Joost

Joost Fonteyne, nieuwe artistiek directeur van Klarafestival

Het Festival van Vlaanderen Brussel Internationaal (Klarafestival) is verheugd de aanstelling van Joost Fonteyne aan te kondigen als nieuwe artistiek directeur.

Joost Fonteyne bouwde ruime ervaring op in diverse culturele organisaties: kunstencentrum Limelight, Happy New Ears, kunstencentrum Buda, Festival van Vlaanderen Kortrijk en meer recent als medestichter en directeur van de genre-overschrijdende muziekorganisatie Wilde Westen. Dat parcours liet hem toe om verantwoordelijkheid te nemen, een ruim internationaal netwerk uit te bouwen en vaak, in samenwerking met partners, tal van boeiende en succesvolle projecten te realiseren. Meer en meer lag de focus, onder meer als bezieler van Festival van Vlaanderen Kortrijk, op klassieke en hedendaagse muziek. Samen met zijn team wist hij een stevig uit de kluiten gewassen en druk bijgewoond festival uit te bouwen en wist hij met zijn programmatie ook steeds jongeren en jonge generaties aan te spreken.

Joost werd geselecteerd uit 30 nationale en internationale kandidaten; gediversifieerde profielen met een bijzonder rijke ervaring. Joost Fonteyne wist door zijn visie, kennis en ervaring sterke geloofsbrieven voor te leggen. Voorts heeft hij over de jaren een groot nationaal en internationaal netwerk weten op te bouwen en geniet hij een ruime waardering. Bovendien heeft, Joost over de jaren een unieke zin voor het bedenken en programmeren van avontuurlijke en hedendaagse concepten weten te ontwikkelen met vele verschillende formats en concepten. Tot slot, voelen we ons, als organisatie aangesproken door zijn innemende, warme persoonlijkheid, zijn sociaal maatschappelijk empathisch vermogen en zijn algemene drang naar vernieuwing. Als omroepfestival zal hij voorts bijzondere aandacht besteden aan de inzet van nieuwe technologieën en de mogelijkheden dat dit biedt.

Daarnaast was het comité onder de indruk van zijn inspirerende, innoverende en verbindende visienota dat de titel droeg “Wij zijn allemaal samen”. Deze visie vertrekt vanuit de gedachte dat het festival een feest is en borduurt voort op de eigenheid van Brussel als multiculturele hoofdstad. Met zijn artistieke visie wenst hij klassieke muziek en het festivalgebeuren te verbinden. Voorts wil hij ook inzetten op de huidige maatschappelijke thema’s als diversiteit, gender balance en jong talent kansen geven.

Joost Fonteyne:
“Ik ben mijn collega’s, de organisaties en Kortrijk dankbaar, maar de tijd is rijp om mijn expertise in een nieuwe omgeving te delen. Klarafestival is een toonaangevend festival dat tegelijkertijd artistiek scherp is, internationale projecten combineert met het beste wat Vlaanderen te bieden heeft en binnen de boeiende smeltkroes Brussel werkt. Die Brusselse context is mij niet helemaal vreemd. Het wordt een fijn weerzien met de diverse festivalpartners, en niet in het minst met vitale partner Klara. Klarafestival zal in de komende zes jaar zijn artistieke scherpte bewaren, maar tegelijk aandacht hebben voor maatschappelijke thema’s, de diversiteit van de Brusselse samenleving en een sterke Europese verankering. Met heel veel goesting zet ik mijn tanden in de toekomst van het festival.”

Chantal Pattyn, netmanager Klara:
“Joost is een avontuurlijke programmator met een heel brede muzieksmaak. Hij is bovendien een bruggenbouwer met een uitgesproken visie op de hoofdstad van Europa. Het Klarafestival, dat met zovele partners samenwerkt, zal onder de auspiciën van Joost nog meer de hand uitsteken naar dat zo diverse Brussels publiek. Ik wens hem een prachtige tijd toe.”

De voorzitter, Michel Vermaerke namens de Raad van Bestuur:
“Met aanstelling van Joost Fonteyne zijn we verheugd verder te kunnen werken op het kwaliteitsvol aanbod dat Klarafestival tot hiertoe wist te brengen. We zijn overtuigd nieuwe paden te kunnen inslaan en te verbreden naar een ruimer publiek vanuit de beleving en de traditie van klassieke muziek.”

Joost Fonteyne zal bij Klarafestival van start gaan op 1 november 2019. Dit in onderling overleg met Kortrijk en afhankelijk van de noden van Klarafestival.

De benoeming door de Raad van Bestuur is er gekomen op voorstel van een bijzonder selectiecomité aangevuld met opinies van experten Chantal Pattyn, netmanager van Klara (VRT) en Jan Briers, Stichter-Bestuurder van het Festival van Vlaanderen en de huidige artistiek directeur Hendrik Storme. Dit selectiecomité is samengesteld uit acht leden van de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger uit de jongerenraad van het festival en de algemeen directeur. Het comité werd in zijn werkzaamheden deskundig begeleid door Karsten De Clerck van Egon Zehnder en Marc Ramault van Cross International.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in berichten uit de pers. Bookmark de permalink.