Steve Vanneste

PERSBERICHT

PUBLIEKE VERKLARING STEVE VANNESTE

Vrijdag 3 augustus 2018

Ik heb mij verkeerd gedragen en wil niet dat wie dan ook hiervan slachtoffer wordt. Daarom zal ik niet deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik wens mij te verontschuldigen bij de betrokken partijen die ondanks de overlast niet op zo’n manier dienden aangepakt te worden. Dat verdienden zij niet.

Ik betreur dat de pers in verregaande mate mijn persoonlijke privacy en integriteit heeft geschonden. In belangrijke dossiers werd mijn stem nooit gehoord. Dit persoonlijk dieptepunt werd dan wel weer uitvergroot. Het effect op mijn leven en dat van mijn vriendin is verwoestend. Zeker omdat men de situationele voorgeschiedenis niet heeft onderzocht. Ik verwijs naar de verpletterende verantwoordelijkheid van de pers in de zaak Dylan Vandersnickt. Sommige media lijken zichzelf te zien als rechters over wat behoorlijk is en staan vervolgens klaar om zelf de straf toe te dienen: een stigma voor het leven.

Ik vraag alle partijen om terughoudendheid aan de dag te leggen en mijn persoonlijke levenssfeer te respecteren.

Steve Vanneste

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.