Ruthie en de corona drones

Op onze vraag hoe de burgermoeder de coronaregels in Kortrijk zal controleren en handhaven antwoordde burgermoeder Ruth Vandenberghe, alias Ruthie, het volgende.

Ruthie : “Kwestie van de drones, zullen we de deze niet zomaar overal in het wild rond laten vliegen. Ik heb opdracht gegeven aan mijn klabakken om dat met mate te doen. Meer bepaald : sommige wijken zullen we toch scherp in de gaten moeten houden. Het miljoenenkwartier, wijk Pius tiene bijvoorbeeld, is een wijk waar de betere klasse van Kortrijkzanen woont, weliswaar velen met een oninteressant gezicht en even saai van binnen als van buiten, allemaal met grote tuinen en een zwemkom. En veel dames die zich binst de dag vervelen. Ze zijn niet slecht genoeg om ze aan hun lot over te laten en dat ga ik dus niet doen. Ook onze echte burgemeester Vincent woont er in een villaatje met zwemkom, maar in hem heb ik vertrouwen, hij is er nooit en zijn vrouwtje wordt alleen maar bezocht door intimi wiens namen mij bekend zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel (knipoog). Daar huist ook een buurmaan, een bekende Kortrijkzaan, die goed gesoigneerd wordt om een oogske in ’t zeil en op Anouschka zelf te houden. Vanuit zijn slaapkamer op de 1ste étage beloert hij dag en nacht met een sterrenkijker het doen en laten van het gezin Van Quickenborne, meer bepaald de handel en wandel van vrouwtje dat dag en nacht alleen zit. De gewillige buurman onderhoudt Anouschka met vrolijke causerieën en leest stukjes voor uit Charles Bukowski, Henri Miller, Lady Chatterley’s Lover en Ik, Jan Cremer. Het zijn avondvullende voorleessessies waarmee buurman belet dat burgemeesters vrouwke helemaal in haar ongeluk loopt of zich door nood gedreven in het verderf stort, zonder dat haar plichtsgetrouwe echtgenoot, die nooit thuis is, daar verweer tegen heeft of dat in de smiezen heeft. Ik sta er borg voor dat de verlaten en vereenzaamde echtgenote volhoudt tot de ministercarrière van manlief Vincent voorbij is. Maar er is meer. Het miljoenenkwartier staat bekend als een kwartier waar de bewoners veel noten op hun zang hebben en zich àlles permitteren omdat ze denken meer poen dan de doorsnee Kortrijkzanen te hebben. Ik vrees voor feestelijkheden en nachtelijke orgieën in hun grote tuinen, dus daar sturen we onze drones op af. Gezichtsherkennende exemplaren met warmtecamera. Mijn pandoeren heb ik beopdracht om geen compassie te hebben en desnoods met de stormram, een bulldozer of slijpschijf in de villaatjes binnen te dringen of langs het dak de slaapkamer binnen te vallen, een plaats waar ze wel eens voor verrassingen zouden kunnen staan. Ik moet ook lachen met de opmerking van minister Vincent dat er eerst naar de procureur of zo moet gebeld worden om te kunnen schakelen en met de bulldozer tekeer te gaan. Neenee, tegen dan is het te laat en zijn de rijke vogelaars van ’t miljoenenkwartier gaan vliegen. Trouwens, welke rechtenman uit het tribunaal zal in het holst van de nacht bereikbaar zijn ? Zitten ze dan ook niet zonder mond-of peniskapke aan ’t feesten in de kaberdoezen van de chaussée d’amour in Hulste, die wèl open zijn ? Nogmaals nee dus, geen nutteloze telefoontjes plegen. En nog iets. Mijn veiligheidsdiensten hebben mij onlangs op de hoogte gebracht van onwettige corona geplogenheden die zich op het Rooseveltplein dreigen af te spelen. De Witte Residentie namelijk staat geseind als een oord van verderf, waar sommige bewoners met een groot balkon het niet te nauw steken met corona en vuurkorven op hun terrassen willen zetten en vuurpijlen in de lucht schieten. Boven die verdachte building laat ik vanaf vandaag tot en met begin januari een uit de kluiten gewassen drone van de laatste generatie cirkelen, bestuurd door mijn korpschef en in mijn bijzijn. Dat wordt lachen geblazen. Naar verluidt woont daar een schepentje dat er wel eens de kanten durft vanaf lopen. Kan ik niet over zijn kant laten gaan. Verder worden alle invalswegen en open pleinen en parken strak door drones in de gaten gehouden. Waar ik geen drones ga laten rondvliegen is boven de Wolvendreef, en dat heeft zijn reden, dewelke ik hier niet kan verklappen om de Kortrijkse politiek en de bewoners aldaar niet in opspraak te brengen. En nu moet ik naar de war-room van mijn klabakken, voor testen. Zalig Kerstfeest.”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Talk of the town. Bookmark de permalink.