Attakwa moskee (4)

PERSBERICHT

Dinsdag 28 augustus 2018

POPPENKAST MOSKEEVERGUNNING BLIJFT DUREN

Dinsdagochtend speelde er zich een ongezien schouwspel af in het dossier rond het bouwmisdrijf door de moskee in de Stasegemsestraat te Kortrijk. De hoorzitting voor de West-Vlaamse Deputatie werd geschorst zonder uitkomst. Vlaams Belang schakelt een versnelling hoger en stapt naar het Parket.

De poppen gingen aan het dansen op de hoorzitting van dinsdag 28 augustus 2018 voor de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Wouter Vermeersch, lijsttrekker van Vlaams Belang Kortrijk, werd er geconfronteerd met aanvrager Mohamed Ahouna (Open VLD – Team Burgemeester), Gedeputeerde Franky De Block (sp.a) en Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). Onmiddellijk werd Wouter Vermeersch verzocht de hoorzitting te verlaten. Er werd een document opgeduikeld waaruit zou moeten blijken dat de buurtbewoners hun beroep terug intrekken. Vermeersch wees erop dat het beroep ondertussen volledig en ontvankelijk werd verklaard, wees er ook op dat hij per aangetekend schrijven werd uitgenodigd tot de hoorzitting en bleef dus zitten. De Gedeputeerden schorsten daarop de zitting en riepen Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) ter hulp. Na lang beraad werd uiteindelijk besloten de argumenten van Vermeersch te noteren om later met de volledige Deputatie over de verdere gang van de procedure te beslissen. Alle partijen verlieten onverrichter zake opnieuw de provinciegebouwen. Het was voor de aanwezige advocaten een ongezien schouwspel.

Voor Vlaams Belang is het duidelijk dat de buurtbewoners onder druk worden gezet. Gemeenteraadsleden gebruiken de persoonsgegevens van de indienaars van het beroep om hen thuis te gaan opzoeken. Leden van de stadscoalitie proberen actief de normale stedenbouwkundige procedures te belemmeren om een volledig en ontvankelijk verklaard beroep te laten intrekken.

Ook de Deputatie speelt het spel mee: zo gaven de gedeputeerden toe dat zij reeds sinds woensdag 22 augustus 2018 in bezit waren van de vermeende intrekking door de buren, maar nalieten de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen.

Beroep of geen beroep, het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar spreekt voor zich: deze heeft het over een “zuivere omzeiling van de wetgeving” en nog “de beslissing van het schepencollege is aangetast door een onwettigheid en moet om deze reden ambtshalve worden vernietigd”. Vlaams Belang maakte het advies van de provinciale omgevingsambtenaar dan ook dinsdag over aan het Parket van Kortrijk met de vraag gevolg te geven aan het voorstel tot vernietiging. Bovendien werd ook de Gouverneur dinsdag verzocht gevolg te geven aan het advies van zijn administratie om de vergunning ambtshalve te vernietigen.

Verdere acties:

– Gezien de stad en de politie niet optreden tegen het bouwmisdrijf door moskee heeft Vlaams Belang de gewestelijke inspectie verzocht op te treden.

– Gezien de stad en de brandweer vragen omtrent de brandveiligheid van de panden niet beantwoorden heeft Vlaams Belang de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Directie Veiligheid en Preventie aangeschreven om na te gaan of de regelgeving gerespecteerd wordt.

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.