Berbers

PERSBERICHT

19 september 2018

N-VA-SCHEPEN ORGANISEERT KINDER-VOORLEZEN IN NOORD-AFRIKAANS

Wouter Vermeersch: “Na halalvoeding in de kinderopvang en gratis lessen Arabisch is dit een zoveelste stap achteruit. Kortrijk moet zowat de eerste stad wereldwijd zijn die het Berbers erkent als ‘wereldtaal’.”

In een bibliotheek van Stad Kortrijk werd woensdag een voorleessessie gehouden voor kinderen in het Berbers. N-VA-schepen An Vandersteene is hiervoor bevoegd. Vlaams Belang is verontwaardigd en doet een aantal concrete beleidsvoorstellen om het Vlaams karakter van Kortrijk opnieuw te benadrukken.

Bijlage: Uittreksel ‘Kleuter- en kinderaanbod Stad Kortrijk najaar 2018’

In de Kortrijkse buurtbibliotheken worden regelmatig ‘workshops’ en activiteiten georganiseerd. Zo vond op woensdag 19 september een sessie ‘Taaldraad: meertalige voorlezen Tamazight (Berbers) – Nederlands’ plaats voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. Taaldraad is een voorleesuurtje en komt telkens in 2 talen: het Nederlands en een ‘wereldtaal’ (sic). Het Berbers of Tamazight is een taal die voornamelijk wordt gesproken in Marokko, Algerije, Libië en Niger. In Marokko werd het Berbers in 2011 als officiële taal erkend. In Algerije kreeg het pas vanaf 2016 een officiële status. Kortrijk moet dus één van de eerste steden zijn die het Berbers de status van ‘wereldtaal’ toedicht.

An Vandersteene van N-VA is als schepen bevoegd voor de bibliotheken. Lijsttrekker Wouter Vermeersch kan het dan ook niet begrijpen: “Bart De Wever nam het afgelopen weekend op de gezinsdag van N-VA duidelijk op voor Nederlands met de woorden ‘blijf af van Nederlands’. In de praktijk zien we echter dat de Kortrijkse N-VA-ers het niet zo nauw nemen. Opnieuw wordt duidelijk: ‘luister naar onze woorden, maar kijk niet naar onze daden!’” Eerder voerde An Vandersteene met het project ‘Women’s Sport Kortrijk’ ook al het gescheiden sporten door in Kortrijk.

Dinsdag publiceerde Vlaams Belang nog de cijfers waaruit blijkt dat 1 op 3 jonge moeders anderstalig is en 1 op 5 leerlingen thuis geen Nederlands spreekt in Kortrijk:
http://www.drk.be/persberichten/persbericht-kortrijkse-bevolking-wordt-v…

Een consequent gebruik van het Nederlands en het benadrukken van onze Vlaamse eigenheid, zal Kortrijk en onze deelgemeenten opnieuw herkenbaar maken en jonge Vlaamse gezinnen aantrekken, wat broodnodig is. Wouter Vermeersch: “Het Nederlands moet in onze Guldensporenstad niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar moet ook de omgangstaal blijven. De Kortrijkzanen moeten zich thuis blijven voelen in hun eigen buurt. Wie hier komt wonen, moet zich aanpassen aan onze normen en waarden en zich vlot leren uitdrukken in het Nederlands. Het is dus absoluut niet de taak van de Stad om voorleessessies in het Noord-Afrikaans te organiseren.”

Concrete beleidsvoorstellen:
✓ Via bevlagging, symbolen, uithangborden, enz. kan Kortrijk zijn Vlaams karakter beter uitdragen. Dit mag zeker op een eigentijdse manier gebeuren, maar steeds met respect voor traditie.
✓ Nieuwe inwoners ontvangen een gratis pakket ‘Welkom in onze Vlaamse stad’ dat het Vlaams karakter van Kortrijk in de verf zet.
✓ Handelaars die een Nederlandstalige benaming kiezen, krijgen een belastingvermindering. Premies voor handelaars worden afhankelijk gemaakt van het exclusieve gebruik van de Nederlandse taal.
✓ Ook marktkramers moeten hun waren in het Nederlands aanprijzen. Zij krijgen slechts een vergunning mits het consequent gebruik van het Nederlands.
✓ In het straatbeeld worden verplicht Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt.
✓ Het Kortrijks bestuur ziet in het belang van alle consumenten toe op niet-Nederlandstalige productinformatie.
✓ Het Kortrijks bestuur moet er ook op toezien dat openbare werken uitgevoerd worden door werknemers die het Nederlands machtig zijn. Tijdens de uitvoering van zo’n werken (onder meer door nutsbedrijven) kunnen zich situaties voordoen waarbij een directe en snelle communicatie met de inwoners noodzakelijk (en zelfs levensreddend) kan zijn.
✓ Immigranten die hun ‘rechten’ willen laten gelden, moeten er zelf voor zorgen dat ze de nodige documenten begrijpen.
✓ Ambtenaren die in contact komen met het publiek, moeten zich strikt aan de taalwetgeving houden.
✓ Door het uitreiken van mooie prijzen kan Kortrijk de inwoners aansporen om op 11 juli thuis de Vlaamse Leeuw uit te hangen.

Wouter Vermeersch
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Bijlagen: _Kleuter-_en_kinderaanbod_Stad_Kortrijk_najaar_2018.pdf
Taaldraad_Tamazight_Berbers_-_Nederlands.png

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.