Groote Bevraging

Groote Bevraging : schijnvertoning

Er namen tot op heden 4.423 mensen deel aan De Groote Bevraging. Groen vindt de manier van aanpakken ondermaats. De oppositiepartij sloopt de vijf stellingen tot op de grond. Het stadsbestuur countert: “Er wordt overal over de stellingen gediscussieerd omdat ze bewust laagdrempelig zijn.”

We herhalen de vijf stellingen van De Groote Bevraging:

1.GAS-boetes van 55 euroots voor wie een kauwgom tegen een verkeerspaal plakt, in het openbaar spuwt of een sigarettenpeuk op de plaveien gooit.
2.snelheidscontroles in de zone 30.
3.vuile diesels uit het centrum weren.
4.geld in gekleurde armoedebestrijding steken.
5.stadsmagazine enkel digitaal bezorgen.

Groen gemeenteraadslid Matti Vandemaele, een groene fanaticus, gaat briesend tekeer tegen de populistische Groote Bevraging.

Matti : “Ik heb niets tegen Groote Bevragingen en volksraadplegingen, integendeel, wij zijn tenslotte de partij die de basisdemocratie uitgevonden heeft. Maar het moet ernstig blijven hé. Deze bevraging is simplistisch, populistisch, demagogisch, kleingeestig, onnuttig, dom, cynisch, oneerlijk, misleidend, bedrieglijk, karikaturaal, blasfemisch, vernederend, verengend, het zijn losse flodders, in één woord het is een skandalige klucht. Versimpelde vraagstukken die je niet aan de mensen van Kortrijk voorlegt. Een schijnvertoning, een onding. De kwaliteit van de vragen is lamentabel, op het niveau van de kleuterklas van een concentratieschooltje vol marokkaantjes. De vraag over de gekleurde armoedebestrijding is zelfs onwettig. Bestrijding van gekleurde, met andere woorden allochtone armoede, is een wettelijke verplichting waar de stad niet onderuit kan. Waarvoor dient ons ocmw anders ? Toch niet om onze eigen onverbeterlijke Kortrijkse dronkaards in leven te houden zeker ? Toch wèl om onze gekleurde medemensen, asielzoekers en illegalen op het niveau van onze eigen witte middenklassers te hijsen zeker ? Ik maak me daar echt kwaad en dik over, mevrouw de schepen.”

Kersvers schepentje van Bevolking Ruth Vandenberghe reageert als door een horzel gestoken.

Ruth : “Ge tatert er weer volkomen naast, mon cher Matti, als een kieken zonder kop, en dat is de bedoeling. De dagjesmensen van Kortrijk een rad voor de ogen draaien is nog skandaliger. De vijf grote vragen draaien rond serieuze planetaire thema’s: gekleurde armoede, spuwen op het trottoir of in het gezicht van notabelen, cycletten tegen de palen en sigarettenpeuken op de plaveien zijn een echte wereldplaag. Verder zijn oude dieseltjes, fijnstof, koolstofmonoxide, broeikasgassen, koolstofdioxide van plus min 78 graden celsius, kaliumfluoride, zure regen, diwaterstofcarbonaat, het ozongat en vroegtijdige pollen in de lucht, vraagstukken die we niet meer uit de weg kunnen gaan en de stadscommunicatie hierover moet ondubbelzinnig zijn. By the way, één pluspunt, koolzuurgas van min 78 celsius noemt men droogijs of koolzuursneeuw en is niet meer schadelijk, het is zelfs interessant om sperma in te vriezen. Dus Vandemaele, waarom die negativiteit en grensoverschrijdende bekrompenheid ? Zijt gij werkelijk zo dom of is het een pose ? Jean de Bethune met zijn pastoorsgezicht is tenminste zo eerlijk om te bekennen dat hij het zelf nog niet weet en ja en neen zegt tegen de opwarming, tegen het ozongat, tegen het koolzuurgas van plus min 78 Celsius en tegen onze bevraging. Waarom gij de cynische nihilist uithangt, de vleesgeworden onbeschaamdheid, de fanaticus die bezig is de groene religie door de strot van de dagjesmensen van Kortrijk te duwen, het is voor mij een raadsel dat steeds groter wordt. Ge zijt een cynicus die zich tooit met het aureool van brutaliteit en valsemunterij. Gelukkig trappen de dagjesmensen van Kortrijk niet allemaal in uw val. Nu wordt er gelukkig overal over het ozongat, het fijnstof, de stinkende dieseltjes van Jan met de Pet en het koolzuurgas gediscussieerd, aan de familietafel, in de kantine van de veekaa, aan de toog van ’t Paleitje en tussen de lakens van de overspelige huisvaders. Ook niet vergeten dat de dagjesmensen van Kortrijk ideetjes kunnen aanbrengen om het ontwerpplan ‘Kortrijk, beste stad van de Vlaanders’ nog beter te maken. Zo kregen we al één idee binnen, een supergroen ideetje : breek het Belfort af en maak van de grote markt één groot wilde kastanjeboombos tegen de opwarming en het ozongat boven Kortrijk. Tien jaar geleden wisten de dagjesmensen van Kortrijk, de Johnnies de Loodgieter zeg maar, niet eens wat een beleidsplan was, laat staan een Groote Bevraging. We kregen al duizenden ideetjes binnen. De vragen zijn simpel en laagdrempelig, chagrijnigaards zeggen idioot, maar dat vind ik overdreven. Zodat zoveel mogelijk mensen uit onze basse classe kunnen meedoen. En we hebben zelf ook veel expertise, dankzij onze brugfiguren, straathoekwerkers, maatschappelijke werkers, buurtcomités, deur-aan-deur bevragers, buddies, stadswachters, wijkcommissarissen, gebiedswerkers, Geert Six en zijn unie van zorgelozen en vele vele andere, te veel om op te noemen. We volgen de resultaten wél op. Ge zijt een imbeciele zwanzer, een groene maffioso, een intellectuele lyncher, maar dat is te veel eer. Ik verafschuw u. In ’t vervolg ga ik uw opruiende praatjes laten verbieden en zeker niet meer beantwoorden”.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in stadhuisgekonkel. Bookmark de permalink.