Axel en Kelly hangen hun schepenpostje aan de wilgen

Persmededeling van schepentjes Axel Ronse en Kelly Detavernier.

Hierbij geven wij ootmoedig toe dat we een zware inschattingsfout hebben gemaakt inzake het onbesuisd toelaten van massa-muziekspektakels in Depart en op het plein van Kortrijk Weide.
Er waren daar telkens honderden zogenaamde muziekliefhebbers aanwezig, maar in werkelijkheid ging het om een ongecontroleerde bende schorremorrie dat zijn derrière veegde aan de regels van corona. Ze zaten daar te zuipen, te krijsen, cocaïne te snuiven en als volslagen idioten te headbangen, een superfeest voor corona. Inderdaad schandalig en totaal ontoelaatbaar.
Hadden we dat maar op voorhand geweten. We horen dat az Groeninge sindsdien vol aan het lopen is en we voelen ons daarvoor 100 % verantwoordelijk. Ons misdadig handelen ten gevolge van onze aanval van idiotie kent geen grenzen, en dat is geen excuus. Daarom ligt er maar één conclusie voor de hand : vandaag nog nemen we ontslag uit alle onze functies en worden we weer Kortrijkzanen van alle dag. De opvolging is geregeld en goedgekeurd door burgermoeder Ruth: onze partij trekt zich terug uit het stadsbestuur en de vervangers worden vandaag ingezworen.
Het beruchte en alom gevreesde feestvarken chocolademousseboer Nicolas Beugnies uit Marke, een specialist terzake, neemt evenementen, kermissen, braderieën, straatfeesten, orgieën, dorpsfeesten, kerkfabrieken en wekelijks comazuipen in de Markse nachtkroegen voor zijn rekening. Nicolas is en blijft getrouwd met zijn hondstrouwe Cindy, een garantie op succes. Cindy is ervan overtuigd, en wij hopen het samen met haar, dat elke avond tot het ochtendkrieken alleen voor haar glazen scherm zitten hun vlekkeloos liefdeshuwelijk niet zal torpederen, zoals dat binnen het huidig stadsbestuur heden ten dage wèl schering en inslag is.
Kunst-en Cultuurfanaat Wouter Allijns, krijgt Kunsten en Cultuur op zijn teljoor. Wouter wil als eerste beleidsdaad de teloorgegane operette in Kortrijk nieuw leven inblazen. Verder wil hij de in de vergeetput gegooide artistieke erfenis van Gery Van Tendeloo zaliger, gespecialiseerd in oedizer, plastiekafval en aan het strand van de Noordzee aangespoeld wrakhout en lege oliepullen van Texaco weer op de kaart van Kortrijk zetten en een plaats geven in de op te kalefateren leegstaande gebouwen van de Arme Klaren in de Groeningestraat. Allijns aast eveneens op de Heeren van Groeninghe, de bistrodrijver aldaar ziet eruit alsof hij er toch ook ooit de brui aan zal geven, zo speculeert het nieuwe schepentje van Kunsten en Cultuur.
Allijns wil geen centenweger zijn en de euroots breed rondstrooien en in het Buda Kunstencentrum en de vervallen Budatoren gooien, het exclusief territorium van de hautaine over het paard getilde kunstenpotentaat met het oninteressant gezicht Kristof Jonckheere, die de Kortrijkzanen met harde hand tot het consumeren van het af en straf werk van de Buda ballentent wil dwingen.
Ziezo, we maken bij deze een einde aan onze eertijdse vrolijke causerieën over het reilen en zeilen van de Kortrijkse politiek en rennen eervol weg met de belofte om nooit meer terug te komen.
Arrivedercie !

Axel Ronse
Kelly Detavernier
ex-schepentjes van de stad Kortrijk

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Talk of the town. Bookmark de permalink.