Waargebeurd verzinsel !

Vlaams Belanger Wouter Vermeersch legt moedige verklaring af over zijn vals facebookbericht betreffende de zaak van de nachtelijke dronkenschappen, de vechtpartijen en het vermeend algemeen wangedrag, ook overdag, van burgemeester Vincent Van Quickenborne. Vermeersch eist het aftreden van de burgemeester en opname in een instelling voor ongeneeslijke psychopaten.

W. Vermeersch : “Kijk, ik ga man en paard noemen, de puntjes op de i zetten aangaande mijn aantijgingen tegen burgemeester Quickie in verband met zijn dronkenschap na een VeeKaa match in het Guldensporenstadion. Maandag ben ik een verklaring gaan afleggen bij de klabakken van politiezone RIHO in het onderzoek naar mijn zogezegd vals facebookbericht van 19 augustus 2019. Er werd bij RIHO nogal wat afgelachen met mijn vertelling, ze kwamen bijna niet meer bij ! Maar ik hield me serieus en toen trokken ze bleek weg. Het zit zo. Ik heb helemaal niets te verduiken, ik ben rechts voor de raap en ik zeg vrank en vrijuit wat me te binnen schiet, al is het soms bezijden de waarheid en dichter bij de fabel. Dat parler vrai heb ik geleerd van mijn leermeester Jean-Marie Dedecker, die het ook niet al te nauw steekt met het onderscheid tussen waarheid en schijn. Dat Quickie met een ferm stuk in zijn kloten bij het krieken van de ochtend aan lichtzinnige meedrinkmeiden aan de toog van afspanning Balthazar hing, staat als een paal boven water. Mijn getuigen, allemaal professionele kroegtijgers, zijn formeel, ze houden voet bij stuk. Er zijn er weer tien bijgekomen. Potige getatoeëerde kerels uit het stenen tijdperk, met een reputatie van Kortrijk tot Tokyo. Ze haten Quickie als de pest en noemen zichzelf de voor niets en niemand achteruitdeinzende X-gang van de VeeKaa. Ik kan ze niet bij naam noemen, maar ze zijn inderdaad stuk voor stuk onverbeterlijke VeeKaa hooligans uit de achterbuurten van Overleie. Dus, op hun integriteit en geloofwaardigheid kan men een kathedraal bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat ik vrijuit zal gaan in deze zaak, omdat ik onschendbaar ben als parlementair en die zal niet opgeheven worden voor een onbenulligheid. Bovendien, het is niet te achterhalen wie dat bericht op FB zette, er zijn bij het Vlaams Belang van Kortrijk tientallen onverlaten die daar naamloos gelijk wat op kunnen gooien. Gekuiste en ongekuiste drek en zo, maar ook belangwekkende politieke wetenswaardigheden, dolle verhalen en waargebeurde verzinsels over burgemeester Quickie en zijn waterdragers. Namen zeg ik niet en zelf weet ik het trouwens ook niet. Dus, dat bericht blijft er tot in de eeuwigheid op staan. Ik ontken de gerichte en gecoördineerde beschuldigingen van lafaard Quickie aan mijn adres. Ooit verweet hij mij midden de gemeenteraad dat ik een neo-nazi pur sang ben en blindelings de bevelen van de Wolfschanze opvolg. Tja, dat is natuurlijk meer waarheid dan schijn, wat niet wil zeggen dat Q de partijbevelen van mijn führer Van Grieken in het belachelijke moet trekken. Reden temeer dat ik koppig als een os blijf volhouden dat mijn berichten over zijn nachtelijke slemppartijen, zijn schandelijke dronkenschap, het aan de wijven zitten en het in de zak van de pandoeren weigeren te blazen, het finaal toch positief in die zak willen blazen en daarna als een klein kind op zijn vrouwtje en zijn moeder roepen, dat dit alles aan de kaak moet worden gesteld en dat Q als burgemeester buitengegooid moet worden en vervangen door schepentje Ruth, ze noemen ze ‘de roste’ van ’t stadhuis, voor wie ik een dikke boon over heb. Ondertussen hebben ons bovendien andere en nieuwe getuigenissen, geen VeeKaa-ers, bereikt, die verbijsterende verhalen meebrengen over de laatste exploten van Quickie, waarbij de burgemeester langs de verlaagde Leieboorden ter hoogte van afspanning ’t Fonteintje, in een vechtpartij zou zijn gewikkeld en daarbij een gespleten teelbal en een gebroken neusbeen opliep. Maar dat moet nog definitief bevestigd worden door onze zedenmeester raadslid J. D., een personage boven alle twijfels en verdenkingen verheven. Welnu ik zeg u, de maat is vol, het is genoeg geweest met de nachtelijke gangsterstreken van onze burgervader. Ik roep Quickie op om de handdoek in de ring te gooien, persoonlijk mee te werken met politie en justitie en eindelijk de waarheid en niets dan de rauwe waarheid over zijn daglichtschuwende esbattementen toe te geven. Indien hij dat weigert, is er sprake van een impliciete bekentenis en dan is er maar één uitweg, aftreden en naar ’t cachot of een gesticht. Ik kan mij alvast niet van de indruk ontdoen dat politie en rechtenmannen, waarmee Quickie goede maatjes is, zich laten omkopen. Als men weet dat ze bijna dagelijks tot diep in de nacht samen aan de toog van ’t Paleitje hangen te hijsen, aan mekaars vrouwen zitten en liggen te konkelfoezen, moet men niet ver meer zoeken zekerst ? Dat politie en gerecht zich laten misbruiken voor politieke doeleinden, en voor de persoonlijke profijtjes, en alles in de doofpotten steken, het is al lang bewezen. Maar ook mijn klokkenluiders en VeeKaa hooligans worden afgedreigd met ’t gevang. Zo kan de schijn ontstaan van een klassenjustitie. Ik moet erbij toegeven dat Stefaan Declerck al niet veel beter was, al dronk hij veel minder en voor exotische vrouwen had hij minder oog, alhoewel, maar niet zo fanatiek als Quickie. Dat is allemaal onaanvaardbaar in de Kortrijkse democratie. Ik kan niet werkloos blijven toekijken hoe Quickie en zijn machtsclique doorgaan de Kortrijkse burger te verneuken. En dat de burgemeester zich laat fêteren door pseudo-intellectualistische baardapen en snobistische kunstluizen getuigt van een ziekelijk misprijzen voor de Kortrijkse Jannen met de Pet, de dagdagelijkse Marcellen en Jenny’s. Zijn liederlijke levenswandel en zijn nachtelijke uitgaandersexcessen bezorgen onze mooie stad een vreselijke reputatie. Daarom roep ik hier en nu de contrarevolutie uit. Ik verzoek het parket dan ook uitdrukkelijk om burgemeester Vincent Van Quickenborne als gevaarlijke psychoot te laten colloqueren en af te voeren naar een gepaste instelling.”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Geen Verzinsels. Bookmark de permalink.