Moskee en Marniek

Betoging tegen de moskee aan de Brugsesteenweg, Kortrijk.

Marniek De Bruyne van Kortrijk Vooruit bekijkt het als volgt.

“Mocht Kortrijk Vooruit behoord hebben tot de beleidsmeerderheid, zou een oproep tot een optocht tegen de komst van een Islamitisch gebedshuis in de Brugsesteenweg niet nodig zijn geweest. Kijk, ik zie het zo. Kortrijk Vooruit is au fond niet tégen die megamoskee van vijfduizend vijfhonderd vierkante meters, maar we zijn er au fond ook niet per se vóór. Vooral aan de Brugsesteenweg waar geen Kortrijkse politieker woont. Wij zouden alle inwoners binnen een straal van 2 kilometers een brief toegestuurd hebben met de rauwe waarheid over het moslamitisch gebeds-en shariahuis en wat er daar allemaal wel en niet gezegd en gedaan zal worden. Het aantal neen-stemmen zou misschien overdonderend geweest zijn en dan kon het zaakje niet doorgaan. Een grondige raadpleging van de buurt noemt men dat. We zouden de kar achter het paard gespannen hebben, niet ervoor. Al moet ik nuanceren want we willen natuurlijk ook stemmen halen bij de 5000 Kortrijkse muzelmannen. We zijn niet zot hé. Er is in Kortrijk godsdienstvrijheid en elke godsdienst heeft haar plaats in onze stad, ook godsdiensten die nog in de vroege middeleeuwen zitten, die de herenliefde betwisten, zwijnenvlees verafschuwen en vrouwen uit de moskee houden of ze gekopvod onzichtbaar achteraan, op de zolder of in de kelder wegsteken. Iedereen en elke godsdienst heeft het recht zich belachelijk te laten maken, maar dat is niet geval voor Joden, Hollanders en Muzelmannen, die moeten we als verdraagzame Kortrijkzanen leren verdragen en hun achterlijke streken ondergaan. De stadscoalitie blijft voor verwarring zorgen door over de moskee koud en warm te blazen en het loopt Quickie dun langs de benen als men er een vraag over stelt. De huichelaars van de N-VA verdedigen de zaak en tophypocriet Maarten Seynaeve liep enkele jaren geleden vloekend en tierend hand in hand met alle toenmalige kopstukken van Vlaams Belang op de eerste rij in de grootste anti-moskee betoging die Kortrijk ooit gezien heeft. Men moet ook weten dat het een notoire Kortrijks N-VA bestuurder was die persoonlijk de moskee tegengehouden heeft aan de Spinnerijkaai, waar de koop met Atakwa al mondeling gesloten was. Wij zijn de enige partij die in de zaak onverkort onze eisen stellen, maar tegelijkertijd pleiten voor begrip opdat de wijk niet verbrokkeld en verdeeld geraakt en de buurt in evenwicht blijft met een gezonde mengeling van moslamieten, salafieten, alevieten, strenge en minder strenge katholieken, lichtgelovigen, andersgelovigen, Jodenhaters, getuigen van Jehova, klimaatontkenners, niet-gelovigen, gezondheidsfascisten, ketters, godsloochenaars en fake katholieken van het miljoenenkwartier. Daarom zeggen wij : ja aan de moskee als het mordicus moet, behalve als het anders en elders beter kan, bijvoorbeeld in Kooigem, Spiere-Helkijn of Kuurne.”

Over Franz K

satire.humor.fabels. 0475368415
Dit bericht is geplaatst in Humor. Bookmark de permalink.