Attakwa moskee

PERSBERICHT

Geen beroep tegen uitbreiding moskee

Datum: 22/08/2018

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Het tragische is dat de waarheid dan meestal de kranten niet meer haalt.

Surfend op de golf van polarisering en populisme verspreidde het Vlaams Belang bij monde van Wouter Vermeersch meerdere malen grove leugens en halve waarheden.

Hun afkeer voor Kortrijkse moslims kwam op verschillende manieren tot uiting en werd telkens anders ingepakt. Deze afkeer kreeg in het recentste schijndossier een stedenbouwkundig strikje.

Eerst dienden onze vriend Steve Vanneste, intussen alom bekend door zijn racistische video’s op facebook, samen met Wouter Vemeersch een beroep in dat door de provincie onontvankelijk werd verklaard.

Nu werd, zogezegd, een nieuw beroep ingediend door drie buurtbewoners. Groot was mijn verbazing toen ik daarvan op de hoogte werd gesteld met een aangetekend schrijven. Na een gesprek met de buren bleek dat Wouter Vermeersch hen doelbewust verkeerd geïnformeerd had en onder druk een handtekening heeft afgedwongen. Vandaar dat de buren dan ook hun beroep onmiddellijk hebben ingetrokken.

De op 28/08 geplande hoorzitting van de provincie zal mijns inziens dan ook overbodig zijn.

Bij gebrek aan een degelijk programma voor de Kortrijkzanen heeft het Vlaams Belang van dit dossier hun enigste verkiezingsthema gemaakt. Het is hun volste recht, alleen de wijze waarop is een schande voor de Kortrijkse politiek en vooral schadelijk voor het harmonieus samenleven in onze stad!

Mohamed Ahouna

Auteur: Mohamed Ahouna
mohouna@gmail.com
gemeenteraadslid Kortrijk (VLD)
Telefoon: 0486 71 78 35

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.