Sociale Vooruitgang

Philippe De Coene SP.A

PERSBERICHT

Kortrijk eerste stad in Vlaanderen met schepen van Sociale Vooruitgang

Datum: 13/01/2019

Kortrijk wordt de eerste stad die de komende jaren een beleid ontwikkelt voor een vergeten groep inwoners: de lage middenklasse die zeer kwetsbaar is. Dat werd zaterdagavond bekend gemaakt op de druk bevolkte nieuwjaarsreceptie van sp.a en ABVV in de Scala. Het gaat in Kortrijk naar schatting om meer dan 10.000 mensen: zowel mensen die werken als mensen met een klein pensioen. Ze slagen er moeilijk in om het einde van de maand te halen en tegelijk hebben ze weinig recht op tegemoetkomingen. Kortrijk wil deze mensen mee laten genieten van bestaande en nieuwe maatregelen, naast de mensen in armoede. Daarom ook wordt de bevoegdheid van schepen Philippe De Coene veranderd naar Sociale Vooruitgang en Armoedebestrijding.

Kortrijk zal de komende jaren een nieuw sociaal beleid voeren gebaseerd op twee grote lijnen: (1) de opsporing en aanpak van armoede gebeurt actiever met een armoedeplan per gezin en (2) Kortrijk wordt de eerste stad die een beleid ontwikkelt voor een vergeten groep: mensen die geen OCMW-cliënt zijn, maar het vaak zeer lastig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In België gaat het om bijna 2 miljoen inwoners, in Kortrijk naar schatting om 10.000 mensen.

De voorbije week was er in de media aandacht voor een onderzoek van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van de progressieve denktank Minerva en het anti-armoedeplatform Decenniumdoelen. Die lagere middenklasse bestaat uit twee grote groepen: mensen met een (klein) pensioen én jongere gezinnen met slechts één inkomen uit arbeid of met lage lonen.

Volgens de studie heeft het overheidsbeleid te weinig oog voor deze nieuwe problematiek en kwetsbaarheid. Bepaalde beleidskeuzes vergroten zelfs die kwetsbaarheid nog of bevoordelen vooral de hogere inkomens. Conform de ambitie om de Beste Stad van Vlaanderen te worden wil Kortrijk als eerste stad in Vlaanderen het anders doen en hiervoor een specifiek beleid uittekenen.

De cijfers voor Kortrijk

Ook in Kortrijk is het een groeiende groep: momenteel zijn er in Kortrijk 11.506 alleenwonenden en daarenboven nog eens 2.580 eenoudergezinnen. Samen gaat het over meer dan 14.000 van de 32.755 Kortrijkse huishoudens of meer dan 4 op de 10. In bevolkingsaantal gaat het over bijna 18.000 mensen of 23,6% van de bevolking. Het grootste deel bestaat uit vrouwen: 6.052 alleenwonende vrouwen (5.422 mannen) en 2.113 alleenstaande moeders (460 alleenstaande vaders).

Op basis van deze algemene cijfers schatten we dat de grote helft, zo een 10.000 mensen, kwetsbaar is. Met één of een beperkt inkomen moeten ze het huishouden redden terwijl hun basiskosten even hoog zijn als die van tweeverdieners. Zo is de situatie van alleenstaande ouders vaak schrijnend: ze hebben één inkomen uit arbeid, hebben vaak geen recht op een sociaal tarief (energie, communicatie) en toch leven ze de facto in of net boven de armoedegrens.

Die mensen zijn vaak ontmoedigd of kwaad omdat ze ook belastingen en sociale bijdragen betalen en dus bijdragen tot herverdeling maar er zelf nooit of weinig van genieten hoewel ze het lastig hebben.

Hoe gaan we die mensen opsporen?

Die mensen worden vandaag te weinig door het lokale bestuur bereikt, terwijl we beschikken over de gegevens van die mensen. Daarom het voorstel om aan die 14.000 gezinnen systematisch voor te stellen om een sociaal onderzoek te doen waardoor we kunnen nagaan of deze gezinnen bijzonder kwetsbaar zijn. Bij dat sociaal onderzoek werken we met de referentiebudgetten van het onlangs ingevoerde ‘Kortrijks Menswaardig Inkomen’ (KMI) om te toetsen of mensen voldoende inkomen hebben om menswaardig te leven.

Aan welke maatregelen wordt gedacht?

• De welzijnsuitpas (sport, cultuur, vrije tijd, korting op thuismaaltijden, korting in VORK, entree nieuw zwembad Kortrijk Weide…) uitbreiden voor deze mensen. Hierbij kan gedacht worden aan een reductie van 50 procent (voor mensen onder de armoedegrens is dat 80%).
• Toepassing van het Kortrijkse Huurgarantiefonds (nu al meer dan 20 dossiers enkele maanden na de opstart) waardoor ze sterker staan op de huurmarkt.
• Een rollend fonds voor mensen met een eigen woning maar zonder of met te weinig middelen om die woning te renoveren.
• De Kostenknipper. Een nieuwe dienst in de toekomstige Deelfabriek, in de gewezen brandweerkazerne in de Zwevegemsestraat, die helpt om hoge facturen van gezinnen te temperen met onze consumentenacties (opspeuren goedkoopste leveranciers, deelname faciliteren aan groepsaankopen).
• De dakenscan en -renovatie van 5.000 woningen prioritair toepassen op deze gezinnen.
• Onderzoek naar goedkoper tarief voor administratieve stukken en reductie op retributies.

Auteur: Philippe De Coene
Email: philippe.decoene@me.com
Organisatie: sp.a Kortrijk
Adres: Plaats: Telefoon: 0477/453232

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.