Moskee

PERSBERICHT

4 juli 2017

VLAAMS BELANG VECHT BOUWMISDRIJF MOSKEE AAN

Het stadsbestuur van Kortrijk probeerde een bouwovertreding door de moskee aan de Stasegemsestraat weg te moffelen. Vlaams Belang gaat hiertegen in beroep en vindt dat deze moskee zo snel mogelijk moet sluiten omwille van dit gesjoemel en de brandveiligheid.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 mei 2018 een aanvraag tot functiewijziging goed van een woning naar gebedsruimte in de Stasegemsestraat. Het betreft een rijhuisje dat grenst aan de huidige moskee. Het gaat om een vraag tot regularisatie van een situatie die ‘al geruime tijd bestaat’. Door een gat in de muur te kappen werd het huisje geïntegreerd bij de moskee, een flagrant bouwmisdrijf.

Gesjoemel

Opmerkelijk is dat Mohamed Ahouna (Open VLD / Team Burgemeester) de aanvrager is van de functiewijziging. Achter de schermen is Ahouna de gangmaker van islamiseringsprojecten zoals de moslimbegraafplaats in Heule en uiteraard de megamoskee aan de Brugsesteenweg. Hij fungeert in deze dossiers als rechterhand van Van Quickenborne (Open VLD / Team Burgemeester). Op de gemeenteraad van 14 mei 2018 verklaarde Ahouna nog [1]: “Het enige wat ik wil vragen is dat het dossier behandeld wordt zoals elk ander dossier. Niet meer, niet minder. De vereniging kan en mag geen speelbal zijn van de politiek.” Niets blijkt minder waar te zijn. Burgemeester Van Quickenborne tekende de vergunning namens het schepencollege. Team Burgemeester is dus rechter en partij tegelijk.

Steve Vanneste: “Wij willen Ahouna aan zijn woord houden. Bouwmisdrijven worden strafrechtelijk zowel als burgerrechtelijk vervolgd, niet zomaar snel even geregulariseerd. Daarom gaan wij in beroep.”

Daarnaast is Ahouna volgens het staatsblad (bijlage) helemaal geen bestuurder van de moskee. Voor zover kon worden nagegaan is Ahouna ook geen eigenaar van het pand van de moskee (Stasegemsestraat 136) of het rijhuisje ernaast (Stasegemsestraat 134). Dat zou betekenen dat de politici Ahouna en Van Quickenborne wetens en willens wederrechtelijk een ernstig bouwmisdrijf van een geloofsgemeenschap hebben proberen onder de mat te vegen. Het fundamenteel democratisch principe van scheiding tussen kerk en staat (of in dit geval beter: de scheiding tussen moskee en stad) lijkt daarmee met de voeten getreden. Als effectief blijkt dat het team van de burgemeester de democratische principes en wettelijke voorschriften aan zijn laars heeft gelapt om hand- en spandiensten te leveren voor de moskee, zal Vlaams Belang het ontslag van Van Quickenborne eisen. Vlaams Belang wenst er nogmaals op te wijzen dat deze moskee een negatief advies kreeg van de staatsveiligheid, in deze moskeegebouwen verschillende Syriëstrijders werden gevormd en extremisten zoals Bilal Salam en Mohamed Toujgani er vrij spel kregen.

Brandveiligheid

Wouter Vermeersch: “Wij stellen ons ook ernstige vragen bij de brandveiligheid van deze veredelde garageboxmoskee, zeker voor de kinderen in de koranklassen en tijdens de vele schoolbezoeken.” Ook voor Vermeersch moet het sjoemel en gesjacher rond de moskee nu eindelijk stoppen: “Op de betoging tegen de nieuwe moskee heb ik duidelijk gesteld dat Vlaams Belang álle politieke en juridische middelen in de strijd zal gooien. Wij gaan woord houden: na ons politiek verzet, start hiermee nu ook een lange en harde juridische strijd. Wij zijn vastberaden: de megamoskee aan de Brugsesteenweg komt er niet en de moskee aan de Stasegemsestraat moet zo snel mogelijk dicht. Als Kortrijk uiteindelijk zonder moskee valt, dan heeft het moskeebestuur dat in eerste plaats aan zichzelf te danken. Wetten en regels moeten worden gerespecteerd! Wij rekenen in oktober op ruime steun van de Kortrijkzaan om onze strijd verder te zetten.”

Er werd een uitvoerig beroepsschrift (14 pagina’s) ingediend bij de provincie waarin onder andere wordt gesteld dat:

  • de wettelijke voorschriften inzake aanplakking niet werden gerespecteerd;
  • de aanvrager Ahouna geen bestuurder en kennelijk geen eigenaar is;
  • de aanvraag aangetast is door partijdigheid en/of door machtsoverschrijding of machtsafwending;
  • de woonfunctie van de volkswijk rond de Stasegemsestraat verder teloorgaat;
  • de aanvraag strijdig is met de openbare orde, veiligheid en democratie na het negatief advies van de staatsveiligheid, de verschillende Syriëstrijders die er werden gevormd en de bezoeken van gekende salafisten Bilal Salam en Mohamed Toujgani;
  • de aanvraag ervan uitgaat dat er ‘voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn’ in weerwil van de realiteit ter plaatse en de verklaring van Van Quickenborne op de gemeenteraad dat er wel degelijk een parkeerprobleem is [2].

Bijlage:

  1. Uittreksel Staatsblad Moskee Kortrijk
  2. Foto moskee en rijhuis Stasegemsestraat

Meer info:

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk, 0485/66.07.80

Steve Vanneste, gemeente- en politieraadslid Vlaams Belang Kortrijk, 0494/87.73.78

Voetnoten:

[1] Videofragment gemeenteraad 14 mei 2018 vanaf minuut 2:17:00

https://livestream.com/accounts/3553987/events/8205049/videos/174825379 [2] Videofragment gemeenteraad 14 mei 2018 vanaf minuut 2:24:00

https://livestream.com/accounts/3553987/events/8205049/videos/174825379

Auteur: Wouter Vermeersch
woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie: Vlaams Belang Kortrijk
Telefoon: 0485/66.07.80

Bijlagen: http://www.drk.be/files/regio/Uittreksel_Staatsblad_Moskee_Kortrijk.pdf

 

http://www.drk.be/files/regio/Foto_moskee_rijhuis_Stasegemsestraat.png

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.