BSV

UIT DE PERS

Vanaf september riskeer je in Kortrijk een GAS-boete tot 55 € wanneer je een sigarettenpeuk achteloos op de openbare weg smijt. 72,9 procent van de mensen die deelnamen aan De Grote Bevraging gaven hiervoor hun akkoord.
On- en offline hebben meer dan 10.000 mensen deelgenomen aan de Grote Bevraging. Alle Kortrijkzanen werden uitgenodigd om hun stem te laten horen over een vijftal stellingen uit het ontwerp plan Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen (BSV). Alle Kortrijkzanen werden ook uitgenodigd om het BVS te lezen en suggesties te doen. Op die manier kwamen er 460 nieuwe ideeën binnen die zullen worden getest op hun haalbaarheid en die mogelijk in het definitieve plan worden opgenomen. Ideeën als ‘street art’ op blinde muren, een digitaal platform om mensen uit te nodigen voor een maaltijd en een maandelijkse thematische bloemenmarkt op het Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide zullen meegenomen worden in het BSV.
Alles samen hebben 7220 deelnemers hun stem online uitgebracht, daarbovenop brachten nog een duizenden anderen hun stem en input over via persoonlijke contacten, papier, huis-aan-huisbezoeken of infomomenten. Of alle stemmen of input afkomstig is van Kortrijkzanen, vooral wat het online-gedeelte betreft, is niet duidelijk. Maar dat is niet zo belangrijk volgens de onderzoekers: de trends zijn het belangrijkste.
Het plan ‘Beste Stad van Vlaanderen(BSV)’ wordt binnenkort voorgesteld aan de gemeenteraad die er haar zeg over zal doen. Financieel zijn alle ambities betaalbaar. Over de hele legislatuur zal 242 miljoen worden geïnvesteerd door het nieuwe bestuur (Team Burgemeester, sp.a en n-va) , ongeveer evenveel als tijdens de vorige legislatuur.

Bas De Wilde

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in berichten uit de pers. Bookmark de permalink.