Open Veld

Rebellie in ’t Open Veld !

In de witte sociale meerwaardewoonwijk ’t Open Veld nabij de grens met Cuerne, dreigt zich een sociaal drama te voltrekken. Dit is de wijk waar de bouw van de boerderette met zwemkom van burgemeester en mevrouw Vincent Van Quickenborne aan de gang is, maar dit terzijde.
Het moet weer lukken.

Dat zit zo.

Op een steenworp van wijk ’t Open Veld werd door ene Dieter De Clercq, een horecavlegel die aan alle regels van goed fatsoen zijn twee ballen veegt, de winterbar Sibäria met buitenterras en winterzwemkom met ijsschotsen voor naaktzwemmers geopend, en de gevolgen van deze grensoverschrijdende avondlijke en nachtelijke geluids-en lichtvervuiling dreigen catastrofaal te worden voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de iets oudere villaatjesbewoners van de getroffen sociale meerwaardewijk.

Jarretel werd via de populaire onderzoeksjournalist en boezemvriendje van het stadsbestuur Peter Lanssens van Het Laatste Nieuws, van deze wandaad, gepleegd door de uitbater(s) van Siberia, stante pede op de hoogte gesteld.
Zoals altijd was onze misdaadreporter er als de vliegende bliksem bij om de woordvoerder van het geparfumeerd plebs van ’t Open Veld, de alom geliefde dandy meneer S.E., over het schandelijk vergrijp van De Clercq, aan de tand te voelen. Meneer E. wil niet met naam en toenaam of aangezicht in de gazetten verschijnen. We respecteren zijn wens en laten de woordvoerder ongegeneerd stoom afblazen.

Meneer E maakt een magistrale analyse van de wanpraktijken door de vermaledijde Winterbar aangericht, alsook van het onheil dat zich in deze witte sociale meerwaardewijk voltrekt.

Meneer S.E. : “Kijk, te veel is trop en trop is te veel. Het is nu al sinds een paar weken dat er daar vanaf de donderdagavond in die wintertent lawaai en kabaal is dat horen en zien vergaat. En lach niet, dit zijn niet de eerste de beste mopperaars, azijnpissers of provocateurs die het als hun hobby beschouwen om zich met verbale terreur bezig te houden. In onze achtergestelde meerwaardewijk, groeit stilaan het ongenoegen rond het aantal decibel dat de avondlijke en nachtelijke ether wordt ingestuurd door die Siberia, op donder-, vrij- en zaterdag. Om nog van de lucht-en lichtvervuiling te zwijgen ! We hebben dan ook besloten om een actiecomité boven de doopvont te houden en bussen te charteren voor een mars op de Rijselsestraat en een bestorming van ’t stadhuis en van de burelen van de burgemeester, inbegrepen het kabinetje van schepentjes Vandendriessche en Kellietje Detavernier, over wie gezegd wordt dat ze nogal intieme vriendjes met mekaar zijn, om het proper uit te drukken, maar ach, ze zeggen zoveel ! Ook werd de onvergelijkelijke Kortrijkse strafpleiter van slechteriken Jantje L al ingeschakeld ! Niet minder dan zevenentwintig villaatjesbewoners worden gestoord tijdens het kijken naar Thuis, Winteruur met die hond, Blokken, FC de Kampioenen of de Slimste Mens van heel de Wereld, waarbij de zogenaamde bassen, de geënsceneerde moppentapperij onder leiding van Erik Van Looy, te boven gaan. Ik weet het, ’t is nu geen weer om nen ond door te jagen, laat staan voor kleine villaatjesbewoners om veel buiten te gaan staan in de avondlijke regen, wind en koude, dus mogelijke tuinparty’s of BBQ’s, waarbij na middernacht, in zwembaden in den bloten wordt gedoken, zijn thans niet aan de orde, dus daar wordt geen aanstoot aan genomen. Nee, nee, ’t is die constante onverdraaglijke cadans op de achtergrond, hoorbaar in de keukens, slaap-bad- en kleinste kamerkes, die voor een gevaarlijk aanzwellende koleire, wat zeg ik, voor een dreigende opstand zorgt in onze sociale meerwaardewoonwijk. Bij toevallige ontmoetingen bij de plaatselijke kruidenier, melkboer, beenhouwer of bakker wordt door de bewoners onderling afgetast of de ongemakken overal even erg zijn. En dat zijn ze. Sommigen liggen er wakker van en worden in hun slaap of bijslaap gestoord, anderen, meer weerbarstige bewoners, hebben avondlijke opwindende hobby’s waarbij vermelde bassen de seksuele vreugde alleen maar ten goede komen en zorgen voor een hervonden libido. Dezulken hebben een dubbel gevoel en betwijfelen of er moet opgetreden worden tegen die hufters van Siberia. Ik zou zeggen, blijf het volgen, cher Jarretel…Tot één van deze dagen…in Siberia.”

Naschrift : Meneer S.E. wordt wel eens de clochard-de-luxe van ‘t Open Veld genoemd, een eretitel die hij met fierheid draagt.

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

Schuim op de lippen !

In de Kortrijkse gemeenteraadszitting van 2 december veerde burgemeester Van Quickenborne weer recht met het schuim op de lippen.

Dat ging zo.

Vlaams Belang hauptmann Wouter Vermeersch, door de burgemeester als een neo-nazi pur et dur aanzien, verweet Van Quickenborne dat hij Kortrijk zo vlug mogelijk naar 80.000 inwoners wil drijven, om maar één reden : dan verhoogt de burgemeesterswedde aanzienlijk en “dat is nodig om zijn kostelijke boerderette met zwemkom aan de rive gauche van de Leie te kunnen afbetalen” deed politieke fabulator Vermeersch in de soep van de verbouwereerde burgemeester. “En de manier waarop meneer Van Quickenborne aan meer inwoners wil geraken is wel het toppunt van mensenhandel, zwendel, hypocrisie en cynisme”, zei Vermeersch. “Namelijk met het invoeren van totaal onaangepaste vreemdelingen met een achterlijke godsdienst, cultuur, leefgewoonten, met hun vrouwenonderdrukking, kopvodden, djellabas’s, stenigingen en vrouwenbesnijdenissen. En ze zullen nooit werken, maar op kosten van de Kortrijkzanen blijven leven. En misdrijven plegen en verkrachtingen aan de lopende band. Het invoeren van nog meer armoedzaaiers, profiteurs, gelukzoekers, vermeende vluchtelingen, regelrechte oorlogsmisdadigers, IS-ers en tutti quanti van alle slag en soort en van alle kleuren, ook kolenzwarte van over heel de planeet, het is het grootste onheil dat een burgemeester zijn stad en inwoners kan aandoen. Die vreemde luizen hebben allemaal minstens zeven kinderen, dus het zal vlug gaan, dat is knap gezien van meneer Van Quickenborne. Ik wens hem veel succes en dan wijk ik uit naar Nieuw-Zeeland,” aldus de fijnbesnaarde Vermeersch. Vermeersch is van betere komaf, maar dit terzijde. De burgemeester beschouwt hem als een politieke terrorist en een onverbeterlijke vreemdelingenjager, een eretitel voor de Vlaams Belanger.

Van Quickenborne voelde het aan zijn water dat zijn bloed aan het koken geraakte en zijn bloeddruk tot ver boven de dertig steeg. Niet gezond.

Q veerde recht en schreeuwde, heetgebakerd, witgloeiend van koleire, terwijl hij zijn micro tegen de grond zwiepte, wild molenwiekte en in het rond stampte en daarbij voorzitter Tiene in de onderbuik raakte, momenteel haar tere plek.

Van Quickenborne : “Luister Vermeersch, gij zijt nu werkelijk de grootste klootzak, nieweird, lorejas, strontboer, fascist en racist uit de Kortrijkse geschiedenis. Zijt ge niet beschaamd ? How dare you ? Bekijk bijvoorbeeld een keer de mens Ahouna van mijn obediëntie, hier als raadslid in de raadszaal tegenwoordig, is die brave zwijgzame jongen nu geen echte mens van vlees en bloed en geen ware Kortrijkzaan ? Omdat hij muzelman recht en stijf in de leer is ? So what ? Ok, ik kan het niet verduiken, in zijn 2de burgermanifest van 1992 schreef mijn grote liberale roerganger Verhofstadt dat de islam niet compatibel is met de Westerse liberale democratie. In ’t gehele niet. Maar dat was in de politieke pruimentijd en sindsdien heeft Guy zijn vijf burgermanifesten in de fik gestoken, boete gedaan in de catacomben van Europa en heeft hij zich bekeerd tot de politiek-correcte liberale maatschappij-en zedenleer. Als gij dus denkt dat ge de Kortrijkzanen zult kunnen verdelen in twee ruziemakende en mekaar naar het leven staande categorieën, of drie als ge de Overleienaars meerekent, namelijk geboren en gespogen Kortrijkzanen en allochtonen uit Noord-Afrika of nog verder, naast Overleienaars zoals ik al zei, dan zult ge met mij te doen hebben. Over my dead body ! Ik zal ervoor vechten opdat deze vreemde veel-te-velen, welk kleur of achterlijke religie ze ook hebben en vanwaar ze ook komen, legaal of illegaal, dat ze ten alle prijze, ten alle tijde en onvoorwaardelijke naar onze stad kunnen afzakken om ons inwonersaantal en mijn burgemeestersloontje te verhogen. Maggie, met wie ik een intimistische relatie heb, zal mij helpen. Er komen er maandelijks zo’n 3000 bij, ze mogen allemaal naar Kortrijk komen. Ik ben voor de grote verbinding tussen alle inwoners van Kortrijk. Tegen de extreemrechtse onverlaten die mij aanwrijven dat ik binnenkort in een exclusieve witte villawijk ga wonen zeg ik : et alors ?  Ik ben wel tegen rassenscheiding, maar niet tegen klassenscheiding. En ‘k ga nog een primeur meegeven : naast mijn nieuwbouw, een ruime boerderette aan de rive gauche van de Leie, heb ik, na consultatie van mijn vrouwtje, een tweede bunker laten graven, droog en volledig uitgerust voor tijdelijke opvang van nieuwe Kortrijkzanen, vooraleer zij terecht kunnen in een nieuwe sociale woning waarop zij met voorrang recht hebben, natuurlijk. Meer heb ik daarover niet te zeggen. Salut.”

De burgemeester werd na tien minuten razen door voorzitter Tiene met veel moeite tot bedaren gebracht, in zijn zetel getrokken en het ingedutte raadslid doktoor Dejaegher werd vanuit zijn zeteltje gehaald om vast te stellen dat de bloeddruk van Vincent weer onder 20 was gezakt. Opluchting en een daverend applaus !

De burgemeester heeft er voor de rest van de zitting het zwijgen toe gedaan en tegen die tijd hing Vermeersch tussen twee stadssecretaressen en Fabienne te hijsen aan de linker tooghoek van bar des amis. Wouter voelde zich weer prettig, het wordt een soort spelletje van hem om de burgemeester elke maand een peer te stoven, hem te sarren en te koeioneren tot hij helemaal zot wordt. Het uitlachen van de burgemeester door politieke schavuit Vermeersch is een dodelijke strategie en Van Quickenborne tuimelt er elke zitting opnieuw in. De humor, de kloterijen en de kwinkslagen van Vermeersch, hij meent niets van wat hij roept en tiert, brengen de burgmeester telkens tot aan de rand van de krankzinnigheid. De gevatte opmerkingen van de Vlaams Belang hauptmann wijst de beste verstaander aan, degene die het kan begrijpen. Daar is de burgemeester, helaas voor hem, niet bij. Uit het gevoel voor kwaadaardige humor van Vermeersch blijkt een speciaal talent voor ondermijning en ontregeling en de burgemeester trapt altijd weer in die val. Het werken met onfatsoenlijke grappen en spitse aantijgingen is niet voor iedereen weggelegd. Vermeersch is er de ware grootmeester in !

Er staan de Kortrijkzanen nog opwindende gemeenteraadszittingen te wachten !

Dat is Qlown Town !

Geplaatst in Berichten uit het stadhuis | Een reactie plaatsen

Patser

Schepentje van mobiliteit Axel Weydts wil de lage emissie-zone (LEZ) ‘onderzoeken’ en in de tweede helft van 2020 invoeren. 

Schepentje Weydts : “Dat klopt. Kortrijk mag niet achterblijven in de vaart der Volkeren tegen de Opwarming en de Uitstoot en dus ga ik die lage emissie-zone aan een onderzoek onderwerpen en daarna in elk geval invoeren. Volgend jaar wordt voor onze stad een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt. Een LEZ zal daar een onderdeel van zijn. Ik zal dat eerst ernstig onderzoeken natuurlijk. Alles moet in de waagschaal gelegd worden. Ik heb al een buitenlands studiebureau, experten in de materie, onder de arm genomen om een en ander goed te bestuderen en het mag wat kosten. Ik trek daarvoor 280.000 euroots uit, die ik haal uit de parkeerboetes die goddank sinds de verdubbeling van de parkeertarieven in augustus onze stadskas goed spijzen. Ik ben gevoelig voor tegenargumenten, maar ze moeten niet komen aandraven met de mantra over het verlies aan klantjes voor K in Kortrijk of voor de zeurende kleine commerçantjes van het winkelwandelgebied. Neenee, het stoppen van de uitstoot en de opwarming van onze stad gaat voor alles. Wel ben ik niet ongevoelig voor het sociale aspect van de lage emissie-zone. Nu zijn het allemaal mensen uit de basse classe, in de volksmond de bacla, die met hun vuile stinkende stokoude dieseltjes uit de fifties rond blijven tuffen en de begoede Kortrijkzanen van rang en stand met hun uitstoot vergiftigen. Dat kan niet meer. Maar we mogen de bacla, die het niet te breed heeft, niet al te hard treffen. Zo onderzoek ik de mogelijkheid om die armoedzaaiers te doen verhuizen naar aparte afgesloten wijken, ver buiten het stadscentrum, alwaar ze kunnen blijven rondhossen met hun oude dieseltjes uit de fifties, en hun wijk ermee niet buiten mogen. Of ik kan ze een premie gunnen om een beter dieseltje te kopen of een elektrieken speed-velo. Premie die ik zal financieren met het verhogen van de opcentiemen en de aanvullende personenbelasting, niet van toepassing op de bacla. Wie nog andere frisse ideetjes heeft mag mij een mailtje sturen. Samen met veel andere afwegingen worden de mogelijkheden dus serieus onderzocht. Nu heb ik daar nog niets over beslist, ik ga niet over één nacht ijs, maar het mag ook niet veel langer dan één week ijs duren. Bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zal ik alle Kortrijkzanen, ook de bacla, in speciale vergaderingen informeren. De kwestie over het al of niet houden van een referendum of een grote bevraging over de lage emissie-zone, ge ziet van hier dat ik mij daar niet ga aan wagen, ik ben niet zot, hé. Kortrijk Spreekt en tutti quanti, allemaal goed en wel, maar met dat populistisch instrument moeten we nu ook niet liggen overdrijven hé. Voor sigarettenpeuken, sikletten, autoloze zondagen en condoomautomaten aan de stadsgebouwen en oc’s en andere onschuldige zaken, ok, dat wel. Ik ga er geen doeken om winden : in de 2de helft van 2020 is de Kortrijkse lage emissie-zone een feit. Ik ben geen babbelaar, maar een doener. Ik wil niet verduiken dat er over de lage emissie-zone hypocrisie heerst binnen de stadscoalitie en dat de burgemeester gebaart dat hij met mijn ideetje instemt, maar dat is niet zo. Vincent kan niet anders, hij speelt dubbelspel, ik kan dat zeggen, hij heeft ons nodig, maar alle tegenstellingen en ruzies binnen de meerderheid worden met de mantel der liefde toegedekt en zo hoort het ook in de veredelde dorpspolitiek van deze stad, haha! Mijn politieke tegenstrevers noemen mij een arrogant mannetje dat tot geen enkel compromis bereid is. Maar tegen de Kortrijkzanen van alle dag zeg ik : ik ben jullie leider, doe wat ik beveel, gehoorzaam mij en de stadscoalitie, samen gaan wij, zonder uitstoot, naar de toekomst van de beste stad van de Vlaanders ! En we stoppen de opwarming aan de grenzen van Kortrijk. Met dat arrogant toontje van mij ga ik akkoord, maar voor de rest weet ik wel beter. Een politieke klasbak als ik, kan zich niet in slaap laten wiegen of in de hoek laten drummen door de veel-te-velen, de ruziestokers, de azijnpissers, de nihilisten, de extreemrechtse zakken, de domoren en de blinden die beweren dat ze zich niet willen laten belazeren door een achterbaks schepentje, ach, ik heb er compassie mee. Ze weten niet waar de klepel van de waarachtigheid, de rechtvaardigheid en de tomeloze en belangloze inzet van een politiek beest als ik hangt. Telkens als ik ’s morgens en ’s avonds in de spiegel kijk, weet ik het weer, ik ben een geweldige bink!”

Geplaatst in Talk of the town | Een reactie plaatsen

Aap Vermeulen

Open brief van schepentje Axel Ronse aan de bewoners van de Cyriel Verschaevestraat te Marke en de Koning Leopold-II laan in Heule.

Dierbare Verschaeve en Leopold Deux bewoners,

Elks nen goeien dag !

Zonde natuurlijk van die droevige straatnamengeschiedenis en ik zou met jullie kunnen meehuilen, maar dat doe ik niet. Ik doe helemaal iets anders en beters.

De commotie en opwinding die ontstaan is over de in ongenade gevallen Cyriel Verschaevestraat te Marke en de Koning Leopold-II laan in Eule kan ik best begrijpen. Ik leef met jullie mee. Mocht mijn eigen straat, de Spinnerijkaai, van naam moeten veranderen omdat de vroegere bazen van de Kortrijkse Katoenspinnerij notoire zwartzakken zijn geweest, hun arbeiders als slaven behandeld werden en ze zich steenrijk hebben geboerd met zwarte commerce met de Nazi-Moffen, en daarna de spinnerij naar de duvel hebben geholpen, ‘k zou godverdomme ook vloeken en tieren, heel ‘t stadhuis op zijn kop zetten en ’t stadsbestuur voor paljassen, nieweirds en eunuchen uitgescholden hebben.
Surtout indien ze mijn kaai in bijvoorbeeld de Zotte Pline- of de Aap Vermeulenkaai zouden hebben omgedoopt.

Maar kijk, voor jullie straatnamenbordentragedie heb ik een plan.

Op 7 december, daags na Sniklaas, zak ik naar jullie straat af met een voorstel dat jullie niet zullen kunnen refuseren. En wees gerust, ik ga niet van wal steken met een vrolijke causerie, en ik wil jullie niet van de wijs brengen met theatrale beloften.

Klokslag 9 uur in de ochtend arriveer ik met mijn secretaresse, de onweerstaanbare Fabienne, in afspanning St.Jan te Marke.
Alle Markenaren van of zonder rang of stand zijn welkom, ook raadslid Jean de Bethune.
Ik begin met de boterkoeken, warme chocomelk en oploskoffie te betalen, t.t.z de stadskas, en daarna steek ik van wal.

Klokslag 10.30 uur arriveer ik in afspanning De Heerlijkheid in Eule bij Seine van Eule. Tegen dat uur zal Seine al wel gewassen, geschoren, ontsmet en ontwormd zijn, neem ik aan. Daar betaalt onze stadskas witte en rode wijn, triple LeFort en gezuiverd putwater van Seine.

In beide afspanningen steek ik dan van wal met volgende ideetjes.
Ik engageer mij om alle lasten en problemen die jullie, eenvoudige dorpelingen door de straatnaambordencatastrofe getroffen, tegenkomen, op de stad af te wentelen, ondanks de gapende schuldenput van de stadskas. Dus, jawel, alles door de stadskas, d.w.z door alle andere Kortrijkzanen, te laten ophoesten. Solidariteit is voor mij geen loos begrip. Ik stuur een verbindingsofficier van mijn kabinet, mijn trouwe alom gewaardeerde Christian, om te bemiddelen bij moeilijke bewoners die mordicus hun paspoort, rijbewijs en visitekaartjes niet zouden willen laten veranderen en ook minister van Samenleven Somers zal even ‘gedag’ komen zeggen. Sympathiek van de man.

Verder kan ik met enorm plezier meedelen dat ik mij engageer om een reuzestraatfeest met barbecue en optreden van scamateur Marcelino aan te richten, bij gelegenheid van de plechtige inzegening door deken Morlion van de nieuwe straatnaamborden : de Mariete Paraplustraat in Marke en de Natus Buzzelaan in Eule.

Ik meen te mogen besluiten dat mijn initiatieven en engagementen grensverleggend en verzoenend zijn, en een groot draagvlak zullen scheppen bij de bewoners in de zwaar getroffen straten.

By the way, de dorperse tsjevinne Hannelore Vanhoenacker, die heel die santenboetiek in gang stak, zal aan de grens van Marke en Eule tegengehouden worden.

Mochten er tegenbetogers of provocateurs uit andere straten of dorpen opdagen, zullen onze klabakken gereed staan om hen op passende wijze te verwelkomen.

Ik zie jullie graag !

Tot zeven december, en iedereen gratis welkom !

Genegen,
Axel Ronse
Schepentje van Straatnamen

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Cyriel

PERSBERICHT

96% inwoners Cyriel Verschaevestraat in Kortrijk tegen naamsverandering !

De bewoners van de Cyriel Verschaevestraat in Kortrijk zijn boos. Niet zozeer omdat de naam van hun straat verandert, wel omdat ze nooit gehoord zijn. En omdat ze opzien tegen de administratieve rompslomp. Bijna alle bewoners zijn tegen de naamsverandering. De betrokken schepen belooft dat hij met een “mobiel stadhuis” naar de straat zal trekken.
Jean-Marie Hellebuyck, een bewoner van de Cyriel Verschaevestraat, is een petitie gestart. Hij is al bij zo’n honderd “Cyriel Verschaevestraat-bewoners” langs geweest. “Amper vier hebben niet getekend. Dat betekent dat 96% van de bewoners wel hebben getekend.”

Niet gehoord

De bewoners zijn kwaad omdat ze opzien tegen de administratie en de kosten die op hen af komen. “En vooral ook omdat ze nooit op voorhand zijn gehoord. Ik ga dit weekend nog verder met mijn petitie. Daarna vraag ik een onderhoud aan bij de burgemeester om de petitie af te geven. Ik ga hem zeggen: kijk meneer de burgemeester, enquête, inspraak, volksraadpleging. Dat hebben jullie allemaal gedaan voor de autoloze zondag, maar dat hier, dat treft de mensen direct, rechtstreeks en onmiddellijk.”

Mobiel stadhuis

Schepen in Kortrijk Axel Ronse zegt dat hij de boosheid van de bewoners begrijpt. Hij liet gisteren een brief versturen waarin staat dat hij op zaterdag 7 december naar de Cyriel Verschaevestraat en de Leopold II-laan gaat met een mobiel stadhuis. “We gaan de rompslomp wegnemen, we gaan alle kosten wegnemen en we gaan de mensen de keuze voor de nieuwe straatnaam mee laten bepalen.”
De kosten kunnen hoog oplopen. In de straat zijn verschillende bedrijven gevestigd.

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Zelfbediening

PERSBERICHT

Datum: 22/11/2019

VLAAMS BELANG LAAT ZELFBENOEMING VAN QUICKENBORNE EN SOENS VERNIETIGEN

Wouter Vermeersch: “We leven in een democratie, alleen in dictaturen worden ‘leiders’ aangeduid. De tijd dat bestuurders in Kortrijk alle politieke spelregels aan hun laars konden lappen, is voorbij.”

Op 14 oktober 2019 bekrachtigde de gemeenteraad van Kortrijk burgemeester Van Quickenborne (Open VLD) en raadslid Tine Soens (sp.a) in de bestuurlijke commissies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De beslissing werd echter genomen met miskenning van de wet. Na zijn bezwaar hierover te hebben geuit op de gemeenteraad diende Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wouter Vermeersch klacht in bij de gouverneur van West-Vlaanderen. Deze klacht werd gegrond verklaard en het besluit van de gemeenteraad werd ondertussen door de gouverneur vernietigd.

“Uit het niets werden de onderling bedisselde kandidaten Van Quickenborne en Soens naar voor geschoven voor deze functies. Zonder enige kandidaatstelling en totaal in tegenspraak met de regels van VVSG en de wet. Er werd in de gemeenteraad een nummertje voor de galerij opgevoerd”, zegt Wouter Vermeersch. “We weten ondertussen hoe het werkt in Kortrijk: kandidaten van de oppositie worden stelselmatig aan de kant geschoven. Maar niettemin vinden we dat de politieke spelregels moeten worden gevolgd. Oppositiepartijen CD&V en Groen slikken alles kritiekloos, maar niet het Vlaams Belang. Het is dan ook een goede zaak dat de gouverneur het Vlaams Belang-standpunt erkent en bevestigt. Dat heet nu eenmaal democratie, tot spijt van wie het benijdt.”

BIJLAGE: Aangetekende brief besluit gouverneur

Auteur: Vermeersch Wouter
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80
http://www.drk.be/files/regio/Aangetekende_brief_besluit_gouverneur.pdf

Geplaatst in persberichten | Een reactie plaatsen

Cyriel leeft !

INGEZONDEN STUK

De bewoners van de Cyriel Verschaevestraat in Marke tekenen massaal de petitie die de beslissing van de Kortrijkse gemeenteraad over hun straat ongedaan wil maken. Zo’n 95% is niet akkoord om de Cyriel Verschaevestraat te vervangen door een andere naam. Bewoner Jean-Marie Hellebuyck sprak 100 van zijn buren aan, slechts 5 hebben zijn petitie niet ondertekend. “Nu moet men ons niet in een hoekje duwen als fans van een zeker gedachtengoed”, zegt de gepensioneerde politieagent. “Het zit ons gewoon dwars dat ons nooit iets werd gevraagd maar ook dat we nu veel geld, tijd en energie moeten stoppen in een administratieve rompslomp. En dat we slachtoffer zijn van de politiek correcte spelletjes van een aantal raadsleden”.
Het stadsbestuur heeft ondertussen al laten weten dat zij de kosten grotendeels op zich zouden nemen. “En schepen van Cultuur Alex Ronse zou een uurtje naar onze straat komen afzakken om alle vragen te beantwoorden. Maar ik vrees dat hij meer tijd zal nodig hebben.” Het aanbod van de schepen om de nieuwe straat met een straatfeest in te leiden, vindt de petitiemaker gewoonweg misplaatst.

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

La poupoule de Popol

“Wat hield ik van die man”, zei Cyriel Verschaeve over het op de schoot zitten bij Adolf.
“Tien kleine negertjes”, zong Leopold met den Baard vooraleer met de 16-jarige Blanche de Vaughan tussen de koninklijke lakens te kruipen.

In de Kortrijkse gemeenteraad van 19 november werd geschiedenis geschreven.

Zwartzak Cyriel Verschaeve en massamoordenaar en verkrachter Leopold Deux, alias Leopold met den Baard, moeten de plaats ruimen en van de straatnaamborden verdwijnen.

Politiek correcte en nette Kortrijkzanen van rang en stand moeten nu hun plaats innemen.
Het was, door een paar oude tsjeven-krokodillen in het vuur gejaagd, fractieleidster Hannelore Vanhoenacker die maandag in de gemeenteraad de kat de bel aanbond.

Dat ging zo.

De gemeenteraadszitting was al meer dan een uur aan de gang, de helft lag in slaap, de anderen zaten op hun laptop of telefoon te tokkelen of waren aan het chatten met hun lief, minnares, moeder, schoonmoeder of buurvrouw.
Toen sprong plotsklaps tsjeven-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker op het spreekgestoelte, rommelde in haar papieren, schraapte haar keel, nam een slok kraantjeswater en stak bloednerveus van wal.

Hannelore : “Kijk, vrienden en vriendinnen van de gemeenteraad, ik ga het kort, zakelijk en doortastend houden. In 1970 was ik nog niet geconcipieerd, laat staan geboren en in dat jaar werd de Cyriel Verschaevestraat door de toenmalige kaloten door het strot van de gemeenteraad geduwd. Dat was onder burgemeester Lambrecht, een gewetenloze acw-er en een kaloot buiten categorie. Dat was de grootste misstap uit de geschiedenis van de Kortrijkse tjseven, ik durf het een misdadige maatregel noemen ! Jezus Christus, Verschaeve zeg!, een ter dood veroordeelde zwartzak, zwartrok dan nog, sommigen zeggen een pedofiel avant-la -lettre, zulke smeerlap een straatnaam geven ! Akkoord, andere notoire zwartzakken zoals Putman, Streuvels, Demedts, Timmermans en vrouwenjager Seppe Coene met Norke van de Cintra, stinkend rijk geworden met zijn handeltjes met den Duitsch, en jaren in ’t gevang gezeten, ze kregen allemaal eveneens een straat, daar kan ik mee leven. Ze waren van kleiner kaliber en stuurden geen Vlaemsche jongelingen naar de oorlog tegen de Bolsjewieken terwijl ze zelf thuisbleven en sommigen een kuis leven leidden, maar ze vulden hun diepe zakken met woekerwinsten en zwarte commerce met den Duitsch. Ze strekten graag hun arm en staken enthousiast het hakenkruis in de lucht en ze lachten de Joden met hun pijpenkrullen vierkant uit, of nog erger. Dat werd allemaal met de mantel der collaboratieliefde bedekt en na een paar jaren gevang werden ze witgewassen door het Belgisch regime en verder met rust gelaten. Dus ik laat ze ook gerust met hun straten. Maar die zwartrok Verschaeve, dat is een ander paar mouwen, hij was zelfs voorstander van de uitroeiing van de Joden, van de gaskamers, omdat hij hen untermenschen vond en hij verzamelde bij de praktizerende katholieken hele potten geld voor de bouw van Auschwitz, Buchenwald en consorten, gruwelijk ! Hij bezocht Nazi-Duitsland vanaf de jaren 30 en was lid van de pro-nationaalsocialistische Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft (DeVlag). Kan het nog erger ? Cyriel ging maandelijks op de koffie bij Adolf, hoog in zijn arendsnest en mocht dan een namiddag lang met de slet van dienst Eva Braun stoeien. En dat voor een pastoor ! Hypocriet ! Vreselijk ! Dat was drie bruggen te ver. Daarover sla ik een mea culpa of twee want ook in 1995 hield De Clerck de boot af toen de socialistische totentrekker Philippe De Coene met zijn schrappingsvoorstel voor de pinnen kwam. De Coene had beter Hendrik De Man te berde gebracht. Geen Kortrijkzaan, maar wèl een zwartzak pur sang. Wat waren wij, tsjeven, toch naïef en fout bezig zeg ! Ik doe pipi in mijn onderbroek als ik aan die roemloze jaren dertig en ‘t jaar zeventig terugdenk.“

Hier pauzeerde Hannelore even, greep een grote rood-wit geruite zakdoek uit haar namaak Delvaux, wreef diep in haar kruis, rook eraan, veegde het zweet en de uitgelopen schmink van haar bloed doorlopen gezicht, nam een tweede slok kraantjeswater, kuchte nerveus en vervolgde.

Mariete Paraplustraat

Hannelore : “Om deze redenen stel ik aan de gemeenteraad voor eens en voor altijd komaf te maken met de skande van deze Verschaeve straatnaam die Marke dodelijk treft. Ik wil hier dan ook een andere naam voorstellen namelijk die van een beruchte Kortrijkzane Marie Derieuw, alias Mariete Paraplu, want op bevel van Moniekske Gheysens, feministe sans frontières van de gemeenteraad, moet en zal het hoe dan ook een vrouw zijn. Marie werd geboren op 1 februari 1876 in Roeselare, maar kwam na haar huwelijk in Kortrijk wonen waar ze nooit meer wegging. Haar eerste huwelijk met Kortrijkzaan Nesten Maelfait liep op de klippen, na haar scheiding hertrouwde ze met Mielke Vanborre, alias ‘den Bretel’, omdat hij altijd bretellen droeg. Met ‘den Bretel’ had Marie twee dochters, Mariette en Jeanne. In de Wijngaardstraat hield ze een winkeltje van schorten en paraplu’s open. Marie Paraplu was gekend als slecht geld, en ze deed de markten van Kortrijk tot Roeselare en de kust. Wie twee paraplu’s kocht kreeg een derde toe ! ‘Drie halen, twee betalen’ was haar succesvolle verkoopleuze. Mariete Paraplu liep met een half dozijn versierde paraplu’s mee in alle Kortrijkse stoeten en processies. Dat was feest ! Ze was een beetje van de blauwe obediëntie want liberale optochten waren haar lust en leven. Ze overleed in het hospitaal te Kortrijk op 3 september 1937. Een eerbetoon voor deze grote Kortrijkzane met een straat in Marke naar Mariete genoemd is het minste wat we kunnen doen. Meer heb ik daar en over zwartzak Verschaeve niet te vertellen. Ik reken op jullie steun. Ik dank u.”

Schepentje van cultuur Axel Ronse had het, clever als hij is, allemaal van zeer ver zien aankomen met Verschaeve, Axel was voorbereid. Alhoewel Ronse als geboren en gespogen Vlaemsch Nazionalist aanvankelijk het voor zwartzak Verschaeve wou opnemen, zag hij alras in waar zijn merrie mank ging. Hij zou zich de banbliksems van mede-schepentje De Coene op de hals halen en daarenboven, het zou onnoemelijk belachelijk overkomen tegenover een gemeenteraad waar hij alleen bij neo-nazi en super fabulator Vermeersch applaus zou krijgen. Dus trok Ronse zijn staart in en gooide het over een meer politiek correcte boeg en dat beviel ook de burgemeester, even ontwaakt uit zijn avondlijk dutje.
Ronse kwam als een sluwe vos uit de hoek met een voorstel dat niemand kon tegenstaan.

Axel : “Ik stel voor ook de Koning Leopold II-laan in Eule te liquideren. Die Leopold was de grootste massamoordenaar uit de Vaderlandsche en Europese geschiedenis. Hij voerde in onze kolonie de Congo, toen zijn privé bezit, een schrikbewind waarbij de massaslachtingen van Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao en keizer Nero samen maar amateurswerk waren. Minstens 150 miljoen zwarten ook tot ver buiten de Congo werden met de glimlach de keel overgesneden met lange machetes, een populair lokaal wapen, ook nu nog in de mode. En dat was nog maar een begin, wie hij niet helemaal dood kreeg verkrachtte en folterde hij en hij kapte de handjes van zekerst tien miljoen negertjes van minder dan zes jaar af, omdat ze in zijn ogen te weinig caoutchouc produceerden en dus in de weg liepen. Finaal bracht hij de slavernij en slavenhandel tot de hoogste bloei en verzamelde aldus een onmetelijk fortuin, waarvan ons huidig koningshuis en aangetrouwden heden ten dage nog uitbundig grote sier mee maken. Over het buitenissig liefdesleven en de onnoemlijke privé schandalen van Leopold met den Baard is al een hele bibliotheek volgeschreven. Ik resumeer hier kort met een paar van meest memorabele uitspattingen, want Leopold met den Baard was een grote amateur van minderjarige meiskes van alle slag, kleur, stand en soort. Als ze maar een willige vagina en twee borsten hadden. Pedofilie was toen erg in zwang en werd aangemoedigd door de aristocratie, legergeneraals, zittende en staande magistratuur en hoge zakenlui en politiekers die er al hun vrije tijd mee opvulden. Zelfs onze Etienne Vermeersch zaliger maakte er in de seventies nog reclame voor. Maar dit terzijde. Leopold met den Baard werd beleverd met Londense minderjarige luxe-hoeren die de heren van hoge stand bedienden, met Andalousische danseressen, binnenlandse raamhoeren, jonge variétéartiestjes met Indiaanse roots uit Zuid-Amerika, meiskes van stand aangeleverd die hij deelde met zijn adellijke vrienden, zoals ene Cléo, minderjarig exotisch meiske, heel mooi was ze, dat hij bezwangerde en dat Cléopold werd genoemd, en dat hij daarna in een instelling dumpte, en tenslotte de zestienjarige ‘Blanche, Barones de Vaughan’, door het gewone volk spottend ‘la poupoule de Popol’ genoemd. Volgens connaisseurs van het amoureus leven en het mateloos gehoereer in de Belgische monarchie, had Leopold met den Baard in zijn paleis een reusachtige slaapkamer met twaalf bedden op een rij, kwestie van niet te veel tijd te verliezen om twaalf meiskes op een rij te bedienen. Den Baard moet dan ook uitzonderlijk potent zijn geweest, men zegt door verorberen van massa’s speciale kruiden en Afrodisiaca uit zijn eigen Congo-Vrijstaat. Kortom, allemaal veel te veel om op te noemen, ‘k zou er een aparte zitting aan kunnen wijden. En dan is er nog Leopold Drie die wekelijks ging uithuilen op de schoot van Adolf. En verder Albert den Eersten die door zijn schoonmoeder van de rotsen van Marche-les-Dames werd geduwd, omdat hij er een Duitsche minnares op nahield die in WO één gespioneerd had tegen den Belgiek. In de marge wil ik nog kwijt dat die Leopold Twee net als al de andere Leopolds er een hele harem minnaressen en slavenknaapjes op nahield, waarbij de exploten en seksuele excessen van de Romeinse keizers kinderlijk amateurisme waren. Ach, ik zou over het leven en de werken van onze Leopolds zo nog urenlang kunnen doorgaan, maar ik pauzeer even en ga door met een positief voorstel.”

Ronse rechtte zijn rug, keek weemoedig de raadszaal in, zweeg een halve minuut om de reactie te peilen. Muisstil was het, de hele gemeenteraad was in shock. Toen bracht Axel, au fond een aimabele wouldbe veganist die geen kakkerlak kwaad zou doen, de de raad de genadeslag toe.

Natus Buzzelaan

Axel : “Hier mijn voorstel voor een nieuwe naam. Die van Eduard Stillatus, alias Natus Buzze, de populairste en allerplezierigste ooit onder de Kortrijkse volkstypes ! Eduard werd geboren te Kortrijk op 23 juni 1844 en is aldaar schielijk overleden 11 januari 1908. Een Kortrijkzaan van het zuiverste water dus. Eduard droeg met fierheid zijn lapnaam Natus Buzze ! Hij was dag en nacht op straat en zwaaide enthousiast naar iedereen met zijn lange stok. Met zijn afgedragen soldatenklak, zijn veel te grote broek en een slodderige jas behangen met allerlei medailles van nepheiligen liep hij, jodelend als een Tiroler, door de Kortrijkse straten. Natus deed mee aan alle processies, paardenfeesten, ommegangen, lijkstoeten, trouwstoeten, optochten, betogingen, prijskampen en vogelpiekwedstrijden. Maar, eens op een winternacht, het vroor de stenen uit de grond, liep zijn dienstbaarheid dramatisch af. Onbezonnen ging Natus op de Grote Markt een dronkemansgevecht aan met een crapulenbende uit Overleie, toen al de gevaarlijkste bidonville van Kortrijk, dat liep faliekant af, hij werd daarbij de top van zijn neus afgebeten. Bloedend als een gekeeld varken belandde Natus met de top van zijn neus in de hand in ‘t hospitaal waar de top er weer werd aangenaaid. Natus had ook nog een broer, Adolf, maar die is nooit uit het gevang geraakt. Natus stierf onverwachts en kreeg een menswaardige begrafenis met een bidprentje met verzen van een anonieme Kortrijkse volksdichter. We moeten dus niet meer verder zoeken : Eduard Stillatus is de man die we zoeken en aangezien hij al dood was voor de oorlogen, kan hij moeilijk een zwartzak genoemd worden, tenzij hij zich in de Frans-Duitse oorlog zou misdragen hebben, maar daar vinden de historici van binnen- en buitenland te weinig bewijzen over. Een Natus Buzzelaan in Heule, eindelijk ! Het is een schande dat we de vrolijkste aller Kortrijkzanen ooit nog nooit op die manier vereerd hebben. Wie dit voorstel weg durft stemmen klaag ik aan bij Unia, de Europese Raad, Europees voorzitter Charles Michel, de mensenrechtencommissie van de Unesco, het Instituut voor de Mensenrechtenindustrie in Straatsburg en bij mensenrechtenpoujadist meester Walter Vansteenbrugge. Bon, ik heb gezegd, mijn voorstel is te nemen of te laten, ik wens daar niets meer aan toe te voegen. Ik verwacht niets anders dan jullie steun. Dank u voor uw aandacht.”

De raadszaal slikte, men kon een speld horen vallen. Een luide bons weerklonk vanop de kalotenbanken. Hannelore, in coma onder haar bank, werd ijlings met een ketel ijswater en een knuffel van Ben Vandorpe en Jean de Bethune weer tot leven gewekt.

Neo-nazi en meester fabulator Wouter Vermeersch van Vlaams Belang greep naar zijn microfoon en schreeuwde lijkbleek : “Cyriel een zwartzak en top collaborateur met duizenden doden op zijn geweten, so what ? Het was voor de goede zaak en collaboratie, racisme en fascisme behoort tot het DNA van de Vlaemsche mensen. Is daar iets mis mee, De Coene ? Ge hebt zelf bloed aan uw misdadige sossenpoten, met beroepscollaborateur Hendrik De Man, maar dat zijt ge vergeten hé! En die Nelson Mandela op Kortrijk Weide ? De grootste terrorist en bommengooier uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis ? Hoeveel miljoenen doden heeft die massamoordenaar op zijn kerfstok ? Tientallen zeg ik u ! Onze Cyriel, daar blijft ge met uw poten van, hij was nog maar een beginneling, hij moet In moet in Marke blijven, maar die massaslachter en beroepsverkrachter van Laken Leopold met den Baard, welnu ik zeg u, dat gruwelijk Baardmonster moet weg ! Dat is hier godverdomme toch een onmogelijke kwestie om juist naar ons gedacht te stemmen. Dus staan we nu recht en verlaten met onze voltallige fractie, de weerbarstige Jacques inbegrepen, deze naar bloed stinkende raadszaal en komen nooit terug. Wij willen weer naar de jaren dertig, liever een eerlijke dictatuur dan een corrupte democratie. Allez salut !”
En weg waren ze onder luid gejoel van de raadszaal en de tientallen toeschouwers.

Vóór de stemming vroeg Jean baron brasseur de Bethune, hij zag er nuchter uit, nog even het woord en riep verbolgen uit :
“Merde, godverdomme, nog aan toe, dat is hier toch de grootste skande uit de Kortrijks geschiedenis, dat ik hier nog moet meemaken dat het koningshuis zo door de stront getrokken wordt en dat ze als massamoordenaars, hoerenjagers, pedofielen en verkrachters afgeschilderd worden. Hoe durft u ? Allemaal groteske leugens en hier en daar maar de helft van de waarheid. Koningen en prinsessen zijn mijn beste vrienden. Mooie mensen van de hoogste menselijke adel, die zich al bijna 200 jaar afsloven voor ons en hun eigen geluk en welzijn en voor dat van ons dierbaar Koninkrijk. Ik ga vierkant tegenstemmen, samen met mijn trouwe waterdrager Roel Deseyn die, nu hij werkloos is, hoopt op een postje als privé-chauffeur van koning Filip of als kamerheer van koningin Mathilde, haha, de snoeper. Dat is alles wat ik over deze Kortrikske skande nog te zeggen hebben. Ik duw op de rode knop, verlaat deze zaal, ga naar koning Filip en bied hem het einde van mijn politiek loopbaan aan. Salut!”

En daar ging de baron en klapte de zijdeur van de raadszaal met een luide knal dicht.
Sindsdien is de baron, die drinkt, spoorloos.

Dat is Qlown Town !

Geplaatst in Berichten uit het stadhuis | Een reactie plaatsen

Wijlen Cyriel…

dinsdag 19 november 2019

Wijlen Cyriel Verschaevestraat in Kortrijk

Op initiatief van de CD&V werd gisteravond door de Kortrijkse gemeenteraad beslist de Cyriel Verschaevestraat in Marke, een deelgemeente van Kortrijk, af te schaffen. De beslissing werd ook goedgekeurd door de huidige stadscoalitie (Open VLD, Spa en N-VA). Merkwaardig is toch dat de straatnaam er in de jaren 1970 kwam door toedoen van de CD&V, die toen nog onder de naam CVP de politieke meerderheid in Kortrijk vormde. Diezelfde partij nam nu de leiding om ze af te schaffen. Een eerste poging daartoe, enkele jaren geleden, botste toen op het verzet van de bewoners van de Verschaevestraat. Thans werden de buurtbewoners niet meer om hun mening gevraagd.
Zo heeft Kortrijk toegegeven aan plat opportunisme en eenzijdig historisch onderzoek. Als ze in de zogenaamde Groeningestad nu consequent willen zijn dan moeten ze ook de Willem Putmanstraat, de Stijn Streuvelslaan en de Jozef Decoenewandeling afschaffen. Immers allen hebben ze zich tijdens de bezetting aan collaboratie schuldig gemaakt.
Terzelfdertijd wordt naast de Verschaevestraat ook de Leopold II-laan geliquideerd. Het Nelson Mandelaplein blijft echter bestaan. Nochtans gaat het hier om een veroordeelde terrorist. Ja, plat opportunisme…

Pieter Jan Verstraete 

Geplaatst in Kortrijkse meninkjes | Een reactie plaatsen

Bas

INGEZONDEN STUK

Hierbij een oprecht saluut aan de architect van het amendement uitwerkte op het voorstel van de CD&V over de afschaffing van de Cyriel Verschaevestraat. De vraag of opmerking om er de Koning Leopold II-laan bij te voegen, werd eerst gelanceerd door -eerlijk is eerlijk- Groen maar daarna wel mooi afgeserveerd door N-VA-schepen Axel Ronse.
Matti Vandemaele (Groen) vond dat de slachtoffers van koning Leopold II in onze voormalige kolonie ook hun rechten hadden, net zoals de kinderen van het verzet. Een aantal jaren geleden had hij dezelfde vraag ook al gesteld in de gemeenteraad, maar geen gelijk gekregen. N-VA-schepen Axel Ronse had zijn huiswerk gemaakt om komaf te maken met beide figuren. Het amendement om samen met oorlogscollaborateur Verschaeve ook Leopold II te schrappen uit het straatbeeld, lag duidelijk al een tijdje klaar.
Het amendement was een sublieme zet, maar niet voor de indieners van het oorspronkelijke voorstel. Voor CD&V was het niet mogelijk om het koningshuis af te vallen wegens de nog steeds koningsgezinde onderstroom in hun fractie. Maar ook voor het Vlaams Belang. Zij konden niet tegelijk tegen de afschaffing van de Verschaevestraat stemmen en voor de schrapping van de koning Leopold II-laan. Daarom stemden ze gewoon niet, een unicum in de Kortrijkse gemeenteraad.
Het amendement doorkruiste heel wat plannen. Geen vreugdekreten op de bank van de indieners, die eigenlijk wel gelijk haalde maar wel tegen een zware prijs. En lichte verbijstering op de banken van het Vlaams Belang omdat de Leopold II-laan sneuvelde zonder hun hulp. Het zou nochtans een mooie pluim op hun hoed geweest zijn. Aan de andere kant van de zaal zat schepen Axel Ronse van de N-VA. Bij hem viel me zijn ‘smile’ op. Ik heb die nog nooit zo breed op zijn gezicht zien staan.

BAS DE WILDE

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Van kwaad tot erger….

INGEZONDEN STUK

Ik ben absoluut geen racist maar ik ben het beu. Ik zeg dit één keer en daarna zeg ik er niets meer over. … ge zou verdomme bang zijn om een Sinterklaasfeest te organiseren, maar we gaan het doen zoals het hoort … voila !!
Ik heb namelijk zo’n gruwelijke hekel aan mensen die alles in Nederland/Belgie racistisch vinden.
Het wordt van kwaad tot erger. De Marokkaanse gemeenschap voelt zich gediscrimineerd omdat het programma ‘Opsporing Verzocht’ teveel items toonde waarin de daders van Marokkaanse afkomst zijn. De programmamakers zijn gevraagd om minder daders van die afkomst op televisie te laten zien. Moeten zij smurfen laten zien dan?
De woorden ‘negerzoenen’ en ‘zigeunersaus’ mogen ook niet meer. De Jodenkoeken hebben zich inmiddels verstopt. Die voelen de bui al hangen; zij zijn vast en zeker de volgende slachtoffers.
De kwestie ‘Zwarte Piet’ vind ik helemaal diep triest. Hoe durven enkele gefrustreerde een kinderfeest zo te vergallen? Dacht ik een paar jaar geleden nog dat het een grap was om Zwarte Piet een andere look te willen geven. Nu is inmiddels de kwestie dusdanig op de spits gedreven dat volwassenen met elkaar op de vuist willen gaan tijdens de intocht van Sinterklaas. En hoe zit het dan met hun voorbeeldrol die ze de kinderen zouden moeten geven? Het doel heiligt de middelen, blijkbaar. Zwarte Piet moet verboden worden en om deze mening kracht bij te zetten, moet er gemept worden. Ik heb hier geen woorden voor.
Nu mogen er geen Kerstmarkten meer zijn, maar moeten het Wintermarkten zijn!
Wat is het volgende?
Begrijpen die mensen (wie het dan ook moge zijn) dan niet dat ze juist door dit gedrag discriminatie in de hand werken? Dat het merendeel van het Nederlands/Belgische volk de grens van tolerantie heeft bereikt nu zelfs meerdere tradities aangepast moet worden voor een paar tere zieltjes?
Een nieuw dieptepunt is bereikt. De Efteling is in gesprek met leden van de actiegroep Stop Oppressive Stereotypes, omdat die groep vindt dat het attractiepark iets moet doen aan enkele racistische stereotypering van enkele attracties. Als je jezelf ergens aan stoort, dan blijf je toch lekker thuis?
Ik ben er klaar mee! Hebben die mensen niets beters te doen? Ze zeiken om te kunnen zeiken.
Ik heb het helemaal gehad met die azijnpissers. Ik vind dat mensen die zich niet willen aanpassen of die anderen hun wil willen opdringen ergens naar toe moeten gaan waar geen Sinterklaas gevierd wordt, waar geen efteling is, waar geen kinderliedjes gezongen worden, waar geen Kerst gevierd wordt, waar geen lekkernijen zijn enz.
Ik weet zeker dat heel veel mensen het met mij eens zijn. Heb jij ook de ballen om daar vooruit te komen. Kopieer en plak dit bericht op je tijdlijn en laat zien dat jij het ook zat bent. Ik weet zeker dat de helft die dit lees wel de gedachten hebben maar niet de ballen Om dit te plaatsen.
Kom maar op!! … ik ga het ondertekenen ook :

Lebon Luc

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Walter !

CD&V Kandidatenbattle in de Budafabriek

Donderdagavond 7 november 19.30 u
120 toehoorders.

Jarretel werd met veel eerbetoon en geknuffel verwelkomd door het onvangsttrio Liselotte Vandevelde, voorzitter, Yann Mertens, ondervoorzitter en Hannelore Vanhoenacker, fractieleider gemeenteraad. 

Moderator Nicolas Bouteca, linksdraaiende politicoloog van de UHent en een man met een missie, zou de debatten leiden. Het stelde ons gerust.

De zeven kandidaat-voorzitters kregen elk 2 minuten om zich voor te stellen, wat al direct hilariteit verwekte omdat ze zich allemaal voordeden als waterhoofden, druktemakers of tafelspringers.

Moderator Bouteca toonde zich een volbloed feminist en opende de debatten met de kreet “Riemen los en Vrouwen eerst”, en zo kwam Katrien Partyka als eerste het podium op.

Kandidaat numero 1 : Katrien Partyka uit Tienen.

Katrien is 46, zei ze, getrouwd met twee schone dochters en een lelijke vent in huis, waarmee ze de geroyeerde Koen Vandenheuvel bedoelde. Vandenheuvel wordt bij de tsjeven beschouwd als een politieke slapjanus, een tateraar met cliché’s ter grootte van de kathedraal van Antwerpen. Hij wordt hoogstens gedoogd als pantoffelheld ten huize Partyka. Katrien burgemeester is burgemeester van Tienen. Na haar uren berijdt ze een witte hengst en doet ze aan snelwandelen en manillen met de vriendinnen van de plaatselijke KAV. Ze heeft er maar twee dagen over gepiekerd vooraleer de knoop door te hakken en zich kandidaat te stellen, maar diep van binnen heeft ze geen interesse voor de job. Katrien doet het om de partijtop te koeioneren en ‘Zelfbediening W. Beke’ een kloot af te trekken, als wraak voor wat haren Vandenheuvel werd aangedaan die roemloos werd gedumpt. “Maar ik wil er toch voluit voor gaan en de andere kandidaten het vuur aan de schenen leggen”, herpakte ze zich. Kandidaten Walter en Joachim trokken een brede grijns. “Het debat wordt tot op heden achterbaks gevoerd en mijn kandidatuur wordt niet au serieux genomen, er wordt gelachen en meewarig gedaan, maar ze zijn nog niet klaar met mij. Er is allerlei geschuifel en gekonkel in achterkamers binnen de partijtop en ik vind het een kwalijke zaak om die onderhuidse spanning te hebben en dat ik met een scheef oog bekeken word.”
Het ‘programma’ van Partyka oogt niet bijzonder aanstekelijk.
“Deze verkiezingen zijn zeer belangrijk en creëren een positieve vibe in de partij. Ik vind dat ik een rol te spelen heb. CD&V is een sterk merk, alleen hebben we nood aan een duidelijke en offensieve lijn. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte, met thema’s die aan ons kleven want wij zijn sterk verankerd en voelen de polsslag van de samenleving en die van onze lokale burgemeesters. We moeten ook veel sneller kunnen inspelen op de uitdagingen van onze tijd en het signaal van de kiezer capteren, ook die van de West-Vlaanders, vooral achter de kupe. Dat signaal moeten we naar Brussel meenemen. Dit is ware de boodschap waarmee ik voel dat de wind positief in mijn richting waait en ik ga natuurlijk verkozen worden, als vrouw dan nog.”
De twee achterste rijen van de zaal werden uit hun slaap gewekt door de knallende stem van de moderator die Partyka na zeventien minuten bruusk het zwijgen oplegde.
Sommige tsjeven noemen het profiel van Partyka ‘vernieuwend, verruimend, adembenemend, postmodern, gewaagd’, maar niet iedereen.

Kandidaat numero 2 : Vincent van Peteghem uit De Pinte.

‘Twee meters puur engagement’, was de slogan waarmee Vincent 6 jaar geleden naar de verkiezingen trok. En hij werd burgemeester van De Pinte.
Vincent is 38 en wil er vooral voor zorgen om de partij er weer bovenop te brengen, naar minstens 35 procent. De twee voorste rijen van de zaal veerden recht met een staande applaus. “Die twee meters, dat merkt u wel als u mij eens tegenkomt. Dat puur engagement slaat op alle domeinen van het leven, niemand deed het mij ooit voor. Heel De Pinte ligt aan mijn voeten. Ik was ook een ‘twaalf apostel’ en wil de partij er weer bovenop brengen. We moeten goed communiceren over ons programma, waar we niet beschaamd over moeten zijn en één ploeg vormen, aan hetzelfde zeel trekken. Het vertrouwen in mekaar, dàt is de basis van het succes. Ik ben een consensusfiguur, een beetje zoals Katrien met wie ik een intieme band heb. We delen dezelfde besognes. We moeten niet links en niet rechts lopen, maar pal in het volle centrum blijven. Bijvoorbeeld niet zoals onze straffe Hendrik die alle moslamieten met een kopvod en een djellaba buiten wil en de monokini wil herinvoeren. Hendrik is een extreemrechtse zak, daar is hij fier op, maar die haat ik als de pest. Als ik voorzitter word, waar alle kans toe is, gooi ik hem uit de partij. Ik ben ook parlementair, wat mij een stevige financiële basis bezorgt om het nog breder en dieper te kunnen laten hangen. Namelijk engagement met een maatje meer en met enthousiasme en dienstbaarheid. Mij vastbijten in dossiers, op zoek gaan naar oplossingen en mij volop smijten voor een sterke en warme samenleving, zijn dé uitgangspunten van mijn politiek engagement.
Na vijftien minuten maakte Bouteca een einde aan de engagementen van Van Peteghem.

Kandidaat numero 3 : Joachim Coens uit Damme.

De enige geboren en spogen West-Vlaming. Burgemeester van Damme. De man met 14 mandaten, ambten en postjes, waarvan 8 bezoldigd. Een tsjeef buiten categorie, met een dik adresboek, en eentje met de meest authentieke tsjevensmoel en daar is Joachim fier over.
Joachim is 53. En ook hij wil zich voluit smijten. Joachim geeft toe dat hij belangrijk geworden is dankzij de naam van zijn vader: Daniël zaliger, vader van het VSO, doodgraver van het Vlaams onderwijs van laag tot hoog. Maar dit terzijde. Joachim zei niets over zijn privéleven, wat tot allerlei speculaties bij de toehoorders met minder goede bedoelingen leidde. Toehoorders hadden verwacht dat Joachim zou uitweiden over zijn familiale toestand, een hardwerkende vrouw aan de haard en zes kids in huis en zo, een typisch Westvlaamse way of life. Coens gaf toe dat zijn jacht naar betaalde postjes iets te opzichtig was, maar dat hij, na zijn verkiezing als voorzitter, waarover hij liet uitschijnen dat de zaak alreeds in de sacoche was, hij de helft van zijn uitbundige betaalde postjes zou opgeven of de helft van zijn inkomen zou doneren aan een goed doel of de Warmste Week. Over zijn drijfveer wou Coens alleen kwijt dat hij zich kandidaat stelt uit verontwaardiging bij ‘de mensen van alle dag’ die de buik vol hebben van postjespakkerij, zoals de zelfbedieningswinkel van Wouter Beke en het carrièrisme en opportunisme van Crevits. Zijn ‘programma’ stelde iedereen in de zaal gerust : “CD&V moet de motor worden van de politieke vernieuwing. We moeten gaan voor oplossingen en de problemen benoemen. ‘De mensen’ hebben het gehad met de postjespakkerij, het geruzie en gehakketak en de tegenstelling tussen links en rechts wil ik slopen tot op het bot. Als ik verkozen word, waar 99,99 % kans toe is, zal ik mijn postje bij de haven van Zeebrugge opgeven, maar niet mijn andere dertien postjes en mandaten, waarvan zeven betaalde. Ik ben niet zot hé, en heb een kroostrijk gezin te voederen. Ik stel mijn kandidatuur tegen de zin van mijn vrouw, mijn kinderen en mijn duizenden sympathisanten, maar het is de torenhoge verontwaardiging die mij drijft. Mijn verstand zegt nee, mijn hart ja. Ik doe het voor de gewone mensen, de Jannen met de Pet, want ik ben een volbloed ACW-er. Daarenboven ga ik Arco redden met de blote hand. Mijn programma is klaar als pompewater.”
De voorste helft van de zaal applaudisseerde, de achterste geeuwde.
Het was inmiddels tijd voor de vierde kandidaat.

Kandidaat numero 4 : Christophe Vermeulen uit Gent, (afkomstig uit Veldegem).

Christophe is 37 en geen burgemeester, maar advocaat. Hij heeft peper in zijn gat, beweert hij, en werkte als ‘adviseur’ bij Straffe Hendrik en bij Inge Vervotte, de tante non van de CD&V.
Christophe : “de frustratie zit diep bij de tsjeven van alle dag en wordt niet gecapteerd door de partijbonzen. Ook bij mijn collega’s kandidaten is hun euro nog niet gevallen. Ze vertellen alle zes dezelfde zouteloze praatjes over eer en deugd in de politiek en daarbuiten, maar willen maar één ding: hun carrière en hun portemonnee een boost geven. Het drama van de goede bedoelingen heeft onze partij tot aan de rand van de afgrond gedreven. De buitensporige postjespakkerij van Crevits, Verheistraeten, Geens, Stefaan De Clerck en crypto communist en domicilie fraudeur Peeters, en de Zelfbedieningswinkel W. Beke heeft de schellen van mijn ogen doen vallen, vandaar mijn rebellie en mijn kandidatuur vanuit uit het complete niets. Ik ben geen burgemeester, geen parlementair, geen apparatsjik of postjesjager zoals de zes andere schijnheiligaards hier naast mij. Ik ben niets in de politiek, totaal niets en niemand, een politieke outcast en ik verdien, in tegenstelling tot mijn collega-kandidaten, eerlijk mijn brood met een net beroep : advocaat pur sang, zonder bijbaantje in de politiek of in wat dan ook. Als ik voorzitter word, en daar twijfel ik geen halve seconde aan, hoef ik dat voorzittersloontje van 125.000 euroots niet. Ze mogen het weggeven aan een goed doel, bijvoorbeeld aan de Week van het Transgenderisme of zo. Onze partij zit vast in een oubollig links-rechts verhaal, we zitten in het centrum en dat muffe enerzijds/anderzijds verhaal moet op de schop. We moeten komaf maken met al die schimmige randorganisaties, waarvan sommige regelrechte maffiagenootschappen, zoals de Boerenbond, het ACW, de vakbond, de CM ziekenkas, Unizo, Furia en de fascistische feministen, maar ook de meer gematigde bemoeials zoals de Kajotters, de KAV, Okra en de Katholieke Landelijke Vrouwen moeten een toontje lager zingen en het genderloos gedrocht Miet Smet moet met haar klikken en haar klakken buitengesmeten worden. Peper in ons gat en in onze neus, dàt hebben we nodig opdat onze leden niet meer beschaamd hoeven te zijn om te zeggen dat ze volbloed tsjeef zijn.”
De zaal veerde helemaal recht met een applaus van zeven minuten.

Kandidaat numero vijf : Raf Terwingen van Maasmechelen.

Raf is 47 jaar, geboren en getogen Limburger, getrouwd met Evi Smeets en papa van Baud. Zijn hobby’s zijn : lopen, snelwandelen, gewoon wandelen, koken, met de Duitsche scheper gaan wandelen en in ’t weekend rondrijden met de Harley Davidson. Raf is advocaat en burgemeester van Maasmechelen.
“Voor mij betekent ‘aan politiek doen’ goede beslissingen nemen namens en voor de mensen van alle dag die je vertegenwoordigt, op basis van mijn waarden. Je leven, ook in de politiek, wordt gekleurd door de waarden die je meekrijgt tijdens je opvoeding, in je jeugd: ik ben ervan overtuigd dat daar en dan de basis van je ‘zijn’ wordt bepaald. Goede politieke beslissingen zijn dan ook beslissingen waarvan zoveel mogelijk mensen in onze partij beter worden. Luisteren naar de basis, sociale cohesie en verbinden zijn belangrijke werkwoorden in de politiek. Zorgen dat onze kinderen, onze kleinkinderen het minstens even goed zullen hebben als ons. Beslissingen nemen en realiseren, vergt moed, maar ook een maatschappelijk engagement. Die beslissingen moeten dan ook goed gefundeerd zijn en gedragen door inspraak en betrokkenheid van de mensen van alle dag. Daar ga ik voor, voor niets minder en ‘k ga me smijten. Mijn pleidooi is werkmensentaal en spreekt de onderbuik van de Vlaanders aan. Ik ben een geëngageerde politieker, die samen een oplossing wil vinden in de vorm van een compromis: want dat is aan politiek doen. En om af te ronden moet ik nog iets kwijt over De Donder die hier naast mij zit. Iedereen inbegrepen, ook de gebronzeerde, de zwarte, halfzwarte en gespikkelde medemens telt mee, inbegrepen de moslamieten en Wahabieten van alle obediënties. ‘Respect’ en ‘Midden de Mensen’, zijn mijn politieke tsjevenslogans, waarin ik mij – dankzij de waarden die mijn vader en mijn moeder mij meegaven – perfect in kon spiegelen. Daarom beschouw ik medekandidaat De Donder als een pest voor onze partij, een racist en fascist van het zuiverste water, als ik hem zo bezig hoor over de omvolking van heel de Vlaanders. Dat is schofferend, schandalig, van migranten en inwijking een klucht maken, ze uitlachen en ze willen deporteren, het doet me denken aan de jaren dertig. Het wij-zij denken moet op de schop. Onze Vlaamse identiteit wordt gemaakt door iedere Vlaming en ook Mustapha, Mohamed, Abdelkazar en Alibaba zijn ene van ons, ook al rammelen ze heel hun harem af en brabbelen ze nog een woestijntaaltje en dragen ze de djellaba, weliswaar een moderne woestijnoutfit. Dergelijk gevoelig thema misbruiken om voorzitter te worden zoals De Donder doet, is een godgeklaagd schandaal , een smet op onze mooie partij. Dus, ik vind dat De Donder zijn kandidatuur moet intrekken, zijn tsjevenlidkaart in de fik steken en nu de zaal moet verlaten.”

Moderator Bouteca keek hulpeloos de zaal in, zocht vruchteloos oogcontact met Liselotte, wendde verbouwereerd zijn blik naar Terwingen en De Donder, die geen kik gaf, en riep met rillende stem de zesde kandidaat op het podium.
De hele zaal, behalve voorzitter Vandevelde, ondervoorzitter Mertens en fractieleider Vanhoenacker, veerde recht, stak de middelvinger naar De Donder en scandeerde minutenlang ‘leve onze Raf’ en ‘De Donder aan de galg!’

Kandiaat numero 6 : Sammy Mahdi uit Vilvoorde.

Sammy is 31 jaar en voorzitter van JongCD&V. Sammy schrijft columns in de Morgen en doet een paar bij-jobkes in en naast de partij om voldoende brood op de plan te krijgen.
Hij heeft ook een hond, een rosse Halvanezer van vrouwelijke kunne, ‘Bibi’ die hem keffend tot op het podium achterna liep.
Sammy is van extreemlinkse obediëntie en stak dat niet onder stoelen of banken. Minabele CD&V sujetten als Straffe Hendrik en Pieter De Crem kijkt hij dan ook met de nek aan. Een personage als De Donder, die de racistisch-fascistische extreemrechtse vleugel in de partij vertegenwoordigt, mijdt Sammy als de builenpest en het scheelde dan ook geen haar of hij verliet de zaal bij de vaststelling dat ook De Donder in de Budafabriek van de partij was.
Het vergde heel wat diplomatie van voorzitter Liselotte om Sammy tot kalmte en verdraagzaamheid aan te manen en hem erop te wijzen dat de Cd&V een brede partij is met vele kamers en obediënties, ook verwerpelijke, misselijkmakende, autoritaire, fascistische, jarendertigachtige en op de rand af strafbare. Met de belofte dat Sammy de hand van De Donder niet zou hoeven te schudden, noch hem enige blik zou moeten gunnen of hem na afloop bloemen overhandigen, kon de grensverleggende razernij en afkeer van de JongCD&V voorzitter ten aanzien van De Donder tenslotte afgewend worden.
Toen stak Sammy van wal. “De campagne draait volop en samen met Bibi dweil ik nu heel de Vlaanders tot achter de kupe, een compleet verachterd niemandsland, af, en wat ik daarbij samen met Bibi meemaak tart alle verbeelding. Dat Bibi het hart verovert van de achterlijke boerkes en het veredeld crapuul van achter de kupe, daar kan ik mee leven, maar wat ze mij in hun muffe naar knoflook en ajuin stinkende achterzaaltjes van zogenaamde volkscafeetjes naar het hoofd slingeren, dat durf ik hier niet de zaal in slingeren, het is gewoon strafbaar. Ware het niet dat Bibi beslist waar we heengaan, tot achter de kupe dus, en ik moet haar volgen, ik zou mij daar nooit wagen in dat achterlijk jarendertig hol. Maar ik moet ! Als ik daar dan roep ‘we moeten terug naar de basis’, weet ge dan wat die achterlijke boerkes en onverlaten dan terugroepen ? ‘k Zal jullie zeggen. “Keer terug van waar ge komt, vreemdeling en laat ons gerust met uw extreemlinkse zedepreken. En laat Bibi hier maar achter. Wat wij hier nodig hebben hebben is een De Donder in het kwadraat, geen rode moraalridder, een volksvreemde die ons de les komt lezen en zeggen hoe we exoten moeten knuffelen. En dan beginnen ze te roepen en te tieren en word ik de zaal uitgejouwd. Kijk, dat is de druppel die mijn emmer over deed lopen. Samen met Bibi heb ik een missie. Ik ga ervoor om de Vlaanders van achter de kupe tot Maasmechelen van het racisme en het racistische crapuul te bevrijden. Ik ben niet gelovig, en zeker geen moslamiet. Ik studeerde aan de VUB, een streng vrijzinnige universiteit waar de loge en de pensée unique de scepter zwaait, maar daar nam ik afstand van. Als ik nu in kennis zou geraken met een katholiek meiske of jongen, het geslacht maakt niets uit, ik ben modern, wil ik toetreden tot de katholieke kerk en in de kerk trouwen. Zover zijn we nog niet, eerst voorzitter worden. Ik ga mij smijten. Onze partij staat op een keerpunt, het is groeien of verdwijnen. Of een volkspartij zonder volk. Samen met jullie kan ik de kwaadaardige criticasters die onze partij naar de verdoemenis wensen geen ongelijk geven als we voortdoen zoals we al dertig jaar bezig zijn. Samen met jullie wil ik hen wèl ongelijk geven. Omdat ik overtuigd ben dat CD&V een grote toekomst heeft, kan inspireren, werven, overtuigen en winnen ! Ziedaar mijn programma dat finaal een ongelooflijk enthousiasme zal opwekken van achter de kupe tot boven Maaseik. Ik ga winnen ! Leve de Christelijke Democratie !”

In de zaal is het enthousiasme iets minder. De voorste rij staat recht en applaudisseert, maar met mate. Bibi keft en de rest van de zaal wil naar de toog voor een glas, maar de bijdehandse moderator beveelt te blijven zitten. Een tiental toeschouwers verlaat met knikkende knieën de Budafabriek, op naar Mary’s pub.
En toen moest Walter nog komen !

Kandidaat numero 7 : Walter De Donder uit Affligem.

De kandidaat voor wie iedereen gekomen was. Walter is waarlijk de absolute top of the bill, de publiekslieveling van zij die niet de bedoeling hadden er een geeuwwedstrijd bij te wonen.
Walter springt bloedrood aangelopen met veel gedruis het podium op en laat van pure emotie een knallende scheet, en vooraleer Bouteca één woord kan gezegd krijgen brengt Walter fier als een jarendertiger de Quenelle en groet luidkeels met de slogan : ‘Heil, de nieuwe CD&V est arrivé’! De zaal staat in vuur en vlam.
Op de eerste rij begroeten ze de Walter op dezelfde buitenissige manier. De rest van de zaal veert eveneens recht met de kreet ‘Waldheir, Waldheir, Waldheir!’. En : ‘Führer Waldheir for president’ !
De vlam slaat in de pan, het hek is van de dam nog voor ‘Waldheir’ één woord heeft uitgebracht.

Moderator Bouteca, een nette professor, klein van gestalte, maar groot in zijn karaktervastheid, zijn deugdzaamheid, zijn moreel superioriteitsgevoel en zijn medemenselijkheid, is danig van zijn melk en roept, niet op zijn moeder of schoonmoeder, maar op Liselotte en Hannelore. Ondervoorzitter Yann houdt angstvallig en lijkbleek het noodnummer klaar.

De Walter steekt van wal.
“Kijk vrienden, ik ben niet gekomen om siroop aan jullie baard te smeren, noch om in het gat van eender wie hier aanwezig te kruipen, ook niet in dat van Stefaan Declerck die zich ginds diep vanachter staat te verduiken achter een plastieken palmboomke uit de uitverkoop van den Aldi. Maar ik zie hem wel. Neenee, beste tsjeven en tsjevinnen van Kortrijk, ik ga hier man en paard noemen, geen blad voor de mond nemen, een parler vrai ontwikkelen waarbij sommigen sterren zullen zien, en tegen zij die er niet tegen kunnen zeg ik, gelieve nu de zaal de verlaten ! Bouteca trok bleek weg, tokkelde op zijn telefoon en ging aan de bar een duvel achterover gieten. Toen Nicolas, enigszins bekomen, terug op zijn stoeltje plaatsnam had de Walter net zijn proloog beëindigd. Het begon pas.
“Om te beginnen wil ik zeggen dat ik een akkoord in de sacoche heb met mijn collega uit Ninove, aan de zwarte kant van de Dender, met name de beruchte wouldbe burgemeester die 49,9 % van de stemmen haalde, maar niet benoemd geraakte. Ik stel onze partij voor de putsch van de tegenstrevers aansprakelijk en dat zal niet meer gebeuren, Affligem gaat fusioneren met Ninove en dan gaan we ne keer zien wie de baas wordt. De ontvolking en de totale omvolking van onze Vlaamse dorpen en steden, waarbij de geboren en gespogen Vlamingen geruisloos vervangen worden door allerlei uitschot uit Afrika en de Arabische landen, om nog van de middeleeuwse moslamieten te zwijgen, die onze blonde en blauwogige Vlaamse meiskes bezwangeren en ze daarna dumpen, aborteren of naar Afrika of Saoudi-Arabië en verder ontvoeren. De vervanging van onze Vlaamse bevolking door achterlijke vreemde groepen van de andere kant van de planeet moet stoppen. Nu ! In mijn dorp en in heel mijn streek stromen alle soorten exoten uit Brussel toe, bruinen, zwarten, halfzwarten, en maffiabenden uit Palermo, Corsica en Noord-Afrika. Een zootje ongeregeld en dat moeten we niet hebben in onze schone blanke Vlaamsche dorpen en stadjes. Als jullie mij vragen wat is je programma, mijnheer Walter, wel dan zeg ik jullie: dàt is mijn enig programmapunt : wèg met die exotische en schadelijke luizen, mieren en insecten, oplichters en profiteurs uit onze Vlaamsche dorpen en stadjes. De Grote Zuivering begint vandaag ! Met mij ! Ooit was ik kabouter Plop, nu word ik de Keizer van de nieuwe CD&V ! Geen Keizer zonder kleren, maar met de nieuwe kleren van de CD&V ! Wie mij liefheeft en in mij gelooft, en in de heropstanding van de Vlaanders en de Cd&V, hij volge mij, en het zullen er vele honderdduizenden zijn. Op Sniklaasdag word ik de nieuwe Keizer van de CD&V ! Heil De Donder en heil de nieuwe CD&V qui est arrivé, Heil!” !’

De donderpreek van De Donder had drie kwartier geduurd en de zaal in lichterlaaie gezet.
De staande ovatie van dertig minuten werd afgebroken door de in tranen uitgebarsten voorzitter Liselotte en door de snikkende Hannelore die in haar broek deed van opwinding, de extase nabij. Yann had al de pompiers opgeroepen, maar uiteindelijk kon Peter, een neutrale journalist van Het Laatste Nieuws, de zaal bedwingen met een collectie voor de Warmste Week en een foie gras bedrijf van Bekegem.

Inmiddels had moderator Bouteca, helemaal ontdaan, een half uur eerder ijlings via de nooduitgang de Budafabriek, het oord van de verdoemenis, verlaten. Drie dagen later werd Nicolas gespot in Het Huis van de Beweging van az Groeninge.
Volgens betrouwbare getuigen gaat het inmiddels beter met de man.

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Kwistax

Inzending door Kortrijk Voorwaarts, Courtrai en Marche.

Met een nieuw waanzinnig wetsvoorstel heeft Burgemeester Van Quickie zijn mierenverstand nu volledig verloren !

Kortrijk Voorwaarts, Courtrai en Marche kan zich niet vinden in de uitspraken van Van Quickie, die in de pers liet optekenen dat velorijders die zich met een stuk in hun kloten in het verkeer begeven, maar geen tekenen van dronkenschap vertonen, d.w.z. zich niet te buitengaan aan slalommen, niet heel de straat innemen, niet achter de meiden fluiten, niet roepen en tieren en geen vrouwen ambeteren, moet kunnen.

Wij vragen u, waar ligt de grens, mijnheer Van Quickie ?

En wat met de trottinette ? De billenkar ? De rolstoelers ? De bakvelo’s ? De rollators ? De kinderwagen ? De stootkarren, De skaters ? Enzovoort ? Handmatig of met elektriek.

Als je het wetsvoorstel leest moet je concluderen dat zolang je maar niet van je velo valt er geen enkel probleem is. Over de trottinette, bakvelo’s en andere kinderwagens en vele andere wordt geen woord gerept.

Wat de trottinette betreft heeft Kortrijk Voorwaarts, Courtrai en Marche de volgende mening : met een handbediende trottinette mag men ver over zijn theewater geraakt zijn, maar een elektrieke trottinette, da’s ander bier. Daar moeten de wetten van de drooglegging onverkort gelden. En dan zijn er nog de segways, de skateborden, de éénwielers, de kinderwagens, de rolschaatsers, de stootkarren, de bakvelo’s, de rollators, de billenkarren, de rolstoelers, de handigekapten met en zonder krukken, enzovoorts, enzoverder, allemaal handmatig of met den elektriek, kortom een oeverloos gezwam over het alcoholgehalte en het recht op dronkenschap, uitgaan en vrijheid van bewegen op de manier die de absolute zelfbeschikking symboliseert. Of afschaft. Wat daarmee ? Jezus Christus, waar gaan we naartoe in onze Beste Stad van de Vlaanders, mijnheer Van Quickie ?

Kortrijk Voorwaarts, Courtrai en Marche wil streng zijn in die dingen, zoals in alle andere dingen in een mensenleven ze ook streng en rechtvaardig wil zijn.

Dus, sorry mijnheer Van Quickie. Zich verplaatsen houdt in dat je de weg deelt met andere al of niet beschonken weggebruikers. Het komt er op aan om zo zichtbaar en voorspelbaar mogelijk te zijn voor die andere dronkelappen.

Iedereen weet dat je van Kortrijk de ‘Velostad’ bij uitstek van de Vlaanders wil maken, maar om daarom ook de wetgeving te willen aanpassen, is het oppunt van zinsverbijstering !

Volgens de huidige verkeerswet mag je nooit met een vervoermiddel, handbediend of met elektriek, stomdronken op straat te bespeuren zijn. Tot op heden wordt de velo, zowel als de bakvelo, de trottinette, de billenkar, de rolstoel, het skatebord, de rollator, de kinderwagen, de stootkar en alle andere met een scheef oog als een ‘voertuig’ bezien.

Dit is de zoveelste vrijgeleide voor velo’s, bakvelo’s, trottinetten, billenkarren, rolstoelen en aanverwanten en een nieuwe stap in het demoniseren van de onverlaat die zich in een auto of op een Harley Davidson met of zonder zijn lief in de sidecar verplaatst.

In godesnaam, denk toch ne keer na, mijnheer Van Quickie, vooraleer ge de onweerstaanbare drang voelt bovenkomen om in de pers als een volslagen idioot te staan blinken met krankzinnige voorstellen, goed voor in ‘t zottenkot.

Mobiliteit is een ernstige zaak, waarover ernstig moet nagedacht worden. Het moet niet overgelaten worden aan bewoners van gestichten, oudemannenhuizen, instellingen en zottenkoten.

Dergelijke uitspraken helpen Kortrijk absoluut niet Voorwaarts ! Courtrai pas en Marche ?

Es lebe Kortrijk Voorwaarts ! Courtrai en Marche !

Geo Verstichel,
100 % Aanvoerder, Hauptmann, Grand Chef

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Jan

Burgemeester Vincent Van Quickenborne laat de reactie van Vlaams Belanger Wouter Vermeersch over aan zijn advocaatje Jantje Leysen.

De verdediging van de burgemeester wordt als volgt in stelling gebracht.
Er is zelfs geen begin van bewijs van de door Vermeersch aangehaalde misdadige feiten. Vermeersch is een pathologische leugenaar. Hij blijft er koppig op los fabuleren en leugens verkopen. Zijn zogenaamde getuigen wil hij niet bekendmaken, maar uit welingelichte bron uit de supporterswereld van de VeeKaa is te horen dat die ‘getuigen’ een paar losgeslagen idioten zijn met een strafregister om u tegen te zeggen. Vermeersch verwijt Van Quickenborne nu zelfs onoirbaar gedrag tijdens zijn uitgaandersleven. Uitgaan, mag dat nog ? Het is het volle recht van Van Quickenborne om, zoals elke Kortrijkzaan, een liederlijk nachtleven te leiden, zich stomdronken te drinken, een lichtzinnig praatje met de meedrinkmeiden aan de toog van ’t Paleitje te maken en de Kortrijkse bordelen, de Balthazar en de tempels van plezier met een bezoek te vereren. Dit is allemaal boeiende informatie. Het betekent dat de zaak niet geseponeerd wordt en dat de rechtenmannen van het parket het onderzoek tot op het bot uitbenen, de onderste steen van de vermeende misdaad van Quickie boven willen spitten. Al moeten ze daarvoor dag-en nachtarbeid verrichten en de nachtelijke genietingen aan de toog van ’t Paleitje even ontberen. Een klacht tegen onbekenden werd ingediend, maar die ‘onbekenden’, zogenaamde ‘getuigen’, worden weldra bij de lurven gevat en voor de onderzoeksrechter gesleept. Ze werden verraden door loslippigheid van VeeKaa supporters die in een bekende supportersafspanning boven hun theewater waren geraakt en klikten. Dat Vermeersch nu gevraagd werd om een verklaring af te leggen bewijst dat de rechtenmannen van het parket er niet mee lachen en Vermeersch en zijn trawanten voor de strafrechter willen slepen. Het opheffen van zijn onschendbaarheid zou een fluitje van een cent zijn, aldus ingewijden uit de kring van de verdediging van Quickie. Ook dat is interessant.
Brekend nieuws in deze spannende Kortrijkse misdaadthriller is binnenkort te verwachten!

Geplaatst in Humor | Een reactie plaatsen

Waargebeurd verzinsel !

Vlaams Belanger Wouter Vermeersch legt moedige verklaring af over zijn vals facebookbericht betreffende de zaak van de nachtelijke dronkenschappen, de vechtpartijen en het vermeend algemeen wangedrag, ook overdag, van burgemeester Vincent Van Quickenborne. Vermeersch eist het aftreden van de burgemeester en opname in een instelling voor ongeneeslijke psychopaten.

W. Vermeersch : “Kijk, ik ga man en paard noemen, de puntjes op de i zetten aangaande mijn aantijgingen tegen burgemeester Quickie in verband met zijn dronkenschap na een VeeKaa match in het Guldensporenstadion. Maandag ben ik een verklaring gaan afleggen bij de klabakken van politiezone RIHO in het onderzoek naar mijn zogezegd vals facebookbericht van 19 augustus 2019. Er werd bij RIHO nogal wat afgelachen met mijn vertelling, ze kwamen bijna niet meer bij ! Maar ik hield me serieus en toen trokken ze bleek weg. Het zit zo. Ik heb helemaal niets te verduiken, ik ben rechts voor de raap en ik zeg vrank en vrijuit wat me te binnen schiet, al is het soms bezijden de waarheid en dichter bij de fabel. Dat parler vrai heb ik geleerd van mijn leermeester Jean-Marie Dedecker, die het ook niet al te nauw steekt met het onderscheid tussen waarheid en schijn. Dat Quickie met een ferm stuk in zijn kloten bij het krieken van de ochtend aan lichtzinnige meedrinkmeiden aan de toog van afspanning Balthazar hing, staat als een paal boven water. Mijn getuigen, allemaal professionele kroegtijgers, zijn formeel, ze houden voet bij stuk. Er zijn er weer tien bijgekomen. Potige getatoeëerde kerels uit het stenen tijdperk, met een reputatie van Kortrijk tot Tokyo. Ze haten Quickie als de pest en noemen zichzelf de voor niets en niemand achteruitdeinzende X-gang van de VeeKaa. Ik kan ze niet bij naam noemen, maar ze zijn inderdaad stuk voor stuk onverbeterlijke VeeKaa hooligans uit de achterbuurten van Overleie. Dus, op hun integriteit en geloofwaardigheid kan men een kathedraal bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat ik vrijuit zal gaan in deze zaak, omdat ik onschendbaar ben als parlementair en die zal niet opgeheven worden voor een onbenulligheid. Bovendien, het is niet te achterhalen wie dat bericht op FB zette, er zijn bij het Vlaams Belang van Kortrijk tientallen onverlaten die daar naamloos gelijk wat op kunnen gooien. Gekuiste en ongekuiste drek en zo, maar ook belangwekkende politieke wetenswaardigheden, dolle verhalen en waargebeurde verzinsels over burgemeester Quickie en zijn waterdragers. Namen zeg ik niet en zelf weet ik het trouwens ook niet. Dus, dat bericht blijft er tot in de eeuwigheid op staan. Ik ontken de gerichte en gecoördineerde beschuldigingen van lafaard Quickie aan mijn adres. Ooit verweet hij mij midden de gemeenteraad dat ik een neo-nazi pur sang ben en blindelings de bevelen van de Wolfschanze opvolg. Tja, dat is natuurlijk meer waarheid dan schijn, wat niet wil zeggen dat Q de partijbevelen van mijn führer Van Grieken in het belachelijke moet trekken. Reden temeer dat ik koppig als een os blijf volhouden dat mijn berichten over zijn nachtelijke slemppartijen, zijn schandelijke dronkenschap, het aan de wijven zitten en het in de zak van de pandoeren weigeren te blazen, het finaal toch positief in die zak willen blazen en daarna als een klein kind op zijn vrouwtje en zijn moeder roepen, dat dit alles aan de kaak moet worden gesteld en dat Q als burgemeester buitengegooid moet worden en vervangen door schepentje Ruth, ze noemen ze ‘de roste’ van ’t stadhuis, voor wie ik een dikke boon over heb. Ondertussen hebben ons bovendien andere en nieuwe getuigenissen, geen VeeKaa-ers, bereikt, die verbijsterende verhalen meebrengen over de laatste exploten van Quickie, waarbij de burgemeester langs de verlaagde Leieboorden ter hoogte van afspanning ’t Fonteintje, in een vechtpartij zou zijn gewikkeld en daarbij een gespleten teelbal en een gebroken neusbeen opliep. Maar dat moet nog definitief bevestigd worden door onze zedenmeester raadslid J. D., een personage boven alle twijfels en verdenkingen verheven. Welnu ik zeg u, de maat is vol, het is genoeg geweest met de nachtelijke gangsterstreken van onze burgervader. Ik roep Quickie op om de handdoek in de ring te gooien, persoonlijk mee te werken met politie en justitie en eindelijk de waarheid en niets dan de rauwe waarheid over zijn daglichtschuwende esbattementen toe te geven. Indien hij dat weigert, is er sprake van een impliciete bekentenis en dan is er maar één uitweg, aftreden en naar ’t cachot of een gesticht. Ik kan mij alvast niet van de indruk ontdoen dat politie en rechtenmannen, waarmee Quickie goede maatjes is, zich laten omkopen. Als men weet dat ze bijna dagelijks tot diep in de nacht samen aan de toog van ’t Paleitje hangen te hijsen, aan mekaars vrouwen zitten en liggen te konkelfoezen, moet men niet ver meer zoeken zekerst ? Dat politie en gerecht zich laten misbruiken voor politieke doeleinden, en voor de persoonlijke profijtjes, en alles in de doofpotten steken, het is al lang bewezen. Maar ook mijn klokkenluiders en VeeKaa hooligans worden afgedreigd met ’t gevang. Zo kan de schijn ontstaan van een klassenjustitie. Ik moet erbij toegeven dat Stefaan Declerck al niet veel beter was, al dronk hij veel minder en voor exotische vrouwen had hij minder oog, alhoewel, maar niet zo fanatiek als Quickie. Dat is allemaal onaanvaardbaar in de Kortrijkse democratie. Ik kan niet werkloos blijven toekijken hoe Quickie en zijn machtsclique doorgaan de Kortrijkse burger te verneuken. En dat de burgemeester zich laat fêteren door pseudo-intellectualistische baardapen en snobistische kunstluizen getuigt van een ziekelijk misprijzen voor de Kortrijkse Jannen met de Pet, de dagdagelijkse Marcellen en Jenny’s. Zijn liederlijke levenswandel en zijn nachtelijke uitgaandersexcessen bezorgen onze mooie stad een vreselijke reputatie. Daarom roep ik hier en nu de contrarevolutie uit. Ik verzoek het parket dan ook uitdrukkelijk om burgemeester Vincent Van Quickenborne als gevaarlijke psychoot te laten colloqueren en af te voeren naar een gepaste instelling.”

Geplaatst in Geen Verzinsels | Een reactie plaatsen

Waakhond

INGEZONDEN STUK

Uw waakhond in de gemeenteraad.

Het referendum, begin van het einde?
Van Quickenborne en Weydts begrijpen nog altijd niet dat hun “voorstel” NIET Weydts aanvaard werd. Nu zijn er gemiddeld 2,3 dagen per maand autoloos, waarom geen 4 op een rij? Of dient een autovrije zondag als compensatie voor de nodeloze luchtvervuiling, gevolg van de verfijnde gecoördineerde timing van de verkeer hinderende werken? Misschien had de uitslag anders geweest zijn, mocht men voor het referendum gemeld hebben, dat de 6 UREN van KORTRIJK zouden doorgaan op een autoloze zondag. Rallywagens mogen toch ook rondstuiven in een gezondere omgeving? Dat het op een autoloze zondag zou gebeuren, was al lang overeengekomen tussen Vandemaele van de partij: “Hebt u poen, stem dan Groen”, of beter “The happy few”, en de burgemeester tijdens de verkennende gesprekken, voorafgaand aan de vorming van de bestuursploeg. De burgemeester had zelfs mijn collega kunnen overtuigen deel te nemen aan deze sport. Maar dan met een goed “ingeduffeld” gezicht, zoals Van Quickenborne verleden jaar, ten einde dit incognito te doen. Maar het feestje is niet doorgegaan, omdat Matti geen rekening had gehouden met een Europese Richtlijn van Ecolo, dat fietshelmpjes niet aan de norm voldoen om daarmee plaats te nemen in een rallywagen. Ik las ook een reactie van Burgemeester Q. na de bekendmaking van de uitslag, die meer leek op een inslag met een krachtige impact. “IK ben een democraat en leg me bij de nederlaag neer”. Eigenlijk maakt hij deze zin niet af. Dit heeft hij nog geleerd van Abou Jahjah in de tijd van de International Union of Parlementarians for Palestine, om het tweede deel van een vers of volzin, dat meestal de essentie bevat, weg te laten. Een voorbeeld uit het sharia-handboek: ”Reliance of the traveller ”volgens de Shafi’i school en met het certificaat van de g Al-Azhar universiteit in Cairo, staat op blz. 595 tot 598, §08 het volgende: “0.8.O Afvalligheid van de Islam (RIDDA): 0.8.2. In een dergelijk geval, is de Kalief verplicht hem te vragen berouw te tonen en tot de islam terug te keren. Indien hij het doet, wordt het aanvaard van hem.” Wat niet wordt gezegd is : “Indien hij weigert, wordt hij onmiddellijk gedood.” De gehele zin van de burgervader klinkt dus: “Ik ben een democraat en leg me bij de nederlaag neer, alhoewel we er alles aan gedaan hebben om de democratie de nek om te wringen”.

Jacques Demeersseman
Gemeenteraadslid

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Autoloos Q.T. (2)

INGEZONDEN STUK

Een referendum over het maandelijks organiseren van een autoloze zondag… Ligt de Kortrijkzaan daar nu echt wakker van?

Enkele weken geleden kreeg ik een folder in de bus met de vraag van de stad om te gaan stemmen.
Deze keer of ik als Kortrijkzaan elke maand een autoloze zondag wil of niet.
Wat een ‘ridicule vraag’ dacht ik… Heeft de stad echt niks beter te doen dan hierover een referendum te organiseren?
Ja, autoloze zondag is leuk. Op die dag worden tal van activiteiten georganiseerd in de autovrije binnenstad.
Een feest voor jong en oud, het zonnetje dat de laatste jaren steeds van de partij was zorgde mee voor het grote succes.
Zal er dan maandelijks een even groot feest georganiseerd worden? Is dat de bedoeling? Hierover vind ik niks terug op de folder.
Of is dit een symbolische actie, om inwoners aan te zetten om meer te fietsen?
Persoonlijk maakt het voor mij niet uit, als inwoner van de binnenstad verplaats ik me altijd met de fiets in het centrum.
Maar wat dan met mensen voor wie het wel iets uitmaakt: mensen met een beperking, oudere of minder mobiele mensen, gezinnen met jonge kinderen die vanuit Kooigem of Rollegem het centrum willen bereiken.
Iedereen kent wel iemand, voor wie het autovrije centrum een probleem kan zijn. En gaan we door die autovrije zondag dan echt meer gaan fietsen?
Zou de stad dan niet beter hun energie en centen gebruiken om grondig werk te maken van een mobiliteitsplan op maat van elke inwoner?
Een doordacht plan, dat inzet op bereikbaarheid, minder files en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En met opportuniteiten voor de mobiliteit van de toekomst.
Een tweede heikel punt is de organisatie van het referendum. De stadscoalitie wil meer inspraak van de burgers. Eerst was er de grote bevraging, nu een referendum.
Alleen al over de vraag of de stad met een democratisch verkozen stadsbestuur ‘referendums’ moet organiseren, valt veel te zeggen.
Gelukkig zijn de uitkomsten op deze vraag een pak minder gevaarlijk dan ‘kiezen voor een uitstap uit de EU’ of andere van die heikele thema’s …
Maar het gaat over inspraak, niet? De Kortrijkzaan het gevoel geven dat hij mee kan beslissen.
Begin 2019 was er al de grote bevraging, waarbij de inwoners ideeën konden brengen voor de stad.
Ik diende eentje in, de deadline is intussen lang verstreken. Op een antwoord van de stad blijft het precies wachten.
Om dan over het soort te beantwoorden vragen te zwijgen. Gaan we daar echt de wereld/ stad mee veranderen?
Daarom beste stadsbestuur, leg jullie focus op zaken die er echt toe doen. Al die media campagnes kosten bakken vol geld en lossen geen enkel probleem op.
Ja ik moest dit even kwijt. Mijn gezond verstand kan hier precies niet mee om.

Liselotte Vandevelde

Geplaatst in Ingezonden Stukken | Een reactie plaatsen

Autoloos Q.T.

Om te kunnen deelnemen aan de digitale ‘Groote Bevraging’ over de autoloze zondagen moet het nummer van de ID kaart ingevoerd worden. Voor onverlaten die willen manipuleren volstaat het aan de ID kaart nummers van goedgelovige Kortrijkzanen te geraken om hun slag te slaan.

Twee dagen geleden nu werd onze redactie getipt door een paar betrouwbare stadhuisratten, die wisten te vertellen dat er zich achter de schermen op het stadhuis daglichtschuwende praktijken voordoen. Ambtenaren en kabinetards die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot de ID kaart nummers van alle Kortrijkzanen, zouden ID nummers aan het vergaren zijn om de stemming in de voor het stadsbestuur welgevallige richting te duwen. Het zijn geruchten die door onze redactie ernstig worden genomen.

Het wordt spannend met de Groote Bevraging in Qlown Town !

Geplaatst in stadhuisroddels | Een reactie plaatsen

‘t Zwien van Qlown Town !

“Weg met varkensverdriet en stress” (Schepentje Axel Ronse)

Reusachtig Varken op Broelkaai eist verbod op kooihuisvesting.

Geplaatst in Humor, stadhuisroddels | Een reactie plaatsen

Autoloos

INGEZONDEN STUK 

Neen tegen een maandelijkse autovrije zondag!

Digitaal referendum Kortrijk (deel 1)

Van maandag 14 tot zondag 20 oktober 2019 gaat er in Kortrijk een digitaal referendum door. Volgens de Stadscoalitie wordt op deze wijze een nieuwe stap gezet in het betrekken van de inwoners bij ‘grote’ beslissingen in de stad.

Te mooi om waar te zijn natuurlijk. De vraag die dit jaar voorligt is de volgende : ” Ben je akkoord dat de Kortrijkse binnenstad één vaste zondag per maand autovrij wordt?
Een simpele vraag waarop ja of neen kan geantwoord worden. Er zit echter niet één maar veel addertjes onder het gras!

Kortrijk Vooruit zal gedurende de komende dagen enkele bedenkingen en gevaren onder de loep nemen.

Waarom vraagt men de bewoners van de deelgemeenten mee te stemmen omtrent een gegeven waar zij slechts onrechtstreeks mee in aanraking komen? De vraag draait enkel en alleen om de binnenstad. Althans op het eerste gezicht.

Beste bewoners van de Kortrijkse deelgemeenten, hieronder is een uittreksel terug te vinden uit het bestuursakkoord Kortrijk voor de komende jaren (pag. 14) :

“We vragen de bevolking zich via het digitale referendum uit te spreken over het idee om meerdere autovrije zondagen op een jaar te organiseren in Kortrijk én de deelgemeenten.”

Expliciete vraag : Waarom is ‘én de deelgemeenten’ plots weggevallen? Een blijk van vooruitschrijdend inzicht?

Blijkbaar wil deze Stadscoalitie verder gaan dan enkel de binnenstad maar mag dit nog niet geweten zijn.

Daarom beste Kortrijkzaan, laat u niet in de luren leggen! Kortrijk Vooruit brengt volgende dagen nog meer doordenkertjes omtrent dit referendum.

Kortrijk Vooruit
100%
Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kortrijk, Kooigem, Marke, Rollegem

Geplaatst in Ingezonden column | Een reactie plaatsen