LPS in de wolken !

Caféklap

Aan de tapkast van de beruchte afspanning ‘Dans les Nuages’, een kroeg voor aan lager wal geraakte krasse knarren, pseudo artiesten en half-intellectuelen, gedreven door het bijna sympathiekste cafébazinnenkoppel van de stad, ontmoetten we enkele dagen geleden LPS, de befaamde Kortrijkse onderzoeksjournalist van HLN. Baas en bazinne van de Nuages keken ons aan alsof ze overal elders liever hadden gezeten, het gevang, de Kalahari woestijn, Patagonië, Wuhan, dan oog in oog met een koppel lapzwanzers te staan. Het was al heel laat op de avond, de nacht viel in. LPS verkeerde in een uitzonderlijke uitgelaten en babbelzieke bui. De man is een causeur met een groot hart, een rasverteller, wat een feest om met die kerel aan de tapkast van de Nuages te hangen ! Bovendien kan LPS vuilbekken als geen ander, vooral als het erom spant, en het over de tsjeven en de roddels over Hannelore Vanhoenacker, Jean de Bethune en Yann Mertens gaat. Daar kunnen Kortrijkwatcher Lavaert en terpentijnpisser Filip D’huyvetter, een man van eer, een punt aan zuigen. Eén ding heeft LPS moeten afleren, toogplassen na te veel Omers. Maar dit terzijde. Deze Kortrijkse Sherlock ontmaskert alle mogelijke en onmogelijke complotten en geruchten, spit werkelijk àlles boven ! De onverbiddelijke delver delft tot op het bot. Sherlock Holmes was nog maar een beginneling. In 2019 kreeg LPS de prijs voor de meest niet-poco journalist van ’t stad. Zeer verdiend. Dat hij opereert onder de schuilnaam LPS, daar is een reden voor. We kunnen hier zijn naam niet onthullen.
Aan de linker tooghoek van de Nuages hangend, gingen we danig aan het hijsen. Omer !
Onze tongen kwamen los.
Het begon, enigszins ironisch, over de ‘verrukkelijke’ cafébazinne, een moegetergde bazinne op haar retour, vergane glorie, te kort gerokt voor haar leeftijd vonden we, en verder over haar zielloze grafdelversblik, haar uitdijende hangborsten, haar X-benen en haar knorrende driedekker naast haar achter de toog.
De toogklap vloeide spoedig naadloos over in bedwelmende politieke roddel en de kwalijke geruchten die in Kortrijk vandaag de ronde doen en eigenlijk nooit helemaal uit de lucht zijn. Kortom, de neverending sappige talk of the town in Qlown Town !
Bij de vijfde Omer kwamen we uit bij de kern van lopende roddel, de affaire van een gemeenteraadslid die zijn vrouw zo afgeranseld had dat ze in de kliniek belandde. De geruchten gingen over in rauwe feiten. De pandoeren waren tussengekomen om erger, ja zelfs tot echte doodslag toe te voorkomen. Maar het bleef wazig omtrent de identiteit van de geweldenaar. Een tip van de sluier werd opgelicht : een lid van Team Burgemeester was de onverlaat. Dat was niet naar de goesting van de burgemeester die ijlings zijn pappenheimers bijeenriep en hen bezwoer te zwijgen, minstens over de identiteit van de dader te liegen tot ze blauwzwart zagen. Dat lukte maar gedeeltelijk. Loslippigheid en roddelen is nu eenmaal hun lust en hun leven bij de leden van Team Burgemeester en er zitten ook een klad vrouwen bij die van het gezegde ‘als het gebabbel lelijker is dan de stilte, doe er dan het zwijgen toe’ nog nooit gehoord hebben. Algauw liep dus de naam van de dader over de lippen van beschonken tooghangers, leden van TB, in de Wolken, Bar des Amis, de nachtbars en rendez-vous huizen van de stad. ‘Kamers voor reizigers’ is trouwens een drukke plaatselijke business waarmee horecazaken hun kop boven water trachten te houden.

Bij het hijsen van de zevende Omer stak LPS van wal, liet zich tomeloos gaan : “Jaja, ik alleen en mijn collegaatje Lieve Samyn kennen de waarheid en niets dan de volle waarheid over het skandaal van het gemeenteraadslid die zijn vrouw in de kliniek sloeg. En neen, het zijn geen geruchten, en jawel, het is allemaal biechtewaar. Maar je moet begrijpen dat ik voorlopig geen naam aan de openbaarheid kan prijsgeven, anders vlieg ik met mijn klieken en mijn klakken uit de cenakels van de Kortrijkse ons-kent-ons politieke machthebbers, samenzweerders en hun waterdragers van hun kabinetten en tutti quanti. Het zit namelijk zo. De burgemeester is mijn beste mateke, mijn kameraad in goede en in slechte tijden, en zijn toorn wil ik niet over mij heen krijgen. Slijmbal noemen Franske Lavaert en andere chagrijnigaards mij, pffft..daar veeg ik mijn twee ballen aan. De vele faveurkes die de intieme cameraderie met Vincent met zich meebrengen, beletten mij man en paard te noemen in deze onverkwikkelijke zaak voor zij die nog hun blind vertrouwen in Team Burgemeester behouden, na alles wat er gebeurd is, hetgeen ik niet aan de grote Kortrijkse klokke kan hangen natuurlijk ! Dus, het is nutteloos, al die Omers ten spijt, mij nog verder te ondervragen, de pieren uit mijn neus te halen over de zaak van vrouwenmishandelaar, of misschien kun je dat ook aan Maxim Veys vragen. Maxim is de enige sos, een rechtgeaarde man, die àlles weet over de talrijke daglichtschuwende affaires in de Kortrijkse politieke diergaarde. Zodus, vraag het hem ! Schepentje Axel Ronse is op de hoogte van de feiten, maar kent de naam van de dader niet. Niemand wil het hem vertellen. Raar is dat. Dat maakt hem nerveus, hij geraakte fel over zijn toeren. Axel vraagt onverkort het ontslag van de geweldenaar. ‘Walgelijk’, ‘skandalig’, schreeuwt hij en hij vreest zelf het slachtoffer van de roddel te worden als de burgemeester niet vlug de naam onthult. In een vlaag van paniek belde Axel mij op, beval mij man en paard te noemen, onder bedreiging van poging tot broodroof. Ik heb hem het nummer van mijn collegaatjes Lieve Samyn en Kris Vanhee doorgespeeld, ze weten het ook, maar zwijgen als vermoord. En dan de telefoon toegesmeten. Ik moet er ook nog bij vertellen dat Vlaamsch Belanger Wouter Vermeersch, by the way, volgens schepentje Weydts een fascist pur et dur, de dader op het spoor is en een privé-dedective ingeschakeld heeft om de woonst van de vrouwenmishandelaar dag en nacht in de gaten te houden. Bij fascisten van de nieuwe generatie, maar ook van de oude, is dat zo de gewoonte. Ze zijn tot àlles in staat, alles. Er is al een beetje onrust bij de burgemeester en zijn Team Burgemeester in het vooruitzicht van de volgende gemeenteraad van 9 maart. Ook voorzitter Allijns is zich aan het voorbereiden op het ergste en de oproerpolitie zal gelaarsd en gespoord aan de ingang van de raadszaal aanwezig zijn. Men vreest opstootjes en gewelddadige bezetting van de raadszaal door de fascistenbende van Vermeersch. In een geheime ontmoeting met de fascistenleider heb ik vernomen dat hij de identiteit van de vrouwenslachter met naam en toenaam en religieus-filosofische obediëntie in de raadszaal zal slingeren. De burgemeester is op alles voorbereid. Axel Ronse werd aangemaand verder te zwijgen over zijn walging en zijn vraag naar ontslag uit de gemeenteraad van de vrouwenmishandelaar. Axel staat bekend als een goedhartige man die zijn hart op de juiste plaats draagt en in alle naïviteit en eerlijkheid tot het ontslag van de dader opriep. Heel het schepencollege is op de hoogte over wie de misdaadzaak gaat, behalve blijkbaar schepentje Axel Ronse. Dat zegt veel over de communicatie binnen het college, maar verder heb ik daar geen commentaar op. Allez, laten we nog ene hijsen op de goede afloop en de ontmaskering en het ontslag van de vrouwenslachter van Kortrijk. Skàl !”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Talk of the town. Bookmark de permalink.