80.000

Kortrijk start 2020 met record van 77.210 inwoners: “Tegen 2025 naar 80.000” (Schepentje Ruth Vandenberghe).

Kortrijk is 2020 met een record van 77.210 inwoners gestart.
Tegen 2025 naar 80.000 ?

Schepentje Ruth Vandenberghe van Bevolking zegt hierover het volgende : “Er vinden steeds meer jonge gezinnen de weg naar onze stad, maar het is surtout de aangroei door inwijking die de cijfers omhoog stuwt. Marokkanen bijten de spits af, ze stromen binnen als leiewater en bovendien, ze kweken als konijnen. Ook de Turken van de Gülen sekte groeien sterk aan. Een verdachte bende. Dat moeten we streng in de gaten houden. Waarom er zoveel Hollanders binnenstromen, is een raadsel. Ze zijn niet geliefd, verteren geen geld en bedotten elke Kortrijkzaan die er zaakjes mee tracht te doen. Kwalijker dan Joden, en van die soort zijn er hoop en al een paar tientallen pijpenkrullers die allemaal in het quartier millionnaire wonen, waar ook de burgemeester gaat wonen, maar dit terzijde. Een kwalijke en gehate mensensoort, die bekakte Hollanders dus. Marokkanen daarentegen zijn zeer geliefd, behalve in bepaalde wijken waar ze met veel te veel zijn en met middeleeuwse djellaba’s en kopvodden rondlopen en de sharia preken. Dat verdragen de gemoderniseerde Kortrijkse inboorlingen niet meer. We moeten dat trachten te remediëren. Verder verwelkomen we dagelijks nieuwe gelukszoekers uit alle uithoeken van de planeet, legaal en illegaal, het doet er niet toe. We gaan ze allemaal opnemen en inburgeren zodat we vlug aan ons streefcijfer van 80.000 geraken. Waar we hen voorlopig gaan steken ? Wel, er staan 2 klinieken leeg, ideaal voor huisvesting van nieuwkomers en hun gevolg. Ook gezinshereniging is een weldaad voor de aangroei van de Kortrijkse bevolking. Het aantal geboorten bij allochtonen is zevenmaal grote dan bij de Kortrijkzanen. Het gaat dus vooruit. Maar veel mensen vragen zich af waarom het stadsbestuur zich zo uitslooft om het bevolkingscijfer mordicus zo vlug mogelijk naar omhoog te jagen. Kijk, ik ga daar geen doeken omwinden, ik ga niet verduiken dat de ware drijfveer het loon van de stadsbestuurders is. Het is namelijk zo dat vanaf 80.000 het loontje van de schepentjes met vijfhonderd euroots netto per maand omhoog gaat en dat van de burgemeester met tweeduizend. Men moet dus niet ver zoeken, ik ben daar goudeerlijk in. De Kortrijkse stadsbestuurders hangen een dure train de vie aan, nodig om van onze stad de beste van de Vlaanders te maken. Met het huidig loontje steken we eraan toe, dus dat moet veranderen. Onze burgemeester trekt hard aan die kar en wil ten laatste tegen 2025 aan het cijfer 80.000 komen. Vincent is aan het bouwen in het quartier millionnaire en dat heeft zijn prijs. Ook schepentje Maddens, een voorbeeldige en trouwe gezinsman, legt de lat graag hoog als het over zijn dure way of life gaat en in 2025 wil hij burgemeester worden. Ik volg zijn politieke carrière op de voet en ik steun hem daarin. Hij zal dan 65 zijn, et alors? Hoe oud is brasseur de Bethune ? Als de plannen lopen zoals te verwachten en te voorzien is, word ik burgemeester in 2030. Arne zit op de reservebank voor als er onverwachts een wiel afloopt, maar au fond gaat Arne voor zijn commerce. Hij zou wel zot zijn. In 2036 is het dan de beurt aan Wouter Allijns, een uitzonderlijk politiek natuurtalent, vakkundig opgekweekt en klaargestoomd door daddy Joseph, onvoorwaardelijke adept van The Donald. Wouter is geen zwaartillende geest, niet de man die in politieke luiheid wil blijven leven, en zijn burgemeesterschap wordt een toffe tijd voor Kortrijk, de toekomstige beste stad van de Vlaanders. Wouter is een Sturm und Dranger, en hij cultiveert een super libertijnse levenshouding, wars van pompeus taalgebruik en pseudo-intellectueel geblaas, hij is de man van de vrolijke vriendschap, de uitbundige wijsheid, de tijd waarin de vervoering, de spot, de humor, de ironie en de zelfrelativering hun plaats terug zullen innemen in de Kortrijkse politiek. De jongen vertoont weinig fouten in zijn karakter, tenzij de verfijnde zinnelijkheid en speelsheid waarmee hij hoogstaande mooie dames en hun minnaars benadert in een sfeer van verbondenheid en vrije liefde. Wouter beschouwt zichzelf dan wel geen echte casanova, toch kan hij het niet laten de schijn te wekken er minstens een poging toe te wagen. Maar is dat een karakterfout ? Ik voel me een beetje zijn geestelijke schoonmoeder. Maar ik ga daar niet verder over uitweiden, het zou mij te ver leiden in praatjes die naar sensatie ruiken.”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Talk of the town. Bookmark de permalink.