Piets 11-juli ontboezemingen

Vannacht viel een brief in onze e-postbus, getekend, Piet Lombaerts, Voorzitter N-VA Kortrijk.
Die gaat als volgt.

Beste Jarretel,

Er gaan in Kortrijk kwalijke geruchten rond over mijn persoon als nieuwe voorzitter van de Kortrijkse N-VA, en die worden ongekuist op uw populaire rioolblog gegooid.
Ik wil daar in deze brief iets over zeggen. Er moet mij iets van het hart.

Natuurlijk kan ik niet verduiken dat onze sympathieke ex-voorzitter Jorgen Deman getrouwd is met Isabelle Corbet, de beminnelijke voorzitster van N-VA Zwevegem. Dat is voor beide geliefden geen oneer, integendeel durf ik beweren. Dit terzijde.
Maar er is meer.

Kwatongen vertellen rond dat de zaak aangaande de extreemrechtse cafébaas uit Lille, de genaamde Aurélien V, naar het schijnt een neo-nazi pur et dur, die op 10 juli op de groeningekouter door Van Langenhove binnengesmokkeld en op de 1ste rijd geposteerd werd, niet helemaal zonder medeweten van Jorgen en van mij gebeurd is.

Waarover gaat het ? Ze zeggen dat Jorgen op de hoogte was en drie dagen op voorhand daarover door Wouter Vermeersch gebriefd werd, meer nog, dat het sujet uit Lille op de 1ste rij naast Van Langenhove plaats zou nemen. En verder zeggen ze dat ik door Jorgen over de onwelriekende zaak werd ingelicht, maar mijn kop in het zand heb gestoken. “Laat maar betijen, niemand kent de man, geen haan zal ernaar kraaien en op die manier houden we Van Langenhove koest. Zoniet zet hij heel de Groeningekouter in rep en roer,” zou Jorgen gezegd hebben, wat door mij zogezegd beaamd werd. Wij zouden gezwegen hebben voor de lieve vrede. We zouden zelfs de burgemeester hierover gecontacteerd hebben, maar die had geen tijd, hij was juist bezig met de nijpende abortuskwestie. Quickie kent natuurlijk zijn prioriteiten als liberale fractievoorzitter in de Kamer. Hij verdient er meer mee dan af te zakken naar de Maagd van de Vlaanders. Dat zeggen ze nu allemaal in Kortrijk, maar ja, ze zeggen zoveel, de kommeerewijven. 

Wat er ook van zij, één ding kan ik verklappen. Natuurlijk werd Jorgen op de hoogte gesteld als voorzitter van het guldensporencomité. Hij was bereid zelf plaats te nemen naast Van Langehover en op 3 meters van de Franse neo-nazi. Jorgen is een super verdraagzaam mens, ei zo na een gutmensch, en hij wil de Kortrijkse 11-juliviering openstellen voor alle politieke, filosofische en godsdienstige gezindten. “Het is hier een open evenement, iedereen is welkom, ook de extremen van links, zowel als van rechts. Maar ze mogen geen wapens dragen en moeten de Vlaamse Leeuw uit het blote hoofd mee kunnen zingen, minstens de eerste strofe. Tot waar de legerbenden sneven.” Aldus Jorgen in een openhartige bui, maar daar verkeert de jongen altijd in, sinds hij met Isabelle getrouwd is. 

Na de viering bij de Maagd trok ik blijgezind en als een fiere Vlaming met mijn gratis drankbonnetje van het stadsbestuur naar afspanning ’t Eiland, pleisterplaats van al wat rechts tot extreemrechts is in onze stad. Daar bemerkte ik de extreemrechtse deugniet uit Lille aan een tafeltje in de hoek, naast zijn kompaan Van Langenhove en de hele bende extreemrechtse zakken van het Vlaams Belang. Het ging er lolig aan toe en grappig was dat Van Langehove geen woord Frans spreekt en die Aurélien geen gebenedijd woord Vlaams. Het werd een mooie lange zomeravond met hijsen tot het ochtendgloren. Sindsdien heb ik Aurélien niet meer weergezien. Ik geloof niet dat hij zo gevaarlijk is als Vlamingenjager Van Ranst beweert, in elk geval vond ik de man die avond na ettelijke Petrussen een charmante verschijning. Zijn ogen zien er helemaal niet kwaadaardig uit en hij kan hijsen en zuipen als een nijlpaard. Een oer-Vlaamsche eigenschap. De hele avond werd over de man in gezellige vertelstijl gebabbeld en zelfs minister Diependaele was gecharmeerd en vond de hele heisa buitensporig, maar toen had hij ook al een halve bak baviks achterover gegoten. Om een lang verhaal kort te maken, de hele avond en nacht was pure Lol en Rok en Rol.

Mag ik u verzoeken mijn Vlaamsch-Nazionalistische ontboezemingen van 11 juli aan uw geëerde Jarretel toe te vertrouwen ?
Waarvoor dank.

Met Vlaamsch-Nazionalistische groet,

Piet Lombaerts
Voorzitter N-VA Kortrijk

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in open brieven. Bookmark de permalink.