Elyzeese Velden de Courtrai

INGEZONDEN STUK

Les Champs-Elysées de Courtrai

De ontwikkeling van de Doorniksewijk komt veel in de media. Vandaag onder de titel “Kortrijk wil Champs Elysées creëren op noord-zuidas” (De Standaard 3 maart 2020).
De aankondigingen verbergen evenwel veel moeilijke onderliggende ontwikkelingen.
Vooral is zo’n ambitie niet te verzoenen met een snelle trambus op hetzelfde tracé.

Vooreerst moet bevestigd worden dat een aantal projecten zeer positief zijn. Een nieuwe Delhaize, een opgefrist kasteel T’Hoge en de nieuwe Vives-gebouwen zijn al zichtbaar. Bij de woonprojecten (Maria’s voorzienigheid en Boerderijstraat) kunnen we ons nog niet veel voorstellen maar dat komt wel, veronderstel ik.

Van een aantal projecten had ik gehoopt dat ze al preciezer zouden zijn: wat gebeurt nu met het Radio 2 gebouw (voor Xpo toch?) en wanneer komt eindelijk een goed overlegd programma voor de site Walle.
De aankondiging van een nieuwe brandweerkazerne op Evolis is vreemd. Is er budget en is er een goede ontsluiting verzekerd (gezien de mobiliteitsstudie voor Kortrijk-Oost toch niet vooruitgaat…)?
Als het even duur en excentrisch is als het nieuwe politiekantoor maak ik mij zorgen.
(Overigens is er al langer de vraag wat met de vroegere brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat ooit zal gebeuren.)

Maar los van de verschillende projecten waarmee wordt gegrossierd en waar ad hoc oplossingen voor gezocht worden stellen zich een aantal bijkomende vragen.
Het stationsgebouw en de heraanleg van de sporen blijft onduidelijk. De werken (aan de parking en de kluifrotonde) zijn al jaren vertraagd en alles laat vermoeden dat er nooit meer een echt nieuw stationsgebouw zal komen. Vooral een aanpassing van de sporen moet herbekeken worden in functie van de heraanleg van de Doorniksewijk en van de snelle openbaar vervoer-verbinding met Hoog-Kortrijk (cfr verder). Een visuele verbinding tussen de Pieter Tacklaan en het Stationsplein zou een grote meerwaarde zijn.

Ook het kerkenplan blijft een traag en onzeker verloop kennen. Als we zien hoe elders fantastische projecten worden opgezet rond de kerken en het religieus erfgoed (zie nu wat in Leuven is afgewerkt samen met het stadsmuseum), stel ik me de vraag wanneer een echt langetermijn plan op tafel zal komen om duurzame herbestemming op topniveau te realiseren. Wat is de culturele bestemming van de st Rochuskerk? Nog een pop-up?
Maar de grootste zorg is het openbare vervoer dat het bestuur ook via de Doornikse as wil realiseren.

Ofwel maak je een aangename winkel- en wandelstraat met nadruk op bewoning en kwalitatieve handel ofwel maak je een zware mobiliteitsbedding met snelle verbinding tussen centrum en Hoog-Kortrijk, maar de beide combineren houdt geen steek.
Ik begrijp de handelaars zeer goed als ze zich verzetten tegen de huidige plannen. Ook de Lijn blijkt nog altijd niet akkoord te zijn.
Tijd dus om betere keuzes te maken!

De enige duurzame oplossing om het centrum en het station met Hoog-Kortrijk te verbinden is via de Condédreef. Het plan om een snelle verbinding te realiseren (tram, monorail of ander hedendaags publiek vervoermiddel ) ten behoeve van Kulak, Vives, Xpo, Kinepolis, AZ Groeninge en Beneluxpark is alleen haalbaar op een eigen bedding die via de Condédreef en de site Van Marcke op de treinsporen doorloopt naar het station en zo naar het centrum van de stad.

Natuurlijk is dat duurder dan de trambus die men tussen al het andere verkeer wil duwen op de Doorniksewijk. Maar bij de Vlaamse overheid en de Lijn moet aangedrongen worden op uitvoering van dit ambitieuze en duurzame project. De meerwaarde voor de stad en alle bovenvermelde partners zou immens zijn. Zo bouw je de stad van de toekomst. Op dezelfde wijze wilde men vroeger de simpele verbreding van de leie op onverantwoorde wijze door het strot van de Kortijkzanen duwen, tot we samen met de Vlaamse overheid stedenbouwkundige kwaliteit hebben kunnen ontwikkelen. Nu moet die kwaliteit en die duurzaamheid komen voor de snelle verbinding met Hoog-Kortrijk!

Als Wout Maddens zijn Champs-Elysée wil waar maken (wat wel een beetje belachelijk klinkt …) moet hij beseffen dat hij die as zuurstof moet geven, open ruimte, kunst, toparchitectuur, fietsvrijheid, groen… en niet een snelle trambus op eigen bedding met éénrichtingsverkeer voor de wagens tot gevolg.

Kiezen dus!!! Kiezen voor de handelaars en de bewoners.
Kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid en niet voor een cumul van “ad hoc”.

Stefaan De Clerck
Ex-burgemeester van Kortrijk

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.