Happyness in QT

Er is een moskee in de Stasegemsestraat, maar die is zogezegd te klein. De nieuwe moskee is gepland aan de Brugsesteenweg, in een gebouw waar nu nog supermarkt Bio-Planet zit.

Op 12 mei was er een anti-moskeebetoging op Overleie.

Uit een verslag van onderzoeksjournalisten Kris Vanhee en Peter Lanssens, die niet van linkserige partijdigheid, politieke correctheid of slaafse onderdanigheid aan de burgemeester en het stadsbestuur kunnen worden verdacht, noteren we :

Leden van Voorpost en Vlaams Belang en enkele buurtbewoners van Overleie betoogden op 12 mei tegen de komst van een nieuwe moskee van zo’n 5 miljoen euroots in Kortrijk, in de gebouwen van de Bio-Planet aan de Brugsesteenweg.
De politie zette 60 agenten en een drone in. De 300 betogers hielden zich rustig en kregen daverend applaus van Overleienaren, die vanuit hun deurgat toekeken. Al zagen we ook veel middelvingers van moslamieten en van zwarte, gekleurde en gespikkelde medemensen. De radicale muzelman en oproerkraaier Mohamed Ahouna, die voor de liberalen in de gemeenteraad zit en daar nooit zijn mond opendoet, en twee van zijn trawanten van het Atakwa-genootschap, zweepten de allochtone Overleienaren op en grepen expliciet naar hun kruis toen de betoging voorbijkwam. Ze staken schreeuwend en dreigend hun middelvinger hoog in de lucht. Eéntje salueerde met de quenelle. In de betoging werden slogans gebruld in diverse talen, subtalen en dialecten waaronder het Zeeuws, Noord-Brabants, Schiermonnikoogs, Zuid-Hollands, West-Fries, Keltisch, Nederduitsch, Hoogduitsch, Bretoens, Waals, Picardisch, Oxfords, Schots en Overleies. Kortrijks was er niet te horen. Ook Filip Dewinter liep in de betoging mee op kop. De racisten en fascisten pur et dur wilden met Dewinter op de selfie. De moskee opent ten vroegste in het voorjaar van 2019, dat is de planning, maar of ze ooit zal openen is zeer de vraag. Volgens de geradicaliseerde moslimjager Jacques D. zeker niet. “We hebben de nazi’s buiten gekregen, zodus waarom de moslamieten niet ?” toeterde Jacques na de optocht met de arm rond Filip Dewinter in afspanning Happyness bij het hijsen van zijn vijfde Omer. D. wil zich desnoods voor de bouwkranen van de moskee gooien of ze in de fik steken.

Aldus het objectief verslag van de Kortrijkse persjongens. “Als de moskee geen erkenning krijgt van minister Homans, vergunnen we niet en opent de moskee niet, punt.”, verzekerde waarnemend burgemeester Wout Maddens. Ook schepen Kelly Detavernier sprak stoere woorden op de stoep van haar woning in Mariadorp-Bissegem : “natuurlijk komt die middeleeuwse megamoskee met een minaret van 35 meters er niet in onze stad als er geen erkenning komt. ‘Die erkenning komt er niet’, fluisterde Liesbeth Homans in mijn oor tijdens een stadsreceptie in Antwerpen. Liesbeth had toen maar nog maar één cava binnen. Ik geloof haar.”

Over Wout Maddens, schepen van Afbraken en Bouwvergunningen, wordt rondverteld dat hij overal zwaar onder de sloef ligt, voetveeg van Van Quickenborne, geen roddel beweren sommige partijgenoten. Inzonderheid in de stadscoalitie, waar hij de oekazes van de burgemeester slaafs moet ondergaan. “Wout lijdt daaronder” zegt Q-secretaresse Angelique Dekeyrel en “dat ziet men bij zijn verschijning op alle mogelijke recepties, openingen en braderijen, gemiddeld drie per dag, het hele jaar door”. De lenige Angelique, privé secretaresse van Q, weet veel, zoniet àlles, over de smeuïge geschiedenissen op en rond het stadhuis. Zoals dat Wout per se in 2025 burgemeester wil worden, en dat onder huiselijke druk moét worden, maar niet door heeft dat de oogappel van Quickie, schepen Arne Vandendriessche, de droom van Maddens aan diggelen zou kunnen slaan. Ook Tiene Castelein, die volgens kwatongen single is, loopt op velerlei gebieden over van de goesting, tot de goesting voor het burgemeesterschap toe, als eerste vrouw in de Kortrijkse geschiedenis, het zegt haar wat. Angelique, off the record in de Nubar, bij de kandidatenvoorstelling van Team Burgemeester, na drie glazen cava : “Ik zeg u, hik, die Casteleine is geen kattin om zonder handschoenen aan te pakken, en ze heeft een netwerk van hier tot bij Rutten. Als de pijnlijke geschiedenis met Eline Brugman en Koen Byttebier zich herhaalt, toen Byttebierke door Van Quickenborne na dagenlang en nachtelijk gekonkel en gesjacher met beloften en postjes, als schepen voorrang kreeg op de onfortuinlijke Eline, die een zak meer voorkeurstemmen behaalde, maar werd afgeserveerd en later gedesillusioneerd de VLD en Q de rug toekeerde, is alles is mogelijk in onze partij, àlles, dan zouden ze in Kortrijk nog eens kunnen verschieten van die Tiene. Dit is natuurlijk allemaal off the record. Hik.”

Bij de voorstelling van Team Burgemeester ving onze geheimagent nog andere geluiden en roddels op.
Zo zou de notoire backbencher en womanizer Wouter Allijns niet alleen schepenambities hebben, maar na Quickie ook de burgemeesterssjerp willen omgorden. Het belangrijk VLD bestuurslid Gregory Olszewski, off the record : “Het is zeker opletten geblazen met Allijns. Zijn invloedrijke papa Joseph heeft bewezen dat hij kan conspireren, hij is al aan het netwerken, zijn telefoonboekske is tien centimeters dik.”

Wat er ook van zij, het zal burgemeester Van Quickenborne worst wezen wie hem in 2025 opvolgt. Zijn schaapjes zijn dan op het droge met een ministerschap, het voorzitterschap van de partij met een cumuleerbare ministerwedde of een dik postje in Europa. Dan kan Vincent eindelijk beginnen dromen van zijn nauwelijks te betalen luxe boerderette en een tweede kindje aan de linker oever van de Leie.

Muzelman Mohamed Ahouna is beginselvast : “Kortrijk telt zo’n 5.500 radicale moslims die alle vrijdagen naar de moskee trekken. Daar komen er nog minstens 500 uit Noord-Vrankrijk bij. Er is al een moskee in de Stasegemsestraat, ja, maar die is veel te klein. Dus moet er een tweede, veel grotere, bijkomen. En later wellicht een derde op de site van de oude Sint Maartenskliniek. De burgemeester heeft ons een gratis parking voor 200 wagens beloofd. Waar ons geld vandaan komt, circa zes miljoen euroots, gaat niemand aan. Saudi-Arabië, so what ? Er moet door Saudische imams in het Arabisch en door Marokkaanse in het Berbers gepreekt worden, het gaat geen Kortrijkzaan aan wat er verteld wordt. Dat is godsdienstvrijheid. By the way, de katholieken krijgen toch ook miljarden dollars van de pedofielenklieke uit Rome en daar kraait geen haan naar.”

Vlaams Belanger Wouter Vermeersch, Hauptmann van de Kortrijkse moslimjagers, slaat nagels met koppen, houdt geen blad voor de mond : “Luister, ik ben geen Gutmensch, ik ga dat niet versteken. Kleinburgerlijke weldenkendheid over de uitdijende moslamieten populatie in onze stad, het eenheidsdenken dat uitmondt in een onwrikbare Orwelliaanse Waarheid, daar bedank ik voor. Die achterlijke moslamieten, die duizend jaren achter lopen op onze superieure beschaving, zijn een probleem voor de Kortrijkse beschaving. Op de betoging tegen de Kortrijkse muzelmannen en -vrouwen liepen zo’n 300 moslamietenjagers mee, inderdaad geen authentieke Kortrijkzanen, behalve een half dozijn Overleienaren, die geen Kortrijkzanen genoemd willen worden en verder ook de onvermijdelijke Jacques D. Jacques liep brullend en schuimbekkend mee, maar iedereen weet intussen dat de jongen te vroeg uit hetzelfde verbeteringsgesticht ontslagen is als onze fiere en ferme xenofoob, islamofoob en negationist Steve Vanneste, die er trouwens niet bij was. Steve zat als kastelein in de Sherlock in Ieper, een aanbevelenswaardige extreemrechtse meerwaardekroeg die op onverwachte momenten opengaat bij valavond. Ik kan met de hand op het hart bevestigen dat de Kortrijkse megamoskee er niet komt, en indien wél, dan gooi ik er een vrachtje brandbommen in. Ik wind er geen doeken om, eigenlijk moeten alle vijfduizend vijfhonderd moslamieten onze stad uit. Wat komen ze hier in godesnaam zoeken in het door en door christelijke Kortrijk van Catherine en Pieter Waelkens-Vanherpe ? De Kortrijkse moslamieten deporteren naar Noord-Vrankrijk of ze buitenpesten is een denkbare uitweg. Ik noem dat immanente rechtvaardigheid. Achterlijke godsdiensten hebben we al sinds Monseigneur Desmedt zaliger van Brugge achter ons gelaten, er moeten geen nieuwe binnenkomen, de middeleeuwen zijn voorbij. Die Mohamed Ahouna is een gevaarlijke praatvaar, een verraderlijke onderzeeër, hij ziet er schaapachtig uit, maar diep van binnen is hij een wolf, een radicalist en undercover-agent van Saudi-Arabië. Met Van Quickenborne en zijn bende totentrekkers en met de ondergrondse medewerking van de laffe opportunistische overloper Maarten Seynaeve, diep in zijn hart een Vlaams Belanger pur sang gebleven, en de hypocriete N-VA-ers, zijn we in Kortrijk het tijdperk van de spektakeldemocratie binnengetreden. Ruwaard Van Quickenborne weet dat, au fond haat hij evenzeer als ik de moslamieten, maar hij steekt zijn kop diep in ’t zand, hij wil gewoon hun stemmen. De zogenaamde moslamietenvrienden van nu zijn lagere middenklassers en stadse subintellectuelen. Ik vrees dat dochter Beau gedoemd is om over tien jaar voor de rest van haar dagen met een kopvod rond te lopen. Gelukkig voor de tandenloze platbroek Quickie zal hij tegen die tijd ten prooi gevallen zijn aan een aanval van zinsverbijstering en niet meer weten wat hij zijn dochter heeft aangedaan. En weet je, wanneer ik op een dag mijn memoires zal schrijven, het enig in mijn leven waarvan ik iets moois wil maken, àls ik er ooit aan begin, zal Quickie er een plaats in krijgen. Mijn devies luidt: islamieten buiten !”

14 oktober wenkt !

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Humor. Bookmark de permalink.