Albertpark

INGEZONDEN STUK

Voortdurende zware problemen voor de bewoners van het Albertpark.

Na het lezen van onderstaande ouder bericht en met de wetenschap dat er nu dinsdag 17/12 een zitting op de rechtbank is stelt men zich bij Kortrijk Vooruit wel ernstige vragen. De rechter moet dus nu gaan beslissen of de collectieve drainage er moet komen of niet.
Ook schepen Wout Maddens wil een oplossing (ouder krantenartikel).

Schepen Wout Maddens (Open VLD nu Team burgemeester ) betreurt de problemen met het water in het Albertpark. “Toen er een doorbraak was rond de sloop van zwembad De Geest werd er een bijkomende grondvervuiling vastgesteld. We willen de bewoners niet laten opdraaien voor kosten van sanering van deze historische vervuiling.” Verschillende ingenieursbureaus verrichtten volgens de schepen al studies. We moeten de beste oplossing vinden voor het grondwater- en het rioolprobleem.” Volgens schepen Maddens zal stad Kortrijk het initiatief nemen om de voorstellen van oplossingen van De Vlaamse Waterweg, de studiebureaus en de inwoners tezamen bespreken. “Ook wij willen weten of de geplande collectieve drainage volstaat en we willen natuurlijk zo snel mogelijk een oplossing voor de problemen waar de bewoners mee te kampen hebben.”

Bij Kortrijk Vooruit hebben wij, gezien dit persartikel van jaren terug, bedenkingen over wat de schepen nu werkelijk bedoelt met “zo snel mogelijk” Als je bedenkt hoe lang deze saga voor de betrokken bewoners al aansleept, dit deels door de wraakroepende onwil, deels door gewoon de lakse houding van verschillende beleidsmensen en instanties is er maar één antwoord . Hier heerst enkel de onwil om deze situatie nu eindelijk grondig aan te pakken.

KORTRIJK VOORUIT

De verklaring van schepen Maddens heeft betrekking op de aanpak van de wateroverlast aan de andere kant van de campus Guldensporencollege: de prestigieuze K-Tower en de gerenoveerde historische feestzaal. Hiervoor hebben de ingenieurs van Arcadis een plan met drainages, nieuwe hemelwaterafvoeren en een buffer met een capaciteit van 200 m³ opgemaakt. Ongeveer een maand geleden heeft de aannemer deze werken uitgevoerd. Dit is vooral goed nieuws voor de K-Tower en de feestzaal, maar heeft weinig of geen invloed op het Albertpark. Daar blijft de situatie dramatisch zo lang niet 1) de collectieve drainage wordt aangelegd en 2) het 20 jaar aanslepende probleem van het historische rioolstelsel van het college wordt aangepakt. Helaas snapt de politiek niet altijd wat haar administratie haar wijsmaakt: een systeemfout in de publieke governance die zeer nefast is voor de gewone burger. Schepen Maddens heeft niet gelogen. De stad heeft inderdaad snel ingegrepen om de problemen aan de K-Tower aan te pakken. Maar dit heeft niks te maken met het Albertpark. Dat weten zijn ingenieurs maar al te goed.

GEERT VANDEPITTE,
de man met de pomp

Bewoner Albertpark

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Ingezonden Stukken. Bookmark de permalink.