Gescheiden sporten

PERSBERICHT

24/09/2018

GESCHEIDEN SPORTEN: GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

Wouter Vermeersch: “N-VA spreekt nu Vlaams Belang-taal voor de verkiezingen, maar voerde de afgelopen zes jaar een sp.a-De Coene-beleid.”

Vlaams Belang kaartte in mei 2018 al aan dat N-VA-schepen An Vandersteene het gescheiden sporten invoerde. De partij stelt nu vast dat N-VA Kortrijk ‘enkel wil besturen als er verbod op gescheiden sporten geldt’. Vlaams Belang roept N-VA op om nu reeds voor de verkiezingen de moslima-uurtjes in onder andere de Lange Munte en de Zonnewijzer te stoppen.

NIEUWE KLACHT OMBUDSDIENST KORTRIJK

Een klacht bij de Kortrijkse ombudsvrouw van 22 augustus 2018 door een Kortrijkse burger bevestigt de stelling van Vlaams Belang:

“Geachte mevrouw Despaillier,

Op vraag van de heer Vermeersch een reactie op uw verzoek om bevestiging.
Vooreerst wil ik beklemtonen dat ik geen relatie of binding heb met de heer Vermeersch noch met zijn partij.
Ik wil alleen bevestigen dat wat de heer Vermeersch schrijft in zijn klacht ook echt klopt.
Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik op generlei wijze iets tegen de aanwezigheid van mensen van vreemde origine heb in de fitnessruimte of in de turnles, ook niet als het vrouwen zijn en ook niet als die getooid zijn in hun bedekkende kledij en hoofddoek.
Ik vind het alleen zeer spijtig dat we die mensen in de fitness niet meer zien nu ze apart bij de vrouwen kunnen gaan trainen.
Die maatregel van de Sportdienst werkt dus allesbehalve de integratie in de hand, wel integendeel.
Ik vind het persoonlijk spijtig dat namiddagen voorbehouden worden voor vrouwen omdat ik het liefst in de namiddag sport.
Het meest ergerlijke / vernederende is dat mannen (en dat zijn er al weinig) in de aerobic vooraan moeten staan als er gesluierde vrouwen aanwezig zijn. Ik ga niet meer naar aerobic omwille daarvan alhoewel de oefeningen daar zeer geschikt zijn voor mijn doen.
Voorts wens ik te benadrukken dat ik en mijn echtgenote zeer tevreden zijn over het personeel, de lesgevers en de werking van de sportdienst.
Ik heb wel enkele bedenkingen bij kleedkamergedrag van mensen van vreemde origine, maar dat hou ik voor een andere keer.”

WOMEN’S SPORT KORTRIJK

Met het initiatief ‘Women’s Sport’ heeft Stad Kortrijk het gescheiden sporten ingevoerd. Dat brachten verschillende boze Kortrijkzanen aan het licht.
De bal ging aan het rollen toen verschillende mannen sinds september 2017 de toegang werden ontzegd tot hun favoriete sportzaal. Hun gewoonlijke sporturen werden afgeschaft en moesten plaats ruimen voor gescheiden sport voor vrouwen. Ook vrouwelijke werknemers van de sportdienst klagen de situatie aan. Op bepaalde sporturen mogen namelijk alleen vrouwelijke medewerkers aanwezig zijn, wat de werkdruk voor hen verhoogt.
Verder onderzoek van Vlaams Belang en nieuwe meldingen door burgers tonen aan dat in maart 2016 het project ‘Women’s Sport Kortrijk’ werd opgestart. Het volstaat letterlijk te citeren van de website van het project (1):

CITAAT: “Women’s Sport Kortrijk
Praktijk
“Met het participatieproject ‘Sporttrajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen’ wil de vzw Sportplus zich enten op bredere maatschappelijke ontwikkelingen, in samenwerking met de sportdienst van Kortrijk.” EINDE CITAAT

Deze ontwikkelingen verwijzen natuurlijk niet naar de heel recente #MeToo-beweging, maar wel naar de positie van de vrouw binnen de islam, zoals verder zal blijken.

CITAAT “Dit project ontstond toen de buurtsportcoördinator een stijgende nood aan trajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen uit kansengroepen detecteerde.” EINDE CITAAT

Door de Vlaamse overheid worden traditioneel volgende kansengroepen geïdentificeerd: laaggeschoolden, vijftigplussers, gehandicapten en allochtonen. Laat duidelijk zijn dat bij de Kortrijkse laaggeschoolden, vijftigplussers en gehandicapten geen nood bestaat voor gescheiden sport. Wel integendeel, de klachten die Vlaams Belang ontving, situeren zich net in die groepen van de bevolking. Zij klagen net aan dat hun bestaande sporturen moeten wijken voor gescheiden sporten door allochtone vrouwen.

CITAAT “Verder ging de beroepskracht langs bij zelforganisaties zoals culturele verenigingen om vraag en aanbod af te toetsen.” EINDE CITAAT

Moslimverenigingen worden, ook in Kortrijk, georganiseerd in culturele verenigingen.

CITAAT “Tijdens dit project werd duidelijk dat ladies only-sport een beladen onderwerp is. Het is een thema dat veel vragen oproept en waarop mensen zeer persoonlijk reageren als heftige voor- of tegenstanders.”
Het opnemen van de ladies only-activiteiten in de jaarbrochures zorgt voor een bredere communicatie en een duurzaam aanbod. De titel van de nieuwe brochure refereert naar de gelijknamige besloten Facebookgroep ‘Women’s sport Kortrijk’. In deze groep zitten al een 300-tal vrouwen. Via deze weg worden ze geïnformeerd over sport voor vrouwen in Kortrijk en thema’s over gezondheid.” EINDE CITAAT

Naast alledaagse onderwerpen worden er in de besloten groep ook evenementen georganiseerd als “Gezonde Ramadan” en gepraat over halalvoeding. Er worden door stadsmedewerkers instructies gegeven over toegestane zwemkledij, hoe een lichaambedekkend zwempak kan worden aangekocht, de aanwezigheid van mannelijke redders en inkijk via de cafetaria of camera’s. Daaruit lijkt een burkini in één stuk toegelaten, maar een zwemshort onder de knie niet. Bijzonder aanstootgevend is ook dat er een tekening wordt gedeeld door de groepsbeheerders van de stad van een vrouw in boerka/nikab onder de titel “Happy Girls Day”. In België zijn de boerka en nikab wettelijk verboden sinds 2011.

De kwestie wordt mooi verpakt als ‘vrouwenuurtjes’, maar over de olifant in de kamer wordt uiteraard niet gesproken. De vrouwen die vragen om in publieke sportcentra van de stad te kunnen sporten zonder de aanwezigheid van mannen, zijn overwegend islamitisch. Dit wordt zelfs beaamd door moslimvertegenwoordigers die voor de Vlaamse regering de zogenaamde ‘Europese’ islam moeten belichamen (2).

Nochtans is, mede dankzij de jarenlange strijd van diverse vrouwenorganisaties, de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen een vanzelfsprekendheid geworden in onze moderne Westerse samenleving. Het handig gecommuniceerde ‘Women’s Sport Kortrijk’ is in de praktijk dus een zoveelste toegeving aan de islamitische voorschriften.

“Het gescheiden sporten bevordert de integratie niet, wel integendeel, het lijkt een nieuwe vorm van apartheid”, zegt lijsttrekker Wouter Vermeersch. “De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is één van de fundamenten van onze Westerse samenleving. Gezien mannen niet meer binnen mogen en enkel vrouwelijke stadsmedewerkers aanwezig mogen zijn, is er voor ons sprake van discriminatie.”

Een uitgebreid artikel met videomateriaal en schermafbeeldingen leest u hier:
kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/kortrijk-organiseert-moslima-sporten/

(1) demos.be/kenniscentrum/praktijk/womens-sport-kortrijk
(2) www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1076156

Auteur: Wouter Vermeersch
Email: woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.