Bûche de Noël


.

Dierbaren vriend Jarretelle,

Groeten uit een zeer grijs Nice met gesloten balkondeuren.

Corona belet mij om vandaag op de Grote Markt een KERSTdiner aan te bieden aan de voltallige persmeute van Kortrijk en wijde omstreken voor het KERSTfeest.

Jij Jarretelllevriend zou dan mijn eregast worden met in het achterhoofd het J. Jordaens  schilderij: DE KONING DRINKT, met in de hoofdrol (of hier meer de hoofddrol) Minister Q, mijn vriend.

Beeld je deze scene maar eens in, de net gepromoveerde slippendrager bij uitstek scribent Lange Peter aan de linkerzijde van de broodheer Q.  Lange Wapper Peter moet dan de wijze woorden en de ontboezemingen van de nieuwe God aanhoren en ze verspreiden onder het morrende plebs.

Verder nodigen we ook ieder schepen van de Raad der Wijzen uit het Kortrijkse Muppettheater aan den KERSTDIS.

In volgorde van belang zitten ze aan, aan de rechterzijde van de nieuwbakken god Q.

Volgens de relatief vlot bevestigde geruchten zijn de amoureuze koppels schering en inslag in dat comité: Wouterke nam een bepaalde madame met zich mee, Axelle zou het doen volgens dezelfde bronnen met een schepen van de portemenee. En Axel velocipede zendt meer en meer loense blikken naar een andere niet genoemde schepen. Kortom een zedeloos bacchanaal is onze dode stede gelukkig ontzegd.

Sint en Zwarte Piet mochten niet komen, KERST zou ook niet mogen vernoemd worden…Kerstmis, Kerststronk, Kerstboom, Kerstverhaal, Kerst dus :  oeps mag niet, dus vernoem ik dat dan ook niet.

Maar zie de voltallige gemeenteraad daar nu allemaal staan rond dat Kerststalleke:

Jozef den sloeber, Maria de gelukkige burgermoeder, Koning Vincent Melchior en Philippe Caspar en Balthazar de witte koning (wit, wegens zwart gevaar voor boetes).

En dan de rest van het schepencollege : dus den os en den ezel en een bende schapen die just mogen blaten en knikken in de gemeentestal.

Beste inwoners van deze stede, vandaag zijn we lief voor elkaar en we wensen iedereen een zalig KERSFEEST, een lekker KERSTDINER met een KERSTLIED, een KERSTKALKOEN en een BUCHE DE NOEL !

Dat zijn mijn KERSTWENSEN aan al de mensen.

Uw vriend Edgard Bonavonture

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden column. Bookmark de permalink.