dit mag niet in de doofpot worden gestopt.”
Vreemd genoeg: nadat het incident in de openbaarheid kwam, reageerde het slachtoffer ontkennend. “Er is geen sprake geweest van geweld, wel van een ruzie”, zegt ze. “Ik ben niet arbeidsongeschikt en ga maandag gewoon opnieuw werken. Ik heb na de ruzie enorm
emotioneel gereageerd en de politie is gebeld, maar ik ben niet geslagen. Ik heb zelf ook geen klacht ingediend.”
(LSI)
Redactie KW

Gemeenteraadslid bezondigt zich aan partnergeweld, slachtoffer ontkent

Het Laatste Nieuws – 23 Feb. 2020

Een Kortrijks gemeenteraadslid heeft zich vrijdagavond bezondigd aan partnergeweld tegen zijn echtgenote. Dat is door verschillende bronnen bevestigd. Vreemd genoeg: het slachtoffer ontkent dat er geweld is gebruikt.
Vrijdagavond moest de politie rond 23u na een hoogoplopende ruzie tussen het koppel tussenkomen nadat verontruste buren hadden gebeld. “En dat was niet voor het eerst”, klinkt het bij de buren. “De discussie ontstond toen hij laat thuis kwam”, bevestigt
een verontwaardigde kennis. “Hij greep zijn echtgenote bij de nek en gooide haar tegen een raam. De vrouw is één week arbeidsongeschikt en moest in het ziekenhuis worden verzorgd. Dit is al de derde keer. Dit kan niet langer door de beugel. Er is al
langer sprake van mondelinge en fysieke agressie. Dit mag niet in de doofpot worden gestopt.”
Vreemd genoeg: nadat het incident in de openbaarheid kwam, reageerde het slachtoffer ontkennend. “Er is geen sprake geweest van geweld, wel van een ruzie”, zegt ze. “Ik ben niet arbeidsongeschikt en ga morgen maandag gewoon opnieuw werken. Ik heb na de
ruzie enorm emotioneel gereageerd en de politie is gebeld maar ik ben niet geslagen.”

Gemeenteraadslid bezondigt zich aan partnergeweld

Het Laatste Nieuws – 23 Feb. 2020

Een Kortrijks gemeenteraadslid heeft zich vrijdagavond bezondigd aan partnergeweld tegen zijn echtgenote. Dat is door verschillende bronnen bevestigd.
Vrijdagavond moest de politie rond 23u na een hoogoplopende ruzie tussen het koppel tussenkomen nadat verontruste buren hadden gebeld. “En dat was niet voor het eerst”, klinkt het bij de buren. “De discussie ontstond toen hij laat thuis kwam”, bevestigt
een verontwaardigde kennis. “Hij greep zijn echtgenote bij de nek en gooide haar tegen een raam. De vrouw is één week arbeidsongeschikt en moest in het ziekenhuis worden verzorgd. Dit is al de derde keer. Dit kan niet langer door de beugel. Er is al
langer sprake van mondelinge en fysieke agressie. Dit mag niet in de doofpot worden gestopt.” De vrouw verblijft voorlopig bij haar ouders. De man was voorlopig niet voor commentaar bereikbaar.

Geplaatst in Geen Verzinsels, Talk of the town | Een reactie plaatsen

Beschermde vrouwenmishandelaar in de gemeenteraad !


(foto Henk Deleu)

De zaak van extreem partnergeweld door gemeenteraadslid van Team Burgemeester. 

POLITIEK KORTRIJK OP STELTEN !

Schepentje Axel Ronse : “Walgelijk. Gemeenteraadsleden hebben voorbeeldfunctie. Als dit klopt maakt hij zich best bekend en neemt hij best ontslag uit GR. Geen plaats voor partnergeweld in onze stad!”

Burgemeester Van Quickenborne : “Dat het iemand van TB is, dat is inderdaad waar. Maar laten we niet overdrijven. In elk gezin vallen er wel eens woorden, gaat het er soms luider aan toe dan doordeweeks. ’t Is stille waar het nooit waait. Soms vliegen potten en teljoren in het rond of vallen er klappen en een blauw oog of bloedneus. En heel af en toe worden de buren opgeschrikt door nachtelijke esbattementen bij een aangrenzend koppel. Dat is allemaal niet zo erg, zolang er maar geen doden vallen en dat is hier niet gebeurd. Case closed dus, zand erover en nu weer serieus.”

HLN schrijvelaar LSI zegt : “Natuurlijk ken ik de dader. Maar ik heb mijn deontologie en mijn beroepsgeheim. Trouwens, collegaatje Kris Vanhee weet het ook, en zwijgt. Verder weet nagenoeg heel politiek-correct Kortrijk het, maar er heerst absolute zwijgplicht. De doofpot werkt. Men vreest Vlaamsch Belanger Wouter Vermeersch, een politieke outcast buiten categorie, die erom bekend staat de waarheid altijd boven te halen en zijn muile niet te houden. En dan gaan de poppen in de gemeenteraad weer aan het dansen ! Bon, meer kan ik dus niet zeggen. Ik verwijs naar de opgeroepen klabakken, maar vrees dat die ook gaan zwijgen.”

Axel Ronse bevindt zich in nauwe schoentjes met zijn stoere uitspraak op FB. Van zodra hij naam en toenaam van de geweldenaar-gemeenteraadslid te weten komt, krijgt hij spreekverbod van de burgemeester, moet hij zijn staart intrekken.
De omerta werkt !

Reeds een tiental oproepen met mogelijke namen van de vrouwenmishandelaar kwamen binnen.
Eéntje heeft het al geraden. Proficiat !
La Maison Cindy&Beugnies houdt zich gereed.

Wordt vervolgd. Spannend !

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

Gemeenteraad op stelten !

PERSBERICHT

Een Kortrijks gemeenteraadslid wordt verdacht van partnergeweld tegen zijn echtgenote. Dat is door verschillende bronnen bevestigd. Vlaams Belang vraagt dat er duidelijkheid wordt verschaft over deze toch wel zwaarwichtige beschuldigingen.

Het is een spijtige zaak dat persoonlijke dossiers in de media worden gegooid. Maar als dat toch gebeurt, moet er natuurlijk duidelijkheid komen. Vandaag gaan alle mannelijke gemeenteraadsleden door als verdachte en dat is onaanvaardbaar. Was de verdachte een Vlaams Belanger geweest, dan was de communicatie niet ‘gemeenteraadslid verdacht van partnergeweld’, maar eerder ‘Vlaams Belanger slaat echtgenote in het ziekenhuis’. De geschiedenis in Kortrijk heeft daar spijtig genoeg en verwerpelijk genoeg haar rechten.

Vrijdagavond moest de politie rond 23 uur na een hoogoplopende ruzie tussen het koppel tussenkomen nadat verontruste buren hadden gebeld, dat meldden zowel Het Laatste Nieuws als de Krant van West-Vlaanderen. “En dat was niet voor het eerst”, klinkt het bij de buren. “De discussie ontstond toen hij laat thuiskwam”, bevestigt een verontwaardigde kennis. “Hij greep zijn echtgenote bij de nek en gooide haar tegen een raam. De vrouw is één week arbeidsongeschikt en moest in het ziekenhuis worden verzorgd. Dit is al de derde keer. Dit kan niet langer door de beugel. Er is al langer sprake van mondelinge en fysieke agressie. Dit mag niet in de doofpot worden gestopt.” Nadat het incident in de openbaarheid kwam, werden de feiten ontkend: het slachtoffer zegt nu dat er geen geweld is gebruikt en geen klacht werd ingediend.

In het belang van de slachtoffers moeten politiek en justitie de daders van huiselijk geweld effectief aanpakken. Vlaams Belang wil een kordaat beleid, effectieve vervolgingen en al zeker geen doofpotoperaties.

Vlaams Belang Kortrijk

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

“‘t is stille waar het nooit waait” (Vincent Van Quickenborne)


(foto Henk Deleu)

BREKEND NIEUWS !

Gemeenteraadslid slaat zijn vrouw halfdood

Volgens Kortrijkse onderzoeksjournalist LSI, gespecialiseerd in de zware misdaad, zou een Kortrijks gemeenteraadslid enkele dagen geleden zijn echtgenote afgeranseld hebben, tot bloedens toe, en ei zo na verkracht. De klabakken werden opgetrommeld en moesten vaststellen dat de feiten redelijk ernstig waren, evenwel niet zó ernstig als de journalist in zijn boulevard gazette vandaag uit de doeken doet. De vrouw kon ter plaatse opgelapt worden en ze ziet haar man weer even dolgraag als van te voren. Een wonder van een vrouw.

Er stonden geen initialen noch andere gegevens van de vrouwenmishandelaar in de gazette van LSI, wat vreemd is, want normaal noemt de onderzoeksjournalist direct man en paard. Het kan dus met absolute zekerheid geen Vlaamsch Belanger en al zeker de ‘fascist’ (volgens schepentje Axel Weydts) Wouter Vermeersch niet geweest zijn. Dat hadden we direct vernomen. Zo werkt de ’embedded’ Kortrijkse pers.

Een kolfje naar de hand van Jarretel die op onderzoek trok en stadhuisgeruchten opving dewelke tot de ontmaskering van de dader leidden.

Na grondig speurwerk en werkend met eliminaties kwam onze eigen speurder op het spoor van een gemeenteraadslid van Team Burgemeester.

Over het geval aan de tand gevoeld schoot burgemeester Vincent Q. in zijn beruchte uitbarsting van kolère : “Godverdomme nog aan toe, jaah zeg, een collega van mijn team die zijn vrouw een pak ransel geeft, ja en dan, so what, in elk gezinnetje is er wel eens iets aan de hand hé, elke huisje heeft zijn kruisje, ’t is stille waar ’t nooit en waait. Zelf gebeurt het ook wel een keer dat ik de mijne bont en blauw sla en haar jarretellen naar beneden trek, vooral na een vervelende gemeenteraad, wanneer ik weer eens ben blijven hangen aan de toog van den Balthazar of bij een gezelschapsdame in een parenclub in Hulste, mijn thuisbasis in moeilijke perioden, en ik dan tegen het ochtendkrieken straalbezopen nauwelijks mijn appartementje terugvind. Dan maakt vrouwtje wel een keer misbaar en ambras, wat ik temper met een flink pak rammel en een poging tot geforceerde aanranding, wat nooit lukt door de whisky. Mijn vrouwtje kan dat plaatsen en heeft ermee leren leven, en de klabakken zijn nog maar ene keer moeten optreden, van de zone West dan nog uit Veurne-ambacht. Ik ga er niet veel woorden vuil aan maken, ik ken mijn pappenheimers van Team burgemeester. Er zijn er nog wel meer die hun vrouw, minnares of schoonmoeder afranselen, omdat ze het verdienen zeggen ze, en nee, namen ga ik niet noemen, maar ze liggen voor de hand. By the way, Wouter Allijns en Arne worden nergens van verdacht. En nu moet ik naar de voetbal. Tot in den Balthazar. Daag.”

Jarretel is inmiddels op de hoogte van wie de geweldenaar van Team Burgemeester is, en voor wie het kan raden ligt een abonnement klaar voor 1 jaar wekelijks gratis een half dozijn wildkakskes van het huis Cindy&Beugnies. Te kiezen uit bruin, zwart of gespikkeld.

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

Tuincoaches !

Kortrijk zet ‘tuincoaches’ in tegen de ‘opwarming’ !

“Alle inwoners krijgen gratis tuincoach voor de inrichting van een opwarmingsvrij tuintje. Het is eenvoudig, ontspannend, geestverruimend, plezant en voor niets !“ (Bert Herrewyn, schepentje van Natuur & Bos).

De laatste maanden drukte het onophoudelijk gedruis, gedaas en lawijt van schepentjes Weydts, Ronse, Vandenberghe, Detavernier, De Coene, Maddens en Vandendriessche schepentje Bert Herrewyn totaal de vergetelheid in. Bovendien wakkerde het gescheld en godslasteren van de burgemeester, wiens bloeddruk in de laatste drie gemeenteraadszittingen gevaarlijke hoogten bereikte door zich op te winden over het gedrag van fascist Wouter Vermeersch, bij schepentje Bert het gevoel van totale nutteloosheid aan.
Er moest iets gebeuren. Schepentje Bertje bereidde in de luwte een grensverleggend initiatief aan. En wat voor een ! Kortrijk zal het geweten hebben ! Er zal weer over het schepentje gebabbeld en geroddeld worden dat horen en zien vergaat. Politieker zijn en doodgezwegen worden, men zou voor minder naar de koord of naar dokter Dood Distelmans grijpen.

Tuincoaches !

Een stukske natuur met onkruid, exotisch struikgewas, distels en doornen, brand-en dovenetels en wilde grassoorten binnenbrengen in de stadstuintjes en op de achterkoerkes van de doordeweekse Kortrijkzaantjes die zich geen gecultiveerde tuin met tennisplein en zwemkom van één hectare kunnen permitteren. Om te beginnen 125.000 euroots uit stadskas er tegen gooien voor 500 tuintjes. Later nog veel meer. Het mag iets kosten. Plus gratis advies van de tuincoach.
Die ‘tuincoaches’ kennen niets van tuinaanleg en dat is een pluspunt, want dure tuinmannen die er wel iets van afweten wakkeren de opwarming van Kortrijk aan. De Kortrijkse tuincoaches worden aangeworven onder multiculturele asielzoekers, legale en illegale, van alle slag en soort en van alle kleuren. Behalve zwartmensen, dezulken worden ingezet voor het tellen van sigarettenpeuken en de opkuis van hondendrollen.
Maar nu serieus.

Schepentje Herrewyn kakelt zich bijna een breuk : “Tijdens een slapeloze nacht op tweede kerstdag beviel ik van een grandioos ideetje om mij weer op de kaart van Kortrijk te knokken. Gratis tuincoaches uitdelen ! Een extra stukske onkruid en wilde natuur in elke stadstuintje van de Kortrijkse Jannen met de Pet binnenbrengen. Dat is het motto van mijn vloot van tuincoaches. Ze geven aan elke Kortrijkse plebejer gratis advies over hoe ze hun tuintje natuurvriendelijk kunnen inrichten en beheren als wapen tegen de opwarming die we in onze stad onder de zeven graden celsius boven nul willen houden. Ik wil niet het schepentje van Kortrijk zijn dat in de annalen van onze geschiedenis als een slapjanus en klimatologische eunuch te kijk wordt gezet omdat ik naliet mij in de strijd te werpen tegen de apocalyps die onze stad te wachten staat, namelijk opwarming tot gemiddeld 57 graden celsius boven nul. Met als gevolg dat de Noordzee tot aan Bellegem-bos komt te staan en wij met zodiacs naar het stadhuis moeten. Om nog te zwijgen over aardbevingen, tornado’s met winden tot 475 km per uur, het platbranden van ’t Beirebos en de libelle op Sint Anna, met vulkaanuitbarstingen op de Kluis en inslag van meteorieten op onze stad van meer dan één kilometer diameter. Een nachtmerrie. Dat wil ik te Kortrijk voorkomen. Want door in te zetten op wild in het rond groeiend onkruid, sneukelhagen, distels uit Veurne-ambacht, brand-en dovenetels uit Frans Vlaanderen, en exotische heesters, ga je het verdwijnen van puiten en padden, sprinkhanen, vleermuizen, blauwe glazenmakers, boswolfspinnen, vliegende herten, roste bosmieren, kakkerlakken en kleine zoogdieren zoals bosmuizen, egels en everzwijnen tegen en krijg je een klimaatafkoeling. Het mag weer drie maanden vriezen tot 27 graden onder nul celsius. Goed tegen de opwarming en de apocalyps. Kortrijk is de allereerste stad in de Vlaanders die door het uitdelen van gratis tuincoaches de opwarming van de stad een halt wil toeroepen. We horen vaak het Kortrijkse plebs ‘het is veel te heet in de zomer, we willen daar iets tegen doen, maar we weten niet goed wat’. Mijn antwoord is dan : gratis tuincoaches. Begin in je eigen tuintje. Het is fantastisch om de Kortrijkse basse classe in dat verhaal mee te trekken. Onze professionele tuindeskundologen Wannes Ureel, Lander Vander Bauwhede, Carl Vandenberghe en Bert Benoit nemen de leiding van mijn multicultureel tuincoachteam. We mikken op de lagere volksklasse, ze kunnen kiezen uit een catalogus van zo’n twee dozijn gratis coaches van alle kleuren en culturen. Geen slavenarbeiders, ze krijgen bed, bad en brood en uitzicht op regularisatie zonder het invullen van veel papieren. Daarmee sla ik twee vliegen in één klap. Kortrijkse plebejers krijgen een wilde tuin kado en muliculturele nieuwkomers worden geruisloos ingeburgerd met een gloednieuw Kortrijks paspoort.”

Chef tuincoach Carl Vandenberghe zegt : “Het is niét juist dat het inrichten en onderhouden van een verwilderd stadstuintje veel werk vraagt. Het kan eenvoudig en plezant zijn en het is voor niets. Bovendien werken we met vlekkenplannen, een uitvinding van Pär Ongeluck, de Kortrijkse Compostmeester wiens naam we niet aan de grote klok mogen hangen, maar het schijnt een gepensioneerde ambtenaar van de VDAB te zijn.”

Een hitte-eiland is ook mogelijk volgens schepentje Bertje. Maar dan alleen in de Pluimstraat, de Stacegemstraat, de Venning, Overleie, de Wolvendreef, op Nieuw Kortrijk en in het Quartier Millionnaire op speciaal verzoek van Eddy Sabbe, wijkburgemeester van het QM.

Ben Holvoet uit de Passionistenlaan is de eerste Kortrijkzaan die zijn tuintje door een coach onder handen laat nemen, een Noord-Afrikaan uit de Sahara met een zwak voor woestijnzand. Ben : “Mijn vriendin en ik hebben geen lange vingers, maar ook geen groene. Maar we willen genieten van onze lochting en ons steentje bijdragen tegen de opwarming van Kortrijk. De Noordzee mag niet verder dan de Passionistenlaan komen, daarom hebben we een Sahara coach aangeworven voor aanleg van een woestijnzandstrand in ons voortuintje”, aldus Ben Holvoet.

Schepentje Herrewyn kan er niet over zwijgen : “We maken het echt niet moeilijk, we willen van elke tuintje een paradijsje maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo is een klimplant, knotbomen of takkenwal een zeer goeie nestplant voor vogels, meikevers, mest-en coloradokevers en nuttige insecten. Je kan ook een gaatje in een tuinmuur boren, handig voor egels en om te loeren naar de ravissante buurvrouw in monokini of in haren bloten, als het weer 57 graden celsius is, boven nul. Men kan ook hippe borstelstelen en wandelstokken maken van overgewaaide hazelaartakken van de man van de buurrouw in monokini of bloter nog. Creatief zijn met die dingen. Maar pas op : gaten in een gemene wilde beukenhaag maken omwille van een beter uitzicht op de zonnebadende buurvrouw kan sluimerende burenruzies aanzwengelen als men tracht het gat te verkleinen door eraan te knippen, zodat het alsmaar groter wordt. Steve Stevaert, god hebbe zijn ziel, heeft daar destijds jarenlang tevergeefs voor gewaarschuwd en ge ziet hoe het met hem afgelopen is. Een verwittigde buurman is er drie waard.”

De absurdistische tuincoach drijverijen van Herrewyn wekken woede en hilariteit op in kringen van de Kortrijkse liberalen.

Raadslid Koen Byttebier bijvoorbeeld houdt zich geenszins in, en dat is niet de gewoonte van deze bedaarde midden zestiger : “Ik viel ten prooi aan een vlaag van verbazing, woede en ergernis bij het vernemen van het bespottelijk tuinplan van Bertje. Jezus Christus, tuincoaches! Gratis! Ik had goesting om de boel kort en klein te slaan toen ik eens in zijn kabinetje kwam. Totaal misplaatst carnaval om zich interessant te maken. Is er kwaadaardigheid mee gemoeid of is het domheid ? Hebben we in Kortrijk de absolute bodem van de dwaasheid bereikt ? Door gratis tuincoaches gaten in de wilde beukenhaag laten snoeien om naar de exhibitionistische buurvrouw te loeren ? Hebben we in Kortrijk het toppunt van erotische misleiding en op vileine seks beluste buurmannen bereikt ? Perverse buurmannen uit het Quartier Millionnaire die willen klaarkomen onder het mom van de strijd tegen de opwarming van onze stad ? Het is bespottelijk, betekenisloos en leeg. Skandalig. Ik heb er geen woorden voor. Ik walg. En nu roept mijn vriendinne, de mossels koken over.”

Dat is Qlown Town, waar de schepentjes belangrijk zijn.

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

80.000

Kortrijk start 2020 met record van 77.210 inwoners: “Tegen 2025 naar 80.000” (Schepentje Ruth Vandenberghe).

Kortrijk is 2020 met een record van 77.210 inwoners gestart.
Tegen 2025 naar 80.000 ?

Schepentje Ruth Vandenberghe van Bevolking zegt hierover het volgende : “Er vinden steeds meer jonge gezinnen de weg naar onze stad, maar het is surtout de aangroei door inwijking die de cijfers omhoog stuwt. Marokkanen bijten de spits af, ze stromen binnen als leiewater en bovendien, ze kweken als konijnen. Ook de Turken van de Gülen sekte groeien sterk aan. Een verdachte bende. Dat moeten we streng in de gaten houden. Waarom er zoveel Hollanders binnenstromen, is een raadsel. Ze zijn niet geliefd, verteren geen geld en bedotten elke Kortrijkzaan die er zaakjes mee tracht te doen. Kwalijker dan Joden, en van die soort zijn er hoop en al een paar tientallen pijpenkrullers die allemaal in het quartier millionnaire wonen, waar ook de burgemeester gaat wonen, maar dit terzijde. Een kwalijke en gehate mensensoort, die bekakte Hollanders dus. Marokkanen daarentegen zijn zeer geliefd, behalve in bepaalde wijken waar ze met veel te veel zijn en met middeleeuwse djellaba’s en kopvodden rondlopen en de sharia preken. Dat verdragen de gemoderniseerde Kortrijkse inboorlingen niet meer. We moeten dat trachten te remediëren. Verder verwelkomen we dagelijks nieuwe gelukszoekers uit alle uithoeken van de planeet, legaal en illegaal, het doet er niet toe. We gaan ze allemaal opnemen en inburgeren zodat we vlug aan ons streefcijfer van 80.000 geraken. Waar we hen voorlopig gaan steken ? Wel, er staan 2 klinieken leeg, ideaal voor huisvesting van nieuwkomers en hun gevolg. Ook gezinshereniging is een weldaad voor de aangroei van de Kortrijkse bevolking. Het aantal geboorten bij allochtonen is zevenmaal grote dan bij de Kortrijkzanen. Het gaat dus vooruit. Maar veel mensen vragen zich af waarom het stadsbestuur zich zo uitslooft om het bevolkingscijfer mordicus zo vlug mogelijk naar omhoog te jagen. Kijk, ik ga daar geen doeken omwinden, ik ga niet verduiken dat de ware drijfveer het loon van de stadsbestuurders is. Het is namelijk zo dat vanaf 80.000 het loontje van de schepentjes met vijfhonderd euroots netto per maand omhoog gaat en dat van de burgemeester met tweeduizend. Men moet dus niet ver zoeken, ik ben daar goudeerlijk in. De Kortrijkse stadsbestuurders hangen een dure train de vie aan, nodig om van onze stad de beste van de Vlaanders te maken. Met het huidig loontje steken we eraan toe, dus dat moet veranderen. Onze burgemeester trekt hard aan die kar en wil ten laatste tegen 2025 aan het cijfer 80.000 komen. Vincent is aan het bouwen in het quartier millionnaire en dat heeft zijn prijs. Ook schepentje Maddens, een voorbeeldige en trouwe gezinsman, legt de lat graag hoog als het over zijn dure way of life gaat en in 2025 wil hij burgemeester worden. Ik volg zijn politieke carrière op de voet en ik steun hem daarin. Hij zal dan 65 zijn, et alors? Hoe oud is brasseur de Bethune ? Als de plannen lopen zoals te verwachten en te voorzien is, word ik burgemeester in 2030. Arne zit op de reservebank voor als er onverwachts een wiel afloopt, maar au fond gaat Arne voor zijn commerce. Hij zou wel zot zijn. In 2036 is het dan de beurt aan Wouter Allijns, een uitzonderlijk politiek natuurtalent, vakkundig opgekweekt en klaargestoomd door daddy Joseph, onvoorwaardelijke adept van The Donald. Wouter is geen zwaartillende geest, niet de man die in politieke luiheid wil blijven leven, en zijn burgemeesterschap wordt een toffe tijd voor Kortrijk, de toekomstige beste stad van de Vlaanders. Wouter is een Sturm und Dranger, en hij cultiveert een super libertijnse levenshouding, wars van pompeus taalgebruik en pseudo-intellectueel geblaas, hij is de man van de vrolijke vriendschap, de uitbundige wijsheid, de tijd waarin de vervoering, de spot, de humor, de ironie en de zelfrelativering hun plaats terug zullen innemen in de Kortrijkse politiek. De jongen vertoont weinig fouten in zijn karakter, tenzij de verfijnde zinnelijkheid en speelsheid waarmee hij hoogstaande mooie dames en hun minnaars benadert in een sfeer van verbondenheid en vrije liefde. Wouter beschouwt zichzelf dan wel geen echte casanova, toch kan hij het niet laten de schijn te wekken er minstens een poging toe te wagen. Maar is dat een karakterfout ? Ik voel me een beetje zijn geestelijke schoonmoeder. Maar ik ga daar niet verder over uitweiden, het zou mij te ver leiden in praatjes die naar sensatie ruiken.”

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen