Waakhond

INGEZONDEN STUK

Uw waakhond in de gemeenteraad.

Het referendum, begin van het einde?
Van Quickenborne en Weydts begrijpen nog altijd niet dat hun “voorstel” NIET Weydts aanvaard werd. Nu zijn er gemiddeld 2,3 dagen per maand autoloos, waarom geen 4 op een rij? Of dient een autovrije zondag als compensatie voor de nodeloze luchtvervuiling, gevolg van de verfijnde gecoördineerde timing van de verkeer hinderende werken? Misschien had de uitslag anders geweest zijn, mocht men voor het referendum gemeld hebben, dat de 6 UREN van KORTRIJK zouden doorgaan op een autoloze zondag. Rallywagens mogen toch ook rondstuiven in een gezondere omgeving? Dat het op een autoloze zondag zou gebeuren, was al lang overeengekomen tussen Vandemaele van de partij: “Hebt u poen, stem dan Groen”, of beter “The happy few”, en de burgemeester tijdens de verkennende gesprekken, voorafgaand aan de vorming van de bestuursploeg. De burgemeester had zelfs mijn collega kunnen overtuigen deel te nemen aan deze sport. Maar dan met een goed “ingeduffeld” gezicht, zoals Van Quickenborne verleden jaar, ten einde dit incognito te doen. Maar het feestje is niet doorgegaan, omdat Matti geen rekening had gehouden met een Europese Richtlijn van Ecolo, dat fietshelmpjes niet aan de norm voldoen om daarmee plaats te nemen in een rallywagen. Ik las ook een reactie van Burgemeester Q. na de bekendmaking van de uitslag, die meer leek op een inslag met een krachtige impact. “IK ben een democraat en leg me bij de nederlaag neer”. Eigenlijk maakt hij deze zin niet af. Dit heeft hij nog geleerd van Abou Jahjah in de tijd van de International Union of Parlementarians for Palestine, om het tweede deel van een vers of volzin, dat meestal de essentie bevat, weg te laten. Een voorbeeld uit het sharia-handboek: ”Reliance of the traveller ”volgens de Shafi’i school en met het certificaat van de g Al-Azhar universiteit in Cairo, staat op blz. 595 tot 598, §08 het volgende: “0.8.O Afvalligheid van de Islam (RIDDA): 0.8.2. In een dergelijk geval, is de Kalief verplicht hem te vragen berouw te tonen en tot de islam terug te keren. Indien hij het doet, wordt het aanvaard van hem.” Wat niet wordt gezegd is : “Indien hij weigert, wordt hij onmiddellijk gedood.” De gehele zin van de burgervader klinkt dus: “Ik ben een democraat en leg me bij de nederlaag neer, alhoewel we er alles aan gedaan hebben om de democratie de nek om te wringen”.

Jacques Demeersseman
Gemeenteraadslid

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.