Attakwa moskee (2)

PERSBERICHT

Donderdag 23 augustus 2018

WÉL BEROEP TEGEN BOUWMISDRIJF MOSKEE

Vlaams Belang is bijzonder ontzet door de lasterlijke verklaring die door Mohamed Ahouna (Open VLD / Team Burgemeester) werd verspreid inzake het bouwmisdrijf van de moskee aan de Stasegemsestraat. Er is wel degelijk een tweede beroep dat ontvankelijk en volledig werd verklaard door de Dienst Vergunningen van de Provincie. De stadscoalitie en de moskeegemeenschap stellen nu alles in het werk opdat de gronden van het beroep niet zouden worden behandeld. Vlaams Belang maakt alle documenten uit het dossier openbaar.

WAAR GAAT HET OVER?

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 mei 2018 een omgevingsvergunning tot functiewijziging goed van een woning naar gebedsruimte in de Stasegemsestraat voor het rijhuisje dat grenst aan de huidige moskee. Het gaat om een regularisatie van een situatie die ‘al geruime tijd bestaat’. Door een gat in de muur te kappen werd het huisje geïntegreerd bij de moskee, een flagrant bouwmisdrijf.

De wet voorziet dat het ‘betrokken publiek’ hiertegen beroep kan indienen bij de Deputatie. De stadscoalitie en de moskeegemeenschap stellen nu alles in het werk om deze wettelijke beroepsprocedure te dwarsbomen zodat de gronden van het beroep niet door de Deputatie zouden worden behandeld. Wouter Vermeersch: “Het is duidelijk dat er een achterkamerpolitiek wordt gevoerd in de twee moskeedossiers. Wij gaan alle middelen uitputten tot de onderste steen in dit dossier boven komt. Het gesjoemel en gesjacher rond de moskeeën aan de Stasegemsestraat en de Brugsesteenweg moet stoppen!”

WAAROM WIL MEN GEEN BEROEP?

Zoals Vlaams Belang al eerder stelde zijn er ernstige aanwijzingen dat er werd gesjoemeld met deze omgevingsvergunning:

https://www.drk.be/persberichten/persbericht-vlaams-belang-vecht-bouwmisdrijf-moskee-aan

Voor Vlaams Belang is er sprake van een ernstig bouwmisdrijf dat tot op heden onbestraft bleef en mogelijk via een onwettige omgevingsvergunning werd geregulariseerd. Vlaams Belang vindt dat de Deputatie en/of de Gouverneur dit dossier ten gronde moet onderzoeken.

HOORZITTING 10 JULI 2018:

Op dinsdag 10 juli 2018 vond een hoorzitting plaats bij de deputatie inzake het beroep van Vlaams Belang in aanwezigheid van de advocaat van aanvrager

Mohamed Ahouna (Open VLD – Team Burgemeester), het stadbestuur in hoofde van schepen Wout Maddens (Open VLD – Team Burgemeester) en Gedeputeerde Carl Vereecke (Open Vld). Vereecke uitte het voornemen het beroep ongegrond te verklaren op basis van het feit dat de indieners voor Vlaams Belang op 4 en 6 km van de moskee wonen. Wouter Vermeersch stelde er klaar en duidelijk: “De énige reden waarom wij als Vlaams Belangers een beroep indienen is omdat de buurtbewoners schrik hebben. Hun angst is niet ongegrond gezien in de moskee in de Stasegemsestraat drie Syriëstrijders werden gevormd die meermaals vanuit Syrië ons land en onze bevolking hebben bedreigd. Morgen ontvangt u een tweede beroep ondertekend door de buurtbewoners. Ik reken erop dat hun privacy gewaarborgd blijft.” Dat laatste is dus duidelijk niet gebeurd.

DE FEITEN EN BEWIJSSTUKKEN:

BIJLAGE 1 – Beroepschrift Buurt

Het gehandtekende beroepsschrift door de buurtbewoners werd op 11 juli 2018 aangetekend verstuurd aan aanvrager Ahouna, het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk en de deputatie. Alleen deze partijen kennen de persoonsgegevens van de buurtbewoners.

BIJLAGE 2 – Ontvankelijkheid en volledigheid beroep – hoorzitting

Per aangetekend schrijven stelde de Dienst Vergunningen van de Deputatie dat het beroep van de buurt “ontvankelijk en volledig is” en dat “de Deputatie bereid is u te horen op 28/08/2018 om 10:30”.

De buurtbewoners geven effectief aan dat Ahouna hun persoonsgegevens gebruikt heeft om hen thuis te gaan opzoeken. De buurtbewoners leven met schrik. Als het ontvankelijk en volledig beroep in extremis wordt ingetrokken dan is dat naar aanleiding van het bezoek van Ahouna.

Vlaams Belang wordt overigens op alle fronten tegengewerkt in dit dossier. Verdere stukken:

BIJLAGE 3 – Klacht Gouverneur

Gedeputeerde Carl Vereecke gaf op de hoorzitting van 10 juli 2018 aan dat het beroep van Vlaams Belang thuishoorde bij het bestuurlijk toezicht uitgeoefend door de Gouverneur. Vereecke wees dus naar de Gouverneur. Vlaams Belang diende daarom een klacht in bij de Gouverneur, maar de Gouverneur verwijst nu terug naar Vereecke. De hete aardappel wordt gewoon doorgeschoven. Vlaams Belang heeft (gezien het beroep bij Vereecke onontvankelijk werd verklaard) de Gouverneur opnieuw verzocht zich toch uit te spreken over de gronden van de klacht.

PERSBERICHT Deputatie

De Deputatie communiceert normaal niet over omgevingsvergunningen. Hoogst uitzonderlijk en hoogst opmerkelijk haastte de Deputatie zich om op 20 juli 2018 toch een persbericht uit te sturen over de zaak:

https://www.west-vlaanderen.be/artikel/deputatie-bevestigt-omgevingsvergunning-gebedsgebouw-kortrijk

Er werd niet alleen een opmerkelijke uitzondering gemaakt voor de moskee, bovendien belicht het persbericht slechts een deel van de zaak: het eerste beroep van Vlaams Belang. Over het tweede beroep dat op 11 juli 2018 werd ingediend, wordt met geen woord gerept.

BIJLAGE 4 – Brandweer beantwoordt vragen brandveiligheid niet

Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij de brandveiligheid van deze veredelde garageboxmoskee, zeker voor de kinderen in de koranklassen en tijdens de vele schoolbezoeken. Nochtans verklaart het advies van de brandweer het krakkemikkige rijhuis ‘gunstig met voorwaarden’. Sinds 12 juni 2018 blijven de vragen van Vlaams Belang onbeantwoord. De brandweer werd hiertoe aangetekend aangemaand.

BIJLAGE 5 – Politie weigert klacht bouwmisdrijf

Op 10 juli 2018 begaf Wouter Vermeersch zich naar het politiekantoor in de Oude Vestingsstraat om klacht in te dienen tegen het bouwmisdrijf. De klacht werd geweigerd en doorverwezen naar een interne verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke verschuilt zich achter de stad: “Ik verneem dat het dossier bij de stad Kortrijk zelf zit. Mocht u terzake nog vragen hebben, kan u zich wenden tot de stad.” Het bouwmisdrijf blijft tot op heden onbestraft. Ook de politie werd aangetekend aangemaand zodat het bouwmisdrijf effectief zou worden bestraft.

Hier leest u voor de volledigheid nog het persbericht van 12 juli 2018 over de zaak:

https://www.drk.be/persberichten/persbericht-bouwmisdrijf-moskee-stasegemsestraat

Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Fax: Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_1_-_Beroepsschrift_Buurt.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_2_-_ontvankelijkheid_en_volledigheid_beroep_-_hoorzitting.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_3_-_Klacht_Gouverneur.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_4_-_Brandweer_beantwoordt_vragen_brandveiligheid_niet.pdf

http://www.drk.be/files/regio/Bijlage_5_-_Politie_weigert_klacht_bouwmisdrijf.pdf

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.