Mewaf

PERSBERICHT

Een buurtpark voor Heule Watermolen

Datum: 06/02/2020

Ingesloten tussen de Watermolenstraat, de Iepersestraat, de Izegemsestraat en de Brugesesteenweg, ligt site MEWAF. Het is de naam voor de oude industriële site van MEWAF en de omliggende gronden. Het is één van de weinige resterende stukken open ruimte die er in dat dichtbebouwde deel van Kortrijk en Heule te vinden zijn.
Recent werd het voorontwerp voor de nieuwe invulling van de site voorgelegd aan de buurtbewoners en aan de GECORO. De stad kiest voor ruimte voor KMO’s, woningen en een beperkt groen binnengebied. Groen verzet zich tegen deze keuzes en pleit voor een behoud en een opwaardering van de open ruimte tot een volwaardig buurtpark.

“Eén ding is zeker,” zegt Matti Vandemaele, die het idee voor een buurtpark op de MEWAF site al in 2014 lanceerde (https://mattivandemaele.wordpress.com/2014/02/04/een-park-voor-de-watermolen-en-pius-x/) “nog meer woningen in deze buurt is totaal onnodig en onverantwoord.” De druk op dit gedeelte van Kortrijk is groot. Inschrijven in de nabijgelegen scholen is al lang niet meer vanzelfsprekend. “Bovendien is er op dit moment ook geen nood aan bijkomende woningen,” vult David Wemel, fractieleider voor Groen in de gemeenteraad van Kortrijk, aan. “In 2017 werd berekend dat er de komende 10 jaar een 1000-tal woningen zouden moeten bijkomen in Kortrijk. Dat zijn er zo’n 100 per jaar. In 2018 alleen al werden er net geen 500 gerealiseerd. Dat is op één jaar tijd al bijna de helft van wat men op 10 jaar nodig heeft. Terwijl men aan de ene kant de mond vol heeft van een betonstop en zelfs een verkavelingsstop in Heule (dat laatste wat dé verkiezingsbelofte van team Burgemeester aan de Heulenaars), verkavelt men verder dat het een lieve lust is. Uit angst voor de vanuit Vlaanderen aangekondigde bouwshift wil men nu zo snel mogelijk nog projecten ten gelde maken. Dat is alleszins niet in het belang van de inwoners van die buurt.”

Toch moet voor Groen niet het hele plan op de schop. “We erkennen de nood aan KMO-ruimte. De plek waar de huidige gebouwen van MEWAF staan, is daar voor geschikt, op voorwaarde dat de ontsluiting gebeurt langs de Brugsesteenweg en dat de buurtbewoners inspraak krijgen bij de volledige inrichting. Er ligt een unieke kans om samen met de buurt de parkzone te ontwikkelen.” De buurt van de Sint-Denijsestraat in Kortrijk liep eerder zo’n succesvol traject met het park van de dubbele haagjes. Ook toen kwam het initiatief -niet toevallig- van een Groen gemeenteraadslid. Het was Cathy Matthieu die met haar plannen naar toenmalig burgemeester De Clerck trok en zo de bal aan het rollen bracht.
David Wemel zal dit voorstel namens Groen neerleggen tijdens de gemeenteraad van 10 februari 2020.

Meer info: matti.vandemaele@groen.be of david.wemel@groen.be (0479/68.53.22)
Mogelijkheid tot foto aan de MEWAF site na afspraak.

Auteur: David Wemel
Email: david.wemel@groen.be
Organisatie: Groen Kortrijk
Adres: Plaats: Telefoon: 0479685322

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.