Briefke van Ruthie

Grote dankuwel aan de politie om Kortrijk veilig en coronaproof te houden

Beste Kortrijkzanen,

Jullie hebben misschien gemerkt dat er gisteren heel wat politie aanwezig was in onze stad. Ik leg jullie graag even uit waarom dat was.

Dinsdag verscheen op sociale media een filmpje van een geval van zinloos geweld aan het station. Politie en parket hadden hierover nog geen klacht ontvangen, maar gingen onmiddellijk over tot actie. Dezelfde dag nog werd het slachtoffer gehoord door de politie. Zij arresteerden de dader en hij werd voorgeleid voor de jeugdrechter. Zoals in de pers te lezen was, bleek uit het eerste onderzoek dat beide jongeren elkaar kennen en de feiten te kaderen zijn in een voorafgaande discussie. De jeugdrechter besliste de dader een aantal maatregelen op te leggen in afwachting van het proces. Wij danken politie, parket en jeugdrechter voor de snelle aanpak. Het is nu aan het gerecht om over dit geval te oordelen en de nodige straffen uit te spreken.

Een aantal berichten op sociale media riepen op om gisteren naar aanleiding van deze feiten te komen betogen in Kortrijk. Vanuit politie- en inlichtingendiensten bereikten ons signalen dat rechts-extremistische groeperingen en haatpropagandisten hiervoor mobiliseerden bij radicale groepen in gans Vlaanderen.

Gezien de huidige coronacrisis waarin sociale contacten en samenscholingen absoluut te vermijden zijn, gelden voor betogingen specifieke regels. Zo zijn die enkel toegestaan voor maximum 100 deelnemers, op voorwaarde dat dit gebeurt op de openbare weg en met social distancing. Zoals steeds moet een betoging op voorhand aangevraagd worden bij de stad. Dit is niet gebeurd.

Een dergelijke illegale samenscholing is onverantwoord in tijden waarin aan iedere burger wordt gevraagd om zich strikt aan de strenge coronamaatregelen te houden. Bovendien werd ons gemeld dat er een aanzienlijk risico was op ontsporingen en geweld. Daarom werd beslist om streng te controleren en erger te voorkomen. Zo’n 200 mensen probeerden aan de betoging deel te nemen. Wagens werden gecontroleerd en wie van elders kwam voor de betoging, werd teruggestuurd. De politie kreeg hiervoor versterking van andere lokale politiezones en de federale politie.

Samenscholingen zijn in tijden van corona bijzonder gevaarlijk. Wanneer dit gebeurt zonder toelating en zonder respect voor de regels die in onze rechtstaat gelden, dan moeten wij hiertegen optreden. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan met de Black Lives Matter betoging in juni waarvoor de politie ook in grote getale present was.

We gaan met de coronacrisis al door een moeilijke periode. Onze politiemensen stellen alles in het werk om de veiligheid van de mensen te garanderen. Het is bijzonder spijtig dat zij hun kostbare tijd nu hieraan moeten spenderen. Maar wij zullen nooit aanvaarden dat om het even welke extremisten onze stad willen gebruiken als strijdtoneel om mensen tegen elkaar op te zetten. Noch zullen wij zinloos geweld aanvaarden. Dit is niet waar Kortrijk voor staat. Wij roepen iedereen op zich volgens de regels te gedragen en anderen niet in gevaar te brengen. Dank u aan de politie om dit zo goed aan te pakken en om zich dagelijks in te zetten voor onze veiligheid.

Tot slot nog even dit: Zo’n filmpjes zijn choquerend. Ik begrijp dat mensen er kwaad van worden, want ik werd er ook kwaad van. Dergelijk geweld zullen we in onze stad nooit tolereren. Maar het is aan onze politie en justitie om hiertegen op te treden, niet aan extreemrechtse betogers uit andere delen van Vlaanderen die hier om louter politieke redenen onze stad onveilig zouden komen maken en verdelen.

Zorg goed voor uzelf en zorg voor elkaar.

Uw burgemeester,
Ruth Vandenberghe

Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.