Women’s Sport Kortrijk (2)

PERSBERICHT

Dinsdag 22 mei 2018

N-VA-schepen loog over gescheiden sporten

Met het initiatief ‘Women’s Sport’ heeft Stad Kortrijk het gescheiden sporten ingevoerd. Dat brachten verschillende boze Kortrijkzanen aan het licht. Toen de bevoegde N-VA schepen hierover werd ondervraagd door Vlaams Belang ontkende zij staalhard deze feiten. De partij dient een klacht in bij de Vlaamse en federale genderkamers en een melding bij de Gouverneur.

De bal ging aan het rollen toen verschillende mannen sinds september 2017 de toegang werden ontzegd tot hun favoriete sportzaal. Hun gewoonlijke sporturen werden afgeschaft en moesten plaats ruimen voor gescheiden sport voor vrouwen. Ook vrouwelijke werknemers van de sportdienst klagen de situatie aan. Op bepaalde sporturen mogen namelijk alleen vrouwelijke medewerkers aanwezig zijn, wat de werkdruk voor hen verhoogt.

Op de gemeenteraad van maandag 15 januari 2018 ondervroeg gemeenteraadslid Steve Vanneste de N-VA schepen van Sport An Vandersteene, die letterlijk verklaarde: “Ik kan u alleen maar zeggen dat er op de vijf jaar wat dat betreft nog niets veranderd is.”

Verder onderzoek van Vlaams Belang en nieuwe meldingen door burgers tonen aan dat de schepen de gemeenteraad voorloog. In maart 2016 werd immers het project ‘Women’s Sport Kortrijk’ opgestart. Het volstaat letterlijk te citeren van de website van het project1:

“Women’s Sport Kortrijk”

Praktijk

Met het participatieproject ‘Sporttrajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen’ wil de vzw Sportplus zich enten op bredere maatschappelijke ontwikkelingen, in samenwerking met de sportdienst van Kortrijk.”

Deze ontwikkelingen verwijzen natuurlijk niet naar de heel recente #MeToo-beweging, maar wel naar de positie van de vrouw binnen de islam, zoals verder zal blijken.

“Dit project ontstond toen de buurtsportcoördinator een stijgende nood aan trajectbegeleiding voor meisjes en vrouwen uit kansengroepen detecteerde.”

Door de Vlaamse overheid worden traditioneel volgende kansengroepen geïdentificeerd: laaggeschoolden, vijftigplussers, gehandicapten en allochtonen. Laat duidelijk zijn dat bij de Kortrijkse laaggeschoolden, vijftigplussers en gehandicapten geen nood bestaat voor gescheiden sport. Wel integendeel, de klachten die Vlaams Belang ontving, situeren zich net in die groepen van de bevolking. Zij klagen net aan dat hun bestaande sporturen moeten wijken voor gescheiden sporten door allochtone vrouwen.

“Verder ging de beroepskracht langs bij zelforganisaties zoals culturele verenigingen om vraag en aanbod af te toetsen.”

Moslimverenigingen worden, ook in Kortrijk, georganiseerd in culturele verenigingen.

“Tijdens dit project werd duidelijk dat ladies only-sport een beladen onderwerp is. Het is een thema dat veel vragen oproept en waarop mensen zeer persoonlijk reageren als heftige voor- of tegenstanders.”

“Het opnemen van de ladies only-activiteiten in de jaarbrochures zorgt voor een bredere communicatie en een duurzaam aanbod. De titel van de nieuwe brochure refereert naar de gelijknamige besloten

Facebookgroep ‘Women’s sport Kortrijk’. In deze groep zitten al een 300-tal vrouwen. Via deze weg worden ze geïnformeerd over sport voor vrouwen in Kortrijk en thema’s over gezondheid.”

www.demos.be/kenniscentrum/praktijk/womens-sport-kortrijk

Naast alledaagse onderwerpen worden er in de besloten groep ook evenementen georganiseerd als “Gezonde Ramadan” en gepraat over halalvoeding. Er worden door stadsmedewerkers instructies gegeven over toegestane zwemkledij, hoe een lichaambedekkend zwempak kan worden aangekocht, de aanwezigheid van mannelijke redders en inkijk via de cafetaria of camera’s. Daaruit lijkt een burkini in één stuk toegelaten, maar een zwemshort onder de knie niet. Bijzonder aanstootgevend is ook dat er een tekening wordt gedeeld door de groepsbeheerders van de stad van een vrouw in boerka/nikab onder de titel “Happy Girls Day”. In België zijn de boerka en nikab wettelijk verboden sinds 2011.

De kwestie wordt mooi verpakt als ‘vrouwenuurtjes’, maar over de olifant in de kamer wordt uiteraard niet gesproken. De vrouwen die vragen om in publieke sportcentra van de stad te kunnen sporten zonder de aanwezigheid van mannen, zijn overwegend islamitisch. Dit wordt zelfs beaamd door moslimvertegenwoordigers die voor de Vlaamse regering de zogenaamde ‘Europese’ islam moeten belichamen. Nochtans is, mede dankzij de jarenlange strijd van diverse vrouwenorganisaties, de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen een vanzelfsprekendheid geworden in onze moderne Westerse samenleving. Het handig gecommuniceerde ‘Women’s Sport Kortrijk’ is in de praktijk dus een zoveelste toegeving aan de islamitische voorschriften.

Gemeenteraadslid Steve Vanneste: “Gezien de bevoegde schepen van N-VA de gemeenteraad heeft voorgelogen, gaan wij dit voorval melden aan de Gouverneur. Het is totaal onaanvaardbaar dat de gemeenteraad niet correct wordt geïnformeerd over een dergelijk gevoelig onderwerp.” Als commissaris van de Vlaamse en federale regering oefent de Gouverneur immers het toezicht uit op de lokale besturen.

“Het gescheiden sporten bevordert de integratie niet, wel integendeel, het lijkt een nieuwe vorm van apartheid”, zegt lijsttrekker Wouter Vermeersch. “De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is één van de fundamenten van onze Westerse samenleving. Gezien mannen niet meer binnen mogen en enkel vrouwelijke stadsmedewerkers aanwezig mogen zijn, is er voor ons sprake van discriminatie. Daarom dient Vlaams Belang klacht in bij de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst en het federaal Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.”

Een uitgebreid artikel met videomateriaal en schermafbeeldingen leest u hier:

https://kortrijk.vlaamsbelang.org/en/site/nieuws/kortrijk-organiseert-moslima-sporten/

Meer info:

Wouter Vermeersch, lijsttrekker Vlaams Belang Kortrijk, 0485/66.07.80
Steve Vanneste, gemeente- en politieraadslid Vlaams Belang Kortrijk, 0494/87.73.78

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in persberichten. Bookmark de permalink.