Jacques

INGEZONDEN STUK

De hypocrisie in het kwadraat van de verloren politieke generatie.

Meneer De Coene, de burger herinnert u aan uw belofte in verband met uw vertrekpremie als parlementslid en uw reactie hierop. Mogen we nu eindelijk weten hoeveel het was en zijn bestemming?

Maandag 18.11.22019 na de gemeenteraad vond u zich geroepen om mij onder te dompelen in het bad van de collaboratie. Nochtans ben ik de zoon van een oud-strijder en krijgsgevangene, die de volledige 18 daagse veldtocht heeft meegemaakt van het Albertkanaal tot de Leie in Bissegem. Daar werd hij met een restant van het elite 12e Linie regiment en zijn Waalse strijdsmakkers van het regiment Ardense Jagers krijgsgevangen gemaakt. Ontvlucht dank zij burgerkleren van een Duitser, terug opgepakt om eindelijk toch te ontsnappen. Nemo me impune lacessit !

U past gewoon het sjabloon toe van de P.S., die geen weet heeft van ook maar één collaborateur in Wallonië. Zo ook is Laurette Onkelinx specialist in die materie. Haar grootvader Maurice Onkelinx, was lid van het V.N.V. en schepen in de Limburgse gemeente Jeuk en ontzet uit de rechten voorzien bij artikel 1, alinea alinea 1, der besluit wet van 19 september 1945. Het zou geen socialist zijn mocht hij er geen lucratieve bezigheid van maken, want bij Maurice kon men terecht om niet als opgeëiste te moeten gaan werken in Duitsland. Dat collaboratie mogelijks nog in haar genen zit zou men kunnen afleiden uit volgende politieke interventies van haar. Dit omdat ondanks het feit dat de Staatsveiligheid tot tweemaal toe een negatief advies uitbracht, het Comité I waarschuwde voor de aanstelling, Tony Van Parys en Claude Marinower kritiek leverden op de benoemingen, ging de PS-minister van Justitie Onkelinx over tot de benoeming van liefst 8 fundamentalisten in de Moslim executieve. Dit is een 16 koppen tellende orgaan dat onder meer verantwoordelijk is voor de aanstelling van de imams en de organisatie van het godsdienstonderwijs.

In Le Soir en L’Avenir verschijnt in 2014 het volgende:”Un avis nécrologique célébrant le 20e anniversaire de la disparition de l’écrivain Jean Doutreligne. Onder die schuilnaam schreef Léon Degrelle, in 1994 gestorven in Spanje, daar gelukkig voor velen.
Dan is er nog Hendrik de Man, Partijvoorzitter van de Belgische Werklieden Partij en raadgever van Leopold III, op 12 september 1946 veroordeeld door de Krijgsraad bij verstek tot 20 jaar gevangenis en 10 miljoen frank schadevergoeding voor zijn collaboratie tijdens de oorlog. Hij vluchtte tijdig naar Zwitserland, van waaruit hij voor het dagblad De Standaard schreef onder een schuilnaam.

Burgemeester van Lanaken Marino Keulen (VLD), heeft de Cyriel Verschaevestraat vervangen door de Anne Frankstraat. In november 2015 het overlijden van Léon Melchior, inwoner van Lanaken. Als Nederlander van 16 jaar sluit hij aan bij de 5de SS-Pantzer-Division Wiking en strijdt aan het Oostfront o.a. in Charkov. Ondanks zijn jeugdige leeftijd mag hij door zijn uitgesproken gedrag naar de Junkerschule ( opleiding voor SS-officieren ) in Bad-Tölz. Daar legt men de eed : “Meine Ehre heisst Treue” persoonlijk af op Hitler. Werd ingezet aan het westelijk front, opgepakt in Nederland en gevangen gezet in het kamp Vught. Na 13 maanden gevangenis veroordeelde de rechter hem tot een jaar voorwaardelijk en ontzetting uit zijn kiesrecht voor 10 jaar. Tijdens de begrafenis op zijn stoeterij Zangersheide voert Marino Keulen het woord en noemt hem een wereldburger. Bovendien blijkt dat Melchior Officier is in de Leopoldsorde.

Ter informatie aan de buiksprekers van Quicky of the embedded press genoemd door Kortrijkwatcher, de secretaresse van Melchior werd per vergissing door hetzelfde team ontvoerd als Anthony De Clerck.

Meneer De Coene tijdens de vorige legislatuur maakte een zoon en een kleinzoon van een Oostfronter deel uit van het College van Burgemeester en Schepen. U bleef zo luidruchtig als de Stomme van Portici. Of was het toen om de poen te doen?
Er waren ook nog de socialistische- en communistische verzetsgroepen, waarvan de laatste vergeten waren dat ze gecollaboreerd hadden tot halverwege 1941. Na de oorlog groeiden deze groeperingen aan, uiteraard met late-roeping-verzetsstrijders. Het probleem was dat ze niet wilden ontwapenen. Ze vonden het handiger met wapens hun persoonlijke afrekeningen te regelen, te plunderen en de hulpverlening in eigen handen te nemen, geen rood, geen brood. Omdat de chaos danige vormen aannam, contacteerde Generaal Eisenhower minister Pierlot hieromtrent. François Ganshof (broer van Walter Ganshof van der Meersch Krijgsauditeur) overwoog de Britten te verzoeken hier een bezettingsleger te installeren. Naar analogie van Griekenland met 55.000 militairen (para’s en pantsertroepen) tot 31 december 1949, dag waarop de aartsbisschop Papandreou werd aangesteld als regent. Er vielen in die periode nog 150.000 doden, dit is meer dan tijdens de Duitse bezetting. Eén van de redenen waarom het Echte Verzet zich niet aangesproken voelde uitgebreid in de media te komen. Nochtans wordt geschiedenis geschreven door de overwinnaars, maar ook zij voelden zich niet geroepen om het over hun blunders te hebben. Daarvoor verwijs ik naar een boek van Bruno Comer (Kortrijkzaan) getiteld : ”MEI 1940 – De onbegrijpelijke nederlaag” , met het waarom men daarover zo weinig leest.

Ook Groen kon zich niet onbetuigd laten. Nochtans waren de grootvaders van Björn Rzoska, Tine Van Den Brande, Freya Piryns en Wouter Van Besien collaborateurs.
OXFAM bekend door hun optreden in Haïti, waar ze meer minderjarige meisjes vanonder hun topman Roland Van Hauwermeiren hebben gered dan van onder het puin na de aardbeving. Zelfs in Tsjaad hebben ze dat moeten doen, alhoewel daar geen aardbeving was geweest. Men weet dat tussen Groen en OXFAM een kruisbestuiving bestaat. Guido Van Hecken was actief bij Agalev, later Groen en werd kabinetsmedewerker van staatssecretaris Eddy Boutmans, Groen. Later kon hij zelfs nog aan de slag in de diensten van het Europese Parlement. Nochtans was iedereen op de hoogte van zijn terroristische activiteiten voor het ANC. Na het herbergen van drie ontsnapte ANC-extremisten in zijn huis in Maputo, was dit ook een opslagplaats van wapens, kisten landmijnen en TNT-ladingen. Uit interviews van Hélène Passtoors blijkt een getailleerde medeplichtigheid van Guido Van Hecken o.a. het transporteren van de bomauto door gebruik te maken van Belgische nummerplaten. In Knack van 23 mei 2012 ging Guido Van Hecken zelf al in op zijn terroristische activiteiten. Op 20 mei 1983 rijden twee zwarte ANC-ers een zware autobom in de Kerkstraat van Pretoria. De bom ontploft te vroeg, waardoor de daders omkomen samen met 19 mensen. Er vallen 217 gewonden, waarvan velen voor het leven verminkt. Passtoors wordt opgepakt maar onder druk van extreem links in België wordt ze in 1989 vrijgelaten en als een heldin door links ingehaald.

Het hatelijk, goor en ranzig gezwets bij gebrek aan argumenten van niet-mijn-Burgemeester, Vincent Van Quickenborne, met uitspraken in de gemeenteraad als: “De bevelen van de Wolfschansschanze worden goed opgevolgd”, aan het adres van Vlaams Belang, is een schoolvoorbeeld van argumentum ad Hitlerium. Maar welke bevelen hebben volgende mensen opgevolgd? Ik citeer Strijd, nieuwscourant van het Onafhankelijkheidsfront van het Pajottenland, publiceerde lijsten van mensen die moesten opgespoord worden. ”ENKELE ZWARTEN DIE VERGETEN WERDEN”: Marcel Verhofstadt (vader van Guy) – omdat hij: ”AANWEZIG WAS OP DE VERGADERING DER VERSMELTING TOT EENHEIDSBEWEGING VAN V.N.V. – VERDINASO – REX……Verhofstadt Marcel, Brusselse straat Dendermonde “.

In Wichelbeke werd bij besluit van 28 mei 1941 Alfons De Croo (vader van Herman en grootvader van Alexander) benoemd door secretaris-generaal van Binnenlandse zaken Gerard Romsée tot burgemeester. Bart Somers, kleinzoon van de gewestleider van het V.N.V., waarvan de familie moest vluchten uit Vilvoorde naar Mechelen, heeft waarschijnlijk nog restanten in zijn D.N.A. Toen een radicale moslim een fietser neerstak, moest Somers op ATV zo nodig Koen Metsu N-VA onderbreken en verduidelijkte :”Voor mij was dat geen moslimterrorist, hij was een Mechelaar. Een Mechelaar met een psychologische stoornis”. Later kreeg de terrorist zelfs nog een herdenkingswake op de plek waar hij door de politie was neergeschoten.

Axel Ronse N-VA is schepen van kul,tuur en tureluur en grafdelver van de partij-idealen. Bij N-VA Brugge, waar Axel moest plaats ruimen voor de Steve Stevaert van N-VA Pol Van Den Driessche, zal men met vreugde denken aan: “On a échappées belles”, met zijn verhuis, wat zijn enige verdienste was. N-VA doet mij denken aan een gezegde van een begeleider tijdens een bedrijfsbezoek: “Dit is een eiken bureelmeubel en de houtworm zit er in, maar het is ook het enige onderdeel in het bedrijf waar nog leven in zit.” Axel, al eens het curriculum vitae gelezen van grootvava van Bart De Wever ?

Zodra men nu maar iets te maken heeft met Vlaams Belang wordt men in het bed gegooid van de collaboratie, is men racist en een nazi, dankzij de uitvinding van tonton mayonaise Jos Geysels, die bij gebrek aan een partijprogramma het cordon sanitaire uitvond.

Tante Hannelore u hebt de doos (eigenlijk de kruik) van Pandora of is het de doos van Pandoering met de zeven kwelgeesten (één per partij en twee voor CD&V) geopend. Als “fractieleider” of is het “fractielijder”, appélation controlée par la référante mère supérieure générale de la congrégation, dient u een voorstel samen met uw fractie in, waarmee u uw clubje uiteen biljart. Ik wil wedden dat uw politieke stagemeester Kris Peeters was? Om Guy Spitaels te citeren: ”Die Vlamingen kunnen nog geen deuk slaan in een pak boter”. Mevrouw Vanhoenacker, de staatnamen zijn wel de vrucht van uw partij, bovendien was het ontstaan van bewegingen als REX een reactie op de corruptie binnen diezelfde partij. “Naïviteit is de moed van de lafaard”.

Ligt er nu echt iemand wakker van die staatnamen en is het sop de kool waard, om zo maar mensen op te zadelen met een ongebreidelde en onvoorspelbare rompslomp? Zijn er geen prangende zaken, die meer aandacht verdienen?

De fractie van Vlaams Belang doet niet mee aan dit puberaal en ridicuul gedoe en hebben daarom pertinent geweigerd in de gemeenteraad deel te nemen aan de stemming daarover en dit laten notuleren.

Europa heeft monsters gebaard, maar ook de mogelijkheid geschapen om monsters te begrijpen en te vernietigen. Dat door onze zelfkritiek, wat onvindbaar is bij een bepaalde godsdienst, waar geen enkele kritiek van niemand wordt aanvaard.

Dit doe ik via de onovertroffen satirische blog De Jarretel van Kortrijk, (maar mijn epistel is geen ironie), in plaats van in de gemeenteraad, omdat men daar al voor minder mijn micro heeft afgezet en met dit proza nemen ze garant mijn toestel om mijn geproduceerde hoorbare luchtdrukveranderingen om te zetten in elektrische signalen, voor eeuwig en altijd af.

Jacques Demeersseman
Gemeenteraadslid Vlaams Belang

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.