Fietsen in Kortrijk

PERSBERICHT

2020 – 13 juli :

Axel Weydts schepen van verkeer stuurt het verkeer de verkeerde kant op !

Deze week wordt de fietser baas in de dorpskernen Marke en Heule. Dit lazen we recent in de pers, op zich al een vorm van polarisatie, maar dit is niet de essentie van mijn verhaal. Wat staat ook in het STADSMAGAZINE KORTRIJK-juli-augustus:
ik citeer: (fietsers)”Mogen tragere auto’s rechts inhalen “. Deze tekst komt ook voor in eerder verspreide folders in de betrokken straten. Auto’s rechts inhalen is compleet FOUT. Rechts inhalen van een bewegende auto is bij wet altijd verboden, ook in een fietsstraat.

Een fietser mag enkel een stilstaande wagen rechts voorbijsteken als deze onbetwistbaar en onopzettelijk stilstaat en geen aanstalten maakt om rechts af te slaan.

Bovendien mogen fietsers in geen geval auto’s in een file of traag rijdend rechts inhalen; overeenkomstig art. 16.3. van de Wegcode en moeten zij links inhalen.

Ik haal twee uitspraken van de Rechtbank aan:

– een bestuurder die een in het midden van een kruispunt stilstaande auto inhaalt voert wel degelijk een inhaalmanoeuvre uit in de zin van art. 16 van de Wegcode. Een in het verkeer gedwongen stilstand maakt van een stilstaande auto nog geen vaste hindernis of een recht om de inhaalregels niet toe te passen. De inhaalbeweging verandert niet van de ene seconde op de andere in een langs rechts toegestane zijbeweging omheen rijbeweging,
(Politie Brussel 15.11.2007, C.R.A/VAV 2008, pag. 262).

– iemand die stapvoets rijdt in een file auto’s die alternatief stoppen en rijden is nog geen bestuurder die niet in beweging is in de zin van art. 16 van de Wegcode. Volgens de wetgever is een voertuig niet in beweging als het onbetwistbaar en onopzettelijk stilstaat. Een bestuurder die omheen een rij stilstaande voertuigen rijdt voert een inhaalmanoeuvre uit als de stilstand onafhankelijk is van de wil van de bestuurders van deze voertuigen ongeacht de oorzaak van hun stilstand. Alle auto’s in een file blijven de facto deelnemen aan het algemeen verkeer (Burger Brussel 23.10.2003,Dr.circ.2003, p.384).

Een schepen die de inwoners van zijn stad verkeerd informeert, zodat deze tegen mekaar opgezet worden bij een verkeersongeval, of zelfs daardoor slachtoffer worden,  is ongehoord. De Stad Kortrijk kan daardoor ook opdraaien voor mogelijke schadeclaims.

Uiteraard is dit ook van tel in de binnenstad van Kortrijk en bovendien propageert schepen Axel Weydts zijn fietsstraten in deze catastrofale toestand naar andere steden, die zich van geen kwaad bewust zijn.

Een uitgebreide rechtzetting en excuses van de schepen zouden hier zeker op hun plaats zijn. Gelukkig heeft de wakkere burger de nodige stappen gezet en is zelfs de Dienst Verkeersreglement van de Federale Overheid, die geen algemene toezichtsbevoegheid heeft over steden en gemeenten, al tussengekomen bij de Beste Stad van Vlaanderen, ten einde deze verkeerswaanzin met spoed recht te laten zetten.

Weydts heeft hier duidelijk als ex-militair blijk van weinig zelfdiscipline.

De vraag is: wanneer zal Axel Weydts dit communiceren naar de bevolking toe en op welke wijze? Even triomfantelijk als de uitslag van zijn eigen referendum over “een vaste autoloze zondag”?

Ja, een medewerker heeft gereageerd in een bewonersbrief met volgnummer 2020-0372, enkel gericht aan de bewoners van Heule, waarvan hun straten het voorwerp zijn van de aanpassingen. Ik citeer: Correctie! In een vorig bericht (bewonersbrief 30 juni 2020) gaven we foutief mee dat fietsers tragere auto’s rechts mogen inhalen. Dit klopt niet. Volgens de wegcode mag rechts inhalen niet, ook fietsers mogen enkel links inhalen. Een fietser mag wel een stilstaande wagen aan een kruispunt rechts voorbijgaan”.

“Errare humanum est, perseverare diabolicum”
“vergissen is menselijk, volharden is des duivels”.

Ook hier kleurt hij buiten de verkeersregels:

Recht plaatsnemen naast een auto op een kruispunt

  1. kan enkel als een wagen staat die teken doet naar links
  2. er plaats voorzien is naast de wagen
  3. er niemand anders gehinderd wordt

Als we de punten van art.17.2. aftoetsen op de onderscheiden kruispunten in Heule die straatfietsen worden, komen zij veiligheidstechnisch bijna nooit in aanmerking om rechts plaats te vatten naast de stilstaande wagen. Omdat er geen plaats noch overzicht is. De regels respecterend die hierboven aangehaald werden, mag een fietser zich dus ook geen weg wringen tot op een kruispunt op rechts voorbij te steken, noch links in te halen.

De fietser moet dus achter de auto blijven.

“Ignorantia juris non excusat”
“Het niet kennen van de wet is geen excuus.”

Als het aankomt om automobilisten te pesten omwille van populistische electorale redenen, namelijk de schrik voor de Groene Fietsers, spreekt dan de vloek van het cordon sanitaire uit ten aanzien van de wagengebruikers.

Fietsers en autobestuurders hebben verschillende bestemmingen en onderscheiden vervoermiddelen, maar maken wel samen deel uit het totaalpakket verkeer.

Waarom niet samen op weg en iedereen veilig op zijn bestemming, rekening houdend met elkaars respectievelijke zwakheden.

Jacques Demeersseman
Gemeenteraadslid Vlaams Belang

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.