Lek

Zwemkom Abdijkaai ‘Den Openen’ leeggelopen

Dagenlang werd er naarstig gezocht naar het lek in het groot bad van De Openen, die volledig leeggelopen is. Maar een gat vond men niet, wel iets anders.

Tot een werkman van Lago toevallig ontdekte dat de zwemkom aangesloten is op een geheime ondergrondse leiding. Toen begon een belletje te rinkelen in de directiekamer van uitbater Lago.
Een speciale ploeg begon te graven en te graven, drie dagen lang, de leiding liep langs de linker Leieoever naast het jaagpad tien centimeter onder de aarde, richting Kuurne.

Groot was de opschudding toen het einde van de leiding in zicht kwam, de werkmannen konden hun ogen nauwelijks geloven. De leiding mondde uit in de zwemkom van burgemeester Van Quickenborne. Toen de werkmannen het domein van de burgemeester langs een gat in de haag binnenstormden, was het hele gezin Q, de burgemeester incluis,  juist bezig aan een naaktzwembeurt en de verbouwereerde burgervader klom vloekend en tierend, zijn geslacht met zijn handen afdekkend, uit zijn zwemkom, dreigde molenwiekend zijn pandoeren op te roepen, maar het was te laat. Het geheim lag open en bloot op straat. Buurman Sabbe zat, zoals elke namiddag, vanuit het venster van zijn slaapkamer te gluren, zijn sterrenkijker in aanslag, evenwel tegen betaling. Maar dit terzijde. De in allerijl toegesnelde onderzoeksjournalist Peter Lanssens, altijd op de loer als hij een politieker een loer kan draaien, borg zijn pen en papier terstond op toen hij in de gaten kreeg dat zwijgplicht deze keer zeker van toepassing was. Peter deinst voor niets of niemand achteruit, laat staan voor Axel Weydts, behalve voor de burgervader, vooral als er gezwaaid wordt met faveurkes en drinkgelagen en stoeipartijtjes in dure tenten met veel gewillige gezelschapsvrouwtjes. Onze burgemeester zit dan op bekend terrein, dat is geen geheim en de vunzige neofascist Wouter Vermeersch weet daar alles over. Peter echter is dè waakhond en klokkenluider van politiek Kortrijk. Niets ontgaat de man, kleine corruptie, grote corruptie, plaatselijke vrouwenhandel, hoererij van stadsbestuurders en drugtrafiek en de nachtelijke uitspattingen en esbattementen van de burgemeester, tot ver buiten de stadsgrenzen, terwijl zijn chauffeur tot het ochtendkrieken de wacht houdt. Maar burgervader Quickie is en blijft het mateke van Lanssens in goede, zowel als in slechte tijden. Meestal in slechte tijden en etablissementen.

Door verlatingsangst en schuldgevoelens gedreven gaf burgemeester ’s anderendaags schoorvoetend toe dat hij van die leiding afwist, méér nog, dat ook de opperbaas van Lago in het complot zat. Kwatongen en politieke tegenstrevers, vooral de fascisten van Vlaemsch Belang, noemen dat samenzwering voor eigen profijt, corruptie dus. Wij noemen dat eerder een complot dat het algemeen Kortrijks belang dient, niet alleen Het Vlaemsch. Ook in het licht van de ontzagwekkende realisaties van onze buiten de lijntjes kleurende Quickie moeten we de mantel der liefde leggen over zijn buitensporigheden, zijn machinaties en zijn andere daglichtschuwende praktijken en leugens ‘om bestwil’.

Burgemeester Quickie doet zijn verhaal : “Ik kan niet verduiken dat ik afwist van die leiding die er niet toevallig ligt. Meer nog, ik heb er zelf om gevraagd. Het zit zo. Mijn bouwwerken kosten veel meer dan oorspronkelijk gepland en overschrijden ruim mijn budgettaire mogelijkheden. Mijne bruine kan dat niet meer trekken. Mijn inkomen is dan wel met 3.000 euroots per maand aangegroeid sinds ik fractievoorzitter ben, maar mijn vrouwtje werkt nog nauwelijks, sinds corona haar lingeriemodellencarrière naar de duivel hielp. Bloot of half bloot, in slip, met of zonder soutien-gorge poseren voor een bende geile portrettentrekkers zit er helaas niet meer in. In die wereld werkt de anderhalvemetermaatschppij niet. Eénmeterenhalf, da’s veel te ver voor het schieten van fatsoensgrensoverschrijdende, vet betalende portetten in alle mogelijke en onmogelijke Kamasutra standjes. Die geile portrettentrekkers zitten er bij wijze van spreken liever bovenop, op hun model. Een bizarre gewoonte in die speciale wereld, die ik totaal niet ken, maar het is nu eenmaal zo en het brengt veel zaad in ‘t bakske, een flauwe woordspeling, maar kom. Mijn vrouwtje kent de frivole, ja erotische rituelen des te beter in die compleet zedenloze lingeriereclameportrettenwereld. Ziedaar mijn punt, met mijn inkomentje van à peu près 12.000 per maand kan ik mijn train de vie niet meer op gang trekken en die zwemkom van 20 bij 5 meter deed mij de das om. Die ligt er nu en moest gevuld worden en dat water kon ik niet meer gefinancierd krijgen. Ik breng hierbij hulde aan de opperbaas van Lago die zo meegaand was en voeling kreeg met mijn waterprobleem. ‘Als ’t maar dat is’, fluisterde hij in mijn oren, na drie omers in de bar van massageclub Chalet langs de steenweg naar Brugge in Meulebeke. ‘Ik laat een leidingske van den openen naar uwen zwemkom leggen, en ge krijgt al het water dat ge maar wilt voor niks, en we zwijgen er verder over. Er komt daar toch geen kat meer zwemmen, tenzij Jan Dhaene, maar niet om te zwemmen, maar om te komen frunniken en vozen met gespikkelde mokkels van vanuit Noord-Vrankrijk en van alle slag en soort in de lege verkleedkotjes, de schavuit. Dat laten we oogluikend toe, anders dreigt Jan zijn relaties bij de sossen, de groenen, de communisten, de tsjeven, de spiritisten, de boswachters, Bart Caron en Wouter Vermeersch in te schakelen, en alles over het doen en laten, ook de meest compromitterende roddels over Quickie op straat te gooien. En dan mag de burgemeester het schudden, dat kunnen we niet maken’. Zegt dus de opperchef van Lago. Zo, het is eruit, ik ben opgelucht en iedereen is content. De Openen moet toch toe en ik kan mijn gezin plezieren met een naturisten zwemkom met gratis water. Voor wat hoort natuurlijk wat, en Lago zal beloond worden voor de goede diensten. De stadskas zal de portemonnee opentrekken en er zal geen haan naar kraaien, want dit laatste vertel ik off te record. De werkelijkheid is vreselijk hilarisch dankzij de onwelvoeglijke gedragingen en kuiperijen van al die totentrekkers en pluimstrijkers die mij omringen. En laat mij nu maar in mijnen bloten verder zwemmen. Mijn buurvrouw komt straks ook meedoen. Ze is een onuitputtelijke bron van verbazing, vreugde, spiritualiteit, openheid en wellust. Mijn katholiek huwelijk is zo lek als den openen, ha, ik ben een progressieve alternatieveling, een herboren early seventier, zeg maar, haha.” Plons.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Talk of the town. Bookmark de permalink.