Burgemeester Vermeersch

 

 

 

 

PERSBERICHT

WOUTER VERMEERSCH STELT ZICH KANDIDAAT-BURGEMEESTER

Het Vlaams Belang in Kortrijk draagt Wouter Vermeersch voor als kandidaat-burgemeester bij de komende lokale verkiezingen. Vermeersch haalde met 35.200 voorkeurstemmen een recordscore, niet alleen in West-Vlaanderen maar ook in Kortrijk. “Ik heb gewacht op een duidelijk mandaat van de Kortrijkzaan om mijn kandidatuur te stellen en dat is er gisteren gekomen. Daarom stel ik mij formeel kandidaat als burgemeester van onze Guldensporenstad”, stelt een gemotiveerde kandidaat-burgemeester Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Wouter Vermeersch is met 3.139 voorkeurstemmen onbetwist de stemmenkampioen in Kortrijk op ruime afstand gevolgd door Axel Ronse (N-VA) (2.480 voorkeurstemmen), Philippe De Coene (Vooruit) (1.929 voorkeurstemmen) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD – Team Burgemeester – Stadslijst voor Kortrijk) (1.802 voorkeurstemmen). “Vanop dezelfde lijsttrekkerspositie bijna dubbel zoveel steun krijgen als de uittredend burgemeester is een onmiskenbaar signaal van de Kortrijkzanen”, zegt Vermeersch. “Lokale verkiezingen draaien steeds meer rond personen. Op 13 oktober 2024 ga ik dan ook niet alleen de lijst trekken, maar ik stel mij ook, voor het eerst, formeel kandidaat-burgemeester”, besluit Vermeersch op basis van de kiesuitslag van 9 juni.

Vermeersch is 39 jaar en sinds 2018 fractieleider in de Kortrijkse gemeenteraad voor het Vlaams Belang. De handelsingenieur was jarenlang ondernemer en is vandaag, als volksvertegenwoordiger, de specialist voor Vlaams Belang op Financiën en Begroting. Voor zijn werk in de Kamer van Volksvertegenwoordigers kreeg hij zeer goede rapporten. In het Nieuwsblad werd hij gerekend tot de ‘toppers’ en uitgeroepen tot ‘het beste Kamerlid voor Vlaams Belang’. In het Laatste Nieuws werd hij ingedeeld bij ‘zij die stenen verlegden’, bestempeld als ‘constructieve dossiervreter’ die ‘respect geniet bij meerderheid én oppositie’ en erin slaagde om ‘wetgeving te beïnvloeden’.

Ondertussen is duidelijk geworden dat, na de verkiezingsnederlaag van Van Quickenborne, Ruth Vandenberghe lijsttrekker zal worden bij de nieuwe Stadslijst voor Kortrijk (gemeenschappelijke lijst van Team Burgemeester/Open Vld en CD&V). “Ik zal nog gemotiveerder de handschoen opnemen tegen Vandenberghe”, reageert Vermeersch, die wijst op het gebrek aan politieke ervaring en dossierkennis bij Vandenberghe. “Fotogeniek zijn en een hoog knuffelgehalte hebben, volstaat niet om burgemeester te zijn van een centrumstad. In de drie jaar dat Vandenberghe waarnemend burgemeester was, raakte ze in de gemeenteraad niet verder dan het aflezen van de nota’s van haar kabinet. Onze bijvragen kon ze ook nooit ter plaatse beantwoorden. Voor ons is en blijft Ruth Vandenberghe een marionet van Van Quickenborne. Een stem voor Vandenberghe is uiteindelijk een stem voor Van Quickenborne. Wie meer van hetzelfde beleid wil, kan dus gerust stemmen voor de Stadslijst voor Kortrijk, N-VA of Vooruit, maar wie échte verandering wil, roepen wij op om opnieuw massaal te stemmen voor het Vlaams Belang!

Naam: Wouter Vermeersch
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk

3

AVV-VVQ

 

 

 

 

Waarde Jarretelle,

Gelieve bijgaand briefje op te nemen op uw fel gesmaakte weblog.

Vincent Van Quickenborne

Brief aan alle Kortrijkzanen.

Na mijn ontslag als minister heb ik erg diep gezeten. Vrouwke Anouk raadde mij aan haar elke dag meermaals vurig te beminnen en elke dag een goed werk te doen en dat hielp. Er zijn veel dingen misgelopen en veel mensen zijn daar boos over. Ik heb de goorste leugens verteld en jullie Kortrijkzanen belazerd en dat is een schande. Zo vertelde ik schaamteloos dat er geen schriftelijk voorakkoord was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
Niets is minder waar. Mijn handtekening staat onder het voorakkoord van 11 juli 2012, afgesloten ten huize van N-VA voorman advocaat Filip Daem in Wevelgem. Verder heb ik ook gelogen over de zogenaamde pipi-affaire waarbij vier van mijn beste vrienden, in dronken toestand, tijdens mijn verjaardagsfeestje tot driemaal toe gewaterd hebben tegen een politiecombi die voor mijn deur stond. Ik heb dat grappig tafereeltje met mijn eigen ogen gadegeslagen en vond het opwindend. Mijn verhaaltje over die luchtgitaar was een leugen. Ook mijn boezemvriend Peter Lanssens, alias Lange Peter, die eveneens op mijn feestje aanwezig was, was getuige van de wildplasserij en vond het bijzonder leuk. Ik heb het willen uitleggen, maar dat liep slecht af. Mijn leugens haalden de bovenhand.
Verder heb ik de Kortrijkzanen wijsgemaakt dat ik burgemeester zou blijven, wat er ook te gebeuren stond. Ook dat was leugen en bedrog, ik wist maar al te goed dat ik een ministerpostje boven het burgemeesterschap zou verkiezen. Vooral om financiële reden. Ik heb een duur villaatje af te betalen en mijn vrouwke brengt geen manna in het bakje. Wat was dat een leugen !
Ik vertoefde in een onbeschrijfelijke staat van gelukzaligheid toen het ministerpostje mij in de schoot geworpen werd. Ik was verliefd op het genot dat het ministerpostje mij bezorgde. Maar ik wil vermijden dat ik veracht en gehaat word omwille van de vele leugens die ik rondstrooide. Ik zal doen wat ik moet doen, als de plicht roept een goed parlementair worden en als de kans zich voordoet weer minister worden. Ik wil niet lafhartig, leugenachtig, lichtzinnig, wispelturig, besluiteloos en machiavelliaans overkomen. Ik vraag vergiffenis voor al mijn gore leugens. Excuus daarvoor. Ik wil weer een hoog gewaardeerde politieke homme du monde worden, een vrijdenker hors catégorie. Ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven.

Genegen,

Vincent Van Quickenborne
Burgemeester van Kortrijk

2

Volksverheffing

 

 

 

 

 

Beste jarretel, geachte heer hoofdredacteur, was zo vrij u zopas een relaas over te maken van een gebeurtenis die onlangs ons schooltje overkwam. Een eventuele publicatie zou ons ten zeerste verplichten. Alles voor de mentale volksgezondheid!
Met bijzondere hoogachting,
Christian 

Eerste Keus

Ik ben van mening dat als het goed is het ook eens mag gezegd worden. Ik heb het over de inspanningen die onze regionale, federale en commerciële zenders naar voor brengen om ons zwalpende, niet-wetende, verontruste en onbesliste kiezers wegwijs te maken in de duistere en soms ondoorgrondelijke wereld van het politieke bestuur. We worden verwend: de Afspraak, Kies24, het Conclaaf, de Verkiezingstafel…het kan niet op.

Vooral de inspanningen om de jeugd dichter bij politiek te brengen verdient alle waardering. Het programma Eerste Keus schiet hierbij de hoofdvogel. Hoe mooi toch, bijna het summum der democratie, dat wij, stuurloze jongeren, die hooggeplaatste bestuurders zomaar alle vragen mogen stellen. Vroeger was het anders . Voor uw 21 moest ge uw bek houden en naar mama en papa, Mr. Pastoor en de Meester luisteren.
Maar kijk, de tijden veranderen.

In het schooltje waar ik les volg in het derde ‘Bewaar’ van de Kleuter en Basisschool “Het Zonnestraaltje” in Pervijze, waren we dan ook zeer verblijd toen onze directrice mevrouw Burnie Outtie (een zij-instroomster die vroeger nucleaire geneeskunde doceerde aan de KUl) ons tijdens het springuurtje tussen de melk en de potjestraining de blijde mare bracht dat ons schooltje door de VRT uitverkoren was om aan een uitzending van de Eerste Keus mee te werken.
Hoera, natuurlijk. U zal nu wellicht opmerken of het wel relevant is dat we als 4-6 jarigen in de mogelijkheid zijn om het politieke gild reeds het vuur aan de schenen te leggen. Maar mispak u niet. Wij zijn van in de wieg opgegroeid met de smartphone en algoritmen en A.I. zijn ons dagelijks speelterrein. En plus vormen wij de toekomst die binnen een 15-tal jaren, en een 50-tal regeringen verder, het zal voor het zeggen hebben. Jawel, vroeg geleerd…! Daarbij past het perfect bij de strategie van onze staatsomroep om zo vroeg mogelijk de jeugd bij hun kijkvoer te kunnen voegen. Het hoeft niet altijd Ketnet te zijn, en daarbij zijn we niet allemaal Tik-Tok kindjes en Instagram gluurders.

En warempel, verleden week kwam reeds een TV-crew ter plaatse. Aangevoerd door die overjaarse scouts leider Ben Waes en dat halfbakken soepkieken Pieterjan Desmet. Om ons wat op te warmen hadden ze gotbetert een poppenkastje in elkaar geflanst, een soort spin-off van de Fabeltjes Krant . Meneer den Uil vertelde ons dat de “inwoners van het grote dierenbos mochten kiezen welke sujetten hen de beste nootjes en de mooiste nestkastjes gingen bezorgen en ze daarvoor een bolletje mochten rood kleuren. Wie de mooiste bolletjes kreeg zou, in ruil voor dikke noten en grote potten lekkere honing mogen beslissen hoe dit allemaal OK kwam.” En omdat “wij binnenkort als we wat groter waren ook bolletjes gingen mogen kleuren zouden Bumba Bart, Tubbie Tom en Tante Melissa ons komen vertellen hoe we dat het best konden doen.”
Complete onnozelheid, wisten we, maar we gaven die tuinkabouters toch een welwillend applausje. Alleen onze Fatima Farouck, altijd al een speelvogeltje geweest, kon niet nalaten te zingen van “alloo meneer de uil, uw kl..zijn zo vuil”, maar dit passeerde onopgemerkt.

Tijdens het speelkwartiertje hielden we crisisberaad. Onze Pierrot Vendredi, een mulatje van de derde generatie die zich ontpopt had tot een door iedereen aanvaarde natuurlijke klasleider, stelde zijn plan voor, dat we unaniem goedkeurden maar wijselijk geheim hielden.

En kijk, vrijdag j.l. arriveerde het VRT circus. Reikhalzend keken we uit naar onze slachtoffers. De eerste die ten tonele kwam was Bumba Bart, vermomd als een Nonkel Bob, gitaar incluis. Die De Wever natuurlijk. Kort erop intrede van Tubbie Tommie. Door zijn niet Arische trekken, eerder de looks van een illegale nord-africain, wisten we onmiddellijk dat het Van Grieken was. En last but not least Tante Melissa, in een hip mini-rokje en een topje met de afbeelding van een eekhoorntje, kortom een mooie reïncarnatie van tante Terry en Kraakje, wel goed gedaan.
Toen we vraagjes mochten stellen trad ons snode plan in actie. Eerst lieten we ons lieftallige Aissa op hen los. Met een verlegen stemmetje vroeg ze of we “in ons speeltuintje een nieuw schommeltje konden krijgen”. Vertederend antwoorden ze alle drie dat dit zeker kon want “ veel buiten spelen was zeer belangrijk”. Vervolgen stuurden we Muhammed Ben Salami in de vuurlinie. Poeslief vroeg hij of er ook een ‘snoezelhoekje’ kon komen.” Tuurlijk, lieve jongen, kraaiden ze unaniem.

Genoeg geleuterd dachten we. Volgens plan nam ik het woord en vertelde “dat ik uit een gebroken gezin kwam, waar papa mama door werkloosheid en gebrekkige gezondheidszorg respectievelijk aan de drank en de drugs waren geraakt, en elkaar geregeld afklopten, om te eindigen met de concrete vraag of partnergeweld nu al dan niet reeds in het strafwetboek is opgenomen”. Onmiddellijk volgde Jo Achim Bé Noit (eigenlijk noemt hij Joachim Benoit, maar door onze multi-culti inslag wordt zijn naam steeds verkeerd uitgesproken) die stelde dat hij “zich eigenlijk een meisje voelde en vroeg of er nu al werk was gemaakt met de transgenderrechten”. Nadien sprong onze Ali Boeba recht met de vraag of “het miljard aan wapens voor Oekraïne niet beter aan de zorg en het begrotingsgat zou worden gespendeerd en of de jammer genoeg geradicaliseerde jongeren ook geen jeugdsubsidie konden krijgen”
We zagen onze Bumba, Tubbie en Tante verbleken en ongemakkelijk op hun stoel schuiven. Jaja, met hun mond vol tanden zoals we zeggen. Toen we spontaan “c’est la lutte finale” inzetten grepen Waes en en Pieterjan in, riepen cut en begeleiden onze tenoren onder ons boe-geroep vlug naar de uitgang.

Tevreden kwamen we weer samen in het speeltuintje. Hopelijk was onze boodschap over gekomen dat we graag wat worden ingelicht, maar dat ze met hun overdreven betutteling en bepampering de pot op konden. De toekomst wenkt.

Christian Raes

Stadslijst

 

 

 

 

 

Waarde Jarretelle,

Mag ik vragen bijgaand stukje op te nemen op uw fel gewaardeerde blog.

Genegen,

Benjamin Vandorpe


Stadslijst voor Kortrijk

De geruchten gaan dat ik zal stoppen met de Kortrijkse politiek en de handdoek in de ring zal gooien. Niets is minder waar. Dit project voor Kortrijk ligt mij te nauw aan het hart om het op te geven en ik laat het dan ook niet kapen door een machiavellist als Quickie die enkel in zijn eigen overleven geïnteresseerd is.
Met een personage als Q wil ik niets meer te maken hebben, hij toont niet het minste respect en heeft ons een keer te veel bedrogen. Zijn schaamteloze leugen over het schriftelijk voorakkoord van 11 juli 2012 doet de deur toe. Quickie is de slechtste mens die ik ooit ontmoet heb. Hij levert uitzonderlijke staaltjes van ongeloofwaardigheid af en deinst er niet voor terug zijn volgelingen te verraden en als men zijn daden nagaat, blijkt dat deze allemaal ten dienste staan van zijn eigen profijt en glorie. Met zulke ploert wil ik niet in zee steken.
Daarom wil ik alleen meedoen als Ruthie de lijst trekt. Zij is een voorname politieke deerne die mijn volle bewondering en vertrouwen geniet. Haar politieke daden zijn groot en sommige zelfs buitengewoon groot. Haar wonderbaarlijke staaltjes van bekwaamheid en Kortrijkse staatsmanschap hebben mij diep getroffen, en met mij veel Kortrijkzanen.
Een kritische analyse van haar daden als burgemeester doet mij inzien dat zij tot de absolute top van de Kortrijkse politieke avant-garde behoort, die een ware revolutie kan ontketenen in het Kortrijks politieke reilen en zeilen. Ver weg van de chaos en verpaupering die de aan lager wal geraakte untermensch Quickie veroorzaakt. Quickie, een arrogant en naar mannetje, een politieke tuinkabouter die verloren gelopen is in zijn eigen fratsen en leugens.
Maar voor zo iemand als Ruthie heb ik een grenzeloze bewondering en respect. De waarheid omtrent hansworst Quickie met zijn pipigate is helemaal anders dan wat veel Kortrijkzanen denken, dat weet ik maar al te goed.
Met Ruthie en zonder de spektakeldemocratie van Quickie kunnen we bouwen aan een hechte ploeg voor het welzijn van alle inwoners van ons geliefd Kortrijk.

Op naar oktober 2024 met een Stadslijst voor Kortrijk.

Benjamin Vandorpe
gemeenteraadslid
ex-tsjeef

Lezing


Ze vragen hier weer wat ik aan het doen ben !
In Kortrijk zijn de 50ste zgn. “sinksenfeesten” aan de gang. Ik heb er niet veel gemist. Onze uitvalbasis en tegelijk bevoorradingplaats was zovele jaren de (toen nog nogal alternatieve) site “Limelight”.
Dit jaar moet ik verstek geven. Teveel werk ! Ik heb me wat op de hals gehaald zeg. Heb als redacteur van de alternatieve stadskrant (www.kortrijkwatcher.be) en beheerder van de groep “slechte Qortrijkzanen” het plan opgevat om een causerie te houden over het twaalfjarig bewind (min 3 jaar) van Vincent Van Quickenborne als burgemeester van Kortrijk. Ik wou consequent blijven want hield al zo een lezing (20 jaar geleden!) over het het bestuur onder burgemeester Stefaan De Clerck.
Maar een lezing over Quickie’s handel en wandel vraagt immens veel werk. Ik ben nu een lijst actieplannen (260 blz.) uit zijn bestuursperiode aan het turven om te zien of het wel waar is wat hij beweert: dat hij er 80 procent van heeft verwezenlijkt.
Gelukkig (eigenlijk jammer) bestaat Limelight niet meer. Anders zou ik niet kunnen thuis blijven.
Bon.
Als u dus zou willen weten of Quickie gelijk heeft, kom dan maar af naar mijn optreden. Het is met lichtbeelden nog wel, en gratis !
Plaats: hotel Ibis Styles, op ’t Hoge (Kennedypark 1). Wanneer? Op 31 mei om 20 uur.
P.S. Dat wordt GEEN kiesmeeting hoor.
Nondedju. Waar ben ik aan begonnen.
2

Gezond Verstand

‘Gezond Verstand Kortrijk’ is een politiek rariteitenkabinet van vrijdenkers, libertijnen, pronkers en cafétoogfilosofen. “Wij willen meer dialoog, meer geloofwaardigheid, meer gezond verstand, meer leute en minder blasé en bluffers in de politiek”, aldus de voormannen, blagueurs eerste klasse. Zij zoeken nu soortgenoten.

De twee voormannen zijn ene Tom De Vlaminck en Philippe Gosselin, volstrekt onbekende Kortrijkse snoeshanen, ze noemen zich geen saaie middenmoters maar politieke toppers. Ze zijn de onbetwiste führers van de nieuwe politieke diergaarde. Tom en Philippe zijn het kotsbeu dat het gezond verstand niet meer zegeviert, wel regeert eigenbelang, opportunisme, carrièrisme, zakkenvullerij, leugenachtigheid, bedrog, schone schijn, innerlijke leegheid en loze beloften.

Gosselin & De Vlaminck : “Wij zijn een genootschap van wakkere burgermannen. We vinden onszelf en de burgerman belangrijk en met de burgerman van onze stad wordt veel te weinig in dialoog gegaan. De geloofwaardigheid is er niet en er worden grove leugens verteld en loze beloften gedaan. Zo loog machiavellist Quickie staalhard over het bestaan van het schriftelijk voorakkoord van 11 juli 2012. En over pipigate is het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. Nu hokt politieke vagebond Quickie, een naar mannetje met onwelvoeglijke manieren, samen met zijn aartsvijanden de schijnheilige tsjeven met de onbetrouwbare Steffie De Clerck., en met de tuinkabouters Vanhoenacker, Vandorpe, de Bethune, Soens en Cattebeke, die zich als slaafse honden onderwerpen aan de oekazen van Quickie, enkel en alleen om de postjes veilig te stellen. We zetten geen beroepspolitiekers op onze lijst, maar goedmoedige burgers zonder stamboom met een hogere scholingsgraad, een politieke avant-garde, die in de naam van de rechtzinnigheid en geloofwaardigheid bergen kan verzetten. Uiteindelijk is het ons doel om in de Kortrijkse gemeenteraad te geraken en Quickie en zijn trawanten, onuitputtelijke bron van verbazing en ergernis, te confronteren met onze onbezoedelde inzichten en geloofspunten. We nemen onszelf bloedserieus, samen gaan wij naar een nieuwe toekomst voor Kortrijk.”

1

Strijd om de sjerp

 

 

 

 

Zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Een analyse door sterreporter Peter Lanssens, alias Lange Peter, intimus van Quickie, en de linksdraaiende professor Nicolas Bouteca.

Lanssens : “De Kortrijkzanen zijn redelijk tevreden over de esbattementen van het stadsbestuur de voorbije zes jaar. Ik zie op het eerste zicht weinig problemen, Quickie en consorten hebben dat uitstekend gedaan. Toch is er stront aan de knikker. De Kortrijkzanen zijn niet vergeten hoe Vincent vaandelvucht pleegde, zijn belofte brak en zijn burgemeesterssjerp inruilde voor een postje als minister. Ruthie, alias miss Kortrijk, kreeg de sjerp toegeworpen en zij deed dat bijzonder goed, werd zeer populair. Bovendien zit Quickie ook in de privésfeer met een probleem, pipigate blijft nazinderen. En wie gelooft de man nog, na de grove leugen over het schriftelijk voorakkoord van 11 juli 2012 ?”

Bouteca : “Het vertrouwen in Quickie en zijn coalitie kreeg een ferme knauw. Hij zocht zijn toevlucht tot de tsjeven. Ze moeten Quickie en zijn team van de ondergang redden. Hannelore Vanhoenacker, Benjamin Vandorpe, Felix De Clerck en Mia Cattebeke warmen zich al op voor een schepenpostje. De coalitie Team Burgemeester, N-VA en sossen ligt in de lappenmand. Uit een bron uit de omgeving van Quickie kwam ik ter ore dat hij van plan is na de verkiezingen een nieuwe coalitie te vormen met de sossen indien de alliantie Team Burgemeester en de tsjeven geen meerderheid behaalt. Quickie veracht de N-VA die hij na de verkiezingen wil dumpen. Het is bang nagelbijten voor schepentjes Ronse en Detavernier.”

Lanssens : “Quickie krijgt zware concurrentie van Ruthie wiens populariteit hoge toppen scheert. Heeft Quickie zijn hand overspeeld door Ruthie waarnemend burgemeester te maken ? Kwatongen beweren dat de ambitieuze Ruthie met een scheurlijst dreigt indien ze de lijsttrekkersplaats niet krijgt. Minnaar schepentje Wout Maddens zou haar volgen, en ook schepentje van economie, middenstand en boeren Allijns, die er àlles voor over heeft om in 2036 een gooi naar het burgemeesterschap te wagen.”

Bouteca : “Wat met kandidaat-burgemeester en huidig schepentje Axel Ronse met zijn mini-portefeuille Cultuur ? Axel maakt zich onnoemelijk belachelijk door zich als kandidaat-burgemeester aan te dienen. Hij is vierkant tegen de multicultuur en bezigt ongegeneerd de woorden ‘neger’ en ‘bruine’ medemens. Hij ligt niet goed in de markt bij de wokies en de snobistische cultuurluizen en riskeert naast de prijzen te vallen. Zijn nationale carrière is geen zekerheid en ruwe woesteling Quickie is van plan om de Vlaamsch Nazionalisten te dumpen na de verkiezingen. Axel dreigt aan lager wal te geraken en moet binnenkort op zoek naar een nieuwe job. Misschien valt hij in de smaak, zijn innerlijke rijkdom, de rijkdom van zijn geest en zijn onuitputtelijke levendigheid van gedachten behoeden hem wellicht voor de totale ondergang. Voor de strijd om de sjerp zal hij niet in beeld komen.”

2

Oelewapper

 

 

 

 


Geachte Jarretelle,

De eer die me nu te beurt valt is moeilijk vatbaar. Ik besef dat ik nu, in mijn nog prille carrière als lullende en meestal lallende amateurscribens oelewapper, word opgenomen in dit eliteblad een mijlpaal betekent. Ik ben er mij van bewust dat mijn geschrijfsel verbleekt tussen die spitsvondige hoogstaande politieke en sociologische opiniestukken, en plus geschreven in een literair verantwoorde maar zelfs voor de modale Kortrijkzaan begrijpbare taal, spijts deze toch gekend is een omhooggevallen boerelul die slechts over de wijven en de VK kan lullen. Het wijze inzicht die u ons biedt achter de duistere schermen van onze dorpspolitiek is dan ook van een onschatbare waarde, ik zou zelfs het woord volksverheffing durven gebruiken.
Naar ik in de coulissen verneem zou er sprake zijn van de opmaak van “Jarretelle, het officiële huldeboek”, het minste wat de Stad zou kunnen doen. Ook geruchten omtrent een straatnaam doen de ronde. Ik verleen mijn onvoorwaardelijke steun aan beide initiatieven. Benieuwd welke partij voorgaande aan hun kiesbeloften zal toevoegen.
Nogmaals dank, met een aanstekelijk glimlachje en heel genegen,
Yours truly,
Christian Raes

2

Scheve schaats

 

 

 

 

.
Waarde vriend Jarretelle,

Wil dit waargebeurd verhaaltje op uw Jarretelle plaatsen.
Met veel dank.

Genegen,
Christian Raes

Kunstschaatsen.

Ik heb een lieve en zeer mooie vriendin. Een echt model, een Bengaalse tijgerin.
Rank en slank, benen tot in de oksels, uitnodigende borstjes, Zoeloelippen, en blondine bovendien. (Alhoewel dit laatste geen conditio sine qua non is). Verleden week hebben we haar 78-ste verjaardag gevierd.
Zoals het mensen van onze stand en vooral ouderdom betaamt, geen wilde braspartij natuurlijk. Nee hoor, een succulent chocoladetaartje, met een koffietje, gezellig gezeten aan haar met een fleurig tafelkleedje georneerde keukentafel. Dit alles in haar gezellig service flatje. Gelegen in een parkje, met zicht op een vijvertje, waar donzige baby-eendjes naarstig meepeddelden met hun fiere mama. Zeg zelf, perfecte setting voor een leuke tête a tête.
Nu ben ik een curieus baaske. Het was me opgevallen dat overal in haar flatje mooie kleurenfoto’s hingen van een sierlijke jonge deerne die met een zekere wellust de nobele kunst van het ijsschaatsen beoefende.
Vandaar haar goed figuur, dacht ik wijs.
Ik kon me dan ook niet bedwingen, om quasi ongeïnteresseerd langs mijn neus weg te vragen of “het souvenirs van vroeger waren”.
Ze keek me wellustig aan. Haar mooie blauwe ogen tintelden. “Dat ben ik”, zei ze nederig, “nog mee gedanst in Holiday on ice”. Ja, dan moet je toch even slikken.
Misschien om mij van de schrik te laten bekomen haalde ze fluks de fles Cointreau boven. “IJsblokje? “, vroeg ze lief. Nu lukt het dat ik na een taartje niks liever lust dan Cointreau met een ijsblokje. Voor zo veel gastvrijheid voelde ik me dan ook zedelijk verplicht mij ongelooflijk geïnteresseerd te tonen in haar schaatscarrière. Vol enthousiasme volgde een rondleiding langs de foto’s.
“Kijk hier, Holiday on Ice, Antwerpen, met Robin Coussins”, “hier met de nog zeer jonge Kelly Pfaff “, enz..
Jaja allemaal leuk, kunstig en artistiek verantwoord, en gelukkig was er de Cointreau.
Maar het werd toch wat veel toen ze voorstelde om gezellig samen naar een opgenomen video te kijken waarin onze Belgisch nieuw schaatsfenomeen, een zekere zeer mooie Loena, een wervelende prestatie neerzette. Dat zwaanachtig geschuifel over de ijspiste, en dan als een losgeslagen wasturbiene voortdurend pirouettes draaien, heel zeker, kunstig, prachtig …maar ik zie toch liever voetbal of biljart. Maar beleefd bleef ik “ach”, en “ooh” en “o wat mooi “ roepen, terwijl ik dapper de fles leeg maakte.
Onvermijdelijk kwam de vraag of ik ook liefhebber was van de schaatskunst, en of ik eventueel in was voor een gezamenlijk schaatspartijtje.
Ik kreeg plots last van enkele jeugdtrauma’s.
Primo het obligate rolsschaatsen, waarbij je ijzeren gewrochten met heel wat gevijs en gesjor rond je voeten moest vast binden . Die dingen wogen als lood, en gegarandeerd zat er zo’n roze wiel los zodat je na enkele onnozele ganzenpassen op je kliesters viel.
Secundo een afspraakje met een mooi meisje, genaamd Gisèle, figuerés vous, vanuit la belle ville de Mouscron. Afspraak op de “patinage de Gullegem”.
Ik ging daar af als een complete kluns, die zich amechtig langs de boorden vasthield, terwijl Gisèle er sierlijke baantjes trok. “Une romance perdue”, echt..
Nam nog een teug van de Cointreau. En sprak de wijze woorden: “lieve schat, de enige schaats die ik wil rijden, is een scheve”. Ik vond dit grappig, kreeg een stijve. Maar zag bij mijn geliefde dat het minder gesmaakt werd.
Het afscheid was nogal koel.
Ik schrijf me weer in een biljartclub.

2

Steef & Tsjeef

 

 

 

 

………………klik op de foto

Stefaan en Felix De Clerck blijven botsen over het Kortrijkse kartel met aartsvijand Quickie.
“Die man vertoont immoreel gedrag” (Stefaan).

Er heerst een gemoedelijke sfeer ten huize Stefaan De Clerck wanneer wij arriveren voor een uitzonderlijk diepte-interview.

Jarretel : Waarom steken de Kortrijkse tsjeven in zee met burgemeester Quickie, Felix ?

Felix : Kijk, het ding is dat we na 12 jaar de oppositie kotsbeu zijn. Wij willen ten allen prijze weer aan de macht geraken en daarvoor is soepele omgang met onze christelijke basisbeginselen een dwingende vereiste. Ruthie, die weer burgemeester hoopt te worden, ging onmiddellijk door de knieën en daarna Quickie die er een  kans in zag om de N-VA, die hij hartsgrondig haat, over boord te kieperen. Ik heb het project goedgekeurd, ik ben een hondstrouwe partijslaaf.

Jarretel :  U gaat niet akkoord, mijnheer Stefaan ?

Stefaan : Wel, euh, in principe wel, maar niet met Quickie. Het gaat voor mij over de persoon Quickie, die diep in zijn binnenste beseft dat hij felle weerzin opwekt. Ik ben niet vergeten wat er 12 jaar geleden is gebeurd toen hij mij een dolk in de rug stak. Quickie is geen integer persoon, hij is een onbetrouwbare paljas die er niet voor terugdeinst alle princiepen over boord te gooien om zijn doel te bereiken. “Een machiavellist pur sang”, zegt Kortrijkwatcher. Er zijn zoveel verhalen én feiten die van hem een verachtelijk, lichtzinnig, hatelijk, leugenachtig en lafhartig personage maken. Een roofzuchtig politiek dier. Denk aan pipigate, aan Kamping Kitsch waar hij met vuile manieren beschonken rondliep en denk vooral aan zijn onvergeeflijke leugen aangaande het schriftelijk voorakkoord van 11 juli 2012. Ik voer strijd tegen illusies, domheid, innerlijke leegheid en verraad.

Felix : Ja ik beaam, zo is dat pa, maar pas op, ook aan jou werden destijds zaken toegedicht die niet helemaal koosjer waren. Zo bijvoorbeeld de beruchte omkoopzaak van 4 oktober 2005, waarin jij genoemd werd als spin in het web. Gelukkig werd de corruptiezaak vakkundig in de doofpot gestoken. Hou je dus gedeisd als het over de integriteit van Quickie gaat.

Stefaan : Laten we daarover zwijgen, het zijn oude koeien.
Heden ten dage gedraag ik mij als een integer persoon die trouw zweert aan de christelijke princiepen en aan wie niets te verwijten valt.

Jarretel : Zal Quickie de lijst trekken ?

Felix : Dat is helemaal niet zeker. We zitten met Ruthie opgescheept die enorm populair is. Zij zal de eerste plaats opeisen en dreigt met een scheurlijst als ze haar zin niet krijgt. Ruthie heeft alle steun in het schepencollege en bij de tsjeven. De verkiezingstijd wordt geen toffe tijd voor Quickie die nerveus rondloopt en zoals de zaken evolueren dreigt hij naast de burgemeestersjerp te grijpen.

Jarretel : Mijnheer Stefaan, bent u kwaad op uw zoontje Felix ?

Stefaan :  Bah neen gij, Felix heeft niks anders om handen, hij droomt ervan schepentje van economie & boeren te worden.
Ik wil hem niet tegenhouden, ik zal hem steunen door dik en dun. Mocht hij mislukken dan zit hij zonder job. Dat mag niet gebeuren. Felix is niet het toppunt van talent natuurlijk, maar hoeft dat in de Kortrijkse politiek ? Zijn Wouter Allijns, Axel Ronse, Axel Weydts, Wout Maddens en Kelly bekwamer ? Ik denk het niet.

Felix : Ik had nooit op die foto vlak achter Quickie mogen staan. Papa verkeerde niet in een vrolijke stemming nadat ik hem meedeelde dat ik door Quickie een schepenpostje beloofd werd, ‘een onbetrouwbare vlegel’, zegt papa. Papa is uit zichzelf tot het inzicht gekomen dat ik geen andere keuze heb dan meedoen met Quickie, geen waardeloos inzicht als u het mij vraagt.

Stefaan : Die foto heeft inderdaad emoties opgewekt. Felix vlak achter Quickie. En hij kaapte de micro die voor Ruth bestemd was. Het bevestigt mijn inzicht dat die man een onbetrouwbare rekel is, die alleen aan zijn eigen postje denkt en goed menende medestanders een loer draait als het hem goed uitkomt. We hebben de laatste truuk van die politieke schavuit nog niet gezien. Hopelijk trapt Felix niet in de val.

Jarretel : Felix staat pas op de vierde plaats voor de federale verkiezingen ? Is dat niet wat magertjes, mijnheer Stefaan ?

Stefaan : Ja dat is zo. Daar ben ik zeer bedroefd over. Mijn jongen wordt onderschat. Zal ik weer een postje buiten de politiek voor hem moeten zoeken, ik vrees van wel.

Jarretel : Had u op politiek vlak niet verder willen staan, Felix ? U bent de eeuwige belofte.

Felix (zijn ogen krijgen iets dromerigs) : Ja dat is zo. Ik kan niet verkozen geraken. Maar ik volg mijn eigen pad. Ik heb 12 jaar dankzij de tussenkomst van mijn papa een postje in de kunstensector bekleed. Mijn vierde plaats is een onverkiesbare troostprijs, ik koop daar niets mee. Papa Stefaan is al op zoek naar een jobke buiten de politiek. Misschien kan hij mij binnenloodsen bij Proximus, waar hij voorzitter is.

Stefaan : Zo is dat. Ook ik ben ontgoocheld over de kansen die Felix in de politiek krijgt. Hij moet nu hopen op een schepenpostje, maar met de onbetrouwbare schurk Quickie kan het alle kanten uit.

Jarretel : Hebben jullie een lijfspreuk ?

Stefaan : Ik bemin het verraad, maar haat de verrader.

Felix : Alle grote mannen zijn bescheiden.

5

2 miljoen

 

 

 

 

……………Persbericht

“AAN DIT TEMPO ZAL HET KORTRIJKS STADSBESTUUR 2 MILJOEN EURO BIJEEN FLITSEN”

Op basis van de meest recente cijfers, opgevraagd door Carmen Ryheul (Vlaams Belang), blijkt dat het Kortrijks stadsbestuur op weg is om jaarlijks 2 miljoen euro bijeen te flitsen bij automobilisten. “Hoewel de flitspalen en trajectcontrole helemaal nog niet werken, weerhoudt dat het stadsbestuur niet om aan de lopende band te flitsen. Met verkeersveiligheid heeft dat niets te maken, met het vullen van de stadskas des te meer”, stelt Ryheul vast.

Sinds 1 oktober 2023 worden in Kortrijk GAS5-boetes uitgeschreven, dat zijn boetes voor snelheidsovertredingen in zone 30 of 50 die niet langer in het federaal verkeersveiligheidsfonds terechtkomen, maar rechtstreeks in de stadskas. De Stad rekende aanvankelijk, over 2024, op een netto jaaropbrengst van één miljoen euro en zou hiervoor een bestaande trajectcontrole (Rekkemsestraat, Marke) en twee snelheidscamera’s inzetten. Het stadsbestuur besliste echter in september 2023 om in functie van die GAS5-boetes, voor 250.000 euro, drie vaste flitspalen te kopen die zullen worden opgesteld in de Erasmuslaan (Kortrijk), de Hoge Dreef (Heule) en de Rollegemseweg (Rollegem).

Uit vragen van Carmen Ryheul, gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang, aan de Politiezone VLAS blijkt nu echter dat die flitspalen nog steeds niet operationeel zijn. Deze vaste, onbemande camera’s werden ondertussen geplaatst en geijkt maar zijn nog niet operationeel, dat gebeurt vermoedelijk pas in mei 2024. Ook de trajectcontrole in de Rekkemsestraat (Marke) wordt nog steeds niet ingezet voor GAS5. De overdracht van de data en de vernieuwing en ijking van de camera’s moet nog geregeld worden. Daardoor gebeuren alle controles momenteel nog met mobiele en dus bemande camera’s.

Dat weerhield het stadsbestuur er echter niet van om aan de lopende band te flitsen. Ryheul vroeg het aantal vaststellingen op bij het Kortrijks stadsbestuur: “Tussen 1 oktober 2023 en 29 februari 2024 schreef het stadsbestuur maar liefst 10.616 boetes uit, waarvan 6.796 overtredingen in het laatste kwartaal van 2023 en dat aan gemiddeld 76,45 euro per boete. Ondanks het feit dat de flitspalen en trajectcontrole nog niet actief ingezet worden, werd niet geaarzeld om mobiele camera’s in te zetten. Deze zijn bemand en dat zet dus bijkomende druk op ons politiekorps. Het zoveelste bewijs dat er tot elke prijs moet geflitst worden om de stadskas te spijzen. Als verkeersveiligheid het einddoel zou zijn, dan zou er ingezet worden op extra investeringen in pakweg verkeersremmende weginfrastructuur. Maar dat is niet het geval.”

Vlaams Belang Kortrijk waarschuwde eerder al dat het om een platte financiële operatie gaat. Uit het antwoord van het stadbestuur blijkt bovendien dat het flitstempo serieus vóór zit op schema. Tijdens het laatste kwartaal van 2023 bedroegen de bruto-ontvangsten voor Kortrijk 519.557 euro (348.676 eur netto) wat neerkomt op een geraamde jaarlijkse bruto-ontvangst van 2.078.228 euro (1.394.704 euro netto). Sinds begin dit jaar wordt dat hoge flitstempo bestendigd met 1.587 boetes in januari en 2.233 inbreuken in februari 2024. “Aan dit tempo zullen inwoners en bezoekers van onze stad meer dan 2 miljoen euro bijdragen aan de Kortrijkse stadskas. De tactiek van het stadsbestuur is ondertussen bekend: eerst overal zones 30 invoeren en daarna maximaal gaan flitsen. Wij zijn met het Vlaams Belang een groot voorstander van meer verkeersveiligheid, maar daarmee heeft het jammer genoeg niets te maken. Met het dichtrijden van het gat in de lekgeslagen stadskas des te meer. We blijven er voor pleiten om dat boetegeld in een apart verkeersveiligheidsfonds te stoppen om zo versneld te investeren in de Kortrijkse verkeersveiligheid, vooral dan in schoolomgevingen, verkeersremmende infrastructuur en betere fiets- en voetpaden in het centrum en de deelgemeenten”, besluit Ryheul.

Contact:

Carmen Ryheul, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeente- en politieraadslid Kortrijk
0491/91.62.74

3

Flirt

Op verzoek van wouldbe burgemeester Ruthie

1

Bib

 

 

 

 

De nieuwe bibliotheek op de tip van Buda-eiland komt er niet als N-VA opnieuw mee mag besturen vanaf 20

De overmoedige ‘kandidaat-burgemeester’ schepentje van Cultuur Axel Ronse: “Kijk, als wij weer in het stadsbestuur geraken zal de geplande nieuwe bib er niet komen. De kostprijs van die nieuwe Bib wordt geraamd op 40 miljoen euroots. We zijn niet zot hé, dat is veel te veel. De oude bib werd recent opgefrist en kan dus nog tientallen jaren mee.”

Burgemeester Quickie reageert zelfverzekerd : “Ach, die Ronse en zijn N-VA blazen hoog van de toren, maar ze moeten goed beseffen dat ik hen na de verkiezingen zal dumpen. Onze samenwerking met de tsjeven zal ervoor zorgen dat wij van team burgemeester, indien we niet de absolute meerderheid behalen, kunnen kiezen tussen de Groenen en de Sossen om aan een meerderheid te geraken. De Vlaamsche nazionalisten zullen we niet meer nodig hebben. Ronse mag al beginnen uit te kijken naar een nieuwe job. Dus die nieuwe bib op de tip van Buda komt er wèl ! Ik ben trots op mezelf. Want mijn beslissing om samen te gaan met de tsjeven is toch mooi gelukt, tot nu toe. Wat zullen de Kortrijkzaantjes wel niet denken over mij. Wat zullen ze zeggen als ze me zo succesvol bezig zien. Eigenlijk moest ik voor de gein de opstandige N-VA-ers Ronse en Detavernier nu al buitengooien en vervangen door de meegaande tsjeven. Maar dat ga ik niet doen, geen angstaanval bij Ronse en Detavernier uitlokken. Ik ben een man uit één stuk en van mijn woord. Meer heb ik daarover voorlopig niet te vertellen.”

2

Rochus

 

 

 

 

PERSBERICHT

Artistieke vrouwen verenigen mode en kunst in eerste expo, met ontwerpster op rust Moniek Gheysens en beloftevol talent Pauline Mylle

Artistieke vrouwen die de symbiotische relatie tussen mode en kunst benadrukken en bezoekers aanmoedigen om over de verbinding tussen mode en kunst na te denken. Daar draait de expo Les Rebelles Sacrées rond, met Art Church Rochus in Kortrijk als decor. De expo verenigt ook generaties, met modeontwerpster op rust Moniek Gheysens uit Heule en de jonge beloftevolle modeontwerpster Pauline Mylle uit Kortrijk.

Moniek Gheysens stelt voor het eerst haar kunstwerken tentoon. Het laat de modeontwerpster op rust toe om met haar ervaring en talent haar unieke visie en artistieke flair tot uiting te brengen. In diverse kunstvormen, die haar unieke stijl weerspiegelen. Les Rebelles Sacrées omvat nog topwerken, zoals van Saskia De Tollenaere, Heidi Ukkonen, Diane Marie Uwase, Tramaine de Senna… om voor een gepaste ‘art pairing’ te zorgen.

Verder niet te missen: tijdens de unieke tentoonstelling is er de lancering van de eerste ‘seasonal ready-to-wear’ collectie van Paulini. Dat Belgische modelabel is het geesteskind van de jonge beloftevolle modeontwerpster Pauline Mylle. Ze behaalde in 2020 haar Master in Design aan de gerenommeerde London College of Fashion en liep stage bij modemerken Haider Ackermann en Emilia Wickstead, alvorens haar eigen vleugels uit te slaan.

Elegante vrouw

De aankomende collectie van Paulini weerspiegelt de levensstijl van de elegante vrouw en biedt in dat kader veelzijdige stukken, die zijn ontworpen om naadloos over te gaan van dag naar nacht. Van gestructureerde tops tot vloeiende jurken, elk ensemble is in huis door het Paulini team vervaardigd.

Met een scherp oog voor detail en een focus op kwaliteitsvol vakmanschap heeft Pauline Mylle een collectie samengesteld die inspeelt op het verlangen naar mode die zowel draagbaar als onderscheidend is. Elk ontwerp vertelt een verhaal waar traditie en innovatie elkaar kruisen. Pauline Mylle werkt met rijke, luxueuze stoffen, mooie knopen en modeaccessoires, maar kiest voor eenvoudige belijningen.

De expo brengt met andere woorden een uniek perspectief op het creatieve proces en inspireert bezoekers om de artistieke waarde van mode te waarderen. Advocaat Jan Leysen, gepassioneerd in kunst, opent de vernissage op vrijdag 22 maart om 18 uur. De tentoonstelling is open op zaterdagen 23 en 30 maart en zondagen 24 en 31 maart – telkens van 10 tot 18 uur – in Art Church Rochus aan de Doorniksewijk 85.

Meer info: https://www.artchurchrochus.com

1

Verkiezingen

Een blik achter de schermen van de verkiezingen

De helft van de wereldbevolking trekt dit jaar naar de stembus, en daarmee wordt 2024 is het grootste verkiezingsjaar in de geschiedenis. Ook in ons land kiezen we nieuwe vertegenwoordigers op alle niveaus.

Drie experten bieden een kijk achter de schermen:

  • Silke Goubin gaat in op ons stemgedrag en politiek vertrouwen: hoeveel vertrouwen hebben we nog in politici en partijen, en wat mogen we verwachten van de grote groep jongeren die voor het eerst gaan stemmen?
  • Bart Maddens geeft tekst en uitleg bij de financiële kant van de verkiezingen: zijn onze stemmen te koop, en breken de campagne-uitgaven alle records?
  • Wouter Wolfs richt zijn blik naar het Europese niveau: wordt het Europees Parlement overgenomen door eurosceptici, en welke consequenties zal dat hebben voor het Europese project?

Waar?

KU Leuven Kulak (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk)
Of volg online via livestream.

Wanneer?

Maandag 6 mei 2024, van 19.30 tot 21 uur

 

1

Verkiezingsbeloftes

 

 

 

 

Welke verkiezingsbeloftes uit 2018 werden gerealiseerd in Kortrijk ? En welke niet ?

https://www.hln.be/kortrijk/welke-verkiezingsbeloftes-uit-2018-werden-gerealiseerd-in-kortrijk-en-welke-niet-de-opening-van-de-verlaagde-leieboorden-vieren-we-feestelijk-in-september~a1aa9d50/

Hier de reactie van de oppositie :

“Het gaat binnen het stadsbestuur al lang niet meer over de inhoud, wel over postjes. Van Quickenborne zou bij wijze van spreken zijn eigen moeder verkopen om nog burgemeester te kunnen blijven”, reageert Wouter Vermeersch, fractieleider voor Vlaams Belang in Kortrijk.

De deontolo­gie en de integri­teit van Van Quickenbor­ne worden door vertegen­woor­di­gers van zo goed als elke Kortrijkse partij openlijk ter discussie gesteld

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)

“Uit de jaarlijkse stadsmonitor maken wij op dat 71 procent van de Kortrijkzanen geen vertrouwen meer heeft in de stadscoalitie. En na de opslorping van CD&V binnen Team Burgemeester hebben zelfs coalitiegenoten N-VA en Vooruit geen vertrouwen meer in Van Quickenborne en zijn partij.”

“De deontologie en de integriteit van Van Quickenborne worden door vertegenwoordigers van zo goed als elke Kortrijkse partij openlijk ter discussie gesteld. Zo kan natuurlijk niet meer degelijk verder bestuurd worden. De Kortrijkse politiek is één pot nat geworden en wil vooral meer van hetzelfde beleid. Het wordt voor de kiezer in onze Guldensporenstad dus steeds duidelijker dat er pas echte verandering kan komen met Vlaams Belang. Het is, ook in Kortrijk, tijd voor ander en beter”, aldus Wouter Vermeersch.

Voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning is de stad er niet beter op geworden

David Wemel (Groen)

Volgens Groen-fractieleider David Wemel legde het huidige stadsbestuur – “gezien de omstandigheden” – een verdienstelijk parcours af. “Maar wie realisaties naast beloftes legt, komt eerder van een kale reis thuis. Zeker wat betreft de vergroening. Als je hoort dat het de éérste verkiezingsbelofte is van de nieuwe campagne van Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk, geven ze zelf toe dat er qua vergroening in de stad nog erg veel werk op de plank ligt”, zegt David Wemel.

“Zo zijn de beloofde hectares natuur en bos verre van gerealiseerd. Daarnaast moet ook op het gebied van betaalbaar wonen écht een versnelling hoger worden geschakeld. De vele projecten die er zijn bijgekomen, zijn ofwel exclusieve – en dus dure – appartementen langs de Leie, ofwel klassieke verkavelingen waarbij op geen enkele manier rekening wordt gehouden met de eisen en de inzichten van deze tijd. Relatief grote kavels, veel vrijstaande woningen, gericht op de auto en zonder gemeenschapsvoorzieningen. Voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning is de stad er niet beter op geworden.”

“De wachtlijsten voor een sociale woning krimpen niet. Tot slot blijven er veel uitdagingen rond fietsveiligheid. De fietszone in de binnenstad is goed, maar over het algemeen laat de kwaliteit van fietspaden in Kortrijk te wensen over. Als we punten mogen geven, geven we een 6 op 10. Wij zien met Groen nog veel mogelijkheden om Kortrijk in de toekomst nog meer te doen wemelen”, aldus David Wemel.

Van CD&V kregen we geen antwoord. Wat er wellicht mee te maken heeft dat de christendemocraten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sinds kort deel uitmaken van het nieuwe Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk en de facto dus geen deel meer uitmaken van de oppositie in Kortrijk.

(Peter Lanssens, HLN)

 

1

Spoedzitting

 

 

 

 

Persbericht

VLAAMS BELANG VRAAGT SPOEDZITTING KORTRIJKSE POLITIERAAD NA AANSLAG OP POLITIE

Het politiecommissariaat in de Minister de Taeyelaan in Kortrijk is dinsdagochtend getroffen door een aanslag, waarbij een molotovcocktail naar de inkomhal is geworpen. Vlaams Belang Kortrijk vraagt drastisch ingrijpen en wil de Kortrijkse politieraad in spoedzitting bijeenroepen.

De feiten van geweld in Kortrijk stapelen zich op en worden steeds driester”, reageert fractieleider en kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), “De fysieke aanvallen op onze agenten zijn haast niet meer te tellen en dit is bovendien de tweede aanslag op de Kortrijkse politie in drie jaar tijd. Zonder drastisch ingrijpen dreigt de situatie nog verder te escaleren. Het is tijd dat er krachtiger wordt opgetreden tegen dat geweld. We moeten ons focussen op de toegenomen onveiligheid in Kortrijk en haar deelgemeenten en op de bestrijding van het toenemend geweld tegen onze agenten. Maar wij voelen steeds weer aan dat de stadscoalitie van Team Burgemeester (Open VLD), N-VA en Vooruit in Kortrijk bang is om daarbij man en paard te noemen”.

De dader, het zou om een 17-jarige jongeman gaan, zou opgepakt zijn toen hij probeerde te vluchten. Het parket communiceert in de loop van de dag over de omstandigheden.

Voor Vermeersch is het wel al duidelijk dat de politici in het stadhuis de voorbije jaren het probleem niet durfden aan te pakken. “Criminelen allerhande, ook minderjarige, hebben zich door deze laksheid gesteund geweten in hun visie dat onze politiemensen niets anders zijn dan bewegende schietschijven en hun politiekantoren schietkramen.” Het Vlaams Belang pleit daarom voor een nultolerantie en doorgedreven snelrecht bij geweld tegen politiemensen, brandweerlui en hulpverleners. “En die aanpak kan zich echt niet beperken tot de feiten waarbij geraakt wordt aan de fysieke integriteit van deze mensen”, besluit Vermeersch. “Ook hun infrastructuur en materiaal moet absoluut gevrijwaard blijven.

Wouter Vermeersch
Vlaams Belang Kortrijk

1

Stadslijst (7)

 

 

 

 

 

……klik op de foto

“De Stadslijst, wat een vertoon!” 

Badinerende ontboezemingen van schepentje Philippe De Coene : “Bij deze machtsgreep van machiavellist pur sang Quicke blijven wij koelbloedig, wij van de sossen krijgen er een boost van. Quickie wil gewoon de grootste zijn, met wie zal hem worst wezen. Met dat doel heeft hij nu zijn aartsvijanden de tsjeven opgeslokt. Hannelore en consorten. Maar Benjamin Vandorpe spartelt tegen en heeft Quickie voor verrader, aartsleugenaar en corrupte machtspolitieker uitgemaakt. Vandorpe werd door Vanhoenacker geroyeerd. Spannend. Dat wordt lachen geblazen! We hadden op 7 mei 2023 een eerste ontmoeting met de drie partijen van de huidige coalitie. Quickie stelde voor om het schriftelijke voorakkoord van 11 juli 2012 mondeling te verlengen. Tot hij plots van gedacht veranderde en een stadslijst met de drie coalitiegenoten wilde. Met de bedoeling om de grootste blijven. Quickie wordt verlamd door schrik voor Wouter Vermeersch en het Vlaamsche Belang. Maar wij doen niet mee aan dat spelletje, de Vlaamsche Nazionalisten ook niet. Nadien loog Quickie dat hij zwart zag over zijn contacten met de tsjeven terwijl we uit goede bron vernomen hadden dat Ruthie als sinds de zomer van 2023 aan het konkelfoezen was met Hannelore Vanhoenacker, Alain Cnudde, Jean de Bethune  Benjamin Vandorpe en Sien Vandevelde. Ruthie zou de stadslijst aanvoeren. Toen kwam het bericht van Quickie dat de Stadslijst een feit was en de volgorde van de plaatsen pas in de zomer zou bepaald worden. Dat nieuws kwam bij ons wel binnen. De Kortrijkzanen kijken verbaasd naar dit aandoenlijk schouwspel en trekken hun conclusies. Hannelore kirt van genot telkens als Quickie haar naam laat vallen. Maar wij blijven werken voor de mensen van Kortrijk. Dat het niet botert tussen Quickie en Ruth is algemeen bekend en wordt ook bevestigd door hun naaste omgeving. Water en vuur is het tussen die twee kemphanen, al zeggen wij dat zonder leedvermaak. We behouden met onze partij onze cool, maar kunnen niet verduiken dat we diep teleurgesteld zijn door de achterbakse handelswijze van de burgemeester. In het geval de Stadslijst geen absolute meerderheid haalt, en dat hopen we, ligt alles weer open. Daarom hebben we een mondeling akkoord met Quickie dat wij de geprefereerde partij zijn om de Stadslijst aan een meerderheid te helpen en samen met hen de stad te besturen vanaf 2025. Quickie wil in elk geval de Vlaamsche Nazionalisten dumpen omdat hij twijfelt aan de bekwaamheid van schepentjes Ronse, die een leuk vriendinnetje heeft, een lekker stuk, en de lichtzinnige Detavernier met een lustige echtgenoot. Om in de gunst van Quickie te blijven zijn ze te veel ja-knikkers geworden en daar heeft Quickie een gloeiende hekel aan. Quickie maakt zich ook zenuwachtig in het dossier Kortrijk Culturele Hoofdstad waarin hij schepentje Ronse gebrek aan initiatief, visie en daadkracht verwijt. Over schepentje Detavernier, verteerd door wellust, vraagt Quickie zich af of zij een balans kan lezen en analyseren. Waarschijnlijk wel, maar het is niet absoluut zeker. Om deze redenen rekent de burgemeester op ons om aan de macht te blijven en nog liever zou hij met de Groenen in zee steken dan met de Vlaamsche Nazionalisten. Dat is ook de mening en de hoop van David Wemel die zich al warm loopt voor een schepenpostje. Au fond spreek ik mij niet graag onprettig uit over mijn coalitiepartners, maar deze keer kan ik het niet laten afwijzend en misprijzend te reageren omtrent de misleidende fratsen van burgemeester Quickie en zijn trawanten. Over de aanstormende Ruthie kan ik alleen maar met veel enthousiasme praten. Een toptalent, ware het niet dat ze geplaagd wordt door oplaaiend liefdesvuur dat haar tot vreemdsoortige daden inspireert. Afsluitend moet ik zeggen dat wij, sossen, het werk grondig willen doen. We komen sterk en sportief op het veld.  Wij van de sossen zijn betrouwbaar en oprecht. Dat is meer dan de schone schijn, veel uiterlijk vertoon van de Stadslijst.”

2
Page 1 of 5
1 2 3 5