Qlown Town zal spreken !

Open brief aan meneer Filip Canfyn.

Waarde meneer Filip Canfyn,

Betreft : Questions and Answers !

Uw open briefke (recht van antwoord) heeft me veel leute bezorgd en ik heb al zoveel leute !

“De huidige, snelle en interactieve communicatiemaatschappij vraagt veel van bedrijven en hun leiders. Q&A | Communicatie helpt om begrijpelijk, relevant en consistent te communiceren. Door de juiste vragen te stellen en samen de goede antwoorden te formuleren.”

Dat leerde ik tijdens mijn studies aan de UGent.

Q&R dus. Maar dat is niet geval in Kortrijk !

Kijk meneer Canfyn, het is niet omdat u denkt slimmer te zijn dan ik en meer masters hebt bijeengeharkt, dat u het altijd bij het rechte eind hebt in de Kortrijkse urbanistische Q&R kwesties. Een film-en debatavond noemde u dat. Hahaha !

Een documentaire van Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck onder regie van de onvermijdelijke climate change goeroe Nic Balthazar (links denken en rechts leven), begeleid door wauwelende ijdeltuit Joachim Declerck. Inhoudsloos gebabbel zonder grenzen. Van Broeck is een hautaine zak, een groene collectivist die elke Vlaming in een sociaal konijnenkot wil jagen. Van die boer geen eieren. Gutmensch Balthazar, de beroemdste parvenu van Vlaanderen, vult zijn zakken op de kap van goedgelovige Vlaamse middenmoters zonder passies die de domheid tot kunst hebben verheven.

U was gastspreker in deze cinema.

Kijk meneer Canfyn, u stond tussen 2008 en 2011 bekend als een dissidente expertoloog van stadsplanning en schepen Maddens was uw politieke chef. Dat Maddens geen groot politiek licht is, wist al lang heel Kortrijk, maar u deed er bijna vier jaar over om tot die conclusie te komen. Dat pleit niet in uw voordeel. U maakte het heel bont door ganse dagen tegen Maddens zijn kar te rijden. Wout kan veel verdragen, zegt ook zijn vrouw, maar trop is te veel. In 2011 werd u ‘in onderling overleg’ op straat gezet, geen dag te vroeg durf ik denken.

Maar er mochten geen opmerkingen gemaakt worden en geen vragen gesteld ! U wou op geen enkele vraag antwoorden ! Wat een grensverleggende hoogmoed ! Nochtans was vragen stellen uitdrukkelijk voorzien. En toen kwam er een Q&R over een onbenulligheid in Kooigem, door de plaatselijke burgemeester Dirk Devoldere. U ging daar een half uur lang op in. Absurdisme in het kwadraat. Maar Q&R over grote urbanistische projecten in Kortrijk-stad mochten niet ! Toen heb ik mijn schup afgekuist en stampvoetend de cinema verlaten. Naar ik achteraf van mijn stadhuisinformanten vernomen heb was ik de enige.

Beste meneer Canfyn,  waarom neemt u zich toch zo au serieux ? Die gewichtigdoenerij en zelfoverschatting, dat is toch grotesk ? Wat meer zelfspot zou u sieren. Uw recht van antwoord trekt op geen kl.ten. Allemaal leugens en misplaatste opmerkingen. Als er iemand in Kortrijk is die goed geïnformeerd is over het politiek-maatschappelijk reilen en zeilen in de stad, dan ik wel zekerst ? Binnen de muren van het stadhuis heb ik een dozijn mollen zitten en in de gemeenteraad kan ik rekenen op tal van leden uit oppositie èn meerderheid om de riooldeksels af te gooien. Trouwe volgelingen die blind geloven in mijn onfeilbaarheid inzake politicologie en bestuurskunde. Ik behaalde trouwens met vrucht een master aan de UGent. Ze spelen mij alle vertrouwelijke en niet vertrouwelijke documenten in handen. Ik moet me als klokkenluider alle dagen inhouden, zoniet moet ik de klop op de deur van Begijnhof numero tien verwachten.

Weet u meneer Canfyn, ik haat de terreur van de goede bedoelingen van het stadsbestuur, ik ben de politiek-incorrecte spreekbuis van Kortrijk, ik laat de dingen niet op hun beloop ! U hoort nog van mij ! Blijf mij lezen ! Ik ben de politieke avant-garde en ga voor niemand achteruit! Mijn kritische analyses over de mistoestanden, de immoraliteiten, de leugens, de onbekwaamheid, de ontsporingen en de kuiperijen in deze stad verspreiden zich als een virus over heel de Vlaanders. Een onuitputtelijke bron van verbazing, ergernis en woede. Maar soms is de Kortrijkse werkelijkheid ook hilarisch en barst ik uit in onbedaarlijk hoongelach.

Kortrijk zal spreken !

Genegen,

Franz L.
Kortrijkwachter
Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politieke diergaarde.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Humor. Bookmark de permalink.