Attakwa moskee (3)

PERSBERICHT

Vlaams Belang wint slag om moskee

Vrijdag 24 augustus 2018

Voorafgaand aan de hoorzitting van 28 augustus 2018 maakt de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar een advies op. Dit advies wordt de vrijdag voor de hoorzitting aan de partijen bezorgd. Het advies werd toegevoegd in bijlage.

VLAAMS BELANG WINT SLAG OM MOSKEE

Vlaams Belang boekt een belangrijke overwinning in haar verzet tegen de onwettige regularisatie van het bouwmisdrijf door de moskee aan de Stasegemsestraat. De provincie West-Vlaanderen adviseert dat de beslissing van het Kortrijks schepencollege onwettig is en bijgevolg moet worden vernietigd. De deputatie beslist uiterlijk 20 september 2018 over de zaak.

ZUIVERE OMZEILING WET

In tegenstelling tot wat Van Quickenborne (Open VLD – Team Burgemeester), N-VA en sp.a beweerden in hun collegebesluit van 7 mei 2018 diende er voor de omvorming van een huis in de Stasegemsestraat tot moskee wél een toetsing te gebeuren van de impact op de omgeving (een zogenaamde project-milieueffentenrapport-screening). Het oordeel van de provinciale omgevingsambtenaar is ongemeen hard voor de stadscoalitie: “Het stemt niet overeen met de bedoeling van de wetgeving om geen screening door te voeren. Elke andere zienswijze is een zuivere omzeiling van de wetgeving.”

De aanvraag ingediend door Mohamed Ahouna (Open VLD – Team Burgemeester) werd ten onrechte goedgekeurd door het schepencollege. De omgevingsambtenaar besluit: “Dit impliceert dat de beslissing van het college is aangetast door een onwettigheid en om die reden ambtshalve moet worden vernietigd.”

Lijsttrekker Wouter Vermeersch is duidelijk: “Dit advies toont zwart op wit aan dat de stadscoalitie van Kortrijk, mét N-VA erbij, bereid is de wet te omzeilen om de moskee ten dienste te zijn. Het brengt duidelijk aan het licht dat er rond de moskeedossiers een achterkamerpolitiek wordt gevoerd. Wij gaan blijven doorgaan met ons verzet tot het gesjoemel rond de Kortrijkse moskeeën stopt.”

Jacques Demeersseman, kandidaat voor de gemeenteraad en buurtbewoner van de moskee aan de Brugsesteenweg, waarschuwt: “Dit is slechts één gewonnen veldslag in een veel langere strijd. Het is slechts een opwarmertje voor wat er komen gaat aan de Brugsesteenweg, waar de grootste moskee van Vlaanderen komt. Het moet voor ons buurtbewoners duidelijk zijn dat wij niet moeten rekenen op steun uit het stadhuis, wel integendeel: gemeenteraadsleden van de stadscoalitie (n.v.d.r. Ahouna) proberen actief de stedenbouwkundige procedures te belemmeren. De politici in het stadhuis zijn niet meer dan de slippendragers van de moskeegemeenschap. Ze gaan plat op de buik voor de moslimstemmen. Een gewaarschuwd Kortrijkzaan is er twee waard!”

BESTRAFFEN EN SLUITEN

Door het advies tot vernietiging van de beslissing van het schepencollege wordt het beroepschrift, dat eerst werd ingediend door Vlaams Belang en vervolgens door de buurt, opnieuw niet inhoudelijk behandeld. Vlaams Belang wil dat de gouverneur de zaak nader gaat bekijken. Open VLD / Team Burgemeester is in deze rechter en partij tegelijk en lapt de wettelijke voorschriften aan zijn laars om hand- en spandiensten te leveren voor de moskee. Dat is ontoelaatbaar!

Bovendien moet het bouwmisdrijf nu eindelijk worden bestraft. Toezicht op bouwmisdrijven is immers een lokale bevoegdheid. Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur kordaat optreedt.

Wouter Vermeersch bekommert zich ook om de brandveiligheid: “Wij maken ons zorgen over de brandveiligheid van deze veredelde garageboxmoskee, zeker voor de kinderen in de koranklassen en tijdens de vele schoolbezoeken. Wie neemt hier verantwoordelijkheid? Het kan toch niet dat wij op onze vragen hierover geen antwoord krijgen? ”.

Als lokalen van de moskee geheel of gedeeltelijk moeten worden gesloten dan heeft het moskeebestuur dat, volgens Vlaams Belang, in eerste plaats aan zichzelf te danken. Wetten en ook (brand)veiligheidsregels moeten worden gerespecteerd in het belang van álle Kortrijkzanen.

Bijlagen:

  1. Verslag stedenbouwkundig ambtenaar
  2. Foto Wouter Vermeersch en Jacques Demeersseman aan de moskee en rijhuis in de Stasegemsestraat

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Verslag_stedenbouwkundig_ambtenaar.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Foto_Wouter_Vermeersch_Jacques_Demeersseman.jpg

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.