Patser Axel !

Schepentje van mobiliteit Axel Weydts wil de lage emissie-zone (LEZ) ‘onderzoeken’ en in de tweede helft van 2020 invoeren. 

Schepentje Weydts : “Dat klopt. Kortrijk mag niet achterblijven in de vaart der Volkeren tegen de Opwarming en de Uitstoot en dus ga ik die lage emissie-zone aan een onderzoek onderwerpen en daarna in elk geval invoeren. Volgend jaar wordt voor onze stad een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt. Een LEZ zal daar een onderdeel van zijn. Ik zal dat eerst ernstig onderzoeken natuurlijk. Alles moet in de waagschaal gelegd worden. Ik heb al een buitenlands studiebureau, experten in de materie, onder de arm genomen om een en ander goed te bestuderen en het mag wat kosten. Ik trek daarvoor 280.000 euroots uit, die ik haal uit de parkeerboetes die goddank sinds de verdubbeling van de parkeertarieven in augustus onze stadskas goed spijzen. Ik ben gevoelig voor tegenargumenten, maar ze moeten niet komen aandraven met de mantra over het verlies aan klantjes voor K in Kortrijk of voor de zeurende kleine commerçantjes van het winkelwandelgebied. Neenee, het stoppen van de uitstoot en de opwarming van onze stad gaat voor alles. Wel ben ik niet ongevoelig voor het sociale aspect van de lage emissie-zone. Nu zijn het allemaal mensen uit de basse classe, in de volksmond de bacla, die met hun vuile stinkende stokoude dieseltjes uit de fifties rond blijven tuffen en de begoede Kortrijkzanen van rang en stand met hun uitstoot vergiftigen. Dat kan niet meer. Maar we mogen de bacla, die het niet te breed heeft, niet al te hard treffen. Zo onderzoek ik de mogelijkheid om die armoedzaaiers te doen verhuizen naar aparte afgesloten wijken, ver buiten het stadscentrum, alwaar ze kunnen blijven rondhossen met hun oude dieseltjes uit de fifties, en hun wijk ermee niet buiten mogen. Of ik kan ze een premie gunnen om een beter dieseltje te kopen of een elektrieken speed-velo. Premie die ik zal financieren met het verhogen van de opcentiemen en de aanvullende personenbelasting, niet van toepassing op de bacla. Wie nog andere frisse ideetjes heeft mag mij een mailtje sturen. Samen met veel andere afwegingen worden de mogelijkheden dus serieus onderzocht. Nu heb ik daar nog niets over beslist, ik ga niet over één nacht ijs, maar het mag ook niet veel langer dan één week ijs duren. Bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zal ik alle Kortrijkzanen, ook de bacla, in speciale vergaderingen informeren. De kwestie over het al of niet houden van een referendum of een grote bevraging over de lage emissie-zone, ge ziet van hier dat ik mij daar niet ga aan wagen, ik ben niet zot, hé. Kortrijk Spreekt en tutti quanti, allemaal goed en wel, maar met dat populistisch instrument moeten we nu ook niet liggen overdrijven hé. Voor sigarettenpeuken, sikletten, autoloze zondagen en condoomautomaten aan de stadsgebouwen en oc’s en andere onschuldige zaken, ok, dat wel. Ik ga er geen doeken om winden : in de 2de helft van 2020 is de Kortrijkse lage emissie-zone een feit. Ik ben geen babbelaar, maar een doener. Ik wil niet verduiken dat er over de lage emissie-zone hypocrisie heerst binnen de stadscoalitie en dat de burgemeester gebaart dat hij met mijn ideetje instemt, maar dat is niet zo. Vincent kan niet anders, hij speelt dubbelspel, ik kan dat zeggen, hij heeft ons nodig, maar alle tegenstellingen en ruzies binnen de meerderheid worden met de mantel der liefde toegedekt en zo hoort het ook in de veredelde dorpspolitiek van deze stad, haha! Mijn politieke tegenstrevers noemen mij een arrogant mannetje dat tot geen enkel compromis bereid is. Maar tegen de Kortrijkzanen van alle dag zeg ik : ik ben jullie leider, doe wat ik beveel, gehoorzaam mij en de stadscoalitie, samen gaan wij, zonder uitstoot, naar de toekomst van de beste stad van de Vlaanders ! En we stoppen de opwarming aan de grenzen van Kortrijk. Met dat arrogant toontje van mij ga ik akkoord, maar voor de rest weet ik wel beter. Een politieke klasbak als ik, kan zich niet in slaap laten wiegen of in de hoek laten drummen door de veel-te-velen, de ruziestokers, de azijnpissers, de nihilisten, de extreemrechtse zakken, de domoren en de blinden die beweren dat ze zich niet willen laten belazeren door een achterbaks schepentje, ach, ik heb er compassie mee. Ze weten niet waar de klepel van de waarachtigheid, de rechtvaardigheid en de tomeloze en belangloze inzet van een politiek beest als ik hangt. Telkens als ik ’s morgens en ’s avonds in de spiegel kijk, weet ik het weer, ik ben een geweldige bink!”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Talk of the town. Bookmark de permalink.