Mayers of Peace (MoP)

Knotsgekke Kortrijkse subsidies (in euroots per jaar).

-Netwerk voor ‘vernieuwers en voortrekkers’ : 5.000
-Kleine landschapselementen : 9.000
-Groene bemesters : 6.250
-Student PLatform Entrepreneurschap : 232.000
-Drijfin cinema : 4.500
-Vzw In de 1917 : 1.600.
-Ondersteuning Moderne Kunsten : 80.000
-Begrafenis van oudstrijders van 14/18 : 3.800
-Begrafenis oudstrijders 40/45 : 4.950
-M.o.P. Mayers of Peace: 1.000 Voor de Wereldvrede !
-Naadloze flexibele trajecten (NAFT) : 50.000
-CIRRA : 107.000 Cenre of expertise for Intellectual Reformation, Research en Adivce.
-Ondersteuning ‘De Boeren’, vereniging zonder winstoogmerk : 12.375
-MSOC : 71.825
-BIK : 22.500
-LOK : 500
-Buurtinitiatieven Kuurne ! : 3.900
-Lokale Kwaliteitsgroep dokteurs en apothekers : 6.000
-Ondersteuning behoeftige gemeenteraadsleden : 6.500

Via Kortrijkwatcher kwamen wij aan de weet dat schepentje Kelly Detavernier van financiën niet wou ingaan op detailvragen en dat zij er blijkbaar niets over wist te vertellen aan de senior writer van de beruchte en goed geïnformeerde stadsblog, namelijk meneer Lavaert. Lavaert zegt dat Kelly niet bekwaam is voor het schepenpostje van financies, maar de senior writer zegt zoveel !

Op onze vraag zei schepentje Kelly het volgende.

Kelly : “Ik kan niet verduiken dat het ook voor mij de eerste keer is dat ik iets lees over deze wel kluchtige subsidies. Er zijn dingetjes bij waarvan ik mij afvraag , komt dit uit de koker van Geert Hoste of Filiep Goebbels ? Zeg nu zelf : dingetjes als Cirra, Lok, Msoc, Bik, Student Entrepreneurschap, Naft, Mayers of peace, drijfin, groene bemesters, moderne kunsten, is dat niet iets voor een stand-up show en dan die oudstrijders van 14/18, zijn die niet allemaal dood en begraven of wat ? Voor mij ziet de lijst van die subsidietjes eruit als de setlijst voor de betere one-man show van Toon Hermans zaliger. Den Toon is te vroeg dood. Weet Quickie zelf daar iets over, vraag ik mij af. Maar uit alles wat burgemeester Vincent zegt en doet blijkt dat hij een geniale, goedaardige politieker is die mij niet als bijzetmeubeltje wil gebruiken, ik ben nu eenmaal minder knap van geest, Vincent is superieur en overklast mij niet alleen in genialiteit, maar ook in inlevingsvermogen in de diepere zieleroerselen van zijn onderdanen, de goedmoedige Kortrijkzanen van alle dag. Vincent helpt mij mijn kinderlijke naïviteit te overwinnen om een, volgens hem, meer bevredigende, normale vrouwelijke charme, in de politiek en daarbuiten, te ontwikkelen. ‘Want dat is de eerste vereiste’, zegt Vincent, ‘om de Kortrijkzanen van alle dag genoeg om de tuin te leiden opdat zij de volgende keer weer voor mij zouden stemmen.’ En voor mij. Vincent is ervan overtuigd dat een fatsoenlijk meiske als ik, welopgevoed, beleefd, meegaand, onderdanig, charmant en goed getrouwd plus een tikkeltje frivool en last but not least hondetrouw, tot een normale vrouw kan uitgroeien en een volwassen schepentje kan worden dat zich weet te gedragen en zich te verzoenen met een doodnormale seksuele rol in- en buitenshuis, en die weet om te gaan met de dagelijkse krenkingen vanwege politieke vrienden, tegenstekers, charlatans, valse casanova’s, leugenaars, mooipraters, azijnpissers, criticasters, ijverzuchtigen en vervelende betweters. Ik ben blij het zover gebracht te hebben, als eenvoudig meiske uit het buitengebied van Kortrijk, en ik heb weer trek in mijn fantastisch schepenpostje. Zalige kerstdag en gelukkig nieuwjaar !”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Berichten uit het stadhuis, Humor. Bookmark de permalink.