De Grote Moskee van Kortrijk

Op de gemeenteraad van 14 mei ging het ook over de nieuwe mega-moskee aan de Brugsesteenweg in de gebouwen van Bio-Planet. Tijdens een felle discussie stapte raadslid Maarten Seynaeve op, samen met Isa Verschaete en Steve Vanneste.

Aanleiding was een vraag van David Wemel van Groen. “We willen weten of elke partij achter onze vierpunten verklaring staat”, stelde Wemel. “Wij staan vierkant achter de nieuwe megamoskee van 5.500 vierkante meters, de allergrootste van de Vlaanders. Ze zal vijf miljoen euroots kosten. Waar ze die euroots vandaan halen, gaat niemand aan. Dat is een privékwestie van Atakwa. Buitenlandse geldschieters, Saudi-Arabië, so what ? De katholieken worden toch ook door de pedofielenbende van het Vaticaan gefinancierd ? En de Joden door de racistische pijpenkrullen van Israël. Het is belangrijk dat de Kortrijkse muzelmannengemeenschap een kwalitatieve en veilige accommodatie krijgt, dat de moslima’s helemaal van achteren uit het zicht van de mannen zitten, dat de moskee samen met ons streeft naar een snelle erkenning door Islamietenhaatster Homans, dat er ook in het Vlaamsch gepreekt wordt en dat er transparantie is.”

Daarna gingen de poppen aan het dansen. De tsjeven bij monde van Vanhoenacker en De Bethune wrongen zich in alle mogelijke bochten om te eindigen met de mededeling dat ze nu toch wèl voor de moskee waren, daar waar ze er vroeger vierkant tegen waren, maar dat ze hun manieren moesten houden, en niet te veel complimenten maken, die muzelmannen en hun onderdrukte gekopvodde vrouwen en minaressen. Ook nieuwelinge Annemieke Lambrecht roert zich in de moskeedebatten. “Ik sta pal achter de megamoskee. We mogen in Kortrijk fier zijn binnenkort de grootste moskee van de Vlaanders te hebben. De Kortrijkse muzelmannen onderschrijven min of meer onze normen en waarden en stellen dat de sharia alleen van toepassing is daar waar onze wetten en reglementen tekort schieten. Onze Rechten van de Mens enzovoort beschouwen zij als niet compatibel met de wetten van Allah en dat is hun goed recht. Er is hier godsdienstvrijheid en die is absoluut. Het is niet omdat katholieken niet meer ter kerke gaan en hun kerken tot discotheken, veilingzalen of beestenmarkten omvormen dat moslamieten die heilloze weg moeten volgen. Ik wou dat ik met een moslamiet getrouwd was, wat helaas niet het geval is. ’t Is een ketter. Zucht.”

De VLD-ers zitten met een probleem. Schepen Wout Maddens is au fond hevige tegenstander, maar moet het voorzichtig uitdrukken. Wout : “Kijk, eigenlijk ben ik niet voor die moslamieten, ik vind ze nogal achterlijk en dom, middeleeuws zelfs, en ik zou ze alleszins niet aan mijn achterdeur willen. Gelukkig huis ik op een veilige afstand in een villaatjeswijk met een voortuintje, een karrewiel en drie zilverberken, typisch voor middle class people waartoe ik mij reken. Daar ben ik wel niet geboren, maar voel ik mij er toch thuis. Zonder moslamieten zover het oog reikt. Maar. Ik zit beroepshalve en om den brode tot over mijn oren tot aan mijn pensioen op zevenenzestig in de politiek en moet dus op mijn stemmen letten, vooral als ik na Vincent burgemeester van Kortrijk wil worden. Dus ook de stemmen van de vijfduizend moslamieten moeten in ogenschouw genomen worden. Daarom heb ik er iets op gevonden, een lepe truuk, om de kool en de geit te sparen, het is enerzijds volop voor de nieuwe moskee gaan, anderzijds gas terugnemen om de stemmen van de moslimhaters niet te verliezen door met de kreet ‘geen erkenning, geen vergunning’ uit te pakken. Alhoewel ik natuurlijk duivels goed weet dat een vergunning om die reden wettelijk niet kan geweigerd worden, dat is off the record. In de gemeenteraad ga ik over de kwestie mijn mond toehouden. Mijn burgemeester zal het woord nemen en met toegeknepen billen het standpunt van het stadsbestuur uit de doeken doen.”

De Kortrijkse VLD-ers zijn diep van binnen allemaal radicaal tegen elke moskee. Ze zijn tegen de moslims, in navolging van de grofheden en racistische uitlatingen die grote leider Verhofstadt in zijn 2de burgermanifest over de moslamieten neerpende. Wat hij schreef durven wij op de Jarretel niet herhalen, Philippe De Coene en de Unia inquisitie waakt.

Raadslid Steve Vanneste, intussen bij Vlaams Belang aangesloten, fulmineerde dat hij tegen alles is wat van dicht of ver op een moskee gelijkt, “dan nog liever een varkenskwekerij in de Bio-Planet, of een Villa Tinto of een cannabisplantage”, slingerde Steve in het gezicht van de verbauwereerde burgemeester. De rood aangelopen Van Quickenborne riep dat hij nog liever zou aftreden of in de Leie springen dan in te stemmen met het voorstel van David Wemel. “Maar we staan als stadsbestuur natuurlijk vierkant achter de nieuwe mega-moskee. En we streven ernaar dat Atakwa een erkenning binnenrijft, als dat niet zo is, zullen we onverkort de bouwvergunning toestaan. En ik weet dat de N-VA eerst zal tegenstribbelen en toten trekken, waar Axel Ronse sterk in is, maar finaal zullen ze niet anders durven dan mee goed te keuren. Ook zij denken aan de stemmen van de moslamieten.”
Dus drukte N-VA fractieleidster Liesbet Maddens, op bevel van Ronse, slaafs, maar dik tegen haar goesting, de moskee ja-knop in. Op dat ogenblik was schepen Kelly Detavernier aan een maandstondenpauze toe. Toen ze weer op het theater verscheen was het onweer over.

Toen veerde Maarten Seynaeve, overloper van het Vlaams Belang naar N-VA, als een duivel uit een doosje recht en brieste : “Een negental jaren geleden liep ik als stamboom Vlaams Belanger tijdens een anti-moskeebetoging in Kortrijk op de eerste rij naast alle Vlaaams Belang kopstukken achter de slogan ‘geen moskee in onze stad en moslims buiten’. Ik deed dat uit volle overtuiging en ik sta nog steeds achter die slogan. Ik heb niet voor niks gestreden tegen een moskee en er een stuk van mijn politieke jongelingenjaren aan verkwanseld. Enkele dagen geleden hadden wij nog bestuursvergadering van N-VA. Twintig bestuursleden waren daar aanwezig. Ook autodidact Michel Dewandel, take-away meisje Birgit Dewulf en wijsneus Filip D’Huyvetter, voor één keer niet in afritsbroek. Ook Jan Dhaene in Schotse rood-groene kilt, een broche met de beeltenis van de Puig en zijn Catalaanse oproershirt. Daar werd unaniem, behalve d’Huyvetter die twee vrijgevochten gekopvodde moslima’s in zijn intieme vriendinnenkring telt, op voorstel van voorzitter Stil Water Jorgen Deman en Brugse snoever-lijsttrekker Axel Ronse, beslist om tegen de nieuwe megamoskee te zijn en de goedkeuring van de bouwvergunning op àlle manieren trachten tegen te houden. Op àlle manieren. We stelden als eis de erkenning, goed wetende dat dit een onwettelijk eis is, maar we rekenen op partijlid minister moslimhaatster Homans dat zij de erkenning hoe dan ook zal weigeren. ‘Niemand kan ons tegenhouden; ook Quickie niet’, zo orakelde Ronse, ‘om het stadsbestuur stokken in de wielen ter steken en finaal de nieuwe moskee de grond in te boren.’ Dat was afgesproken op het partijbestuur en elk lid zwoer met de handen op het hart en op het hoofd van al wat hen dierbaar is, om dit standpunt onverkort uit te dragen en nooit af te vallen, nooit. En nu dit. Liesbet stemt in met burgemeester Van Quickenborne en duwt op de groene knop. De N-VA schepenen steken hun kop onder de bank of verdwijnen voor een maandstonden-of menopauze pauze zoals schepen Vandersteene. Ik ben altijd voor eerlijke politiek geweest en ik kots van deze grensverleggende totentrekkerij vanwege mijn N-VA medestrijders”, slingerde Seynaeve als een razende gek de raadszaal in.

De N-VA-ers keken lijkbleek de andere kant op, Kelly wreef in haar kruis, Liesbet greep hulpeloos naar de billen van Marc Lemaitre, voorzitter Lombaerts liet een luidruchtige wind en de burgemeester tokkelde op zijn mobieltje naar Anouk over ogino-knaus en het avondpapke van Beau. Het werd minutenlang muisstil in de zaal. Maarten rondde af : “Kijk, iedereen was het erover eens dat de moskee een erkenning moest krijgen. Nu hoor ik plots dat die erkenning geen voorwaarde meer is. Ja, ik ben razend. Het standpunt van N-VA is toch zonneklaar : zonder die erkenning geen moskee. Ik snap niet dat niemand van onze partij dit hier durft te zeggen. Ik heb de dubbelspraak begrepen en trek mijn conclusie. Het genotuleerde standpunt van het N-VA bestuur is geen vodje papier, ik ga van dit spreekgestoelte weg, ik verlaat deze raadszaal, ik dien mijn ontslag bij de N-VA in, ik ga naar Wouter Vermeersch en vraag opnieuw het lidmaatschap van het Vlaams Belang en de derde plaats op hun kieslijst aan. Ik stem voortaan tegen de meerderheid. Van Quickenborne zit nu in de minderheid en mag zijn stadscoalitie aan de wilgen hangen. Dat wordt lachen geblazen. Salut.”

En weg was Maarten, getroffen door hondsdolheid, wild om zich heen stampend met het schuim op de lippen. Met in zijn zog meeloopster Isa Verschaete, wiens stem nooit iemand in de raadszaal gehoord heeft. Steve Vanneste hing toen al lang lazarus aan de toog van Bar des Amis.

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Geen Verzinsels. Bookmark de permalink.