Voorakkoord

Kortrijkwatcher Frans Lavaert schrijft : “We vernemen dat zo hier en daar al gedacht wordt aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuw programma voor de volgende coalitie maken is alvast NIET nodig. Het volstaat te zeggen dat men zal afwerken wat beloofd werd bij de eerste bestuursperiode van de tripartite (“Plan Nieuw Kortrijk” van 2013) en de tweede periode (“Kortrijk, Beste Stad van Vlaanderen” van 2018). Daarnaast kan men nog zeggen dat allerhande subsidiaire plannen (over Armoedebeleid, Wonen, Klimaat) ook zullen afgewerkt worden. ZO. Keep it simple.”

Wordt er weer een voorakkoord getekend tussen N-VA, Open VLD en Vooruit, zoals dat in 2012 het geval was met het beruchte voorakkoord van 11 juli 2012 ?

Getiteld : Akkoord tussen N-VA, Open VLD en sp.a voor het besturen van de stad Kortrijk in de legislatuur 2013-2018.

Voor akkoord getekend op woensdag 11 juli 2012.

Namens N-VA : Marniek De Bruyne en Rudolf Scherpereel
Namens Open VLD : Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens
Namens sp.a :  Philippe De Coene en Axel Weydts

(laatste artikel, artikel 20, van het akkoord : De partijen waarborgen de geheimhouding van deze overeenkomst…)

Al zouden de raven het uitbrengen… (klik op de thumbnails)