14 oktober

PERSBERICHT

Topkandidaten Vlaams Belang Kortrijk: Wouter, Carmen, Steve, Jacques, Chris en Jan

WOUTER, CARMEN, STEVE, JACQUES, CHRIS EN JAN

Op maandag 9 juli 2018 stelde lijsttrekker Wouter Vermeersch (33, Pottelberg) de topkandidaten en de lijstduwer voor van Vlaams Belang Kortrijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk hier ook de facebook-live-video:

www.facebook.com/vlaamsbelangkortrijk/videos/1961615180796908/

2de plaats: Carmen Ryheul (48, Centrum Kortrijk) is personeelsverantwoordelijke in een middelgrote West-Vlaamse onderneming en bestuurslid van de stedelijke vzw Feest in Kortrijk (FIK).

“Ik wil mij vooral inzetten om onze stad veiliger te maken”, zegt Carmen. “Als moeder vind ik het belangrijk dat onze jongeren opnieuw veilig kunnen uitgaan en de trein nemen. Het stadscentrum, waar ik woon, is in de ban van steekpartijen, gewapende overvallen en afpersing van jongeren. Vlaams Belang staat voor een kordate aanpak.” Carmen wil ook een belangrijke trendbreuk realiseren: “Samen met Wouter en de andere kandidaten wil ik het Vlaams Belang ‘nieuwe stijl’ vorm geven: wij verzetten ons tegen de gang van zaken in Kortrijk, tegen bepaalde ideeën, maar niet tegen de mensen. Wij zijn respectvol, maar daarom niet minder vastberaden: Kortrijk kan en moet beter!”

Concreet beleidsvoorstel Carmen: nultolerantie voor geweld invoeren en afdwingen.

3de plaats:

Steve Vanneste (29, Marke) is cafébaas en gemeente- en politieraadslid voor Vlaams Belang.

Steve: “Ik wil met een versterkte fractie de politieke stal in Kortrijk uitmesten. Er moet een einde komen de onregelmatigheden en vriendjespolitiek. Wij zullen inzetten op volledige transparantie over de mandaten en vergoedingen die Kortrijkse politici opstrijken. Ook de banden van politici met het bedrijfsleven moeten duidelijk worden, zeker in het kader van het nieuwe stadion voor KV Kortrijk en andere grote projecten.”

Concreet beleidsvoorstel Steve: begrenzing ontspoorde restaurantvergoedingen burgemeester en schepenen.

4de plaats:

Jacques Demeersseman (74, buurtbewoner megamoskee) is gewezen kaderlid van GROUP 4 SECURITAS, veiligheidsadviseur, oud-voorzitter van de ingenieursvereniging VITHOK en oud-bestuurslid van de overkoepelende organisatie NUTI en voormalig coördinator van VIVANT (partij Roland Duchâtelet) voor Kortrijk-Roeselare-Tielt. “Met de buurtbewoners van de geplande moskee hebben wij alle politieke partijen gepolst, maar geen steun gekregen. Erger nog, het stadsbestuur levert hand- en spandiensten aan de moskeegemeenschap en er is zelfs een speciale moskee-ambtenaar actief op het stadhuis. Buurtbewoners die kritiek hebben, worden door het stadsbestuur uit vergaderingen gezet. Als onafhankelijke kandidaat op de lijst van Vlaams Belang wil ik mee een stem geven aan het herstel van de democratie in Kortrijk. Voorakkoorden, politieke afspraken en verraad zorgen ervoor dat na iedere verkiezingen de mening van de burger minder en minder doordringt. Ik wil een stem geven aan de vele burger- en protestbewegingen in Kortrijk, niet alleen inzake de megamoskee maar ook bijvoorbeeld rond de groothandelsmarkt, de knip van de Munkendoornstraat en de Leiebrug, de massatransporten via de Schreiboomstraat en het zigeunerpark in Heule.”

Concreet beleidsvoorstel Jacques: invoeren referendum over grote projecten zoals de megamoskee (en als dierenvriend en hondenliefhebber ook een diervriendelijker beleid).

5de plaats:

Chris Vannieuwenhuyse (68, Bissegem) is op rust, bestuurder van het Guldensporencomité en Seniorenforum Leie-Schelde en ook een creatieve duizendpoot.

Een gemotiveerde Chris: “Mijn lijfspreuk is altijd: met logica komt men van A naar B, maar met creativiteit komt men overal in Groot-Kortrijk”. Chris wil inzetten op het seniorenbeleid: “In een stad waar meer dan één op vijf inwoners ouder is dan 65 jaar, moet er meer aandacht gaan naar senioren in het beleid. In onze seniorenwerking stellen wij al te vaak vast dat de feestelijkheden, megalomane projecten en het uiterlijk vertoon in de binnenstad in schril contrast staan met wat er zich achter vele voorgevels afspeelt. Met het Vlaams Belang willen we vooral aandacht besteden aan gewone Kortrijkzanen die jammer genoeg nog te vaak worden vergeten door het bestuur.”

Concreet beleidsvoorstel Chris: georganiseerde telefoonrondes en postbodes die eenzame bejaarden helpen opsporen.

Lijstduwer

Jan Deweer (71, Kortrijk) is leraar op rust, wereldberoemd in Kortrijk en actief in heel wat verenigingen.

“Kortrijk moet zich opnieuw resoluut te profileren als Guldensporenstad”, vindt Jan. “Het Vlaams karakter van onze stad moet terug ten volle tot zijn recht komen. Er is immers geen toekomst zonder wortels. We willen een eigentijdse invulling van onze Vlaamse cultuur, met respect voor traditie. Wij kiezen ook resoluut voor Nederlandstaligheid, zowel in de communicatie als in het straatbeeld.”

Concreet beleidsvoorstel Jan: de extra bevoegdheid ‘Vlaamse identiteit’ toewijzen aan een bestaande schepen.

Wil tot besturen

Vlaams Belang is de énige volwaardige oppositiepartij in Kortrijk, maar is ook bereid om mee te besturen.

Wouter Vermeersch: “Carmen is al actief in een stedelijke vzw, Steve maakte al deel uit van de stadscoalitie en ikzelf heb een financieel-economisch profiel, wat momenteel een leemte is onder Kortrijkse politici. Wij voeren vandaag al gesprekken met enkele partijen en hebben ook een goede verstandhouding met veel Kortrijkse politici. Zelfs de socialisten doorbraken in Kortrijk al het cordon sanitaire. Een bestuursakkoord is voor ons voldoende, wij hoeven geen schepenen. Coalitiepartners die bijvoorbeeld bereid zijn de vergunningen te weigeren voor de megamoskee kunnen op onze steun rekenen. Voor ons telt de inhoud, niet de postjes.”

Wouter Vermeersch
Lijsttrekker Vlaams Belang
woutervermeerschvb@gmail.com
Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.