LEZ

Volgens schepentje Philippe De Coene, op de nieuwjaarsreceptie van de sossen, komt er geen lage-emissiezone in Kortrijk.

Geconfronteerd met de akelige lez-toestanden in Gent en Antwerpen, waar ze mee in het bestuur zitten, beginnen de sossen te panikeren als ze eraan denken dat hun eigen achterban en kiespubliek het zwaarst getroffen wordt door deze schandelijke pesterij. Bovendien, de kiesdrempel wenkt.

Ook in Kortrijk stond de lage-emissiezone hoog op de agenda van schepentje van mobiliteit Axel Weydts, want zegt Weydts : “het staat in het bestuursakkoord en een bestuursakkoord is geen vodje papier, dus ik ga ervoor.”

In het Kortrijks bestuursakkoord staat inderdaad : Een lage emissiezone, die de grootste vervuilers weert, kan deel uitmaken van het nieuwe mobiliteitsplan. We voeren dit gefaseerd in, in nauw overleg met de andere Vlaamse (centrum) steden en de regio waarbij we bewaken dat mensen met een bescheiden inkomen niet geraakt worden.

Nu wordt Weydts teruggefloten door de autoritaire De Coene, de échte burgemeester van Kortrijk.

De Coene : “We gaan niet voor een lage-emissiezone. Volgens onze berekeningen brengt dat geen aarde aan de uitstoot-dijk. We gaan onze eigen mensen met hun oud dieseltje toch niet op kosten jagen zeker ? Ik ben niet zot hé, ik voel aan mijn water dat we in 2024 geliquideerd worden als we ons aan de zotternij van een lage-emissiezone wagen. Vincent Q zou het natuurlijk wèl doen, zijn publiek rijdt met dure SUV’s, wat kan het hen schelen ?”

Volgens deskundologen in de politieke psychologie is het volgende al lang bewezen :
De Coene is een despoot, een machiavellist pur sang. Politieke collega’s uit meerderheid en oppositie omschrijven de man als een megalomane mooiprater, een machtswellusteling pur et dur, een sektarische leermeester, een politiek roofdier, een hooghartige betweter en een dubbeltongige veelprater. De Coene is ervan overtuigd dat het beter is gevreesd dan bemind te worden. Toch wil hij niet gehaat worden en daarom streeft hij ernaar barmhartigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid, mededogen en empathie uit te stralen. De schijn te wekken dat hij over deze eigenschappen beschikt maakt de man onberekenbaar en gevaarlijker dan een psychopaat. De machteloze burgemeester Van Quickenborne zit gevangen in zijn houdgreep en is het slachtoffer van de drijverijen van deze doortrapte dwingeland. Volgens de Naturalisten is de mens van nature geneigd tot het kwade, en De Coene is het levend bewijs van deze stelling. Deze pessimistische visie, een naturalistisch uitgangspunt van toepassing op De Coene, vindt ook aanhangers binnen het schepencollege en binnen heel de Kortrijkse politieke diergaarde.

Schepentje Weydts moet nu dik tegen zijn goesting zijn staart intrekken. Het onfortuinlijk schepentje verliest veel pluimen. Hij trekt zich pruilend terug op de schoot van zijn secretaresse.

Verwijtend zegt De Coene : “Axel, je bent een moeilijke jongen, waarom wil je niet meewerken met mensen als ik die het beste met je en met de Kortrijkzanen voor hebben ?”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in stadhuisroddels. Bookmark de permalink.