Women’s Sport Kortrijk

PERSBERICHT 

08/03/2019

VROUWENDAG: VB HEROPENT DOSSIER GESCHEIDEN SPORTEN

“Een maand voor de verkiezingen stelde N-VA Kortrijk enkel te willen besturen als er verbod op gescheiden sporten kwam, daar vinden we niets van terug in het bestuursakkoord. Het waren woorden, zonder daden”, zegt Wouter Vermeersch (fractieleider Vlaams Belang Kortrijk).

Op internationale vrouwendag heropent Vlaams Belang het dossier van het gescheiden sporten in Kortrijk.

WOMEN’S SPORT KORTRIJK

Met het initiatief ‘Women’s Sport’ heeft Stad Kortrijk het gescheiden sporten ingevoerd. Dat brachten verschillende boze Kortrijkzanen aan het licht.

De bal ging aan het rollen toen verschillende mannen sinds september 2017 de toegang werden ontzegd tot hun favoriete sportzaal. Hun gewoonlijke sporturen werden afgeschaft en moesten plaats ruimen voor gescheiden sport voor vrouwen. Ook vrouwelijke werknemers van de sportdienst klagen de situatie aan. Op bepaalde sporturen mogen namelijk alleen vrouwelijke medewerkers aanwezig zijn, wat de werkdruk voor hen verhoogt.

Een uitgebreid artikel met videomateriaal en schermafbeeldingen leest u hier:
https://kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/kortrijk-organiseert-moslima-sporten/

TWEE KLACHTEN

Op 22 mei 2018 diende Wouter Vermeersch een gedetailleerde klacht inzake genderdiscriminatie in bij de Vlaamse genderkamer. Zie bijlage. Deze klacht met referentie “2018-03270” werd nooit formeel behandeld, noch afgehandeld. Een gang van zaken die Vlaams Belang formeel en uitdrukkelijk blijft protesteren.

Op 22 augustus 2018 werd een tweede klacht ingediend door een Kortrijkse burger die de klacht van Vermeersch bevestigde.

INZAGERECHT

In de marge van deze tweede klacht liet ombudsvrouw A. D’Espallier verstaan dat er op vrijdag 16 november 2018 een besloten rapport werd verstuurd naar Stad Kortrijk. Ten allerlaatste tegen het jaarverslag van de ombudsdienst op 19 maart 2019 zou de ombudsdienst verslag uitbrengen over de verdere uitwisseling met de stad Kortrijk en over hoe dit dossier in de toekomst verder zal worden opgevolgd.
Vlaams Belang vraagt nu, in het kader van de openbaarheid van bestuur, inzage in deze documenten.

TWEEDE KLACHT INWONER KORTRIJK:

“Geachte mevrouw Despaillier,
Op vraag van de heer Vermeersch een reactie op uw verzoek om bevestiging.
Vooreerst wil ik beklemtonen dat ik geen relatie of binding heb met de heer Vermeersch noch met zijn partij.
Ik wil alleen bevestigen dat wat de heer Vermeersch schrijft in zijn klacht ook echt klopt.
Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik op generlei wijze iets tegen de aanwezigheid van mensen van vreemde origine heb in de fitnessruimte of in de turnles, ook niet als het vrouwen zijn en ook niet als die getooid zijn in hun bedekkende kledij en hoofddoek.
Ik vind het alleen zeer spijtig dat we die mensen in de fitness niet meer zien nu ze apart bij de vrouwen kunnen gaan trainen.
Die maatregel van de Sportdienst werkt dus allesbehalve de integratie in de hand, wel integendeel.
Ik vind het persoonlijk spijtig dat namiddagen voorbehouden worden voor vrouwen omdat ik het liefst in de namiddag sport.
Het meest ergerlijke / vernederende is dat mannen (en dat zijn er al weinig) in de aerobic vooraan moeten staan als er gesluierde vrouwen aanwezig zijn. Ik ga niet meer naar aerobic omwille daarvan alhoewel de oefeningen daar zeer geschikt zijn voor mijn doen.
Voorts wens ik te benadrukken dat ik en mijn echtgenote zeer tevreden zijn over het personeel, de lesgevers en de werking van de sportdienst.
Ik heb wel enkele bedenkingen bij kleedkamergedrag van mensen van vreemde origine, maar dat hou ik voor een andere keer.”

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Adres: Plaats: Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon: 0485/66.07.80
http://www.drk.be/files/regio/21080522_Gmail_-_Klacht_Womens_Sport_Kortrijk.pdf

Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.